Särskilda taggar som Google kan tolka

 

Google har stöd för både metataggar på sidnivå och infogade direktiv som styrmedel för hur sidor på en webbplats ska visas på Sök.

Med metataggar på sidnivå kan den webbansvariga förse sökmotorer med information om webbplatsen på ett bra sätt. Metataggar kan användas för att ge information till alla slags klienter. Varje system bearbetar bara de metataggar som det kan tolka och ignorerar resten. Metataggar läggs till i <head>-delen av HTML-sidan och brukar se ut så här:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Author: A.N. Author, Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: £9.24, Length: 784 pages">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Bokexempel – utmärkta antikvariska barnböcker</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

 

Google kan tolka följande metataggar (listan inte är fullständig):

<meta name="description" content="En beskrivning av sidan" /> Använd den här taggen för att ge en kort beskrivning av sidan. Ibland används denna beskrivning som en del av utdraget som visas i sökresultaten. Mer information
<meta name="robots" content="..., ..." />

<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Dessa metataggar styr beteendet för sökmotorernas genomsökning och indexering.

Taggen <meta name="robots"> gäller alla sökmotorer medan taggen <meta name="googlebot"> är specifik för Google.

Om det finns robots-metataggar (eller googlebot-metataggar) som motsäger varandra gäller taggen som har störst omfång. Om både max-snippet:50 och nosnippet finns på sidan gäller till exempel taggen nosnippet.

Standardvärdena är "index, follow" och behöver inte anges. Google kan tolka följande värden (när du anger flera värden avgränsar du dem med kommatecken):

 • index – tillåt att sidan indexeras.
 • follow – följ alla länkar på sidan vid genomsökningen.
 • noindex – hindrar att sidan indexeras.
 • nofollow – följ inte länkar från denna sida vid genomsökningen.
 • nosnippet – visa inte textutdrag eller förhandsgranskning av video i sökresultaten. Om det är möjligt visas statiska bilder av videor i stället. Exempel: <meta name="robots" content="nosnippet">
 • max-snippet:[antal] – begränsa längden på textutdraget för den här sidan till [antal] tecken. Ange 0 om inget textutdrag ska visas eller -1 för att låta Google välja den längd som Google anser är mest effektiv för att leda användare till att upptäcka ditt innehåll och besöka din webbplats.
 • max-image-preview:[storlek] – begränsa storleken på alla bilder på den här sidan. Värdet [storlek] kan vara none, standard eller large.
 • max-video-preview:[antal] – begränsa alla förhandsgranskningar av videor på sidan till [antal] sekunder. Ange 0 om bara en stillbild ska tillåtas eller -1 om förhandsgranskningen får ha vilken längd som helst.
 • noarchive – visa ingen länk till en cachad version av en sida i sökresultaten.
 • unavailable_after:[datum] – ange exakt tid och datum då du vill att genomsökningen och indexeringen av sidan ska upphöra.
 • noimageindex – visa inte sidan som hänvisningssida för en bild i resultaten för Google Bildsökning. Detta förhindrar att alla bilder på sidan indexeras på denna sida. Om en bild finns på en annan sida kan den upptäckas vid genomsökningen och indexeras där, beroende på vilka behörigheter som gäller för den sidan. Observera att detta inte är en internetstandard ännu. Det vanliga sättet att blockera bilder på är med en regel i robots.txt.
 • none – har samma funktion som noindex, nofollow.
 • all – [standard] motsvarar "index, follow".

Du kan dessutom ange den här informationen i huvudet som skickas före sidan genom att använda X-Robots-Tag i direktiven i HTTP-huvudet. Detta är särskilt användbart om du vill begränsa indexeringen av filer som inte har HTML-format, t.ex. grafik eller andra typer av dokument. Mer information om robotmetataggar

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> När användarna söker efter din webbplats visas ibland en sökruta i Googles sökresultat tillsammans med andra direktlänkar till din webbplats. Den här taggen anger att Google inte ska visa sökrutan för webbplatslänkar. Läs mer om sökrutan för webbplatslänkar.
<meta name="google" content="notranslate" />. Om Google upptäcker att innehållet på en sida inte är skrivet på det språk som användaren troligast vill läsa visar Google ofta en länk till en översättning i sökresultaten. I allmänhet är detta en möjlighet att sprida ditt unika och intressanta material till betydligt fler användare. Det kan dock finnas situationer när du inte vill göra detta. Den här metataggen informerar Google om att du inte vill att vi ska tillhandahålla en översättning av sidan.
<meta name="google" content="nopagereadaloud" /> Förhindrar att webbläsare läser upp den taggade sidan med följande röstkommandon för Google Assistent: ”Read this page” (”läs upp den här sidan”) och ”Read it” (”läs upp den”).
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Du kan använda den här taggen på webbplatsens toppnivå för att verifiera att du äger webbplatsen i Search Console. Obs! Även om värdena på attributen name och content måste matcha det du anger exakt (också vad gäller små och stora bokstäver), har det ingen betydelse om du ändrar taggen från XHTML till HTML eller om formatet på taggen matchar formatet på webbsidan. Mer information
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Detta definierar sidans innehållstyp och teckenuppsättning. Kom ihåg att omge värdet på innehållsattributet med citattecken, annars kan attributet för teckenuppsättning tolkas fel. Vi rekommenderar att du använder Unicode/UTF-8 om möjligt. Mer information
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Med den här taggen hamnar användaren på en ny webbadress efter en viss tid och den används ibland som en enkel form av omdirigering. Den stöds dock inte av alla webbläsare och kan vara förvirrande för användaren. W3C rekommenderar att denna tagg inte används. Vi rekommenderar att du i stället använder en 301-omdirigering på serversidan.
<meta name="viewport" content="..."> Den här taggen styr hur sidan ska renderas i webbläsaren på en mobil enhet. Google ser om sidan är mobilanpassad utifrån den här taggen. Läs mer om hur du konfigurerar metataggen för visningsområde.

<meta name="rating" content="adult" />

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA" />

Denna tagg fungerar som etikett för att en sida innehåller barnförbjudet innehåll, så att den filtreras bort i SafeSearch-resultat. Läs mer om att sätta etiketter på SafeSearch-sidor.

Ytterligare saker att tänka på

 • Google kan läsa metataggar i både HTML-format och XHTML-format, oavsett vilken kod som används på sidan.
 • Med undantag för google-site-verification har det i allmänhet ingen betydelse om du använder versaler eller gemener i metataggar.
 • Detta är inte en fullständig lista över metataggar, och om du vill använda andra metataggar för din webbplats får du gärna göra det. Men tänk på att Google ignorerar okända metataggar.

Infogade direktiv

Du kan ange att delar av en HTML-sida inte får användas i utdrag, oberoende av metataggarna på sidnivå. Du kan göra detta med HTML-attributet data-nosnippet i HTML-elementen span, div och section. Exempel:

<p>Den här texten får visas i ett utdrag <span data-nosnippet>och den här delen får inte visas</span>.</p>

Avsnittet måste vara giltig HTML-kod med korrekt avslutade taggar så att koden blir maskinläsbar. Mer information.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?