Særlige tags, som Google kan forstå

 

Google understøtter både brugen af metatags på sideniveau og indlejrede direktiver som en hjælp til at styre, hvordan siderne på dit website vises i Søgning.

Metatags på sideniveau er en effektiv metode for webmastere til at give søgemaskiner oplysninger om deres websites. Metatags kan bruges til at give oplysninger til alle slags klienter, og hvert enkelt system behandler kun de metatags, de kan læse, og ignorerer resten. Metatags føjes til sektionen <head> på din HTML-side og ser som regel således ud:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Author: A.N. Author, Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: £9.24, Length: 784 pages">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Bogeksempler – brugte børnebøger i god kvalitet</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

 

Google kan læse følgende metatags (listen er ikke udtømmende):

<meta name="description" content="A description of the page" /> Brug dette tag til at give en kort beskrivelse af siden. I visse situationer bruges denne beskrivelse som en del af det uddrag, der vises i søgeresultaterne. Få flere oplysninger
<meta name="robots" content="..., ..." />
<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Disse metatags styrer søgemaskinens adfærd i forhold til crawl og indeksering.

Tagget <meta name="robots"> gælder for alle søgemaskiner, mens tagget <meta name="googlebot"> gælder specifikt for Google.

I tilfælde af modstridende robots- (eller googlebot)-metatags har det mere restriktive tag forrang. Hvis en side f.eks. har både max-snippet:50- og nosnippet-tags, gælder nosnippet-tagget.

Standardværdierne er "index, follow" og behøver ikke at specificeres. Vi kan læse følgende værdier (hvis flere værdier angives, skal de adskilles af et komma):

 • index – Tillader, at siden indekseres.
 • follow – Følger alle links på siden som en del af et crawl.
 • noindex – Forhindrer siden i at blive indekseret.
 • nofollow – Følger ikke links fra denne side som en del af et crawl.
 • nosnippet – Forhindrer et tekstuddrag eller en videoforhåndsvisning i at blive vist i søgeresultaterne. Hvis det er muligt, vises et statisk billede i stedet for video. Eksempel: <meta name="robots" content="nosnippet">
 • max-snippet:[tal] – Begræns længden på tekstuddraget for denne side til [tal] tegn. Angiv 0 for intet uddrag eller -1 for at tillade alle uddragslængder.
 • max-image-preview:[størrelse] – Begræns størrelsen på alle billeder, der er knyttet til denne side. [størrelse] kan være "none", "standard" eller "large".
 • max-video-preview:[tal] – Begræns varigheden af alle videoforhåndsvisninger, der er knyttet til denne side, til [tal] sekunder. Angiv 0 for kun at tillade et fast billeder eller -1 for at tillade enhver varighed for forhåndsvisninger
 • noarchive – Viser ikke et cachelagret link til en side i søgeresultaterne.
 • unavailable_after:[dato] – Giver dig mulighed for at angive den nøjagtige dato og det nøjagtige klokkeslæt for, hvornår du vil stoppe crawl og indeksering af denne side.
 • noimageindex – Viser ikke siden som henvisningsside for et billede, der vises i resultaterne fra Google Billedsøgning. Dette forhindrer, at alle billeder på denne side indekseres på denne side. Hvis billedet vises på en anden side, kan det blive crawlet og indekseret i henhold til tilladelserne på denne side. Bemærk, at dette endnu ikke er en internetstandard. Standardmetoden til blokering af billeder er at bruge en robots.txt-regel.
 • none: Svarer til noindex, nofollow.
 • all – [Standard] Svarer til "index, follow".

Du kan også angive disse oplysninger i overskriften til dine sider ved hjælp af direktivet i HTTP-headeren "X-Robots-Tag". Det er især nyttigt, hvis du vil begrænse indeksering af ikke-HTML-filer som f.eks. grafik eller andre dokumenttyper. Få flere oplysninger om robots-metatags

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Når brugerne søger efter dit website, viser Google-søgeresultaterne nogle gange et søgefelt, der er specifikt for dit website, sammen med andre direkte links til dit website. Dette tag fortæller Google, at søgefeltet til websitelinks ikke skal vises. Få flere oplysninger om søgefeltet til websitelinks.
<meta name="google" content="notranslat" /> Når Google finder ud af, at indholdet på en side ikke er på det sprog, som brugeren sandsynligvis vil foretrække, angiver Google ofte et link til oversættelse i søgeresultaterne. Det giver dig mulighed for at gøre dit unikke og interessante indhold tilgængeligt for en langt større brugergruppe. Men der kan være situationer, hvor dette ikke ønskes. Dette metatag fortæller Google, at du ikke vil have, at vi leverer en oversættelse af denne side.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Du kan bruge dette tag på den side, der er på øverste niveau i dit website, til at bekræfte ejerskabet for Search Console. Bemærk, at selvom værdierne for attributterne "name" og "content" skal svare præcist til det, du har fået oplyst (også mht. store/små bogstaver), gør det ikke noget, hvis du ændrer tagget fra XHTML til HTML, eller hvis taggets format svarer til formatet på din side. Få flere oplysninger
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Dette definerer sidens indholdstype og tegnsæt. Husk at sætte værdien i indholdsattributten i anførselstegn – ellers vil attributten "charset" muligvis blive læst forkert. Vi anbefaler at bruge Unicode/UTF-8, hvis det er muligt. Få flere oplysninger
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Dette tag sender brugeren hen til en ny webadresse efter et bestemt tidsforløb, og det bruges somme tider som en simpel form for omdirigering. Det understøttes imidlertid ikke af alle browsere og kan virke forvirrende for brugeren. W3C anbefaler, at dette tag ikke bruges. Vi anbefaler at bruge en 301-omdirigering på serveren i stedet.
<meta name="viewport" content="..."> Dette tag fortæller browseren, hvordan en side skal gengives på en mobilenhed. Tilstedeværelsen af dette tag fortæller Google, at siden er mobilvenlig. Se, hvordan du konfigurerer viewport-metatagget.

<meta name="rating" content="adult" />

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA" />

Angiver, at der er voksenindhold på siden, så Beskyttet søgning filtrerer den fra. Få flere oplysninger om angivelse af sider til Beskyttet søgning.

Andre ting, du skal være opmærksom på

 • Google kan læse både HTML- og XHTML-metatags, uanset hvilken kode der bruges på siden.
 • Med undtagelse af google-site-verification er det som regel ikke vigtigt at skelne mellem store og små bogstaver i metatags.
 • Denne liste over tilgængelige metatags er ikke udtømmende, og du er velkommen til at bruge andre metatags, hvis de er vigtige for dit website. Du skal bare huske, at Google ignorerer metatags, som ikke genkendes.

Indlejrede direktiver

Du kan angive dele af en HTML-side, som ikke skal bruges i uddrag, uafhængigt af metatags på sideniveau. Dette kan gøres med HTML-attributten data-nosnippet i HTML-elementerne span, div eller section. Eksempel:

<p>Denne tekst kan medtages i et uddrag <span data-nosnippet>, og denne del ville ikke blive vist</span>.</p>

For at sikre maskinlæsbarhed skal sektionen være gyldig HTML, og alle tags skal være lukkede i overensstemmelse med dette. Få flere oplysninger.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?