Metataggar som Google förstår

Webbansvariga kan använda metataggar för att informera sökmotorer om deras webbplatser. Metataggar kan användas för att informera alla typer av klienter, och varje enskilt system bearbetar bara de metataggar som systemet kan tolka och resten ignoreras. Metataggar läggs till i avsnittet <head> på HTML-sidan och ser vanligen ut så här:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset=”utf-8”>
  <meta name=”Description” CONTENT=”Författare: A.N. Författare, Illustratör: B. Bild, Kategori: Böcker, Pris: £9.24, Längd: 784 sidor”>
  <meta name=”google-site-verification” content=”+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34=”/>
  <title>Exempelböcker – Begagnade barnböcker av hög kvalitet</title>
  <meta name=”robots” content=”noindex,nofollow”>

Google förstår följande metataggar (och relaterad information):

<meta name="description" content="En beskrivning av sidan" /> Den här taggen används för en kort beskrivning av sidan. Ibland används denna beskrivning som en del av utdraget som visas i sökresultaten. Mer information
<title>Sidans titel</title> Tekniskt sett är detta inte en metatagg, men den används ofta tillsammans med description. Innehållet i taggen visas i allmänhet som rubrik i sökresultaten (och naturligtvis i användarens webbläsare). Mer information
<meta name="robots" content="..., ..." />
<meta name="googlebot" content="..., ..." />
Dessa metataggar kan styra beteendet för sökmotorernas genomsökning och indexering. Metataggen robots fungerar i alla sökmotorer. Metataggen ”googlebot” är däremot specifik för Google. Standardvärdena är ”index, follow” (samma som ”all”) och behöver inte anges. Google kan tolka följande värden (när du anger flera värden avgränsar du dem med kommatecken):
 • noindex – hindrar att sidan indexeras.
 • nofollow – hindrar Googlebot från att följa länkar från denna sida.
 • nosnippet – hindrar att textutdrag eller en förhandsgranskningsbild för video visas i sökresultaten. Om det är möjligt visas statiska bilder av videor i stället.
 • noarchive – hindrar att Google visar länken Cachad för en webbsida.
 • unavailable_after:[datum] – ange exakt tid och datum när genomsökningen och indexeringen av sidan ska upphöra.
 • noimageindex – ange att du inte vill att sidan ska visas som hänvisningssida för en bild i Googles sökresultat.
 • none – har samma funktion som noindex, nofollow.

Nu kan du dessutom ange den här informationen i huvudet som skickas före sidan genom att använda X-Robots-Tag i direktiven i HTTP-huvudet. Detta är särskilt användbart om du vill begränsa indexeringen av filer som inte har HTML-format, t.ex. grafik eller andra typer av dokument. Mer information om robotmetataggar

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> När användarna söker efter din webbplats visas ibland en sökruta i Googles sökresultat tillsammans med andra direktlänkar till din webbplats. Den här metataggen talar om för Google att sökrutan för webbplatslänkar inte ska visas. Läs mer om sökrutan för webbplatslänkar.
<meta name="google" content="notranslate" />. Om vi upptäcker att innehållet på en sida inte är skrivet på det språk som användaren troligast vill läsa ger vi ofta en länk till en översättning i sökresultaten. I allmänhet är detta en möjlighet att sprida ditt unika och intressanta material till betydligt fler användare. Det kan dock finnas situationer när du inte vill göra detta. Den här metataggen informerar Google om att du inte vill att vi ska tillhandahålla en översättning av sidan.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Du kan använda den här taggen på webbplatsens toppnivå för att bekräfta äganderätt för Search Console. Obs! Även om värdena på attributen name och content måste matcha det du anger exakt (också vad gäller små och stora bokstäver), har det ingen betydelse om du ändrar taggen från XHTML till HTML eller om formatet på taggen matchar formatet på webbsidan. Mer information
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Detta definierar sidans innehållstyp och teckenuppsättning. Kom ihåg att omge värdet på innehållsattributet med citattecken, annars kan attributet för teckenuppsättning tolkas fel. Vi rekommenderar att du använder Unicode/UTF-8 om möjligt. Mer information
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Med den här metataggen hamnar användaren på en ny webbadress efter en viss tid och den används ibland som en enkel form av omdirigering. Den stöds dock inte av alla webbläsare och kan vara förvirrande för användaren. W3C rekommenderar att denna tagg inte används. Vi rekommenderar att du i stället använder en 301-omdirigering på serversidan.
<meta name="viewport" content="..."> Den här taggen styr hur sidan ska renderas i webbläsaren på en mobil enhet. Google ser om sidan är mobilanpassad utifrån den här taggen. Läs mer om hur du konfigurerar metataggen för visningsområde.

Ytterligare saker att tänka på:

 • Google kan läsa metataggar i både HTML-format och XHTML-format, oavsett vilken kod som används på sidan.
 • Med undantag för verify har det i allmänhet ingen betydelse om du använder versaler eller gemener i metataggar.

Detta är inte en fullständig lista över metataggar, och om du vill använda andra metataggar för din webbplats får du gärna göra det. Tänk bara på att Google ignorerar okända metataggar.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?