Googlen tunnistamat erityiset tagit

 

Google tukee sekä sivutason sisällönkuvauskenttiä että sisäisiä komentoja, joilla voidaan määrittää, miten sivustosi sivut näkyvät Haussa.

Verkkovastaavat voivat toimittaa hakukoneille tietoja sivustoistaan kätevästi sivustotason sisällönkuvauskentillä. Sisällönkuvauskenttiä voidaan käyttää tietojen antamiseen kaikenlaisille asiakkaille. Jokainen järjestelmä käsittelee vain ne sisällönkuvauskentät, jotka se ymmärtää, ja ohittaa muut. Sisällönkuvauskentät lisätään <head>-osioon, ja ne näyttävät tavallisesti tältä:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Kirjoittaja: A.N. Kirjailija, kuvittaja: P. Kuva, luokka: kirjat, hinta: 9.24 £, pituus: 784 sivua">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Esimerkkikirjat – laadukkaita käytettyjä lastenkirjoja</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

 

Google tunnistaa seuraavat sisällönkuvauskentät (luettelo ei ole täydellinen):

<meta name="description" content="Sivun kuvaus" /> Tällä tagilla voit lisätä lyhyen kuvauksen sivusta. Joissakin tilanteissa kuvausta käytetään hakutuloksissa näkyvän katkelman osana. Lisätietoja
<meta name="robots" content="..., ..." />
<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Nämä sisällönkuvauskentät ohjaavat hakukoneen indeksointiin ja hakemiston luomiseen liittyvää toimintaa.

<meta name="Robots">-tagi koskee kaikkia hakukoneita, kun taas <meta name="googlebot">-tagi liittyy vain Googleen.

Jos robots- tai googlebot-sisällönkuvauskentät ovat ristiriidassa keskenään, rajoittavampaa tagia noudatetaan. Jos sivulla on esimerkiksi max-snippet:50- ja nosnippet-tagi, nosnippet-tagia noudatetaan.

Oletusarvot ovat "index, follow", eikä niitä tarvitse määrittää. Google ymmärtää seuraavat arvot (jos määrität useita arvoja, erota ne pilkuilla):

 • index: antaa lisätä sivun hakemistoon
 • follow: seuraa sivun kaikkia linkkejä indeksoinnin yhteydessä.
 • noindex: estää sivun lisäämisen hakemistoon.
 • nofollow: ei seuraa tämän sivun linkkejä indeksoinnin yhteydessä.
 • nosnippet: estää tekstikatkelman tai videon esikatselun näyttämisen hakutuloksissa. Videosta näytetään sen sijaan pysäytyskuva, jos mahdollista. Esimerkki: <meta name="robots" content="nosnippet">
 • max-snippet: [lukumäärä]: rajoittaa tekstikatkelman pituuden tällä sivulla [lukumäärä] merkkiin, määrittää lukumääräksi 0, jos katkelmia ei ole, tai –1, jos mikä tahansa katkelman pituus sallitaan.
 • max-image-preview: [koko]: rajoittaa minkä tahansa tähän sivuun liittyvän kuvan koon. [koko] voi olla "none", "standard" tai "large".
 • max-video-preview: [lukumäärä]: rajoittaa minkä tahansa tähän sivuun liittyvän videon esikatselun [lukumäärä] sekuntiin, määrittää lukumääräksi 0, jos vain still-kuvat sallitaan, tai –1, jos mikä tahansa esikatselun pituus sallitaan.
 • noarchive: estää sivun Välimuistissa-linkin näyttämisen hakutuloksissa.
 • unavailable_after: [päivämäärä]: antaa määrittää sivun indeksoinnin ja hakemiston luomisen lopettamisen tarkan ajan ja päivämäärän.
 • noimageindex: estää sivun näyttämisen Google-kuvahaun tuloksen viitesivuna. Tämän seurauksena kaikkien sivulla olevien kuvien hakemistoon lisääminen tällä sivulla estetään. Jos kuva näkyy toisella sivulla, se voidaan indeksoida ja lisätä hakemistoon sen sivun oikeuksien mukaan. Huomaa, että tämä ei ole vielä internetstandardi. Tavallinen tapa estää kuvia on käyttää robots.txt-sääntöä.
 • none: toimii samoin kuin noindex ja nofollow.
 • all: [oletus] toimii samoin kuin index ja follow.

Voit myös määrittää nämä tiedot sivun otsikossa HTTP-otsikoiden X-Robots-Tag-komennolla. Tästä on hyötyä etenkin, jos haluat rajoittaa muiden kuin HTML-tiedostojen indeksointia (esim. kuvat ja muut dokumentit). Lisätietoja robots-sisällönkuvauskentistä

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Kun käyttäjät etsivät sivustoasi, Googlen hakutulokset näyttävät joskus muiden sivustollesi vievien linkkien lisäksi sivustoosi kohdistetun hakukentän. Tämä tagi kieltää Googlea näyttämästä sivustolinkkien hakukenttää. Lue lisää sivustolinkkien hakukentästä.
<meta name="google" content="notranslate" /> Jos Google havaitsee, ettei sivun sisältö ole sillä kielellä, jolla käyttäjä todennäköisesti haluaa lukea sen, Google tarjoaa usein linkin käännökseen hakutuloksissa. Yleensä tämä antaa sinulle mahdollisuuden tarjota yksilöllistä ja houkuttelevaa sisältöä paljon suuremmalle käyttäjäryhmälle. Kaikissa tilanteissa tämä ei ehkä kuitenkaan ole suotavaa. Tämä sisällönkuvauskenttä kertoo Googlelle, ettet halua tarjota sivun käännöstä.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Voit käyttää tätä tagia sivustosi ylätason sivulla vahvistaaksesi sivuston omistajuuden Search Consolessa. Huomaa, että vaikka name- ja content-määritteiden arvojen (isot ja pienet kirjaimet mukaan lukien) on vastattava täsmälleen sinulle annettuja, sillä ei ole merkitystä, muutatko tagin XHTML:stä HTML:ään tai vastaako tagin muoto sivusi muotoa. Lisätietoja
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Tämä määrittelee sivusi sisältötyypin ja merkistön. Varmista, että lisäät content-tunnisteen arvon kummallekin puolelle lainausmerkit. Muutoin charset-tunniste saatetaan tulkita väärin. Suosittelemme Unicode/UTF-8-merkistön käyttöä aina, kun mahdollista. Lisätietoja
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Tämä tagi lähettää käyttäjän uuteen URL-osoitteeseen tietyn ajan kuluttua. Joskus sitä käytetään yksinkertaisena uudelleenohjausmuotona. Kaikki selaimet eivät kuitenkaan tue sitä, ja se voi hämmentää käyttäjää. W3C ei suosittele tämän määritteen käyttöä. Suosittelemme käyttämään sen sijaan palvelimen 301-uudelleenohjausta.
<meta name="viewport" content="..."> Tämä tagi kertoo selaimelle, miten sivun voi renderöidä mobiililaitteelle. Sen perusteella Google tietää, että sivu on mobiiliystävällinen. Lue lisää viewport-metatagin määrittämisestä.

<meta name="rating" content="adult" />

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA" />

Merkitsee sivun sisällön vain aikuisille suunnatuksi, jolloin se suodatetaan pois SafeSearch-tuloksista. Lue lisää SafeSearch-sivujen merkinnöistä.

Muuta huomioitavaa

 • Google voi lukea sekä HTML- että XHTML-sisällönkuvauskenttiä sivulla käytetystä koodista riippumatta.
 • google-site-verification ‑tunnusta lukuun ottamatta kirjainkoolla ei yleensä ole merkitystä sisällönkuvauskentissä.
 • Tämä luettelo ei sisällä kaikkia käytettävissä olevia sisällönkuvauskenttiä. Voit vapaasti käyttää myös muita sivustosi kannalta tärkeitä sisällönkuvauskenttiä. Muista kuitenkin, että Google ei ota huomioon sisällönkuvauskenttiä, joita se ei tunne.

Sisäiset komennot

Sivustotason sisällönkuvauskentistä riippumatta voit valita HTML-sivusta osia, joita ei käytetä katkelmissa. Tässä voidaan käyttää data-nosnippet-HTML-attribuuttia span-, div- tai section-HTML-elementeissä. Esimerkkejä:

<p>Teksti voidaan sisällyttää katkelmaan <span data-nosnippet>, jolloin tätä osaa ei näytetä</span>.</p>

Jotta voidaan varmistaa, että osuus on koneellisesti luettavaa, siinä on oltava voimassa olevaa HTML:ää ja tagien on oltava suljettu oikein. Lisätietoja

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?