Nástroj Kontrola adresy URL

Přehled a test Kontrola adresy URL

Nástroj Kontrola adresy URL poskytuje informace o verzi konkrétní stránky indexované Googlem a umožňuje také otestovat, zda ji lze indexovat. K dispozici jsou podrobnosti o strukturovaných datech, videích, propojených stránkách AMP (Accelerated Mobile Pages) a indexování/indexovatelnosti.

Nástroj Kontrola adresy URL můžete otevřít dvěma způsoby:
 • Zadáním plně kvalifikované adresy URL, kterou chcete zkontrolovat, do vyhledávacího pole v horní části kterékoliv obrazovky v Search Console. Adresa URL musí být v aktuálně vybrané službě.
 • Kliknutím na odkaz Prozkoumat vedle adresy URL stránky ve většině přehledů. Někdy se tato možnost zobrazí až po umístění kurzoru na adresu URL.

Otevřít nástroj Kontrola adresy URL

 

Nástroj Kontrola adresy URL – školení služby Google Search Console

Běžné úkony

 • Zjištění stavu adresy URL v indexu Google: Načtěte informace o verzi stránky indexované Googlem. Podívejte se, proč Google mohl nebo nemohl vaši stránku indexovat.
 • Kontrola živé adresy URL: Otestujte, zda lze stránku vašeho webu indexovat.
 • Žádost o indexování adresy URL: Požádejte Google o procházení adresy URL.
 • Zobrazení vykreslené verze stránky: Prohlédněte si snímek stránky, jak ji vidí Googlebot.
 • Zobrazení načtených zdrojů, výstupu JavaScriptu a dalších informací: Pokud chcete zobrazit seznam zdrojů, kód stránky a další informace, klikněte na Zobrazit procházenou stránku > Další informace (indexovaný výsledek) nebo Zobrazit testovanou stránku > Další informace (živý test).
 • Odstraňování problémů s chybějící stránkou: Je mnoho různých důvodů, kvůli nimž stránka nemusí být indexována. Nástroj Kontrola adresy URL vám pomůže některé z nich odstranit.
 • Zjištění kanonické stránky: Zkontrolujte indexovanou verzi stránky a podívejte se do pole Dostupnost stránky > Kanonická adresa URL vybraná Googlem. Kanonickou verzi lze zjistit pouze v indexovaných datech. Živý test nemůže předvídat, zda bude testovaná verze považována za kanonickou.

Co se netestuje

Tento nástroj netestuje následující věci, které jsou k zobrazení na Googlu potřeba:


Zjištění stavu adresy URL v indexu Google

Můžete požádat o podrobné informace o adrese URL z vaší služby, včetně informací o indexovatelnosti, nalezených rozšířených výsledcích či videích a podobně.

Zobrazení informací o adrese URL v indexu Google:

 1. Otevřete nástroj Kontrola adresy URL.
 2. Zadejte úplnou adresu URL, kterou chcete zkontrolovat. Několik poznámek:
  • Adresa URL musí být v aktuálně vybrané službě. Pokud chcete otestovat adresu URL ve službě, kterou nevlastníte, použijte příslušný test pro uživatele, kteří nejsou vlastníky, například Test rozšířených výsledků nebo Test stránek AMP.
  • Adresy URL stránek AMP a běžných stránek: Můžete zkontrolovat adresy URL stránek AMP i běžných stránek nekompatibilních s AMP. Nástroj poskytne informace o odpovídající verzi AMP a běžné verzi stránky.
  • Zda se jedná o kanonickou, nebo alternativní verzi: Pokud má stránka alternativní nebo duplicitní verze, poskytuje nástroj také informace o kanonické verzi (pokud je ve službě, kterou vlastníte).
 3. Přečtěte si část Vysvětlení výsledků.
 4. Pokud jste problémy po shromáždění dat opravili, otestujte publikovanou adresu URL, abyste si ověřili, zda Google tyto problémy považuje za vyřešené. Upozorňujeme, že některé problémy nelze otestovat.
 5. Volitelně můžete požádat o indexování adresy URL.

Počet žádostí o kontrolu, které můžete podat během jednoho dne pro každou ze svých služeb, je omezen.

Stav indexované adresy URL

Hlavní body

 • Toto není živý test. Zobrazené výsledky pocházejí z poslední indexované verze stránky, nikoli z živé verze na webu. Informace z indexu používá Google ve výsledcích vyhledávání. Je možné, že se stránka od posledního procházení Googlem změnila nebo přestala být dostupná. Pokud chcete otestovat aktuální verzi stránky, jak by ji viděl Google, vyberte na stránce tlačítko Živý test.
 • Stav „Adresa URL je na Googlu“ nezaručuje, že se stránka zobrazí ve výsledcích Vyhledávání. Přehled nekontroluje všechny podmínky zobrazení na Googlu. Pokud si chcete být jistí, zda se adresa URL zobrazuje, vyhledejte ji na Googlu.
 • Pokud adresa URL přesměrovává na jinou adresu URL, výsledky odrážejí testovanou adresu URL v indexu, nikoli cíl přesměrování v indexu. Pokud chcete zobrazit výsledky indexování kanonické verze přesměrované stránky, v sekci Indexování stránek > Indexování klikněte na tlačítko PROZKOUMAT.

Vysvětlení výsledků

 1. Celkový stav stránky uvedený v horní části přehledu udává, zda se adresa URL může zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google: Adresa URL je na Googlu znamená, že se adresa URL může zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání. Nezaručuje však, že ve výsledcích skutečně bude. Adresa URL není na Googlu znamená, že se adresa URL ve výsledcích Vyhledávání zobrazovat nemůže.
 2. Rozbalením sekce Indexování stránek zobrazíte další podrobnosti:
  • Nalezení: Jak Google adresu URL našel.
  • Procházení: Udává, zda Google stránku mohl procházet, kdy ji procházel a zda přitom narazil na nějaké překážky. Pokud je stav Adresa URL není na Googlu, je zde obvykle uveden důvod.
  • Indexování: Kanonická adresa URL, kterou Google pro tuto stránku vybral.
 3. Vylepšení: Pokud máte strukturovaná data, stránka je ve formátu AMP nebo k ní je přidružená stránka AMP, podrobnosti najdete v části Vylepšení.
 4. Jestliže chcete zobrazit informace o požadavku, včetně požadavku a odpovědi HTTP a odeslaného kódu HTML, klikněte na Zobrazit procházenou stránku. Pokud je tento odkaz deaktivován, znamená to, že došlo k problému s načtením stránky. Umístěním ukazatele na deaktivované tlačítko zobrazíte důvod.

 

Stav indexu zahrnuje následující informace:

Celkový stav stránky
Celkový stav stránky se zobrazuje na kartě v horní části stránky

V horní části přehledu se zobrazuje souhrnné hodnocení toho, zda se adresa URL může zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google (s některými omezeními). Možné jsou tyto hodnoty:

Adresa URL je na Googlu

 • Co to znamená: Adresa URL byla indexována, může se zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google a nebyly zjištěny žádné problémy se žádnými vylepšeními na stránce (strukturovaná data, přidružené stránky AMP apod.).
  • Důležité: Údaj „Adresa URL je na Googlu“ neznamená, že se stránka zobrazuje ve výsledcích Vyhledávání. Nástroj Kontrola adresy URL nezohledňuje všechny požadavky na zobrazení na Googlu.
  • Pokud chcete otestovat, zda je adresa URL na Googlu, vyhledejte ji na Googlu.
 • Co dělat dál: Obvykle nic. Můžete ale v sekcích Zahrnutí do indexu nebo Vylepšení prozkoumat, co o vaší stránce Google ví.

Adresa URL je na Googlu, ale má problémy

 • Co to znamená: Význam je stejný jako u hodnoty Adresa URL je na Googlu, kromě toho, že v tomto případě byly zjištěny problémy, kvůli nimž se stránka nemusí zobrazovat se všemi vylepšeními, která jste na ní použili. Může se jednat o problém s přidruženou stránkou AMP nebo může jít o chybná strukturovaná data pro rozšířený výsledek (jako je recept nebo nabídka práce) na stránce. Další omezení jsou uvedena výše v sekci Důležité u stavu Adresa URL je na Googlu.
 • Co dělat dál: Přečtěte si v přehledu informace o upozorněních nebo chybách a zkuste popsané problémy opravit.

Adresa URL na Googlu není

 • Co to znamená: Tato adresa URL se nebude zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google.
 • Co dělat dál: V sekci Indexování stránek si přečtěte, proč stránka nebyla indexována, a rozhodněte se, zda se jedná o něco, co je potřeba opravit. Pokud vyřešíte všechny výskyty problému, doporučujeme to otestovat spuštěním živého testu pro několik stránek (pokud se jedná o něco, co lze otestovat) a poté o tom Google informovat kliknutím na Ověřit opravu.

Adresa URL je alternativní verze

 • Co to znamená: Tato adresa URL je stránka AMP, která představuje alternativní verzi kanonické stránky jiného typu než AMP. Hodnota Prohledávač v přehledu ukazuje, který typ prohledávače (pro mobilní zařízení nebo pro počítače) tuto adresu URL považuje za alternativní verzi. Indexovaná adresa URL je uvedena v poli Kanonická adresa URL vybraná Googlem v sekci Dostupnost stránky.
 • Co dělat dál: Obecně není potřeba dělat nic. Můžete však zkontrolovat, zda Google jako kanonickou verzi vybral očekávanou adresu URL.
Indexování stránky (Může Google stránku načíst a indexovat?)

Tato sekce obsahuje informace o tom, zda Google mohl stránku najít a indexovat.

Stav indexování
Udává, zda je adresa URL indexována. Záhlaví sekce zahrnuje krátký popisný důvod stavu adresy URL s vysvětlením, proč adresa URL na Googlu je nebo není. Podporovány jsou následující hodnoty:
 • Stránka je indexována
 • Stránka není indexována plus některá z hodnot neindexováno, které jsou uvedeny a popsány zde.
 • Stránka není indexována: Google adresu URL nezná: To znamená, že Google tuto adresu URL dosud neviděl.
Náprava: Spusťte kontrolu aktuální verze a zkontrolujte dostupnost stránky. Vyřešte případné problémy a poté stránku odešlete k indexování a ověřte opravu.
Soubory Sitemap
Všechny soubory Sitemap odeslané pomocí přehledu souborů Sitemap nebo uvedené v souboru robots.txt pro tento web, které na tuto adresu URL odkazují. Soubory Sitemap, které byly objeveny jiným způsobem, uvedeny nebudou. U větších nebo nových webů je vhodné sdělit Googlu pomocí souboru Sitemap, které stránky má procházet. Zobrazit známé problémy
 • Pokud se zde zobrazuje Není k dispozici, testovaná adresa URL buď není uvedena v žádném souboru Sitemap, nebo pro ni informace o souboru Sitemap v současné době nejsou k dispozici.
Odkazující stránka
Stránka, prostřednictvím níž Google tuto adresu URL mohl objevit. Odkazující stránka může přímo odkazovat na tuto adresu URL nebo se může jednat o stránku o jednu nebo dvě úrovně nad stránkou, která odkazuje na tuto adresu URL. Pokud tato hodnota chybí, neznamená to, že žádná odkazující stránka neexistuje, ale pouze že nástroj Kontrola adresy URL tuto informaci aktuálně neměl k dispozici. Pokud je zobrazena zpráva „Adresa URL může být známá z jiných zdrojů, které v současné době v přehledech neuvádíme“, znamená to, že Google tuto adresu našel jiným způsobem než prostřednictvím souboru Sitemap nebo odkazující stránky, ale tento nástroj informace o zdroji odkazu v současné době nemá k dispozici.
Poslední procházení
Čas, kdy Google tuto stránku naposledy prošel (ve vašem místním časovém pásmu). Veškeré informace zobrazované v tomto nástroji vycházejí z této naposledy projité verze.
Prohledávač
Typ user-agenta použitý k procházení (počítač nebo mobil).
Je povoleno procházení?
Udává, zda web Googlu povolil stránku projít, nebo mu přístup zakázal pravidlem v souboru robots.txt. Pokud procházení není povoleno, ale chcete ho povolit, pomocí nástroje na testování souborů robots.txt vyhledejte pravidlo, které Google blokuje, a odstraňte ho. Pravidlo otestujte pomocí adresy URL, kterou jste kontrolovali zde. Soubor robots.txt by mělo být možné otevřít v prohlížeči na adrese <kořenový_adresář_webu>/robots.txt, například: https://example.com/robots.txt.
Načtení stránky
Udává, zda se Googlu stránku z vašeho serveru skutečně podařilo získat. Načtení může být úspěšné i v případě, že stránka z jiného důvodu není indexována. Možné hodnoty:
 • Úspěšné: Stránku při indexování bylo možné načíst.
 • Selhalo plus jeden z těchto důvodů stavu.
 • Není k dispozici: Selhání, které nespadá pod žádný ze známých důvodů stavu. Toto je obecná zpráva o selhání, o kterém bohužel nemáme žádné další informace.
Je povoleno indexování?
Udává, zda u stránky nebylo explicitně zakázáno indexování. Pokud je indexování zakázáno, je zde uveden důvod a stránka se nebude zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google. K zablokování indexování použijte u adresy URL značku nebo direktivu noindex. Pokud Google na stránce kromě direktivy noindex najde také atribut nebo záhlaví indexifembedded, indexuje ji, pouze když bude vložená na jiné stránce.
Důležité: Pokud je stránka blokována souborem robots.txt (viz údaj Je povoleno procházení?), bude údaj Je povoleno indexování? vždy „Ano“, protože Google nevidí a nemůže respektovat direktivu noindex. Pokud k tomu dojde, může se stránka ve výsledcích Vyhledávání zobrazit i v případě, že váš web indexování blokuje.
Kanonická adresa URL uvedená uživatelem
Pokud stránka explicitně deklaruje kanonickou adresu URL, zobrazí se zde. Pokud stránka není alternativní verzí jiné kanonické stránky, hodnota Žádné je zde v pořádku. Pokud je stránka jednou ze sady alternativních stránek, doporučujeme explicitně deklarovat kanonickou adresu URL. Kanonickou adresu URL můžete deklarovat několika způsoby: pomocí značky <link rel="canonical">, záhlaví protokolu HTTP, souboru Sitemap a několika dalšími metodami. Nezaručujeme, že Google vaši preferovanou kanonickou verzi vybere, ale vezmeme ji v úvahu. U stránek AMP by kanonickou verzí měla být standardní verze nepoužívající AMP (pokud se nejedná o samostatnou kanonickou stránku AMP).
Kanonická adresa URL vybraná Googlem

Stránka, kterou Google vybral jako kanonickou (autoritativní) adresu URL, když na webu nalezl podobné stránky. Google často zvolí kanonickou adresu deklarovanou uživatelem, někdy však může vybrat jinou adresu URL, kterou považuje za lepší kanonický příklad. Jestliže stránka nemá žádné alternativní verze, je kanonickou stránkou vybranou Googlem kontrolovaná adresa URL. Pokud zde najdete neočekávanou stránku, zvažte explicitní deklarování kanonické verze.

Kanonická adresa URL není vždy ta, která se zobrazuje ve výsledcích Vyhledávání: jestliže má například stránka verzi pro počítače a mobilní verzi, zobrazí Google pravděpodobně adresu pro aktuálně použité zařízení.

Tato hodnota může odpovídat stavu indexu před několika hodinami.

Indexování videí (videa nalezená na stránce)

Tato sekce se zobrazuje pouze v případě, že na indexované stránce bylo nalezeno video. Stav indexování popisuje, zda video na této stránce bylo nebo nebylo možné indexovat.

Na každé stránce lze indexovat pouze jedno video. Pokud stránka obsahuje pouze jedno video, zobrazí se informace o něm. Pokud se na stránce nachází několik videí, pokusí se je Google indexovat v pořadí od nejvhodnějšího, a když se to u některého podaří, u dalších se o to již pokoušet nebude. Pokud indexování bylo úspěšné, informace uvedené v přehledu se týkají indexovaného videa. Pokud selhalo, týkají se nejlepšího kandidáta. Další informace o indexování videí

Stav indexování videí

U stránky, na které bylo zjištěno video, mohou být zobrazeny následující stavy indexování videa:

 • Video je indexováno: Google na stránce našel jedno nebo více videí a jedno z nich dokázal indexovat.
 • Video není indexováno: Google na stránce našel jedno nebo více videí, ale nedokázal žádné indexovat.

Další informace o videích

Další informace o videích zobrazené v přehledu jsou popsány zde.

Problémy s indexováním videí

Indexování videa může zabránit kterýkoliv z následujících problémů zobrazených v sekci Podrobnosti o videu. Pokud bylo na stránce nalezeno více videí, uvedený problém se vztahuje k videu, které bylo nejlepší kandidátem k indexování.

Důvod Popis
Googlu se nepodařilo najít výrazné video na stránce

Googlu se nepodařilo najít video, které by bylo dostatečně výrazné na to, aby mohlo být považováno za video pro tuto stránku.

Zastaralé: Od 12. června byl tento problém nahrazen konkrétnějšími problémy. V přehledu Indexování videí se tento problém může i nadále zobrazovat, ale na vaše stránky nemá vliv.
Video je mimo zobrazovanou oblast

Aby video mohlo být uvažováno k indexování, musí se v zobrazované oblasti zobrazit již při načítání stránky. Přesuňte video tak, aby se celé nacházelo ve vykreslitelné oblasti stránky a bylo vidět, když se stránka načte.

Pomocí testu živé adresy URL prozkoumejte snímek obrazovky a prohlédněte si stránku tak, jak ji vidí Google.
Video je moc malé Video není dostatečně velké na to, aby ho bylo možné zahrnout do indexování. Zvětšete video tak, aby bylo vyšší a širší než 140 pixelů a aby jeho šířka odpovídala alespoň jedné třetině šířky stránky.
Video je moc vysoké Video je pro účely indexování příliš vysoké. Snižte výšku videa, aby bylo nižší než 1080 px.
Pozici a velikost videa se nepodařilo rozpoznat Přehrávač videa není na stránce přítomen ihned po načtení. K tomuto problému obvykle dochází v případě, že se na stránce nachází obrázek (často snímek obrazovky nebo obrázek přehrávače), na který je k zahájení přehrávání potřeba kliknout. Tento problém vyřešíte tím, že přehrávač videa načtete ve skutečné velikosti a na požadované pozici při načítání stránky, bez nutnosti interakce uživatele.
Selhání zdroje MRSS, zkuste místo něj použít schema.org K popisu videa používáte zdroj MRSS (media RSS) a Google měl problém se zpracováním popisu. Zkuste video popsat pomocí označení schema.org.
Neplatná adresa URL videa Formát adresy URL videa není platný. Obsahuje například neplatné znaky, jako jsou mezery, nebo neplatný protokol (např. „httttp“ namísto „http“).
Nepodporovaný formát videa

Podle přípony adresy URL videosouboru není video v podporovaném kódování. Použijte podporovaný formát a adresu URL, která formát videa uvádí správně. Přípona souboru jsou tři nebo čtyři znaky za tečkou v názvu souboru.

Dobré příklady:

 • https://example.com/videa/videa1.mp4
 • https://example.com/videa/video1.mpeg

Špatný příklad: https://example.com/videa/video1.ogg

 

Neznámý formát videa

Přípona souboru videa neodpovídá žádnému formátu videa, který Google podporuje, nebo soubor nemá příponu formátu videa. Google posuzuje formát souboru podle adresy URL videa. Zkontrolujte, zda je video v podporovaném formátu a zahrnuje správnou příponu.

 • Dobrý příklad: https://example.com/video1.mp4
 • Špatné příklady:
  • https://example.com/videa/mojevideo
  • https://example.com/videa/mojevideo.324fvsf4rf
Pro adresy URL videí nelze použít vložené datové adresy URL Google neindexuje videa zakódovaná pomocí kódování Base64 vložená přímo do dokumentu. To znamená, že neindexuje videa s hodnotou atributu src začínající řetězcem data:, například <video src="data:video/mp4;base64,A2553IGpc29tAAA....">.
Nebyla poskytnuta adresa URL miniatury

Pro toto video nebyl zadán žádný obrázek miniatury a Google ho nedokázal vygenerovat. Odkaz na miniaturu videa můžete poskytnout pomocí strukturovaných dat, souboru Sitemap nebo souboru mRSS.

Pokud jste adresu URL miniatury zadali pomocí strukturovaných dat a dochází k této chybě, zkontrolujte, zda pro stejné video ve značce HTML neuvádíte jinou adresu URL miniatury. Ve všech zdrojích (soubor Sitemap, značky HTML, metaznačky a strukturovaná data), které popisují stejné video na stejné stránce, byste měli uvádět stejný název, adresu URL miniatury a adresu URL videa.

Nepodporovaný formát miniatury Zadaný obrázek miniatury podle přípony souboru není v podporovaném formátu. Použijte obrázek miniatury v některém z podporovaných formátů obrázků se správnou příponou formátu.
Neplatná velikost miniatury Zadaná miniatura má neplatnou velikost a Google miniaturu nedokázal vygenerovat. Poskytněte miniaturu v podporované velikosti.
Miniatura zablokována souborem robots.txt Poskytnutá miniatura je před Googlem blokována pomocí pravidla v souboru robots.txt. Pokud je obrázek hostován na jiném webu, obraťte se na web s dotazem, jak ho můžete odblokovat, nebo poskytněte odkaz na obrázek miniatury, na který se Google dostane bez požadavků na přihlášení a který není blokován pravidly souboru robots.txt.
Miniatura je průhledná Poskytnutá miniatura má úroveň průhlednosti, která překračuje přijatelnou hranici: alespoň 80 % obrázku musí mít úroveň alfa vyšší než 250. Průhledné miniatury nejsou k indexování videí povoleny.
Miniaturu nebylo kvůli zatížení hostitelského serveru možné projít Pravděpodobně je vyčerpána maximální kapacita webu pro procházecí požadavky Googlu. Google k miniatuře videa, která je potřeba k indexování, nebude moci získat přístup, dokud zatížení vašeho webu provozem (podle odhadu Googlu) neklesne. Další podrobnosti najdete v dokumentaci rozpočtu procházení.
Miniatura nebyla dostupná Google k poskytnuté miniatuře na uvedené adrese URL neměl přístup. (Nejedná se o problém v souboru robots.txt.) Obrázek je pravděpodobně buď chráněn heslem, nebo už na uvedené adrese URL není.
Video není zpracováno Google zjistil, že stránka obsahuje minimálně jedno video, ale rozhodl se ho neindexovat.
Video ještě nebylo zpracováno Video se zpracovává. za pár dní se podívejte, zda zpracování bylo dokončeno.
Video v hostitelské službě nebylo nalezeno Zadané video v hostingové službě chybí nebo se nachází v soukromé hostingové službě, ke které prohledávač Googlu nemá přístup. Navštivte službu a ověřte si video pomocí ID. Poté stránku aktualizujte pomocí správného ID nebo adresy URL služby hostování videí.
Miniatura chybí nebo je neplatná Miniatura nebyla poskytnuta, nebyla k dispozici nebo je neplatná. Z technických důvodů systém tyto problémy nedokáže rozlišit. Zkontrolujte, zda je adresa URL miniatury uvedena v podporovaném formátu s odpovídající příponou souboru a zda je miniatura k dispozici Googlu.
Neplatná miniatura Miniatura je neplatná z nějakého důvodu, který nespadá pod žádnou jinou ze zde uvedených chyb miniatur. Zkontrolujte, zda jste zadali obrázek miniatury, který odpovídá všem pokynům pro miniatury a je pro Google dostupný.
Vylepšení (AMP, rozšířené výsledky)

Tato sekce popisuje vylepšení Vyhledávání, která Google u vaší adresy URL zjistil při posledním indexování. Pokud se adresu URL nepodařilo indexovat nebo nebyla zjištěna žádná vylepšení, bude tato sekce prázdná.

Kliknutím na sekci konkrétního vylepšení otevřete dílčí stránku pro dané vylepšení. Pokud se chcete vrátit na hlavní stránku kontroly, v horní části stránky klikněte na Kontrola adresy URL.

Tento nástroj dosud neukazuje všechna možná vylepšení. Podporuje tato vylepšení:

AMP

Pokud kontrolujete běžnou stránku, která je propojená s verzí AMP, nebo pokud kontrolujete přímo stránku AMP, můžete o ní zobrazit informace tak, že vyberete výsledek AMP. Tyto informace vám pomohou odhalit a odstranit problémy s indexováním stránek AMP a další problémy specifické pro stránky AMP.

Zde zobrazené podrobnosti se týkají verze AMP, na kterou odkazuje aktuální stránka. Pokud stránka AMP není kanonickou stránkou, netýkají se aktuální stránky.

Kromě standardních chyb stránek AMP mohou být uvedeny tyto chyby stránek AMP specifické pro Google.

Pokud chcete zjistit, které další stránky na vašem webu jsou dotčeny konkrétním problémem, vyberte řádek s popisem problému a poté Otevřít přehled.

Stránky AMP nebo Webové příběhy kontrolované pomocí nástroje Kontrola adresy URL mohou mít následující stavy:

 • Stránka AMP je platná / Webový příběh je platný: Stránka AMP je platná a indexována.
 • Stránka AMP není platná / Webový příběh není platný: Ve verzi AMP je chyba, kvůli níž ji nelze indexovat.
 • Stránka AMP není indexována / Webový příběh není indexován (při kontrole indexované verze) nebo Stránku AMP nelze indexovat / Webový příběh nelze indexovat (při kontrole aktuální verze): Indexování stránky je blokováno, obvykle pravidlem v souboru robots.txt nebo direktivou noindex.
 • Stránka AMP je platná s upozorněními / Webový příběh je platný s upozorněními: Verzi AMP lze indexovat, ale byly v ní zjištěny problémy, kvůli nimž nemusí být k dispozici všechny funkce, nebo používá značky či atributy, jejichž podpora byla ukončena a které by v budoucnu již nemusely být platné.
 • Nejde o stránku AMP: Kontrolovaná stránka nebyla stránka AMP.

Jako interaktivní ladicí nástroj pro kód AMP můžete použít Test stránek AMP.

Rozšířené výsledky zjištěné na stránce

Můžete zobrazit informace o všech typech rozšířených výsledků (strukturovaných dat) na stránce. K dispozici je počet dostupných položek na adrese URL, popisy jednotlivých položek a podrobnosti o případných zjištěných upozorněních či chybách. Rozbalením sekce Zjištěné položky zobrazíte podrobnosti o strukturovaných datech na stránce s vyznačenými problémy. Pokud je to možné, kliknutím na problém zvýrazněný v přehledu zobrazíte problematický kód.

Pokud potřebujete interaktivní ladicí nástroj pro strukturovaná data, ve kterém je možné je upravovat a testovat, použijte nástroj Test rozšířených výsledků. Tento nástroj zobrazuje také náhled některých typů strukturovaných dat.

Jsou podporovány tyto typy rozšířených výsledků:

Můj rozšířený výsledek tu není.
Tento nástroj zatím nepodporuje všechny typy rozšířených výsledků. Nepodporované typy na stránce mohou být, mohou být platné a mohou se zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání, ale v tomto nástroji uvedeny nebudou.

Další informace o odpovědi

Pokud chcete zobrazit další informace o odpovědi, například nezpracovaný kód HTML, záhlaví protokolu HTTP, výstup na konzoli JavaScriptu a načtené zdroje stránky, klikněte na Zobrazit procházenou stránku.
Další informace o odpovědi jsou k dispozici pouze u adres URL se stavem Adresa URL je na Googlu nebo Adresa URL je na Googlu, ale má problémy.
Prohledávač použitý k vygenerování dat závisí na tom, kde se při otevření postranního panelu nacházíte:
 • Když ho otevřete z nejvyšší úrovně přehledu, z dílčího přehledu HTTPS nebo z některého z podřízených přehledů strukturovaných dat v sekci Vylepšení a prostředí, zobrazí se typ prohledávače v sekci Dostupnost stránky > Projito > Prohledávač
 • Když ho otevřete z dílčího přehledu AMP, použije se Googlebot pro chytré telefony.
Snímek obrazovky vykreslené stránky je k dispozici pouze v živém testu.

 

Test živé adresy URL

Spuštěním živého testu pro adresu URL ve své službě můžete zkontrolovat problémy s indexováním, strukturovanými daty apod. Živý test je užitečný při opravě stránky k otestování, zda byl problém vyřešen.

Postup spuštění živého testu pro potenciální chyby indexování:

 1. Zkontrolujte adresu URL. Poznámka: Pokud stránka dosud nebyla indexována nebo se ji indexovat nepodařilo, nevadí to. Musí však být na internetu přístupná bez zadávání přihlašovacích údajů.
 2. Klikněte na Otestovat publikovanou adresu URL.
 3. Informace o údajích, na které se díváte, najdete v sekci s vysvětlením výsledků živého testu.
 4. Mezi výsledky živého testu a výsledky pro indexovanou verzi stránky můžete přepínat kliknutím na možnosti Index Google nebo Živý test na stránce.
 5. Pokud chcete živý test spustit znovu, klikněte na stránce testu na tlačítko Opakovat test Načíst znovu.
 6. Pokud chcete zobrazit podrobnosti o stránce, včetně snímku obrazovky a záhlaví odpovědí HTTP, vyberte Zobrazit procházenou stránku.

Denní počet kontrol aktuální verze je u každé služby omezen.

Výsledky živého testu

Důležité informace:

 • Jedná se o živý test, tj. nástroj načte a prozkoumá adresu URL v reálném čase. Informace zobrazené v živém testu se od indexované adresy URL mohou lišit z níže popsaných důvodů.
 • Živý test nekontroluje, zda je adresa URL uvedena v souborech Sitemap či na odkazujících stránkách.
 • Živý test netestuje všechny možné problémy s indexováním, včetně toho, zda se nejedná o duplicitní nebo alternativní stránku. Duplicitní stránky se neindexují.
 • Živý test nekontroluje, zda stránka splňuje pokyny pro zajištění kvality a bezpečnosti, a neověřuje ani ručně provedené zásahy, odstranění obsahu nebo dočasné blokování adres URL.
 • Stav indexovatelnosti aktuálně publikované verze adresy URL se od stavu dostupnosti stránky na indexované adrese URL může lišit z těchto důvodů:
  • Na publikované adrese URL jste něco změnili nebo opravili, například jste odstranili (nebo přidali) značku noindex nebo blokování pomocí souboru robots.txt a změny dosud nebyly indexovány. Rozdíly mezi indexovanou a aktuálně publikovanou verzí najdete tak, že prozkoumáte rozdíly mezi výsledky pro indexovanou a publikovanou verzi nebo že zkontrolujte historii verzí stránky na webu.
  • Živý test podporuje pouze některé stavy indexování z přehledu pro indexovanou verzi. Některé stavy v přehledu pro indexovanou verzi se v živém testu netestují nebo v něm nedávají smysl a budou v něm nahlášeny jinak. Informace o nepodporovaných stavech najdete v podrobnostech o sekci indexovatelnosti.
 • Test nejdříve následuje případná přesměrování implementovaná na stránce a poté stránku otestuje. V testu však není uvedeno, že bylo následováno přesměrování, a není uvedena ani cílová adresa URL, která byla testována.

Znamená platný výsledek, že stránka bude indexována?

Ne. Test živé adresy URL pouze ověřuje, zda má Google ke stránce přístup a může ji indexovat. Žádný definitivní test, který by zaručoval zahrnutí stránky do indexu Google, neexistuje. I když bude výsledkem živého testu potvrzení platnosti nebo upozornění, vaše stránka musí splnit ještě další podmínky, aby mohla být indexována. Příklady:

 • Vůči stránce nesmějí být uplatněny žádné ručně provedené zásahy a nesmějí se na ní vyskytovat právní problémy.
 • Stránka nesmí být duplikátem jiné indexované stránky. Musí být buď jedinečná, nebo musí být v sadě podobných stránek vybrána jako kanonická verze.
 • Stránka musí být dostatečně kvalitní na to, aby si zasluhovala indexování.

 

Výsledky živého testu zahrnují tyto informace:

Celkový stav stránky (živý test)
V horní části přehledu je uvedeno, zda lze aktuální adresu URL indexovat. Pozitivní výsledek nezaručuje, že se stránka bude zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání, ale znamená, že adresu URL lze procházet a analyzovat. Nástroj Kontrola adresy URL nebere v úvahu ručně provedené zásahy, odstranění obsahu, problémy s kvalitou a zabezpečením ani dočasně blokované adresy URL.
Důležité: Živý test nezahrnuje všechny možné podmínky indexování. Problémy, které jsou v této tabulce označeny „ne“, se v živém testu nekontrolují a mohou se při indexování stránky objevit bez ohledu na stav živé adresy URL.
Pokud stránka někam přesměrovává, v živém testu otestuje Google cíl přesměrování, aniž by dal jakkoliv najevo, že došlo k přesměrování nebo která adresa URL byla nakonec testována. V přehledu pro indexovanou verzi budou přesměrování uvedena.

Možné jsou tyto hodnoty:

Adresa URL je Googlu dostupná

 • Co to znamená: Adresa URL není blokována a nebyly na ní zjištěny žádné chyby, které by bránily úplnému indexování. Jestliže Google adresu URL indexuje, může se zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google (pokud odpovídá pokynům pro zajištění kvality a bezpečnosti a netýkají se jí ručně provedené zásahy, odstranění obsahu ani dočasně blokované adresy URL). Podívejte se, které problémy se nekontrolují.
 • Co dělat dál: Pokud se stránka od indexované verze liší, můžete v přehledu kliknout na Požádat o indexování. Případně můžete odeslat soubor Sitemap nebo počkat, dokud stránku neprojdeme přirozeným procesem.

Adresa URL je Googlu dostupná, ale jsou na ní problémy

 • Co to znamená: Google adresu URL může indexovat, ale byly zjištěny problémy, kvůli nimž se nemusí zobrazovat s vylepšeními, která jste se pokusili použít. Může se jednat o problém s přidruženou stránkou AMP nebo může jít o chybná strukturovaná data pro rozšířený výsledek (jako je recept nebo nabídka práce) na stránce. Podívejte se, které problémy se nekontrolují.
 • Co dělat dál: Přečtěte si v přehledu informace o upozorněních nebo chybách a zkuste popsané problémy opravit.

Adresa URL není Googlu dostupná

 • Co to znamená: Tato adresa URL se kvůli kritickému problému ve výsledcích Vyhledávání Google zobrazovat nemůže.
 • Co dělat dál: V sekci Dostupnost si přečtěte další informace o důvodu.
Dostupnost (živý test)

Tato sekce tohoto nástroje popisuje, zda Google stránku pravděpodobně může indexovat. Pozitivní výsledek však nezaručuje, že se stránka bude zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání.

Test nekontroluje, zda stránka splňuje pokyny společnosti Google pro zajištění kvality a bezpečnosti ani zda se jí netýkají ručně provedené zásahy, bezpečnostní problémy, odstranění obsahu nebo dočasná blokování adres URL. Aby stránka byla k dispozici ve výsledcích Vyhledávání Google, musí při indexování úspěšně projít všemi těmito kontrolami.

Stav dostupnosti
Stav dostupnosti živé adresy URL. Možné jsou tyto hodnoty:
Čas
Čas živého testu.
Prohledávač
Typ user-agenta použitý pro živý test.
Je povoleno procházení?
Udává, zda web Googlu povolí stránku projít (navštívit), nebo k ní přístup blokuje pravidlem v souboru robots.txt. Pokud Google nechcete blokovat, měli byste blokování ze souboru robots.txt odstranit. Upozorňujeme, že se nejedná o stejnou věc, jako je povolení indexování, o němž vypovídá hodnota Je povoleno indexování? Postup opravy blokované stránky
Načtení stránky
Udává, zda se Googlu stránku z vašeho serveru skutečně podařilo získat. Pokud procházení není povoleno, ukazuje toto pole selhání. Načtení stránky se z různých důvodů nemusí zdařit i v případě, že je procházení povoleno. Viz vysvětlení selhání načtení.
 • Úspěšné: Stránku při indexování bylo možné načíst.
 • Selhalo plus jeden z těchto stavů neindexování nebo chyb celého webu.
 • Interní chyba: Při procházení Googlem došlo k chybě, která není zahrnuta v žádném z těchto problémů. Chvíli počkejte a zkuste to znovu.
 • Není k dispozici: Selhání, které nespadá pod žádný ze známých důvodů stavu. Toto je obecná zpráva o selhání, o kterém bohužel nemáme žádné další informace.
Je povoleno indexování?
Udává, zda u stránky nebylo explicitně zakázáno indexování. Pokud je indexování zakázáno, je vysvětlen důvod a stránka se nebude zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google. DŮLEŽITÉ Pokud je stránka blokována souborem robots.txt (viz údaj „Je povoleno procházení?“), bude údaj „Je povoleno indexování?“ vždy „Ano“, protože Google direktivy noindex nevidí a nemůže je tedy ani respektovat. Stránka se proto ve výsledcích Vyhledávání může zobrazit. Pokud Google na stránce kromě direktivy noindex najde také atribut nebo záhlaví indexifembedded, indexuje ji, pouze když bude vložená na jiné stránce.
Kanonická adresa URL uvedená uživatelem
Pokud stránka explicitně deklaruje kanonickou adresu URL, zobrazí se zde. Pokud stránka není duplicitní, hodnota Žádné je zde v pořádku. Pokud je stránka jednou ze sady podobných nebo duplicitních stránek, doporučujeme explicitně deklarovat adresu URL kanonické verze. Kanonickou adresu URL můžete deklarovat několika způsoby: pomocí značky <link rel="canonical">, záhlaví protokolu HTTP, souboru Sitemap a několika dalšími metodami. Google nezaručuje, že tuto adresu URL vybere, ale vezmeme to v úvahu. U stránek AMP by kanonickou verzí měla být standardní verze nepoužívající AMP (pokud se nejedná o samostatnou kanonickou stránku AMP).

 

Problémy se zahrnutím do indexu, které se v živém testu netestují
Živý test na stránce nedokáže rozpoznat všechny potíže ani předvídat úspěšnost se 100% spolehlivostí. Některé typy podmínek se totiž v reálném čase netestují (nebo je v reálném čase ani otestovat nelze). Týká se to například výběru kanonické verze stránky nebo informací o tom, zda adresa URL byla odeslána v souboru Sitemap. Protože se některé podmínky nekontrolují, může být výsledek živého testu Adresa URL je Googlu dostupná přesto, že indexování selže kvůli podmínce, která se v živém testu nekontroluje.
Níže uvádíme problémy s indexováním z přehledu Indexování stránek, které v živém testu nelze otestovat:
Další vylepšení: AMP, strukturovaná data (živý test)

AMP

Další informace naleznete v sekci o indexované stránce AMP.

Která adresa URL se testuje?
K určení adresy URL stránky AMP k otestování načte test odeslanou adresu URL pomocí user-agenta pro počítače a následuje všechna přesměrování. Poté:
 • Pokud je cílová adresa URL stránka AMP, otestuje se.
 • Pokud cílová adresa URL odkazuje na stránku AMP, otestuje se příslušná stránka AMP.
 • Pokud cílová adresa URL není stránkou AMP ani na stránku AMP neodkazuje, nebude mít test žádné výsledky AMP.

Strukturovaná data

Další informace naleznete v sekci o indexované stránce AMP.

Další informace o odpovědi (živý test)

Kliknutím na Zobrazit testovanou stránku zobrazíte další informace o odpovědi, například snímek obrazovky s vykreslenou stránkou, nezpracovaný vrácený kód HTML, záhlaví protokolu HTTP, výstup na konzoli JavaScriptu a načtené zdroje stránky.
Další informace o odpovědi jsou v živém testu k dispozici pouze v případě, že je stav testu Adresa URL je Googlu dostupná nebo Adresa URL je Googlu dostupná, ale jsou na ní problémy.
Prohledávač použitý k vygenerování dat závisí na tom, kde se při otevření postranního panelu nacházíte:
 • Když ho otevřete z nejvyšší úrovně přehledu, z dílčího přehledu HTTPS nebo z některého z podřízených přehledů strukturovaných dat v sekci Vylepšení a prostředí, zobrazí se typ prohledávače v sekci Dostupnost stránky > Projito > Prohledávač
 • Když ho otevřete z dílčího přehledu AMP, použije se Googlebot pro chytré telefony.
Problémy s dostupností na úrovni celého webu

Pokud stav Dostupnost v živém testu indikuje problém na celém webu, může mít údaj Načtení stránky tyto hodnoty:

 • Server DNS nereaguje: Často se jedná o dočasný problém, který se během několika minut sám vyřeší.
 • Chyba DNS: Hostitelský server není znám: Váš server DNS zadanou adresu URL nerozpoznal. Může se jednat o dočasný problém, který se během několika minut sám vyřeší.
 • Chyba DNS: Byla poskytnuta soukromá IP adresa: Server DNS vrátil IP adresu, která spadá do zvláštního/soukromého vyloučeného rozsahu, jako je například soukromá IP adresa RFC 1918 (například 10.0.0.1)
 • Chyba připojení k serveru: Server byl nedostupný, odmítl připojení nebo se k němu nepodařilo připojit. Další informace
 • Neplatná odpověď serveru: Server nepodporuje požadovaný protokol, odpověď či záhlaví byly zkráceny nebo odpověď nelze analyzovat (například pokud byla data odpovědi nesprávně zkomprimována). Další informace
 • Neplatný certifikát SSL serveru: Certifikát SSL webu není platný. Google adresu URL HTTPS na webu otestuje pouze v případě, že má platný certifikát.
 • Soubor robots.txt není dostupný: Pokud je přítomen soubor robots.txt, ale nelze ho přečíst, Google web nebude procházet. Dostupnost souboru robots.txt můžete zkontrolovat v přehledu Statistiky procházení.
 • Hostitelský server byl přetížen: Zdá se, že je vyčerpána maximální kapacita webu pro žádosti Googlu o procházení nebo kontrolu. Google nemůže provádět testy, dokud provoz na webu (podle odhadu Googlu) neklesne.

Upozorňujeme, že chyby serveru mohou být přechodné. Při živém testu tedy můžete narazit na chyby serveru, ke kterým během procházení nemusí dojít, nebo živý test naopak může být úspěšný, přestože při procházení došlo k chybě serveru.

Zobrazení vykreslené stránky

Můžete si zobrazit snímek obrazovky se stránkou vykreslenou tak, jak ji vidí Googlebot. Je to užitečné k ověření, zda jsou přítomny všechny prvky stránky a zda se zobrazují požadovaným způsobem. Rozdíly mohou být způsobeny tím, že jsou některé zdroje před Googlebotem blokovány.

Snímek obrazovky je k dispozici pouze v živém testu s úspěšným výsledkem. Pro indexovanou adresu URL nebo při neúspěšném načtení živého testu snímek obrazovky k dispozici není. Aby bylo možné vygenerovat snímek obrazovky, musí být stránka přístupná. Pokud je stránka za bránou firewall, můžete ji nástroji Kontrola adresy URL zpřístupnit pomocí tunelu.

Zobrazení vykreslené stránky:

 1. Prozkoumejte domovskou stránku webu.
 2. Na stránce s výsledky indexování klikněte na Otestovat publikovanou adresu URL.
 3. Kliknutím na Zobrazit testovanou stránku na kartě s výsledkem o stránce otevřete další informační panely. Pokud tato možnost není k dispozici, obvykle je to způsobeno tím, že stránka pro živý test není přístupná.
 4. Klikněte na kartu Snímek obrazovky.

Žádost o (opětovné) indexování

Můžete požádat o to, aby Google kontrolovanou adresu URL indexoval. Indexování může trvat až jeden nebo dva týdny. Průběh můžete sledovat pomocí tohoto nástroje.

Upozornění týkající se žádostí o indexování:
 • Indexování obvykle trvá pouze přibližně jeden den, ale v některých případech může trvat mnohem déle.
 • Odeslání žádosti nezaručuje, že stránka bude zahrnuta do indexu Google.
 • Za den lze odeslat pouze omezený počet žádostí o indexování. Pokud chcete indexovat mnoho stránek, zkuste odeslat do Googlu soubor Sitemap.

Postup požádání o indexování adresy URL:

 1. Zkontrolujte adresu URL stránky.
 2. Na stránce s výsledky kontroly adresy URL klikněte na Požádat o indexování. Pokud stránka úspěšně projde rychlým testem na kontrolu evidentních chyb indexování, odešle se do fronty k indexování. Jestliže je stránka v živém testu považována za neindexovatelnou, o indexování požádat nelze.

Pokud chcete požádat o indexování mnoha nových nebo aktualizovaných stránek, nejlepší volbou je odeslat soubor Sitemap s aktualizovanými stránkami onačenými značkou <lastmod>.

Odstraňování problémů s chybějící stránkou

Pokud se domníváte, že vaše stránka nebyla indexována, níže uvádíme, jak to zkontrolovat a odstranit případné problémy.

 1. Zkontrolujte stav indexování stránky. Zkontrolujte adresu URL buď zadáním adresy URL do textového pole pro kontrolu adresy URL, nebo kliknutím na tlačítko kontroly vedle adresy URL v některém z ostatních přehledů v Search Console (v některých případech se toto tlačítko zobrazí, až když na adresu URL umístíte ukazatel myši).
 2. Úvodní výsledky testu ukazují informace o adrese URL v indexu Google. Tyto výsledky z indexu Google slouží ke generování výsledků vyhledávání. Poznámka: Tato úvodní stránka není živým testem adresy URL. Živé testování je popsáno níže.
  • Pokud stav adresy URL začíná „Adresa URL je na Googlu“, stránka by měla být dostupná ve Vyhledávání Google. Můžete si to ověřit tak, že adresu URL vyhledáte na Googlu. Pokud stránka ve výsledcích vyhledávání není:
  • Pokud je stav adresy URL „Adresa URL není Googlu dostupná“ nebo „Adresa URL na Googlu není“, rozbalte sekci Dostupnost.
 3. Pokud jste stránku od uvedeného času procházení změnili, můžete aktuální verzi stránky otestovat kliknutím na Otestovat publikovanou adresu URL. Pokud je stav zobrazený v horní části stránky platný, stránku pravděpodobně lze indexovat (upozorňujeme, že pomocí živého testu nelze zjistit všechny problémy s indexováním).
Známé problémy
 • V některých případech soubor Sitemap u stránky, která byla odeslána v souboru Sitemap, neuvádíme. Pracujeme na opravě.
 • Podrobnosti, včetně snímku obrazovky, jsou převzaty z mobilní verze stránky, a to i v případě, že testovaná stránka má platnou propojenou stránku AMP.
   

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka