URL-inspectietool

Over de URL-inspectietool

De URL-inspectietool biedt informatie over de door Google geïndexeerde versie van een specifieke pagina. Deze informatie omvat AMP-fouten, fouten in gestructureerde gegevens en indexeringsproblemen.

Algemene taken:


De huidige indexeringsstatus van een URL bekijken

Bekijk gedetailleerde Google-indexgegevens over een URL in je property.

De URL-inspectietool uitvoeren om de huidige indexeringsstatus van de URL te bekijken:

 1. Klik op URL-inspectie in het navigatievenster van Search Console:
 2. Geef de volledige URL op die je wilt inspecteren. Enkele opmerkingen:
  • De URL moet zich in de huidige property bevinden. URL's buiten de huidige property kunnen niet worden getest. Als je eigenaar bent van de andere property, moet je van property wisselen om de URL te testen.
  • AMP vergeleken met niet-AMP-URL's: Je kunt zowel AMP- als niet-AMP-URL's inspecteren. De tool biedt informatie over de bijbehorende AMP- en niet-AMP-versie van de pagina.
  • Alternatieve paginaversies: Als de pagina alternatieve/dubbele versies heeft, biedt het rapport ook informatie over de canonieke versie als deze zich in een property bevindt die jouw eigendom is.
 3. Lees meer informatie over hoe je de resultaten kunt interpreteren.
 4. Voer eventueel een indexeerbaarheidstest voor de live URL uit.
 5. Je kunt desgewenst een aanvraag indienen om de URL te laten indexeren.

Er geldt een dagelijkse limiet voor inspectieverzoeken voor elke property waarvan je de eigenaar bent.

De resultaten interpreteren: geïndexeerde URL

Belangrijke opmerkingen:
 • Dit is geen live test. Deze tool beschrijft de meest recentelijk geïndexeerde versie van een pagina, niet de live versie op internet. De informatie die in de tool wordt weergegeven, wordt door Google gebruikt om de zoekresultaten te evalueren. Je pagina is mogelijk gewijzigd of niet meer beschikbaar sinds deze voor het laatst door Google is bekeken. Selecteer de knop Live test op de pagina om de huidige versie van de pagina te testen zoals Google die zou zien.
 • De datum bij 'Laatste crawl' onder Indexdekking toont de datum waarop de hier weergegeven informatie is opgehaald (als de pagina zonder problemen is gecrawld).
 • 'URL is geïndexeerd door Google' houdt niet in dat je pagina wordt weergegeven in de zoekresultaten. Voor weergave in de zoekresultaten is het vereist dat de pagina en de bijbehorende gestructureerde gegevens voldoen aan kwaliteits- en beveiligingsrichtlijnen. De URL-inspectietool houdt geen rekening met handmatige acties, verwijdering van content of tijdelijk geblokkeerde URL's. Als je wilt zien of je URL wordt weergegeven, zoek je op Google naar je URL. Als je URL ontbreekt, maar de tool aangeeft dat de URL is geïndexeerd, kun je hier meer informatie lezen.

 

De inspectieresultaten omvatten de volgende uitvouwbare gedeelten:

Aanwezigheid op Google

Op deze kaart staat beschreven of de URL kan worden weergegeven in resultaten van Google Zoeken. De volgende waarden zijn mogelijk:

URL is geïndexeerd door Google

 • Wat het betekent: De URL is geïndexeerd, kan worden weergegeven in resultaten van Google Zoeken en er zijn geen problemen gevonden met optimalisaties op de pagina (gestructureerde gegevens, gelinkte AMP-pagina's enzovoort).
 • Wat je nu kunt doen: Doorgaans niets, maar je kunt wel kijken wat Google over je pagina weet door naar de detailpagina van het gedeelte 'Indexdekking' of 'Optimalisatie' te gaan.
Als een URL tijdelijk wordt geblokkeerd via de tool 'URL's verwijderen', rapporteert de URL-inspectietool de URL als 'URL is geïndexeerd door Google' met de indexdekkingsstatus 'Gecrawld'. Dit betekent niet dat de URL wordt weergegeven in de zoekresultaten. Als je wilt zien of je URL nog steeds wordt geblokkeerd, ga je naar de tool 'URL's verwijderen' of zoek je op Google naar de URL.

URL is geïndexeerd door Google, maar bevat problemen

 • Wat het betekent: De URL is geïndexeerd en kan worden weergegeven in resultaten van Google Zoeken, maar er zijn een aantal problemen die mogelijk voorkomen dat de URL wordt weergegeven met de door jou op de pagina toegepaste optimalisaties. Dit kan een probleem met een gekoppelde AMP-pagina zijn of onjuist opgemaakte gestructureerde gegevens voor een uitgebreid resultaat (zoals een recept of vacature) op de pagina.

 • Wat je nu kunt doen: Lees de waarschuwingen of foutinformatie in het rapport en probeer de problemen op te lossen.

URL is niet geïndexeerd door Google: indexeringsfouten

 • Wat het betekent: Er is minimaal één kritieke fout opgetreden waardoor de URL niet kon worden geïndexeerd en de URL kan niet worden weergegeven in Google Zoeken totdat de problemen zijn opgelost.
 • Wat je nu kunt doen: Vouw het gedeelte 'Indexdekking' uit om meer informatie te bekijken over de indexeringspoging. Bekijk de lijst met indexdekkingsfouten en mogelijke oplossingen.

URL is niet geïndexeerd door Google

 • Wat het betekent: Deze URL wordt niet weergegeven in de resultaten van Google Zoeken, maar we vermoeden dat dit je bedoeling was. De meest voorkomende redenen zijn een met een wachtwoord beveiligde pagina, een noindex-richtlijn of dat dit een alternatieve versie is van een canonieke pagina (alternatieve versies van pagina's worden niet geïndexeerd).
 • Wat je nu kunt doen: Lees de details in het gedeelte 'Indexdekking' voor meer informatie over de reden. Dit zijn enkele mogelijke redenen:
  • Als de waarden 'Door gebruiker aangegeven canonieke URL' en 'Door Google geselecteerde canonieke URL' verschillen, houdt dit in dat deze URL deel uitmaakt van een set vergelijkbare pagina's en dat Google ervoor heeft gekozen een andere versie van dezelfde pagina te indexeren. Je hoeft waarschijnlijk niets te doen, maar je kunt wel overwegen de expliciete canonieke tag te verwijderen of de reden om een andere pagina als canoniek aan te merken opnieuw te overwegen.
  • Als er een noindex- of robots.txt-blokkering aanwezig is die je niet had verwacht (zie het gedeelte met informatie over indexdekking hieronder), moet je die blokkering verwijderen om Google toegang te geven tot je site.
  • Raadpleeg de lijst met waarden en mogelijke oplossingen voor andere redenen voor indexdekking.

URL is onbekend bij Google: Als de indexdekkingsstatus 'URL is onbekend bij Google' wordt weergegeven, houdt dit in dat Google de URL niet heeft geïndexeerd omdat Google de URL nog niet eerder heeft gezien of omdat Google de pagina heeft aangetroffen als correct gemarkeerde alternatieve pagina die niet kan worden gecrawld. Los dit op door een live inspectie uit te voeren, de aangetroffen problemen te verhelpen en de pagina in te dienen voor indexering. (Hint: Als dit een correct gemarkeerde alternatieve pagina is die niet kan worden gecrawld, wordt deze pagina wanneer je de canonieke pagina inspecteert weergegeven met een crawlfout.)

URL is een alternatieve versie

 • Wat het betekent: Deze URL maakt deel uit van een set alternatieve versies van dezelfde pagina. Pagina's in deze groep omvatten paren met AMP en canonieke versies of paren met desktopversies en mobiele versies. Je kunt de geïndexeerde URL zien via de waarde voor Door Google geselecteerde canonieke URL onder Indexdekking.
 • Wat je nu kunt doen: Over het algemeen hoef je niets te doen, maar je kunt wel de door Google geselecteerde canonieke URL controleren om ervoor te zorgen dat dit een verwachte pagina is.
Indexdekking

In dit gedeelte worden de indexstatus van de URL en de details van het indexeringsproces voor deze URL beschreven. De volgende informatie kan worden opgegeven, afhankelijk van de indexdekkingsstatus:

Indexdekkingsstatus
Een gedetailleerdere beschrijving van het label Aanwezigheid op Google, met een uitleg waarom de URL wel of niet is geïndexeerd door Google. Deze beschrijving heeft de waarde Geslaagd, Waarschuwing, Mislukt of Uitgesloten. Bekijk de lijst met waarden en mogelijke oplossingen. Zie URL is onbekend bij Google.
Sitemaps
Alle bekende sitemaps die naar deze URL verwijzen. Opmerking: Dit omvat uitsluitend sitemaps die zijn ingediend via het rapport Sitemaps of die in de robots.txt voor deze site worden vermeld. Sitemaps die op een andere manier zijn ontdekt, worden niet vermeld. Voor grotere of nieuwe sites kun je het beste een sitemap leveren om Google te laten weten welke pagina's moeten worden gecrawld. Bekijk bekende problemen.
Verwijzende pagina
Een pagina die Google mogelijk heeft gebruikt om deze URL te vinden. De verwijzende pagina kan een rechtstreekse link naar deze URL bevatten of kan een bovenliggende pagina zijn van een pagina die naar deze URL verwijst. Als deze waarde ontbreekt, betekent dit niet dat er geen verwijzende pagina is, maar dat deze informatie op dit moment mogelijk niet beschikbaar is voor de URL-inspectietool. Als je het bericht 'URL is mogelijk bekend van andere bronnen die momenteel niet worden gerapporteerd' ziet, betekent dit dat Google deze URL heeft gevonden via een andere manier dan via een sitemap of verwijzende pagina, maar de verwijzende informatie is momenteel niet beschikbaar voor de tool.
Laatste crawl
De laatste keer dat deze pagina door Google is gecrawld, in je lokale tijd. Alle informatie die in deze tool wordt weergegeven, is afkomstig van deze laatst gecrawlde versie.
Crawl toegestaan?
Geeft aan of je pagina Google heeft toegestaan de pagina te crawlen (bezoeken) of heeft geblokkeerd met een robots.txt-regel. Als je Google niet wilde blokkeren, moet je de robots.txt-blokkering verwijderen. Onthoud dat dit niet hetzelfde is als 'Indexering toegestaan'. Deze toestemming geef je via de waarde Indexering toegestaan.
Pagina ophalen
Geeft aan of Google de pagina daadwerkelijk kon ophalen via je server. Als crawlen niet is toegestaan, toont dit veld altijd een fout. Als crawlen is toegestaan, kan het ophalen van de pagina alsnog mislukken om verschillende redenen. Bekijk meer informatie over mislukte ophaalpogingen. 'Crawl toegestaan' is een indicatie van of je de pagina bereikbaar wilt maken. 'Pagina ophalen' geeft aan of Google de pagina kon bereiken (indien toegestaan).
Indexering toegestaan?
Geeft aan of je pagina expliciet geen indexering heeft toegestaan. Als indexering niet is toegestaan, zie je een uitleg van de reden en wordt de pagina niet weergegeven in de resultaten van Google Zoeken. BELANGRIJK Als je pagina wordt geblokkeerd door robots.txt (zie 'Crawl toegestaan'), is 'Indexering toegestaan' altijd 'Ja', omdat Google de noindex-richtlijnen niet kan zien en naleven. In dat geval kan je pagina worden weergegeven in de zoekresultaten.
Door gebruiker aangegeven canonieke URL
De door jou aangegeven canonieke URL, als de pagina een dergelijke URL expliciet aangeeft. Je kunt een canonieke URL op verschillende manieren aangeven: via de tag <link rel="canonical">, een HTTP-header, een sitemap of een aantal andere methoden. Als je pagina deel uitmaakt van een set vergelijkbare of dubbele pagina's, raden we je aan de canonieke URL expliciet aan te geven. Voor AMP-pagina's moet dit de niet-AMP-versie zijn (tenzij het om een zelfcanonieke AMP gaat).
Door Google geselecteerde canonieke URL

De pagina die Google heeft geselecteerd als de canonieke (belangrijkste) URL wanneer er vergelijkbare of dubbele pagina's op je site zijn aangetroffen. Als je een canonieke URL hebt aangegeven, is het mogelijk dat Google dezelfde URL selecteert. Het kan echter ook voorkomen dat Google een andere URL kiest die als een beter canoniek voorbeeld wordt beschouwd. Je kunt de door Google geselecteerde canonieke URL niet garanderen voor een URL, maar je kunt er wel eentje voorstellen. Als de pagina geen alternatieve versies heeft, is de door Google geselecteerde canonieke URL de geïnspecteerde URL. Als je hier een onverwachte pagina ziet, kun je overwegen expliciet een canonieke versie aan te geven.

De canonieke URL is niet altijd de URL die wordt weergegeven in de zoekresultaten. Als een pagina bijvoorbeeld een canonieke URL voor de desktopversie en een canonieke URL voor de mobiele versie heeft, tonen mobiele zoekopdrachten waarschijnlijk de URL van de mobiele pagina.

Onthoud dat deze waarde enkele uren ouder kan zijn dan de waarde in onze index.

Als de pagina niet de canonieke URL is, kun je de door Google geselecteerde canonieke URL inspecteren door Inspecteren te selecteren (maar alleen als de URL zich bevindt in een property die jij beheert).

Optimalisaties (AMP, taken en meer)

In dit gedeelte worden zoekoptimalisaties beschreven die door Google zijn gedetecteerd voor je URL toen deze voor het laatst is geïndexeerd. Als de URL niet kon worden geïndexeerd of als er geen optimalisaties zijn gevonden, is dit gedeelte leeg.

Deze tool toont nog niet alle mogelijke optimalisaties. Hier volgen de optimalisaties die door deze tool worden ondersteund:

Mobiel gebruiksgemak

Kom erachter of je pagina makkelijk kan worden gebruikt op een mobiel apparaat.

De volgende opties zijn mogelijk:

 • Pagina is niet geschikt voor mobiele apparaten: De pagina werkt door een aantal problemen niet goed op een mobiel apparaat.
 • Pagina is geschikt voor mobiele apparaten: De pagina werkt waarschijnlijk goed op een mobiel apparaat. Meer informatie.
 • Geen gegevens beschikbaar: We kunnen om een bepaalde reden de geschiktheid van de pagina voor mobiele apparaten niet ophalen of testen. Wacht even en probeer het opnieuw.

Je ziet hier een beschrijving van de mogelijke fouten.

Als je wilt zien welke andere pagina's op je site te maken hebben met een probleem, selecteer je de rij voor het probleem en kies je vervolgens Rapport openen.

AMP

Als de pagina een gelinkte AMP-versie heeft, zie je hierover informatie door de rij in het rapport te selecteren. Gebruik deze informatie om AMP-specifieke indexeringsproblemen en andere problemen op te sporen en op te lossen.

De hier weergegeven informatie is van toepassing op de AMP-versie waarnaar op de huidige pagina wordt verwezen. De informatie is niet van toepassing op de huidige pagina.

Naast standaard AMP-fouten zie je mogelijk deze Google-specifieke AMP-fouten.

Als je andere pagina's op je site wilt zien die te maken hebben met een specifiek probleem, selecteer je de rij met de beschrijving van het probleem en kies je vervolgens Rapport openen.

Verschillende typen uitgebreide resultaten

Je kunt informatie bekijken over elk type uitgebreid resultaat (gestructureerde gegevens) dat op de pagina is aangetroffen. Deze informatie omvat het aantal geldige items voor de URL, beschrijvingen van elk item en details over aangetroffen waarschuwingen of fouten. De volgende typen uitgebreide resultaten worden ondersteund: 

Mijn uitgebreide resultaat staat er niet bij. De tool biedt nog geen ondersteuning voor elk type uitgebreid resultaat. Er zijn mogelijk niet-ondersteunde, geldige typen aanwezig op de pagina en deze kunnen worden weergegeven in de zoekresultaten, maar worden nog niet weergegeven in de tool.

Een live URL inspecteren

Je kunt een live URL in je property testen om te zien of deze door Google kan worden geïndexeerd. Als je dit doet, wordt er een test uitgevoerd met de live pagina waarbij wordt gekeken naar informatie die vergelijkbaar is met die van de geïndexeerde URL. Dit is handig als je wijzigingen op een pagina wilt testen en vergelijken met de huidige geïndexeerde versie van de pagina.

Een live URL testen om mogelijke indexeringsfouten op te sporen:

 1. Je moet eerst de geïndexeerde URL inspecteren zoals beschreven in Een geïndexeerde URL inspecterenOpmerking: Het is geen probleem als de pagina nog niet is geïndexeerd of als het indexeren is mislukt. De pagina moet echter zonder inloggegevens toegankelijk zijn via internet.
 2. Klik op Live URL testen op de pagina met indexresultaten.
 3. Bekijk de informatie over hoe je de resultaten van de live test interpreteert.
 4. Je kunt schakelen tussen de resultaten van de live test en de geïndexeerde resultaten door op de pagina Google-index of Live test te selecteren.
 5. Als je een live test opnieuw wilt uitvoeren, selecteer je de knop Opnieuw laden (opnieuw laden) op de pagina.
 6. Als je details over de pagina (inclusief een screenshot en HTTP-reactieheaders) wilt zien, selecteer je Gecrawlde pagina bekijken.

Er geldt een dagelijkse limiet voor live inspectieverzoeken voor elke property.

De resultaten interpreteren: live test

Belangrijke opmerkingen:
 • Dit is een live test. Deze tool haalt de URL in realtime op en bestudeert deze. De informatie die wordt weergegeven in de live test, kan verschillen van de geïndexeerde URL om redenen die hieronder worden beschreven.
 • De live test controleert niet op de aanwezigheid van de URL in sitemaps of verwijzende pagina's.
 • De status Indexeerbaar in de live URL kan om de volgende redenen afwijken van de status Indexdekking van de geïndexeerde URL:
  • Je hebt iets in de live URL gewijzigd of verholpen door bijvoorbeeld een noindex-tag of een robots.txt-blokkering te verwijderen (of toe te voegen) en de wijzigingen zijn nog niet geïndexeerd. Bekijk het verschil tussen de geïndexeerde versie en de live test of controleer de versiegeschiedenis van de pagina op je site om de verschillen tussen de geïndexeerde versie en de live versie te achterhalen.
  • De live test biedt geen ondersteuning voor alle indexstatussen in het rapport voor de geïndexeerde versie. Bepaalde statussen in het rapport voor de geïndexeerde versie worden niet getest of zijn niet van toepassing tijdens een live test en worden anders gerapporteerd tijdens de live test. Bekijk het gedeelte Indexeerbaar voor meer informatie over niet-ondersteunde statussen.

Betekent een geldig resultaat dat mijn pagina wordt geïndexeerd?

Nee. Deze test bevestigt alleen dat Googlebot toegang heeft tot je pagina voor indexering. Zelfs als je de uitslag 'geldig' of 'waarschuwing' krijgt in een live test, moet je pagina nog altijd voldoen aan andere voorwaarden voordat deze kan worden geïndexeerd. Bijvoorbeeld:

 • De pagina mag geen handmatige acties of juridische problemen bevatten.
 • De pagina mag geen dubbel exemplaar van een andere geïndexeerde pagina zijn. De pagina moet uniek zijn of zijn geselecteerd als de canonieke versie van een set vergelijkbare pagina's.
 • De paginakwaliteit moet hoog genoeg zijn om te kunnen indexeren.

 

De inspectieresultaten omvatten de volgende uitvouwbare gedeelten:

Mogelijk beschikbaar op Google?
Op de bovenste kaart wordt een algemene evaluatie gegeven waarmee wordt aangegeven of de live URL kan worden geïndexeerd. Een positief resultaat is geen garantie dat deze specifieke versie in zoekresultaten wordt weergegeven. Voor weergave in de zoekresultaten is het vereist dat de pagina en de bijbehorende gestructureerde gegevens voldoen aan kwaliteits- en beveiligingsrichtlijnen. De URL-inspectietool houdt geen rekening met handmatige acties, verwijdering van content of tijdelijk geblokkeerde URL's.

De volgende waarden zijn mogelijk:

URL is beschikbaar voor Google

 • Wat het betekent: De URL is niet geblokkeerd en heeft geen detecteerbare fouten om volledige indexering te voorkomen. Als Google de URL indexeert, kan deze worden weergegeven in de resultaten van Google Zoeken, op voorwaarde dat deze voldoet aan de kwaliteits- en beveiligingsrichtlijnen en er geen handmatige acties, verwijdering van content of tijdelijk geblokkeerde URL's van toepassing zijn.
 • Wat je nu kunt doen: Als de pagina verschilt van de geïndexeerde versie, kun je indexering aanvragen door de knop op de pagina te selecteren. Je kunt ook een sitemap indienen of wachten tot de pagina wordt gecrawld.

URL is beschikbaar voor Google, maar bevat problemen

 • Wat het betekent: De URL kan door Google worden geïndexeerd, maar er zijn enkele problemen waardoor deze mogelijk niet wordt weergegeven met de optimalisaties die je hebt geprobeerd te implementeren. Dit kan een probleem met een gekoppelde AMP-pagina zijn of onjuist opgemaakte gestructureerde gegevens voor een uitgebreid resultaat (zoals een recept of vacature) op de pagina.

 • Wat je nu kunt doen: Lees de waarschuwingen of foutinformatie in het rapport en probeer de problemen op te lossen.

URL is niet beschikbaar voor Google

 • Wat het betekent: Deze URL kan niet worden weergegeven in resultaten van Google Zoeken vanwege een kritiek probleem.
 • Wat je nu kunt doen: Lees de details in het gedeelte 'Beschikbaarheid' voor meer informatie over de reden.
Beschikbaarheid

In dit gedeelte van het rapport wordt beschreven of de pagina kan worden geïndexeerd door Google. Een positief resultaat is echter geen garantie dat deze specifieke pagina in de zoekresultaten wordt weergegeven. Voor weergave in de zoekresultaten is het ook vereist dat de pagina en de bijbehorende gestructureerde gegevens voldoen aan kwaliteits- en beveiligingsrichtlijnen. De URL-inspectietool houdt geen rekening met handmatige acties, verwijdering van content of tijdelijk geblokkeerde URL's.

Bekijk de propertybeschrijvingen in de geïndexeerde versie voor meer informatie over de verschillende property's.

 

Verschillen tussen de geïndexeerde resultaten en de resultaten van de live test

Niet alle beschikbaarheidswaarden die worden weergegeven in het rapport voor geïndexeerde pagina's zijn mogelijk in het rapport voor live tests. Hier volgt een lijst van niet-ondersteunde statussen met een beschrijving.

Rapportstatus geïndexeerde pagina's Waarom niet weergegeven in live test
Ingediende URL… Statussen die beginnen met 'Ingediende URL' kunnen niet worden weergegeven in een live test, omdat deze statussen alleen worden weergegeven wanneer de gebruiker de pagina heeft ingediend via een sitemap. Sitemapinformatie is niet beschikbaar in een live test.
 • Ingediend en geïndexeerd
 • Geïndexeerd, niet ingediend in sitemap
De equivalente status 'URL kan worden geïndexeerd' wordt weergegeven.
Geïndexeerd, maar geblokkeerd door robots.txt De term 'Geïndexeerd' is niet van toepassing op een live test. Indien geblokkeerd, wordt de bijbehorende foutmelding 'Geblokkeerd door robots.txt' weergegeven.
Gevonden, momenteel niet geïndexeerd Niet van toepassing op een live test.
Gecrawld, niet geïndexeerd Niet van toepassing op een live test.

Statussen met betrekking tot dubbele pagina's:

 • Alternatieve pagina met correcte canonieke tag
 • URL geïndexeerd als een alternatieve versie
 • Dubbele pagina zonder canonieke tag
 • Google heeft een andere canonieke pagina gekozen dan de gebruiker
 • Ingediende URL niet geselecteerd als canoniek
De canonieke informatie van Google is niet beschikbaar in een live test. Ditzelfde geldt ook voor dubbele pagina's. Als de gebruiker een canonieke pagina aangeeft, is die informatie beschikbaar.

De weergegeven pagina bekijken

Je kunt een screenshot van de weergegeven pagina bekijken zoals Googlebot deze ziet. Dit is handig om te bevestigen dat alle elementen van de pagina aanwezig zijn en worden weergegeven zoals je wilt. Verschillen kunnen worden veroorzaakt door bronnen die zijn geblokkeerd voor Googlebot.

Screenshots zijn alleen beschikbaar voor de test van de live URL en niet voor de geïndexeerde URL. Er kan alleen een screenshot worden gegenereerd als de pagina bereikbaar is. Als je pagina zich achter een firewall bevindt, kun je deze via een tunnel zichtbaar maken voor de URL-inspectietool.

De weergegeven pagina bekijken:

 1. Voer een live test op een URL uit.
 2. Klik op Geteste pagina bekijken op de kaart met de paginabeoordeling om extra informatievensters te openen. Als deze optie niet beschikbaar is, komt dit meestal omdat de pagina niet kan worden bereikt voor de live test.
 3. Ga naar het tabblad Screenshot.

Indexering of herindexering aanvragen

Je kunt een aanvraag indienen om een geïnspecteerde URL te laten indexeren door Google. De indexering kan tot twee weken in beslag nemen. Je kunt via deze tool de voortgang controleren.

Indexering voor een URL aanvragen:

 1. Inspecteer de live of geïndexeerde URL.
 2. Klik op Indexering aanvragen op de pagina met het inspectieresultaat voor de URL. Als de pagina slaagt voor een korte test voor directe indexeringsfouten, wordt de pagina toegevoegd aan de wachtrij voor indexering. Je kunt geen indexering aanvragen als de pagina tijdens de live test als niet-indexeerbaar wordt beschouwd.

 

Bekende problemen
 • In enkele gevallen rapporteren we de sitemap niet voor een pagina die in een sitemap is ingediend. We werken aan een oplossing hiervoor.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?