Metaznačky, kterým Google rozumí

Metaznačky jsou pro webmastery dobrou možností, jak vyhledávačům poskytovat informace o stránkách. Pomocí metaznaček lze poskytovat informace nejrůznějším typům klientů. Každý systém zpracovává pouze ty metaznačky, kterým rozumí, a ostatní ignoruje. Metaznačky se přidávají do sekce <head> stránky HTML a obecně vypadají takto:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Autor: A.N. Spisovatel, Ilustrace: P. Obrázek, Kategorie: Knihy, Cena: 299 Kč, Počet stran: 784">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Příklad knihy – velmi kvalitní použité knihy pro děti</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

Google rozumí následujícím metaznačkám (a souvisejícím položkám):

<meta name="description" content="Popis stránky" /> Tato značka uvádí krátký popis stránky. V některých situacích bývá tento popis využit jako část úryvku zobrazeného ve výsledcích vyhledávání. Další informace
<title>Název stránky</title> Ačkoli se z technického hlediska nejedná o metaznačku, je tato značka často používána společně s metaznačkou „description“. Obsah této značky je obvykle zobrazen jako název ve výsledcích vyhledávání (a samozřejmě v prohlížeči uživatele). Další informace
<meta name="robots" content="..., ..." />
<meta name="googlebot" content="..., ..." />
Tyto metaznačky mohou řídit chování vyhledávačů při procházení a indexování. Metaznačka robots může být použita jakýmkoli vyhledávačem, zatímco metaznačka „googlebot“ je specifická pro společnost Google. Výchozí hodnota je „index, follow“ (stejné jako „all“). Tuto hodnotu není potřeba zadávat. Náš systém rozumí následujícím hodnotám (pokud zadáváte více hodnot, oddělte je čárkami):
 • noindex – Zabraňuje indexování stránky.
 • nofollow: Zabrání Googlebotu ve sledování odkazů z této stránky.
 • nosnippet – Zabrání zobrazení textového úryvku nebo náhledu videa ve výsledcích vyhledávání. Pokud je to možné, bude u videa namísto náhledu zobrazen statický obrázek.
 • noarchive – Zabrání Googlu v zobrazování odkazu Archiv pro stránku.
 • unavailable_after:[datum] – Umožňuje určit přesný čas a datum, kdy se má stránka přestat procházet a indexovat.
 • noimageindex – Umožňuje určit, že nechcete, aby se stránka zobrazovala jako odkazovaná stránka pro obrázek ve výsledcích vyhledávání Google.
 • none – Je ekvivalentní k noindex, nofollow.

Tyto údaje můžete uvést také v záhlaví stránek pomocí příkazu záhlaví protokolu HTTP „X-Robots-Tag“. To je obzvlášť užitečné, pokud chcete omezit indexování souborů v jiném formátu než HTML, jako jsou obrázky nebo jiné druhy dokumentů. Další informace o metaznačkách robots

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Když uživatelé vyhledávají váš web, někdy se ve výsledcích Vyhledávání Google společně s přímými odkazy na stránky vašeho webu zobrazí také vyhledávací pole specifické pro váš web. Tato metaznačka Googlu sděluje, že se vyhledávací pole u odkazů na podstránky zobrazovat nemá. Další informace o vyhledávacím poli u odkazů na podstránky.
<meta name="google" content="notranslate" /> Jestliže zjistíme, že obsah stránky není v uživatelově předpokládaném jazyce, často nabízíme ve výsledcích vyhledávání odkaz na překlad. Obecně tak máte možnost nabídnout svůj originální a zajímavý obsah větší skupině uživatelů. V některých situacích to však nemusí být žádoucí. Tato metaznačka Googlu sděluje, že nechcete, abychom nabízeli překlad dané stránky.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Tuto značku můžete použít na stránce nejvyšší úrovně webu k ověření vlastnictví pro službu Search Console. Rádi bychom poznamenali, že zatímco hodnoty atributů „name“ a „content“ musí přesně odpovídat tomu, co vám bylo poskytnuto (včetně velkých a malých písmen), je možné změnit značku z XHTML na HTML a nezáleží ani na tom, zda formát značky odpovídá formátu stránky. Další informace
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Tato metaznačka definuje typ obsahu stránky a znakovou sadu. Dejte pozor, aby hodnota atributu content byla v uvozovkách – jinak může být atribut charset interpretován nesprávně. Všude, kde je to možné, doporučujeme používat znakovou sadu Unicode s kódováním UTF-8. Další informace
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Tato metaznačka posílá uživatele po určité době na novou adresu URL a někdy se používá jako jednoduchá forma přesměrování. Není však podporována všemi prohlížeči a může být pro uživatele matoucí. Standardy W3C doporučují tuto značku nepoužívat. Doporučujeme místo ní použít přesměrování 301 na straně serveru.
<meta name="viewport" content="..."> Tato značka prohlížeči říká, jak má stránku vykreslit na mobilním zařízení. Přítomnost této značky je pro Google signálem, že se jedná o stránku optimalizovanou pro mobily. Další informace o konfiguraci metaznačky viewport

Další poznámky:

 • Google je schopen číst metaznačky ve stylu HTML nebo XHTML bez ohledu na kód použitý na stránce.
 • S výjimkou metaznačky verify v metaznačkách obecně nezáleží na velikosti písmen.

Toto není úplný seznam všech dostupných metaznaček. Můžete použít i metaznačky, které v něm nejsou uvedeny, pokud jsou pro váš web důležité. Mějte jen na paměti, že Google bude neznámé metaznačky ignorovat.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?