Narzędzie do sprawdzania adresów URL

Raport i test narzędzia do sprawdzania adresów URL

Narzędzie do sprawdzania adresów URL dostarcza informacji na temat zindeksowanej przez Google wersji określonej strony i umożliwia sprawdzenie, czy dany URL może być indeksowany. Te informacje to m.in. szczegóły dotyczące uporządkowanych danych, filmu, podlinkowanych stron AMP i indeksowania.

Dostęp do narzędzia do sprawdzania adresów URL można uzyskać na 2 sposoby:
 • Na pasku wyszukiwania u góry dowolnego ekranu Search Console wpisz pełny adres URL do sprawdzenia. Musi on występować w obecnie otwartej usłudze.
 • W przypadku większości raportów możesz kliknąć link Sprawdź obok adresu URL strony. Czasami ta opcja może być widoczna dopiero po najechaniu kursorem.

Otwórz narzędzie do sprawdzania adresów URL

 

Narzędzie do sprawdzania adresów URL – szkolenie z Google Search Console

Częste zadania

 • Sprawdzanie stanu adresu URL w indeksie Google: pobierz informacje o wersji strony zindeksowanej przez Google. Sprawdź, dlaczego udało nam się zindeksować Twoją stronę lub dlaczego nie można było tego zrobić.
 • Sprawdzanie adresu URL wersji opublikowanej: sprawdź, czy stronę w Twojej witrynie można zindeksować.
 • Przesyłanie prośby o zindeksowanie adresu URL: poproś, aby dany adres URL został przeskanowany przez Google.
 • Wyświetlanie wyrenderowanej wersji strony: zobacz zrzut ekranu strony widzianej przez Googlebota.
 • Wyświetlanie listy załadowanych zasobów, danych wyjściowych JavaScript i innych informacji: aby zobaczyć listę zasobów, kod strony i inne informacje, kliknij Wyświetl zindeksowaną stronę > Więcej informacji (zindeksowany wynik) lub Wyświetl przetestowaną stronę > Więcej informacji (test wersji opublikowanej).
 • Rozwiązywanie problemów z brakującą stroną: strona może nie zostać zindeksowana z powodu różnych problemów. Narzędzie do sprawdzania adresów URL może pomóc w rozwiązaniu niektórych z nich.
 • Poznawanie strony kanonicznej: przeanalizuj zindeksowaną wersję strony i sprawdź pole Indeksowanie stron > Adres kanoniczny wybrany przez Google. Wersję kanoniczną można określić tylko w zindeksowanych danych. Test wersji opublikowanej nie może przewidzieć, czy zostanie ona uznana za kanoniczną.

Co nie jest testowane

Test nie obejmuje wymienionych niżej warunków, które muszą zostać spełnione, aby strona mogła pojawiać się w Google:


Sprawdzanie stanu adresu URL w indeksie Google

Możesz poprosić o dostęp do szczegółowych informacji w indeksie Google dotyczących adresu URL w Twojej usłudze, w tym możliwości indeksowania, wszelkich wyników z elementami rozszerzonymi lub filmów itp.

Aby zobaczyć informacje w indeksie Google na temat adresu URL:

 1. Otwórz narzędzie do sprawdzania adresów URL.
 2. Wpisz cały URL do sprawdzenia. Kilka uwag:
  • URL musi występować w obecnej usłudze. Aby przetestować adres URL w usłudze, która nie należy do Ciebie, przeprowadź odpowiedni test bez udziału właściciela, np. test wyników z elementami rozszerzonymi lub test AMP.
  • Adresy URL stron AMP i innych niż AMP: możesz sprawdzać adresy URL stron AMP i innych niż AMP. Narzędzie wyświetli informacje o odpowiedniej wersji strony (AMP lub innej niż AMP).
  • Wersje kanoniczne/alternatywne: jeśli strona ma alternatywne/zduplikowane wersje, narzędzie poda też informacje o wersji kanonicznej, o ile jest ona częścią Twojej usługi.
 3. Przeczytaj sekcję Interpretowanie wyników.
 4. Jeśli od czasu pozyskania danych problemy zostały rozwiązane, sprawdź adres URL wersji opublikowanej, aby przekonać się, czy już nie występują. Nie wszystkie problemy można przetestować.
 5. Opcjonalnie poproś o zindeksowanie adresu URL.

W ciągu doby można wysłać ograniczoną liczbę próśb o sprawdzenie każdej z usług.

Stan zindeksowanego adresu URL

Najważniejsze kwestie

 • Test nie dotyczy wersji opublikowanej. Wyświetlone wyniki pochodzą z ostatnio zindeksowanej wersji strony, a nie wersji aktualnie opublikowanej w internecie. W wynikach wyszukiwania Google używa informacji z indeksu. Od daty ostatniego zindeksowania Twoja strona mogła się zmienić lub stać się niedostępna. Aby sprawdzić, jak byłaby widziana przez Google bieżąca wersja strony, kliknij umieszczony na niej przycisk Test wersji opublikowanej.
 • Komunikat „Adres URL znajduje się w Google” nie daje pewności, że Twoja strona wyświetli się w wynikach wyszukiwania. Test nie sprawdza wszystkich warunków wyświetlania strony w Google. Aby ostatecznie sprawdzić, czy dany adres URL jest wyświetlany, wyszukaj go w Google.
 • Jeśli adres URL przekierowuje pod inny adres URL, wyniki wskazują przetestowany adres URL w indeksie, a nie adres docelowy przekierowania w indeksie. Aby zobaczyć wyniki indeksowania strony kanonicznej dla strony przekierowania, kliknij przycisk ZBADAJ w sekcji Indeksowanie stron > Indeksowanie.

Interpretowanie wyników

 1. Sprawdź ogólny stan strony u góry narzędzia, aby zobaczyć, czy adres URL może pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google. Adres URL znajduje się w Google oznacza, że URL może pokazywać się w wynikach wyszukiwania, ale nie jest to gwarantowane. Adres URL nie znajduje się w Google oznacza, że adres URL nie może pojawiać się w wynikach wyszukiwania.
 2. Aby zobaczyć więcej szczegółów, rozwiń sekcję Indeksowanie stron:
  • Wykrywalność: sposób odnalezienia adresu URL przez Google.
  • Skanowanie: informacje o tym, czy Google udało się przeskanować stronę i kiedy to nastąpiło, lub o problemach napotkanych przy skanowaniu adresu URL. Jeśli stan to Adres URL nie znajduje się w Google, powód jest zwykle dostępny w tym miejscu.
  • Indeksowanie: kanoniczny adres URL strony wybrany przez Google.
 3. Ulepszenia: znajdziesz tu szczegółowe informacje, jeśli używasz uporządkowanych danych, masz stronę AMP lub powiązaną stronę AMP.
 4. Aby wyświetlić informacje o żądaniu, w tym o żądaniu HTTP i odpowiedzi na nie, a także zwrócony kod HTML, kliknij Wyświetl zindeksowaną stronę. Nieaktywny link oznacza, że podczas pobierania strony wystąpił problem. Aby zobaczyć powód, najedź kursorem na nieaktywny przycisk.

 

Stan indeksowania zawiera te informacje:

Ogólny stan strony
Ogólny stan strony wyświetla się na karcie u góry strony

Górna część raportu zawiera krótką ocenę, czy dany adres URL może pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google (z pewnymi zastrzeżeniami). Dostępne wartości:

Adres URL znajduje się w Google

 • Co to oznacza: URL został zindeksowany, może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania Google i nie wykryto problemów z żadnymi ulepszeniami na stronie (uporządkowanymi danymi, podlinkowanymi stronami AMP itp.).
  • Ważne: komunikat „Adres URL znajduje się w Google” nie gwarantuje, że Twoja strona wyświetla się w wynikach wyszukiwania. Narzędzie do sprawdzania adresów URL nie uwzględnia wszystkich wymagań, które należy spełnić, aby strona pojawiła się w Google.
  • Aby ostatecznie sprawdzić, czy dany adres URL wyświetla się w wynikach, wyszukaj go w Google.
 • Co zrobić dalej: zwykle nie musisz nic robić, ale możesz sprawdzić, co Google wie o Twojej stronie – w tym celu otwórz szczegóły stanu w indeksie lub ulepszeń.

Adres URL znajduje się w Google, ale występują związane z nim problemy

 • Co to oznacza: to samo, co w przypadku komunikatu Adres URL znajduje się w Google, ale występują pewne problemy, które mogą uniemożliwiać wyświetlanie adresu ze wszystkimi zastosowanymi na stronie ulepszeniami. Może to oznaczać problem z powiązaną stroną AMP lub nieprawidłowymi uporządkowanymi danymi w przypadku wyników z elementami rozszerzonymi (na przykład zawierającymi przepisy lub oferty pracy) na stronie. Aby zobaczyć więcej zastrzeżeń, przeczytaj „Ważne” w sekcji Adres URL znajduje się w Google powyżej.
 • Co zrobić dalej: zapoznaj się z ostrzeżeniami oraz informacjami o błędach podanymi w narzędziu i spróbuj rozwiązać opisane problemy.

Adres URL nie znajduje się w Google

 • Co to oznacza: adres URL nie będzie się wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google.
 • Co zrobić dalej: przeczytaj szczegóły w sekcji Indeksowanie stron, aby dowiedzieć się, dlaczego strona nie została zindeksowana, i zdecyduj, czy jest to problem, który musisz rozwiązać. Jeśli naprawisz wszystkie wystąpienia problemu, zalecamy przetestowanie poprawek przez uruchomienie testu wersji opublikowanej kilku stron (jeśli poprawkę można przetestować). Następnie kliknij Sprawdź poprawkę, aby poinformować o niej Google.

Ten URL to wersja alternatywna

 • Co to oznacza: adres URL jest alternatywną wersją strony kanonicznej innej niż AMP. Wartość Zindeksowano jako w narzędziu pokazuje, który robot (mobilny lub komputerowy) uznaje tę stronę za wersję alternatywną. Zindeksowany URL możesz sprawdzić w polu Adres kanoniczny wybrany przez Google w sekcji Dostępność strony.
 • Co zrobić dalej: właściwie nie musisz nic robić, ale możesz sprawdzić, czy adres kanoniczny wybrany przez Google odwołuje się do oczekiwanego adresu URL.
Indeksowanie stron (czy Google może pobrać i zindeksować stronę?)

Ta sekcja zawiera informacje o tym, czy Google udało się znaleźć i zindeksować stronę.

Stan zindeksowania
Określa, czy adres URL został zindeksowany. Nagłówek sekcji zawiera krótką informację o stanie adresu URL i wyjaśnia, dlaczego ten URL jest lub nie jest obecny w Google. Dostępne wartości:
 • Strona została zindeksowana
 • Strony nie ma w indeksie oraz wartość Niezindeksowane wymieniona i opisana na tej stronie.
 • Strony nie ma w indeksie: adres URL jest Google nieznany: oznacza, że jeszcze nie wykryliśmy tego adresu URL.
Aby to naprawić, przeprowadź test wersji opublikowanej i sprawdź dostępność strony. Rozwiąż ewentualne problemy, a następnie zgłoś stronę do zindeksowania i zgłoś poprawkę do weryfikacji.
Mapy witryn
Mapy witryn przesłane za pomocą raportu Mapy witryn lub uwzględnione w pliku robots.txt dla tego adresu URL. Mapy witryn wykryte innymi metodami nie są wyświetlane. W przypadku bardziej rozbudowanych lub nowych witryn zalecamy przesłanie mapy witryny, aby robot Google wiedział, które strony ma skanować. Znane problemy
 • Nie dotyczy oznacza, że testowany adres URL nie jest wymieniony w żadnej mapie witryny lub że informacje o nim z mapy witryny nie są obecnie dostępne.
Strona odsyłająca
Strona prawdopodobnie użyta przez Google do wykrycia tego adresu URL. Strona odsyłająca może prowadzić bezpośrednio do tego adresu albo może być stroną nadrzędną (najwyższego poziomu) wobec strony, która prowadzi do tego adresu. Jeśli ta wartość się nie wyświetla, nie oznacza to, że strona odsyłająca nie istnieje – po prostu ta informacja może nie być aktualnie dostępna dla narzędzia do sprawdzania adresów URL. Jeśli wyświetla się komunikat „Adres URL może być znany z innych źródeł, które nie są obecnie raportowane”, oznacza to, że robot Google znalazł ten URL inaczej niż przy użyciu mapy witryny lub strony odsyłającej, ale informacje odsyłające nie są teraz dostępne dla tego narzędzia.
Ostatnie skanowanie
Godzina ostatniego skanowania strony przez Google (podana w czasie lokalnym). Wszystkie informacje wyświetlane w tym narzędziu pochodzą z tej ostatnio zeskanowanej wersji.
Zindeksowano jako
Typ klienta użytkownika używany do indeksowania (na komputerze lub urządzeniu mobilnym).
Czy skanowanie jest dozwolone
Wskazuje, czy witryna zezwoliła Google na jej zindeksowanie czy zablokowała taką możliwość za pomocą reguły w pliku robots.txt. Jeśli indeksowanie jest niedozwolone, ale chcesz na nie zezwolić, użyj testowego pliku robots.txt, aby znaleźć regułę blokującą Google, i usuń ją. Przetestuj regułę za pomocą sprawdzonego adresu URL. Plik robots.txt możesz otworzyć w przeglądarce pod adresem <katalog_główny_witryny>/robots.txt, na przykład https://example.com/robots.txt.
Pobranie strony
Wskazuje, czy robot Google pobrał stronę z serwera. Pobieranie może się udać, nawet jeśli strona nie została zindeksowana z innego powodu. Możliwe wartości:
 • Udało się: strona została pobrana podczas indeksowania.
 • Niepowodzenie oraz jedna z przyczyn tego stanu.
 • Nie dotyczy: błąd, który nie pasuje do żadnej ze znanych przyczyn stanu. To jest ogólny komunikat o błędzie, ale nie mamy żadnych innych informacji na jego temat.
Czy indeksowanie jest dozwolone
Wskazuje, czy dana strona wyraźnie zezwala lub nie zezwala na indeksowanie. Jeśli indeksowanie jest niedozwolone, podana jest przyczyna, a strona nie będzie się wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google. Aby zablokować indeksowanie, użyj tagu lub dyrektywy noindex w adresie URL. Jeśli na stronie znajdziemy atrybut lub nagłówek indexifembedded w połączeniu z tagiem noindex, zostanie ona zindeksowana tylko wtedy, gdy będzie stroną umieszczoną.
Ważne: jeśli strona jest zablokowana przez plik robots.txt (zobacz sekcję „Czy skanowanie jest dozwolone”), pole Czy indeksowanie jest dozwolone zawsze ma wartość „Tak”, ponieważ robot Google nie może wykryć (a co za tym idzie – przestrzegać) dyrektyw noindex. W takim przypadku Twoja strona może pojawiać się w wynikach wyszukiwania, nawet jeśli indeksowanie jest zablokowane przez Twoją witrynę.
Adres kanoniczny określony przez użytkownika
Jeśli strona wyraźnie określa kanoniczny adres URL, wyświetli się on tutaj. Jeśli strona nie jest wersją alternatywną, wartość Brak jest tu prawidłowa. Jeśli Twoja strona to jedna z wielu alternatywnych stron, zalecamy wyraźne zadeklarowanie kanonicznego adresu URL. Kanoniczny adres URL można zadeklarować przy użyciu tagu <link rel="canonical">, nagłówka HTTP, mapy witryny oraz innych metod. Nie możemy zagwarantować, że robot Google wybierze preferowany przez Ciebie kanoniczny adres URL, ale weźmie go pod uwagę. W przypadku stron AMP wersją kanoniczną powinna być strona inna niż AMP, chyba że jest to samodzielna kanoniczna strona AMP.
Adres kanoniczny wybrany przez Google

Strona, którą robot Google wybiera jako kanoniczny (najważniejszy) adres URL, gdy znajdzie podobne strony w Twojej witrynie. Robot Google może wybrać adres URL zadeklarowany przez użytkownika albo inny, jeśli uzna, że jest to lepszy przykład kanonicznego adresu URL. Jeśli strona nie ma wersji alternatywnych, adres kanoniczny wybrany przez Google to sprawdzany adres URL. Jeśli okaże się, że jest to nieoczekiwana strona, możesz wyraźnie zadeklarować wersję kanoniczną.

Kanoniczny URL nie zawsze pokrywa się z adresem wyświetlanym w wynikach wyszukiwania. Jeśli np. dana strona ma wersję zarówno komputerową, jak i mobilną, wyszukiwarka Google najprawdopodobniej będzie pokazywać adres URL odpowiedni dla urządzenia użytkownika.

Pamiętaj, że ta wartość może zaktualizować się kilka godzin później niż wartość w naszym indeksie.

Indeksowanie filmów (na stronie znaleziono filmy)

Sekcja jest widoczna tylko wtedy, gdy na zindeksowanej stronie został wykryty film. Stan indeksowania określa, czy film na tej stronie został zindeksowany.

Na 1 stronie można zindeksować tylko 1 film. Jeśli na stronie jest tylko 1 film, zostaną wyświetlone informacje na jego temat. Jeśli filmów jest więcej, Google stara się zindeksować je w wybranej przez siebie kolejności i zatrzymuje się, gdy napotka 1 film, który można zindeksować. Informacje widoczne w raporcie dotyczą filmu, który został zindeksowany (jeśli udało się go zindeksować) lub filmu wybranego do zindeksowania w pierwszej kolejności (jeśli indeksowanie się nie udało). Więcej informacji o indeksowaniu filmów

Stan indeksowania filmów

Strona, na której wykryto film, może mieć jeden z tych stanów indeksowania filmów:

 • Filmy zindeksowane: robot Google znalazł na stronie co najmniej 1 film i zindeksował 1 film.
 • Filmy niezindeksowane: robot Google znalazł na stronie co najmniej 1 film, ale żadnego nie udało się zindeksować.

Dodatkowe informacje o filmie

Dodatkowe informacje o filmie przedstawione w raporcie są opisane tutaj.

Problemy z indeksowaniem filmów

Każdy z problemów wymienionych w sekcji Szczegóły filmu może uniemożliwić zindeksowanie filmu. Jeśli na stronie znaleziono kilka filmów, widoczny problem dotyczy najlepszego kandydata.

Przyczyna Opis
Nie udało nam się znaleźć na tej stronie dobrze widocznego filmu

Nie udało nam się znaleźć filmu, który byłby wystarczająco widoczny, żeby uznać go za film reprezentujący tę stronę.

Wycofane: 12 czerwca ten problem został zastąpiony bardziej szczegółowymi problemami. Ten problem nadal może występować w raporcie Indeksowanie filmów, ale nie ma on wpływu na Twoje strony.
Film jest poza widocznym obszarem

Aby film został uwzględniony w indeksowaniu, podczas wczytywania strony musi znajdować się w widocznym obszarze. Przenieś film, tak aby cały znajdował się w renderowanym obszarze strony i był widoczny po jej wczytaniu.

Wykonaj test adresu URL wersji opublikowanej, aby sprawdzić zrzut ekranu i zobaczyć, jak Google widzi stronę.
Film jest za mały Film jest za mały, żeby można go było zindeksować. Zwiększ wysokość filmu do ponad 140 pikseli, a jego szerokość do ponad 140 pikseli i co najmniej do 1/3 szerokości strony.
Film ma za dużą wysokość Filmu nie można zindeksować, bo jego pionowy rozmiar jest za duży. Zmniejsz wysokość filmu do poniżej 1080 pikseli.
Nie można ustalić położenia i rozmiaru filmu Na załadowanej stronie nie ma odtwarzacza. Zwykle ten błąd występuje wtedy, gdy w miejscu na stronie, gdzie powinien wyświetlić się odtwarzacz, znajduje się obraz (często jest to zrzut ekranu lub obraz odtwarzacza), który trzeba kliknąć, aby rozpocząć odtwarzanie. Jeśli chcesz rozwiązać ten problem, skonfiguruj odtwarzacz tak, aby podczas ładowania strony wczytywał się w rzeczywistym rozmiarze i położeniu (bez interakcji użytkownika).
Błąd MRSS – spróbuj użyć definicji schema.org Do opisywania filmu używasz MRSS (media RSS), a Google nie może przetworzyć opisu. Spróbuj opisać swój film za pomocą znaczników schema.org.
Nieprawidłowy adres URL filmu Format adresu URL filmu jest nieprawidłowy, np. URL zawiera niedozwolone znaki, takie jak spacje, lub nieprawidłowy protokół (np. „htttttp” zamiast „http”).
Nieobsługiwany format wideo

Film jest w nieobsługiwanym kodowaniu (na podstawie rozszerzenia pliku w adresie URL filmu). Użyj obsługiwanego formatu i określ adres URL, który dokładnie wskazuje format wideo. Rozszerzenie pliku to 3 lub 4 znaki po kropce w jego nazwie.

Dobre przykłady:

 • https://example.com/videos/video1.mp4
 • https://example.com/videos/video1.mpeg

Zły przykład: https://example.com/videos/video1.ogg

 

Nieznany format wideo

Rozszerzenie pliku wideo nie pasuje do żadnego formatu wideo obsługiwanego przez Google lub nie zawiera rozszerzenia formatu wideo. Google określa format pliku na podstawie adresu URL filmu. Upewnij się, że film jest w obsługiwanym formacie i ma odpowiednie rozszerzenie pliku.

 • Dobry przykład: https://example.com/wideo1.mp4
 • Złe przykłady:
  • https://example.com/filmy/mojewideo
  • https://example.com/filmy/mojewideo.324fvsf4rf
Nie można używać adresów URL wyświetlających wideo w treści strony Google nie może indeksować wbudowanych filmów wideo zakodowanych w standardzie Base64. Oznacza to, że filmów z wartością atrybutu src rozpoczynającą się od „data:”, np. <video src="data:video/mp4;base64,A2553IGpc29tAAA....">, nie można zindeksować.
Brak adresu URL miniatury

W przypadku filmu nie określono żadnego obrazu miniatury, a Google nie może go wygenerować. Podaj link do miniatury swojego filmu, wykorzystując uporządkowane dane, mapę witryny lub plik mRSS.

Jeśli ten błąd występuje po podaniu adresu URL miniatury za pomocą uporządkowanych danych, sprawdź, czy w tagu HTML nie definiujesz innego adresu URL miniatury dla tego samego filmu. Wszystkie źródła (mapa witryny, tagi HTML, metatagi i uporządkowane dane), które opisują ten sam film na tej samej stronie, muszą zawierać ten sam tytuł, adres URL miniatury i adres URL filmu.

Nieobsługiwany format miniatury Wybrany obraz miniatury jest w nieobsługiwanym formacie (na podstawie rozszerzenia pliku miniatury). Jako obrazu miniatury używaj tylko plików w obsługiwanych formatach, podając prawidłowe rozszerzenie formatu.
Nieprawidłowy rozmiar miniatury Podana miniatura ma nieprawidłowy rozmiar, a Google nie może wygenerować miniatury. Prześlij miniaturę w obsługiwanym rozmiarze.
Miniatura jest zablokowana w pliku robots.txt Podana miniatura jest zablokowana przez regułę w pliku robots.txt i Google nie ma do niej dostępu. Jeśli obraz jest hostowany w innej witrynie, skontaktuj się z jej właścicielem, aby dowiedzieć się, jak go odblokować. Możesz też podać link do obrazu miniatury, do którego Google będzie mieć dostęp bez logowania i który nie będzie blokowany przez reguły w pliku robots.txt.
Miniatura jest przezroczysta Przezroczystość podanej miniatury jest powyżej dopuszczalnego progu: co najmniej 80% obrazu musi mieć poziom alfa powyżej 250. Przezroczyste miniatury nie są dozwolone w przypadku indeksowania filmów.
Nie udało się zindeksować miniatury z powodu obciążenia serwera Wydaje się, że ruch w Twojej witrynie wykorzystuje wszystkie jej zasoby, co powoduje, że niemożliwe jest realizowanie żądań indeksowania przez Google. Google nie może uzyskać dostępu do miniatury filmu potrzebnej do indeksowania, dopóki obciążenie ruchem (szacowane przez Google) się nie zmniejszy. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dotyczącej budżetu indeksowania.
Nie udało się uzyskać dostępu do miniatury Google nie może uzyskać dostępu do podanej miniatury pod wybranym adresem URL. To nie jest problem z plikiem robots.txt. Być może obraz jest chroniony hasłem lub nie ma go już pod danym adresem URL.
Film nie został przetworzony Robot Google wykrył, że na stronie jest co najmniej 1 film, ale zdecydował się go nie indeksować.
Film nie został jeszcze przetworzony Film jest przetwarzany. Sprawdź za kilka dni, czy przetwarzanie zostało zakończone.
Nie znaleziono filmu w usłudze hostującej Określonego filmu nie ma w usłudze hostingu lub znajduje się on w prywatnej usłudze, do której robot Google nie ma dostępu. Otwórz usługę, używając identyfikatora filmu, a następnie zaktualizuj stronę, podając prawidłowy identyfikator lub adres URL usługi hostingu wideo.
Brak miniatury lub jest ona nieprawidłowa Miniatura nie została podana, jest niedostępna lub nieprawidłowa. Z przyczyn technicznych system tych problemów nie rozróżnia. Sprawdź, czy podany adres URL miniatury jest w obsługiwanym formacie i ma prawidłowe rozszerzenie pliku oraz czy miniatura jest dostępna dla Google.
Nieprawidłowa miniatura Miniatura jest nieprawidłowa z jakiegoś powodu, którego nie obejmuje żaden inny wymieniony tutaj błąd miniatury. Sprawdź, czy obraz miniatury jest określony i zgodny ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi miniatur, oraz czy jest dostępny dla Google.
Ulepszenia (AMP, wyniki z elementami rozszerzonymi)

Ta sekcja zawiera opis wszelkich dodatkowych funkcji wyszukiwarki wykrytych przez Google w adresie URL podczas ostatniego indeksowania. Jeśli nie udało się zindeksować adresu URL lub nie wykryto ulepszeń, sekcja jest pusta.

Gdy klikniesz sekcję dotyczącą danego ulepszenia, otworzy się podstrona na jego temat. Aby powrócić do strony głównej narzędzia, kliknij Sprawdzenie adresu URL u góry strony.

To narzędzie nie wyświetla jeszcze wszystkich możliwych ulepszeń. Oto te obsługiwane:

AMP

Jeśli sprawdzasz stronę inną niż AMP z połączoną wersją AMP lub sprawdzasz stronę AMP bezpośrednio, możesz zobaczyć informacje o niej, wybierając wynik AMP. Dzięki tym informacjom możesz wykrywać i rozwiązywać problemy związane m.in. z indeksowaniem stron AMP.

Wyświetlane tutaj szczegóły dotyczą wersji AMP, do której bieżąca strona się odwołuje – nie dotyczą one bieżącej strony, chyba że wersja AMP jest stroną kanoniczną.

Oprócz standardowych błędów AMP możesz tu zobaczyć błędy AMP wynikające z wymagań Google.

Aby wyświetlić w witrynie inne strony, których dotyczy określony problem, wybierz wiersz z opisem problemu i kliknij Otwórz raport.

Strona AMP lub strona relacji w narzędziu do sprawdzania adresów URL może mieć te stany:

 • Strona AMP jest prawidłowa / Relacja internetowa jest prawidłowa: strona AMP jest prawidłowa i zindeksowana.
 • Strona AMP jest nieprawidłowa / Relacja internetowa jest nieprawidłowa: na stronie AMP jest błąd, który uniemożliwia jej zindeksowanie.
 • Strona AMP nie została zindeksowana / Relacja internetowa nie została zindeksowana (wersja zindeksowana) lub Strony AMP nie można zindeksować / Relacji internetowej nie można zindeksować (test wersji opublikowanej): indeksowanie strony zostało zablokowane, zazwyczaj przez regułę w pliku robots.txt lub dyrektywę noindex.
 • Strona AMP jest prawidłowa, ale wystąpiły ostrzeżenia / Relacja internetowa jest prawidłowa, ale wystąpiły ostrzeżenia: stronę AMP można zindeksować, ale występują pewne problemy, które mogą uniemożliwić użycie niektórych funkcji, albo wersja ta wykorzystuje tagi lub atrybuty, które zostały wycofane i w przyszłości mogą stać się nieprawidłowe.
 • To nie jest strona AMP: sprawdzana strona nie była stroną AMP.

W przypadku interaktywnego debugowania kodu AMP możesz użyć testu AMP.

Wyniki z elementami rozszerzonymi wykryte na stronie

Możesz zobaczyć informacje o dowolnym typie wyników z elementami rozszerzonymi (uporządkowanymi danymi) znalezionych na stronie. Informacje te uwzględniają liczbę prawidłowych elementów znalezionych na stronie, opisy każdego z nich oraz szczegóły wykrytych ostrzeżeń i błędów. Aby zobaczyć szczegółowe informacje o uporządkowanych danych znalezionych na stronie, w tym zaznaczone problemy, rozwiń sekcję Wykryte pozycje. Kliknij problem wyróżniony w raporcie, aby wyświetlić jego kod, jeśli to możliwe.

W przypadku interaktywnego debugera uporządkowanych danych, który umożliwia ich modyfikowanie i testowanie, możesz skorzystać z testu wyników z elementami rozszerzonymi, który pokazuje też podgląd niektórych rodzajów uporządkowanych danych.

Obecnie obsługiwane są te typy wyników z elementami rozszerzonymi:

Nie widzę swojego wyniku z elementami rozszerzonymi.
To narzędzie nie obsługuje jeszcze wszystkich typów wyników z elementami rozszerzonymi. Na stronie mogą być obecne nieobsługiwane, prawidłowe elementy, które mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania, ale nie w narzędziu.

Dodatkowe dane odpowiedzi

Aby zobaczyć dodatkowe dane odpowiedzi, takie jak zwrócony kod HTML, nagłówki HTTP, dane wyjściowe konsoli JavaScriptu i wszystkie załadowane zasoby strony, kliknij Wyświetl zindeksowaną stronę.
Dodatkowe informacje o odpowiedzi są dostępne tylko w przypadku adresów URL, które mają stan Adres URL znajduje się w Google lub Adres URL znajduje się w Google, ale występują związane z nim problemy.
To, jaki robot zostanie użyty do wygenerowania danych, zależy od miejsca, w którym otwierasz panel boczny:
 • Gdy otworzysz panel na najwyższym poziomie raportu, w raporcie podrzędnym dotyczącym HTTPS lub raporcie podrzędnym dotyczącym uporządkowanych danych w sekcji Ulepszenia i wygoda użytkowników, typ robota będzie widoczny w sekcji Dostępność strony > Zindeksowane > Zindeksowane jako.
 • Gdy otworzysz go z poziomu raportu podrzędnego AMP, typem robota będzie Googlebot indeksujący strony na smartfony.
Zrzut ekranu z renderowaną stroną jest dostępny tylko w teście wersji opublikowanej.

 

Testowanie adresu URL wersji opublikowanej

Przeprowadź w usłudze test wersji opublikowanej adresu URL, aby sprawdzić problemy z indeksowaniem, uporządkowane dane i inne kwestie. Test wersji opublikowanej jest przydatny podczas naprawiania strony – umożliwia sprawdzenie, czy problem został rozwiązany.

Aby przeprowadzić test wersji opublikowanej pod kątem potencjalnych błędów indeksowania:

 1. Sprawdź adres URL. Uwaga: jeśli strona nie została jeszcze zindeksowana lub indeksowanie się nie udało, nie jest to problemem, ale strona musi być dostępna w internecie bez wymagania danych logowania.
 2. Kliknij Sprawdź URL wersji opublikowanej.
 3. Przeczytaj informacje o interpretowaniu wyników testu wersji opublikowanej, aby wiedzieć, czego dotyczą dane.
 4. Aby przełączać się między wynikami testu wersji opublikowanej a zindeksowanej, na stronie kliknij Indeks Google lub Test wersji opublikowanej.
 5. Aby ponownie przeprowadzić test wersji opublikowanej, na stronie testowej kliknij przycisk ponownego testu Odśwież.
 6. Aby zobaczyć szczegółowe informacje o stronie, w tym zrzut ekranu i nagłówki odpowiedzi HTTP, kliknij Wyświetl zindeksowaną stronę.

W ciągu doby można sprawdzić opublikowaną wersję każdej z usług ograniczoną liczbę razy.

Informacje o wynikach testu wersji opublikowanej

Najważniejsze kwestie:

 • Test dotyczy wersji opublikowanej. Narzędzie pobiera i testuje adres URL w czasie rzeczywistym. Informacje wyświetlone w teście wersji opublikowanej mogą różnić się od tych dotyczących zindeksowanego adresu URL. Powody podajemy poniżej.
 • Test wersji opublikowanej nie sprawdza obecności adresu URL w żadnych mapach witryny ani na stronach odsyłających.
 • Test wersji opublikowanej nie sprawdza wszystkich możliwych problemów z indeksowaniem, takich jak informacje, czy jest to zduplikowana lub alternatywna strona. Zduplikowane strony nie są indeksowane.
 • Test wersji opublikowanej nie sprawdza, czy strona jest zgodna ze wskazówkami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa, podlega ręcznym działaniom, ani czy wiąże się z usuniętymi treściami lub tymczasowo zablokowanymi adresami URL.
 • Stan opublikowanego adresu URL Możliwe do zindeksowania może różnić się od stanu Dostępności strony zindeksowanego adresu URL z tych powodów:
  • Coś zostało zmienione lub naprawione w adresie URL wersji opublikowanej, np. usunięto (lub dodano) tag noindex albo blokadę w pliku robots.txt, a zmiany nie zostały jeszcze zindeksowane. Zbadaj różnice między wersją zindeksowaną a wynikami testu wersji opublikowanej lub sprawdź historię zmian w witrynie, aby zobaczyć różnice między wersją zindeksowaną a opublikowaną.
  • Test wersji opublikowanej nie obsługuje części stanów indeksowania w wersji zindeksowanej. Niektóre stany w wersji zindeksowanej nie są testowane lub nie ma powodu, aby testować je w wersji opublikowanej – zostaną one inaczej zaraportowane w teście wersji opublikowanej. Informacje o nieobsługiwanych stanach znajdziesz w sekcji opisującej możliwości indeksowania.
 • Test najpierw sprawdza wszystkie przekierowania zaimplementowane na stronie, a potem testuje stronę. Nie wskazuje on jednak, że nastąpiło przekierowanie, ani nie wyświetla końcowego adresu URL, który został przetestowany.

Czy prawidłowy wynik oznacza, że moja strona zostanie zindeksowana?

Nie. Test adresu URL wersji opublikowanej pozwala jedynie sprawdzić, czy Googlebot ma dostęp do Twojej strony na potrzeby indeksowania. Nie ma ostatecznych testów, które gwarantują, że Twoja strona zostanie uwzględniona w indeksie Google. Nawet jeśli test wersji opublikowanej zakończy się prawidłowym wynikiem lub ostrzeżeniem, Twoja strona musi jeszcze spełnić inne warunki, aby została zindeksowana. Na przykład:

 • Strona nie może podlegać żadnym ręcznym działaniom ani sprawiać problemów prawnych.
 • Strona nie może powielać zawartości innej zindeksowanej strony. Musi być albo niepowtarzalna, albo wskazana jako wersja kanoniczna zbioru podobnych stron.
 • Jakość strony musi być wystarczająca, aby można ją było zindeksować.

 

Wyniki testu wersji opublikowanej obejmują te informacje:

Ogólny stan strony (test wersji opublikowanej)
W górnej sekcji raportu znajdziesz informacje o ogólnej możliwości zindeksowania adresu URL wersji opublikowanej. Pozytywny wynik nie gwarantuje, że strona wyświetli się w wynikach wyszukiwania, ale oznacza, że dany URL można przeskanować lub przeanalizować. Narzędzie do sprawdzania adresów URL nie uwzględnia ręcznych działań, usuniętych treści, problemów dotyczących jakości i bezpieczeństwa ani tymczasowo zablokowanych adresów URL.
Ważne: test wersji opublikowanej nie uwzględnia wszystkich możliwych warunków indeksowania. Problemy z oznaczeniem „nie” w tej tabeli nie są sprawdzane podczas testu wersji opublikowanej i mogą się pojawić po zindeksowaniu strony, niezależnie od stanu adresu URL wersji opublikowanej.
Jeśli strona ma przekierowanie, Google przetestuje cel przekierowania bez wskazywania, że przekierowanie istnieje, i nie poinformuje, który adres URL został ostatecznie przetestowany. Raport dotyczący wersji zindeksowanej pokazuje przekierowania.

Dostępne wartości:

Google ma dostęp do adresu URL

 • Co to oznacza: adres URL nie jest zablokowany ani nie zawiera żadnych możliwych do wykrycia błędów, co uniemożliwiłoby jego pełne zindeksowanie. Jeśli nasz robot zindeksuje adres URL, może on wyświetlić się w wynikach wyszukiwania Google pod warunkiem, że spełnia wytyczne dotyczące jakości i bezpieczeństwa oraz że nie podejmowano wobec niego ręcznych działań, nie usuwano z niego treści ani nie należy on do tymczasowo zablokowanych adresów URL. Zobacz, które problemy nie są sprawdzane
 • Co zrobić dalej: jeśli strona różni się od wersji zindeksowanej, możesz zgłosić ją do zindeksowania, klikając w raporcie Poproś o zindeksowanie. Możesz też przesłać mapę witryny albo zaczekać, aż nasz robot sam zeskanuje stronę.

Google ma dostęp do adresu URL, ale występują związane z nim problemy

 • Co to oznacza: adres URL może zostać zindeksowany przez Google, ale występują pewne błędy. Mogą one uniemożliwić korzystanie z ulepszeń, które chcesz zastosować. Może to oznaczać problem z powiązaną stroną AMP lub nieprawidłowymi uporządkowanymi danymi w przypadku wyników z elementami rozszerzonymi (na przykład zawierającymi przepisy lub oferty pracy) na stronie. Zobacz, które problemy nie są sprawdzane
 • Co zrobić dalej: zapoznaj się z ostrzeżeniami oraz informacjami o błędach podanymi w narzędziu i spróbuj rozwiązać opisane problemy.

Google nie ma dostępu do adresu URL

 • Co to oznacza: ten adres URL nie może wyświetlić się w wynikach wyszukiwania Google z powodu poważnego problemu.
 • Co zrobić dalej: aby dowiedzieć się więcej o przyczynach, zajrzyj do sekcji Dostępność.
Dostępność (test wersji opublikowanej)

Ta sekcja narzędzia zawiera informacje o tym, czy strona prawdopodobnie może zostać zindeksowana przez Google. Pozytywny wynik nie gwarantuje jednak, że strona wyświetli się w wynikach wyszukiwania.

Test nie sprawdza zgodności strony ze wskazówkami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa ani ręcznych działań, problemów z bezpieczeństwem, usunięcia treści lub tymczasowo zablokowanych adresów URL. Aby strona była dostępna w wynikach wyszukiwania Google, musi uzyskać pozytywny wynik wszystkich tych testów.

Stan dostępności
Stan dostępności opublikowanego adresu URL. Oto możliwe wartości:
Czas
Czas testu wersji opublikowanej.
Zindeksowano jako
Typ klienta użytkownika używany podczas testu wersji opublikowanej.
Czy skanowanie jest dozwolone
Wskazuje, czy witryna zezwoli Google na zindeksowanie czy zablokuje taką możliwość za pomocą reguły w pliku robots.txt. Jeśli nie chcesz blokować Google, usuń blokadę z pliku robots.txt. Uwaga: to nie to samo, co zezwalanie na indeksowanie, które jest określone przez wartość „Czy indeksowanie jest dozwolone”. Jak odblokować stronę
Pobranie strony
Wskazuje, czy robot Google pobrał stronę z serwera. Jeśli skanowanie jest niedozwolone, w tym polu wyświetli się niepowodzenie. Jeśli skanowanie jest dozwolone, pobieranie nadal może zakończyć się niepowodzeniem, ale z innych powodów. Przeczytaj, dlaczego pobranie strony mogło się nie udać.
 • Udało się: strona została pobrana podczas indeksowania.
 • Niepowodzenie oraz jeden ze stanów wersji niezindeksowanej lub błąd w całej witrynie.
 • Błąd wewnętrzny: wystąpił błąd indeksowania Google, którego nie obejmuje żaden inny problem. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
 • Nie dotyczy: błąd, który nie pasuje do żadnej ze znanych przyczyn stanu. To jest ogólny komunikat o błędzie, ale nie mamy żadnych innych informacji na jego temat.
Czy indeksowanie jest dozwolone
Wskazuje, czy dana strona wyraźnie zezwala lub nie zezwala na indeksowanie. Jeśli indeksowanie jest niedozwolone, podana jest przyczyna, a strona nie będzie się wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google. WAŻNE: jeśli strona jest zablokowana przez plik robots.txt (zobacz sekcję „Czy skanowanie jest dozwolone”), pole „Czy indeksowanie jest dozwolone” zawsze ma wartość „Tak”, ponieważ robot Google nie może wykryć (a co za tym idzie – przestrzegać) dyrektyw noindex. Z tego powodu Twoja strona może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania. Jeśli na stronie znajdziemy atrybut lub nagłówek indexifembedded w połączeniu z tagiem noindex, zostanie ona zindeksowana tylko wtedy, gdy będzie stroną umieszczoną.
Adres kanoniczny określony przez użytkownika
Jeśli strona wyraźnie określa kanoniczny adres URL, wyświetli się on tutaj. Jeśli strona nie jest duplikatem, wartość Brak jest tu prawidłowa. Jeśli Twoja strona to jedna z wielu podobnych lub zduplikowanych stron, zalecamy wyraźne zadeklarowanie kanonicznego adresu URL. Kanoniczny adres URL można zadeklarować przy użyciu tagu <link rel="canonical">, nagłówka HTTP, mapy witryny oraz innych metod. Nie możemy zagwarantować, że robot Google wybierze ten adres URL, ale weźmie go pod uwagę. W przypadku stron AMP wersją kanoniczną powinna być strona inna niż AMP (chyba że jest to samodzielna kanoniczna strona AMP).

 

Problemy dotyczące stanu w indeksie, które nie zostały sprawdzone podczas testu wersji opublikowanej
Test wersji opublikowanej nie pozwala wykryć wszystkich warunków strony ani przewidzieć pomyślnego wyniku indeksowania ze stuprocentową pewnością. Dzieje się tak dlatego, że niektórych problemów nie można sprawdzić w czasie rzeczywistym, np. wyboru strony kanonicznej czy przesłania adresu URL w mapie witryny. Jeśli warunek nie zostanie sprawdzony, test wersji opublikowanej może wykazać, że Google ma dostęp do adresu URL, a w rzeczywistości indeksowanie nie uda się z powodu warunku, który nie został sprawdzony w ramach tego testu.
Oto problemy dotyczące indeksowania pochodzące z raportu Indeksowanie stron, których nie można sprawdzić w ramach testu wersji opublikowanej:
Inne ulepszenia: strony AMP, uporządkowane dane (test wersji opublikowanej)

AMP

Więcej informacji znajdziesz w sekcji na temat stron AMP.

Który adres URL jest testowany?
Aby określić adres URL strony AMP do sprawdzenia, test pobiera zgłoszony adres URL za pomocą komputerowego klienta użytkownika i stosuje się do wszystkich przekierowań. Następnie:
 • Jeśli końcowy adres URL jest adresem AMP, zostanie on przetestowany.
 • Jeśli końcowy adres URL prowadzi do strony AMP, przetestowana zostanie połączona strona AMP.
 • Jeśli końcowy URL nie jest stroną AMP ani nie zawiera linku do strony AMP, test nie zwróci żadnych stron AMP.

Uporządkowane dane

Więcej informacji znajdziesz w sekcji na temat stron AMP.

Dodatkowe dane odpowiedzi (test wersji opublikowanej)

Kliknij Wyświetl przetestowaną stronę, aby zobaczyć dodatkowe dane odpowiedzi, takie jak zrzut ekranu wyrenderowanej strony, zwrócony kod HTML, nagłówki HTTP, dane wyjściowe konsoli JavaScriptu i wszystkie załadowane zasoby strony.
Dodatkowe dane odpowiedzi są dostępne w teście wersji opublikowanej tylko wtedy, gdy stan testu to Google ma dostęp do adresu URL lub Google ma dostęp do adresu URL, ale występują związane z nim problemy.
To, jaki robot zostanie użyty do wygenerowania danych, zależy od miejsca, w którym otwierasz panel boczny:
 • Gdy otworzysz panel na najwyższym poziomie raportu, w raporcie podrzędnym dotyczącym HTTPS lub raporcie podrzędnym dotyczącym uporządkowanych danych w sekcji Ulepszenia i wygoda użytkowników, typ robota będzie widoczny w sekcji Dostępność strony > Zindeksowane > Zindeksowane jako.
 • Gdy otworzysz go z poziomu raportu podrzędnego AMP, typem robota będzie Googlebot indeksujący strony na smartfony.
Problemy z dostępnością w całej witrynie

Jeśli stan Dostępność opublikowanej wersji wskazuje na problem w całej witrynie, oto możliwe wartości parametru Pobranie strony:

 • Serwer DNS nie odpowiada: często jest to chwilowy problem, który rozwiązuje się sam w ciągu kilku minut.
 • Błąd DNS: nieznany host: serwer DNS nie rozpoznał adresu URL. Może to być chwilowy problem, który rozwiąże się sam w ciągu kilku minut.
 • Błąd DNS: podano prywatny adres IP: Twój serwer DNS zwrócił adres IP, który należy do specjalnego/prywatnego zakresu, taki jak prywatny adres IP zgodny z definicją RFC 1918 (na przykład 10.0.0.1)
 • Brak połączenia z serwerem: serwer był nieosiągalny, odmowa połączenia lub nie udało się nawiązać połączenia. Więcej informacji
 • Nieprawidłowa odpowiedź serwera: serwer nie obsługuje żądanego protokołu. Odpowiedź lub nagłówki zostały obcięte albo odpowiedzi nie można przeanalizować (np. jeśli dane są nieprawidłowo skompresowane). Więcej informacji
 • Nieprawidłowy certyfikat SSL serwera: certyfikat SSL Twojej witryny jest nieprawidłowy. Bez prawidłowego certyfikatu Google nie przetestuje adresu URL HTTPS w witrynie.
 • Plik Robots.txt niedostępny: Google nie przeskanuje witryny, jeśli plik robots.txt został znaleziony, ale nie można go otworzyć. Dostępność pliku robots.txt możesz sprawdzić w raporcie Statystyki indeksowania.
 • Przekroczono limit obciążenia hosta: wydaje się, że ruch w Twojej witrynie wykorzystuje wszystkie jej zasoby, co powoduje, że niemożliwe jest skanowanie przez Google ani realizowanie próśb o sprawdzenie usługi. Google nie może przeprowadzić testów, dopóki obciążenie ruchem się nie zmniejszy (zgodnie z oceną Google).

Pamiętaj, że błędy serwera mogą być przejściowe, więc w trakcie testu wersji opublikowanej mogą wystąpić błędy, które nie pojawią się podczas indeksowania, i odwrotnie. Test serwera może zakończyć się pomyślnie, nawet gdy podczas indeksowania wystąpiły błędy serwera.

Wyświetlanie wyrenderowanej strony

Możesz zobaczyć zrzut ekranu wyrenderowanej strony widzianej przez Googlebota. Pozwala to się upewnić, że wszystkie elementy strony wyświetlają się zgodnie z oczekiwaniami. Różnice mogą wynikać z tego, że niektóre zasoby są zablokowane dla Googlebota.

Zrzut ekranu jest dostępny tylko w przypadku testu wersji opublikowanej, który zakończył się powodzeniem. Zrzuty ekranu są niedostępne w przypadku zindeksowanego adresu URL i zakończonego niepowodzeniem pobierania podczas testu wersji opublikowanej. Aby można było wygenerować zrzut ekranu, strona musi być dostępna. Jeśli Twoja strona znajduje się za zaporą sieciową, możesz udostępnić ją dla narzędzia do sprawdzania adresów URL za pomocą tunelu.

Aby wyświetlić wyrenderowaną stronę:

 1. Sprawdź stronę główną swojej witryny.
 2. Na stronie wyników indeksowania kliknij Sprawdź URL wersji opublikowanej.
 3. Kliknij Wyświetl przetestowaną stronę na karcie wyniku strony, by otworzyć dodatkowe panele informacyjne. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, to jest tak najprawdopodobniej dlatego, że strona była nieosiągalna i nie udało się przeprowadzić testu wersji opublikowanej.
 4. Kliknij kartę Zrzut ekranu.

Przesyłanie prośby o (ponowne) zindeksowanie

Możesz poprosić o zindeksowanie sprawdzanego adresu URL przez robota Google. Indeksowanie może potrwać tydzień lub dwa. Postęp możesz sprawdzić za pomocą tego narzędzia.

Niektóre ograniczenia obowiązujące przy zgłaszaniu prośby o zindeksowanie:
 • Indeksowanie trwa zwykle jeden dzień, ale w niektórych przypadkach może potrwać dłużej.
 • Przesłanie żądania nie gwarantuje, że strona pojawi się w indeksie Google.
 • Obowiązuje dzienny limit przesyłania liczby próśb o zindeksowanie. Jeśli chcesz zindeksować wiele stron, prześlij mapę witryny do Google.

Aby poprosić o zindeksowanie adresu URL:

 1. Sprawdź URL strony
 2. Kliknij Poproś o zindeksowanie na stronie z wynikami sprawdzenia adresu URL. Jeśli po przeprowadzeniu krótkiego testu nie zostaną wykryte błędy indeksowania, strona zostanie dodana do kolejki indeksowania. Jeśli w teście wersji opublikowanej strona zostanie sklasyfikowana jako niemożliwa do zindeksowania, nie można poprosić o jej zindeksowanie.

Aby poprosić o zindeksowanie wielu nowych lub zaktualizowanych stron, najlepiej jest przesłać mapę witryny ze zaktualizowanymi stronami oznaczonymi tagiem <lastmod>.

Rozwiązywanie problemów z brakującą stroną

Jeśli uważasz, że Twoja strona nie została zindeksowana, wykonaj te czynności, aby sprawdzić przyczynę i rozwiązać problem.

 1. Sprawdź stan indeksowania strony. Sprawdź adres URL, wpisując go w polu tekstowym do sprawdzania adresów URL lub klikając przycisk sprawdzania obok wybranego adresu URL w innym raporcie w Search Console (aby zobaczyć ten przycisk, najedź kursorem na adres URL).
 2. Wstępne wyniki testu pokazują informacje Google o adresie URL w indeksie Google. Te wyniki indeksu Google służą do generowania wyników wyszukiwania. Uwaga: strona początkowa nie dotyczy testu opublikowanej wersji adresu URL. Informacje o teście wersji opublikowanej są podane później.
  • Jeśli stan adresu URL zaczyna się od „URL znajduje się w Google”, strona powinna być dostępna w wyszukiwarce Google. Możesz to sprawdzić, wyszukując ten adres URL w Google. Jeśli strony nie ma w wynikach wyszukiwania:
  • Jeśli stan adresu URL to „Google nie ma dostępu do adresu URL” lub „Adres URL nie znajduje się w Google”, rozwiń sekcję Dostępność.
 3. Jeśli od czasu ostatniego skanowania strona została zmieniona, możesz przetestować jej aktualną wersję, klikając Sprawdź URL wersji opublikowanej. Jeśli stan pokazany w górnej części strony jest prawidłowy, zindeksowanie strony prawdopodobnie jest możliwe (pamiętaj, że nie wszystkie problemy z indeksowaniem można wykryć podczas testu wersji opublikowanej).
Znane problemy
 • W niektórych przypadkach nie zgłaszamy mapy witryny odnoszącej się do strony, która wcześniej została przesłana jako część mapy witryny. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu.
 • Szczegóły, w tym zrzut ekranu, są pobierane z mobilnej wersji strony, nawet jeśli testowana strona ma prawidłową podlinkowaną stronę AMP.
   

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne