Prestatierapport

Het prestatierapport geeft belangrijke statistieken weer over de prestaties van je site in Google Zoeken: hoe vaak je site wordt weergegeven, de gemiddelde positie in de zoekresultaten, de klikfrequentie en eventuele speciale functies (zoals uitgebreide resultaten) die gekoppeld zijn aan je resultaten. Gebruik deze informatie om de zoekprestaties van je site te verbeteren. Je kunt bijvoorbeeld:

 • bekijken hoe je zoekverkeer in de loop van de tijd verandert, waar het vandaan komt en voor welke zoekopdrachten je website waarschijnlijk wordt weergegeven,
 • een beter beeld krijgen van welke zoekopdrachten via smartphones worden uitgevoerd en deze informatie gebruiken voor betere targeting van mobiele apparaten,
 • bekijken welke pagina's de hoogste (en laagste) klikfrequentie hebben in de resultaten van Google Zoeken.

 

HET PRESTATIERAPPORT OPENEN

 

Prestatierapporten in Search Console - Google Search Console-training

Het rapport configureren

De standaardweergave van het rapport toont het aantal klikken op je pagina's in de resultaten van Google Zoeken van de afgelopen drie maanden.

 

Rapportgegevens exporteren

Veel rapporten bevatten een exportknop om de rapportgegevens te exporteren. Zowel diagram- als tabelgegevens worden geëxporteerd.Waarden die worden weergegeven als ~ of - in het rapport (niet beschikbaar/geen cijfer), zijn nullen in de gedownloade gegevens.

 

Het diagram lezen

Afhankelijk van de geselecteerde tabbladen toont het diagram het totale aantal klikken, het totale aantal vertoningen, de gemiddelde CTR (klikfrequentie) en de gemiddelde positie voor je property. Gegevens in het diagram worden verzameld per property. Bekijk Statistieken voor uitleg over de typen statistieken en hoe ze worden berekend. De nieuwste gegevens kunnen voorlopig zijn. Dit wordt aangegeven als je de muisaanwijzer erop plaatst of ze selecteert in het diagram.

De diagramgegevens worden altijd verzameld per property, tenzij je filtert op pagina of zoekopmaak.

De totalen voor elke statistiek worden in het diagram weergegeven. De totalen in het diagram kunnen verschillen van de totalen in de tabel.

Bekijk dimensies, statistieken en informatie over de gegevens voor meer inzicht in de cijfers.

De tabel lezen

De tabel groepeert gegevens op de geselecteerde dimensie (bijvoorbeeld per zoekopdracht, pagina of land).

De tabelgegevens worden verzameld per property, tenzij je filtert op of resultaten weergeeft per pagina of zoekopmaak.

De totalen in het diagram kunnen om verschillende redenen verschillen van de totalen in de tabel.

Bekijk dimensies, statistieken en informatie over de gegevens voor meer inzicht in de cijfers.

Waarom is de tabel uit het rapport verdwenen?

Als de tabel geen informatie aan het diagram toevoegt, wordt de tabel soms uit het rapport weggelaten. Als je bijvoorbeeld het aantal klikken per land in een tabel weergeeft en de Verenigde Staten (VS) met het Verenigd Koninkrijk (VK) vergelijkt, ziet je tabel er ongeveer zo uit:

Land Klikken VS Klikken VK
VS 1000 0
VK 0 1000

Deze tabel verschaft geen andere informatie dan het diagram en wordt daarom weggelaten.

Dimensies en filters

Je kunt je gegevens groeperen en filteren op de onderstaande dimensies. Selecteer daarvoor het dimensietabblad boven de tabel. Meer over het filteren van gegevens vind je hier

Zoekopdrachten

Staat voor de zoekwoorden waarnaar gebruikers op Google hebben gezocht. Laat alleen zoekopdrachten zien waarmee jouw site werd gevonden.

Geanonimiseerde zoekopdrachten

Weinig voorkomende zoekopdrachten (ook wel geanonimiseerde zoekopdrachten genoemd), worden uit de resultaten weggelaten om de privacy te beschermen van de gebruiker die de zoekopdracht heeft uitgevoerd. Geanonimiseerde zoekopdrachten worden altijd weggelaten uit de tabel. Geanonimiseerde zoekopdrachten worden weggelaten uit de diagramtotalen als je filtert op zoekopdracht (zoekopdrachten die wel of niet een bepaalde tekenreeks bevatten).

Als je site een groot aantal geanonimiseerde zoekopdrachten heeft, kun je een groot verschil zien tussen de gefilterde zoekopdrachten (zoekopdrachten met een_bepaalde_tekenreeks) en niet-gefilterde zoekopdrachten (zoekopdrachten zonder een_bepaalde_tekenreeks), omdat de geanonimiseerde zoekopdrachten zijn weggelaten.

Gegevens worden verzameld per property als je groepeert of filtert op zoekopdracht.

Als je filtert op zoekopdracht, kun je uitgebreidere gegevens in de tabel of het diagram kwijtraken. Als je groepeert op zoekopdracht, kun je uitgebreidere gegevens alleen in de tabel kwijtraken. Dit is vooral te merken bij hele grote sites.

Als je een zoekopdracht niet meer ziet, controleer dan je of je een filter hebt toegevoegd waardoor de resultaten worden verborgen.

Algemeen gebruik

 • Controleren van de lijst met zoekopdrachten op verwachte zoekwoorden. Als bepaalde zoekwoorden niet worden weergegeven die je wel had verwacht, bevat je site mogelijk niet genoeg nuttige content die relevant is voor die zoekwoorden. Als onverwachte woorden (zoals 'Viagra' of 'casino') worden weergegeven, is je site mogelijk gehackt.
 • Zoekopdrachten zoeken met een groot aantal vertoningen en een lage CTR. Deze zoekopdrachten geven informatie over waar je je titels en fragmenten kunt verbeteren voor betere aansluiting op de interesses van je gebruikers.
 • Zoeken naar totalen van zoekopdrachten met of zonder merknamen. Je wilt misschien zien hoeveel zoekopdrachten naar je site leiden als de gebruiker wel of niet een specifieke tekenreeks, zoals een merknaam, toevoegt. Aangezien geanonimiseerde zoekopdrachten niet kunnen worden meegeteld en uitgebreidere gegevens worden weggelaten als je op zoekopdracht filtert, kun je slechts een schatting maken van deze waarde. Het percentage zoekopdrachten met merknaam is naar schatting het volgende:
  (Zoekopdrachten met een bepaalde waarde)
  (Zoekopdrachten zonder een bepaalde waarde) + (Zoekopdrachten met een bepaalde waarde)
Pagina's

De uiteindelijke URL die is gekoppeld aan een zoekresultaat na een overgeslagen omleiding (zie hieronder).

De meeste prestatiegegevens in dit rapport worden toegewezen aan de canonieke URL van de pagina en niet aan een dubbele URL. Dit betekent dat als een gebruiker op een dubbele URL in de zoekresultaten klikt, de klik meetelt voor de canonieke URL en niet voor de URL die de gebruiker bezoekt. Het prestatierapport kan om die reden nul klikken aangeven voor een dubbele URL, zelfs als je sitelogboeken laten zien dat gebruikers de betreffende pagina hebben bereikt via Google Zoeken. Je kunt de canonieke URL van een pagina achterhalen via de URL-inspectietool.

Een klein aantal klikken en vertoningen kan worden toegewezen aan de werkelijke URL in plaats van aan de canonieke URL. Voorbeelden daarvan zijn bepaalde kennisvensterlinks in mobiele zoekresultaten en bepaalde hreflang-resultaten.

Je kunt proberen het werkelijke verkeer voor duplicaten te bepalen met afzonderlijke versies voor desktop, mobiel of AMP. Je kunt dan verkeer bekijken voor de URL waarop daadwerkelijk is geklikt, door de gegevens te filteren op apparaat (voor desktop of mobiel) of op AMP-zoekopmaak.

 

Als je de paginadimensie kiest, worden de gegevens per pagina in plaats van per property in de tabel verzameld. In het diagram worden gegevens per property verzameld, ongeacht dimensie.

Als je groepeert op pagina, kun je uitgebreidere gegevens in de tabel kwijtraken. Dit is vooral te merken bij hele grote sites.

Overgeslagen omleidingen: De URL die Google weergeeft voor een zoekresultaat kan afwijken van de daadwerkelijke URL van de link. Neem bijvoorbeeld een site met twee versies van een pagina: example.com/mypage voor computergebruikers en m.example.com/mypage voor mobiele gebruikers. Google geeft wellicht de computer-URL weer voor zoekopdrachten op zowel computer als mobiel, maar het linkdoel zal anders zijn, afhankelijk van het feit of de zoekopdracht afkomstig is van een computer of een mobiel apparaat. Op een computer verwijst de onderliggende link naar de pagina die is bedoeld voor computergebruikers. Op een mobiel apparaat verwijst deze link naar de mobiele pagina en dat wordt een overgeslagen omleiding genoemd.
Landen

Het land waar de zoekopdracht vandaan kwam, bijvoorbeeld Canada of Mexico.

Apparaten

Het type apparaat waarop de gebruiker zoekt: computer, tablet of mobiel. Als je afzonderlijke property's hebt voor verschillende apparaattypen (zoals m.example.com voor mobiel en example.com voor computer), kun je mogelijk geen statistieken vergelijken, tenzij je gebruikmaakt van een domeinproperty.

Zoektype

Welk zoektabblad de link bevatte die de gebruiker heeft gezien:

 • Web: Resultaten die worden weergegeven op het tabblad Alle. De afbeeldings- en videoresultaten die op het tabblad 'Alle' in de zoekresultaten worden weergegeven, worden ook meegeteld voor het type Web.
 • Afbeelding: Resultaten die worden weergegeven op het tabblad met zoekresultaten voor Afbeeldingen.
 • Video: Resultaten die worden weergegeven op het tabblad met zoekresultaten voor Video's.
 • Nieuws: Resultaten die worden weergegeven op het tabblad met zoekresultaten voor Nieuws.

Groeperen op zoektype wordt niet ondersteund omdat de lay-out van de pagina met resultaten te verschillend is voor de verschillende zoektypen. Zo kan positie 30 op een pagina met zoekresultaten van Google Afbeeldingen op de eerste pagina zijn, terwijl positie 30 voor zoekresultaten van Google Zoeken op pagina drie staat.

Gegevens worden afzonderlijk opgeslagen op zoektype

Voor een bepaalde URL worden alle gegevens met betrekking tot klikken, vertoningen en positie afzonderlijk opgeslagen voor elk zoektype. Een afbeelding kan bijvoorbeeld worden weergegeven in internetresultaten en afbeeldingsresultaten, maar de gegevens met betrekking tot klikken, vertoningen en positie voor die afbeelding worden afzonderlijk vastgelegd voor online zoekopdrachten en zoekopdrachten naar afbeeldingen.

Voor een afbeelding die wordt gehost op de pagina example.com/aboutme.html, kunnen bijvoorbeeld deze gegevens beschikbaar zijn:

Zoektype Vertoningen Klikken Positie
Afbeelding 20 10 23
Internet 30 30 7
Zoekopmaak

Vertegenwoordigt een speciale zoekresultaatfunctie, zoals een uitgebreid resultaattype of een AMP.

Ondersteunde zoekopmaaktypen zijn onder meer:

Voor afmetingen of filteren op zoekopmaak worden gegevens in de tabel per pagina in plaats van per property verzameld. Gegevens in het diagram worden nog steeds per property gegroepeerd.

In de filterfunctielijst worden alleen filteropties weergegeven voor typen waarvoor je vertoningen hebt. Als je geen AMP-resultaten hebt, wordt AMP niet weergegeven in de filterlijst.

Dezelfde pagina kan meerdere zoekopmaakfuncties in één sessie hebben, maar er wordt slechts één vertoning geteld voor elk functietype. Een pagina kan bijvoorbeeld een uitgebreid resultaat en een zoekresultaatlink hebben in één zoekopdracht.

Gefilterde aantallen klikken

Als je filtert op zoekresultaatfunctie, is het niet gegarandeerd dat alle klikken voor een bepaalde URL plaatsvonden op een link van het gefilterde functietype. Dit komt omdat klikken worden toegewezen aan een URL en niet aan een (URL + functie). Het is wel zeker dat de gebruiker een link met deze URL en functie heeft gezien in dezelfde reeks resultaten als waarop de gebruiker op een link met die URL heeft geklikt.

Voorbeeld: Een gebruiker zoekt op Google naar 'nieuwe auto's'. In de resultaten worden een standaard resultaatlink en een AMP-link getoond die naar dezelfde pagina van een autodealer verwijzen. Klikken op de beide links tellen mee voor dezelfde URL. De volgende dag opent de autodealer (en eigenaar van de website) de zoekanalyse voor de site. Hij groepeert de resultaten op pagina, filtert op AMP-functie en ziet dat die URL wordt vermeld met één klik, waarbij het niet uitmaakt of de gebruiker op de AMP-link of de standaardlink heeft geklikt.

Datums
Hiermee worden je gegevens op dag gegroepeerd. Deze gegevens kunnen voorlopige gegevens bevatten. Alle datums worden weergegeven in Pacific-tijdzone (PT).
Standaard zijn alleen volledige dagen opgenomen (dagen waarop we gegevens hebben van middernacht tot middernacht). Als je gedeeltelijke dagen wilt opnemen (bijvoorbeeld vandaag), moet je het datumfilter wijzigen om de exacte startdatum op te geven.

Statistieken

Geef aan welke statistieken moeten worden weergegeven door op het toepasselijke tabblad in het rapport te klikken.

De volgende statistieken zijn beschikbaar:

 • Klikken: Het aantal klikken afkomstig van een zoekresultaat van Google Zoeken waarmee de gebruiker op je property is terechtgekomen. Meer informatie
 • Vertoningen: Hoeveel links naar je site een gebruiker zag op de pagina met zoekresultaten van Google Zoeken. Vertoningen worden geteld als de gebruiker die resultatenpagina bezoekt, zelfs als de gebruiker niet naar het resultaat is gescrolld. Als een gebruiker echter alleen pagina 1 bekijkt en het resultaat op pagina 2 staat, telt die vertoning niet mee. Het aantal vertoningen wordt verzameld per property of pagina. Bij pagina's met oneindig scrollen, zoals pagina's van Google Afbeeldingen, moet het item wellicht in beeld zijn gebracht om als vertoning te worden meegeteld. Meer informatie
 • CTR: Klikfrequentie, het aantal klikken gedeeld door het aantal vertoningen. Als er geen vertoningen voor een rij met gegevens zijn, staat er een streepje (-) omdat de CTR wordt gedeeld door nul.
 • Gemiddelde positie: De gemiddelde positie van het hoogste resultaat van de site. Als je site bijvoorbeeld drie resultaten heeft op posities 2, 4 en 6, wordt de positie gerapporteerd als 2. Als een tweede zoekopdracht resultaten oplevert op posities 3, 5 en 9, is je gemiddelde positie (2 + 3)/2 = 2,5. Als er geen vertoningen voor een rij met gegevens zijn, staat er een streepje (-) omdat de positie niet bestaat. Meer informatie
 • Positie [alleen in de tabel]: De positiewaarde in de tabel geeft de gemiddelde positie in de zoekresultaten weer voor het item in die specifieke rij. Als je bijvoorbeeld groepeert op zoekresultaat, is de positie de gemiddelde positie voor de opgegeven zoekopdracht in de zoekresultaten. Bekijk de gemiddelde positie hierboven voor informatie over de berekening van deze waarde.

Je gegevens filteren

Je kunt gegevens filteren op meerdere dimensies. Als je de gegevens momenteel groepeert op zoekopdracht, kun je bijvoorbeeld de filters "land='Nederland' EN apparaat='Mobiel'" toevoegen.

Een filter toevoegen:

 • Klik op het label + NIEUW naast de bestaande type- en datumfilters op de pagina.

Een filter verwijderen:

 • Klik op Annuleren naast een bestaand filter. Je kunt de filters voor het zoektype en de datum niet verwijderen.

Een filter aanpassen:

 • Klik op het filter en reset de waarden.

Filtering van gegevens op zoekopdracht of URL kan invloed hebben op de totalen.

Als je gegevens filtert op datum, worden alleen volledige dagen met informatie opgenomen. Als je bijvoorbeeld 'afgelopen 7 dagen' kiest, worden alleen de meest recente zeven volledige dagen aan gegevens weergegeven. Als er vandaag een halve dag aan gegevens is, is de periode van zeven dagen gisteren plus de zes dagen daarvoor.

Gegevens vergelijken

Je kunt gegevens tussen twee exacte waarden binnen één groepsdimensie vergelijken, ongeacht of de dimensie op dat moment geselecteerd is. Als je bijvoorbeeld groepeert op zoekopdracht, kun je de klikken voor deze week vergelijken met die van vorige week. Of je kunt de klikken uit Nederland vergelijken met die uit Frankrijk. Als je groepeert op pagina of zoekopmaak, kan de berekening van de CTR, vertoningen en klikken veranderen. Als je waarden voor een enkele statistiek vergelijkt, staat in de resultatentabel een kolom Verschil om de waarden in elke rij te vergelijken.

Enkele nuttige vergelijkingen:

 • Sorteer op verschil om zoekopdrachten met een aanzienlijke verandering in vergelijking met de week ervoor te bekijken.
 • Vergelijk het totale aantal zoekopdrachten op je mobiele site met de mobiele zoekopdrachten op je desktopsite. Als je geen domeinproperty gebruikt, moet je een afzonderlijk rapport 'Zoekanalyse' voor elke site openen en zoekopdrachten vanaf mobiele apparaten op je desktopsite (www.example.com) vergelijken met alle zoekopdrachten op je mobiele site (m.example.com).
Je kunt alleen waarden in één dimensie tegelijk vergelijken ('Datum', 'Zoekopdrachten', enzovoort). Als je een nieuwe vergelijking in een andere groepsdimensie toevoegt, wordt de bestaande vergelijking verwijderd. Als je bijvoorbeeld klikken voor deze week vergelijkt met die van vorige week (Datum) en vervolgens een vergelijking tussen de VS en Japan (Land) toevoegt, wordt de datum teruggezet naar de standaardwaarde.

Als je twee groepen vergelijkt en een waarde voor een groep in vergelijking met de andere groep zelden voorkomt, wordt voor de eerste groep ~ weergegeven om aan te geven dat er geen aantal beschikbaar is. Als je bijvoorbeeld zoekopdrachtvertoningen voor Duitsland en Thailand vergelijkt, wordt in de resultaatrij voor 'Deutsche Bundesbank' waarschijnlijk het aantal vertoningen voor Duitsland weergegeven terwijl voor Thailand een ~ (niet beschikbaar) wordt weergegeven. Dit komt omdat het aantal vertoningen voor Thailand zich aan het eind van een zeer lange rij zoekresultaten bevindt. Het betekent niet dat het aantal vertoningen nul is, maar dat het aantal vertoningen voor die groep zich ergens onderaan de lijst bevindt. Maar als je filtert op de weinig voorkomende waarde (in dit voorbeeld 'Deutsche Bundesbank'), worden er gegevenswaarden voor beide dimensies weergegeven.

Over de gegevens

In het rapport Zoekanalyse worden de gegevens apart geteld voor elke unieke property. Dit betekent dat de gegevens voor elk van de volgende bestemmingen afzonderlijk worden geteld:

 • https://example.com/
 • http://example.com/
 • http://m.example.com/

Als je gebruikmaakt van een domeinproperty, worden alle gegevens van hetzelfde domein gecombineerd voor zowel http als https.

Datum voor 'Laatst geüpdatet'

De datum voor Laatst geüpdatet in het rapport geeft de laatste datum aan waarvoor het rapport gegevens bevat.

Hoe worden klikken, vertoningen en positie berekend?

Lees meer informatie over hoe klikken, vertoningen en positie worden geteld en berekend.

Voorlopige gegevens

De nieuwste gegevens in het rapport voor zoekprestaties zijn soms voorlopig. Dit betekent dat de gegevens enigszins kunnen veranderen voordat ze worden bevestigd. Voorlopige gegevens zijn meestal minder dan drie dagen oud. Op een bepaald punt worden alle voorlopige gegevens bevestigd. Voorlopige gegevens zijn herkenbaar als je de muisaanwijzer erop plaatst of ze selecteert in het diagram.

Voorlopige gegevens zijn opgenomen in zowel het diagram als de tabellen voor zoekprestaties, evenals het prestatiediagram op de overzichtspagina van Search Console.

Gegevensverschillen

Er kunnen een aantal soorten gegevensverschillen optreden in Search Console.

Verschillen tussen totalen in het diagram en totalen in de tabel

De totalen in het diagram kunnen om verschillende redenen afwijken van de totalen in de tabel:

Algemeen:

 • Heel soms zie je mogelijk een verschil tussen de diagram- en tabelgegevens als je op een pagina of zoekopdracht filtert. Dit komt omdat de gegevens anders worden afgekapt, afhankelijk van de gebruikte groeps- en filtercombinaties. Als in deze gevallen de totalen verschillen, is het werkelijke totaal minstens gelijk aan de weergegeven grotere waarde (en mogelijk meer).
 • Als je filtert op pagina of zoekopdracht, worden de totalen voor 'Komt overeen' en 'Komt niet overeen' mogelijk niet opgeteld bij het niet-gefilterde totaal. Zo komt het totaal van 'Zoekopdrachten met:muis' en 'Zoekopdrachten zonder:muis' misschien niet overeen met de totaalwaarden als er geen filters zijn toegepast. Dit komt omdat geanonimiseerde zoekopdrachten worden weggelaten en gegevens worden afgebroken vanwege weergavebeperkingen.
 • Als je een ineffectief filter toevoegt (zoals resultaten filteren op de hoofd-URL van je site - 'example.com/'), kan dit om meerdere redenen tot verschillen leiden.

Hogere totalen in het diagram:

 • De tabel kan maximaal 1000 rijen bevatten, dus bepaalde rijen kunnen worden weggelaten.
 • Als je per zoekopdracht weergeeft, worden geanonimiseerde (weinig voorkomende) resultaten uit de tabel weggelaten.

Hogere totalen in de tabel:

 • Als de tabel is gegroepeerd op pagina of zoekopmaak, worden de totalen in de tabel gegroepeerd op URL maar de totalen in het diagram nog steeds op property. Als één property meerdere keren in één zoekopdracht wordt weergegeven, telt deze daarom als één resultaat in het diagram maar als meerdere resultaten in de tabel.
 • Sommige zoekopmaken zijn subcategorieën van andere. 'Vacature' is bijvoorbeeld een subcategorie van 'Uitgebreid resultaat', dus hetzelfde resultaat wordt in beide rijen weergegeven.

Verschillen tussen Search Console en andere tools

De gegevens van Search Console kunnen enigszins verschillen van de gegevens in andere tools. Mogelijke redenen hiervoor zijn:

 • Het rapport Zoekanalyse geeft niet alle gegevens weer, ter bescherming van de privacy van de gebruiker. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we bepaalde zoekopdrachten die maar een zeer beperkt aantal keren worden gebruikt of die persoonlijke of gevoelige informatie bevatten, niet bijhouden.
 • De manier waarop we onze brongegevens bewerken, kan tot gevolg hebben dat deze statistieken afwijken van de statistieken die worden vermeld in andere bronnen (bijvoorbeeld omdat we dubbele items en bezoeken van robots verwijderen). Deze verschillen zijn echter zeer gering.
 • Sommige tools hanteren verschillende definities van 'zoekwoorden'. Zo geeft het Hulpprogramma voor zoekwoorden van Google Ads het totale aantal Google-zoekopdrachten op internet voor dat zoekwoord weer. Het rapport Zoekanalyse bevat alleen zoekopdrachten met zoekwoorden waarmee jouw pagina's zijn gevonden in de zoekresultaten van Google Zoeken.
 • Het kan na het berekenen van de cijfers even duren voordat deze zichtbaar zijn voor webmasters. Hoewel gegevens in intervallen worden gepubliceerd, verzamelen we deze voortdurend. Normaal gesproken zijn verzamelde gegevens binnen twee tot drie dagen beschikbaar.
 • Tijdzones spelen ook een rol. In het prestatierapport worden daggegevens bijgehouden aan de hand van de plaatselijke tijd in Californië en worden de gegevens gelabeld in overeenstemming met de plaatselijke tijd in Californië. Als je andere systemen andere tijdzones gebruiken, komt het aantal weergaven per dag mogelijk niet exact overeen. Google Analytics geeft bijvoorbeeld de tijd weer op basis van de plaatselijke tijdzone van de webmaster.
 • Sommige tools, zoals Google Analytics, houden alleen verkeer bij van gebruikers die JavaScript in hun browser hebben ingeschakeld.
 • Gedownloade gegevens met waarden die niet beschikbaar of niet numeriek zijn. Als je de gegevens in het rapport downloadt, worden waarden die in het rapport worden weergegeven als ~ of - (niet beschikbaar/geen cijfer), omgezet in nullen.

Gegevens per property of per pagina verzamelen

Alle gegevens in het diagram worden verzameld per property. Alle gegevens in de tabel worden verzameld per property, behalve als deze gegevens worden gegroepeerd per pagina of zoekopmaak.

Bij de verzameling van gegevens per property is de site waaraan de gegevens worden toegekend de site die de canonieke URL bevat voor de target van de link in de zoekresultaten.

 • Vertoningen: Als een property twee keer in de zoekresultaten voorkomt, wordt deze bij verzameling per property één keer geteld. Als echter op pagina of zoekopmaak wordt gegroepeerd, wordt elke unieke pagina afzonderlijk geteld.
 • Klikken: Als een property twee keer in de zoekresultaten voorkomt en de gebruiker eerst op de ene link klikt, teruggaat en vervolgens op de andere link klikt, wordt dit bij groepering per property één keer geteld omdat beide links naar dezelfde site verwijzen.
 • Positie: Als je gegevens per property verzamelt, wordt de hoogste positie van je property in de zoekresultaten in het rapport opgenomen. Bij groepering per pagina of zoekopmaak wordt de hoogste positie van de pagina in de zoekresultaten in het rapport opgenomen.
 • Voor de klikfrequentie zijn de klikfrequentie en gemiddelde positie bij de verzamelde gegevens per property hoger (vanwege verschillende rekenmethoden) als er meerdere pagina's van dezelfde site in de zoekresultaten voorkomen. Stel dat de zoekopdracht 'leuke dieren voor kinderen' maar drie resultaten oplevert die allemaal afkomstig zijn van dezelfde property en dat gebruikers even vaak op elk van deze links klikken. Dat levert dan het volgende resultaat op:
Resultaten van Google Zoeken Statistieken verzameld per property Statistieken verzameld per pagina
 1. www.petstore.example.com/monkeys
 2. www.petstore.example.com/ponies
 3. www.petstore.example.com/unicorns

Klikfrequentie: 100%
Alle klikken voor een site zijn samengevoegd

Klikfrequentie: 33%
3 pagina's weergegeven, 1/3 van de klikken naar elke pagina

Gemiddelde positie: 1
Hoogste positie van de site in de resultaten
Gemiddelde positie: 2
(1 + 2 + 3) / 3 = 2

 

Bekende problemen

Dit zijn bekende problemen in Search Console. Je hoeft ze niet aan ons te melden, maar feedback over andere functies of problemen die je tegenkomt, stellen we zeer op prijs. Gebruik hiervoor de functie Feedback in de navigatiebalk van het rapport.

 • Het diagram geeft nu alleen gegevens weer die zijn verzameld per property, nooit per URL. (Dit is een functie.)

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?