Zvláštní značky, kterým Google rozumí

 

Google umožňuje ovládat vzhled stránek webu ve Vyhledávání pomocí metaznaček na úrovni stránky a vložených direktiv.

Metaznačky na úrovni stránky jsou pro webmastery skvělý způsob, jak vyhledávačům poskytnout informace o webech. Pomocí metaznaček lze předávat údaje nejrůznějším typům klientů. Každý systém zpracovává pouze ty metaznačky, kterým rozumí, a ostatní ignoruje. Metaznačky se přidávají do sekce <head> stránky HTML a obecně vypadají takto:

DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Autor: A.N. Spisovatel, Ilustrace: P. Obrázek, Kategorie: Knihy, Cena: 299 Kč, Počet stran: 784">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Příklad knihy – velmi kvalitní použité knihy pro děti</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

 

Google rozumí následujícím metaznačkám (tento seznam není úplný):

<meta name="description" content="Popis stránky" /> Pomocí této značky můžete uvést krátký popis stránky. V některých situacích se tento popis používá jako část úryvku zobrazeného ve výsledcích vyhledávání. Další informace
<meta name="robots" content="..., ..." />

<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Tyto metaznačky řídí chování vyhledávačů při procházení a indexování.

Značka <meta name="robots"> se vztahuje na všechny vyhledávače. Značka <meta name="googlebot"> je specifická pro Google.

V případě konfliktních metaznaček robots (nebo googlebot) se použije ta restriktivnější. Pokud se například na stránce nachází jak značka max-snippet:50, tak nosnippet, použije se značka nosnippet.

Výchozí hodnoty jsou "index, follow" a není je třeba zadávat. Náš systém rozumí následujícím hodnotám (pokud zadáváte více hodnot, oddělte je čárkami):

 • index – Povolit indexování stránky.
 • follow – Při procházení následovat všechny odkazy na stránce.
 • noindex – Zabraňuje indexování stránky.
 • nofollow – Odkazy z této stránky při procházení nenásledovat.
 • nosnippet – Zabrání zobrazení textového úryvku nebo náhledu videa ve výsledcích vyhledávání. Pokud je to možné, bude u videa namísto náhledu zobrazen statický obrázek. Příklad: <meta name="robots" content="nosnippet">
 • max-snippet:[číslo] – Omezí délku textového úryvku pro tuto stránku na maximálně [číslo] znaků. Hodnotou 0 úryvek zcela zakážete a hodnotou -1 Googlu povolíte zvolit délku úryvku, která je podle něj optimální (tj. nejlépe uživatelům pomáhá najít váš obsah a nejúčinněji je směruje na váš web).
 • max-image-preview:[velikost] – Omezí velikost obrázků přidružených k této stránce. [velikost] Může být "none" (žádná), "standard" (standardní) nebo "large" (velká).
 • max-video-preview:[číslo] – Omezí délku náhledu videa přidruženého k této stránce na [číslo] sekund. Hodnotou 0 povolíte pouze statický obrázek a hodnotou -1 povolíte libovolnou délku náhledu.
 • noarchive – U stránky ve výsledcích vyhledávání nezobrazovat odkaz Archiv.
 • unavailable_after:[datum] – Umožňuje určit přesný čas a datum, kdy se má stránka přestat procházet a indexovat.
 • noimageindex – Nezobrazovat stránku jako odkazovanou stránku ve výsledcích vyhledávání typu Obrázky Google. Toto nastavení zabrání indexování všech obrázků na této stránce. Pokud se obrázek vyskytuje na jiné stránce, může být procházen a indexován podle oprávnění na příslušné stránce. Upozorňujeme, že se zatím nejedná o internetový standard. Standardní způsob blokování obrázků je použití pravidla souboru robots.txt.
 • none – Je ekvivalentní k noindex, nofollow.
 • all – [Výchozí] Je ekvivalentní k "index, follow".

Tyto údaje můžete uvést také v záhlaví stránek pomocí záhlaví protokolu HTTP „X-Robots-Tag“. To je obzvlášť užitečné, pokud chcete omezit indexování souborů v jiném formátu než HTML, jako jsou obrázky nebo jiné druhy dokumentů. Další informace o metaznačkách robots

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Když uživatelé vyhledávají váš web, někdy se ve výsledcích Vyhledávání Google společně s přímými odkazy na stránky vašeho webu zobrazí také vyhledávací pole specifické pro váš web. Tato značka Googlu sděluje, že se vyhledávací pole u odkazů na podstránky zobrazovat nemá. Další informace o vyhledávacím poli u odkazů na podstránky.
<meta name="google" content="notranslate" /> Když Google zjistí, že obsah stránky není v jazyce, který si uživatel pravděpodobně bude chtít přečíst, často ve výsledcích vyhledávání poskytne odkaz na překlad. Obecně tak máte možnost nabídnout svůj originální a zajímavý obsah větší skupině uživatelů. V některých situacích to však nemusí být žádoucí. Tato metaznačka Googlu sděluje, že nechcete, abychom nabízeli překlad dané stránky.
<meta name="google" content="nopagereadaloud" /> Zabraňuje webovým prohlížečům číst nahlas označenou stránku na základě hlasových příkazů pro Asistenta Google „Přečti tuhle stránku“ a „Přečti to“.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Tuto značku můžete použít na stránce nejvyšší úrovně webu k ověření vlastnictví pro službu Search Console. Rádi bychom poznamenali, že zatímco hodnoty atributů „name“ a „content“ musí přesně odpovídat tomu, co vám bylo poskytnuto (včetně velkých a malých písmen), je možné změnit značku z XHTML na HTML a nezáleží ani na tom, zda formát značky odpovídá formátu stránky. Další informace
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Tato metaznačka definuje typ obsahu stránky a znakovou sadu. Dejte pozor, aby hodnota atributu content byla v uvozovkách – jinak může být atribut charset interpretován nesprávně. Všude, kde je to možné, doporučujeme používat znakovou sadu Unicode s kódováním UTF-8. Další informace
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Tato značka posílá uživatele po určité době na novou adresu URL a někdy se používá jako jednoduchá forma přesměrování. Některé prohlížeče ji však nepodporují a může být pro uživatele matoucí. Standardy W3C doporučují tuto značku nepoužívat. Doporučujeme místo ní použít přesměrování 301 na straně serveru.
<meta name="viewport" content="..."> Tato značka prohlížeči říká, jak má stránku vykreslit na mobilním zařízení. Přítomnost této značky je pro Google signálem, že se jedná o stránku optimalizovanou pro mobily. Další informace o konfiguraci metaznačky viewport

<meta name="rating" content="adult" />

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA" />

Udává, že stránka zahrnuje obsah pouze pro dospělé a měla by být ve výsledcích Bezpečného vyhledávání odfiltrována. Další informace o označení stránek pro Bezpečné vyhledávání

Další poznámky

 • Google dokáže číst metaznačky ve stylu HTML i XHTML (bez ohledu na kód použitý na stránce).
 • S výjimkou metaznačky google-site-verification v metaznačkách obecně nezáleží na velikosti písmen.
 • Toto není úplný seznam všech dostupných metaznaček. Můžete použít i další metaznačky, pokud jsou pro váš web důležité. Mějte jen na paměti, že Google bude neznámé metaznačky ignorovat.

Vložené direktivy

Nezávisle na metaznačkách na úrovni stránky můžete označit části stránky HTML, které se v úryvcích nemají používat. Lze to provést pomocí atributu data-nosnippet u prvků HTML span, div nebo section. Příklad:

<p>Tento text může být zahrnut v úryvku. <span data-nosnippet>Tato část se nezobrazí</span>.</p>

Aby byl kód strojově čitelný, musí být příslušná část platným kódem HTML a všechny značky musí být správně uzavřeny. Další informace

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?