Přehled výkonu (Vyhledávání)

Přehled výkonu ukazuje důležité metriky výkonu webu ve výsledcích Vyhledávání Google. Umožnuje například:

 • zjistit, jak se návštěvnost z vyhledávání mění v průběhu času, odkud pochází a které vyhledávací dotazy nejpravděpodobněji vedou k zobrazení vašeho webu,
 • zjistit, které dotazy lidé zadávají na mobilních zařízeních, a na základě toho vylepšit cílení na mobilní zařízení,
 • zobrazit, které stránky mají nejvyšší (a nejnižší) míru prokliku z výsledků vyhledávání Google.
Jste nový uživatel?
Pokud s analýzou webů začínáte, přečtěte si tento jednoduchý úvod do tohoto přehledu.

 

OTEVŘÍT PŘEHLED VÝKONU

 

Přehledy výkonu ve službě Search Console – školení Google Search Console

Konfigurace přehledu

Výchozí zobrazení přehledu ukazuje údaje o kliknutích a zobrazeních na vašem webu ve výsledcích Vyhledávání Google za poslední tři měsíce.

 • Výběrem karet nad grafem zvolte zobrazované metriky. Vybrané metriky určují zobrazená čísla (kliknutí, zobrazení, pozice, míra prokliku).
 • Výběrem karty seskupení dat v tabulce zvolte, kterou dimenzi chcete zobrazit. Dimenze definuje seskupení dat: podle adresy URL stránky, země, řetězce dotazu apod.
 • Volitelné: Filtrujte data tím, že přidáte nebo změníte filtry.
 • Volitelné: Porovnejte skupiny dimenzí. Můžete například porovnat výsledky z Brazílie s výsledky z Číny nebo údaje pro obrázky s údaji pro web.

 

Export dat přehledu

Mnoho přehledů umožňuje exportovat data pomocí tlačítka Exportovat . Exportují se údaje z grafu i tabulky. Hodnoty, které se v přehledu zobrazují jako ~ nebo – (není k dispozici / není číslo), budou ve stažených datech uvedeny jako nula.

 

Interpretace grafu

V závislosti na vybraných kartách graf ukazuje celkový počet kliknutí a zobrazení, průměrnou míru prokliku (CTR) a průměrnou pozici pro celou službu. Data v grafu jsou agregována podle služby. Vysvětlení těchto typů metrik a jejich výpočtu najdete v sekci Metriky. Nejnovější data mohou být předběžná. Předběžná data jsou označena, když na ně umístíte kurzor myši nebo je vyberete v grafu.

Pokud data nefiltrujete podle stránky nebo vzhledu vyhledávání, jsou data v grafu vždy agregována podle služby.

Graf ukazuje celkové hodnoty jednotlivých metrik. Součty v grafu se mohou lišit od součtů v tabulce.

Vysvětlení hodnot najdete v sekcích o dimenzích, metrikách a datech.

Interpretace tabulky

Tabulka ukazuje data seskupená podle vybrané dimenze (například podle dotazu, stránky či země).

Pokud výsledky nefiltrujete nebo nezobrazíte podle stránky nebo vzhledu vyhledávání, jsou data v tabulce vždy agregována podle služby.

Součty v grafech se od součtů v tabulkách mohou lišit z různých důvodů.

Vysvětlení hodnot najdete v sekcích o dimenzích, metrikách a datech.

Proč z přehledu zmizela tabulka?

Tabulku do přehledu nezařadíme v případech, kdy by ve vztahu ke grafu nepřinesla žádné další informace. Například pokud byste v tabulce měli zobrazen počet kliknutí seskupený podle zemí a porovnávali byste Spojené státy s Velkou Británií, vypadala by tabulka asi takto:

Země Kliknutí ve Spojených státech Kliknutí ve Spojeném království
Spojené státy 1000 0
Spojené království 0 1000

Tato tabulka oproti grafu nepřináší žádné další informace, proto je vynechána.

Dimenze a filtry

Data můžete seskupit a filtrovat podle následujících dimenzí. Pokud je chcete seskupit, vyberte kartu dimenze nad tabulkou. Pokud je chcete filtrovat, pokyny najdete zde.

Dotazy

Toto jsou řetězce dotazů, které uživatelé na Googlu vyhledávali. Jsou zobrazeny pouze neanonymizované řetězce dotazů, pro které byl vrácen váš web.

Anonymizované dotazy

Některé dotazy (tzv. anonymizované dotazy) se v těchto výsledcích nezobrazují. Nejsou zahrnuty z důvodu ochrany soukromí uživatelů, kteří je zadali. Z tabulky jsou anonymizované dotazy vždy vynechány. V celkových hodnotách grafu jsou anonymizované dotazy standardně zahrnuty. Nejsou v nich však zahrnuty v případě, že filtrujete podle dotazu (buď dotazy obsahující, nebo neobsahující konkrétní řetězec).

Pokud váš web vykazuje vysoký počet anonymizovaných dotazů, může se celková hodnota výrazně lišit od součtu dotazů, které obsahují určitý řetězec, a dotazů, které ho neobsahují. Je to způsobeno tím, že při použití filtru jsou vynechány anonymizované dotazy. Další informace o tom, jak mohou anonymizované dotazy způsobit nesrovnalosti v údajích

Při seskupení nebo filtrování podle dotazu se data agregují podle služby.

Při filtrování podle dotazu nemusejí být v tabulce nebo grafu zahrnuta data o vzácně se vyskytujících dotazech. Při seskupení podle dotazu můžete o data o vzácně se vyskytujících dotazech přijít pouze v tabulce. Nejvýraznější je tento jev u velmi velkých webů.

Pokud již nevidíte vyhledávací dotaz, který byl nedávno zobrazen, zkontrolujte, zda jste nepřidali filtr, který výsledky skryl.

Další omezení dotazů

Kvůli interním omezením služba Search Console uchovává pouze řádky s nejdůležitějšími daty, nikoli všechny řádky dat. Nebudou proto uvedeny všechny neanonymizované dotazy. Místo toho se snažíme ukázat vám ty nejdůležitější pro celou službu.  

Běžná použití

 • Zkontrolujte, zda seznam Vyhledávací dotazy obsahuje očekávaná slova. Pokud v něm nejsou uvedena slova, která byste čekali, je možné, že vaše stránky neobsahují dostatek užitečného obsahu, který je pro daná slova relevantní. Pokud se zobrazí neočekávaná slova (jako „Viagra“ nebo „casino“), je pravděpodobné, že byly stránky napadeny hackery.
 • Najděte dotazy s vysokým počtem zobrazení a nízkou CTR. Tyto dotazy vám pomohou zjistit, kde můžete zlepšit názvy a úryvky, abyste vyhověli zájmům uživatelů.
 • Zjistěte celkový počet značkových a neznačkových dotazů. Mohlo by vás zajímat, kolik dotazů zobrazí váš web, když uživatel zahrne nebo nezahrne konkrétní řetězec, například název značky. Protože nelze počítat anonymizovaná data a při filtrování podle dotazu se vypouštějí data pro vzácně se vyskytující dotazy, tuto hodnotu lze pouze odhadnout. Velmi přibližně lze však procento značkových dotazů odhadnout podle tohoto vzorce:
  (Dotazy obsahující výraz „nějaká hodnota“)
  (Dotazy, které neobsahují výraz „nějaká hodnota“) + (Dotazy obsahující výraz „nějaká hodnota“)
Stránky

Cílová adresa URL, na kterou výsledek Vyhledávání odkazuje po případných přeskakovacích přesměrováních (viz níže).

Většina údajů o výkonu v tomto přehledu je přiřazena ke kanonické adrese URL stránky, nikoli k duplicitní adrese URL. To znamená, že když uživatel ve výsledcích Vyhledávání klikne na duplicitní adresu URL, započítá se kliknutí ke kanonické adrese URL, nikoli k adrese URL, kterou uživatel navštíví. Přehled výkonu proto pro duplicitní adresu URL může ukazovat nula kliknutí, ačkoliv protokoly webu ukazují, že na ni uživatelé přišli z Vyhledávání Google. Kanonickou adresu URL stránky zjistíte pomocí nástroje Kontrola adresy URL.

Malý počet kliknutí a zobrazení může být namísto kanonické adresy URL přiřazeno ke skutečné adrese URL. Týká se to například některých odkazů na informačním panelu ve výsledcích mobilního vyhledávání a některých výsledků s atributem hreflang.

Pokud máte samostatné verze pro počítače, pro mobily a AMP, můžete zkusit zjistit skutečnou návštěvnost jednotlivých duplicitních adres. Návštěvnost adres URL, na které uživatelé klikli, můžete v tomto případě zobrazit tak, že data odfiltrujete podle zařízení (u počítačů a mobilů), nebo podle vzhledu vyhledávání AMP.

 

Když vyberete dimenzi Stránky, data se v tabulce agregují podle stránek, nikoliv podle služby. V grafu jsou data bez ohledu na dimenzi vždy agregována podle služby.

Při seskupení podle stránky v tabulce nemusejí být zahrnuta data pro vzácně se vyskytující dotazy. Nejvýraznější je tento jev u velmi velkých webů.

Přeskakovací přesměrování: Adresa URL, kterou Google u výsledku vyhledávání zobrazuje, se od skutečné adresy URL odkazu může lišit. Přestavte si například web se dvěma verzemi stránky: example.com/stranka pro počítače a m.example.com/stranka pro mobily. Při vyhledávání na počítači i na mobilu může Google zobrazovat adresu URL pro počítače, ale cíl odkazu <a> se bude lišit v závislosti na tom, zda vyhledávání bylo provedeno na počítači, nebo na mobilním zařízení. Na počítači bude odkaz směřovat na stránku pro počítače. Na mobilním zařízení bude směřovat na stránku pro mobily, což se nazývá přeskakovací přesměrování.
Země

Země, kde byl vyhledávací dotaz zadán (například Kanada nebo Mexiko).

Zařízení

Typ zařízení, na kterém uživatel vyhledává: počítač, tablet nebo mobil. Pokud pro různé typy zařízení máte samostatné služby (například m.example.com pro mobily a example.com pro počítače), k porovnání metrik pravděpodobně budete muset použít službu typu Doména.

Typ vyhledávání [Pouze filtr]

Udává, na které kartě ve vyhledávání uživatel viděl odkaz:

 • Web: Výsledky zobrazené na kartě Vše. Jsou zahrnuty i všechny výsledky vyhledávání obrázků a videí zobrazené na kartě Vše.
 • Obrázek: Výsledky zobrazené ve výsledcích vyhledávání na kartě Obrázky.
 • Video: Výsledky zobrazené ve výsledcích vyhledávání na kartě Videa.
 • Zprávy: Výsledky zobrazené ve výsledcích vyhledávání na kartě Zprávy.

Seskupení podle typu vyhledávání není podporováno, protože rozvržení stránky s výsledky se u různých typů vyhledávání velmi liší. Ve výsledcích vyhledávání obrázků se například pozice 30 může nacházet na první stránce, ale ve vyhledávání na webu by pozice 30 byla na třetí stránce.

Data se ukládají samostatně podle typu vyhledávání

Údaje o adrese URL, všech kliknutích, zobrazení a pozici se u každého typu vyhledávání ukládají samostatně. Například obrázek se může zobrazit ve výsledcích vyhledávání na webu i výsledcích vyhledávání obrázků, ale kliknutí, zobrazení a údaje o pozici příslušného obrázku se u vyhledávání na webu a vyhledávání obrázků zaznamenávají samostatně.

Například v případě obrázku hostovaného na webu example.com/aboutme.html můžete získat tato data:

Typ vyhledávání Zobrazení Kliknutí Pozice
Obrázek 20 10 23
Web 30 30 7
Vzhled vyhledávání

Seskupí údaje podle konkrétního typu nebo funkce výsledku vyhledávání.

Podporované typy vzhledu vyhledávání:

Pokud na data použijete dimenzi nebo filtr vzhledu vyhledávání, data v tabulce budou agregována podle stránek, nikoliv podle služby. Data v grafu zůstanou seskupena podle webu.

V seznamu filtrů funkcí se zobrazují pouze možnosti filtrování pro typy, pro které máte nějaká zobrazení. Pokud například nemáte žádné výsledky AMP, možnost AMP v seznamu filtrů uvedena nebude.

Na jedné stránce může být při jedné návštěvě několik funkcí vzhledu vyhledávání. Pro každý typ funkce se však započítá pouze jedno zobrazení. Na stránce například pro jeden dotaz může být jak rozšířený výsledek, tak odkaz.

Filtrované počty kliknutí

Při filtrování podle vzhledu vyhledávání není zaručeno, že všechna kliknutí pro adresu URL byla uskutečněna pomocí odkazu s příslušným typem funkce. Kliknutí se totiž přiřazují k adrese URL, nikoliv ke kombinaci adresa URL + funkce. Je však zaručeno, že uživatel odkaz s touto adresou URL a funkcí viděl ve stejné sadě výsledků, ve kterých na odkaz s danou adresou URL klikl.

Příklad: Uživatel na Googlu vyhledá výraz „nová auta“ a ve výsledcích se zobrazí dva odkazy na stejnou stránku Karlova autosalónu: standardní odkaz a odkaz na stránku AMP. Kliknutí na oba odkazy se samozřejmě započítají ke stejné adrese URL. Další den Karel (vlastník webu) pro svůj web otevře přehled výkonu, seskupí výsledky podle stránky, odfiltruje je podle funkce AMP a uvidí u dané adresy URL uvedené jedno kliknutí, bez ohledu na to, zda uživatel klikl na odkaz AMP, nebo na standardní odkaz.

Data
Seskupuje údaje podle dní. Tyto údaje mohou zahrnovat předběžné údaje. Všechna data jsou v severoamerickém pacifickém časovém pásmu
Ve výchozím nastavení jsou zahrnuty pouze celé dny (dny, pro které máme data od půlnoci do půlnoci). Pokud chcete zahrnout částečné dny (například aktuální den), musíte filtr kalendářních dat změnit tak, aby v něm bylo zadáno přesné počáteční datum.

Metriky

Zobrazené metriky můžete vybrat přepínáním příslušných karet v přehledu.

K dispozici jsou tyto metriky:

 • Kliknutí – Udává, kolikrát uživatelé klikli na výsledky vyhledávání Google, které je přenesly na váš web. Další informace
 • Zobrazení – Počet odkazů na váš web, které se uživatelům zobrazily ve výsledcích vyhledávání Google. Zobrazení se započítávají, když uživatel danou stránku s výsledky navštíví, a to i v případě, že se výsledek nachází mimo viditelnou část stránky. Pokud však uživatel zobrazí pouze první stránku a odkaz se nachází na druhé stránce, zobrazení se nezapočítá. Počet může být agregován podle služby nebo podle stránky. U stránek s nekonečným posouváním (vyhledávání obrázků), může být zobrazení započítáno, jen pokud položka na obrazovce byla vidět. Další informace
 • CTR – Míra prokliku: Počet kliknutí vydělený počtem zobrazení. Pokud v některém řádku s daty nejsou žádná zobrazení, bude CTR zobrazena jako pomlčka (–), protože její výpočet by vedl k dělení nulou.
 • Průměrná pozice [Pouze graf] – Průměrná pozice nejvýše umístěného výsledku z vašeho webu. Jestliže má váš web například tři výsledky na pozicích 2, 4 a 6, bude v přehledu uvedena pozice 2. Pokud druhý dotaz vrátí výsledky na pozicích 3, 5 a 9, průměrná pozice bude (2 + 3)/2 = 2,5. Pokud v některém řádku s daty nejsou žádná zobrazení, pozice bude zobrazena jako pomlčka (–), protože neexistuje. Další informace
 • Pozice [jen v tabulce] – Hodnota pozice v tabulce představuje průměrnou pozici adresy URL ve výsledcích vyhledávání. V případě seskupení podle dotazu se jedná o průměrnou pozici ve výsledcích vyhledávání pro daný dotaz. Informace o výpočtu hodnoty najdete výše v sekci Průměrná pozice.

Filtrování dat

Data lze filtrovat podle několika dimenzí. Pokud například máte aktuálně nastaveno seskupení dat podle dotazu, můžete přidat filtr „země='USA' A zařízení='Mobil'“.

Postup přidání filtru:

 • Klikněte na štítek + NOVÝ vedle existujících filtrů typu a data na stránce.

Postup odstranění filtru:

 • Klikněte na Zrušit vedle existujícího filtru. Filtry typu vyhledávání či data nelze odstranit.

Úprava filtru:

 • Klikněte na filtr a resetujte hodnoty.

Filtrování dat podle dotazu nebo adresy URL může mít vliv na součty.

Při filtrování podle data jsou zahrnuty pouze informace z celých dní. Pokud například zvolíte „posledních 7 dní“, budou zahrnuty pouze údaje z posledních sedmi celých dnů. Jestliže jsou pro dnešní den k dispozici údaje za půl dne, bude sedmidenní období zahrnovat včerejší den a šest předchozích dnů.

Rozlišování malých a velkých písmen

Ve filtrech dotazů a adres URL stránek se nerozlišují malá a velká písmena. Jedinou výjimkou jsou filtry přesných adres URL, u kterých se velká a malá písmena rozlišují.

U regulárních výrazů lze rozlišování velkých a malých písmen aktivovat podle pokynů níže.

Filtrování pomocí regulárních výrazů

Pokud zvolíte filtr Vlastní (regulární výraz), můžete vybranou položku vyfiltrovat pomocí regulárního výrazu (zástupných symbolů). Filtrování pomocí regulárních výrazů lze použít u adres URL stránek a u dotazů uživatelů. Používá se syntaxe RE2.

 • Můžete zvolit, zda se mají zobrazovat řetězce, které regulárnímu výrazu odpovídají, nebo které mu neodpovídají. Ve výchozím nastavení se zobrazují řetězce, které regulárnímu výrazu odpovídají.
 • Ve výchozím nastavení se hledá částečná shoda s regulárním výrazem, tj. shoda kdekoliv v cílovém řetězci. Pomocí znaků ^ nebo $ však můžete určit, že se má hledat shoda na začátku či konci řetězce.
 • Ve výchozím nastavení se při posuzování shody s regulárním výrazem nerozlišují velká a malá písmena. Pokud je chcete rozlišovat, můžete na začátek regulárního výrazu přidat předponu „(?-i)“. Příklad: Výrazu (?-i)AAA bude odpovídat adresa https://example.com/AAA, ale nikoliv adresa https://example.com/aaa.
 • Regulární výraz s neplatnou syntaxí nevrátí žádné shody.
 • Regulární výrazy mohou být zrádné. Vyzkoušejte svůj výraz v online testovacím nástroji nebo si přečtěte kompletní příručku k syntaxi RE2.
Běžné regulární výrazy

Níže uvádíme několik základních regulárních výrazů:

Zástupný znak Popis
.

Představuje libovolný znak.

 • Výrazu „m.n“ odpovídají řetězce „men“ a „man“, ale nikoli „meen“.
[znaky]

Představuje kteroukoliv z položek v hranatých závorkách.

 • Výrazu „c[aie]t“ odpovídají řetězce „cat“, „cit“ a „cet“.
 • Výrazu „i[o0-9]n“ odpovídají řetězce „ion“ a „i7n“, ale nikoliv „ian“.
*

Představuje nula nebo více výskytů předchozího písmena nebo vzoru.

 • Výrazu „fo*d“ odpovídají řetězce „fd“, „fod“, „food“ a „foooooooood“.
 • Výrazu „https*://example“ odpovídají řetězce „http://example“ a „https://example“.
+

Představuje jeden nebo více výskytů předchozího písmena nebo vzoru.

 • Výrazu „fo+d“ odpovídají řetězce „fod“, „food“, „foooooooood“, ale nikoliv „fd“.
|

Operátor NEBO, představuje buď předcházející, nebo následující výraz.

 • Výrazu „New York|San Francisco“ odpovídají řetězce „I love New York“ i „I love San Francisco“.
\d

Jedna číslice 0–9

 • Výrazu „\d\d\d abc“ odpovídá například řetězec „123 abc“.
\D

Libovolný nečíselný znak (například libovolné písmeno, plus, čárka či otazník).

 • Výrazu „\D\D\D 123“ odpovídá řetězec „aaa 123“, ale nikoliv „123 123“.
\s

Libovolný prázdný znak (tabulátor, mezera)

 • Výrazu „1\s2\s3“ odpovídá například řetězec „1 2 3“.
\S

Libovolný neprázdný znak.

 • Výrazu „(\S)+“ odpovídají například slova „fire“ a „ice“ v řetězci „fire and ice“, ale nikoliv celý tento řetězec či mezery v něm.
(?-i)

Určuje, že se u všech následujících znaků mají rozlišovat velká a malá písmena.

 • Výrazu (?-i)AAA bude odpovídat adresa https://example.com/AAA, ale nikoliv adresa https://example.com/aaa.
^

Tento znak na začátku výrazu omezuje vyhledávání na začátek cílového řetězce.

 • Výrazu „^example“ odpovídá řetězec „example“, ale nikoliv „an example“.
 • Výrazu „example“ odpovídají řetězce „example“ i „an example“.

Porovnání skupin

Můžete porovnat data pro dvě hodnoty v libovolné dimenzi seskupení (bez ohledu na to, zda je dané seskupení aktuálně vybráno). Například když máte data seskupená podle vyhledávacího dotazu, můžete porovnat kliknutí ze dvou dní (z tohoto a minulého týdne) nebo ze dvou zemí (z USA a z Francie). Porovnání dat podle stránky nebo vzhledu vyhledávání může změnit výpočet metrik CTR, zobrazení a kliknutí. Při porovnávání hodnot jedné metriky bude v tabulce s výsledky zobrazen sloupec Rozdíl, v němž budou hodnoty z jednotlivých řádků porovnány.

Postup porovnání dat skupiny:

 1. Porovnání se provádí pomocí filtrů (například Datum nebo Typ vyhledávání). Buď upravte stávající filtr, nebo kliknutím na Nový přidejte nový.
 2. V dialogovém okně vlastností filtru vyberte Porovnat.
 3. Přidejte dimenze nebo časy, které chcete porovnat, a klikněte na Použít.
 4. V jednu chvíli může být aktivní pouze jedno porovnání. Přidáním nového porovnávacího filtru nahradíte ten stávající. Pokud například porovnáváte údaje podle data a přidáte porovnání podle zemí, porovnání podle data bude nahrazeno porovnáním podle zemí.

Několik užitečných porovnání:

 • Seřazením dat podle rozdílu získáte přehled dotazů s významným rozdílem oproti předchozímu týdnu.
 • Porovnejte celkový počet vyhledávání na mobilním webu s počtem vyhledávání z mobilních zařízení na webu pro počítače. Pokud nepoužíváte službu typu doména, budete muset pro každý web otevřít samostatný přehled výkonu a porovnat počet vyhledávání z mobilních zařízení na webu pro počítače (www.example.com) se všemi vyhledáváními na mobilním webu (m.example.com).
Porovnávat lze vždy pouze data v jedné dimenzi (Data, Dotazy apod.). Pokud přidáte nové porovnání v jiné dimenzi seskupení, stávající porovnání bude odstraněno. Například pokud porovnáváte kliknutí z tohoto týdne s kliknutími z minulého týdne (Datum) a poté přidáte porovnání mezi Spojenými státy a Japonskem (Země), časové období se resetuje na výchozí nastavení.

Pokud porovnáváte dvě skupiny a hodnota je v jedné z nich velmi vzácná, ale ve druhé nikoliv, ve skupině, ve které je hodnota vzácná, se v daném řádku zobrazí znak ~. Tento znak indikuje, že číslo není k dispozici. Pokud například budete porovnávat zobrazení dotazů mezi Německem a Thajskem, na řádku výsledku „Deutsche Bundesbank“ bude pravděpodobně pro Německo zobrazen počet zobrazení a pro Thajsko bude zobrazeno ~ (není k dispozici). Je to způsobeno tím, že počet zobrazení v Thajsku je až na konci velmi dlouhé řady výsledků. Neznamená to nutně, že je počet zobrazení nulový. Znamená to však, že je v seznamu pro danou skupinu velmi nízko. Pokud však podle vzácné hodnoty (v tomto případě „Deutsche Bundesbank“) budete filtrovat, měli byste vidět data pro obě dimenze.

Další informace o datech

V přehledu výkonu se data pro jednotlivé jedinečné služby počítají nezávisle. Data pro každý z následujících cílů se tedy počítají odděleně:

 • https://example.com/
 • http://example.com/
 • http://m.example.com/

Pokud však použijete službu typu Doména, všechna data ze stejné domény budou sloučena (pro adresy URL se schématem http i https).

Data nezahrnují zobrazení a kliknutí z reklam ve Vyhledávání Google, které vedou na váš web.

Datum poslední aktualizace

Datum Naposledy aktualizováno v přehledu představuje poslední datum, pro které jsou v přehledu k dispozici údaje.

Jak se počítají kliknutí, zobrazení a pozice?

Podrobnosti o započítávání a sčítání kliknutí, zobrazení a pozice naleznete zde.

Předběžné údaje

Nejnovější údaje v přehledu výkonu ve vyhledávání jsou někdy předběžné (to znamená, že se před potvrzením mohou trochu změnit). Předběžné údaje jsou obvykle mladší než tři dny. V určitém okamžiku budou všechny předběžné údaje potvrzeny. Když na údaje najedete kurzorem myši, u předběžných údajů se zobrazí informace, že jsou předběžné.

Předběžné údaje jsou zahrnuty v grafu a tabulkách výkonu ve Vyhledávání a v grafu výkonu na souhrnné stránce v Search Console.

Nesrovnalosti v datech

V Search Console se můžete vyskytnout několik druhů nesrovnalostí v datech.

Nesoulad mezi součty v grafech a v tabulkách

Součty v grafech se od součtů v tabulkách mohou lišit z několika důvodů:

Obecné:

 • Po přidání filtru stránek nebo vzhledů vyhledávání někdy může dojít k nárůstu (někdy i velmi výraznému) údajů o kliknutích a zobrazeních v grafu a nad grafem. Tyto filtry totiž způsobí, že se data již nebudou agregovat (seskupovat) podle služby, ale podle stránek. (Ve výjimečných případech se může stát, že celkové hodnoty z technických důvodů namísto nárůstu klesnou.) Po odstranění všech filtrů stránek a vzhledů vyhledávání z přehledu mohou celkové hodnoty kliknutí a zobrazení klesnout, protože všechna data budou agregována (seskupena) podle služby, nikoliv podle adres URL.
 • Při filtrování podle stránky nebo dotazu součet hodnot pro odpovídající a neodpovídající položky dohromady nemusí dávat celkovou hodnotu pro nefiltrované položky. Například když sečtete hodnoty pro „Dotazy obsahující výraz:myš“ a „Dotazy, které neobsahují výraz:myš“, výsledek se nemusí rovnat celkové hodnotě, která se zobrazí bez filtrů. Důvodem je vynechání anonymizovaných dotazů a oříznutí dat kvůli omezením při zobrazování.
 • V některých výjimečných případech můžete při filtrování podle stránky či dotazu zaznamenat nesrovnalosti mezi údaji v grafu a tabulce. Je to způsobeno odlišným oříznutím dat, které závisí na použité kombinaci seskupení a filtrování. V těchto případech, kdy se celkové hodnoty liší, bude celková hodnota minimálně rovna větší z hodnot (a může být i vyšší).
 • Přidání neúčinného filtru (například filtrování výsledků podle kořenové adresy URL webu, jako je „example.com/“) může z různých důvodů způsobit nesrovnalosti.

Vyšší součty v grafech:

 • Tabulka může mít maximálně 1000 řádků, proto některé řádky mohou být vynechány.
 • Při zobrazení podle dotazu jsou z tabulky vynechány anonymizované (vzácně se vyskytující) výsledky.
 • Z denních součtů mohou být vynechány vzácně se vyskytující dotazy.

Vyšší součty v tabulce:

 • Když je tabulka seskupená podle stránek nebo vzhledu vyhledávání, jsou součty v tabulce seskupeny podle adres URL, ale součty v grafu jsou i nadále seskupeny podle služeb. Pokud se jedna služba ve vyhledávání zobrazí několikrát, započítá se proto v grafu jako jeden výsledek, ale v tabulce jako několik výsledků.
 • Některé vzhledy jsou podkategoriemi jiných. Například záznam nabídky práce je podkategorie rozšířeného výsledku, proto stejný výsledek bude uveden v obou řádcích-

Nesrovnalosti mezi službou Search Console a dalšími nástroji

Data ve službě Search Console se mohou mírně lišit od dat zobrazených v jiných nástrojích. Mezi možné důvody patří následující:

 • Přehled výkonu kvůli ochraně soukromí uživatelů nezobrazuje všechna data. Nezahrnujeme například některé dotazy, které jsou zadávány velmi zřídka nebo obsahují osobní či citlivé údaje.
 • Statistiky se oproti statistikám uvedeným v jiných zdrojích mohou lišit z důvodu zpracování dat (např. za účelem odstranění duplicit). Tyto změny však nebývají nijak zásadní.
 • Mezi výpočtem údajů a jejich zobrazením webmasterům může být určitá prodleva. Ačkoli data publikujeme v intervalech, shromažďujeme je neustále. Obvykle jsou však data dostupná během dvou až tří dnů.
 • Záleží i na časovém pásmu. V přehledu výkonu se denní data sledují v kalifornském místním čase. Data pro každý den jsou tedy označena podle kalifornského času. Jestliže vaše systémy používají jiná časová pásma, nebudou se denní zobrazení zcela shodovat. Například služba Google Analytics zobrazuje čas v místním časovém pásmu webmastera.
 • Některé nástroje, například Google Analytics, sledují provoz pouze od uživatelů, kteří mají v prohlížeči povolený JavaScript.
 • Ve staženém přehledu nejsou k dispozici hodnoty typu Nedostupné / Není číslo. Pokud data přehledu stáhnete, veškeré hodnoty, které se v přehledu zobrazují jako ~ nebo – (není k dispozici / není číslo), budou ve stažených datech uvedeny jako nula.

Agregace dat podle služby vs. podle stránky

Všechna data v grafu jsou agregována podle služby. S výjimkou seskupení podle stránky nebo vzhledu vyhledávání jsou podle služby agregována i všechna data v tabulce.

Při agregaci dat podle služby se data připisují k webu, který obsahuje kanonickou adresu URL cíle odkazu ve výsledku vyhledávání.

 • Zobrazení: Pokud je služba na jedné stránce s výsledky vyhledávání uvedena dvakrát, v zobrazení agregované podle služby se to započítá jako jedno zobrazení. Při seskupení podle stránky nebo vzhledu vyhledávání se každá jednotlivá stránka započítá samostatně.
 • Kliknutí: Pokud je služba ve výsledcích vyhledávání uvedena dvakrát a uživatel klikne na jeden odkaz, vrátí se a poté klikne na druhý odkaz, započítá se při seskupení podle služby jen jedno kliknutí, protože konečným cílem je totožný web.
 • Pozice: Při agregaci podle služby je v přehledu uvedena nejvyšší pozice služby ve výsledcích vyhledávání. Při seskupení podle stránky nebo vzhledu vyhledávání je v přehledu uvedena nejvyšší pozice stránky ve výsledcích vyhledávání.
 • Míra prokliku: Pokud výsledky vyhledávání obsahují více stránek z jednoho webu, v zobrazení dat agregovaném podle služby bude míra prokliku a průměrná pozice vyšší. Důvodem jsou rozdílné metody počítání. Představte si například, že se pro dotaz „domácí mazlíčci pro děti“ zobrazují pouze následující tři výsledky vyhledávání (všechny ze stejné služby) a uživatelé na všechny klikají stejně často.
Výsledky vyhledávání Google Metriky agregované podle služby Metriky agregované podle stránky
 1. www.zverimex.example.com/opice
 2. www.zverimex.example.com/ponici
 3. www.zverimex.example.com/jednorozci

Míra prokliku: 100 %
Všechna kliknutí na odkaz na web dohromady.

Míra prokliku: 33 %
Zobrazeny 3 stránky, každé stránce bude přidělena 1/3 kliknutí.

Průměrná pozice: 1
Nejvyšší pozice webu ve výsledcích.
Průměrná pozice: 2
(1 + 2 + 3) / 3 = 2
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Jste ve službě Search Console noví?

Službu Search Console jste dosud nepoužívali? Začněte tady – ať už jste úplný začátečník, expert na SEO, nebo webový vývojář.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
83844