Je links crawlbaar maken

Google kan links alleen volgen als ze een <a>-tag met een href-kenmerk zijn. Links met andere indelingen worden niet gevolgd door de crawlers van Google. Google kan <a>-links zonder href-tag of andere tags die als links functioneren, niet volgen vanwege scriptgebeurtenissen. Hier volgen voorbeelden van links die Google wel en niet kan volgen:

Kan volgen:

  • <a href="https://example.com">
  • <a href="/relative/path/file">

Kan niet volgen:

  • <a routerLink="some/path">
  • <span href="https://example.com">
  • <a onclick="goto('https://example.com')">
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?