Metataggar som Google förstår

Webbansvariga kan använda metataggar för att informera sökmotorer om deras webbplatser. Metataggar kan användas för att ge information till alla klienter. Varje system bearbetar bara de metataggar som de förstår och ignorerar resten. Metataggar läggs till i avsnittet <head> på HTML-sidan och ser i allmänhet ut så här:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <META NAME="Description" CONTENT="Författare: A.N. Författare, Illustratör: B. Bild, Kategori: Böcker, Pris: £9.24, Längd: 784 sidor">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Exempelböcker – Begagnade barnböcker av hög kvalitet</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

Google förstår följande metataggar (och relaterad information):

<meta name="description" content="En beskrivning av sidan" /> I denna tagg finns en kort beskrivning av sidan. Ibland används denna beskrivning som en del av utdraget som visas i sökresultaten. Mer information
<title>Sidans titel</title> Tekniskt sett är detta inte en metatagg, men den används ofta tillsammans med "description". Innehållet i taggen visas i allmänhet som rubrik i sökresultaten (och naturligtvis i användarens webbläsare). Mer information
<meta name="robots" content="..., ..." />
<meta name="googlebot" content="..., ..." />
Dessa metataggar kan styra hur sökmotorerna genomsöker och indexerar webbplatserna. Metataggen robots gäller alla sökmotorer medan metataggen "googlebot" är specifik för Google. Standardvärdena är "index, follow" (samma som "all") och behöver inte anges. Google kan tolka följande värden (när du anger flera värden avgränsar du dem med kommatecken):
 • noindex: hindrar att sidan indexeras
 • nofollow: hindrar Googlebot från att följa länkar från denna sida
 • nosnippet: hindrar att kodavsnitt visas i sökresultaten
 • noodp: hindrar att den alternativa beskrivningen från ODP/DMOZ används
 • noarchive: hindrar att Google visar länken Cachad för en webbsida.
 • unavailable_after:[datum]: ange exakt tid och datum då du vill sluta genomsöka och indexera sidan
 • noimageindex: ange att du inte vill att sidan ska visas som hänvisningssida för en bild i Googles sökresultat.
 • none: är likvärdigt med noindex, nofollow.

Nu kan du dessutom ange den här informationen i sidhuvudet genom att använda "X-Robots-Tag" i direktiven i HTTP-huvudet. Detta är särskilt användbart om du vill begränsa indexeringen av filer som inte har HTML-format, t.ex. grafik eller andra typer av dokument. Mer information om robotmetataggar

<meta name="google" content="notranslate" /> Om vi upptäcker att innehållet på en sida inte är skrivet på det språk som användaren troligast vill läsa ger vi ofta en länk till en översättning i sökresultaten. I allmänhet är detta en möjlighet att sprida ditt unika och intressanta material till betydligt fler användare. Det kan dock finnas situationer när du inte vill göra detta. Den här metataggen informerar Google om att du inte vill att vi ska visa en översättning av sidan.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Du kan använda den här taggen på webbplatsens toppnivå för att bekräfta äganderätt till Verktyg för webbansvariga. Obs! Även om värdena på attributen "name" och "content" måste matcha det du anger exakt (också vad gäller små och stora bokstäver), har det ingen betydelse om du ändrar taggen från XHTML till HTML eller om formatet på taggen matchar formatet på webbsidan. Mer information
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Detta definierar sidans innehållstyp och teckenuppsättning. Kom ihåg att omge värdet på innehållsattributet med citattecken, annars kan attributet för teckenuppsättning tolkas fel. Vi rekommenderar att du använder Unicode/UTF-8 om möjligt. Mer information
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Med den här metataggen hamnar användaren på en ny webbadress efter en viss tid och den används ibland som en enkel form av omdirigering. Den stöds dock inte av alla webbläsare och kan vara förvirrande för användaren. W3C rekommenderar att denna tagg inte används. Vi rekommenderar att du i stället använder en 301-omdirigering på serversidan.

Ytterligare saker att tänka på:

 • Google kan läsa metataggar i både HTML-format och XHTML-format, oavsett vilken kod som används på sidan.
 • Förutom undantaget verifyhar det i allmänhet ingen betydelse om du använder versaler eller gemener i metataggar.

Detta är inte en fullständig lista över metataggar, och om du vill använda andra metataggar för din webbplats får du gärna göra det. Tänk bara på att Google ignorerar okända metataggar.