Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng

Xem tin tuyển dụng, công thức, v.v.

Tìm hiểu xem Google có thể và không thể đọc kết quả nhiều định dạng nào trên trang web của bạn và khắc phục lỗi liên quan đến kết quả nhiều định dạng.

Báo cáo kết quả nhiều định dạng cho trang web của bạn sẽ xuất hiện trong phần Tính năng nâng cao trong ngăn trình đơn. Mỗi loại kết quả nhiều định dạng có một báo cáo riêng. Bạn chỉ nhìn thấy một báo cáo kết quả nhiều định dạng khi:

Nếu bạn đã triển khai một loại kết quả nhiều định dạng mà Google hỗ trợ và không thấy báo cáo trong sản phẩm của mình, hãy xem phần Kết quả nhiều định dạng không hiển thị.

 

MỞ SEARCH CONSOLE

 

Theo dõi kết quả nhiều định dạng trong Search Console – Chương trình đào tạo về Search Console của Google

Sử dụng báo cáo

Mở báo cáo thích hợp từ bảng điều hướng trong Search Console.

Bạn sẽ chỉ thấy một báo cáo nếu Search Console có dữ liệu cho loại kết quả nhiều định dạng đó trên trang web của bạn và cung cấp báo cáo cho loại kết quả đó.

Báo cáo bao gồm một trang tóm tắt và một trang chi tiết:

 1. Trang tóm tắt cho thấy biểu đồ lỗi, cảnh báo và các mục hợp lệ trên trang web của bạn theo thời gian và một bảng cho thấy các nhóm danh mục gồm trạng thái và phần mô tả cho biết mỗi danh mục có bao nhiêu mục dữ liệu có cấu trúc.
 2. Nhấp vào một hàng trong bảng ở trang tóm tắt để xem thông tin chi tiết về các mục trong danh mục đó.

Những điểm cần chú ý

Lý tưởng nhất là số lỗi hiện tại của bạn là 0. Số lỗi hiện tại, cảnh báo và mục hợp lệ sẽ xuất hiện ở đầu biểu đồ trên tất cả các trang trong báo cáo.

Nếu bạn tìm thấy lỗi, hãy xử lý lỗi theo mô tả trong phần Khắc phục sự cố bên dưới.

Nếu bạn thấy cảnh báo, thì những cảnh báo đó không ngăn kết quả nhiều định dạng hiển thị trong Google Tìm kiếm với các tính năng đặc biệt, nhưng có thể ảnh hưởng phần nào đến trải nghiệm người dùng. Bạn có thể gỡ lỗi cảnh báo theo thông tin mô tả trong phần Khắc phục sự cố bên dưới.

 

Chia sẻ báo cáo

Bạn có thể chia sẻ trang chi tiết vấn đề trong báo cáo phạm vi lập chỉ mục hoặc tính năng nâng cao bằng cách nhấp vào nút Chia sẻ trên trang. Đường liên kết này chỉ cho phép người có đường liên kết truy cập vào trang chi tiết vấn đề hiện tại và mọi trang lịch sử xác thực cho vấn đề này. Đường liên kết này không cấp quyền truy cập vào các trang khác về tài nguyên của bạn hoặc cho phép người dùng được chia sẻ thực hiện bất kỳ hành động nào đối với sản phẩm hay tài khoản của bạn. Bạn có thể thu hồi liên kết bất kỳ lúc nào bằng cách vô hiệu hóa chia sẻ cho trang này.

Xuất dữ liệu báo cáo

Nhiều báo cáo có nút xuất để xuất dữ liệu báo cáo. Dữ liệu biểu đồ và dữ liệu bảng sẽ đều được xuất. Những giá trị hiển thị dưới dạng ~ hoặc - trong báo cáo (không có sẵn/không phải số) sẽ đều là số 0 trong dữ liệu được tải xuống.

 

Khắc phục sự cố

Đây là quy trình cơ bản để sắp xếp mức độ ưu tiên và khắc phục các sự cố liên quan đến kết quả nhiều định dạng trên trang web của bạn:

 1. Trên trang tóm tắt của báo cáo kết quả nhiều định dạng, hãy lọc ra các cảnh báo, các mục hợp lệ và trước tiên hãy tập trung vào các lỗi.
 2. Sửa lỗi theo số lượng trang bị ảnh hưởng:
  1. Nếu có sự gia tăng trong biểu đồ lỗi, hãy tìm mức tăng tương ứng trên các hàng lỗi trong bảng.
  2. Khắc phục các vấn đề trên trang web của bạn, kiểm tra kết quả sửa lỗi và đảm bảo rằng bản sửa lỗi đã có hiệu lực trên web. Xem phần Kiểm tra lỗi để tìm hiểu về các công cụ giúp xem và khắc phục sự cố liên quan đến các mục dữ liệu có cấu trúc của bạn.
  3. Quay lại trang chi tiết vấn đề và nhấp vào nút Xác thực bản sửa lỗi để bắt đầu quy trình xác thực. Quy trình này có thể mất vài ngày và bạn sẽ nhận được thông báo qua email về tiến độ.
  4. Nếu tất cả các trường hợp của vấn đề đó được xem là đã khắc phục (nghĩa là bản sửa lỗi được xác thực) thì số trang chịu ảnh hưởng của vấn đề đó sẽ trở thành 0 và trạng thái của vấn đề sẽ được cập nhật.
 3. Tiếp tục sửa lỗi.
 4. Khi toàn bộ lỗi đã được khắc phục, hãy xóa bộ lọc cho các cảnh báo và cân nhắc việc khắc phục những cảnh báo đó. Hầu hết các cảnh báo đều liên quan đến việc thiếu các thuộc tính không bắt buộc trong dữ liệu có cấu trúc của bạn. Việc cung cấp thêm thông tin trong kết quả nhiều định dạng có thể giúp ích cho khách truy cập trang web.

Kiểm tra lỗi

Bạn có thể sử dụng một số công cụ để kiểm tra lỗi trong dữ liệu có cấu trúc:

 • Trong trang chi tiết lỗi:
  • Nhấp vào một URL trong bảng để xem mã dữ liệu có cấu trúc.
  • Nhấp vào biểu tượng kiểm tra Search bên cạnh URL trong bảng để chạy công cụ Kiểm tra URL nhằm xem chi tiết lỗi, kết quả kiểm tra phiên bản trong chỉ mục và phiên bản hoạt động cũng như ảnh chụp màn hình.
 • Sử dụng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng để kiểm tra trang của bạn hoặc kiểm tra lặp lại, sửa đổi và thử nghiệm lại mã của bạn trực tiếp trong trình duyệt. Bạn có thể gửi URL của trang để kiểm tra hoặc sao chép và dán mã vào công cụ.

 

Khắc phục hiện tượng gia tăng số lỗi
Lý do phổ biến nhất dẫn đến số lỗi tăng đột biến là có lỗi trong một mẫu dùng cho nhiều trang trên trang web của bạn.

Hãy xác định xem liệu có phải mức tăng đột biến này xảy ra do có sự thay đổi mức độ nghiêm trọng trong một nhóm các mục hay không:

 1. Nếu bạn thấy mức tăng đột biến, hãy tìm mức sụt giảm tương ứng trong trạng thái khác (cảnh báo hoặc mục hợp lệ).
 2. Nếu bạn tìm thấy mức giảm tương ứng, hãy xác nhận rằng sự tăng và giảm đều liên quan đến một URL giống nhau.
 3. Nếu các mục chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, hãy xác định nguyên nhân bằng cách tìm hiểu kĩ sự gia tăng số lỗi.

Bạn có thể khắc phục sự cố cụ thể bằng cách tìm hiểu kĩ một mục ví dụ và kiểm tra các lỗi theo phương thức mô tả ở trên.

Khắc phục sự cố thiếu kết quả nhiều định dạng / giảm tổng số kết quả nhiều định dạng

 Dưới đây là một số lý do khiến kết quả nhiều định dạng có thể không xuất hiện trong báo cáo:

 • Hiện tại, báo cáo này chưa hỗ trợ một số loại kết quả nhiều định dạng. Hãy xem danh sách các loại kết quả nhiều định dạng được hỗ trợ.
 • Báo cáo chỉ có thể cho thấy kết quả nhiều định dạng từ các trang đã lập chỉ mục. Google có thể không thu thập dữ liệu được một số trang trên trang web của bạn vì nhiều lý do. Đối với các trang web rất lớn, bạn có thể thấy sự khác biệt đáng kể giữa số trang có dữ liệu có cấu trúc trên trang web của bạn và số lượng kết quả nhiều định dạng trong báo cáo này. Nếu bạn thấy số lượng kết quả nhiều định dạng trên trang web của mình giảm mạnh, hãy tìm xem có mức giảm tương ứng trong số trang được lập chỉ mục hay không.
 • Google chưa thu thập dữ liệu các trang. Có thể mất một thời gian để Google thu thập dữ liệu các trang mới hoặc cập nhật. Bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mìnhChúng tôi không đáp ứng các yêu cầu lập chỉ mục ngay lập tức; có thể mất đến một tuần để hoàn thành yêu cầu lập chỉ mục.
 • Google không thể truy cập vào trang. Sử dụng công cụ Kiểm tra URL để xem liệu Google có thể truy cập trang không.
 • Dữ liệu có cấu trúc có thể không hợp lệ đến mức Google không thể nhận dạng được đó là kết quả nhiều định dạng. Sử dụng Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng để kiểm tra trang của bạn (kiểm tra URL của trang thực tế thay vì dán mã dữ liệu có cấu trúc). Nếu hệ thống tìm thấy dữ liệu có cấu trúc nhưng không thể phân tích cú pháp dữ liệu, thì dữ liệu đó sẽ xuất hiện trong Báo cáo dữ liệu có cấu trúc không thể phân tích cú pháp
 • Kết quả nhiều định dạng của bạn có thể chưa được hỗ trợ tại địa phương của bạn. Hãy xem tài liệu để xem loại kết quả nhiều định dạng của bạn có được hỗ trợ tại khu vực của bạn hay không.
 1. Sử dụng công cụ kiểm tra Kết quả nhiều định dạng trên trang của bạn để xem Google có thể truy cập trang và xem mã kết quả nhiều định dạng hay không, đồng thời để xác nhận tính hợp lệ của mã kết quả nhiều định dạng.
 2. Sử dụng Công cụ kiểm tra URL để xem Google đã lập chỉ mục và có thể truy cập trang hay không. Ngoài ra, hãy kiểm tra phiên bản đang hoạt động của trang để chắc chắn rằng Google có thể truy cập phiên bản đó.
Danh sách lỗi phổ biến liên quan đến dữ liệu có cấu trúc
Sau đây là danh sách các lỗi phổ biến nhất xuất hiện trong báo cáo này:
Lỗi Mô tả
URL không hợp lệ trong thuộc tính "tên thuộc tính" URL trong thuộc tính chỉ định là không hợp lệ.
Thiếu thuộc tính "tên thuộc tính" Thiếu thuộc tính bắt buộc.
Định dạng calo không hợp lệ trong thuộc tính "tên thuộc tính" Giá trị cho thuộc tính calories là không hợp lệ.
Ngày/giờ không ở định dạng ISO 8601 trong thuộc tính "tên thuộc tính" Giá trị ngày cho thuộc tính chỉ định là không hợp lệ. Ngày phải ở định dạng ISO 8601.
Thiếu giá trị trong thuộc tính "tên thuộc tính" Giá trị của thuộc tính chỉ định đang trống.
Giá trị không hợp lệ trong thuộc tính "tên thuộc tính" Giá trị của thuộc tính chỉ định là không hợp lệ.
Độ dài chuỗi không hợp lệ trong thuộc tính "tên thuộc tính" Giá trị chuỗi của thuộc tính chỉ định là quá dài hoặc quá ngắn.
Loại đối tượng không hợp lệ cho thuộc tính "tên thuộc tính" Kiểu đối tượng dữ liệu có cấu trúc cho thuộc tính chỉ định là không chính xác.
Loại giá trị không hợp lệ cho thuộc tính "tên thuộc tính" Loại giá trị cho thuộc tính chỉ định là không chính xác.
Không nhận dạng được thuộc tính "tên thuộc tính" Bạn đã xác định một thuộc tính không xác định trong dữ liệu có cấu trúc.
Thuộc tính "tên thuộc tính" bị trùng lặp Tồn tại các định nghĩa thuộc tính trùng lặp nhau trong cùng một đối tượng.
Phải chỉ định "thuộc tính 1" hoặc "thuộc tính 2" Bạn phải chỉ định duy nhất một trong hai thuộc tính này.
Phải chỉ định "thuộc tính 1", "thuộc tính 2" hoặc "thuộc tính 3" Bạn phải chỉ định duy nhất một trong ba thuộc tính này.
Chưa cung cấp giá trị nhận dạng toàn cầu nào (ví dụ như gtin, mpn, isbn) Bạn phải cung cấp ít nhất một trong các thuộc tính giá trị nhận dạng toàn cầu sau để nhận dạng sản phẩm của mình: gtin8, gtin13, gtin14, mpn hoặc isbn
Giá trị trong thuộc tính "tên thuộc tính" phải là số dương Giá trị thuộc tính chỉ định phải là một số dương.
Số nguyên trong thuộc tính "thuộc tính" không hợp lệ Giá trị số nguyên cho thuộc tính chỉ định là không hợp lệ.
Định dạng giá trong thuộc tính "thuộc tính" không hợp lệ Định dạng giá cho thuộc tính chỉ định là không hợp lệ.
Giá trị về sản phẩm có sẵn trong thuộc tính "tên thuộc tính" không hợp lệ Giá trị lượng sản phẩm có sẵn là không hợp lệ.
Bạn đã xếp hạng một bài đánh giá chứ không phải một mục Bạn đã xếp hạng một bài đánh giá trong điểm xếp hạng tổng hợp, thay vì chính mục đó.
Không thể xác định thang điểm xếp hạng Bạn đã cung cấp thang điểm xếp hạng mà chúng tôi không hiểu được.
Xếp hạng đang thiếu giá trị tốt nhất và/hoặc kém nhất bắt buộc Thiếu các giá trị tốt nhất và/hoặc kém nhất cho điểm xếp hạng.
Giá trị xếp hạng nằm ngoài phạm vi Giá trị xếp hạng được cung cấp nằm ngoài phạm vi.
Bài đánh giá có nhiều điểm xếp hạng tổng hợp Bài đánh giá có nhiều điểm xếp hạng tổng hợp; bạn chỉ có thể cung cấp một điểm xếp hạng.
Nhiều bài đánh giá không có đối tượng aggregateRating Bạn đã cung cấp nhiều bài đánh giá mà không có điểm xếp hạng tổng hợp.
Số cho thuộc tính "tên thuộc tính" nằm ngoài phạm vi Thuộc tính số nằm ngoài phạm vi cho phép (hoặc đã xác định).
Lỗi cú pháp trong hộp tìm kiếm liên kết trang web Lỗi cú pháp chung trong định nghĩa Hộp tìm kiếm liên kết trang web.
Chưa định nghĩa tham số truy vấn tùy chỉnh trong URL mục tiêu (Hộp tìm kiếm liên kết trang web) Chuỗi vấn đề cho giá trị truy vấn không xác định trong mẫu url liên kết trang web.
Tên tham số truy vấn không khớp trong URL mục tiêu (Hộp tìm kiếm liên kết trang web) Tên biến truy vấn dùng trong target khác với tên biến dùng trong query-input . Ví dụ: bạn có thể đã triển khai mã có dạng như thế này:
"target": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=my_query"

Tên dùng trong 'q' và 'query-input' phải giống nhau:
"target": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=search_term_string"
Miền URL mục tiêu nằm ngoài miền URL của trang web

(Hộp tìm kiếm liên kết trang web) Các URL trong target và url phải có cùng miền gốc. Dưới đây là ví dụ về URL khớp nhau và không khớp nhau:

 • http://www.example.com và http://example.comKhớp
 • http://m.example.com và http://query.example.comKhớp
 • http://www.example.com và http://example.fr.co – Không khớp
 • http://www.example.com và http://exaample.com – Không khớp
URL mục tiêu không hợp lệ (Hộp tìm kiếm liên kết trang web) URL không hợp lệ trong thuộc tính target.
URL mục tiêu không theo giao thức HTTP (Hộp tìm kiếm liên kết trang web) URL không hợp lệ trong thuộc tính target: phải theo giao thức http hoặc https.
Lỗi trong định nghĩa hộp tìm kiếm liên kết trang web (Hộp tìm kiếm liên kết trang web) Lỗi trong định nghĩa hộp tìm kiếm liên kết trang web.
Giá trị liệt kê trong thuộc tính "tên thuộc tính" không hợp lệ Giá trị thuộc tính không khớp với bất kỳ giá trị liệt kê được cho phép nào.
Lỗi không xác định Đã xảy ra lỗi không thuộc danh mục nào khác được liệt kê ở đây.
Giá trị @context không hợp lệ hoặc không được hỗ trợ

Giá trị được chỉ định cho thuộc tính @context trong mã đánh dấu JSON-LD có lỗi chính tả, không được hỗ trợ hoặc không áp dụng cho phần tử đó. Hiện tại, Google chỉ hỗ trợ những giá trị sau:

 • http://schema.org
 • http://schema.googleapis.com
 • http://gs1.org/voc
 • https và biến thể đánh dấu / đứng sau các giá trị trước đó

Google không hỗ trợ các ngữ cảnh JSON-LD được khai báo tùy chỉnh từ xa, ví dụ: http://example.com/schemas/custom_schema

 

Trang tóm tắt

Trong biểu đồ, một mục được gán trạng thái nghiêm trọng nhất ảnh hưởng đến mục đó, vì vậy một mục có cả lỗi và cảnh báo sẽ có trạng thái "Lỗi". Một mục chỉ được tính một lần trong biểu đồ. Bạn có thể xem phần Lưu ý về tổng số trạng thái.

Trong bảng, trạng thái vấn đề được gán cho một thuộc tính cụ thể của mục (không phải cho toàn bộ mục), do đó, một mục dữ liệu có cấu trúc có thể xuất hiện nhiều lần trong bảng.

Có những trạng thái sau đây:

 • Lỗi: Kết quả nhiều định dạng này không thể xuất hiện trên Google Tìm kiếm dưới dạng một kết quả nhiều định dạng. Các mục có trạng thái lỗi là những mục có ít nhất một lỗi và cũng có thể có thêm một hoặc nhiều cảnh báo.
 • Hợp lệ nhưng có cảnh báo: Kết quả nhiều định dạng này đủ điều kiện xuất hiện trên Google Tìm kiếm dưới dạng một kết quả nhiều định dạng. Các vấn đề trong cảnh báo thường là đề xuất về những giá trị tùy chọn bị thiếu hay không hợp lệ, lỗi trong các thuộc tính không quan trọng hoặc cảnh báo về việc sử dụng các thuộc tính không dùng nữa. Thường thì việc cung cấp thêm nhiều thuộc tính tùy chọn trong dữ liệu có cấu trúc của bạn sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
 • Hợp lệ: Kết quả nhiều định dạng này đủ điều kiện xuất hiện trên Google Tìm kiếm dưới dạng một kết quả nhiều định dạng. Tất cả dữ liệu bắt buộc và tùy chọn đều được cung cấp chính xác.

Nếu bạn muốn xem tất cả các vấn đề cho một kết quả nhiều định dạng, hãy xem phần Kiểm tra lỗi.

Lưu ý về tổng số trạng thái
Tổng giá trị cho mỗi trạng thái trong bảng có thể vượt quá tổng giá trị trong trạng thái tương ứng cho biểu đồ. Hai ví dụ về lý do của hiện tượng này:
 • Một mục có 3 cảnh báo khác nhau sẽ xuất hiện 3 lần trong bảng (tổng = 3), nhưng chỉ tính là 1 mục (tổng = 1) trong giá trị tổng số của thẻ cảnh báo.
 • Một mục có cả lỗi và cảnh báo (hai hàng trong bảng) sẽ chỉ tính là 1 lỗi trong giá trị tổng số của thẻ lỗi. (Một mục được tính theo trạng thái nghiêm trọng nhất trong mục.)

Trang chi tiết vấn đề

Bạn có thể chọn một hàng vấn đề trong bảng trang tóm tắt để mở một trang cho thấy thông tin chi tiết về vấn đề đã chọn. Một vấn đề có thể ảnh hưởng đến kết quả nhiều định dạng trên nhiều trang, các kết quả nhiều định dạng trên một trang hoặc một kết quả nhiều định dạng nhiều lần.

Trang chi tiết vấn đề chứa các thông tin sau:

Trạng thái
Trạng thái xác thực của vấn đề này. 
Phát hiện lần đầu tiên
Ngày đầu tiên phát hiện vấn đề này trên trang web của bạn. Nếu tất cả vấn đề thuộc loại này đã được giải quyết, nhưng một trường hợp mới của vấn đề xuất hiện trong vòng 90 ngày, thì ngày này sẽ là ngày đầu tiên phát hiện thấy vấn đề chứ không phải ngày xuất hiện trường hợp mới.
Ví dụ
Danh sách các kết quả nhiều định dạng chịu ảnh hưởng của vấn đề này. Xin lưu ý rằng danh sách ví dụ có thể bỏ qua một số hàng vì nhiều lý do, chẳng hạn như các trường hợp vấn đề đã xuất hiện sau lần thu thập dữ liệu trang web mới nhất hoặc các trường hợp ảnh hưởng đến hơn 1.000 mục (bảng chỉ có thể cho thấy 1.000 hàng).
Loại mục
Giá trị name trong dữ liệu có cấu trúc của mục.
Lần thu thập dữ liệu gần nhất
Lần cuối cùng Google thu thập dữ liệu trang có vấn đề này.

 

Để xem thêm thông tin về một vấn đề trên một trang cụ thể, hãy chọn vấn đề trong bảng ví dụ. 

Nhấp vào biểu tượng kiểm tra Search bên cạnh URL trong bảng để chạy công cụ Kiểm tra URL nhằm xem chi tiết lỗi, kết quả kiểm tra phiên bản trong chỉ mục và phiên bản hoạt động cũng như ảnh chụp màn hình.

 

Giới thiệu về quy trình xác thực

Sau khi khắc phục tất cả các trường hợp của một vấn đề cụ thể trên trang web của mình, bạn có thể yêu cầu Google xác thực các thay đổi. Nếu tất cả các trường hợp đã biết biến mất thì vấn đề sẽ được đánh dấu là đã khắc phục trong bảng trạng thái và đưa xuống cuối bảng. Search Console theo dõi trạng thái xác thực của vấn đề nói chung, cũng như trạng thái của từng trường hợp trong vấn đề đó. Khi tất cả các trường hợp của vấn đề biến mất, vấn đề sẽ được coi là đã khắc phục. (Để biết các trạng thái thực tế được ghi lại, hãy xem Trạng thái xác thực vấn đềTrạng thái xác thực trường hợp).

Thông tin khác về thời gian tồn tại của vấn đề...

Thời gian tồn tại của một vấn đề kéo dài từ lần đầu tiên phát hiện thấy bất kỳ trường hợp nào của vấn đề trên trang web của bạn cho đến 90 ngày sau khi trường hợp cuối cùng được đánh dấu là đã biến mất khỏi trang web. Nếu 90 ngày trôi qua mà không có trường hợp lặp lại nào, vấn đề sẽ bị xóa khỏi lịch sử báo cáo.

Ngày phát hiện đầu tiên của vấn đề là ngày đầu tiên phát hiện thấy vấn đề trong suốt thời gian tồn tại này và sẽ không thay đổi. Vì thế:

 • Nếu tất cả các trường hợp của một vấn đề đã được khắc phục, nhưng một trường hợp mới của vấn đề xảy ra 15 ngày sau đó, vấn đề vẫn sẽ được đánh dấu là chưa khắc phục và ngày "phát hiện đầu tiên" vẫn là ngày ban đầu.
 • Nếu vấn đề đó lặp lại sau 91 ngày kể từ khi trường hợp cuối cùng được khắc phục thì lúc này vấn đề trước đó đã được đóng lại. Do đó trường hợp này được ghi lại dưới dạng vấn đề mới, với ngày phát hiện đầu tiên được đặt thành "hôm nay".

Quy trình xác thực cơ bản

Dưới đây là tổng quan về quy trình xác thực sau khi bạn nhấp vào Xác thực khắc phục cho một vấn đề. Quy trình này có thể mất vài ngày và bạn sẽ nhận được thông báo tiến độ qua email.

 1. Khi bạn nhấp vào Xác thực khắc phục, Search Console ngay lập tức kiểm tra một vài trang.
  • Nếu vấn đề hiện tại xảy ra trên bất kỳ trang nào trong số này, quy trình xác thực sẽ kết thúc và trạng thái xác thực vẫn giữ nguyên.
  • Nếu lỗi hiện tại không xảy ra trên các trang mẫu, quy trình xác thực sẽ tiếp tục với trạng thái Đã bắt đầu. Nếu quy trình tìm thấy các vấn đề không liên quan khác, những trường hợp đó được tính riêng với loại vấn đề này và việc xác thực vẫn tiếp tục.
 2. Search Console sẽ xem qua danh sách các URL đã biết bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Chỉ những URL mà trên đó xảy ra các trường hợp đã biết của vấn đề này mới được đưa vào hàng đợi để thu thập lại dữ liệu, không phải toàn bộ trang web. Search Console lưu giữ bản ghi về tất cả các URL đã kiểm tra trong lịch sử xác thực và bạn có thể truy cập vào lịch sử này từ trang chi tiết vấn đề.
 3. Khi Search Console kiểm tra một vấn đề:
  1. Nếu không tìm thấy vấn đề, trạng thái xác thực trường hợp sẽ thay đổi thành Đạt chuẩn. Nếu đây là trường hợp đầu tiên được kiểm tra sau khi xác thực bắt đầu, trạng thái xác thực vấn đề sẽ thay đổi thành Trông có vẻ ổn.
  2. Nếu URL không thể truy cập được, trạng thái xác thực trường hợp sẽ thay đổi thành Khác (không phải là trạng thái lỗi).
  3. Nếu trường hợp vẫn còn tồn tại, trạng thái vấn đề sẽ thay đổi thành Không đạt và quy trình xác thực kết thúc. Nếu đây là một trang mới được phát hiện qua quá trình thu thập dữ liệu bình thường, trang sẽ được xem là một trường hợp khác của vấn đề hiện tại này.
 4. Khi tất cả các lỗi và URL cảnh báo đã được kiểm tra và số lượng vấn đề là 0, trạng thái của vấn đề sẽ thay đổi thành Đã vượt qua. Lưu ý quan trọng: Ngay cả khi số trang bị ảnh hưởng giảm xuống còn 0 trang và trạng thái vấn đề thay đổi thành Đạt, nhãn mức độ nghiêm trọng sẽ vẫn xuất hiện (Lỗi hoặc Cảnh báo).

Ngay cả khi bạn không bao giờ nhấp vào "bắt đầu xác thực" Google vẫn có thể phát hiện thấy các trường hợp đã khắc phục của một vấn đề. Nếu phát hiện thấy tất cả các trường hợp của một vấn đã được khắc phục trong quá trình thu thập dữ liệu thông thường, Google sẽ thay đổi trạng thái vấn đề thành "N/A" (Không áp dụng) trên báo cáo.

Khi nào vấn đề được xem là "đã khắc phục" cho một URL hay một mục?

Vấn đề được đánh dấu là đã khắc phục cho một URL hoặc một mục khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Khi Google thu thập dữ liệu URL và không còn tìm thấy vấn đề trên trang. Đối với lỗi thẻ AMP, điều này có nghĩa là bạn đã khắc phục thẻ hoặc thẻ đã bị xóa (nếu thẻ không bắt buộc). Trong một lần xác thực, URL sẽ được xem là "đã vượt qua."
 • Nếu Google không thể truy cập vào trang vì bất kỳ lý do nào (trang đã bị xóa, trang có thẻ đánh dấu noindex, trang yêu cầu xác thực, v.v.), hệ thống sẽ xem là vấn đề đã được khắc phục cho URL đó. Trong một lần xác thực, trang sẽ được gán trạng thái xác thực là "khác".

Xác thực lại

Khi bạn nhấp vào Xác thực lại cho một quy trình xác thực không thành công, quy trình sẽ bắt đầu lại với tất cả các trường hợp không thành công, cộng thêm bất kỳ trường hợp mới nào của vấn đề mà Google phát hiện thấy trong quá trình thu thập dữ liệu thông thường.

Bạn nên đợi chu kỳ xác thực hoàn tất trước khi yêu cầu một chu kỳ khác, ngay cả khi bạn đã khắc phục một số vấn đề trong chu kỳ hiện tại.

Các trường hợp đã đáp ứng quá trình xác thực (đánh dấu là Đạt) hoặc không truy cập được nữa (đánh dấu là Khác) sẽ không được kiểm tra lại và sẽ bị xóa khỏi nhật ký khi bạn nhấp vào Xác thực lại.

Lịch sử xác thực

Bạn có thể xem tiến trình của yêu cầu xác thực bằng cách nhấp vào liên kết chi tiết xác thực trong trang chi tiết vấn đề.

Các mục trong lịch sử xác thực được nhóm theo URL cho báo cáo AMP và báo cáo Trạng thái lập chỉ mục. Trong báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động và Kết quả nhiều định dạng, các mục được nhóm theo kết hợp URL + mục dữ liệu có cấu trúc (như được xác định bởi giá trị Tên của mục). Trạng thái xác thực sẽ áp dụng cho vấn đề cụ thể mà bạn đang kiểm tra. Bạn có thể thấy một vấn đề gắn nhãn "Đã vượt qua" trên một trang, nhưng các vấn đề khác lại bị gắn nhãn "Không đạt", "Đang chờ xử lý" hoặc "Khác".

Trạng thái xác thực vấn đề

Các trạng thái xác thực sau đây áp dụng cho một vấn đề nhất định:

 • Chưa bắt đầu: Có một hoặc nhiều trang xảy ra một trường hợp của vấn đề này và bạn chưa hề bắt đầu xác thực các trang đó. Các bước tiếp theo:
  1. Nhấp vào vấn đề để tìm hiểu chi tiết lỗi. Hãy kiểm tra các trang riêng lẻ để xem ví dụ về lỗi trên trang trực tuyến bằng cách sử dụng quy trình Kiểm tra AMP. (Nếu quy trình Kiểm tra AMP không hiển thị lỗi trên trang thì đó là vì bạn đã sửa lỗi trên trang thực tế sau khi Google tìm thấy lỗi và tạo báo cáo vấn đề này).
  2. Nhấp vào "Tìm hiểu thêm" trên trang chi tiết để xem chi tiết về quy tắc bị vi phạm.
  3. Nhấp vào dòng URL ví dụ trong bảng để biết chi tiết về lỗi cụ thể đó.
  4. Sửa lỗi các trang của bạn rồi nhấp vào Xác thực khắc phục để Google thu thập lại dữ liệu các trang của bạn. Google sẽ thông báo cho bạn về tiến trình xác thực. Quá trình xác thực thường mất tối đa khoảng hai tuần, tuy vậy một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, xin hãy kiên nhẫn. 
 • Đã bắt đầu: Bạn đã bắt đầu một lượt xác thực và Google chưa tìm thấy trường hợp còn lại nào của vấn đề. Bước tiếp theo: Google sẽ gửi thông báo khi quy trình xác thực diễn ra và cho bạn biết việc bạn cần làm, nếu cần thiết.
 • Trông có vẻ ổn: Bạn đã bắt đầu xác thực và tất cả các trường hợp của vấn đề mà Google đã kiểm tra đến giờ đều đã được khắc phục. Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì, nhưng Google sẽ gửi thông báo khi quy trình xác thực diễn ra và cho bạn biết việc bạn cần làm.
 • Đã vượt qua: Tất cả các trường hợp đã biết của vấn đề đã biến mất (hoặc URL bị ảnh hưởng không còn truy cập được nữa). Bạn hẳn đã nhấp vào "Xác thực khắc phục" để có được trạng thái này (nếu trường hợp biến mất khi bạn chưa yêu cầu xác thực, trạng thái sẽ thay đổi thành N/A). Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì khác.
 • Không có: Google nhận thấy rằng vấn đề đã được khắc phục trên tất cả các URL, ngay cả khi bạn chưa hề bắt đầu xác thực. Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì khác.
 • Không thành công: Một số trang nhất định vẫn có vấn đề này sau khi bạn nhấp vào "Xác thực". Bước tiếp theo: Khắc phục vấn đề và xác thực lại.

Trạng thái xác thực trường hợp

Sau khi bạn yêu cầu xác thực, mọi trường hợp của vấn đề đều được chỉ định một trong các trạng thái xác thực sau đây:

 • Đang chờ xác thực: Đã đưa vào hàng đợi để xác thực. Trong lần cuối cùng Google kiểm tra, trường hợp này của vấn đề vẫn tồn tại.
 • Đã vượt qua: [Không hiển thị trong tất cả báo cáo] Google đã kiểm tra trường hợp của vấn đề và trường hợp không còn tồn tại. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này nếu đã thể hiện rõ thao tác nhấp vào Xác thực cho trường hợp này.
 • Không đạt: Google đã kiểm tra trường hợp này của vấn đề và trường hợp vẫn tồn tại. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này nếu đã nhấp vào Xác thực một cách rõ ràng cho trường hợp này.
 • Khác: [Không hiển thị trong tất cả báo cáo] Google không thể truy cập vào URL có trường hợp này hoặc không thể tìm thấy mục trên trang nữa (đối với dữ liệu có cấu trúc). Được xem là trạng thái tương đương với Đạt.

Xin lưu ý rằng cùng một URL có thể có nhiều trạng thái tùy theo loại vấn đề. Ví dụ: nếu một trang có cả vấn đề X và vấn đề Y, thì vấn đề X có thể thuộc trạng thái xác thực Đạt trong khi vấn đề Y trên chính trang đó có thể thuộc trạng thái xác thực Đang chờ xử lý.

 

Các vấn đề đã biết

Sau đây là các vấn đề đã biết trong Search Console. Bạn không cần báo cáo các vấn đề này cho chúng tôi, nhưng chúng tôi rất muốn nhận được phản hồi của bạn về bất kỳ tính năng hoặc vấn đề nào bạn tìm thấy. Hãy sử dụng cơ chế Phản hồi tích hợp trong thanh điều hướng.

 • Một số vấn đề có tên dài và khó hiểu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
83844
false