Báo cáo liên kết

Xem trang nào có nhiều đường liên kết đến trang của bạn nhất, các trang được liên kết hàng đầu, v.v.

Mở báo cáo liên kết

 

Một số lưu ý về dữ liệu:

 • Các trang trên trang web của bạn được nhóm theo URL chính tắc. Điều này có nghĩa là các thẻ ký tự liên kết và có thể là một số tham số sẽ bị bỏ qua trước khi nhóm.
 • Các đường liên kết trùng lặp được kết hợp lại với nhau. Liên kết trùng lặp là liên kết từ cùng một URL nguồn đến cùng một URL đích, sau khi xóa tất cả các thông số và thực hiện các thao tác chuẩn hóa khác. Báo cáo văn bản liên kết xác định liên kết trùng lặp dựa trên văn bản liên kết chứ không phải URL.
 • Các bảng có giới hạn 1.000 hàng, do đó dữ liệu có thể bị cắt bớt trong các trang web lớn hơn hoặc được liên kết nhiều hơn.
 • Mặc dù báo cáo sử dụng cụm từ "trang web", nhưng trên thực tế, dữ liệu được nhóm theo miền gốc trong báo cáo Liên kết. Giao thức (http/https), miền con (m., www) và các thư mục con đều bị tách ra và nhóm cùng nhau. Do đó, tất cả những miền sau đây đều được nhóm vào example.com:
  • example.com
  • m.example.com
  • example.com/pet_store/
  • https://example.com
  • http://example.com
 • Các TLD (miền cấp cao nhất) không bị bỏ qua khi được nhóm và hiển thị, vì vậy các miền sau KHÔNG giống hệt nhau:
  • example.com
  • example.com.de
 • Các "trang bên ngoài" (đường liên kết bên ngoài) là bất kỳ trang hoặc đường liên kết nào nằm ngoài sản phẩm hiện tại của bạn.

 • một số điểm khác biệt về dữ liệu giữa báo cáo này và báo cáo liên kết trong Search Console cũ.

Báo cáo này có các thông tin sau:

Các miền liên kết hàng đầu (Trang web nào có nhiều đường liên kết đến trang của tôi nhất?)

Xem trang web nào có nhiều đường liên kết đến trang của bạn nhất? 

Báo cáo này hiển thị miền gốc của các trang web có nhiều đường liên kết đến trang web của bạn nhất, sắp xếp theo số lượng đường liên kết. Các trang web được hiển thị theo miền gốc và mọi miền con đều bị bỏ qua (vì vậy www.example.com sẽ hiển thị dưới dạng example.com).

Nếu bạn thấy miền được liệt kê giống hệt với sản phẩm của bạn, thì đó là do miền này đại diện cho miền con bị bỏ qua trong bảng. Ví dụ: nếu một liên kết đến từ m.example.com, mục trong bảng sẽ là example.com.

Đường dẫn đến đó

Báo cáo liên kết > Bảng các trang web liên kết hàng đầu

Để biết thêm chi tiết

Bạn có thể nhấp vào đường liên kết Thêm ở cuối bảng để biết danh sách đầy đủ. Sau đó, hãy nhấp vào một trang web trong danh sách để xem các trang của bạn được trang web đó liên kết đến nhiều nhất.

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Xác nhận rằng bạn biết các trang web có trong báo cáo. Nếu thấy bất kỳ trang web nào không xác định và có thể mang tính vi phạm, bạn có thể cần phải yêu cầu xóa liên kết. Nếu yêu cầu không thành công, hãy từ chối liên kết để điểm xếp hạng của bạn không bị giảm bởi các trang web vi phạm đã biết này.
 • Xem liệu các trang web quan trọng đối với bạn có trỏ đến trang web của bạn hay không. Ví dụ: nếu bạn có trang web nhà hàng thì trang của bạn có được nhắc đến trong blog về ẩm thực hoặc trang web đánh giá không?
Các trang được liên kết hàng đầu (Những trang nào của tôi được các trang web khác liên kết đến nhiều nhất?)

Xem những trang web khác liên kết nhiều nhất đến trang nào của bạn. Sử dụng báo cáo này để xem bạn có nhận được sự công nhận mà bạn nghĩ mình xứng đáng không.

Đường dẫn đến đó

Báo cáo liên kết > Bảng các trang được liên kết hàng đầu

Để biết thêm chi tiết

Bạn có thể nhấp vào đường liên kết Thêm ở cuối bảng để biết danh sách đầy đủ. Sau đó, hãy chọn một URL trong danh sách để xem các trang web liên kết nhiều nhất đến trang đó. Các trang web được hiển thị theo miền gốc và mọi miền con đều bị bỏ qua (vì vậy www.example.com sẽ hiển thị dưới dạng example.com).

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Xác nhận rằng các trang được liên kết nhiều nhất đúng như mong đợi của bạn.
Những trang nào của tôi được một trang web cụ thể liên kết đến nhiều nhất?

Xem một trang web nhất định liên kết đến những trang nào, sắp xếp theo số lượng đường liên kết.

Đường dẫn đến đó

Báo cáo liên kết > Liên kết bên ngoài > Bảng các trang được liên kết hàng đầu

Để biết thêm chi tiết

Bạn có thể nhấp vào đường liên kết Thêm ở cuối bảng để biết danh sách đầy đủ. Chọn một URL trong danh sách để xem tất cả các đường liên kết từ trang web đó đến URL này. Các trang web được hiển thị theo miền gốc và mọi miền con đều bị bỏ qua (vì vậy www.example.com sẽ hiển thị dưới dạng example.com).

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Nếu trang web liên kết có uy tín, hãy xem trang nào thu được lợi ích từ trang web đó.
 • Nếu trang web liên kết là trang vi phạm, hãy thử yêu cầu họ xóa liên kết. Đối với các trang web đã biết là trang vi phạm, Google thường sẽ bỏ qua đường liên kết, nhưng bạn nên xóa hoặc từ chối các đường liên kết này.
Văn bản liên kết hàng đầu (Văn bản liên kết nào trỏ đến trang web của tôi?)

Xem văn bản liên kết nào được sử dụng trong các trang web trỏ đến trang web của bạn. Chỉ các đường liên kết từ bên ngoài sản phẩm của bạn mới được tính.

Các văn bản trùng lặp được kết hợp, trong đó văn bản trùng lặp là một phiên bản trùng khớp hoàn toàn không phân biệt chữ hoa chữ thường. Vì vậy, "Hello world" và "HELLO WORLD" được coi là văn bản trùng lặp, nhưng "Hello world" và "Hello worlds" lại không phải.

Các liên kết không có văn bản (ví dụ: liên kết hình ảnh) được hiển thị là "(trống)" trong cột Văn bản liên kết trên báo cáo và dưới dạng hàng trống trong dữ liệu xuất.

Văn bản liên kết được nhóm theo mức độ trùng khớp hoàn toàn và sắp xếp theo số lượng. Các trang web được hiển thị theo miền gốc và mọi miền con đều bị bỏ qua (vì vậy www.example.com sẽ hiển thị dưới dạng example.com).

Đường dẫn đến đó

Báo cáo liên kết > Bảng văn bản liên kết hàng đầu

Để biết thêm chi tiết

Bạn có thể nhấp vào đường liên kết Thêm ở cuối bảng để biết danh sách đầy đủ.

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Xác nhận rằng văn bản liên kết đúng với mong đợi của bạn và không phải là văn bản vi phạm.
 • Xác nhận rằng các trang web khác mô tả chính xác về trang web của bạn. Nếu không, bạn có thể cần phải làm rõ nội dung trang web của mình.
Các đường liên kết từ một trang web cụ thể đến trang của tôi là gì?

Xem tất cả các đường liên kết từ một trang web đến một trang cụ thể trên trang web của bạn.

Đường dẫn đến đó

Báo cáo liên kết > [trang web liên kết hàng đầu] > [URL]

Để biết thêm chi tiết

Chọn một URL trong danh sách để xem tất cả các đường liên kết từ trang web đó đến URL này. Các trang web được hiển thị theo miền gốc và mọi miền con đều bị bỏ qua (vì vậy www.example.com sẽ hiển thị dưới dạng example.com).

Bảng các trang liên kết hàng đầu

Bảng này bao gồm các cột sau:

 • Trang liên kết: Trang có đường liên kết đến trang đích trên trang web của bạn.
 • URL đích (nếu khác) Nếu không có giá trị nào hiển thị, thì điều này nghĩa là URL liên kết trên trang liên kết giống hệt với URL của trang đích. Nếu một giá trị, thì điều này nghĩa là URL liên kết trên trang liên kết khác với URL của trang đích. Dưới đây là hai lý do khiến URL liên kết có thể không phải là URL của trang đích:
  • Trang web của bạn chuyển hướng khách truy cập từ URL liên kết đến URL trang đích. Ví dụ: trang web của bạn có thể chuyển hướng người dùng từ example.com/old_page đến example.com/replacement_page. Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách truy cập trang liên kết và nhấp vào đường liên kết này, sau đó theo dõi lệnh chuyển hướng.
  • Google đã quyết định rằng URL chính tắc cho URL trên trang liên kết là URL trang đích. Trong trường hợp này, nếu bạn truy cập vào trang liên kết và nhấp vào đường liên kết, thì (có thể) bạn sẽ truy cập URL liên kết thực tế. Tuy nhiên, nếu thực hiện tìm kiếm URL trên trang liên kết trên Google và nhấp vào kết quả, bạn sẽ được chuyển hướng đến URL trang đích (chính tắc).

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Theo dõi cách người dùng chuyển từ một trang web cụ thể đến một trang nhất định.
Các trang web nào liên kết nhiều nhất đến trang của tôi?

Tìm hiểu các trang web nào liên kết nhiều nhất đến một trang cụ thể trên trang web của bạn.

Đường dẫn đến đó

Báo cáo liên kết > Các trang đích hàng đầu > [URL]

Để biết thêm chi tiết

Chọn một URL trong danh sách để xem tất cả các đường liên kết từ trang web đó đến URL này. Các trang web được hiển thị theo miền gốc và mọi miền con đều bị bỏ qua (vì vậy www.example.com sẽ hiển thị dưới dạng example.com).

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Tìm hiểu trang web nào hoặc loại trang web nào quan tâm nhất đến một trang cụ thể. Nếu các trang web này quan trọng đối với bạn, hãy xem xét việc mở rộng các chủ đề đó trên trang web của mình.
Các trang được liên kết hàng đầu (Trang nào của tôi được các trang trong cùng trang web liên kết đến nhiều nhất.)

Xem trang nào của bạn được các trang trong cùng trang web liên kết đến nhiều nhất.

Đường dẫn đến đó

Báo cáo liên kết > Bảng các trang được liên kết nội bộ hàng đầu

Để biết thêm chi tiết

Chọn một URL trong danh sách để xem các trang khác của bạn có liên kết đến URL này.

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Xác nhận rằng các trang quan trọng (trang chủ, trang liên hệ) được liên kết chính xác trong trang web của bạn.
Những trang nào của tôi liên kết đến một trang cụ thể của tôi?

Xem các trang nào trên trang web của bạn có liên kết đến một trang cụ thể.

Đường dẫn đến đó

Báo cáo liên kết > Liên kết nội bộ > Bảng các trang được liên kết hàng đầu> Thêm...

Để biết thêm chi tiết

Chọn một URL trong danh sách để xem các trang khác của bạn có liên kết đến URL này.

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Điều chỉnh luồng truy cập trong trang web của bạn bằng cách xác nhận rằng người dùng có thể chuyển từ trang A đến trang B bằng ít lượt nhấp nhất.

Xuất dữ liệu báo cáo

Nhiều báo cáo có nút xuất để xuất dữ liệu báo cáo. Dữ liệu biểu đồ và dữ liệu bảng sẽ đều được xuất. Những giá trị hiển thị dưới dạng ~ hoặc - trong báo cáo (không có sẵn/không phải số) sẽ đều là số 0 trong dữ liệu được tải xuống.

Bạn có thể xuất dữ liệu liên kết dưới dạng tệp CSV hoặc Google Trang tính.

Trang đích

Xuất tối đa 100.000 hàng dữ liệu bằng cách sử dụng nút Xuất. Có những nhóm dữ liệu sau:

 • Liên kết mới nhất
   Đường liên kết mới phát hiện gần đây đến trang web của bạn (tối đa 100.000 hàng), sắp xếp theo ngày phát hiện.
 • Các liên kết mẫu khác
   Đường liên kết mẫu đến trang web của bạn (tối đa 100.000 hàng), được trích xuất từ toàn bộ các đường liên kết mà Google đã biết. Dữ liệu này hữu ích khi bạn có nhiều hơn 100.000 trang liên kết đến trang web của bạn, vì mẫu cho biết một số dữ liệu bị cắt bớt khi xuất Liên kết mới nhất do giới hạn độ dài.

Các trang chỉ có một bảng

Các trang chứa một bảng duy nhất có nút tải xuống để xuất toàn bộ bảng (tối đa 1.000 hàng).Tiêu chí sắp xếp trong bảng trên trang không ảnh hưởng đến dữ liệu được xuất.

 

Các vấn đề đã biết và sự khác biệt so với báo cáo trước đây
Dữ liệu trong báo cáo này chính xác hơn báo cáo Các đường liên kết đến trang web của bạn trước đây. Do đó, các giá trị trong báo cáo mới có thể thấp hơn, nhưng điều này không phải do số đường liên kết giảm xuống mà do phương thức báo cáo chính xác và bảo mật hơn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
83844
false
false