Korzystanie z narzędzia zmiany adresu

Po przeniesieniu witryny do nowej domeny lub subdomeny użyj narzędzia Zmiana adresu w Search Console. Powiadomienie o zmianie adresu pomoże Ci zarządzać wymaganym przez Google procesem przeniesienia umożliwiającym indeksowanie nowych URL-i pod nowym adresem, minimalizując jednocześnie wpływ tych działań na bieżącą pozycję witryny w rankingu Google.

Zmiana adresu informuje nas o nowych adresach URL istniejącej zawartości, umożliwiając nam aktualizację naszego indeksu o nową domenę Twoich stron. Zaktualizowany indeks zachowuje ważność przez 180 dni, w ciągu których Googlebot zaindeksuje strony pod nowym adresem.

Narzędzie zmiany adresu jest bezpieczne, ponieważ mogą go używać wyłącznie zweryfikowani właściciele witryn. W dowolnym momencie możesz skorzystać z narzędzia i zobaczyć, jakie informacje o Twoich domenach są przekazywane do Google.

Przed wysłaniem prośby o zmianę adresu

Przygotowanie do zmiany adresu:

 1. W pierwszej kolejności ukończ cały proces migracji.
  Przeczytaj nasze wskazówki na temat przenoszenia witryny ze zmianą adresu i przed przesłaniem prośby o zmianę adresu wykonaj kluczowe czynności.
  Uwaga: jeśli nie ustawisz najpierw instrukcji przekierowań 301, przesłanie prośby o zmianę adresu się nie uda.
   
 2. Dodaj i zweryfikuj nową witrynę w Search Console.
  Pierwszy krok procesu przesyłania prośby o zmianę adresu obejmuje wybór nowej witryny z listy, więc dopilnuj, by w Search Console były informacje o tej witrynie.
  Pamiętaj, by określić wszystkie istotne ustawienia nowej witryny (takie jak w starej), łącznie z ustawieniami geograficznymi i dostosowaniem szybkości indeksowania, jeśli stara witryna z nich korzystała.
 3. Prześlij prośbę o zmianę adresu.
  Jeśli przeniesienie witryny wiąże się ze zmianą domeny lub subdomeny, np. z przejściem z http://fish.example-petstore.com na http://example.com lub http://example-petstore.com, użyj narzędzia Zmiana adresu.
  Uwaga: obecnie to narzędzie nie obsługuje następujących rodzajów przenoszenia witryny: zmiana nazwy subdomeny, zmiana protokołu (z HTTP na HTTPS) oraz zmiana ścieżki.

Przesyłanie prośby o zmianę adresu

 1. Otwórz narzędzie zmiany adresu.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w narzędziu.
 3. Monitoruj ruch, jak opisano w sekcji Przenoszenie witryny ze zmianą URL-i.

Rozwiązywanie problemów

 • Dodaj nową witrynę do konta w Search Console i zweryfikuj jej własność.
 • Skonfiguruj przekierowania po stronie serwera (dyrektywy przekierowań 301) ze starych do nowych adresów URL. Bez tego narzędzie Zmiana adresu nie będzie działać.
 • W nowej lokalizacji nie umieszczaj podkatalogów. Na przykład określ URL http://example.com zamiast http://example.com/newsite.
 • Zweryfikuj preferowaną wersję nowej domeny. Na przykład, jeśli zweryfikowałeś adres http://example.com, a nie http://www.example.com i chcesz wyświetlać adres http://www.example.com jako wersję preferowaną, stanie się tak dopiero po jego zweryfikowaniu.
 • Nie łącz przenoszenia witryn. Jeśli prześlesz powiadomienie o zmianie adresu przekierowujące ruch z witryny A do witryny B, nie możesz od razu przesłać kolejnego powiadomienia o zmianie adresu z witryny B na witrynę C.

Wycofywanie zmiany adresu

Jeśli Ty lub inny zweryfikowany właściciel niewłaściwie wskazaliście zmianę adresu witryny, przesłaną prośbę można wycofać. Wycofanie prośby o zmianę adresu spowoduje zatrzymanie procesu aktualizacji adresów URL starej witryny.

Aby wycofać prośbę o zmianę adresu, wskaż oryginalną witrynę. Wyświetlą się kroki procesu Zmiana adresu oznaczone jako ukończone. W dolnej części ekranu kliknij Wycofaj.

Usuń wszelkie skonfigurowane na serwerze instrukcje przekierowań 301. Jeśli tego nie zrobisz, Google zauważy je podczas następnego indeksowania witryny i może zgodnie z nimi dalej przekierowywać adresy URL.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?