Di chuyển từ Search Console cũ sang Search Console mới

Hướng dẫn di chuyển cho người dùng hiện tại

Nếu bạn đã sử dụng Search Console cũ, hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy các điểm khác biệt chính giữa phiên bản Search Console cũ và mới.Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các báo cáo mới và một số báo cáo yêu thích cũ trong trang Xem nhanh báo cáo.

Thay đổi chung

Search Console mới có các điểm cải tiến sau so với phiên bản cũ:

 • Dữ liệu về lưu lượng tìm kiếm trong 16 tháng, so với 3 tháng trong sản phẩm cũ
 • Thông tin chi tiết về một trang cụ thể, bao gồm trạng thái lập chỉ mục, URL chuẩn, khả năng sử dụng trên thiết bị di động, v.v.
 • Các quy trình theo dõi để giúp bạn theo dõi, sửa lỗi và yêu cầu thu thập lại dữ liệu những trang bị ảnh hưởng bởi các vấn đề thu thập dữ liệu.
 • Các báo cáo và công cụ mới và cải tiến: nội dung này sẽ được mô tả trong phần tiếp theo.
 • Khả năng hoạt động trên thiết bị di động.

So sánh các công cụ và báo cáo

Chúng tôi đã tạo phiên bản mới của nhiều báo cáo và công cụ và sẽ tiếp tục di chuyển nhiều báo cáo và công cụ khác. Dưới đây là phần so sánh các công cụ và báo cáo trong phiên bản Search Console cũ và mới. Danh sách này sẽ thay đổi khi chúng tôi tiếp tục thêm báo cáo mới.

Báo cáo cũ trong Search Console Báo cáo thay thế trong Search Console mới So sánh
Phân tích tìm kiếm

Hiệu suất

Báo cáo mới có dữ liệu trong 16 tháng và dễ sử dụng hơn rất nhiều.
Thẻ thông tin chi tiết Báo cáo Các tính năng nâng cao cá nhân Báo cáo mới cung cấp thông tin chi tiết về việc gỡ lỗi và khả năng yêu cầu thu thập lại dữ liệu đối với các vấn đề đã khắc phục chỉ bằng một lần nhấp.
Các đường liên kết đến trang web của bạn
Đường liên kết nội bộ
Đường liên kết Báo cáo mới kết hợp cả 2 báo cáo Liên kết đến trang web của bạn và Liên kết nội bộ, với số lượng liên kết đáng tin cậy hơn.
Trạng thái lập chỉ mục Phạm vi lập chỉ mục Báo cáo mới cung cấp tất cả thông tin của báo cáo cũ, cùng với thông tin chi tiết về trạng thái thu thập dữ liệu từ Chỉ mục của Google.
Báo cáo Sơ đồ trang web Sơ đồ trang web Báo cáo mới cung cấp thông tin tương tự nhưng được thiết kế tốt hơn. Báo cáo cũ hỗ trợ việc kiểm tra một sơ đồ trang web mà không cần gửi sơ đồ, còn báo cáo mới chỉ thực hiện kiểm tra khi gửi.
Accelerated Mobile Pages AMP Báo cáo mới có thông tin về nhiều loại lỗi khác, kèm theo quy trình khắc phục để yêu cầu lập chỉ mục lại các trang đã khắc phục.
Thao tác thủ công Thao tác thủ công Báo cáo mới hiển thị lịch sử các thao tác thủ công áp dụng với bạn, bao gồm cả các yêu cầu xem xét lại và kết quả.
Tìm nạp như Google Công cụ kiểm tra URL Công cụ kiểm tra URL hiển thị thông tin về các phiên bản URL đã lập chỉ mục và đang hoạt động, đồng thời cung cấp khả năng yêu cầu thu thập dữ liệu. Thông tin mới bao gồm URL của trang chuẩn, bất kỳ quy tắc chặn noindex/nocrawl nào và liệu URL có nằm trong chỉ mục của Google hay không.
Khả năng sử dụng trên thiết bị di động Khả năng sử dụng trên thiết bị di động Báo cáo mới cung cấp thông tin tương tự nhưng ở định dạng dễ sử dụng hơn. Báo cáo cũng cung cấp quy trình khắc phục để yêu cầu lập chỉ mục lại các trang mà bạn đã khắc phục vấn đề về khả năng sử dụng trên thiết bị di động.
Báo cáo Lỗi thu thập dữ liệu Báo cáo Phạm vi lập chỉ mụcCông cụ kiểm tra URL

Lỗi thu thập dữ liệu được hiển thị ở cấp trang web trong báo cáo Phạm vi lập chỉ mục mới và ở cấp URL riêng lẻ trong Công cụ kiểm tra URL mới. Các báo cáo này giúp bạn sắp xếp mức độ ưu tiên theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề và nhóm các trang theo vấn đề tương tự để giúp bạn tìm ra các nguyên nhân cơ bản phổ biến.

Báo cáo cũ cho thấy mọi lỗi riêng lẻ gặp phải trong ba tháng qua, bao gồm cả một số lỗi cũ, tạm thời hoặc không quan trọng. Các báo cáo mới tập trung vào các vấn đề trong tháng vừa qua mà Google cho là quan trọng: chúng tôi chỉ hiển thị một vấn đề nếu vấn đề đó có thể khiến trang của bạn bị xóa khỏi chỉ mục hoặc không được lập chỉ mục.

Chúng tôi cũng sắp xếp các vấn đề hiển thị theo tầm quan trọng; ví dụ: 404 chỉ bị coi là lỗi nếu bạn đặc biệt yêu cầu chúng tôi thu thập dữ liệu một URL, chẳng hạn như thông qua sơ đồ trang web.

Những hành vi mới này giúp bạn tập trung vào các vấn đề ảnh hưởng đến trang web của bạn trong chỉ mục của Google, thay vì chỉ báo cáo danh sách đầy đủ về tất cả các lỗi mà Googlebot gặp phải trên trang web của bạn.

Các lỗi sau được ánh xạ lại hoặc không được hiển thị trong báo cáo Trạng thái lập chỉ mục mới:

Lỗi URL - Máy tính để bàn

Loại lỗi cũ Loại lỗi mới
Lỗi máy chủ Tất cả các lỗi máy chủ được báo cáo trong Trạng thái lập chỉ mục dưới dạng Lỗi máy chủ (5xx).
Soft 404

Lỗi này được báo cáo dưới dạng các loại lỗi sau trong báo cáo Trạng thái lập chỉ mục, tùy thuộc vào việc bạn có gửi lỗi để chúng tôi thu thập dữ liệu hay không:

 • Lỗi: URL đã gửi có vẻ là Soft 404
 • Đã loại trừ: Soft 404
Truy cập bị từ chối

Lỗi này được báo cáo dưới dạng các loại lỗi sau trong báo cáo Trạng thái lập chỉ mục, tùy thuộc vào việc bạn có gửi lỗi để chúng tôi thu thập dữ liệu hay không:

 • Lỗi: URL đã gửi trả về yêu cầu trái phép (401)
 • Bị loại trừ: Bị chặn do yêu cầu trái phép (401)
Không tìm thấy

Lỗi này được báo cáo dưới dạng các loại lỗi sau trong báo cáo Trạng thái lập chỉ mục, tùy thuộc vào việc bạn có gửi lỗi để chúng tôi thu thập dữ liệu hay không:

 • Lỗi: Không tìm thấy URL đã gửi (404)
 • Đã loại trừ: Không tìm thấy (404)
Khác Lỗi này được báo cáo dưới dạng lỗi Bất thường khi thu thập dữ liệu trong báo cáo Trạng thái lập chỉ mục.

Lỗi URL - Điện thoại thông minh

Hiện chưa có báo cáo về các lỗi này, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp một giải pháp cho vấn đề này.

Lỗi trang web

Lỗi trang web không được hiển thị trong Search Console mới.

Vấn đề bảo mật Báo cáo Vấn đề bảo mật mới Báo cáo Vấn đề bảo mật mới thay thế hầu hết các chức năng của báo cáo cũ, đồng thời hiển thị các vấn đề trước đây trên trang web của bạn.
Dữ liệu có cấu trúc Kiểm tra kết quả nhiều định dạngbáo cáo Kết quả nhiều định dạng Đối với các URL riêng lẻ, hãy sử dụng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng (hoặc Công cụ kiểm tra URL). Đối với báo cáo trên toàn trang web, hãy xem báo cáo Kết quả nhiều định dạng riêng cho trang web của bạn. Mặc dù không phải mọi loại kết quả nhiều định dạng đều có báo cáo, nhưng phạm vi báo cáo của chúng tôi đang tăng lên.
Cải tiến HTML Không Hiện chưa có báo cáo tương đương; vui lòng làm theo các phương pháp hay nhất để cải thiện tiêu đề và đoạn trích của bạn.
Tài nguyên bị chặn Công cụ kiểm tra URL Hiện bạn chưa thể xem toàn bộ tài nguyên bị chặn trên toàn trang web, nhưng bạn có thể xem danh sách các tài nguyên bị chặn trên từng URL riêng lẻ bằng công cụ Kiểm tra URL.
Ứng dụng Android Không Chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ các ứng dụng Android trong Search Console sau tháng 3 năm 2019.
Tập hợp sản phẩm Không Chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ tập hợp sản phẩm trong Search Console sau tháng 3 năm 2019.
Thông báo Bảng thông báo Đọc thông báo của bạn trong bảng thông báo.
Các công cụ và báo cáo khác   Chúng tôi vẫn duy trì một số báo cáo và công cụ dưới dạng phiên bản cũ; bạn có thể tìm thấy chúng trên trang Xem nhanh báo cáo.

Các cách mới để thực hiện các thao tác phổ biến

Một số thao tác phổ biến đã thay đổi trong Search Console mới. Dưới đây là phần tóm tắt về các thao tác phổ biến nhất:

 • Thêm sản phẩm mới: Đọc quy trình cho sản phẩm mới.Tất cả sản phẩm hiện đã được liệt kê trong danh sách thả xuống trên thanh điều hướng trong mỗi trang. Bạn có thể xóa một sản phẩm khỏi danh sách để ngừng nhận thông báo về sản phẩm này.
 • Quản lý người dùng và quyền: Sử dụng trang quản lý người dùng mới trong Search Console.
 • Thay đổi sản phẩm: Sử dụng trình chọn sản phẩm thả xuống trong phần điều hướng của tài liệu.
 • Kiểm tra robot.txt hoặc noindex: Sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra robot.txt và trạng thái lệnh noindex cho phiên bản đã lập chỉ mục hoặc đang hoạt động của một trang.
 • Kiểm tra khả năng tìm nạp trang của Googlebot: Sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra phiên bản hoạt động của trang.
 • Tải sơ đồ trang web lên: Sử dụng báo cáo Sơ đồ trang web mới để tải sơ đồ trang web lên. Google sẽ kiểm tra các sơ đồ trang web đã tải lên ngay lập tức.
 • Gỡ lỗi trong kết quả nhiều định dạng: Sử dụng các báo cáo Các tính năng nâng cao riêng lẻ có trong trang trạng thái.
 • Tìm các lỗi lập chỉ mục cấp độ trang web: Sử dụng báo cáo Phạm vi lập chỉ mục để xem số liệu thống kê về kết quả lập chỉ mục ở cấp trang web.
 • Tìm các lỗi chỉ mục cấp trang: Sử dụng Công cụ kiểm tra URL mới để tìm hiểu các vấn đề thu thập dữ liệu chi tiết trên một trang cụ thể.
 • Yêu cầu thu thập dữ liệu một trang: Kiểm tra một trang đang hoạt động bằng cách sử dụng Công cụ kiểm tra URL mới và yêu cầu thu thập lại dữ liệu.
 • Kiểm tra trang đang hoạt động: Sử dụng Công cụ kiểm tra URL mới. Hiện bạn có thể xem ảnh chụp màn hình của trang mà Googlebot yêu cầu.
 • Đọc số lượt nhấp, lượt hiển thị và CTR của trang web (Phân tích tìm kiếm): Sử dụng Báo cáo hiệu suất tương ứng.
 • Bạn vẫn có thể truy cập các mục Người dùng và quyềnchi tiết xác minh thông qua biểu tượng cài đặt Cài đặttrên bảng điều hướng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?