Sử dụng công cụ Thay đổi địa chỉ

 

This feature is currently supported only in old Search Console. Open old Search Console now.

Nếu bạn đã chuyển trang web của bạn đến một miền hoặc miền phụ mới, hãy sử dụng công cụ Thay đổi địa chỉ trong Search Console. Thông báo thay đổi địa chỉ giúp bạn quản lý quá trình dịch chuyển mà Google cần để lập chỉ mục các URL mới của bạn tại địa chỉ mới, đồng thời giảm thiểu tác động đến xếp hạng hiện tại của bạn trong kết quả tìm kiếm của Google.

Thay đổi địa chỉ thông báo cho Google biết về URL mới của nội dung hiện tại của bạn để chúng tôi có thể cập nhật chỉ mục nhằm phản ánh miền mới cho các trang của bạn. Trạng thái chỉ mục cập nhật này có hiệu lực trong 180 ngày, trong thời gian đó Googlebot sẽ thu thập dữ liệu và lập chỉ mục các trang tại địa chỉ mới.

Công cụ thay đổi địa chỉ là an toàn, bởi vì chỉ có chủ sở hữu trang web đã xác minh mới có thể sử dụng công cụ. Bạn có thể kiểm tra công cụ bất kỳ lúc nào để xem thông tin được cung cấp cho Google về tên miền của mình.

Trước khi bạn gửi yêu cầu thay đổi địa chỉ

Chuẩn bị cho thay đổi địa chỉ như sau:

 1. Trước tiên hãy hoàn thành việc di chuyển nội dung thật sự.
  Đọc nguyên tắc của chúng tôi về việc di chuyển một trang web đã thay đổi URL và đảm bảo hoàn thành các bước quan trọng trước khi gửi yêu cầu thay đổi địa chỉ.
  Lưu ý: Nếu trước tiên bạn không thiết lập lệnh chuyển hướng 301, yêu cầu thay đổi địa chỉ của bạn sẽ không thành công.
   
 2. Thêm và xác minh trang web mới của bạn thông qua Search Console.
  Bước đầu tiên trong quá trình gửi yêu cầu thay đổi địa chỉ là chọn trang web mới của bạn trong một danh sách, vì vậy, hãy đảm bảo Search Console biết về trang web của bạn.
  Bạn cần đảm bảo đã chỉ định tất cả các tùy chọn phù hợp cho miền mới mà bạn đã thiết lập cho trang web cũ của mình, bao gồm các tùy chọn địa lý và những mục điều chỉnh tốc độ thu thập dữ liệu của bạn.
 3. Yêu cầu thay đổi địa chỉ.
  Sử dụng công cụ Thay đổi địa chỉ khi việc di chuyển trang web của bạn yêu cầu thay đổi về miền hoặc tên miền phụ, chẳng hạn như thay đổi từ http://fish.example-petstore.com thành http://example.com hoặc http://example-petstore.com.
  Lưu ý: Công cụ này hiện không hỗ trợ các loại di chuyển trang web sau đây: thay đổi miền phụ, thay đổi giao thức (từ HTTP sang HTTPS) hoặc các thay đổi chỉ trong đường dẫn.

Gửi thay đổi địa chỉ

 1. Trên Trang chủ của Search Console, nhấp vào trang web mà bạn muốn di chuyển.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng; sau đó nhấp vào Thay đổi địa chỉ.
 3. Thực hiện theo hướng dẫn trong công cụ Thay đổi địa chỉ trang web.
 4. Giám sát lưu lượng truy cập của bạn theo như hướng dẫn trong phần Di chuyển một trang web đã thay đổi URL.

Mẹo khắc phục sự cố

 • Thêm trang web mới vào tài khoản Search Console của bạn và xác minh quyền sở hữu.
 • Thiết lập chuyển hướng phía máy chủ (lệnh chuyển hướng 301) từ URL cũ đến URL mới của bạn. Công cụ Thay đổi địa chỉ sẽ không hoạt động nếu không có chuyển hướng.
 • Không bao gồm thư mục con trong vị trí mới của bạn. Ví dụ: hãy chỉ định http://example.com, chứ không phải http://example.com/newsite.
 • Xác minh phiên bản ưa thích của miền mới của bạn. Ví dụ: nếu bạn đã xác minh http://example.com, nhưng không phải http://www.example.com và bạn muốn sử dụng http://www.example.com làm phiên bản ưa thích, nó sẽ không xuất hiện trong danh sách cho đến khi bạn xác minh.
 • Không di chuyển trang web liên tục. Nếu bạn gửi thay đổi địa chỉ để chuyển hướng lưu lượng truy cập từ trang web A sang trang web B, bạn không thể ngay lập tức gửi một thay đổi địa chỉ khác từ trang web B sang trang web C.

Hủy thay đổi địa chỉ

Nếu bạn hoặc một chủ sở hữu đã xác minh khác đã gửi thay đổi địa chỉ không chính xác cho trang web của bạn, bạn có thể hủy yêu cầu đó sau khi yêu cầu được thực hiện. Khi bạn hủy thay đổi địa chỉ, điều này sẽ dừng quá trình cập nhật URL cho trang web cũ của bạn.

Để hủy thay đổi địa chỉ: Chọn trang web ban đầu của bạn từ bộ chọn trang web. Bạn sẽ thấy những bước Thay đổi địa chỉ được liệt kê là hoàn thành. Ở cuối màn hình đó, nhấp vào Hủy.

Xóa bất kỳ lệnh chuyển hướng 301 nào đã được thiết lập trước đó trên máy chủ của bạn. Nếu bạn không làm điều này, Google sẽ thấy các lệnh này khi thu thập dữ liệu trang web của bạn trong lần tới và có thể tiếp tục chuyển hướng URL như được lệnh chỉ dẫn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?