Googlen tunnistamat sisällönkuvauskentät

Verkkovastaavat voivat toimittaa hakukoneille tietoja sivustoistaan kätevästi sisällönkuvauskentillä. Sisällönkuvauskenttien avulla voidaan antaa tietoja kaikenlaisista asiakkaista, ja kaikki järjestelmät käsittelevät vain ymmärtämiään sisällönkuvauskenttiä ja jättävät muut huomiotta. Sisällönkuvauskentät lisätään HTML-sivusi <head>-osioon ja lopputulos näyttää yleensä tältä:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Kirjoittaja: A.N. Kirjailija, kuvittaja: P. Kuva, luokka: kirjat, hinta: 9.24 £, pituus: 784 sivua">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Esimerkkikirjat – laadukkaita käytettyjä lastenkirjoja</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

 

Google tunnistaa seuraavat sisällönkuvauskentät (luettelo ei ole täydellinen):

<meta name="description" content="Sivun kuvaus" /> Tällä tagilla voit lisätä lyhyen kuvauksen sivusta. Joissakin tilanteissa kuvausta käytetään hakutuloksissa näkyvän katkelman osana. Lisätietoja
<meta name="robots" content="..., ..." />

<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Nämä sisällönkuvauskentät ohjaavat hakukoneen indeksointiin ja hakemiston luomiseen liittyvää toimintaa.

<meta name="Robots">-tagi koskee kaikkia hakukoneita, kun taas <meta name="googlebot">-tagi liittyy vain Googleen.

Oletusarvot ovat "index, follow", eikä niitä tarvitse määrittää. Google ymmärtää seuraavat arvot (jos määrität useita arvoja, erota ne pilkuilla):

 • index: antaa lisätä sivun hakemistoon
 • follow: seuraa sivun kaikkia linkkejä indeksoinnin yhteydessä
 • noindex: estää sivun lisäämisen hakemistoon
 • nofollow: ei seuraa tämän sivun linkkejä indeksoinnin yhteydessä
 • nosnippet: estää tekstikatkelman tai videon esikatselun näyttämisen hakutuloksissa (videosta näytetään sen sijaan pysäytyskuva, jos mahdollista). Esimerkki: <meta name="robots" content="nosnippet">
 • noarchive: estää sivun Välimuistissa-linkin näyttämisen hakutuloksissa
 • unavailable_after:[päivämäärä]: antaa määrittää sivun indeksoinnin lopettamisen tarkan ajan ja päivämäärän
 • noimageindex: estää sivun näyttämisen Google-kuvahaun tuloksen viitesivuna
 • none: toimii samoin kuin noindex ja nofollow
 • all: [oletus] toimii samoin kuin index ja follow

Voit myös määrittää nämä tiedot sivun otsikossa HTTP-otsikoiden X-Robots-Tag-komennolla. Tästä on hyötyä etenkin, jos haluat rajoittaa muiden kuin HTML-tiedostojen indeksointia (esim. kuvat ja muut dokumentit). Lisätietoja robots-sisällönkuvauskentistä

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Kun käyttäjät etsivät sivustoasi, Googlen hakutulokset näyttävät joskus muiden sivustollesi vievien linkkien lisäksi sivustoosi kohdistetun hakukentän. Tämä tagi kieltää Googlea näyttämästä sivustolinkkien hakukenttää. Lisätietoja sivustolinkkien hakukentästä
<meta name="google" content="notranslate" /> Jos Google havaitsee, ettei sivun sisältö ole sillä kielellä, jolla käyttäjä todennäköisesti haluaa lukea sen, Google tarjoaa usein linkin käännökseen hakutuloksissa. Yleensä tämä antaa sinulle mahdollisuuden tarjota yksilöllistä ja houkuttelevaa sisältöä paljon suuremmalle käyttäjäryhmälle. Kaikissa tilanteissa tämä ei ehkä kuitenkaan ole suotavaa. Tämä sisällönkuvauskenttä kertoo Googlelle, ettet halua tarjota sivun käännöstä.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Voit käyttää tätä tagia sivustosi ylätason sivulla vahvistaaksesi sivuston omistajuuden Search Consolessa. Huomaa, että vaikka name- ja content-määritteiden arvojen (isot ja pienet kirjaimet mukaan lukien) on vastattava täsmälleen sinulle annettuja, sillä ei ole merkitystä, muutatko tagin XHTML:stä HTML:ään tai vastaako tagin muoto sivusi muotoa. Lisätietoja
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Tämä määrittelee sivusi sisältötyypin ja merkistön. Varmista, että lisäät content-tunnisteen arvon kummallekin puolelle lainausmerkit. Muutoin charset-tunniste saatetaan tulkita väärin. Suosittelemme Unicode/UTF-8-merkistön käyttöä aina, kun mahdollista. Lisätietoja
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Tämä tagi lähettää käyttäjän uuteen URL-osoitteeseen tietyn ajan kuluttua. Joskus sitä käytetään yksinkertaisena uudelleenohjausmuotona. Kaikki selaimet eivät kuitenkaan tue sitä, ja se voi hämmentää käyttäjää. W3C ei suosittele tämän määritteen käyttöä. Suosittelemme käyttämään sen sijaan palvelimen 301-uudelleenohjausta.
<meta name="viewport" content="..."> Tämä tagi kertoo selaimelle, miten sivun voi renderöidä mobiililaitteelle. Sen perusteella Google tietää, että sivu on mobiiliystävällinen. Lue lisää näkymän sisällönkuvauskentän määrittämisestä.

<meta name="rating" content="adult" />

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA" />

Merkitsee sivun sisällön aikuisille suunnatuksi, jolloin se suodatetaan pois SafeSearch-tuloksista. Lue lisää SafeSearch-sivujen merkinnöistä.

Muuta huomioitavaa

 • Google voi lukea sekä HTML- että XHTML-sisällönkuvauskenttiä sivulla käytetystä koodista riippumatta.
 • verify-sisällönkuvauskenttää lukuun ottamatta kirjainkoolla ei yleensä ole merkitystä sisällönkuvauskentissä.
 • Tämä luettelo ei sisällä kaikkia käytettävissä olevia sisällönkuvauskenttiä. Voit vapaasti käyttää myös muita sivustosi kannalta tärkeitä sisällönkuvauskenttiä. Muista kuitenkin, että Google ei ota huomioon sisällönkuvauskenttiä, joita se ei tunne.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?