Metaznačky, kterým Google rozumí

Metaznačky jsou pro webmastery dobrou možností, jak vyhledávačům poskytovat informace o stránkách. Pomocí metaznaček lze poskytovat informace nejrůznějším typům klientů. Každý systém zpracovává pouze ty metaznačky, kterým rozumí, a ostatní ignoruje. Metaznačky se přidávají do sekce <head> stránky HTML a obecně vypadají takto:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Autor: A.N. Spisovatel, Ilustrace: P. Obrázek, Kategorie: Knihy, Cena: 299 Kč, Počet stran: 784">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Příklad knihy – velmi kvalitní použité knihy pro děti</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

 

Google rozumí následujícím metaznačkám (tento seznam není úplný):

<meta name="description" content="Popis stránky" /> Pomocí této značky můžete uvést krátký popis stránky. V některých situacích se tento popis používá jako část úryvku zobrazeného ve výsledcích vyhledávání. Další informace
<meta name="robots" content="..., ..." />

<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Tyto metaznačky řídí chování vyhledávačů při procházení a indexování.

Značka <meta name="robots"> se vztahuje na všechny vyhledávače. Značka <meta name="googlebot"> je specifická pro Google.

Výchozí hodnoty jsou "index, follow" a není je třeba zadávat. Náš systém rozumí následujícím hodnotám (pokud zadáváte více hodnot, oddělte je čárkami):

 • index – Povolit indexování stránky.
 • follow – Při procházení následovat všechny odkazy na stránce.
 • noindex – Zabraňuje indexování stránky.
 • nofollow – Odkazy z této stránky při procházení nenásledovat.
 • nosnippet – Zabrání zobrazení textového úryvku nebo náhledu videa ve výsledcích vyhledávání. Pokud je to možné, bude u videa namísto náhledu zobrazen statický obrázek. Příklad: <meta name="robots" content="nosnippet">
 • noarchive – U stránky ve výsledcích vyhledávání nezobrazovat odkaz Archiv.
 • unavailable_after:[datum] – Umožňuje určit přesný čas a datum, kdy se má stránka přestat procházet a indexovat.
 • noimageindex – Nezobrazovat stránku jako odkazovanou stránku ve výsledcích vyhledávání typu Obrázky Google.
 • none – Je ekvivalentní k "noindex, nofollow".
 • all – [Výchozí] Je ekvivalentní k "index, follow".

Tyto údaje můžete uvést také v záhlaví stránek pomocí záhlaví protokolu HTTP „X-Robots-Tag“. To je obzvlášť užitečné, pokud chcete omezit indexování souborů v jiném formátu než HTML, jako jsou obrázky nebo jiné druhy dokumentů. Další informace o metaznačkách robots

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Když uživatelé vyhledávají váš web, někdy se ve výsledcích Vyhledávání Google společně s přímými odkazy na stránky vašeho webu zobrazí také vyhledávací pole specifické pro váš web. Tato značka Googlu sděluje, že se vyhledávací pole u odkazů na podstránky zobrazovat nemá. Další informace o vyhledávacím poli u odkazů na podstránky.
<meta name="google" content="notranslate" /> Když Google zjistí, že obsah stránky není v jazyce, který si uživatel pravděpodobně bude chtít přečíst, často ve výsledcích vyhledávání poskytne odkaz na překlad. Obecně tak máte možnost nabídnout svůj originální a zajímavý obsah větší skupině uživatelů. V některých situacích to však nemusí být žádoucí. Tato metaznačka Googlu sděluje, že nechcete, abychom nabízeli překlad dané stránky.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Tuto značku můžete použít na stránce nejvyšší úrovně webu k ověření vlastnictví pro službu Search Console. Rádi bychom poznamenali, že zatímco hodnoty atributů „name“ a „content“ musí přesně odpovídat tomu, co vám bylo poskytnuto (včetně velkých a malých písmen), je možné změnit značku z XHTML na HTML a nezáleží ani na tom, zda formát značky odpovídá formátu stránky. Další informace
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Tato metaznačka definuje typ obsahu stránky a znakovou sadu. Dejte pozor, aby hodnota atributu content byla v uvozovkách – jinak může být atribut charset interpretován nesprávně. Všude, kde je to možné, doporučujeme používat znakovou sadu Unicode s kódováním UTF-8. Další informace
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Tato značka posílá uživatele po určité době na novou adresu URL a někdy se používá jako jednoduchá forma přesměrování. Některé prohlížeče ji však nepodporují a může být pro uživatele matoucí. Standardy W3C doporučují tuto značku nepoužívat. Doporučujeme místo ní použít přesměrování 301 na straně serveru.
<meta name="viewport" content="..."> Tato značka prohlížeči říká, jak má stránku vykreslit na mobilním zařízení. Přítomnost této značky je pro Google signálem, že se jedná o stránku optimalizovanou pro mobily. Další informace o konfiguraci metaznačky viewport

<meta name="rating" content="adult" />

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA" />

Udává, že stránka zahrnuje obsah pouze pro dospělé a měla by být ve výsledcích Bezpečného vyhledávání odfiltrována. Další informace o označení stránek pro Bezpečné vyhledávání

Další poznámky

 • Google dokáže číst metaznačky ve stylu HTML i XHTML (bez ohledu na kód použitý na stránce).
 • S výjimkou metaznačky verify v metaznačkách obecně nezáleží na velikosti písmen.
 • Toto není úplný seznam všech dostupných metaznaček. Můžete použít i další metaznačky, pokud jsou pro váš web důležité. Mějte jen na paměti, že Google bude neznámé metaznačky ignorovat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?