Statusrapporter för utökade resultat

Visa platsannonser, recept och annat

Läs mer om vilka utökade resultat som Google kunnat utläsa och inte av webbplatsen och felsök problem med utökade resultat.

Rapporter om utökade resultat visas under Förbättringar i menyrutan. Det finns en rapport för varje typ av utökat resultat. En rapport om utökade resultat visas bara om

Om du har implementerat en typ som stöds men rapporten inte visas för egendomen läser du mer under Utökade resultat saknas.

 

ÖPPNA SEARCH CONSOLE

 

Använda rapporten

Öppna önskad rapport via navigeringspanelen i Search Console.

En rapport visas bara om det finns data i Search Console för den sortens utökade resultat på webbplatsen och om en rapport för sådana utökade resultat har implementerats i Search Console.

Rapporten består av en sammanfattningssida och en informationssida:

 1. sammanfattningssidan visas ett diagram med fel, varningar och giltiga objekt på webbplatsen över tid. Dessutom finns en tabell med kombinationer av status och beskrivningskategori, där du ser hur många strukturerade dataobjekt som finns inom varje kategori för närvarande.
 2. Om du klickar på en rad i tabellen på sammanfattningssidan visas information om objekten i den kategorin.

Vad du kan titta efter

Helst bör det aktuella antalet fel vara 0. Det aktuella antalet fel, varningar och giltiga objekt visas högst upp i diagrammet på alla sidor i rapporten.

Om det finns fel hanterar du dem enligt beskrivningen under Felsökning nedan.

Om det finns varningar kan de utökade resultaten visserligen visas på Google Sök, men användarupplevelsen kanske inte blir så bra som den kunde bli. Felsök varningar på det sätt som beskrivs under Felsökning nedan.

 

Dela rapporten

Du kan dela information om problem genom att använda knappen Dela på sidan. Länken ger endast åtkomst till den aktuella sidan och eventuell valideringshistorik för problemet till personer som har fått länken. Den ger inte åtkomst till andra sidor för resursen och tillåter inte heller en delad användare att utföra åtgärder på egendomen eller kontot. Du kan när som helst återkalla länken genom att inaktivera delningen av sidan.

 

Felsökning

Så här kan du prioritera och åtgärda problem med utökade resultat på webbplatsen i stora drag:

 1. Öppna sammanfattningssidan i en rapport om utökade resultat och filtrera bort varningarna och de giltiga objekten, så att du kan fokusera på felen i första hand.
 2. Åtgärda felen utifrån hur många sidor som påverkas:
  1. Om det finns en ökning i feltabellen letar du efter en motsvarande ökning bland felraderna i tabellen.
  2. Åtgärda problemet på webbplatsen, testa åtgärden och försäkra dig om att åtgärderna visas på webben. Du kan läsa mer om de olika verktygen för att visa och felsöka strukturerad data under Granska fel.
  3. Öppna sidan med information om problemet igen och klicka på Verifiera att åtgärder vidtagits för att påbörja verifieringen. Verifieringen kan ta flera dagar och du får e-postaviseringar om förloppet.
  4. Om alla förekomster av problemet kan konstateras vara åtgärdade (dvs, vi kan verifiera att problemet har åtgärdats) ändras antalet sidor som påverkas av det problemet till noll och problemstatusen uppdateras.
 3. Fortsätt åtgärda fel.
 4. När alla fel har åtgärdats tar du bort filtret för varningar och ser om det finns sådana du vill åtgärda. De flesta varningarna gäller tomma valfria egenskaper i strukturerad data. Det kan vara bra för webbplatsens besökare om det finns mer information i de utökade resultaten.

Granska fel

Du kan ta hjälp av flera olika verktyg för att granska fel i strukturerad data:

 • informationssidan om felet:
  • Klicka på en webbadress i tabellen så att den strukturerade datakoden visas.
  • Klicka på granskningsikonen Search bredvid webbadressen i tabellen. Då körs granskningsverktyget för webbadresser, där du kan se mer information om felet, resultatet av ett realtidstest och ett test av den indexerade versionen av sidan samt en skärmdump.
 • Du kan testa sidan med testverktyget för utökade resultat. Du kan också testa koden, ändra den och testa den på nytt i en iterativ process direkt i webbläsaren. Skriv webbadressen till sidan som ska testas eller kopiera koden och klistra in den i verktyget.

 

Felsöka plötsliga ökningar av antalet fel
Den vanligaste orsaken till att felen har ökat är att ett fel har lagts till i en mall som används på många sidor på webbplatsen.

Kontrollera om ökningen beror på att en grupp objekt har flyttats från en allvarlighetsgrad till en annan:

 1. Om du ser en ökning letar du efter en motsvarande minskning för en annan status (varningar eller giltiga objekt).
 2. Om du hittar en motsvarande minskning kontrollerar du att det gäller samma webbadresser.
 3. Om objekten har flyttats från en status till en annan tar du reda på vad det beror på genom att visa mer detaljerad information om ökningen.

Felsök problemet genom att visa detaljer om ett exempelobjekt och granska felen enligt beskrivningen ovan.

Felsöka utökade resultat som saknas/minskning av antalet utökade resultat

 Det här är några möjliga orsaker till att ett utökat resultat inte visas i rapporten:

 • Rapporten har för närvarande inte stöd för alla slags utökade resultat. Se listan över utökade resultat som stöds.
 • Endast utökade resultat från indexerade sidor kan visas. Alla sidor på webbplatsen kanske inte har genomsökts av olika skäl. På mycket stora webbplatser kan det vara stor skillnad mellan antalet sidor med strukturerad data på webbplatsen och antalet utökade resultat i rapporten. Om antalet utökade resultat på webbplatsen minskar kraftigt kan du se efter om antalet indexerade sidor har sjunkit i motsvarande grad.
 • Google har inte genomsökt sidorna ännu. Det kan ta lite tid innan Google hinner genomsöka nya eller uppdaterade sidor. Du kan be Google att genomsöka webbadresserna på nyttIndexeringsbegäranden utförs inte direkt – det kan ta upp till en vecka att genomföra en begäran om indexering.
 • Google kommer inte åt sidan. Med granskningsverktyget för webbadresser ser du om Google kommer åt sidan.
 • Strukturerad data på sidan kan innehålla så många fel att Google inte känner igen den som ett utökat resultat. Kontrollera sidan med hjälp av testverktyget för utökade resultat (kolla den aktiva sidans webbadress snarare än att klistra in den strukturerade datakoden). Om strukturerad data hittas men inte går att analysera visas den i rapporten om oanalyserbar strukturerad data
 • Utökade resultat av den aktuella typen kanske inte stöds i ditt land än. Kolla i dokumentationen om utökade resultat av den aktuella typen stöds i landet.
 1. Kör testverktyget för strukturerad data på sidan och se om Google kan läsa sidan och uppmärkningen av utökade resultat på den och att uppmärkningen är korrekt.
 2. Se efter om sidan har indexerats och är tillgänglig för Google med granskningsverktyget för webbadresser. Testa den aktiva versionen av sidan också och kontrollera att den är tillgänglig för Google.
Lista över fel i strukturerad data
Det här är en lista med de vanligaste felen i denna rapport:
Fel Beskrivning
Ogiltig webbadress i egenskapen egenskapsnamn Ogiltig webbadress i den angivna egenskapen.
Egenskapen egenskapsnamn saknas En obligatorisk egenskap saknas.
Ogiltigt kaloriformat i egenskapen egenskapsnamn Egenskapen calories har ett ogiltigt värde.
Datum/tid har inte angetts i formatet ISO 8601 i egenskapen egenskapsnamn Datumvärdet är inte giltigt för den angivna egenskapen. Datumet ska anges i ISO 8601-format.
Värde saknas i egenskapen egenskapsnamn Värdet på den angivna egenskapen är tomt.
Ogiltigt värde i egenskapen egenskapsnamn Värdet på den angivna egenskapen är ogiltigt.
Ogiltig stränglängd i egenskapen egenskapsnamn Strängvärdet är för långt eller för kort för den angivna egenskapen.
Ogiltig objekttyp i egenskapen egenskapsnamn Fel typ av strukturerat dataobjekt för den angivna egenskapen.
Ogiltig värdetyp i egenskapen egenskapsnamn Fel typ av värde för den angivna egenskapen.
Okänd egenskap egenskapsnamn Du har definierat en okänd egenskap i strukturerad data.
Dubblett av egenskapen egenskapsnamn Dubblerade egenskapsdefinitioner i samma objekt.
Ange antingen egenskap 1 eller egenskap 2 Du får bara ange en av dessa båda egenskaper.
Ange antingen egenskap 1, egenskap 2 eller egenskap 3 Du får bara ange en av dessa tre egenskaper.
Global identifierare saknas (t.ex. gtin, mpn, isbn) Du måste ange minst en av följande egenskaper som global identifierare så att Product-objektet ska identifieras unikt: gtin8, gtin13, gtin14, mpn eller isbn
Värdet för egendomen egenskapsnamn måste vara positivt Det angivna egenskapsvärdet måste vara ett positivt tal.
Ogiltigt heltal i egendomen egenskap Ogiltigt heltalsvärde för den angivna egenskapen.
Prisformatet i egendomen egenskap är ogiltigt Ogiltigt prisformat för den angivna egenskapen.
Värdet för produkttillgänglighet i egendomen egenskapsnamn är ogiltigt Ogiltigt värde för produkttillgänglighet.
Du har betygsatt en recension i stället för ett objekt En recension har betygsatts i ett sammantaget betyg, snarare än själva objektet.
Det gick inte att avgöra betygsskalan Du har angett en betygsskala som vi inte kan tolka.
Betyget saknar värden för bäst och/eller sämst Du har inte angett de högsta och/eller lägsta värdena i ett betyg.
Betyget ligger utanför intervallet Det angivna värdet ligger utanför intervallet.
Recensionen har flera sammantagna betyg Review-objektet har flera sammantagna betyg. Det går bara att ange ett.
Flera recensioner saknar objektet aggregateRating Du har angett flera recensioner utan ett sammantaget betyg.
Numret i egenskapen egenskapsnamn ligger utanför intervallet Den numeriska egenskapen ligger utanför det tillåtna (eller definierade) intervallet.
Syntaxfel i sökrutan för webbplatslänkar Generiskt syntaxfel i en definition av en sökruta för webbplatslänkar.
Ingen anpassad frågeparameter har definierats i måladressen (Sökruta för webbplatslänkar) Problemsträng för ett odefinierat frågevärde i webbadressmallen för webbplatslänkar.
Namnet på frågeparametern i måladressen matchar inte (Sökruta för webbplatslänkar) Frågevariabelnamnet som används i target skiljer sig från variabelnamnet som används i query-input. Till exempel kan du ha gjort något i den här stilen:
"target": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=my_query"

Samma namn ska användas efter q och efter query-input:
"target": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=search_term_string"
Måladressens domän överensstämmer inte med webbadressens domän

(Sökruta för webbplatslänkar) Webbadresserna i target och url måste ha samma rotdomän. Det här är exempel på matchande webbadresser och sådana som inte matchar:

 • http://www.example.com och http://example.commatchar
 • http://m.example.com och http://query.example.commatchar
 • http://www.example.com och http://example.fr.co – matchar inte
 • http://www.example.com och http://exaample.com – matchar inte
Ogiltig måladress (Sökruta för webbplatslänkar) Ogiltig webbadress i egenskapen target.
Måladressen saknar HTTP (Sökruta för webbplatslänkar) Ogiltig webbadress i egenskapen target: måste vara antingen http eller https.
Fel i definitionen av sökrutan för webbplatslänkar (Sökruta för webbplatslänkar) Fel i definitionen av sökruta för webbplatslänkar.
Ogiltigt enum-värde i egenskapen egenskapsnamn Egenskapsvärdet stämmer inte med något av de tillåtna värdena i uppräkningen.
Okänt fel Ett fel uppstod som inte passar in i någon av de andra kategorierna ovan.

 

Sammanfattningssida

I diagrammet tilldelas ett objekt den mest allvarliga status som det påverkas av. Ett objekt med både ett fel och en varning tilldelas alltså statusen Fel. Ett objekt räknas bara en gång i diagrammet. Se En kommentar till det totala antalet fel per status.

I tabellen tilldelas problemstatusen en viss egenskap hos objektet (inte hela objektet), så ett och samma strukturerade dataobjekt kan återkomma i tabellen.

Följande statusar finns:

 • Fel: Ett objekt med fel kan inte visas på Google Sök som ett utökat resultat. Objekt med felstatus innehåller minst ett fel och kan dessutom ha en eller flera varningar.
 • Varning: Ett objekt med en varning kan visas på Google Sök som ett utökat resultat. Varningar är antingen förslag på valfria värden, där sådana saknas eller är ogiltiga, fel i egenskaper som inte har kritisk betydelse eller varningar om att en utfasad egenskap används. Användarna får oftast en bättre upplevelse ju fler valfria egenskaper du anger i strukturerad data.
 • Klar: Ett objekt med statusen klar kan visas på Google Sök som ett utökat resultat. All obligatorisk och valfri data har angetts korrekt.

Om du vill se alla problem som gäller ett enskilt utökat resultat läser du avsnittet Granska fel.

En kommentar till det totala antalet fel per status
Det totala värdet per status i tabellen kan överstiga det totala värdet för motsvarande status i diagrammet. Två exempel på vad det kan bero på:
 • Ett enda objekt med tre olika varningar visas tre gånger i tabellen (totalt = 3), men räknas bara som ett objekt (totalt = 1) i totalsumman på varningsfliken.
 • Ett objekt med både ett fel och en varning (två tabellrader) räknas bara som ett fel i totalsumman på felfliken. (Den allvarligaste statusen räknas för objekt.)

Sidan Information om problemet

Om du väljer en problemrad i tabellen på sammanfattningssidan öppnas en sida med information om det problemet. Ett problem kan gälla utökade resultat på olika sidor, flera utökade resultat på samma sida eller till och med ett enskilt utökat resultat flera gånger.

Sidan med information om problemet innehåller följande:

Status
Valideringsstatus för det här problemet. 
Upptäcktes
Det datum då problemet upptäcktes för första gången på din webbplats. Obs! Om alla problem av den här typen har åtgärdats men en ny förekomst dyker upp inom 90 dagar visas datumet för den ursprungliga förekomsten, inte den nya.
Exempel
En lista med utökade resultat som berörs av det här problemet. Observera att rader kan utelämnas från listan med exempel av olika skäl. Det kan till exempel gälla förekomster som har uppstått efter den senaste genomsökningen av webbplatsen eller om fler än 1 000 objekt påverkas (högst 1 000 rader kan visas i tabellen).
Objekttyp
name-värdet i objektets strukturerade data.
Genomsöktes senast
Den senaste gången som sidan med detta problem genomsöktes.

 

Om du vill läsa mer om ett problem på en sida väljer du problemet i exempeltabellen. 

Klicka på granskningsikonen Search bredvid webbadressen i tabellen. Då körs granskningsverktyget för webbadresser, där du kan se mer information om felet, resultatet av ett realtidstest och ett test av den indexerade versionen av sidan samt en skärmdump.

 

Om verifieringen

När du har åtgärdat alla förekomster av ett problem på webbplatsen kan du begära att Google verifierar ändringarna. Om alla kända förekomster är borta markeras problemet som åtgärdat i statustabellen och flyttas längst ner i den. I Search Console spåras verifieringsstatusen för problemet i sin helhet och statusen för varje förekomst av problemet. När alla förekomster av problemet är borta anses det vara åtgärdat. (Vilka statusar som finns beskrivs under Problemets verifieringsstatus och Förekomstens verifieringsstatus.)

Mer om ett problems varaktighet …

Med ett problems varaktighet avses tiden från och med att den första förekomsten av problemet identifierades på webbplatsen fram till att 90 dagar har gått sedan den sista förekomsten på webbplatsen markerades som åtgärdad. När det har gått 90 dagar utan att problemet återkommit tas det bort från rapporthistoriken.

Datumet då problemet först upptäcktes avser första gången det upptäcktes under den här varaktighetsperioden och ändras inte. Med andra ord:

 • Om alla förekomster av ett problem har åtgärdats men en ny förekomst uppstår 15 dagar senare ligger problemet fortfarande kvar och datumet då det först upptäcktes ändras inte.
 • Om samma problem skulle uppstå 91 dagar efter att den sista förekomsten åtgärdades har det förra problemet avslutats. Den här förekomsten registreras alltså som ett nytt problem och dagens datum blir datumet då det först upptäcktes.

Grundläggande verifieringsflöde

Här följer en översikt över vad som händer när du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits för ett problem. Verifieringen kan ta flera dagar och du blir meddelad hur det går via e-post.

 1. När du klickar på Verifiera att åtgärder vidtagits kontrolleras ett fåtal sidor omedelbart.
  • Om det aktuella problemet påträffas på någon av de sidorna avslutas verifieringen och statusen förblir densamma.
  • Om felet inte finns på provsidorna fortsätter verifieringen, som då övergår till statusen Startat. Om andra, orelaterade problem påträffas under verifieringen räknas de som förekomster av detta andra problem och verifieringen fortsätter.
 2. Systemet arbetar sig igenom listan med kända webbadresser där problemet finns i Search Console. Det är bara webbadresser där problemet har identifierats som ställs i kö för ny genomsökning, inte hela webbplatsen. Alla kontrollerade webbadresser sparas i verifieringshistoriken i Search Console där du hittar dem via informationssidan för problemet.
 3. Följande händer när en webbadress kontrolleras:
  1. Om problemet inte påträffas ändras verifieringsstatusen för denna förekomst till Godkänd. Om det här var den första förekomsten av problemet som kontrollerades ändras problemets verifieringsstatus till Det ser bra ut.
  2. Om webbadressen inte längre är tillgänglig ändras verifieringsstatusen för den här förekomsten till Övrigt (som inte är en felstatus).
  3. Om problemet finns kvar ändras statusen för problemet till Misslyckades och verifieringen avslutas. Om det gällde en ny sida som upptäckts vid en ordinarie genomsökning ses den som ytterligare en förekomst av problemet.
 4. När alla webbadresser med fel och varningar har kontrollerats och antalet problem är 0 ändras problemets verifieringsstatus till Godkändes. Viktigt! Den ursprungliga allvarlighetsgraden (Fel eller Varning) visas även efter att antalet berörda sidor har nått 0 och problemstatusen har ändrats till Godkändes.

Google kan identifiera en förekomst av ett problem som åtgärdad även om du aldrig klickar på Starta verifiering. Om Google upptäcker vid en ordinarie genomsökning att alla förekomster av ett problem har åtgärdats ändras problemstatusen till Saknas i rapporten.

När anses ett problem med en webbadress eller ett objekt vara åtgärdat?

Ett problem med en webbadress eller annat objekt ses som åtgärdat när något av följande villkor har uppfyllts:

 • När webbadressen har genomsökts och problemet inte längre går att hitta på sidan. För AMP-taggfel kan detta betyda att du har åtgärdat taggen eller tagit bort den (om det inte var en obligatorisk tagg). Vid en påbörjad verifiering räknas webbadressen som godkänd.
 • Om sidan inte är tillgänglig för Google av någon anledning (sidan har tagits bort, märkts med noindex, kräver autentisering osv.) ses problemet som åtgärdat för den webbadressen. Vid en påbörjad verifiering räknas webbadressen in under Övrigt.

Omverifiering

När du klickar på Verifiera på nytt för en misslyckad verifiering börjar verifieringen om för alla förekomster som misslyckades plus eventuella nya förekomster av problemet som upptäckts vid en ordinarie genomsökning.

Vänta tills en verifieringscykel har slutförts innan du begär en ny, även om du har åtgärdat problem under den pågående.

Förekomster som godkändes vid verifieringen (märkta Godkändes) eller som inte längre går att nå (märkta Övrigt) kontrolleras inte igen och tas bort från historiken när du klickar på Verifiera på nytt.

Verifieringshistorik

Du kan följa verifieringsförloppet genom att klicka på länken Verifieringsinformation på sidan med detaljerad information om problemet.

Posterna i veriferingshistoriken grupperas efter webbadress i AMP-rapporten och rapporten Indexeringsstatus. I rapporten om användbarhet på mobila enheter och rapporten om utökade resultat grupperas innehållet efter en kombination av webbadress och strukturerat dataobjekt (utifrån värdet på objektets Name-attribut). Verifieringsstatusen gäller för just det problem som du tittar närmare på. Det kan finnas ett problem på sidan som har statusen Godkändes medan andra har statusen Misslyckades, Har inte verifierats ännu eller Övrigt.

Problemets verifieringsstatus

Verifieringsstatusen för ett problem kan vara någon av följande:

 • Har inte startats: Problemet finns på en eller flera sidor som du aldrig har påbörjat någon verifiering av. Nästa steg:
  1. Klicka på problemet och läs mer om vad felet består i. Granska de enskilda sidorna i AMP-testverktyget och se exempel på felet på de aktiva sidorna. (Om felet inte finns på sidan när du gör AMP-testet beror det på att du har åtgärdat felet på den aktiva sidan efter att Google hittade det och genererade problemrapporten.)
  2. Du kan läsa mer om regeln som inte uppfyllts genom att klicka på Läs mer på informationssidan.
  3. Du får mer information om ett enskilt fel genom att klicka raden för en exempeladress.
  4. Åtgärda sidorna och klicka sedan på Verifiera att åtgärder vidtagits så att Google genomsöker sidorna på nytt. Google meddelar dig hur det går. Verifieringen kan ta allt från ett par dagar till ungefär två veckor, så ha tålamod. 
 • Startat: Ett verifieringsförsök har påbörjats och inga resterande förekomster av problemet har hittats ännu. Nästa steg: Google meddelar dig vad som behöver göras (om något) allt eftersom verifieringen fortskrider.
 • Det ser bra ut: Ett verifieringsförsök har påbörjats och alla förekomster av problemet som har kontrollerats hittills har varit åtgärdade. Nästa steg: Du behöver inte göra något nu. Google meddelar dig vad som behöver göras allt eftersom verifieringen fortskrider.
 • Godkändes: Alla kända förekomster av problemet är borta (eller de berörda webbadresserna är inte tillgängliga längre). Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits. (Om förekomster försvinner utan att du har begärt verifiering ändras statusen till Saknas.) Nästa steg: Du behöver inte göra något mer.
 • Saknas: Google har upptäckt att problemet åtgärdats på alla webbadresser utan att du begärt verifiering. Nästa steg: Du behöver inte göra något mer.
 • Misslyckades: Antalet sidor där felet finns kvar efter att du klickade på Verifiera överstiger en viss gräns. Nästa steg: Åtgärda problemet och verifiera på nytt.

Förekomstens verifieringsstatus

När du begär verifiering tilldelas alla kända förekomster av problemet en status som gäller just det problemet enligt följande (statusarna Godkändes och Övrigt används inte i rapporten om indexeringsstatus):

 • Har inte verifierats ännu: Står i kö för verifiering. Senast Google såg efter fanns den här förekomsten av problemet kvar.
 • Godkändes: Google har kontrollerat om den här förekomsten av problemet fanns kvar och det gjorde den inte. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera för just den här förekomsten av problemet.
 • Misslyckades: Google har kontrollerat om den här förekomsten av problemet har tagits bort men den fanns fortfarande kvar. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera för just den här förekomsten av problemet.
 • Övrigt: Google kunde inte nå webbadressen där förekomsten fanns. För strukturerad data betyder det att Google inte kunde hitta det strukturerade dataobjektet på sidan längre. Ses som likvärdigt med Godkändes.

Observera att olika problem på en och samma webbadress kan ha olika status. Om både problem X och problem Y fanns på en sida kan t.ex. verifieringsstatusen Godkändes visas för problem X medan problem Y på samma sida fortfarande har veriferingsstatusen Har inte verifierats ännu.

 

Kända problem

Följande kända problem finns i Search Console. Du behöver inte rapportera dem till oss, men vi vill gärna ha din feedback om andra funktioner eller problem som du upptäcker. Använd feedback-verktyget som är inbyggt i navigeringsfältet.

 • Vissa problem har långa namn som inte är lätta att förstå.
 • Om det finns ett mycket stort antal problem på webbplatsen (oavsett om det finns aktiva förekomster eller inte) visas bara de 200 första problemen i rapporten, ordnade efter hur viktiga de är.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?