Migracja ze starej wersji Search Console do nowej

Przewodnik po migracji dla obecnych użytkowników

Obecnie tworzymy nową wersję Search Console, która docelowo zastąpi starszą usługę. Jeśli korzystasz ze starej wersji Search Console, z tego przewodnika dowiesz się, jakie są główne różnice między nią a nową wersją.

Ogólne zmiany

W nowej wersji Search Console wprowadzono następujące udoskonalenia:

 • Dane o ruchu związanym z wyszukiwaniem obejmujące okres 16 miesięcy, a nie 3 miesięcy jak dotychczas.
 • Szczegółowe informacje o danej stronie, m.in. stan w indeksie, kanoniczny URL, obsługa na urządzeniach mobilnych itp.
 • Procedury śledzenia pomagające w monitorowaniu, naprawianiu i ponownym zgłaszaniu do zindeksowania stron, na których występują błędy indeksowania.
 • Nowe i ulepszone raporty i narzędzia opisane poniżej.
 • Obsługa urządzeń mobilnych.

Porównanie narzędzi i raportów

Przygotowaliśmy nowe wersje wielu raportów i narzędzi, a kolejne będą się pojawiać sukcesywnie. Poniżej znajduje się porównanie narzędzi i raportów dostępnych w starej i nowej wersji Search Console. Ta lista będzie się zmieniać w miarę dodawania przez nas nowych raportów.

Stanowczo zalecamy używanie nowszej wersji każdego raportu, gdy tylko stanie się dostępna. Stare raporty mające nowszy odpowiednik będą wkrótce usuwane.
Stary raport w Search Console Odpowiednik w nowej wersji Search Console Porównanie
Analityka wyszukiwania

Skuteczność

Nowy raport obejmuje dane z 16 miesięcy i jest znacznie łatwiejszy w użyciu.
Karty informacyjne Raporty indywidualnych ulepszeń Nowe raporty podają szczegółowe informacje służące do debugowania oraz zawierają linki umożliwiające zgłoszenie strony do ponownego zindeksowania po usunięciu błędów.
Linki do Twojej witryny
Linki wewnętrzne
Linki Nowy raport jest połączeniem raportów „Linki do Twojej witryny” i „Linki wewnętrzne”, dzięki czemu podaje bardziej wiarygodne liczby linków.
Stan indeksowania Stan w indeksie Nowy raport zawiera wszystkie informacje występujące w starych raportach, a dodatkowo szczegółowe dane o stanie indeksowania pochodzące z indeksu Google.
Raport Mapy witryn Mapy witryn Nowy raport zawiera podobne informacje, ale jest czytelniejszy. Stary raport obsługuje testowanie mapy witryny bez jej przesyłania, a nowy wykonuje testy tylko po jej przesłaniu.
Przyspieszone strony mobilne AMP Stan stron AMP W nowym raporcie zgłaszanych jest znacznie więcej rodzajów błędów, a dodatkowo podaje on sposób zgłaszania naprawionych stron do ponownego zindeksowania.
Ręczne działania Ręczne działania Nowy raport zawiera historię ręcznych działań, m.in. prośby o sprawdzenie i wyniki weryfikacji.
Pobierz jako Google Narzędzie do sprawdzania adresów URL Narzędzie do sprawdzania adresów URL podaje informacje o zindeksowanej i opublikowanej wersji adresu URL oraz umożliwia wysłanie prośby o zindeksowanie. Nowe informacje obejmują adres URL strony kanonicznej, wszelkie blokady za pomocą tagu noindex lub nocrawl oraz określenie, czy adres URL znajduje się w indeksie Google.
Obsługa na urządzeniach mobilnych Obsługa na urządzeniach mobilnych Podobne informacje, ale w użyteczniejszym formacie. Raport ten podaje też procedurę zgłaszania do ponownego zindeksowania stron, z których usunięto problemy z obsługą na urządzeniach mobilnych.
Raport Błędy indeksowania Raport Stan w indeksienarzędzie do sprawdzania adresów URL

Nowy raport Stan w indeksie wyświetla błędy indeksowania na poziomie witryny, a narzędzie do sprawdzania adresów URL – na poziomie poszczególnych adresów URL. Te raporty pomagają w określaniu wagi problemów i grupują strony według podobnych problemów, ułatwiając znalezienie ich wspólnych przyczyn.

Stary raport zawierał wszystkie błędy, które wystąpiły w ciągu ostatnich trzech miesięcy, w tym również błędy nieaktualne, przejściowe lub stosunkowo nieistotne. Nowe raporty koncentrują się na problemach z ostatniego miesiąca istotnych z punktu widzenia Google: zobaczysz tylko te problemy, które mogą spowodować usunięcie strony z indeksu lub przeszkodzić w zindeksowaniu strony. 

Określamy też wagę wyświetlanych problemów. Na przykład błędy 404 są uznawane za błędy tylko wtedy, gdy wyślesz wyraźną prośbę o zindeksowanie danego adresu URL, np. przez mapę witryny.

Dzięki tym nowym działaniom możesz skupić się na problemach, które mają wpływ na stan Twojej witryny w indeksie Google. Nie musisz przeglądać raportów z listą wszystkich problemów, które Googlebot kiedykolwiek w niej napotkał.

Poniższe błędy są mapowane ponownie i nie są uwzględniane w nowym raporcie Stan w indeksie:​

Błędy adresów URL – komputery

Stara kategoria błędów Zamiennik
Błąd serwera Wszystkie błędy serwera są oznaczone w raporcie Stan w indeksie jako Błąd serwera (5xx).
Pozorny błąd 404

W raporcie Stan w indeksie jest widoczny jako jeden z poniższych błędów w zależności od tego, czy błąd został przesłany do zindeksowania:

 • Błąd: Przesłany adres URL wydaje się zgłaszać pozorny błąd 404
 • Wykluczono: Pozorny błąd 404
Odmowa dostępu

W raporcie Stan w indeksie jest widoczny jako jeden z poniższych błędów w zależności od tego, czy błąd został przesłany do zindeksowania:

 • Błąd: przesłany URL zwraca błąd z powodu nieautoryzowanego żądania (401)
 • Wykluczono: strona zablokowana z powodu nieautoryzowanego żądania (401)
Nie znaleziono

W raporcie Stan w indeksie jest widoczny jako jeden z poniższych błędów w zależności od tego, czy błąd został przesłany do zindeksowania:

 • Błąd: Nie udało się odnaleźć przesłanego URL-a (404)
 • Wykluczono: Nie znaleziono (404)
Inne W raporcie Stan w indeksie zgłaszany jako Nieprawidłowość związana ze skanowaniem.

Błędy adresów URL – smartfony

Nie są obecnie zgłaszane, ale mamy nadzieję, że rozwiążemy ten problem.

Błędy witryny

W nowej wersji Search Console błędy witryny nie są wyświetlane.

Problemy dotyczące bezpieczeństwa Nowy raport Problemy dotyczące bezpieczeństwa Nowy raport Problemy dotyczące bezpieczeństwa obejmuje większość funkcji starego raportu, a dodatkowo zawiera historię problemów, które wystąpiły w Twojej witrynie.
Dane uporządkowane Test wyników dla elementów rozszerzonychraporty Wyniki z elementami rozszerzonymi W przypadku poszczególnych adresów URL wykorzystaj test wyników dla elementów rozszerzonych (lub narzędzie do sprawdzania adresów URL). Dane dotyczące całej witryny zobaczysz w poszczególnych raportach Wyniki z elementami rozszerzonymi. Raporty nie uwzględniają na razie wszystkich typów wyników z elementami rozszerzonymi, ale stale zwiększamy ich zasięg.
Udoskonalenia HTML Brak Brak odpowiednika raportu. Postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami, by poprawić tytuły i krótkie opisy.
Zablokowane zasoby Narzędzie do sprawdzania adresów URL Widok zablokowanych zasobów w całej witrynie jest niedostępny, ale możesz użyć narzędzia do sprawdzania adresów URL, by wyświetlić listę zablokowanych zasobów w przypadku poszczególnych adresów URL.
Aplikacje na Androida Brak Z końcem marca 2019 roku Search Console przestanie obsługiwać aplikacje na Androida.
Zestawy usług Brak Z końcem marca 2019 roku Search Console przestanie obsługiwać zestawy usług.

 

Nie przesyłaj tych samych danych dwa razy – dane i prośby są udostępniane między starą a nową wersją Search Console, więc nie ma potrzeby przesyłania ich w obu. Na przykład jeśli prześlesz prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia lub mapę witryny w starej wersji Search Console, nie musisz przesyłać jej ponownie w nowej wersji usługi.

Nowe sposoby wykonywania dotychczasowych zadań

W nowej wersji Search Console zmienił się sposób wykonywania niektórych typowych zadań. Oto zestawienie najczęstszych z nich:

 • Dodawanie nowej usługi: zapoznaj się z procedurą dodawania nowych usług. Wykaz wszystkich usług znajduje się teraz na każdej stronie na liście rozwijanej na pasku nawigacyjnym. Możesz usunąć daną usługę z listy, by przestać otrzymywać powiadomienia o niej.
 • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami: korzystaj z nowej strony do zarządzania użytkownikami w Search Console.
 • Zmienianie usług: korzystaj z menu z wyborem usług w obszarze nawigacyjnym dokumentu.
 • Sprawdzanie pliku robots.txt lub tagu noindex: stan pliku robots.txt albo tagu noindex zindeksowanej i opublikowanej wersji strony możesz sprawdzać, korzystając z narzędzia do sprawdzania adresów URL.
 • Sprawdzanie możliwości pobrania strony przez Googlebota: test opublikowanej wersji strony możesz przeprowadzić za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL.
 • Przesyłanie mapy witryny: mapy witryn możesz przesyłać, korzystając z nowego raportu Mapy witryn. Przesłane mapy są natychmiast sprawdzane.
 • Debugowanie wyników z elementami rozszerzonymi: służą do tego raporty Indywidualne ulepszenie widoczne na stronie stanu.
 • Wykrywanie błędów indeksowania na poziomie witryny: statystyki indeksowania na poziomie witryny są dostępne w raporcie Stan w indeksie.
 • Wykrywanie błędów indeksowania na poziomie strony: szczegółowe problemy z indeksowaniem występujące na danej stronie możesz sprawdzać, korzystając z nowego narzędzia do sprawdzania adresów URL.
 • Zgłaszanie prośby o zindeksowanie strony: opublikowaną stronę możesz sprawdzić za pomocą nowego narzędzia do sprawdzania adresów URL, a potem zgłosić ją do ponownego zindeksowania.
 • Sprawdzanie opublikowanej strony: skorzystaj z nowego narzędzia do sprawdzania adresów URL. Dostępne są zrzuty ekranu strony żądanej przez Googlebota.
 • Sprawdzanie liczby kliknięć i wyświetleń oraz współczynnika CTR witryny (Analityka wyszukiwania): skorzystaj z odpowiednika w postaci raportu skuteczności.
 • Dostęp do użytkowników i uprawnień oraz szczegółów weryfikacji możesz nadal uzyskać, klikając ikonę ustawień Ustawienia na panelu użytkownika.

Funkcje obecnie nieobsługiwane

Oto lista funkcji, które nie są jeszcze obsługiwane w nowej wersji Search Console. Aby z nich korzystać, należy tymczasem używać starej wersji Search Console.

 • Statystyki indeksowania (dzienna liczba zindeksowanych stron, dzienna ilość pobieranych danych, czas pobierania stron)
 • Tester pliku robots.txt
 • Zarządzanie parametrami adresów URL w wyszukiwarce Google
 • Narzędzie Marker danych
 • Odczytywanie wiadomości i zarządzanie nimi
 • Narzędzie Zmiana adresu
 • Ustawianie preferowanej domeny
 • Powiązanie usługi w Search Console z usługą w Analytics
 • Zrzekanie się linków
 • Usuwanie przestarzałych treści z indeksu
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?