Nástroj Změna adresy

Přesun webu z jedné domény do jiné

O tomto nástroji

Nástroj Změna adresy použijte v případě, že svůj web přesouváte z jedné domény nebo subdomény do jiné: například z domény example.com do domény example.org nebo example2.com. Tento nástroj o změně informuje Google a pomáhá migrovat výsledky Vyhledávání Google ze starého webu na nový. Tento nástroj použijte po přesunutí a přesměrování webu.

Kdy tento nástroj nepoužívat

Nástroj Změna adresy nepoužívejte pro následující přesuny:

 • Změna adresy z http na https: V případě přesunu z protokolu http na protokol https postupujte podle pokynů pro přesun webu se změnou adresy URL, ale nepoužívejte tento nástroj. Google změny rozpozná sám.
 • Přesun některých stránek z jednoho umístění do jiného umístění v rámci webu: Například přesun z umístění example.com/staracesta/... do umístění example.com/novacesta/...). V tomto případě stačí přidat přesměrování a podle potřeby aktualizovat soubory Sitemap. Nástroj však můžete použít k migraci webu z jedné domény do umístění v jiné doméně. Například z example.com do example3.com/nove/umisteni/.
 • Přesun mezi verzí subdoménou www a bez ní ve stejné doméně: Například přesun z domény www.example.com do domény example.com. V tomto případě použijte označení kanonické verze nebo přesměrování bez použití nástroje pro změnu adresy.
 • Přesun webu beze změn adresy URL viditelných pro uživatele  (adresa URL zůstává stejná, ale přecházíte na jiného poskytovatele hostingu nebo síť CDN). V tomto případě si přečtěte článek Přesun webu beze změn adres URL.

Doporučené postupy při přesunu webu

 • Neřetězte přesuny webů. Pokud jste odeslali změnu adresy za účelem přesměrování provozu z webu A na web B, nemůžete ihned odeslat další změnu adresy z webu B na web C.
 • Pokud chcete provést několik přesunů do jednoho umístění, nesnažte se je sloučit. Pokud weby A, B a C všechny přesunete do nového umístění D, může to vést ke zmatkům a ztrátě provozu. Weby do nového společného umístění doporučujeme přesouvat postupně a před přesunutím dalšího webu vždy počkat, než se provoz stabilizuje.
 • Pokud chcete převést službu typu Doména na jedno místo (A.com do domény B.com) a subdoménu na jiné místo (m.A.com do domény m.C.com), vytvořte službu pro subdoménu m.A.com a migrujte ji samostatně.
 • Pokud při přesunu webu v novém umístění zachováte stejnou architekturu, umožní to přímější přenos signálů na nový web. Pokud při přesunu webu v novém umístění změníte také strukturu obsahu a adres URL, pravděpodobně dojde k poklesu návštěvnosti, protože Google bude muset jednotlivé stránky znovu analyzovat a vyhodnotit.

Krok 1: Předběžné práce

U všech přesunů webů proveďte tyto kroky:

 1. Implementujte přesměrování s kódem 301 ze staré domovské stránky na novou. Přesměrování s kódem 301 doporučujeme implementovat také pro  kanonické stránky starého webu.
 2. Přečtěte si následující témata:
  1. Co je to přesun webu? – Doporučení pro všechny přesuny webů.
  2. Přesun webu se změnou adresy URL – Podrobný průvodce přesunem webu z jedné domény na jinou.
 3. Proveďte případné další akce před přesunem popsané v článku Přesun webu se změnou adresy URL.
 4. Pro weby na úrovni domény (například example.com, https://example.com, m.example.com) pak lze použít nástroj Změna adresy (krok 2).

Krok 2: Použití nástroje Změna adresy

Pokud jste provedli předběžné práce a splňujete níže uvedené požadavky, můžete signály pro starý web pomocí nástroje Změna adresy předat novému webu.

Požadavky:

 • V Search Console musíte být vlastníkem staré i nové služby. Ke správě obou služeb musíte používat stejný účet Google.
 • Nástroj Změna adresy lze použít pouze pro služby na úrovni domény. Lze pomocí něj tedy přesunout například služby example.com, m.example.com nebo http://example.com. Služby, jako například http://example.com/chovatelskepotreby/, pomocí něj přesunout nelze.
 • Nástroj nepřesune žádné subdomény pod zadanou doménou (ani subdoménu www). Pokud v něm tedy zadáte adresu example.com, nepřesune adresu www.example.com ani m.example.com. Všechny cesty v zadané doméně však budou přesunuty (example.com/uplne/libovolna/cesta).
 • Nástroj přesune všechny protokoly zdrojové služby. Pokud tedy zadáte adresu http://example.com, přesune i adresu https://example.com

Použití nástroje Změna adresy

 1. Proveďte Krok 1: Předběžné práce.
 2. Zkontrolujte, zda splňujete všechny výše uvedené požadavky.
 3. Otevřete nástroj Změna adresy ve službě, která je na úrovni domény (tj. nezahrnuje žádné segmenty trasy – example.com, nikoli example.com/chovatelskepotreby).
 4. Postupujte podle pokynů uvedených v nástroji. Před oznámením přesunu Googlu nástroj nejdříve provede několik předběžných kontrol. Pokud v některých kritických kontrolách před přesunem neprojdete, budete moci pokračovat až po opravení příslušných problémů. Pokud neprojdete v některých kontrolách před přesunem, které nejsou kritické, zobrazí se upozornění s doporučeními, ale žádost bude moci pokračovat.
 5. Pokud kriticky důležitými předběžnými kontrolami projdete, u všech zdrojových a cílových webů migrace se v Search Console bude zobrazovat oznámení o tom, že probíhá přesun. Tato oznámení se budou zobrazovat 180 dní.
 6. Sledujte provoz podle pokynů v článku Přesun webu se změnou adresy URL.
 7. Přesměrování udržujte aktivní alespoň 180 dní (nebo i déle, pokud u nich stále vidíte nějakou návštěvnost z Vyhledávání Google). Staré stránky odstraňte. Za starou doménu však doporučujeme alespoň jeden rok nadále platit, aby ji nikdo nemohl zakoupit a využít k nekalým úmyslům. Po uplynutí 180 dnů Google přestane zohledňovat vztah mezi starým a novým webem. Pokud starý web bude stále funkční a bude jej možné procházet, bude ho Google považovat za nesouvisející samostatný web.

Co se stane, když spustím tento nástroj?

Když pomocí Search Console požádáte o změnu adresy, sdělíte tím Googlu, že má procházení a indexování nového webu upřednostnit před procházením starého webu. Také tím přesunete různé signály ze starého webu na nový a sdělíte Googlu, že má nový web při výběru kanonických stránek upřednostnit před starým. Tyto akce budou pokračovat po dobu 180 dní od zahájení migrace v Search Console.

Google starý web neodstraní z indexu. Pokud jsou adresy URL ze starého webu k dispozici a nemají ekvivalentní stránku na novém webu, mohou se ve výsledcích Vyhledávání zobrazovat i nadále. Pokud na novém webu máte ekvivalentní stránky, můžete počet starých adres URL zobrazených ve Vyhledávání snížit tím, že ze starého webu budete přesměrovávat na nový a poskytnete značky rel=canonical.

Nástroj před odesláním žádosti o přesunutí do Googlu provádí rychlé kontroly – ověřuje, zda oba weby vlastníte, a na několika stránkách webu hledá přesměrování s kódem 301.

Zrušení žádosti o změnu adresy

Žádost o změnu adresy můžete změnit do 180 dní po zadání.

Postup zrušení změny adresy:

 1. Odstraňte veškeré direktivy přesměrování s kódem 301, které jste na svém serveru nastavili. Pokud to neuděláte, Google při dalším procházení vašeho webu tyto direktivy uvidí a mohl by podle nich adresy URL přesměrovávat i nadále.
 2. Přidejte přesměrování s kódem 301 z nového webu na starý web.
 3. Na starém webu otevřete nástroj Změna adresy a klikněte na Zrušit přesun. Opakujte pro všechny starší weby, které již nechcete přesunout.

Na tento web se přesouvají jiné weby

Pokud v horní části služby Search Console vidíte poznámku, že se na tento web přesouvají jiné weby, znamená to, že vlastník služby v Search Console u tohoto webu pomocí nástroje Změna adresy Googlu sdělil, že se na tuto doménu přesunul web z jiné domény. (Může se jednat například o změnu adresy URL webu z example.com na example2.com.)

V průběhu migrace bude návštěvnost z příslušného jiného webu (nebo webů) přibývat k návštěvnosti tohoto webu, protože Vyhledávání Google bude uživatele postupně přesměrovávat ze starého webu na tento nový web.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka