Migracja ze starej wersji Search Console do nowej

Przewodnik po migracji dla obecnych użytkowników

Jeśli korzystasz ze starej wersji Search Console, z tego przewodnika dowiesz się, jakie są główne różnice między nią a nową wersją.Pełną listę nowych raportów oraz informacje o kilku starszych, ale bardzo przydatnych raportach i narzędziach znajdziesz na stronie Krótki przegląd raportów.

Ogólne zmiany

W nowej wersji Search Console wprowadzono następujące udoskonalenia:

 • Dane o ruchu związanym z wyszukiwaniem obejmujące okres 16 miesięcy, a nie 3 miesięcy jak dotychczas.
 • Szczegółowe informacje o danej stronie, m.in. stan w indeksie, kanoniczny URL, obsługa na urządzeniach mobilnych itp.
 • Procedury śledzenia pomagające w monitorowaniu, naprawianiu i ponownym zgłaszaniu do zindeksowania stron, na których występują błędy indeksowania.
 • Nowe i ulepszone raporty i narzędzia opisane poniżej.
 • Obsługa urządzeń mobilnych.

Porównanie narzędzi i raportów

Przygotowaliśmy nowe wersje wielu raportów i narzędzi, a kolejne będą się pojawiać sukcesywnie. Poniżej znajduje się porównanie narzędzi i raportów dostępnych w starej i nowej wersji Search Console. Ta lista będzie się zmieniać w miarę dodawania przez nas nowych raportów.

Raport w starej wersji Search Console Odpowiednik w nowej wersji Search Console Porównanie
Analityka wyszukiwania

Skuteczność

Nowy raport obejmuje dane z 16 miesięcy i jest znacznie łatwiejszy w użyciu.
Karty informacyjne Raporty indywidualnych ulepszeń Nowe raporty podają szczegółowe informacje na potrzeby debugowania oraz zawierają linki umożliwiające zgłoszenie strony do ponownego zindeksowania po usunięciu błędów.
Linki do Twojej witryny
Linki wewnętrzne
Linki Nowy raport jest połączeniem raportów „Linki do Twojej witryny” i „Linki wewnętrzne”, dzięki czemu podaje bardziej wiarygodne liczby linków.
Stan indeksowania Stan w indeksie Nowy raport zawiera wszystkie informacje występujące w starych raportach, a dodatkowo szczegółowe dane o stanie indeksowania pochodzące z indeksu Google.
Raport Mapy witryn Mapy witryn Nowy raport zawiera podobne informacje, ale jest czytelniejszy. Stary raport obsługuje testowanie mapy witryny bez jej przesyłania, a nowy wykonuje testy tylko po jej przesłaniu.
Przyspieszone strony mobilne AMP AMP W nowym raporcie zgłaszanych jest znacznie więcej rodzajów błędów, a dodatkowo podaje on sposób zgłaszania naprawionych stron do ponownego zindeksowania.
Ręczne działania Ręczne działania Nowy raport zawiera historię ręcznych działań, m.in. prośby o sprawdzenie i wyniki weryfikacji.
Pobierz jako Google Narzędzie do sprawdzania adresów URL Narzędzie do sprawdzania adresów URL podaje informacje o zindeksowanej i opublikowanej wersji adresu URL oraz umożliwia wysłanie prośby o zindeksowanie. Nowe informacje obejmują adres URL strony kanonicznej, wszelkie blokady za pomocą tagu noindex lub nocrawl oraz określenie, czy adres URL znajduje się w indeksie Google.
Obsługa na urządzeniach mobilnych Obsługa na urządzeniach mobilnych Podobne informacje, ale w użyteczniejszym formacie. Raport ten podaje też procedurę zgłaszania do ponownego zindeksowania stron, z których usunięto problemy z obsługą na urządzeniach mobilnych.
Raport Błędy indeksowania Raport Stan w indeksieNarzędzie do sprawdzania adresów URL

Nowy raport Stan w indeksie wyświetla błędy indeksowania na poziomie witryny, a narzędzie do sprawdzania adresów URL – na poziomie poszczególnych adresów URL. Te raporty pomagają w określaniu wagi problemów i grupują strony według podobnych problemów, ułatwiając znalezienie ich wspólnych przyczyn.

Stary raport zawierał wszystkie błędy, które wystąpiły w ciągu ostatnich trzech miesięcy, w tym również błędy nieaktualne, przejściowe lub stosunkowo nieistotne. Nowe raporty koncentrują się na problemach z ostatniego miesiąca istotnych z punktu widzenia Google: zobaczysz tylko te problemy, które mogą spowodować usunięcie strony z indeksu lub przeszkodzić w jej zindeksowaniu.

Określamy też wagę wyświetlanych problemów. Na przykład błędy 404 są uznawane za błędy tylko wtedy, gdy wyślesz wyraźną prośbę o zindeksowanie danego adresu URL, np. przez mapę witryny.

Dzięki tym nowym działaniom możesz skupić się na problemach, które mają wpływ na stan Twojej witryny w indeksie Google. Nie musisz przeglądać raportów z listą wszystkich problemów, które Googlebot kiedykolwiek w niej napotkał.

Poniższe błędy są mapowane ponownie i nie są uwzględniane w nowym raporcie Stan w indeksie:​

Błędy adresów URL – komputery

Stara kategoria błędów Zamiennik
Błąd serwera Wszystkie błędy serwera są oznaczone w raporcie Stan w indeksie jako Błąd serwera (5xx).
Pozorny błąd 404

W raporcie Stan w indeksie jest widoczny jako jeden z poniższych błędów w zależności od tego, czy błąd został przesłany do zindeksowania:

 • Błąd: Przesłany adres URL wydaje się zgłaszać pozorny błąd 404
 • Wykluczono: Pozorny błąd 404
Odmowa dostępu

W raporcie Stan w indeksie jest widoczny jako jeden z poniższych błędów w zależności od tego, czy błąd został przesłany do zindeksowania:

 • Błąd: przesłany URL zwraca błąd z powodu nieautoryzowanego żądania (401)
 • Wykluczono: strona zablokowana z powodu nieautoryzowanego żądania (401)
Nie znaleziono

W raporcie Stan w indeksie jest widoczny jako jeden z poniższych błędów w zależności od tego, czy błąd został przesłany do zindeksowania:

 • Błąd: Nie udało się odnaleźć przesłanego URL-a (404)
 • Wykluczono: Nie znaleziono (404)
Inne W raporcie Stan w indeksie zgłaszany jako Nieprawidłowość związana ze skanowaniem.

Błędy adresów URL – smartfony

Nie są obecnie zgłaszane, ale mamy nadzieję, że rozwiążemy ten problem.

Błędy witryny

W nowej wersji Search Console błędy witryny nie są wyświetlane.

Problemy dotyczące bezpieczeństwa Nowy raport Problemy dotyczące bezpieczeństwa Nowy raport Problemy dotyczące bezpieczeństwa obejmuje większość funkcji starego raportu, a dodatkowo zawiera historię problemów, które wystąpiły w Twojej witrynie.
Uporządkowane dane Test wyników z elementami rozszerzonymiraporty Wyniki z elementami rozszerzonymi W przypadku poszczególnych adresów URL wykorzystaj test wyników z elementami rozszerzonymi (lub narzędzie do sprawdzania adresów URL). Dane dotyczące całej witryny zobaczysz w poszczególnych raportach Wyniki z elementami rozszerzonymi. Raporty nie uwzględniają na razie wszystkich typów wyników z elementami rozszerzonymi, ale stale zwiększamy ich zasięg.
Udoskonalenia HTML Brak Brak odpowiednika raportu. Postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami, by poprawić tytuły i krótkie opisy.
Zablokowane zasoby Narzędzie do sprawdzania adresów URL Widok zablokowanych zasobów w całej witrynie jest niedostępny, ale możesz użyć narzędzia do sprawdzania adresów URL, by wyświetlić listę zablokowanych zasobów w przypadku poszczególnych adresów URL.
Aplikacje na Androida Brak Z końcem marca 2019 roku Search Console przestanie obsługiwać aplikacje na Androida.
Zestawy usług Brak Od końca marca 2019 roku Search Console nie obsługuje już zestawów usług.
Wiadomości Panel wiadomości Czytaj wiadomości w panelu wiadomości.
Inne narzędzia i raporty   Niektóre starsze raporty i narzędzia są jeszcze dostępne w niezmienionej postaci. Znajdziesz je na stronie Krótki przegląd raportów.

Nowe sposoby wykonywania dotychczasowych zadań

W nowej wersji Search Console zmienił się sposób wykonywania niektórych typowych zadań. Oto zestawienie najczęstszych z nich:

 • Dodawanie nowej usługi: poznaj sposób dodawania nowych usług.Lista wszystkich usług znajduje się teraz na każdej stronie na pasku nawigacyjnym. Aby przestać otrzymywać powiadomienia o danej usłudze, możesz usunąć ją z listy.
 • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami: korzystaj z nowej strony do zarządzania użytkownikami w Search Console.
 • Zmienianie usług: korzystaj z menu z wyborem usług w obszarze nawigacyjnym dokumentu.
 • Sprawdzanie pliku robots.txt lub tagu noindex: stan pliku robots.txt albo tagu noindex zindeksowanej i opublikowanej wersji strony możesz sprawdzać, korzystając z narzędzia do sprawdzania adresów URL.
 • Sprawdzanie możliwości pobrania strony przez Googlebota: test opublikowanej wersji strony możesz przeprowadzić za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL.
 • Przesyłanie mapy witryny: mapy witryn możesz przesyłać, korzystając z nowego raportu Mapy witryn. Przesłane mapy są natychmiast sprawdzane.
 • Debugowanie wyników z elementami rozszerzonymi: służą do tego raporty Indywidualne ulepszenie widoczne na stronie stanu.
 • Wykrywanie błędów indeksowania na poziomie witryny: aby wyświetlić statystyki indeksowania na poziomie witryny, użyj raportu Stan w indeksie.
 • Wykrywanie błędów indeksowania na poziomie strony: szczegółowe problemy z indeksowaniem występujące na danej stronie możesz sprawdzać, korzystając z nowego narzędzia do sprawdzania adresów URL.
 • Zgłaszanie prośby o zindeksowanie strony: opublikowaną stronę możesz sprawdzić za pomocą nowego narzędzia do sprawdzania adresów URL, a potem zgłosić ją do ponownego zindeksowania.
 • Sprawdzanie opublikowanej strony: skorzystaj z nowego narzędzia do sprawdzania adresów URL. Dostępne są zrzuty ekranu strony żądanej przez Googlebota.
 • Sprawdzanie liczby kliknięć i wyświetleń oraz współczynnika CTR witryny (Analityka wyszukiwania): skorzystaj z odpowiednika w postaci raportu Skuteczność.
 • Dostęp do użytkowników i uprawnień oraz szczegółów weryfikacji możesz nadal uzyskać, klikając ikonę ustawień Ustawienia w panelu użytkownika.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?