Speciale tags die Google begrijpt

 

Google ondersteunt zowel metatags op paginaniveau als inline instructies om te bepalen hoe de pagina's van je site worden weergegeven op Google Zoeken.

Met metatags op paginaniveau kunnen webmasters informatie over hun sites leveren aan zoekmachines. Metatags kunnen worden gebruikt om informatie te bieden aan allerlei clients. Elk systeem verwerkt alleen de herkenbare metatags en negeert de rest. Metatags worden toegevoegd aan het <head>-gedeelte van je html-pagina en ziet er over het algemeen zo uit:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Auteur: A. Noniem, Illustrator: P. Plaatje, categorie: boeken, prijs: € 9,24, lengte: 784 pagina's">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Voorbeeldboekwinkel - tweedehands kwaliteitsboeken voor kinderen</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

 

Google herkent de volgende metatags (deze lijst is niet volledig):

<meta name="description" content="Een beschrijving van de pagina" /> Gebruik deze tag om een korte beschrijving van de pagina te geven. In sommige gevallen wordt deze beschrijving gebruikt als onderdeel van het fragment dat wordt weergegeven in de zoekresultaten. Meer informatie
<meta name="robots" content="..., ..." />

<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Deze metatags beheren de mogelijkheden die zoekmachines hebben om je site te crawlen en te indexeren.

De tag <meta name="robots"> is op alle zoekmachines van toepassing, terwijl de tag <meta name="googlebot"> specifiek voor Google is bestemd.

In het geval van conflicterende robots-metatags (of googlebot-metatags), is de meest beperkende tag van toepassing. Als een pagina beeld zowel max-snippet:50 als nosnippet bevat, is de nosnippet-tag van toepassing.

De standaardwaarden zijn 'index, follow' en hoeven niet te worden opgegeven. We herkennen de volgende waarden (wanneer je meerdere waarden opgeeft, scheid je deze van elkaar met een komma):

 • index: Toestaan dat de pagina wordt geïndexeerd.
 • follow: Links op de pagina volgen als onderdeel van het crawlen.
 • noindex: Voorkomen dat de pagina wordt geïndexeerd.
 • nofollow: Geen links vanaf deze pagina volgen als onderdeel van het crawlen.
 • nosnippet: Geen tekstfragment of videovoorbeeld weergeven in de zoekresultaten. Voor video wordt indien mogelijk een statische afbeelding weergegeven. Voorbeeld: <meta name="robots" content="nosnippet">
 • max-snippet:[getal]: Beperk het tekstfragment voor deze pagina tot [getal] tekens. Geef 0 op voor geen fragment of -1 om toe te staan dat Google de fragmentlengte kiest die het meest effectief is om gebruikers je content te laten vinden en naar je site te sturen.
 • max-image-preview:[formaat]: Beperk het formaat van afbeeldingen die bij deze pagina horen. [formaat] kan 'none', 'standard' of 'large' zijn.
 • max-video-preview:[getal]: Beperk videovoorbeelden die bij deze pagina horen tot [getal] seconden. Geef 0 op om alleen een stilstaande afbeelding toe te staan of -1 om elke voorbeeldlengte toe te staan.
 • noarchive: Geen link In cachegeheugen voor een pagina weergeven in zoekresultaten.
 • unavailable_after:[datum]: Hiermee kun je de exacte tijd en datum opgeven waarop je wilt dat het crawlen en indexeren van deze pagina wordt beëindigd.
 • noimageindex: De pagina niet weergeven als verwijzende pagina voor een afbeelding in resultaten van Google Afbeeldingen zoeken. Zo wordt voorkomen dat alle afbeeldingen op deze pagina worden geïndexeerd op deze pagina. Als de afbeelding op een andere pagina wordt weergegeven, kan de afbeelding worden gecrawld en geïndexeerd op basis van de rechten op die pagina. Dit is nog geen internetstandaard. De standaardmanier om afbeeldingen te blokkeren is via een robots.txt-regel.
 • none: Is gelijk aan noindex, nofollow.
 • all [standaard]: Is gelijk aan 'index, follow'.

Je kunt deze informatie ook opgeven in de koptekst van je pagina's met de HTTP-header-opdracht 'X-Robots-Tag'. Dit is vooral heel handig als je het indexeren van niet-html-bestanden, zoals grafische of andere typen documenten, wilt beperken. Meer informatie over robots-metatags

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Als gebruikers naar je site zoeken, wordt in de zoekresultaten van Google soms een zoekvak specifiek voor je site weergegeven, samen met andere rechtstreekse links naar je site. Deze tag geeft aan dat Google geen sitelinkzoekvak moet weergeven. Meer informatie over het sitelinkzoekvak
<meta name="google" content="notranslate" /> Wanneer Google opmerkt dat de content van een pagina niet in de taal is waarin de gebruiker die waarschijnlijk wil lezen, biedt Google in de zoekresultaten vaak een link naar een vertaling. Over het algemeen geeft dit je de kans om je unieke en aantrekkelijke content aan een veel grotere groep gebruikers weer te geven. Er kunnen echter mogelijk situaties zijn waarin dit niet gewenst is. Deze metatag laat Google weten dat je niet wilt dat we een vertaling voor deze pagina bieden.
<meta name="google" content="nopagereadaloud" /> Voorkomt dat webbrowsers de getagde pagina voorlezen als je de Google Assistent-spraakopdrachten 'Lees deze pagina' en 'Lezen' gebruikt.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Je kunt deze tag op het hoogste niveau van je site gebruiken om het eigendom van je site te verifiëren voor Search Console. Hoewel de waarde van de kenmerken 'name' en 'content' exact moet overeenkomen met wat je wordt aangeboden (inclusief hoofdletters en kleine letters), maakt het niet uit of je de tag wijzigt van xhtml naar html of dat de indeling van de tag overeenkomt met de indeling van je pagina. Meer informatie
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Deze metatag definieert het type content en de tekenset van de pagina. Zorg ervoor dat je aanhalingstekens om de waarden van de contentkenmerken plaatst, anders kunnen de kenmerken voor tekensets onjuist worden verwerkt. We raden je aan waar mogelijk Unicode/UTF-8 te gebruiken. Meer informatie
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Deze tag stuurt de gebruiker na een bepaalde tijd naar een nieuwe URL en wordt soms gebruikt als een makkelijke methode voor omleidingen. Deze methode wordt echter niet door alle browsers ondersteund en kan verwarrend zijn voor de gebruiker. Het W3C raadt het gebruik van deze tag af. In plaats daarvan raden we een 301-omleiding op de server aan.
<meta name="viewport" content="..."> Deze tag laat de browser weten hoe een pagina op een mobiel apparaat moet worden weergegeven. De aanwezigheid van deze tag laat Google weten dat de pagina geschikt is voor mobiele apparaten. Meer informatie over het configureren van de viewport-metatag

<meta name="rating" content="adult" />

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA" />

Hiermee label je een pagina als pagina die content voor volwassenen bevat om aan te geven dat deze wordt gefilterd in SafeSearch-resultaten. Meer informatie over het labelen van SafeSearch-pagina's

Andere opmerkingen

 • Google kan zowel html- als xhtml-metatags lezen, ongeacht de gebruikte code op de pagina.
 • Met uitzondering van google-site-verification is hoofdlettergebruik over het algemeen niet belangrijk in metatags.
 • Dit is geen volledige lijst met alle beschikbare metatags en je mag andere metatags gebruiken als deze belangrijk zijn voor je site. Onthoud echter wel dat metatags die niet door Google worden herkend, worden genegeerd.

Inline instructies

Onafhankelijk van de metatags op paginaniveau kun je aangeven dat gedeelten van een html-pagina niet moeten worden gebruikt in fragmenten. Dit kun je doen met het html-kenmerk data-nosnippet in de html-elementen span, div of section. Voorbeeld:

<p>Deze tekst kan worden opgenomen in een fragment <span data-nosnippet> en dit gedeelte zou niet worden weergegeven</span>.</p>

Dit gedeelte moet geldige html bevatten en alle tags moeten worden gesloten om de machineleesbaarheid te garanderen. Meer informatie

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?