Je site-eigendom verifiëren

Wat is verificatie?

Verificatie is het proces waarbij je bewijst dat je eigenaar bent van de property waarvan je claimt de eigenaar te zijn. We moeten je eigendom bevestigen omdat je na de verificatie van een property toegang hebt tot de gegevens voor Google Zoeken en invloed hebt op de aanwezigheid ervan in Google Zoeken. Voor elke Search Console-property is ten minste één geverifieerde eigenaar vereist.

 

JE PROPERTY VERIFIËREN

Een website verifiëren

 1. Voeg een nieuwe property toe of kies een niet-geverifieerde property in de selectiebalk voor property's.
 2. Kies een van de onderstaande verificatiemethoden en volg de instructies. Niet alle verificatiemethoden zijn voor alle typen property's beschikbaar. Op de verificatiepagina staan de methoden die voor je site beschikbaar en aanbevolen zijn.

Meerdere mensen kunnen een websiteproperty afzonderlijk toevoegen en verifiëren met dezelfde of verschillende verificatiemethoden. Als je dezelfde verificatiemethode gebruikt, moet je er zeker van zijn dat je geen verificatietokens van andere eigenaren overschrijft.

Meerdere verificatiemethoden gebruiken

Je kunt extra verificatiemethoden toevoegen op de pagina met verificatie-instellingen voor je property. Je kunt meer dan één verificatiemethode toevoegen voor het geval een van je bestaande verificatiemethoden mislukt (bijvoorbeeld als je de verificatie hebt uitgevoerd met een trackingcode van Google Analytics en iemand een template op je website wijzigt waardoor de tag wordt weggelaten).

Als je een extra verificatiemethode wilt toevoegen, ga je naar de pagina Instellingen voor de property en klik je op Eigendomsverificatie.

Hoelang duurt de verificatie?

Google controleert periodiek of je verificatie geldig is (bijvoorbeeld door te controleren of je html-verificatielabel nog aanwezig is). Als de verificatie niet langer kan worden bevestigd, verlopen je rechten voor de betreffende property na een bepaalde respijtperiode.

Als alle geverifieerde eigenaren geen toegang meer hebben tot een property, hebben alle gebruikers en partners van de property geen toegang meer tot de Search Console-property.

Wanneer krijg ik gegevens te zien?

Er worden gegevens verzameld voor een property vanaf het moment waarop je deze voor het eerst als Search Console-property toevoegt. Gaten in de verificatie zorgen doorgaans niet voor gaten in de gegevensverzameling.

Onze site-eigenaar is vertrokken

Als de geverifieerde eigenaar van je site vertrekt of je niet zeker weet wie de geverifieerde eigenaar is, verifieer je een andere eigenaar voor je site. De nieuwe eigenaar kan de lijst bekijken met alle eigenaren en gebruikers die zijn geverifieerd voor die site, evenals de verificatiemethoden die zijn gebruikt voor elke eigenaar. Vervolgens kun je desgewenst de verificatie van eerdere eigenaren ongedaan maken door hun verificatietoken te verwijderen (verwijder bijvoorbeeld de html-tag van de site voor via een html-tag geverifieerde eigenaren). Bekijk Eigenaren toevoegen of verwijderen voor meer informatie.

 

Informatie over de verificatiemethode

Html-bestand uploaden

Html-bestand uploaden voor verificatie van site-eigendom - Google Search Console-training

Je kunt je eigendom van een site verifiëren door een speciaal html-bestand naar je site te uploaden. Dit bestand is gekoppeld aan een specifieke gebruiker. Volg de instructies op de pagina met verificatiedetails. Als je dit verificatiebestand van je site verwijdert, wordt de verificatie voor de site ingetrokken.

Als je je eigendom wilt verifiëren via een html-bestand, kies je de methode Html-bestand uploaden op de pagina met verificatiedetails voor je site en volg je de instructies op het scherm.

De user-agent die de verificatie via een bestandsupload uitvoert, beschikt over de user-agent-token Google-Site-Verification en de volledige user-agent-tekenreeks Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Mogelijke fouten:

De volgende fouten kunnen optreden met verificatie via een html-bestandsupload:

 • Je verificatiebestand is niet gevonden.
  Download het verificatiebestand dat beschikbaar is op de verificatiepagina van Search Console en upload dit zonder aanpassingen naar de opgegeven locatie. Als de bestandsnaam of content niet overeenkomt met het beschikbare html-bestand, kunnen we je niet verifiëren als eigenaar van de site.
 • Je verificatiebestand bevat onjuiste content.
  Search Console controleert of je verificatiebestand dezelfde naam heeft en dezelfde content bevat als het bestand dat beschikbaar is op de verificatiepagina. Als de bestandsnaam of content niet overeenkomt met het beschikbare html-bestand, kunnen we je niet verifiëren als eigenaar van de site. Download het verificatiebestand dat beschikbaar is op de verificatiepagina van Search Console en upload dit zonder aanpassingen naar de opgegeven locatie.
 • Gehackt verificatiebestand.
  Je verificatiepoging is mislukt op een manier die aangeeft dat je site mogelijk is gehackt. Meer informatie over het opsporen en herstellen van gehackte sites.
 • Het verificatiebestand leidt ons om naar een locatie waartoe we geen toegang hebben.
  Googlebot volgt geen omleidingen voor verificatiebestanden. Als je site al het verkeer omleidt naar een andere site, raden we je aan in dat geval metatags voor verificatie te gebruiken. Omleidingen binnen dezelfde site (bijvoorbeeld van http://example.com/ naar http://www.example.com/) zijn wel toegestaan.
 • Meer algemene verificatieproblemen worden onderaan vermeld.
Html-tag

Html-tag voor verificatie van site-eigendom - Google Search Console-training

Je kunt jouw eigendom van een site verifiëren door een <meta>-tag aan de html-code van een bepaalde pagina toe te voegen. Wij controleren of de metatag zich op de juiste locatie bevindt. Als we de tag niet kunnen vinden, ontvang je informatie over het probleem dat is opgetreden. Deze tag is gekoppeld aan een specifieke gebruiker.

Als je je eigendom wilt verifiëren via een html-tag, kies je de methode Html-tag op de pagina met verificatiedetails voor je site en volg je de instructies op het scherm.

De user-agent die de verificatie via een html-tag uitvoert, beschikt over de user-agent-token Google-Site-Verification en de volledige user-agent-tekenreeks Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

 

Mogelijke fouten:

De volgende verificatiefouten kunnen optreden bij verificatie via een html-tag:

 • Metatag niet gevonden/op de verkeerde locatie. De metatag voor verificatie moet in het <head>-gedeelte van de pagina staan. Als je deze fouten ziet, controleer je het volgende:
  • Heb je de metatag op de juiste pagina geplaatst? Google zoekt deze code op de homepage van je site. Dit is de pagina die door de server wordt weergegeven wanneer iemand je site opvraagt (bijvoorbeeld http://www.example.com/). Deze pagina wordt vaak index.html of index.htm genoemd. Afhankelijk van de configuratie van je server kan de pagina een andere naam hebben.

  • Heb je de metatag op de juiste plaats op de pagina geplaatst? Google zoekt deze code in het <HEAD>-gedeelte van de pagina. Hier wordt een voorbeeld van juiste plaatsing weergegeven:
   <html>
    <head>
     <title>Your Page Title</title>
     <meta name="google-site-verification" content="your verification string">
    </head>
   <body>
   ...
   
  • Als je een webeditor of WYSIWYG-editor gebruikt om je pagina te bewerken, zorg dan dat je de optie voor het bewerken van html hebt geselecteerd of dat je de broncode van de pagina bewerkt.
 • Je metatag is onjuist.
  We hebben de metatag voor verificatie gevonden, maar de content is onjuist. Kopieer en plak de metatag die beschikbaar is op de verificatiepagina van Search Console om fouten te voorkomen.
 • Meer algemene verificatieproblemen worden onderaan vermeld.
Domeinnaamprovider

DNS-record voor verificatie van site-eigendom - Google Search Console-training

Je kunt je eigendom van een property op domeinniveau verifiëren door een DNS-record aan de domeinnaamprovider toe te voegen. Search Console ondersteunt zowel de TXT DNS-indeling als de CNAME-indeling voor DNS-verificatie.

Als je deze methode wilt gebruiken, moet je inloggen bij je domeinnaamprovider (bijvoorbeeld GoDaddy.com of networksolutions.com) en een DNS-record toevoegen, zoals hieronder wordt beschreven. Google gaat na of je persoonlijke record aanwezig en aan je domein toegewezen is. Elke DNS-record koppelt een specifieke gebruiker aan een specifiek domein.

Welk recordtype moet ik gebruiken?

 • Gebruik een CNAME-record als je een domein- of subdomeinproperty verifieert die zelf is gedefinieerd met een CNAME-record (bijvoorbeeld example.com of en.example.com).
 • Gebruik een TXT-record voor alle andere gevallen.

Instructies voor CNAME-records

Gebruik een CNAME-record als je een domein- of subdomeinproperty verifieert die zelf is gedefinieerd via een CNAME-record (bijvoorbeeld: example.com of en.example.com).

 1. Je door Google gegenereerde DNS-record ophalen
  Als je wordt gevraagd je property te verifiëren, kies je de methode Domeinnaamprovider (of maak je een domeinproperty). Je krijgt een tekenreekswaarde om te gebruiken in de volgende stap.
 2. Een DNS-record genereren
  1. Open Webmaster Central.
  2. Geef de kale property-URL op (oftewel example.com, niet http://example.com) en klik op Doorgaan.
  3. Selecteer Alternatieve methoden > Domeinnaamprovider.
  4. Kies je provider in de lijst of selecteer Anders.
  5. Klik op Een CNAME-record toevoegen om een CNAME-record te genereren.
 3. De DNS-record toevoegen aan je domeinprovider
  1. Zoek de G Suite-documentatie voor je provider
  2. Sla stap 1 van G Suite over (Je unieke verificatierecord ophalen), aangezien je je CNAME-record al hebt gegenereerd in stap 2 hierboven.
  3. Volg stap 2 van G Suite (Inloggen bij je domeinhost).
  4. Volg stap 3 van G Suite (De verificatierecord toevoegen aan de DNS-records van je provider).
  5. Sla stap 4 van G Suite over (de verificatiestap): Dat komt hierna.
 4. Verifieer je property in Search Console: Open je niet-geverifieerde property in Search Console (of schakel over naar je niet-geverifieerde property via de propertykiezer). Klik op Verifiëren als dat wordt gevraagd. Geslaagde pogingen worden onmiddellijk geverifieerd. Als je een foutmelding krijgt, bekijk je de onderstaande lijst met mogelijke fouten. Opmerking: Het verifiëren van DNS-wijzigingen kan even duren. Als we je record niet onmiddellijk vinden, wacht je een dag en probeer je stap 3 opnieuw.

TXT-recordinstructies

 1. Je door Google gegenereerde DNS-record ophalen
  Als je wordt gevraagd je property te verifiëren, kies je de methode Domeinnaamprovider (of maak je een domeinproperty). Je krijgt een TXT-record als tekenreekswaarde om te gebruiken in de volgende stap.
 2. De DNS-record toevoegen aan je domeinprovider
  Volg deze stappen om de TXT-record uit stap 1 toe te voegen aan de records van je domeinprovider:
  1. Zoek de G Suite-documentatie voor je provider
  2. Sla stap 1 van G Suite over (Je unieke verificatierecord ophalen), aangezien je je TXT-record al hebt gegenereerd in stap 1 hierboven.
  3. Volg stap 2 van G Suite (Inloggen bij je domeinhost).
  4. Volg stap 3 van G Suite (De verificatierecord toevoegen aan de DNS-records van je provider).
  5. Sla stap 4 van G Suite over (de verificatiestap): Search Console heeft een eigen verificatiestap, die hierna wordt beschreven.
 3. Verifieer je property in Search Console: Open je niet-geverifieerde property in Search Console (of schakel over naar je niet-geverifieerde property via de propertykiezer). Klik op Verifiëren als dat wordt gevraagd. Geslaagde pogingen worden onmiddellijk geverifieerd. Als je een foutmelding krijgt, bekijk je de onderstaande lijst met mogelijke fouten. Opmerking: Het verifiëren van DNS-wijzigingen kan even duren. Als we je record niet onmiddellijk vinden, wacht je een dag en probeer je stap 3 opnieuw.

 

Belangrijk: Als je geverifieerd wilt blijven, moet je de DNS-record van je provider niet verwijderen, ook niet nadat de verificatie is voltooid.

 

Mogelijke fouten:

De volgende verificatiefouten kunnen optreden bij verificatie via een DNS-record:

 • Je verificatie-DNS TXT-record is niet gevonden
  Je TXT-record voor verificatie is niet gevonden. Na het posten van de record kan het enkele minuten duren voordat deze zichtbaar is voor Google. Wacht enige tijd en probeer het opnieuw.
 • Je verificatierecord komt niet overeen
  Er zijn geen verificatierecords op je DNS-provider die overeenkomen met de waarde die je van Search Console hebt gekregen. Zorg dat je de record gebruikt die op de verificatiepagina wordt vermeld.
 • Meer algemene verificatieproblemen worden onderaan vermeld.
Trackingcode voor Google Analytics

Google Analytics voor verificatie van site-eigendom - Google Search Console-training

Als je Google Analytics gebruikt om het verkeer op je site bij te houden, kun je je site verifiëren met de trackingcode van Google Analytics voor je property. Je moet hiervoor bewerkingsrechten hebben voor het item waarvan de trackingcode op die pagina wordt gebruikt. Je trackingcode moet ook het fragment analytics.js of gtag.js gebruiken.

In Google Analytics 4 wordt de verificatiecode gekoppeld aan een stream en moet je bewerkingsrechten hebben voor de Google Analytics-property. In eerdere versies van Google Analytics is de verificatiecode gekoppeld aan een Google Analytics-webproperty. Je moet beschikken over bewerkingsrechten voor de betreffende webproperty.

Eigendom verifiëren met Google Analytics:

 • Kies Google Analytics op de pagina met verificatiedetails voor je site en volg de instructies op het scherm.
 • Plaats de trackingcode in het <HEAD>-gedeelte en niet in het <BODY>-gedeelte van jouw pagina. Als je dit niet doet, mislukt de verificatie.
 • Gebruik de code precies zoals deze wordt weergegeven. Pas de code niet aan. Als je de code aanpast, mislukt de verificatie.
 • Andere beheerders van je Google Analytics-account krijgen toegang tot de gegevens van je site in Search Console.

De trackingcode van Google Analytics wordt alleen gebruikt om je eigendom van de site te verifiëren. Er worden geen Google Analytics-gegevens geopend.

De user-agent die verificatie via Google Analytics uitvoert, beschikt over de user-agent-token Google-Site-Verification en de volledige user-agent-tekenreeks Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

 

Mogelijke fouten:

De volgende verificatiefouten kunnen optreden bij verificatie via een Google Analytics-trackingcode:

 • Fragment niet gevonden
  Heb je het fragment op de juiste locatie op de homepage geplaatst?
 • Verkeerd opgemaakt fragment
  Gebruik het fragment precies zoals dit wordt weergegeven.
 • Verkeerd fragment gevonden (oud Google Analytics-fragment)
  Search Console ondersteunt alleen de nieuwste versie van het Google Analytics-fragment.
 • Verkeerd fragmenttype (Tag Manager/tagmanager van derden)
  Zorg dat je je Google Analytics-fragment gebruikt.
 • Fragment op verkeerde locatie
  Het fragment moet zich in het <HEAD>-gedeelte van de homepage bevinden.
 • Je hebt geen Google Analytics-account/Onvoldoende rechten
  Je moet een geldig Google Analytics-account hebben en beschikken over bewerkingsrechten voor dat account.
 • Meer algemene verificatieproblemen worden onderaan vermeld.
Google Tag Manager-containerfragment

Google Tag Manager voor verificatie van site-eigendom - Google Search Console-training

Als je een Google Tag Manager-account hebt, kun je je eigendom van een site verifiëren met je Google Tag Manager-containerfragment.

Eigendom verifiëren met Google Tag Manager:

 • Kies Google Tag Manager op de pagina met verificatiedetails voor je site en volg de instructies op het scherm.
 • Je moet publicatierechten hebben voor de Google Tag Manager-container op de pagina.
 • Plaats het <noscript>-gedeelte van de Tag Manager-code onmiddellijk na de openingstag <body> van je pagina. Als je dit niet doet, mislukt de verificatie.
 • Je mag geen gegevenslaag (of iets anders dan html-opmerkingen) tussen de <body>-tag en de Tag Manager-code invoegen. Als je dat wel doet, mislukt de verificatie.
 • Gebruik de code precies zoals deze wordt weergegeven. Pas de code niet aan. Als je de code aanpast, mislukt de verificatie.
De user-agent die verificatie via Google Tag Manager uitvoert, beschikt over de user-agent-token Google-Site-Verification en de volledige user-agent-tekenreeks Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

 

Mogelijke fouten:

De volgende verificatiefouten kunnen optreden bij verificatie via Google Tag Manager:

 • Onvoldoende rechten
  Je hebt publicatierechten voor je Google Tag Manager-container nodig.
 • Verkeerde tag
  Zorg dat je de juiste tag gebruikt die hoort bij het account waarmee je bent ingelogd bij Search Console.
 • Geen Tag Manager-container
  Je hebt geen containers in je Tag Manager-account gemaakt.
 • Tag niet gevonden/verkeerde locatie
  Zorg dat je de tag op de juiste pagina en locatie plaatst, zoals hierboven beschreven.
 • Meer algemene verificatieproblemen worden onderaan vermeld.
Google Sites

Verificatie van eigendom van Google-site - Google Search Console-training

Als je een Google-site met de nieuwe stijl wilt verifiëren, moet je de methode Google Analytics-trackingcode gebruiken om je site te verifiëren.

Als je de klassieke versie van Google Sites of sites met een URL voor een eigen domein gebruikt, gebruik je de methode Html-tag.

Opmerking: Je site moet met hetzelfde Google-account gemaakt zijn als je voor Search Console gebruikt.

Zorg dat je bent ingelogd bij Search Console met hetzelfde account als waarmee je je Google-site beheert.

Blogger

Blogger voor verificatie van site-eigendom - Google Search Console-training

Nieuwe blogs die je maakt in Blogger, worden automatisch toegevoegd aan en geverifieerd in je Search Console-account. Als je blog niet automatisch wordt weergegeven op de homepage van Search Console, voeg je de property toe om deze automatisch te verifiëren.

Oudere blogs worden niet automatisch geverifieerd en moeten worden geverifieerd met de methode Html-tag.

Zorg dat je bent ingelogd bij Search Console met hetzelfde account als waarmee je je blog beheert.

Google Domains
Als je een domein hebt geregistreerd bij Google Domains, wordt elke property die je registreert op dat domein, automatisch geverifieerd als je deze toevoegt aan Search Console.

Veelvoorkomende verificatiefouten

Naast eventuele methodespecifieke verificatiefouten zijn ook de volgende verificatiefouten mogelijk bij de meeste verificatiemethoden:

 • Fouten met onjuiste tags/fragmenten/bestanden
  Gebruik de exacte tag, het exacte codefragment of het exacte bestand dat je bij het begin van de verificatie hebt ontvangen.
 • Er is een time-out opgetreden bij de verbinding met je server.
  Je bestand kan niet worden gecontroleerd vanwege een time-out van de server. De reden hiervoor kan zijn dat de server niet kan worden bereikt of dat de server bezig is en langzaam reageert. Controleer of de server reageert en probeer het opnieuw.
 • Er is een fout opgetreden tijdens het zoeken naar de domeinnaam van je site.
  We hebben geprobeerd het verificatiebestand te openen, maar kunnen geen toegang krijgen tot je domein vanwege een DNS-fout. De reden hiervoor kan zijn dat de server niet kan worden bereikt of dat er een probleem is met DNS-routering naar je domein. Controleer of je domein correct functioneert en probeer het opnieuw.
 • Het downloadverzoek is te vaak omgeleid.
  Controleer de URL op mogelijke problemen, zoals een oneindige lus.
 • Je server heeft een ongeldige reactie geretourneerd.
  Dit kan gebeuren als wachtwoordverificatie is vereist voor je site of als we vanwege andere redenen geen toegang tot je site hebben.
 • Er kan geen verbinding met je server worden gemaakt.
  Controleer of je server beschikbaar is en of je domein correct functioneert en probeer het opnieuw.
 • Er is een interne fout opgetreden.
  Als dit probleem zich blijft voordoen, bezoek je het Helpforum van Webmaster Central voor updates.
 • Time-out
  Je site of de domeinserver reageert niet meer op onze verzoeken (afhankelijk van de gebruikte verificatiemethode). Controleer of je site reageert en probeer het opnieuw.
 • Kan je domein niet vinden
  We hebben geprobeerd de site-URL om te zetten die je ons hebt gegeven, maar deze is niet bekend bij de DNS-service. Ga na of je de juiste URL voor je property hebt verstrekt.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?