Resultatrapport (Sök)

I resultatrapporten visas viktiga mätvärden om webbplatsens resultat i Googles sökresultat, till exempel följande:

 • Se hur söktrafiken ändras över tiden, varifrån den kommer och vilka sökfrågor som gör att din webbplats dyker upp i resultatet.
 • Ta reda på vilka sökfrågor som görs på mobila enheter och använda informationen för att förbättra inriktningen mot mobila enheter.
 • Se vilka sidor som har högst (och lägst) klickfrekvens från Googles sökresultat.
Är du ny användare?
Om du inte har analyserat din webbplats tidigare kan du finns en enkel introduktion till rapporten här.

 

ÖPPNA RESULTATRAPPORTEN

 

Resultatrapporter i Search Console – utbildning i Google Search Console

Konfigurera rapporten

I rapportens standardvy visas antalet klick på och exponeringar av webbplatsen i Googles sökresultat under de senaste tre månaderna.

 • Välj vilka mätvärden som ska visas med flikarna ovanför diagrammet. Med mätvärden avses de siffror som visas (antal klick, antal exponeringar, placering, klickfrekvens).
 • Välj vilken dimension som ska visas genom att välja en flik för datagruppering i tabellen. Dimensionen styr hur data grupperas: efter sida, efter webbadress, efter land, efter frågesträng och så vidare.
 • Om du vill kan du filtrera data genom att lägga till eller ändra filter.
 • Om du vill kan du jämföra dimensionsgrupper: du kan till exempel jämföra resultatet i Brasilien med det i Kina, eller bilddata med webbdata.

 

Exportera rapportdata

I många rapporter finns en exportknapp som du kan exportera rapportdata med. Både data i diagrammet och i tabellen exporteras. Värden som visas om antingen ~ eller - i rapporten (inte tillgänglig/inte ett tal) blir nollor i din nedladdade data.

 

Läsa diagrammet

Beroende på vilka flikar du väljer visas antalet klick, totalt antal exponeringar, genomsnittlig CTR (klickfrekvens) och genomsnittlig position för egendomen i diagrammet. Data i diagrammet sammanställs per egendom. I avsnittet Mätvärden förklaras vad de olika mätvärdena är och hur de beräknas. Ny data kan vara preliminär. Du ser vilken data som är preliminär när du håller muspekaren över den eller väljer den i diagrammet.

Data i diagrammet sammanställs alltid per egendom såvida du inte filtrerar efter sida eller visningssätt i sökresultat.

Summorna för varje mätvärde visas i diagrammet. Summorna i diagrammet stämmer inte alltid med summorna i tabellen.

Du kan läsa mer om siffrorna i avsnitten om dimensioner, mätvärden och om data.

Läsa tabellen

Data i tabellen grupperas efter den valda dimensionen (till exempel sökfråga, sida eller land).

Data i tabellen sammanställs per egendom utom om sida eller visningssätt i sökresultaten har valts som filter eller vy.

Summorna i diagrammet stämmer inte alltid med summorna i tabellen av olika skäl.

Du kan läsa mer om siffrorna i avsnitten om dimensioner, mätvärden och om data.

Därför togs rapporttabellen bort

I vissa fall där tabellen inte gav någon ytterligare information jämfört med diagrammet har tabellen tagits bort från rapporten. Om du till exempel visar antal klick i en tabell som är grupperad efter land och jämför USA med Storbritannien, får du en tabell som ser ut så här:

Land Klick från USA Klick från Storbritannien
USA 1 000 0
Storbritannien 0 1 000

I den här tabellen finns det ingen information som inte redan finns i diagrammet, och därför utelämnas den.

Dimensioner och filter

Du kan gruppera och filtrera data efter följande dimensioner. Grupperar gör du genom att välja dimensionens flik ovanför tabellen. Filtrering kan du läsa om här.

Frågor

Detta är de sökfrågor som användarna sökt med på Google. Bara sökfrågor som inte anonymiserats och som ledde till att din webbplats visades tas med.

Anonymiserade sökfrågor

Mycket ovanliga sökfrågor (så kallade anonymiserade frågor) visas inte i resultaten för att skydda användaren som gör sökningen. Anonymiserade sökfrågor utelämnas alltid från tabellen. Anonymiserade frågor är medräknade i summorna i diagrammet utom om du filtrerar efter sökfråga (sökfrågor som innehåller eller inte innehåller en viss sträng).

Om webbplatsen har många anonymiserade frågor kan det vara en markant skillnad mellan summorna i tabellen och diagrammet (antalet sökfrågor som innehåller söksträng + antalet sökfrågor som inte innehåller söksträng). Det beror på att anonymiserade sökfrågor utelämnas när ett filter tillämpas.

Data sammanställs per egendom när du grupperar eller filtrerar efter sökfråga.

När du filtrerar efter sökfråga kan data i den långa svansen gå förlorad i tabellen eller diagrammet. När du grupperar efter sökfråga kan data i den långa svansen gå förlorad enbart i tabellen. Detta blir mest påtagligt på mycket stora webbplatser.

Om en sökfråga som du såg tidigare inte längre visas kontrollerar du att du inte har lagt till ett filter som döljer resultaten.

Vanliga användningsområden

 • Titta efter förväntade ord i sökordslistan. Om ett ord som du förväntat dig skulle finnas i listan inte står med där kanske webbplatsen inte har tillräckligt med användbart innehåll som är relevant för detta ord. Om oväntade ord (som Viagra eller casino) visas är det troligt att din webbplats har hackats.
 • Hitta sökfrågor med högt antal exponeringar och låg klickfrekvens. Dessa sökfrågor kan hjälpa dig att identifiera var du kan förbättra rubriker och utdrag så att de svarar mot användarnas intressen.
 • Hitta totalt antal sökfrågor med och utan varumärke. Du kanske vill se hur många sökfrågor som leder till att din webbplats visas när användaren tar med en viss sträng eller inte, till exempel ett varumärke. Eftersom det inte går att räkna anonymiserade frågor och data i den långa svansen saknas när du filtrerar efter sökfråga går det bara att göra en uppskattning av det här värdet. Mycket grovt räknat är procentandelen sökfrågor med varumärke lika med
  (Frågor som innehåller ”värde”)
  (Frågor som inte innehåller ”värde”) + (Frågor som innehåller ”värde”)
Sidor

Den slutliga webbadressen som ett sökresultat länkar till efter överhoppade omdirigeringar (se nedan).

Nästan all resultatdata i den här rapporten tillskrivs sidans kanoniska webbadress, inte en dubblettadress Det innebär att om en användare klickar på en dubblettadress i sökresultatet räknas det som ett klick på den kanoniska webbadressen, inte den webbadress som användaren besöker. Därför kan noll klick visas för en dubblettadress i resultatrapporten trots att dina webbplatsloggar visar att användare har kommit till den sidan från Google Sök. Du kan se vilken den kanoniska webbadressen för en sida är med hjälp av granskningsverktyget för webbadresser.

Ett litet antal klick och exponeringar kan tillskrivas den faktiska webbadressen snarare än den kanoniska. Dit hör bland annat vissa länkar i faktapanelen vid mobilsökning och vissa hreflang-resultat.

Du kan försöka avgöra faktisk trafik för dubbletter om du har separata versioner för datorer, mobila enheter eller AMP. I sådana fall kan du se trafik för den faktiska webbadress som användare klickade på genom att filtrera data efter enhet (för dator eller mobil) eller efter visningssätt i sökresultat för AMP.

 

När du väljer siddimensionen sammanställs data per sida i stället för egendom i tabellen. I diagrammet sammanställs data per egendom oavsett dimension.

När du grupperar efter sida kan data i den långa svansen gå förlorad i tabellen. Detta blir mest påtagligt på mycket stora webbplatser.

Hoppa över omdirigeringar: Den webbadress som visas på Google för ett sökresultat kan vara en annan än länkens faktiska webbadress. Föreställ dig t.ex. en webbplats med två versioner av en sida: example.com/mypage för stationära datorer och m.example.com/mypage för mobila enheter. Det kan vara webbadressen för datorer som visas på Google både på datorer och på mobila enheter, men målsidan som länkas till med <a> skiljer beroende på om sökningen gjordes på en dator eller en mobil enhet. På en dator pekar den underliggande länken på sidan för datorer. På en mobil enhet pekar den underliggande länken på sidan för mobila enheter. Detta kallas för att hoppa över omdirigeringar.
Länder

Det land som sökningen kom från, till exempel Kanada eller Mexiko.

Enheter

Den typ av enhet som användaren gjorde sökningen på: dator, surfplatta eller telefon. Om du har skilda egendomar för olika enheter (till exempel m.example.com för mobilwebben och example.com för datorwebben) kanske du inte kan jämföra mätvärdena om du inte använder en domänegendom.

Söktyp [endast filter]

Detta talar om på vilken sökflik länken fanns som användaren såg:

 • Webb: Resultat som visas på fliken Alla. Alla bild- och videoresultat som visas på fliken Alla är medräknade här.
 • Bild: Resultat som visas på fliken Bilder i sökresultaten.
 • Video: Resultat som visas på fliken Videor i sökresultaten.
 • Nyheter: Resultat som visas på fliken Nyheter i sökresultaten.

Gruppering efter söktyp stöds inte eftersom resultatsidan ser väldigt olika ut för de olika söktyperna. Position 30 i en bildsökning kan till exempel vara på den första sidan med resultat, men position 30 i en webbsökning är på den tredje sidan.

Data lagras separat efter söktyp

All data om klick, exponeringar och position för webbadresser lagras separat för varje söktyp. En bild kan till exempel visas både i webbresultaten och bildresultaten, men bildens klick, exponeringar och positionsdata registreras separat för webbsökningar och bildsökningar.

Så om en bild är lagrad på example.com/aboutme.html kanske du har denna information:

Söktyp Exponeringar Klick Position
Bild 20 10 23
Webb 30 30 7
Visningssätt i sökresultat

Data grupperas efter hur sökresultaten visades.

Följande visningssätt stöds:

När du använder visningssättet i sökresultat som dimension eller filter sammanställs data per sida i stället för per egendom i tabellen. I diagrammet grupperas data fortfarande per egendom.

I filterlistan visas filteralternativ endast för typer som har fått exponeringar. Om du inte har några AMP-resultat visas t.ex. inte AMP i filterlistan.

En sida kan visas på flera sätt i sökresultaten under en och samma session, men bara en exponering räknas per funktionstyp. Till exempel kan en sida ha både ett utökat resultat och en sökresultatslänk för samma sökfråga.

Filtrerade antal klick

Om du filtrerar på visningssätt i sökresultaten kan vi inte garantera att alla klick för en viss webbplats gjordes på länken med den funktionstyp som filtrerats fram. Det beror på att klick tilldelas en webbadress och inte en kombination av webbadress och funktion. Däremot kan vi garantera att användaren såg en länk med den här webbadressen och funktionen i samma resultatuppsättning när han eller hon klickade på en länk med den webbadressen.

Exempel: En användare söker efter ”nya bilar” och resultatet innehåller både en standardresultatlänk och en AMP-länk som pekar mot samma sida på Bernts bilar. Ett klick på endera länken räknas naturligtvis till samma webbadress. När Bernt (som äger webbplatsen) dagen därpå öppnar resultatrapporten för webbplatsen, grupperar resultaten efter sida och filtrerar efter AMP-funktion ser han att webbadressen har fått ett klick, oavsett om användaren klickade på AMP-länken eller standardlänken.

Datum
Grupperar data efter dag. Preliminär data kan förekomma. Alla datum visas i Stillahavstid (PT)
Som standard tas bara hela dygn med (dvs, det finns data från midnatt till midnatt). Om du vill ta med delar av dygn (till exempel i dag) måste du ändra datumfiltret så att exakt startdatum anges.

Mätvärden

Du väljer vilka mätvärden som ska visas genom att aktivera motsvarande flik i rapporten.

Följande mätvärden är tillgängliga:

 • Klick – Antalet klick från Googles sökresultatsida som gjorde att användaren hamnade på din webbplats. Läs mer.
 • Exponeringar – Hur många länkar till din webbplats som en användare såg i Googles sökresultat. Exponeringar räknas när användaren besöker sidan med resultat, även om användaren inte rullar ned så att de syns. Däremot räknas inte exponeringar på sida 2 om användaren bara visar sida 1. Antalet sammanställs per egendom eller per sida. Observera att för resultatsidor med oändlig rullning (bildsökning) kan det krävas att ett objekt rullas in i bild för att det ska räknas. Läs mer.
 • CTR – klickfrekvens: antalet klick delat med antalet exponeringar. Om det inte finns några exponeringar för en rad visas ett bindestreck (-) i kolumnen eftersom det inte går att dela med noll.
 • Genomsnittlig position [endast diagrammet] – Den genomsnittliga positionen för det översta resultatet från webbplatsen. Om din webbplats till exempel har tre resultat i position 2, 4 och 6 rapporteras positionen som 2. Om en andra sökfråga returnerar resultat i position 3, 5 och 9 blir den genomsnittliga positionen (2 + 3)/2 = 2,5. Om det inte finns några exponeringar för en rad visas ett bindestreck (-) i kolumnen eftersom position saknas. Läs mer.
 • Position [endast tabellen] – Positionsvärdet i tabellen avser webbadressens genomsnittliga position i sökresultaten. När du exempelvis grupperar efter sökfråga avses den genomsnittliga positionen i sökresultaten för den aktuella sökfrågan. Läs mer om hur värdet beräknas under Genomsnittlig position ovan.

Filtrera data

Du kan filtrera data efter flera dimensioner. Om du för närvarande har data grupperad efter sökfråga kan du t.ex. lägga till filtren country='USA' OCH device='Mobile'.

Så här lägger du till ett filter:

 • Klicka på + NY bredvid typ- och datumfiltren på sidan.

Så här tar du bort ett filter:

 • Klicka på Avbryt bredvid filtret. Filtren för söktyp och datum kan inte tas bort.

Så här ändrar du ett filter:

 • Klicka på filtret och återställ värdena.

Om du filtrerar data efter sökfråga eller webbadress kan summorna påverkas.

När du filtrerar data efter datum ingår endast hela dygn. Om du till exempel väljer Senaste sju dagarna finns bara de sju senaste hela dygnen med. Om det finns data för ett halvt dygn i dag utgörs de sju dagarna av gårdagen plus de sex dagarna dessförinnan.

Skiftlägeskänslighet

Sid- och sökfrågefiltren är inte skiftlägeskänsliga, med undantag för filtret exakt webbadress, som är skiftlägeskänsligt. Filtren ”innehåller”/”innehåller inte”/”exakt”/”anpassad (reguljärt uttryck)” är alltså inte skiftlägeskänsliga, medan filtret ”exakt webbadress” är det.

Du kan göra reguljära uttryck skiftlägeskänsliga på det sätt som beskrivs nedan.

Filtrera med reguljära uttryck

Om du väljer filtret Custom (regex) kan du filtrera med ett reguljärt uttryck (matchning med jokertecken) för det valda objektet. Du kan använda filter med reguljära uttryck för sidors webbadresser. RE2-syntax används.

 • Du kan välja om strängar som matchar det reguljära uttrycket eller som inte matchar det ska visas. Som standard visas strängar som matchar det reguljära uttrycket.
 • Som standard används partiell matchning, vilket innebär att det reguljära uttrycket kan matcha en delsträng var som helst i målsträngen, om du inte anger att uttrycket måste matcha strängens början eller strängens slut med ^ respektive $.
 • Matchningen med reguljära uttryck är inte skiftlägeskänslig som standard. Du kan lägga till (?-i) först i det reguljära uttrycket om du vill att matchningen ska vara skiftlägeskänslig. Exempel: (?-i)AAA matchar https://example.com/AAA men inte https://example.com/aaa
 • Reguljära uttryck med ogiltig syntax ger inga träffar.
 • Matchning med reguljära uttryck kan vara knepigt. Du kan testa reguljära uttryck i ett testverktyg eller läsa hela guiden för RE2-syntax.
Vanliga reguljära uttryck

Här är några vanliga reguljära uttryck:

Jokertecken Beskrivning
.

Matchar ett tecken, vilket som helst.

 • ”m.n” matchar ”men” och ”man” men inte ”meen”
[tecken]

Matchar ett av de tecken som anges inom hakparenteserna [ ].

 • ”c[aie]t” matchar ”cat” ”cit” och ”cet”
 • ”i[o0-9]n” matchar ”ion” och ”i7n” men inte ”ian”
*

Matchar föregående tecken eller mönster noll eller flera gånger:

 • ”fo*d" matchar ”fd”, ”fod”, ”food” och ”foooooooood”
 • ”https*://example” matchar ”http://example” och ”https://example”
+

Matchar föregående tecken eller mönster en eller flera gånger:

 • ”fo+d” matchar ”fod”, ”food”, ”foooooooood” men inte ”fd”
|

ELLER-operator, matchar antingen uttrycket före eller efter operatorn |.

 • ”New York|San Francisco” matchar både ”I love New York” och ”I love San Francisco”
\d

En siffra, 0–9

 • ”\d\d\d abc” matchar ”123 abc”
\D

Vilket tecken som helst som inte är en siffra (t.ex. en bokstav eller tecken som + eller , eller ?)

 • ”\D\D\D 123” matchar ”aaa 123” men inte ”123 123”
\s

Vilket blanksteg som helst (tabb, blanksteg)

 • ”1\s2\s3” matchar ”1 2 3”
\S

Vilket tecken som helst som inte är ett blanksteg.

 • ”(\S)+” matchar ”fire”, ”and” och ”ice” i strängen ”fire and ice” men inga blanksteg och inte hela strängen.
(?-i)

Anger att matchningen ska vara skiftlägeskänslig för alla följande tecken.

 • (?-i)AAA matchar https://example.com/AAA men inte https://example.com/aaa
^

Anges i början av uttrycket för att begränsa till träffar i början av målsträngen.

 • ”^example” matchar ”example” men inte ”an example”
 • ”example” matchar både ”example” och ”an example”

Jämföra grupper

Du kan jämföra data mellan två värden i en grupperingsdimension, oavsett om det är den valda grupperingen eller inte. När du grupperar efter Sökfråga kan du till exempel jämföra antalet klick på olika datum (den här veckan och förra veckan) eller i två länder (USA och Frankrike). Om du jämför sidor eller visningssätt i sökresultatet kan beräkningen av mätvärden för klickfrekvens, visningar och klick ändras. När du jämför värdena för ett enda mätvärde visas kolumnen Skillnad i tabellen med en jämförelse av värdena på varje rad.

Så här jämför du grupperad data:

 1. Jämförelserna hanteras med hjälp av filter (t.ex. Datum eller Söktyp). Du kan redigera ett filter eller klicka på Nytt och lägga till ett nytt.
 2. Välj Jämför i dialogrutan för filteregenskaper.
 3. Lägg till dimensionerna eller tidpunkterna som ska jämföras och klicka på Använd.
 4. Det går bara att göra en jämförelse åt gången. Om du lägger till ett nytt jämförelsefilter raderas det gamla. Om du till exempel jämför datum och sedan lägger till en jämförelse mellan länder raderas datumjämförelsen.

Några användbara jämförelser:

 • Sortera efter skillnad om du vill se sökfrågor med betydande förändring jämfört med föregående vecka.
 • Jämför totalt antal sökningar på mobilwebbplatsen med mobila sökningar på webbplatsen för datorer. Om du inte använder en domänegendom måste du öppna en separat resultatrapport för varje webbplats och jämföra sökningarna från mobila enheter på webbplatsen för datorer (www.example.com) med alla sökningar på mobilwebbplatsen (m.example.com).
Du kan endast jämföra data i en dimension åt gången (Datum, Sökfrågor osv.). Om du lägger till en ny jämförelse i en annan grupperingsdimension tas den befintliga jämförelsen bort. Om du jämför klick för den här veckan med förra veckan (datum) och sedan lägger till en jämförelse mellan USA och Japan (land) återställs datumintervallet till standardvärdet.

Om du jämför två grupper och ett värde är väldigt sällsynt i den ena men vanligt förekommande i den andra visas ~ för gruppen där det är sällsynt. Det betyder att inget värde är tillgängligt. Om du till exempel jämför antalet sökfrågevisningar i Tyskland och Thailand finns det antagligen ett värde för Tyskland på resultatraden för Deutsche Bundesbank medan värdet för Thailand visas som ~ (inte tillgängligt). Det beror på att antalet exponeringar för Thailand ligger någonstans längst ner bland resultaten. Det behöver inte betyda att antalet är noll, bara att värdet står väldigt långt ner på listan för den gruppen. Om du filtrerar efter det sällsynta värdet i stället (Deutsche Bundesbank i det här exemplet) visas dock data för båda dimensionerna.

Mer om data

I resultatrapporten räknas data för varje unik egendom oberoende av varandra. Det innebär att data räknas separat för var och en av följande:

 • https://example.com/
 • http://example.com/
 • http://m.example.com/

Om du använder en domänegendom kombineras däremot all data från samma domän, både för http och https.

Datan omfattar inte exponeringar eller klick från annonser på Google Sök som leder till din webbplats.

Datum för senaste uppdatering

Datumet Uppdaterades senast i rapporten anger det sista datum som det finns data om i rapporten.

Hur beräknas klick, exponeringar och position?

Läs mer om hur klick, exponeringar och position räknas och beräknas.

Preliminär data

De senaste uppgifterna i sökresultatrapporten kan vara preliminära. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras något innan de blir slutgiltiga. Preliminär data är normalt mindre än tre dagar gammal. All preliminär data blir slutgiltig efter en tid. Du ser vilken data som är preliminär när du håller muspekaren över den i diagrammet.

Preliminär data finns med i både diagrammet och tabellerna för resultat på Sök och resultatdiagrammet på sidan Översikt i Search Console.

Dataavvikelser

Vissa dataavvikelser kan förekomma i Search Console.

Skillnader mellan summorna i diagrammet och tabellen

Det kan finnas skillnader mellan summorna i diagrammet och summorna i tabellen av flera skäl.

Allmänt:

 • När du lägger till ett filter för sida eller visningssätt i sökresultaten ser du ibland en ökning (ibland en mycket stor ökning) av antalet klick och exponeringar som visas i och ovanför diagrammet. Det beror på att de här filtren gör att data sammanställs (grupperas) per sida i stället för per egendom. (Observera att antalet i sällsynta fall och av tekniska skäl kan minska i stället för att öka.) Omvänt gäller att om du tar bort alla filter för sida eller visningssätt i sökresultaten i rapporten kan en minskning av antalet klick och exponeringar visas, eftersom all data sammanställs (grupperas) per grupp i stället för per webbadress.
 • När du filtrerar efter sida eller sökfråga kanske summorna för Matchar inte och Matchar tillsammans blir mindre än den ofiltrerade totalsumman. Om du t.ex. lägger ihop summorna för Frågor som innehåller: mus och Frågor som inte innehåller: mus kanske resultatet inte blir lika med summan utan sökfrågefilter. Det beror på att anonymiserade sökfrågor utelämnas och att data kapas bort på grund av begränsningar vid visningen.
 • I en del sällsynta fall kan du se avvikelser mellan diagrammet och tabellen när du filtrerar efter sida eller sökfråga. Detta beror på att datan kapas på olika sätt beroende på gruppering och filterkombination. När summorna skiljer sig åt är den faktiska summan minst lika stor som det största värdet som visas (och möjligen större).
 • Om du lägger till ett ineffektivt filter (t.ex. om du filtrerar resultat på webbplatsens rotadress: example.com/) kan skillnader uppstå av olika anledningar.

Summorna i diagrammet är högre:

 • Högst 1 000 rader kan visas i tabellen, så rader kan ha utelämnats.
 • I sökfrågevyn utelämnas anonymiserade (mycket ovanliga) resultat från tabellen.
 • I enskilda dagssummor kan ovanliga sökfrågor utelämnas.

Summorna i tabellen är högre:

 • När tabellen grupperas efter sida eller efter visningssätt i sökresultaten visas summorna i tabellen grupperade efter webbadress, medan summorna i diagrammet fortfarande grupperas efter egendom. Om en egendom visas flera gånger för en och samma sökning räknas den därför som ett resultat i diagrammet, men som flera resultat i tabellen.
 • Vissa visningssätt i sökresultaten är underordnade andra. Platsannons är till exempel en undergrupp till Utökade resultat. Ett och samma resultat visas därför på båda raderna.

Skillnader mellan Search Console och andra verktyg

Data i Search Console kan skilja sig från den som visas i andra verktyg. Det kan bland annat bero på följande:

 • Av hänsyn till användarnas integritet visas inte all data i resultatrapporten. Det kan till exempel hända att vi inte spårar vissa frågor som endast förekommer i sökningar ett fåtal gånger eller frågor som innehåller personliga eller känsliga uppgifter.
 • Viss bearbetning av vår källinformation kan leda till att uppgifterna skiljer sig från statistik från andra källor (till exempel för att eliminera dubbletter). Dessa skillnader bör dock inte vara signifikanta.
 • Det kan dröja innan siffrorna visas för de webbansvariga från det att de beräknas. Information publiceras i intervall, men vi samlar in den kontinuerligt. Normalt bör den insamlade informationen vara tillgänglig inom 2–3 dagar.
 • Tidszoner påverkar resultatet. I resultatrapporten redovisas data enligt lokal kalifornisk tid och data förs till en veckodag utifrån tiden lokalt i Kalifornien. Om dina andra system använder andra tidszoner kanske de dagliga visningarna inte stämmer exakt. Till exempel visar Google Analytics tid i den webbansvarigas lokala tidszon.
 • Vissa verktyg, till exempel Google Analytics, spårar bara trafik från användare som har aktiverat JavaScript i sina webbläsare.
 • Nedladdad data med värdena inte tillgänglig/inte ett tal. Om du laddar ned data från rapporten blir alla värden som visas som ~ eller - (inte tillgänglig/inte ett tal) i rapporten nollor i din nedladdade data.

Sammanställa data per egendom eller per sida

All data i diagrammet sammanställs per egendom. All data i tabellen sammanställs per egendom utom när den grupperas efter sida eller visningssätt i sökresultat.

Den webbplats som tillskrivs data vid en sammanställning per egendom är den där den kanoniska webbadressen för målet för sökresultatets länk finns.

 • Om en egendom förekommer två gånger i ett sökresultat vid sammanställning per egendom räknas det som en exponering. Om du grupperar efter sida eller utifrån visningssätt i sökresultaten räknas varje unik sida separat.
 • Om en egendom förekommer två gånger i ett sökresultat när du grupperar efter egendom och användaren klickar på en länk, återvänder till sökresultatet och klickar på den andra länken räknas det som ett klick eftersom målet är samma webbplats.
 • Med sammanställning per egendom räknas egendomens översta position i sökresultaten. När du grupperar efter sida eller utifrån visningssätt i sökresultaten räknas sidans översta position i sökresultaten.
 • På grund av de olika mätmetoderna är klickfrekvensen och den genomsnittliga positionen högre vid sammanställning per egendom om flera sidor från samma webbplats visas i sökresultatet. Tänk dig till exempel att sökningen ”barnvänliga husdjur” bara returnerar följande tre resultat, som alla kommer från samma egendom, och att användarna klickar på alla tre lika ofta:
Googles sökresultat Mätvärdena sammanställs per egendom Mätvärdena sammanställs per sida
 1. www.petstore.example.com/monkeys
 2. www.petstore.example.com/ponies
 3. www.petstore.example.com/unicorns

Klickfrekvens: 100 %
Alla klick på en webbplats kombineras

Klickfrekvens: 33 %
3 sidor visas, en tredjedel av klicken på varje sida

Genomsnittlig position: 1
Webbplatsens högsta position i sökresultaten
Genomsnittlig position: 2
(1 + 2 + 3) / 3 = 2
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Är du ny användare av Search Console?

Är det första gången du använder Search Console? Här kommer du igång oavsett om du är nybörjare, expert på sökmotoroptimering eller webbplatsutvecklare.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
83844
false