Nástroj Kontrola adresy URL

Nástroj Kontrola adresy URL

Nástroj Kontrola adresy URL poskytuje informace o verzi konkrétní stránky indexované Googlem. Jsou k dispozici informace o chybách AMP, chybách strukturovaných dat a problémech s indexováním.

Běžné úlohy:

 

Otevřít nástroj Kontrola adresy URL

 

Nástroj Kontrola adresy URL – školení služby Google Search Console

Zjištění aktuálního stavu indexování adresy URL

Prohlédněte si podrobné informace o adrese URL z vaší služby v indexu Google.

Postup zapnutí nástroje Kontrola adresy URL ke zjištění aktuálního stavu indexování adresy URL:

 1. Otevřete nástroj Kontrola adresy URL.
 2. Zadejte úplnou adresu URL, kterou chcete zkontrolovat. Několik poznámek:
  • Adresa URL musí být v aktuálně vybrané službě. Adresy URL mimo aktuální službu nelze testovat. Pokud příslušnou jinou službu vlastníte, kvůli otestování adresy URL na ni musíte přepnout.
  • Adresy URL stránek AMP a běžných stránek: Můžete zkontrolovat adresy URL stránek AMP i běžných stránek nekompatibilních s AMP. Nástroj poskytne informace o odpovídající verzi AMP a běžné verzi stránky.
  • Alternativní verze stránky: Pokud má stránka alternativní nebo duplicitní verze, poskytuje přehled také informace o kanonické verzi (pokud je ve službě, kterou vlastníte).
 3. Přečtěte si, jak výsledkům porozumět.
 4. Volitelně můžete spustit test indexovatelnosti aktuální verze adresy URL.
 5. Volitelně můžete požádat o indexování adresy URL.

Počet žádostí o kontrolu, které můžete podat během jednoho dne pro každou ze svých služeb, je omezen.

Vysvětlení výsledků: indexovaná adresa URL

Důležité poznámky:
 • Toto není živý test. Tento nástroj popisuje naposledy indexovanou verzi stránky, nikoliv aktuální verzi na webu. Informace zobrazené v nástroji používá Google k vyhodnocování výsledků Vyhledávání. Je možné, že se stránka od posledního procházení Googlem změnila nebo přestala být dostupná. Chcete-li otestovat aktuální verzi stránky, jak by ji viděl Google, vyberte na stránce tlačítko Živý test.
 • Údaj „Adresa URL je na Googlu“ neznamená, že se stránka skutečně zobrazuje ve výsledcích Vyhledávání. K zobrazení ve výsledcích Vyhledávání je potřeba, aby stránka a strukturovaná data odpovídaly pokynům pro zajištění kvality a bezpečnosti. Nástroj Kontrola adresy URL nebere v úvahu ručně provedené zásahy, odstranění obsahu ani dočasně blokované adresy URL. Chcete-li zjistit, zda se adresa URL zobrazuje, vyhledejte ji na Googlu. Pokud adresa URL chybí, ačkoliv podle tohoto nástroje byla indexována, důvod zjistíte podle těchto pokynů.
 • Datum Poslední procházení v sekci Pokrytí ukazuje, kdy zde zobrazené informace byly získány (pokud stránka byla úspěšně projita).

 

 1. Stav přítomnosti uvedený v horní části přehledu udává, zda se adresa URL může zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google: Adresa URL je na Googlu znamená, že se adresa URL může zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání. Nezaručuje však, že ve výsledcích skutečně bude. Adresa URL na Googlu není znamená, že se adresa URL ve výsledcích Vyhledávání zobrazovat nebude.
 2. Rozbalením nabídky Pokrytí zobrazíte další podrobnosti:
  1. Nalezení: Jak Google adresu URL našel.
  2. Procházení: Udává, zda Google stránku mohl procházet, kdy ji procházel a zda přitom narazil na nějaké překážky. Pokud stav není Adresa URL je na Googlu, je zde obvykle uveden důvod.
  3. Indexování: Kanonická adresa URL této stránky vybraná Googlem a označením stránky.
 3. Vylepšení: Pokud máte strukturovaná data, stránka je ve formátu AMP nebo k ní je přidružená stránka AMP, podrobnosti najdete v části Vylepšení.
 4. Chcete-li zobrazit informace o požadavku, včetně požadavku a odpovědi HTTP a odeslaného kódu HTML, klikněte na Zobrazit procházenou stránku. Pokud je tento odkaz deaktivován, znamená to, že došlo k problému s načtením stránky. Umístěním ukazatele na deaktivované tlačítko zobrazíte důvod.

 

Výsledky kontroly zahrnují následující rozbalovací sekce:

Přítomnost na Googlu (karta s verdiktem o stránce)

Tato karta popisuje, zda se adresa URL může zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google, či nikoliv. Možné jsou tyto hodnoty:

Adresa URL je na Googlu

 • Co to znamená: Adresa URL byla indexována, může se zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google a nebyly zjištěny žádné problémy se žádnými vylepšeními na stránce (strukturovaná data, přidružené stránky AMP apod.). Údaj „Adresa URL je na Googlu“ neznamená, že se stránka skutečně zobrazuje ve výsledcích Vyhledávání. K zobrazení ve výsledcích Vyhledávání je potřeba, aby stránka a strukturovaná data odpovídaly pokynům pro zajištění kvality a bezpečnosti. Nástroj Kontrola adresy URL nebere v úvahu ručně provedené zásahy, odstranění obsahu ani dočasně blokované adresy URL. Chcete-li zjistit, zda se adresa URL zobrazuje, vyhledejte ji na Googlu. Pokud chybí, ačkoliv podle tohoto nástroje byla indexována, důvod zjistíte podle těchto pokynů.
 • Co dělat dál: Obvykle nic. Můžete ale v sekcích Zahrnutí do indexu nebo Vylepšení prozkoumat, co o vaší stránce Google ví.
Pokud je adresa URL dočasně blokována pomocí nástroje Odstranit adresy URL, bude u ní v nástroji Kontrola adresy URL uvedeno „Adresa URL je na Googlu“ a její stav zahrnutí do indexu bude „Projito“. To však neznamená, že se adresa URL zobrazuje ve výsledcích Vyhledávání. Chcete-li zjistit, zda je adresa URL stále blokována, přejděte na nástroj Odstranit adresy URL nebo ji vyhledejte na Googlu.

Adresa URL je na Googlu, ale má problémy

 • Co to znamená: Adresa URL byla indexována a může se zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google, ale byly zjištěny problémy, kvůli nimž se nemusí zobrazovat s vylepšeními, která jste na stránce použili. Může se jednat o problém s přidruženou stránkou AMP nebo chybná strukturovaná data pro rozšířený výsledek (jako je recept nebo nabídka práce) na stránce.

 • Co dělat dál: Přečtěte si v přehledu informace o upozorněních nebo chybách a zkuste popsané problémy opravit.

Adresa URL na Googlu není: chyby indexování

 • Co to znamená: Byla zjištěna minimálně jedna kritická chyba, kvůli níž adresu URL nebylo možné indexovat. Dokud příslušné problémy neopravíte, nebude se stránka moci zobrazovat ve Vyhledávání Google.
 • Co dělat dál: Rozbalte sekci Zahrnutí do indexu a prohlédněte si podrobnosti o pokusu o indexování. Viz seznam chyb zahrnutí do indexu a možných kroků k opravě.

Adresa URL na Googlu není

 • Co to znamená: Tato adresa URL se ve výsledcích Vyhledávání Google nebude zobrazovat, ale domníváme se, že to byl váš záměr. Běžným důvodem je, že je stránka chráněna heslem nebo souborem robots.txt nebo že je blokována direktivou noindex.
 • Co dělat dál: Důvod zjistíte podle podrobností v sekci Zahrnutí do indexu. Několik možných důvodů:
  • Pokud se liší hodnoty „Kanonická adresa URL uvedená uživatelem“ a „Kanonická adresa URL vybraná Googlem“, znamená to, že je tato adresa součástí sady podobných stránek a Google se rozhodl indexovat její jinou verzi. Pravděpodobně není potřeba nic provádět. Zvažte však, proč jako kanonickou potřebujete mít jinou stránku nebo zda byste explicitní značku kanonické verze nemohli odebrat.
  • V případě neočekávaného blokování direktivou noindex nebo souborem robots.txt (viz podrobnosti v sekci Zahrnutí do indexu níže) musíte kvůli povolení přístupu Googlu na web dané blokování odstranit.
  • Další důvody související se zahrnutím do indexu naleznete v seznamu hodnot a možných pokynů k řešení.

Google adresu URL nezná: Pokud se zobrazuje stav zahrnutí do indexu „Google adresu URL nezná“, znamená to, že Google adresu URL neindexoval buď protože ji dříve neviděl, nebo protože ji našel jako řádně označenou alternativní stránku, ale nemohl ji projít. Tento problém opravíte tak, že spustíte kontrolu aktuální verze, opravíte všechny problémy a odešlete stránku k indexování. (Tip: Pokud se jedná o řádně označenou alternativní stránku, kterou nelze procházet, bude při kontrole kanonické stránky uvedena s chybou procházení.

Adresa URL je alternativní verze

 • Co to znamená: Tato adresa URL je jedna ze sady alternativních verzí stejné stránky. Může to znamenat, že jste u webu s indexováním zaměřeným na mobily odeslali adresu URL pro počítače nebo že jste odeslali adresu URL stránky AMP, která má kanonickou standardní (ne AMP) verzi. Hodnota Prohledávač v přehledu ukazuje, který typ prohledávače (pro mobilní zařízení nebo pro počítače) tuto adresu URL považuje za alternativní verzi. Indexovaná adresa URL je uvedena v poli Kanonická adresa URL vybraná Googlem v sekci Zahrnutí do indexu.
 • Co dělat dál: Obecně není potřeba dělat nic. Můžete však zkontrolovat, zda Google jako kanonickou verzi vybral očekávanou stránku.
Pokrytí

Tato sekce popisuje stav indexování adresy URL a podrobnosti o procesu indexování této adresy URL. Podle stavu zahrnutí do indexu mohou být k dispozici následující informace:

Nalezení

Stav zahrnutí do indexu
Podrobnější popis štítku Přítomnost na Googlu s vysvětlením, proč adresa URL je nebo není na Googlu. Jedná se o hodnotu popisující úspěch, upozornění, selhání nebo vyloučení. Viz seznam hodnot a pokynů k možnému řešení. Viz Google adresu URL nezná.
Soubory Sitemap
Všechny známé soubory Sitemap, které na tuto adresu URL odkazují. Poznámka:: Zahrnuty jsou pouze soubory Sitemap odeslané pomocí přehledu Soubory Sitemap nebo uvedené v souboru robots.txt pro tento web. Soubory Sitemap, které byly objeveny jiným způsobem, uvedeny nebudou. U větších nebo nových webů je vhodné sdělit Googlu pomocí souboru Sitemap, které stránky má procházet. Zobrazit známé problémy
Odkazující stránka
Stránka, prostřednictvím níž Google tuto adresu URL mohl objevit. Odkazující stránka může přímo odkazovat na tuto adresu URL nebo se může jednat o stránku o jednu nebo dvě úrovně nad stránkou, která odkazuje na tuto adresu URL. Pokud tato hodnota chybí, neznamená to, že žádná odkazující stránka neexistuje, ale pouze že nástroj Kontrola adresy URL tuto informaci aktuálně neměl k dispozici. Pokud je zobrazena zpráva „Adresa URL může být známá z jiných zdrojů, které v současné době v přehledech neuvádíme“, znamená to, že Google tuto adresu našel jiným způsobem než prostřednictvím souboru Sitemap nebo odkazující stránky, ale tento nástroj informace o zdroji odkazu v současné době nemá k dispozici.
Poslední procházení
Čas, kdy Google tuto stránku naposledy prošel (ve vašem místním časovém pásmu). Veškeré informace zobrazované v tomto nástroji vycházejí z této naposledy projité verze.
Je povoleno procházení?
Udává, zda Google web mohl projít (navštívit), nebo mu byl přístup zablokován pravidlem v souboru robots.txt. Pokud jste Google nechtěli zablokovat, měli byste toto blokování ze souboru robots.txt odstranit. Upozorňujeme, že se nejedná o stejnou věc, jako je povolení indexování, o němž vypovídá hodnota Je povoleno indexování?
Načtení stránky
Udává, zda se Googlu stránku z vašeho serveru skutečně podařilo získat. Pokud procházení není povoleno, ukazuje toto pole vždy selhání. Načtení stránky se z různých důvodů nemusí zdařit i v případě, že je procházení povoleno. Viz vysvětlení selhání načtení. Hodnota „Je povoleno procházení?“ udává, zda chcete, aby stránka byla dostupná. Hodnota „Načtení stránky“ udává, zda se Google ke stránce skutečně dokázal dostat (pokud to má povoleno).
Je povoleno indexování?
Udává, zda u stránky nebylo explicitně zakázáno indexování. Pokud je indexování zakázáno, je vysvětlen důvod a stránka se nebude zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google. DŮLEŽITÉ Pokud je stránka blokována souborem robots.txt (viz údaj „Je povoleno procházení?“), bude údaj „Je povoleno indexování?“ vždy „Ano“, protože Google nemůže vidět a respektovat direktivu noindex. V takovém případě se stránka ve výsledcích Vyhledávání může zobrazit.
Kanonická adresa URL uvedená uživatelem
Deklarovaná kanonická adresa URL, pokud ji stránka explicitně deklaruje. Kanonickou adresu URL můžete deklarovat několika způsoby: pomocí značky <link rel="canonical">, záhlaví protokolu HTTP, souboru Sitemap a několika dalšími metodami. Pokud je stránka jednou ze sady podobných nebo duplicitních stránek, doporučujeme explicitně deklarovat adresu URL kanonické verze. Google nezaručuje, že tuto adresu URL vybere, ale vezmeme to v úvahu. U stránek AMP by se mělo jednat o standardní (ne AMP) verzi (pokud se nejedná o samostatnou kanonickou stránku AMP).
Kanonická adresa URL vybraná Googlem

Stránka, kterou Google vybral jako kanonickou (autoritativní) adresu URL, když na webu nalezl podobné nebo duplicitní stránky. Google často zvolí kanonickou adresu deklarovanou uživatelem, někdy však může vybrat jinou adresu URL, kterou považuje za lepší kanonický příklad. Jestliže stránka nemá žádné alternativní verze, je kanonickou stránkou vybranou Googlem kontrolovaná adresa URL. Pokud zde najdete neočekávanou stránku, zvažte explicitní deklarování kanonické verze.

Kanonická adresa URL není vždy ta, která se zobrazuje ve výsledcích Vyhledávání: jestliže má například stránka jak kanonickou verzi pro počítače, tak mobilní verzi, bude Google pravděpodobně zobrazovat adresu pro aktuálně použité zařízení.

Tato hodnota může odpovídat stavu indexu před několika hodinami.

Pokud stránka není kanonickou adresou URL, můžete kanonickou adresu URL vybranou Googlem zkontrolovat tak, že vyberete Zkontrolovat (ale pouze pokud se adresa URL nachází na webu, který vám patří).

Vylepšení (AMP, nabídky práce a další)

Tato sekce popisuje vylepšení Vyhledávání, která Google u vaší adresy URL zjistil při posledním indexování. Pokud adresu URL nelze indexovat nebo nebyla zjištěna žádná vylepšení, bude tato sekce prázdná.

Tento nástroj dosud neukazuje všechna možná vylepšení. Podporuje tato vylepšení:

Použitelnost v mobilních zařízeních

Zjistěte, zda lze stránku snadno používat na mobilních zařízeních. Použitelnost v mobilních zařízeních se testuje jen u některých stránek.

Možné jsou tyto výsledky:

 • Stránka není optimalizovaná pro mobily: Stránka kvůli několika problémům nebude dobře fungovat na mobilních zařízeních. Zobrazit popisy možných chyb.
 • Stránka je optimalizovaná pro mobily: Stránka by na mobilních zařízeních měla fungovat dobře. Další podrobnosti
 • K dispozici nejsou žádné údaje: Stránku se nám z nějakého důvodu nepodařilo načíst, nebo se nám nepodařilo otestovat, zda je optimalizovaná pro mobily. Počkejte chvíli a zkuste to znovu.

Kliknutím na řádek výsledku zobrazíte další podrobnosti o použitelnosti dané adresy URL v mobilních zařízeních.

AMP

Pokud má stránka přidruženou verzi AMP, zobrazíte o ní informace výběrem tohoto řádku v přehledu. Tyto informace vám pomohou odhalit a odstranit problémy s indexováním stránek AMP a další problémy specifické pro stránky AMP.

Zde zobrazené podrobnosti se týkají verze AMP, na kterou odkazuje aktuální stránka. Netýkají se aktuální stránky.

Kromě standardních chyb stránek AMP mohou být uvedeny tyto chyby stránek AMP specifické pro Google.

Chcete-li zjistit, které další stránky na vašem webu jsou dotčeny konkrétním problémem, vyberte řádek s popisem problému a poté Otevřít přehled.

Pokud adresu URL pomocí nástroje Kontrola adresy URL zkontrolujete jako stránku AMP, může mít následující stavy:

 • Stránka AMP je platná / Příběh z webu je platný: Stránka AMP je platná a indexována.
 • Stránka AMP není platná / Příběh z webu není platný: Ve verzi AMP je chyba, kvůli níž ji nelze indexovat.
 • Stránka AMP není indexována / Příběh z webu není indexován (při kontrole indexované verze) nebo Stránku AMP nelze indexovat / Příběh z webu nelze indexovat (při kontrole aktuální verze): Indexování stránky je blokováno, obvykle pravidlem v souboru robots.txt nebo direktivou noindex.
 • Stránka AMP je platná s upozorněními / Příběh z webu je platný s upozorněními: Verzi AMP lze indexovat, ale byly v ní zjištěny problémy, kvůli nimž nemusí být k dispozici všechny funkce, nebo používá značky či atributy, jejichž podpora byla ukončena a které by v budoucnu již nemusely být platné.
 • Nejde o stránku AMP: Kontrolovaná stránka nebyla stránka AMP.

Různé typy rozšířených výsledků

Můžete zobrazit informace o všech typech rozšířených výsledků (strukturovaných dat) na stránce. K dispozici je počet dostupných položek na adrese URL, popisy jednotlivých položek a podrobnosti o případných zjištěných upozorněních či chybách. Jsou podporovány tyto typy rozšířených výsledků: 

Můj rozšířený výsledek tu není. Tento nástroj zatím nepodporuje všechny typy rozšířených výsledků. Nepodporované typy na stránce mohou být, mohou být platné a mohou se zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání, ale v tomto nástroji uvedeny nebudou.

Kontrola aktuální adresy URL

U adresy URL ve své službě můžete otestovat, zda Google dokáže indexovat její aktuální verzi. Spustí se test aktuální verze stránky k získání podobných informací, jaké jsou k dispozici pro indexovanou adresu URL. Tento test je užitečný, když chcete změny na stránce otestovat oproti její indexované verzi.

Otestování potenciálních chyb indexování na aktuální verzi adresy URL:

 1. Kontrola indexované adresy URLPoznámka: Pokud stránka dosud nebyla indexována nebo se ji indexovat nepodařilo, nevadí to (musí však být na internetu přístupná bez zadávání přihlašovacích údajů).
 2. Na stránce s výsledky indexování klikněte na Otestovat publikovanou adresu URL.
 3. Informace o údajích, na které se díváte, najdete v sekci s vysvětlením výsledků živého testu.
 4. Mezi výsledky živého testu a výsledky pro indexovanou verzi stránky můžete přepínat výběrem možností Index Google nebo Živý test.
 5. Chcete-li znovu spustit test publikované stránky, vyberte na stránce tlačítko Načíst znovu (znovu načíst).
 6. Chcete-li zobrazit podrobnosti o stránce, včetně snímku obrazovky a záhlaví odpovědí HTTP, vyberte Zobrazit procházenou stránku.

Denní počet kontrol aktuální verze je u každé služby omezen.

Vysvětlení výsledků: živý test

Důležité poznámky:
 • Toto je živý test. Tento nástroj adresu URL načte a prozkoumá v reálném čase. Informace zobrazené v živém testu se od indexované adresy URL mohou lišit z níže popsaných důvodů.
 • Živý test nekontroluje, zda je adresa URL uvedena v souborech Sitemap či na odkazujících stránkách.
 • Stav indexovatelnosti aktuálně publikované verze adresy URL se od stavu Zahrnutí do indexu indexované adresy URL může lišit z těchto důvodů:
  • Na publikované adrese URL jste něco změnili nebo opravili, například jste odstranili (nebo přidali) značku noindex nebo blokování pomocí souboru robots.txt a změny dosud nebyly indexovány. Rozdíly mezi indexovanou a publikovanou verzí najdete tak, že prozkoumáte rozdíly mezi indexovanou a publikovanou verzí nebo že zkontrolujte historii verzí stránky na webu.
  • Živý test podporuje pouze některé stavy indexování z přehledu indexované verze. Některé stavy v přehledu pro indexovanou verzi se v živém testu netestují nebo v něm nedávají smysl a budou v něm nahlášeny jinak. Informace o nepodporovaných stavech najdete v podrobnostech o sekci indexovatelnosti.

Znamená platný výsledek, že stránka bude indexována?

Ne. Tento test pouze ověřuje, zda má Google ke stránce přístup a může ji indexovat. I když bude výsledkem živého testu potvrzení platnosti nebo upozornění, vaše stránka musí splnit ještě další podmínky, aby mohla být indexována. Příklady:

 • Vůči stránce nesmějí být uplatněny žádné ručně provedené zásahy a nesmějí se na ní vyskytovat právní problémy.
 • Stránka nesmí být duplikátem jiné indexované stránky. Musí být buď jedinečná, nebo musí být v sadě podobných stránek vybrána jako kanonická verze.
 • Stránka musí být dostatečně kvalitní na to, aby si zasluhovala indexování.

 

Výsledky kontroly zahrnují následující rozbalovací sekce:

Potenciálně dostupné na Googlu?
Vrchní karta poskytuje obecné posouzení, zda je publikovanou adresu URL možné indexovat. Pozitivní výsledek nezaručuje, že se stránka bude zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání. K zobrazení ve výsledcích Vyhledávání je potřeba, aby stránka a strukturovaná data odpovídaly pokynům pro zajištění kvality a bezpečnosti. Nástroj Kontrola adresy URL nebere v úvahu ručně provedené zásahy, odstranění obsahu ani dočasně blokované adresy URL.

Možné jsou tyto hodnoty:

Adresa URL je dostupná Googlu

 • Co to znamená: Adresa URL není blokována a nebyly na ní zjištěny žádné chyby, které by bránily úplnému indexování. Jestliže Google adresu URL indexuje, může se zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google (pokud odpovídá pokynům pro zajištění kvality a bezpečnosti a netýkají se jí ručně provedené zásahy, odstranění obsahu ani dočasně blokované adresy URL).
 • Co dělat dál: Pokud se stránka od indexované verze liší, můžete pomocí příslušného tlačítka na stránce požádat o indexování. Případně můžete odeslat soubor Sitemap nebo počkat, dokud stránku neprojdeme přirozeným procesem.

Adresa URL je dostupná Googlu, ale jsou na ní problémy

 • Co to znamená: Google adresu URL může indexovat, ale byly zjištěny problémy, kvůli nimž se nemusí zobrazovat s vylepšeními, která jste se pokusili použít. Může se jednat o problém s přidruženou stránkou AMP nebo chybná strukturovaná data pro rozšířený výsledek (jako je recept nebo nabídka práce) na stránce.

 • Co dělat dál: Přečtěte si v přehledu informace o upozorněních nebo chybách a zkuste popsané problémy opravit.

Adresa URL není dostupná Googlu

 • Co to znamená: Tato adresa URL se kvůli kritickému problému ve výsledcích Vyhledávání Google zobrazovat nemůže.
 • Co dělat dál: V sekci Dostupnost si přečtěte další informace o důvodu.

Adresa URL je alternativní verze

 • Co to znamená: Adresa URL není považována za kanonickou verzi této stránky, a není tedy indexována. Nejedná se však o chybu.
 • Co dělat dál: Pravděpodobně nic. Google má pro tuto stránku kanonickou adresu URL, která by měla být indexována. Kanonická adresa URL bude uvedena v informacích o současném indexu v sekci Pokrytí > Kanonická adresa URL vybraná Googlem.
Dostupnost

Tato sekce přehledu popisuje, zda Google stránku může indexovat. Pozitivní výsledek však nezaručuje, že se stránka bude zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání. K zobrazení ve výsledcích Vyhledávání je ještě potřeba, aby stránka a strukturovaná data odpovídaly pokynům pro zajištění kvality a bezpečnosti. Nástroj Kontrola adresy URL nebere v úvahu ručně provedené zásahy, odstranění obsahu ani dočasně blokované adresy URL.

Vysvětlení různých vlastností najdete v popisech vlastností pro indexovanou verzi.

 

Rozdíly mezi výsledky testu indexované verze a živého testu

V živém přehledu se mohou vyskytnout jen některé z hodnot dostupnosti z přehledu pro indexovanou verzi. Zde je seznam nepodporovaných stavů s vysvětleními.

Stav v přehledu pro indexovanou verzi Proč se nezobrazuje v živém testu
Odeslaná adresa URL .... Stavy odkazující na odeslanou adresu URL v živém testu uvedeny být nemohou. Zobrazují se pouze v případě, že uživatel stránku odeslal pomocí souboru Sitemap a informace o souborech Sitemap v živém testu nejsou k dispozici.
 • Odesláno a indexováno
 • Indexováno, neodesláno v souboru Sitemap
Zobrazí se ekvivalentní stav „Adresu URL lze indexovat“.
Indexováno, ačkoli je přístup blokován souborem robots.txt Fráze „Indexováno“ se v živém testu nemůže vyskytnout. Pokud je přístup blokován, zobrazí se odpovídající chyba „Blokováno souborem robots.txt“.
Objeveno – momentálně neindexováno V živém testu nemůže nastat.
Procházeno, neindexováno V živém testu nemůže nastat.

Stavy duplicitních stránek:

 • Alternativní stránka se správnou značkou kanonické stránky
 • Adresa URL byla indexována jako alternativní verze
 • Duplicitní stránka bez kanonické značky
 • Google zvolil jinou kanonickou stránku než uživatel
 • Odeslaná adresa URL nebyla vybrána jako kanonická
Informace o kanonické verzi vybrané Googlem ani o duplicitních stránkách v živém testu nejsou k dispozici. Pokud kanonickou stránku deklaruje uživatel, tato informace je k dispozici.

Zobrazení vykreslené stránky

Můžete si zobrazit snímek obrazovky se stránkou vykreslenou tak, jak ji vidí Googlebot. Je to užitečné k ověření, zda jsou přítomny všechny prvky stránky a zda se zobrazují požadovaným způsobem. Rozdíly mohou být způsobeny tím, že jsou některé zdroje před Googlebotem blokovány.

Snímky obrazovky jsou k dispozici pouze u testu aktuální verze adresy URL, pro indexovanou verzi adresy URL k dispozici nejsou. Aby bylo možné vygenerovat snímek obrazovky, musí být stránka přístupná. Pokud je stránka za bránou firewall, můžete ji nástroji Kontrola adresy URL zpřístupnit pomocí tunelu.

Zobrazení vykreslené stránky:

 1. Prozkoumejte domovskou stránku webu.
 2. Na stránce s výsledky indexování klikněte na Otestovat publikovanou adresu URL.
 3. Kliknutím na Zobrazit testovanou stránku na kartě s verdiktem o stránce otevřete další informační panely. Pokud tato možnost není k dispozici, obvykle je to způsobeno tím, že stránka pro živý test není přístupná.
 4. Přejděte na kartu Snímek obrazovky.

Žádost o (opětovné) indexování

Můžete požádat o to, aby Google kontrolovanou adresu URL indexoval. Indexování může trvat až jeden nebo dva týdny. Průběh můžete sledovat pomocí tohoto nástroje.

Postup požádání o indexování adresy URL:

 1. Zkontrolujte adresu URL stránky.
 2. Na stránce s výsledky kontroly adresy URL klikněte na Požádat o indexování. Pokud stránka úspěšně projde rychlým testem na kontrolu evidentních chyb indexování, odešle se do fronty k indexování. Jestliže je stránka v živém testu považována za neindexovatelnou, o indexování požádat nelze.

Chcete-li požádat o indexování mnoha nových nebo aktualizovaných stránek, nejlepší volbou je odeslat soubor Sitemap s aktualizovanými stránkami onačenými značkou <lastmod>.

 

Známé problémy
 • V některých případech soubor Sitemap u stránky, která byla odeslána v souboru Sitemap, neuvádíme. Pracujeme na opravě.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?