รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

ดูประกาศรับสมัครงาน สูตรอาหาร และอื่นๆ

ดูว่า Google อ่านผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ประเภทใดจากเว็บไซต์ได้บ้าง ทราบข้อมูลในการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ และขอให้มีการรวบรวมข้อมูลหลังจากที่แก้ไขปัญหาแล้ว

รายงานผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับเว็บไซต์ของคุณจะแสดงอยู่ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพในแผงเมนู

หากต้องการดูรายงานของประเภทผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่ต้องการ ผลการค้นหาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • Google ต้องหาผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ประเภทดังกล่าวพบในพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ และ
 • ผลการค้นหาดังกล่าวต้องอยู่ในประเภทผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่รองรับตามที่ระบุไว้ด้านล่าง หากคุณใช้ประเภทที่รองรับและไม่เห็นรายงานในพร็อพเพอร์ตี้ ให้ดูไม่มีผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

 

เปิด Search Console

 

Search Console มีรายงานสำหรับประเภทผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ดังต่อไปนี้

การใช้รายงานนี้

สิ่งที่ควรตรวจสอบ

โดยหลักการแล้วคุณไม่ควรพบข้อผิดพลาดปัจจุบันในข้อมูลผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ ดังนั้นจำนวนข้อผิดพลาดปัจจุบันจึงควรเป็น 0 หากเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้

 • ข้อผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเทมเพลต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อผิดพลาดกระจุกอยู่ในบางประเภทเท่านั้น
 • รายการโดยรวมลดลงโดยไม่มีข้อผิดพลาดที่สัมพันธ์กัน อาจหมายความว่า Google เข้าถึงหน้าเว็บไม่ได้หรือรายการผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ไม่ปรากฏในหน้าเว็บ

หากพบข้อผิดพลาด ให้จัดการตามที่อธิบายไว้ในส่วนจัดลำดับความสำคัญและแก้ไขปัญหาด้านล่าง

หากพบคำเตือน คำเตือนไม่ทำให้ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์หมดสิทธิ์แสดงผลใน Google Search พร้อมกับฟีเจอร์พิเศษ แต่อาจทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ไม่สมบูรณ์ ดูวิธีแก้ไขคำเตือนในส่วนจัดลำดับความสำคัญและแก้ไขปัญหา

จัดลำดับความสำคัญและแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนทั่วไปในการจัดลำดับความสำคัญและแก้ไขปัญหาจากหน้ารายงานสรุปมีดังนี้

 1. ในหน้ารายงานสรุป ให้กรองคำเตือนออกและให้ความสำคัญกับข้อผิดพลาดก่อน
 2. หาความสอดคล้องระหว่างจำนวนข้อผิดพลาดทั้งหมดและข้อผิดพลาดใดๆ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ปัญหาที่อาจส่งผลต่อจำนวนข้อผิดพลาดโดยรวมหรือจำนวนหน้าทั้งหมดที่จัดทำดัชนีแล้ว
 3. แก้ไขแถวข้อผิดพลาดตามลำดับจำนวนมากไปน้อย ดังนี้
  1. หากมีข้อผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแผนภูมิ ให้มองหาการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกันในแถวข้อผิดพลาดในตาราง
  2. คลิกแถวข้อผิดพลาดเพื่อไปที่หน้ารายละเอียดข้อผิดพลาดซึ่งจะมีข้อมูลเพิ่มเติม อ่านคำอธิบายเกี่ยวกับประเภทข้อผิดพลาดนั้นๆ เพื่อดูวิธีจัดการที่ดีที่สุด (อินสแตนซ์บางรายการของปัญหานี้ในเว็บไซต์อาจจะไม่ปรากฏในรายการด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น อินสแตนซ์ที่แสดงตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ครั้งล่าสุด หรืออินสแตนซ์ที่มีผลต่อรายการมากกว่า 1,000 รายการ)
  3. แก้ไขปัญหาในเว็บไซต์ ทดสอบการแก้ไข แล้วตรวจสอบว่าการแก้ไขปรากฎอยู่ในเว็บแล้ว
  4. กลับไปที่หน้ารายละเอียดของปัญหาและคลิกปุ่มตรวจสอบการแก้ไขเพื่อเริ่มกระบวนการตรวจสอบ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวัน และคุณจะได้รับอีเมลแจ้งความคืบหน้า
  5. หากพบว่าอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว (มีการยืนยันการแก้ไข) จำนวนหน้าเว็บที่ได้รับผลกระทบก็จะเหลือ 0 และสถานะของปัญหาจะได้รับการอัปเดต
 4. แก้ไขข้อผิดพลาดต่อ
 5. เมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดแล้ว ให้นำตัวกรองหาคำเตือนออกและพิจารณาแก้ไขคำเตือน คำเตือนส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับช่องที่คุณจะใส่ข้อมูลหรือไม่ใส่ก็ได้ในข้อมูลที่มีโครงสร้าง การมีข้อมูลเพิ่มเติมในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น

การแก้ปัญหา

การแชร์รายงาน

คุณแชร์รายละเอียดปัญหาได้โดยคลิกปุ่มแชร์ในหน้า ลิงก์นี้เพียงมอบสิทธิ์เข้าถึงหน้าปัจจุบันรวมถึงหน้าประวัติการตรวจสอบปัญหานี้แก่ทุกคนที่มีลิงก์เท่านั้น แต่ไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงหน้าอื่นๆ แก่สมาชิกของคุณ รวมถึงไม่ได้ทำให้ผู้ใช้ที่ได้รับการแชร์มีสิทธิ์ดำเนินการใดๆ ในพร็อพเพอร์ตี้หรือบัญชีของคุณ คุณเพิกถอนลิงก์ได้ตลอดเวลาด้วยการปิดการแชร์สำหรับหน้านี้

ข้อผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน

สาเหตุของข้อผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันที่พบได้บ่อยที่สุดคือ การเพิ่มข้อผิดพลาดไปที่เทมเพลตซึ่งมีหลายหน้าในเว็บไซต์ใช้งานอยู่

ตรวจสอบว่าการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันที่เกิดจากกลุ่มรายการมีระดับความรุนแรงที่เปลี่ยนไปหรือไม่ โดยทำดังนี้

 1. หากเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้มองหาการลดลงที่สัมพันธ์กับสถานะอื่น (มีข้อผิดพลาดหรือถูกต้อง)
 2. หากพบการลดลงที่สัมพันธ์กัน ให้ตรวจสอบยืนยันว่าเป็น URL เดียวกัน
 3. หากสถานะของรายการเปลี่ยนไป ให้หาว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่คุณทำเป็นสาเหตุ

ไม่มีผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์/จำนวนผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ทั้งหมดลดลง

 1.  สาเหตุที่อาจทำให้ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ไม่ปรากฏในรายงานมีดังนี้
  • ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์บางประเภทยังไม่ได้รับการรองรับในรายงานนี้ ดูรายการประเภทผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่รองรับ
  • ระบบจะแสดงเฉพาะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์จากหน้าที่จัดทำดัชนีแล้ว ระบบอาจไม่ได้รวบรวมข้อมูลหน้าเว็บบางหน้าในเว็บไซต์ของคุณด้วยเหตุผลต่างๆ สำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่มากๆ คุณอาจเห็นตัวเลขที่ต่างกันมากระหว่างจำนวนหน้าเว็บซึ่งมีข้อมูลที่มีโครงสร้างในเว็บไซต์กับจำนวนผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ในรายงานนี้ หากพบว่าจำนวนผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ในเว็บไซต์ลดลงอย่างมาก ให้ดูว่าจำนวนหน้าที่จัดทำดัชนีแล้วลดลงอย่างสอดคล้องกันด้วยหรือไม่
  • Google ยังไม่ได้รวบรวมข้อมูลหน้าเว็บ Google อาจใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บใหม่หรือหน้าเว็บที่มีการอัปเดต คุณขอให้ Google รวบรวมข้อมูล URL อีกครั้งได้ คำขอการจัดทำดัชนีไม่ได้เกิดขึ้นทันที อาจใช้เวลาถึง 1 สัปดาห์ในการดำเนินการตามคำขอ
  • Google เข้าถึงหน้าเว็บไม่ได้ ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูว่า Google เข้าถึงหน้าเว็บได้ไหม
  • ข้อมูลที่มีโครงสร้างอาจไม่ถูกต้องจน Google ระบุไม่ได้ว่าเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ ให้ใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อตรวจสอบหน้าเว็บ ส่ง URL ของหน้าเว็บที่เผยแพร่อยู่แทนการวางโค้ดของหน้าเว็บ
  • อาจยังไม่มีการรองรับผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่คุณใช้ในสถานที่ตั้งของคุณ ดูในเอกสารประกอบว่าประเภทผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่คุณใช้ได้รับการรองรับในสถานที่ตั้งของคุณหรือไม่
 2. ใช้เครื่องมือตรวจสอบข้อมูลที่มีโครงสร้างกับหน้าเว็บเพื่อดูว่า Google เข้าถึงหน้าเว็บได้และมองเห็นโค้ดผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ ตลอดจนยืนยันความถูกต้องของโค้ดผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์
 3. ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูว่าหน้าเว็บจัดทำดัชนีหรือยัง และ Google เข้าถึงหน้าเว็บได้หรือไม่ ทดสอบหน้าเว็บที่เผยแพร่แล้วเพื่อยืนยันความสามารถในการเข้าถึง

สถานะของปัญหา

ในกราฟ ระบบจะจัดสถานะของปัญหาไว้เป็นกลุ่มๆ ตามรายการ และกำหนดให้สถานะที่ร้ายแรงที่สุดในแต่ละรายการเป็นสถานะของรายการ

ในตาราง ระบบจะจัดสถานะของปัญหาไว้เป็นกลุ่มๆ ตามช่องแต่ละช่อง และใช้กับช่องดังกล่าวเท่านั้น (ไม่ใช่ทั้งรายการ)

ใช้กับสถานะต่อไปนี้

 • ข้อผิดพลาด: ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่มีปัญหาข้อผิดพลาดจะแสดงใน Google Search เป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ไม่ได้ รายการที่อยู่ในสถานะข้อผิดพลาดจะมีข้อผิดพลาดอย่างน้อย 1 ข้อและมีคำเตือนได้อีกอย่างน้อย 1 รายการ
 • คำเตือน: ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่มีปัญหาคำเตือนมีสิทธิ์แสดงใน Google Search เป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ ปัญหาการเตือนคือคำแนะนำเกี่ยวกับค่าที่คุณจะเพิ่มหรือไม่ก็ได้ซึ่งไม่มีข้อมูลหรือไม่ถูกต้อง หรือข้อผิดพลาดในช่องที่ไม่สำคัญ การให้ข้อมูลในช่องที่ไม่บังคับมักทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น
 • สมบูรณ์: ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่มีสถานะสมบูรณ์มีสิทธิ์แสดงใน Google Search เป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ ข้อมูลที่จำเป็นและไม่บังคับทั้งหมดระบุไว้อย่างถูกต้อง

หากคุณต้องการดูปัญหาทั้งหมดของผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์รายการเดียว ให้ทำการทดสอบหน้านั้น

หมายเหตุเกี่ยวกับผลรวมของสถานะ: ค่ารวมต่อสถานะในตารางอาจสูงกว่าค่ารวมในสถานะที่เกี่ยวข้องในกราฟ ดูตัวอย่าง 2 รายการที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์นี้
 • รายการเดียวที่มีคำเตือนที่แตกต่างกัน 3 รายการจะปรากฏในตาราง 3 ครั้ง (รวม = 3) แต่นับเป็นเพียง 1 รายการ (รวม = 1) ในผลรวมของแท็บคำเตือน
 • รายการที่มีทั้งข้อผิดพลาดและคำเตือน (แถวในตาราง 2 แถว) จะนับเป็นรายการข้อผิดพลาดเพียง 1 รายการในผลรวมของแท็บ (ระบบจะอิงตามสถานะที่รุนแรงที่สุดที่รายการนั้นมี)

หน้ารายละเอียดปัญหา

การเลือกแถวปัญหาในหน้าสรุปผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์จะเปิดหน้าที่แสดงรายละเอียดของปัญหานั้น ปัญหาหนึ่งอาจส่งผลต่อผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ในหน้าเว็บที่ต่างกัน ต่อผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์หลายรายการในหน้าเว็บเดียว หรือต่อผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์รายการเดียวหลายครั้ง

หน้ารายละเอียดของปัญหาจะมีข้อมูลต่อไปนี้

สถานะ
สถานะการตรวจสอบของปัญหานี้ 
ตรวจพบครั้งแรก
วันที่ตรวจพบปัญหานี้เป็นครั้งแรกในเว็บไซต์ หากปัญหาทั้งหมดของประเภทนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว อินสแตนซ์ใหม่ของปัญหานี้จะปรากฏขึ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่แก้ไขอินสแตนซ์รายการล่าสุด วันที่จะเป็นวันที่ตรวจพบครั้งแรก ไม่ใช่วันที่ปรากฏใหม่
ตัวอย่าง
รายการผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ อินสแตนซ์บางรายการของปัญหาในเว็บไซต์อาจจะไม่แสดงเพราะสาเหตุต่างๆ เช่น อินสแตนซ์ที่แสดงตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ครั้งล่าสุด หรือปัญหาที่มีผลต่อรายการมากกว่า 1,000 รายการ)
ประเภทรายการ
ค่าชื่อในข้อมูลที่มีโครงสร้างของรายการ
รวบรวมข้อมูลครั้งล่าสุด
ครั้งล่าสุดที่มีการรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บที่มีปัญหานี้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาในหน้าหนึ่งๆ ให้เลือกปัญหาในตารางตัวอย่าง

เกี่ยวกับการตรวจสอบ

หลังจากแก้ไขอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาที่พบในเว็บไซต์แล้ว คุณจะขอให้ Google ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ถ้าไม่มีอินสแตนซ์ทั้งหมดที่ระบุแล้ว ระบบจะทำเครื่องหมายปัญหานั้นว่าได้รับการแก้ไขแล้วในตารางสถานะและจะเลื่อนปัญหานั้นลงไปอยู่ที่ท้ายตาราง Search Console จะติดตามสถานะการตรวจสอบปัญหาในภาพรวม ตลอดจนสถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์แต่ละรายการ หากไม่พบอินสแตนซ์ต่างๆ ของปัญหา จะถือว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว (สำหรับสถานะที่แท้จริงที่บันทึกไว้ โปรดดูสถานะการตรวจสอบปัญหาและสถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของปัญหา...

ระยะเวลาของปัญหาเริ่มจากครั้งแรกที่ตรวจพบว่ามีอินสแตนซ์ในเว็บไซต์จนถึง 90 วันหลังจากที่ระบบทำเครื่องหมายอินสแตนซ์สุดท้ายว่าไม่มีอยู่ในเว็บไซต์แล้ว หากผ่านไป 90 วันโดยไม่เกิดปัญหานั้นซ้ำอีก ระบบจะนำปัญหาออกจากประวัติรายงาน

วันที่ตรวจพบปัญหาครั้งแรก หมายถึง ครั้งแรกที่ตรวจพบปัญหาในช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหาและจะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น

 • หากอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาได้รับการแก้ไข แต่หลังจากนั้น 15 วันมีอินสแตนซ์ใหม่ของปัญหาเกิดขึ้น ระบบจะทำเครื่องหมายปัญหาดังกล่าวเป็นเปิดและวันที่ "ตรวจพบครั้งแรก" จะยังคงเป็นวันที่เดิม
 • หากเกิดปัญหาเดิมหลังจากที่แก้ไขอินสแตนซ์ล่าสุดไปแล้ว 91 วัน ระบบจะปิดปัญหาก่อนหน้านี้และบันทึกว่าเป็นปัญหาใหม่โดยระบุวันที่ตรวจพบครั้งแรกเป็น "วันนี้"

ขั้นตอนการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน

ต่อไปนี้คือภาพรวมของกระบวนการตรวจสอบหลังจากที่คุณคลิกตรวจสอบการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวันและคุณจะได้รับการแจ้งความคืบหน้าทางอีเมล

 1. เมื่อคุณคลิกตรวจสอบการแก้ไข Search Console จะตรวจสอบหน้าเว็บบางหน้าทันที
  • หากมีอินสแตนซ์ปัจจุบันปรากฏในหน้าเว็บเหล่านี้ การตรวจสอบจะสิ้นสุดและสถานะการตรวจสอบจะยังไม่เปลี่ยนแปลง
  • หากหน้าตัวอย่างไม่มีข้อผิดพลาดปัจจุบัน การตรวจสอบจะดำเนินต่อไปโดยมีสถานะเริ่มต้น หากตรวจพบปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ปัญหาเหล่านี้จะนับเป็นปัญหาประเภทอื่นๆ และการตรวจสอบจะดำเนินต่อไป
 2. Search Console จะดำเนินการกับ URL ที่ระบุไว้ในรายการซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และจัดคิวในการรวบรวมข้อมูลใหม่ให้เฉพาะ URL ที่มีอินสแตนซ์ที่รู้จักของปัญหานี้ ไม่ใช่ทั้งเว็บไซต์ Search Console จะติดตามบันทึก URL ทั้งหมดที่เลือกไว้ในประวัติการตรวจสอบซึ่งคุณดูได้จากหน้ารายละเอียดของปัญหา
 3. เมื่อเลือก URL
  1. หากไม่พบปัญหา สถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์จะเปลี่ยนเป็นผ่าน หากนี่เป็นอินสแตนซ์แรกที่เลือกหลังจากการตรวจสอบเริ่มต้นขึ้น สถานะการตรวจสอบจะเปลี่ยนเป็นทำได้ดี
  2. หาก URL นั้นเข้าถึงไม่ได้แล้ว สถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์จะเปลี่ยนเป็นอื่นๆ (ซึ่งไม่ใช่สถานะข้อผิดพลาด)
  3. หากยังคงมีอินสแตนซ์ดังกล่าวอยู่ สถานะปัญหาจะเปลี่ยนเป็นล้มเหลว และการตรวจสอบจะสิ้นสุด หากนี่เป็นหน้าใหม่ที่ค้นพบจากการรวบรวมข้อมูลตามปกติ จะถือเป็นอีกอินสแตนซ์หนึ่งของปัญหาที่มีอยู่นี้
 4. เมื่อตรวจสอบ URL ทั้งหมดที่มีข้อผิดพลาดและคำเตือนแล้ว และพบว่าจำนวนปัญหาเป็น 0 สถานะของปัญหาจะเปลี่ยนเป็นผ่าน สำคัญ: แม้จำนวนหน้าเว็บที่ได้รับผลกระทบลดลงเป็น 0 และสถานะปัญหาเปลี่ยนเป็นผ่าน แต่ป้ายกำกับความรุนแรงเดิมจะยังคงแสดงอยู่ (ข้อผิดพลาดหรือคำเตือน)

แม้ว่าคุณไม่เคยคลิก "เริ่มต้นการตรวจสอบ" แต่ Google สามารถตรวจหาอินสแตนซ์ที่แก้ไขแล้วของปัญหาได้ หาก Google ตรวจพบว่ามีการแก้ไขอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาในระหว่างการรวบรวมข้อมูลตามปกติ ระบบจะเปลี่ยนสถานะปัญหาในรายงานเป็น "N/A"

เมื่อใดที่ถือว่าปัญหาของ URL หรือรายการ "แก้ไขแล้ว"

ระบบจะทำเครื่องหมายปัญหาของ URL หรือรายการเป็นแก้ไขแล้วเมื่อตรงกับเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้

 • เมื่อมีการรวบรวมข้อมูล URL และไม่พบปัญหาในหน้าเว็บอีกต่อไป ซึ่งในกรณีข้อผิดพลาดของแท็ก AMP อาจหมายความว่าคุณแก้ไขแท็กแล้วหรือมีการนำแท็กออกแล้ว (หากไม่จำเป็นต้องใช้แท็กนั้น) โดยในระหว่างที่ระบบพยายามตรวจสอบ จะถือว่า "ผ่าน"
 • หาก Google เข้าถึงหน้าเว็บไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (มีการนำหน้าเว็บออก, ทำเครื่องหมาย noindex, ต้องตรวจสอบสิทธิ์ เป็นต้น) จะถือว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วสำหรับ URL นั้น ซึ่งในระหว่างการพยายามตรวจสอบจะถือว่าอยู่ในสถานะการตรวจสอบ "อื่นๆ"

การตรวจสอบอีกครั้ง

หากคลิกตรวจสอบอีกครั้งในกรณีที่การตรวจล้มเหลว การตรวจสอบจะเริ่มต้นอีกครั้งสำหรับอินสแตนซ์ที่ล้มเหลวทั้งหมด รวมทั้งอินสแตนซ์ใหม่ของปัญหานี้ที่พบระหว่างการรวบรวมข้อมูลตามปกติ

คุณควรรอให้รอบการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะขอการตรวจสอบรอบใหม่ แม้ว่าจะแก้ไขปัญหาบางอย่างในระหว่างรอบปัจจุบันแล้วก็ตาม

ระบบจะไม่ตรวจสอบอินสแตนซ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (ทำเครื่องหมายเป็นผ่าน) หรือที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป (ทำเครื่องหมายเป็นอื่นๆ) ซ้ำอีก และจะนำอินสแตนซ์นั้นออกจากประวัติเมื่อคุณคลิกตรวจสอบอีกครั้ง

ประวัติการตรวจสอบ

คุณดูความคืบหน้าของคำขอตรวจสอบได้โดยคลิกลิงก์รายละเอียดการตรวจสอบในหน้ารายละเอียดของปัญหา

สำหรับรายงาน AMP และรายงานสถานะดัชนี ระบบจะจัดกลุ่มรายการต่างๆ ในหน้าประวัติการตรวจสอบตาม URL ส่วนรายงานความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือรายงานผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ ระบบจะจัดกลุ่มรายการต่างๆ ตาม URL ร่วมกับรายการข้อมูลที่มีโครงสร้าง (ตามที่กำหนดโดยค่า "ชื่อ" ของรายการนั้นๆ) สถานะการตรวจสอบจะใช้กับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณกำลังตรวจสอบ คุณจะติดป้ายกำกับปัญหาหนึ่งว่า "ผ่าน" ในหน้าเว็บ แต่ติดป้ายกำกับปัญหาอื่นๆ ว่า "ล้มเหลว" "รอดำเนินการ" หรือ "อื่นๆ" ได้

สถานะการตรวจสอบปัญหา

สถานะการตรวจสอบที่ใช้กับปัญหาที่พบมีดังนี้

 • ไม่เริ่มทำงาน: มีหน้าเว็บอย่างน้อย 1 หน้าที่มีอินสแตนซ์ของปัญหา ซึ่งคุณไม่เคยเริ่มทำการตรวจสอบ ขั้นตอนถัดไป
  1. คลิกที่ปัญหาเพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาด ตรวจสอบแต่ละหน้าเพื่อดูตัวอย่างข้อผิดพลาดในหน้าที่แสดงอยู่โดยใช้การทดสอบ AMP (ถ้าการทดสอบ AMP ไม่แสดงข้อผิดพลาดในหน้านั้น นั่นเป็นเพราะคุณแก้ไขข้อผิดพลาดในหน้าที่แสดงอยู่หลังจาก Google พบข้อผิดพลาดและสร้างรายงานปัญหานี้แล้ว)
  2. คลิก "ดูข้อมูลเพิ่มเติม" ในหน้ารายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดกฎที่ถูกละเมิด
  3. คลิกแถว URL ตัวอย่างในตารางเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนั้นๆ
  4. แก้ไขหน้าเว็บ แล้วคลิกตรวจสอบการแก้ไขเพื่อให้ Google รวบรวมข้อมูลของหน้านั้นอีกครั้ง Google จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการตรวจสอบ โปรดอดใจรอเพราะการตรวจสอบอาจใช้เวลาตั้งแต่ 2-3 วันไปจนถึงประมาณ 2 สัปดาห์ 
 • เริ่มทำงาน: คุณเริ่มการตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่พบอินสแตนซ์ของปัญหาที่เหลืออยู่ ขั้นตอนถัดไป: Google จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณขณะทำการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าต้องทำอะไรบ้าง หากจำเป็น
 • ทำได้ดี: คุณได้เริ่มทำการตรวจสอบและเราพบว่าอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาที่ตรวจสอบไปได้รับการแก้ไขแล้ว ขั้นตอนถัดไป: ไม่ต้องทำอะไร แต่ Google จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณขณะทำการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าต้องทำอะไรบ้าง
 • ผ่าน: อินสแตนซ์ของปัญหาทั้งหมดที่ทราบหายไปแล้ว (หรือไม่มี URL ที่ได้รับผลกระทบแล้ว) คุณต้องคลิก "ตรวจสอบการแก้ไข" ถึงจะได้สถานะนี้ (ถ้าอินสแตนซ์หายไปโดยที่คุณไม่ได้ขอการตรวจสอบ สถานะจะเปลี่ยนเป็น N/A) ขั้นตอนถัดไป: ไม่ต้องทำอะไร
 • N/A: Google พบว่าปัญหาใน URL ทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้ว แม้ว่าคุณไม่ได้เริ่มการตรวจสอบก็ตาม ขั้นตอนถัดไป: ไม่ต้องทำอะไร
 • ล้มเหลว: เกณฑ์บางอย่างของหน้าเว็บยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากที่คลิก "ตรวจสอบ" แล้ว ขั้นตอนถัดไป: แก้ไขปัญหาและตรวจสอบอีกครั้ง

สถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์

หลังจากที่ส่งคำขอการตรวจสอบแล้ว ระบบจะระบุสถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาที่ทราบแล้วแต่ละรายการสำหรับปัญหาที่พบ (สถานะผ่านและอื่นๆ จะไม่ใช้ในรายงานสถานะดัชนี) ดังนี้

 • การตรวจสอบที่รอดำเนินการ: อยู่ในคิวเพื่อรับการตรวจสอบ Google ตรวจสอบครั้งล่าสุดพบว่ามีอินสแตนซ์ของปัญหาอยู่
 • ผ่าน: Google ตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาและพบว่าไม่มีอินสแตนซ์ดังกล่าวแล้ว สถานะนี้จะได้มาต่อเมื่อคุณคลิกตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาเท่านั้น
 • ล้มเหลว: Google ตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาและพบว่ายังคงปรากฏอยู่ สถานะนี้จะได้มาต่อเมื่อคุณคลิกตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาเท่านั้น
 • อื่นๆ: Google ไม่สามารถเข้าถึง URL ที่โฮสต์อินสแตนซ์ หรือไม่พบรายการในหน้าเว็บอีกต่อไป (สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง) ถือว่าเทียบเท่ากับผ่าน

โปรดทราบว่า URL เดียวกันอาจมีสถานะที่ต่างกันสำหรับปัญหาต่างๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าหน้าหนึ่งมีทั้งปัญหา X และปัญหา Y ปัญหา X อาจอยู่ในสถานะการตรวจสอบผ่าน ส่วนปัญหา Y ในหน้าเดียวกันอาจอยู่ในสถานะการตรวจสอบรอดำเนินการ

 

ปัญหาที่ทราบ

ต่อไปนี้เป็นปัญหาที่ทราบใน Search Console ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องรายงานให้เราทราบ แต่เราอยากทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับฟีเจอร์หรือปัญหาอื่นที่คุณพบ โปรดใช้กลไกการแสดงความคิดเห็นที่มีอยู่ในแถบนำทาง

 • ปัญหาบางอย่างมีชื่อยาวและเข้าใจยาก
 • หากเว็บไซต์มีปัญหาจำนวนมาก (ไม่ว่าจะมีอินสแตนซ์ที่ใช้งานอยู่หรือไม่) รายงานจะแสดงเฉพาะปัญหา 200 รายการแรกตามความสำคัญ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร