Siden du har forespurt, er ikke tilgjengelig på språket ditt ennå. Du kan velge et annet språk nederst på siden. Eventuelt kan du bruke den innebygde oversettingsfunksjonen i Google Chrome til å oversette en hvilken som helst nettside til det språket du foretrekker.

Statusrapporter for udvidede resultater

Se dine jobopslag, opskrifter og meget mere

Find ud af, hvilke udvidede resultater på dit website der kunne læses og ikke læses af Google, og find og ret fejl i forbindelse med udvidede resultater.

Rapporter med udvidede resultater for dit website er angivet under Forbedringer i menuruden. Der findes en separat rapport for hver type udvidet resultat. Du får kun vist en rapport for udvidede resultater, hvis:

Hvis du har implementeret en understøttet type, og du ikke kan se rapporten i din ejendom, kan du se Manglende udvidede resultater.

 

ÅBN SEARCH CONSOLE

 

Overvågning af udvidede resultater i Search Console – Google Search Console-kurser

Sådan bruges rapporten

Åbn den relevante rapport fra navigationspanelet i Search Console.

Du får kun vist en rapport, hvis Search Console har data for den pågældende type udvidet resultat på dit website. Hvis det er tilfældet, implementerer Search Console en rapport om den.

Rapporten består af en oversigtsside og en infoside:

 1. Oversigtssiden viser et diagram over fejl, advarsler og gyldige elementer på dit website over tid samt en tabel over kombinationer af status- og beskrivelseskategorier, der viser, hvor mange strukturerede dataelementer der aktuelt er inden for hver kategori.
 2. Klik på en række i tabellen på oversigtssiden for at se flere oplysninger om elementer i den pågældende kategori.

Kig efter følgende

Ideelt set bør det aktuelle antal fejl være 0. Aktuelle fejl, advarsler og gyldige antal vises øverst i diagrammet på alle sider i rapporten.

Hvis du registrerer fejl, skal du behandle dem som beskrevet i afsnittet Fejlfinding nedenfor.

Hvis du ser advarsler, betyder det ikke, at dine udvidede resultater er diskvalificeret fra at blive vist i Google Søgning med særlige funktioner, men de kan forringe oplevelsen for dine brugere. Fejlret advarsler som beskrevet i afsnittet Fejlfinding nedenfor.

 

Deling af rapporten

Du kan dele oplysninger om problemet i rapporterne om dækning eller forbedring ved at klikke på knappen Del på siden. Dette link giver kun adgang til den aktuelle infoside for problemet samt eventuelle sider med bekræftelseshistorik i forbindelse med problemet for dem, der har linket. Det giver ikke adgang til andre sider for din ressource, og dem, du deler linket med, kan ikke udføre handlinger på din ejendom eller din konto. Du kan til enhver tid tilbagekalde linket ved at deaktivere deling af denne side.

Eksport af rapportdata

Mange rapporter indeholder en eksportknap til eksport af rapportdata. Både diagram- og tabeldata eksporteres.Værdier, der vises som enten ~ eller - i rapporten (ikke tilgængelig/ikke et tal), vil være nul i de downloadede data.

 

Fejlfinding

Følgende beskriver en grundlæggende fremgangsmåde til, hvordan du prioriterer og løser problemer med udvidede resultater på dit website:

 1. På oversigtssiden for en rapport for udvidede resultater skal du bortfiltrere advarslerne og de gyldige elementer og starte med at fokusere på fejlene.
 2. Ret fejlene i henhold til antallet af berørte sider:
  1. Hvis der er et udsving i diagrammet over fejl, skal du se, om du kan identificere et tilsvarende udsving i rækkerne over fejl i tabellen.
  2. Løs problemet på dit website, test din rettelse, og sørg for, at dine rettelser findes på nettet. Se Undersøgelse af fejl for at få flere oplysninger om de forskellige værktøjer til visning og fejlfinding af dine strukturerede dataelementer.
  3. Gå tilbage til infosiden for problemet, og klik på knappen Valider rettelse for at starte valideringsprocessen. Denne proces kan tage flere dage, og du vil modtage underretninger om processen via mail.
  4. Hvis alle forekomster af det pågældende problem registreres som løst (det vil sige, at rettelsen er valideret), ændres antallet af sider, der er berørt af dette problem, til 0, og statussen for problemet opdateres.
 3. Fortsæt med at rette fejl.
 4. Når alle fejl er rettet, skal du fjerne filteret for advarsler og overveje at løse advarslerne. De fleste advarsler vedrører manglende valgfrie ejendomme i dine strukturerede data. Det kan være nyttigt for besøgende på dit website at få flere oplysninger i udvidede resultater.

Undersøgelse af fejl

Du kan bruge flere forskellige værktøjer til at undersøge fejl i dine strukturerede data:

 • infosiden for fejl:
  • Klik på en webadresse i tabellen for at se koden for de strukturerede data.
  • Klik på undersøgelsesikonet Search ud for webadressen i tabellen for at køre værktøjet til undersøgelse af webadresser. Værktøjet giver dig yderligere oplysninger om fejlen, indekserede testresultater, livetestresultater og et screenshot.
 • Brug værktøjet til test af udvidede resultater til at teste din side eller til gentagne gange at teste og ændre din kode direkte i browseren. Du kan enten indsende webadressen for den side, der skal testes, eller kopiere koden og indsætte den i værktøjet.

 

Find og ret fejludsving
Den mest almindelige årsag til en pludselig stigning i antallet af fejl er, at der er blevet introduceret en fejl i en skabelon, der anvendes af mange sider på dit website.

Find ud af, om et stort udsving skyldes en ændring i alvorlighed for en gruppe af elementer:

 1. Hvis du kan se en stigning, skal du kigge efter et tilsvarende fald i en anden tilstand (advarsel eller gyldig).
 2. Hvis du finder et tilsvarende fald, skal du bekræfte, at stigningen og faldet repræsenterer de samme webadresser.
 3. Hvis elementerne blev flyttet fra en tilstand til en anden, skal du finde ud af, hvad det skyldes, ved at se nærmere på fejlstigningen.

Find og ret det specifikke problem ved at se nærmere på et eksempelelement og undersøge fejlene som beskrevet tidligere.

Find og ret manglende udvidede resultater/fald i det samlede antal udvidede resultater

 Her er nogle mulige årsager til, at et udvidet resultat ikke vises i rapporten:

 • Det er i øjeblikket ikke alle typer udvidede resultater, der understøttes i denne rapport. Se listen over typer af understøttede udvidede resultater.
 • Der kan kun vises udvidede resultater fra indekserede sider. Det er muligvis ikke alle siderne på dit website, der er crawlet. Det er der flere forskellige årsager til. På meget store websites kan der være en betydelig forskel mellem antallet af sider med strukturerede data på dit website og antallet af udvidede resultater i denne rapport. Hvis du ser et kraftigt fald i antallet af udvidede resultater på dit website, skal du se, om du kan identificere et tilsvarende dyk i antallet af indekserede sider.
 • Google har ikke crawlet siderne endnu. Det kan tage lidt tid for Google at crawle nye eller opdaterede sider. Du kan bede Google om at crawle dine webadresser igenAnmodninger om indeksering behandles ikke med det samme. Det kan tage op til en uge at behandle en anmodning om indeksering.
 • Google kan ikke få adgang til siden. Brug værktøjet til undersøgelse af webadresser til at se, om Google har adgang til siden.
 • De strukturerede data kan være ugyldige i en grad, så Google ikke genkender dem som et udvidet resultat. Brug værktøjet til test af udvidede resultater til at tjekke din side (tjek webadressen for livesiden i stedet for at indsætte sidekoden). Hvis der registreres strukturerede data, men de slet ikke kunne parses, bør de figurere i rapporten om strukturerede data, som ikke kan parses
 • Dit udvidede resultat understøttes muligvis ikke for din placering endnu. Tjek dokumentationen for at se, om din type udvidede resultater understøttes for din placering.
 1. Brug testværktøjet til udvidede resultater på din side til at se, om Google kan få adgang til siden og se koden for udvidede resultater, og til at bekræfte, om koden er gyldig.
 2. Brug værktøjet til undersøgelse af webadresser til at se, om siden er indekseret, og om Google kan få adgang til den. Test den version af siden, der anvendes online, for at bekræfte, at Google kan få adgang til den.
Liste over almindelige fejl i strukturerede data
Her er en liste over de mest almindelige fejl, der vises i denne rapport:
Fejl Beskrivelse
Ugyldig webadresse i ejendommen "ejendomsnavn" Ugyldig webadresse i den angivne ejendom.
Ejendommen "ejendomsnavn" mangler Obligatorisk ejendom mangler.
Ugyldigt kalorieformat i ejendommen "ejendomsnavn" Ugyldig værdi for ejendommen kalorier.
Dato/klokkeslæt i ejendommen "ejendomsnavn" er ikke i ISO 8601-format Ugyldig datoværdi for den angivne ejendom. Dato skal være i ISO 8601-format.
Manglende værdi i ejendommen "ejendomsnavn" Tom værdi for den angivne ejendom.
Ugyldig værdi i ejendommen "ejendomsnavn" Ugyldig værdi for den angivne ejendom.
Ugyldig strenglængde i ejendommen "ejendomsnavn" Strengværdien er for lang eller for kort for den angivne ejendom.
Ugyldig objekttype for ejendommen "ejendomsnavn" Forkert struktureret dataobjekttype for den angivne ejendom.
Ugyldig værditype for ejendommen "ejendomsnavn" Forkert værditype for den angivne ejendom.
Ejendommen "ejendomsnavn" kunne ikke genkendes Du har angivet en ukendt ejendom i dine strukturerede data.
Ejendommen "ejendomsnavn" er en dublet Identiske ejendomsdefinitioner i samme objekt.
Enten "ejendom 1" eller "ejendom 2" skal angives Du skal kun angive én af de to ejendomme
Enten "ejendom 1", "ejendom 2" eller "ejendom 3" skal angives Du skal kun angive én af de tre ejendomme
Der er ikke angivet noget globalt anerkendt id-nummer (f.eks. gtin, mpn, isbn) Du skal angive mindst én af følgende globale id-ejendomme for entydigt at identificere dit produktgtin8, gtin13, gtin14, mpn eller isbn
Værdien i ejendommen "ejendomsnavn" skal være positiv Den angivne ejendomsværdi skal være et positivt tal.
Et heltal i ejendommen "ejendom" er ugyldigt Ugyldig heltalsværdi for den angivne ejendom.
Prisformatet i ejendommen "ejendom" er ugyldigt Ugyldigt prisformat for den angivne ejendom.
Værdien for produkttilgængelighed i ejendommen "ejendomsnavn" er ugyldig Ugyldig værdi for produkttilgængelighed.
Du har bedømt en anmeldelse i stedet for en vare Du har bedømt en anmeldelse i en samlet bedømmelse i stedet for selve varen.
Bedømmelsesskalaen kunne ikke fastslås Du har angivet en bedømmelsesskala, som vi ikke kunne fastslå.
Der mangler obligatoriske værdier for bedste og/eller dårligste bedømmelse Mangler værdierne for den bedste og/eller værste bedømmelse.
Værdien af bedømmelsen er uden for intervallet Den angivne bedømmelse ligger uden for intervallet.
Anmeldelsen har flere samlede bedømmelser Anmeldelsen har flere samlede bedømmelser. Du kan kun angive én.
Flere anmeldelser indeholder ikke objektet aggregateRating Du har angivet flere anmeldelser, der ikke indeholder en samlet bedømmelse.
Nummeret for ejendommen "ejendomsnavn" er uden for intervallet Den numeriske ejendom ligger uden for det tilladte (eller angivne) interval.
Syntaksfejl i søgefeltet til websitelinks Generisk syntaksfejl i en definition af søgefeltet til websitelinks.
Den tilpassede forespørgselsparameter er ikke defineret i målwebadressen (Søgefelt til websitelinks) Problemstreng for udefineret forespørgselsværdi i adresseskabelonen til websitelinks.
Uoverensstemmelse i navnet på forespørgselsparameteren i målwebadressen (Søgefelt til websitelinks) Det variabelnavn for forespørgslen, der anvendes i målwebadressen, er ikke det samme variabelnavn, som anvendes i den angivne forespørgsel. Du kan f.eks. have gjort følgende:
"målwebadresse": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"angivet forespørgsel": "required name=my_query"

Det navn, der anvendes i "q" og "angivet forespørgsel", skal være det samme:
"målwebadresse": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"angivet forespørgsel": "required name=search_term_string"
Målwebadressens domæne er uden for webadressens domæne

(Søgefelt til websitelinks) Webadresserne i målwebadresse og webadresse skal have det samme roddomæne. Her er nogle eksempler på webadresser, der matcher og ikke matcher:

 • http://www.eksempel.dk og http://eksempel.dkMatcher
 • http://m.eksempel.dk og http://forespørgsel.eksempel.dkMatcher
 • http://www.eksempel.dk og http://eksempel.dk.co – Matcher ikke
 • http://www.eksempel.dk og http://ekseempel.dk – Matcher ikke
Ugyldig målwebadresse (Søgefelt til websitelinks) Ugyldig webadresse i ejendommen målwebadresse.
Målwebadresse uden HTTP (Søgefelt til websitelinks) Ugyldig webadresse i ejendommen målwebadresse: Den skal enten have http eller https.
Fejl i definitionen af søgefeltet til websitelinks (Søgefelt til websitelinks) Fejl i definitionen af søgefeltet til websitelinks.
Ugyldig enum-værdi i ejendommen "ejendomsnavn" Ejendomsværdien stemmer ikke overens med nogen af de tilladte faste værdier.
Ukendt fejl Der opstod en fejl, der ikke falder ind under nogen af de andre kategorier, der er angivet her.
Værdien for @kontekst er ugyldig eller understøttes ikke

Den værdi, der er angivet for attributten @context i JSON-LD-opmærkningen, er stavet forkert, understøttes ikke eller gælder ikke for dette element. De eneste værdier, som i øjeblikket understøttes af Google, er:

 • http://schema.org
 • http://schema.googleapis.com
 • http://gs1.org/voc
 • Variationer af https og efterstillede varianter/opmærkningsvarianter af ovenstående værdier

Google understøtter ikke tilpassede JSON-LD-kontekster, der er angivet eksternt, f.eks.: http://example.com/schemas/custom_schema

 

Oversigtsside

I grafen tildeles et element den mest alvorlige status, der påvirker den. Det vil sige, at et element, der både har en fejl og en advarsel, tildeles statussen "Fejl". Et element tælles kun én gang i grafen. Se Bemærkning vedrørende de samlede værdier for statusser.

I tabellen tildeles problemstatusser til en specifik ejendom i et element (ikke til hele elementet), så et struktureret dataelement kan derfor blive vist flere gange i tabellen.

Følgende statusser anvendes:

 • Fejl: Det udvidede resultat kan ikke vises som et udvidet resultat i Google Søgning. Elementer, der er i fejltilstand, indeholder mindst én fejl, og de kan også indeholde en eller flere advarsler.
 • Gyldig med advarsler: Det udvidede resultat er kvalificeret til at blive vist som et udvidet resultat i Google Søgning. Problemer med advarselsstatus er enten forslag til manglende valgfrie værdier, ugyldige valgfrie værdier, fejl i ikke-kritiske ejendomme eller advarsler om brug af udfasede ejendomme. Det giver ofte en bedre brugeroplevelse, hvis du angiver flere valgfrie ejendomme i dine strukturerede data.
 • Gyldig: Det udvidede resultat er kvalificeret til at blive vist i Google Søgning som et udvidet resultat. Alle påkrævede og valgfrie data er angivet korrekt.

Hvis du vil se alle problemer for et enkelt udvidet resultat, kan du se Undersøgelse af fejl.

Bemærkning vedrørende de samlede værdier for statusser
Den samlede værdi for hver status i tabellen kan overstige den samlede værdi for den tilsvarende status i grafen. Her er to eksempler på, hvorfor det sker:
 • Et enkelt element med tre forskellige advarsler vises tre gange i tabellen (samlet værdi = 3), men tæller kun som ét element (samlet værdi = 1) i det samlede antal på fanen med advarsler.
 • Et element med både en fejl og en advarsel (to tabelrækker) tæller kun som ét fejlelement i det samlede antal på fanen med fejl (et element bliver optalt efter den mest alvorlige status, som elementet indeholder).

Infoside for problemet

Vælg en række med et problem i tabellen på oversigtssiden for at åbne en side med yderligere oplysninger om det valgte problem. Et problem kan berøre udvidede resultater på forskellige sider, flere udvidede resultater på en enkelt side eller et enkelt udvidet resultat flere gange.

Infosiden for problemet indeholder følgende oplysninger:

Status
Valideringsstatus for dette problem. 
Registreret første gang
Den dato, hvor dette problem blev registreret for første gang på dit website. Bemærk! Hvis alle problemer af denne type løses, men problemet opstår igen inden for 90 dage, angives datoen som den dato, hvor problemet blev registreret første gang, og ikke den dato, hvor problemet igen blev registreret.
Eksempler
En liste over udvidede resultater, der er berørt af dette problem. Bemærk! Det er muligt, at nogle af eksempelrækkerne ikke fremgår af listen. Der kan være forskellige årsager til dette. Der kan f.eks. være dukket flere forekomster af problemet op siden seneste crawl på dit website, eller der kan være forekomster, der berører mere end 1.000 elementer (tabellen kan maks. indeholde 1.000 rækker).
Elementtype
Værdien name i elementets strukturerede data.
Seneste crawl
Sidste gang siden med dette problem blev crawlet.

 

Hvis du vil have flere oplysninger om et problem på en bestemt side, kan du vælge problemet i tabellen med eksempler. 

Klik på undersøgelsesikonet Search ud for webadressen i tabellen for at køre værktøjet til undersøgelse af webadresser. Værktøjet giver dig yderligere oplysninger om fejlen, indekserede testresultater, livetestresultater og et screenshot.

 

Om validering

Når du har rettet alle forekomster af et specifikt problem på dit website, kan du bede Google om at validere dine ændringer. Hvis alle kendte forekomster er fjernet, markeres problemet som løst i statustabellen og flyttes ned i bunden af tabellen. Search Console registrerer valideringsstatus for problemet som helhed såvel som status for hver forekomst af problemet. Når alle forekomster af problemet er fjernet, anses problemet for løst. Gå til Valideringsstatus for problemer og Valideringsstatus for forekomster for at se de faktisk registrerede statusser.

Mere om problemets levetid...

Et problems levetid strækker sig fra første gang, en forekomst af det pågældende problem blev registreret på dit website, indtil 90 dage efter, at den sidste forekomst blev markeret som fjernet fra dit website. Hvis der går 90 dage, uden at problemet vender tilbage, fjernes det fra rapporthistorikken.

Datoen for første registrering af problemet er den første gang, problemet blev registreret i løbet af problemets levetid, og denne dato ændres ikke. Det betyder følgende:

 • Hvis alle forekomster af et problem er rettet, men en ny forekomst af problemet opstår 15 dage senere, markeres problemet som åbent, og datoen for første registrering forbliver den oprindelige dato.
 • Hvis det samme problem opstår 91 dage efter, at sidste forekomst blev rettet, er det tidligere problem blevet lukket, og derfor registreres det som et nyt problem, hvor datoen for første registrering angives som "i dag".

Grundlæggende valideringsproces

Her er et overblik over valideringsprocessen, efter at du har klikket på Valider rettelse for et problem. Denne proces kan tage flere dage, og du vil modtage underretninger om processen via mail.

 1. Når du klikker på Valider rettelse, tjekker Search Console straks nogle få sider.
  • Hvis den aktuelle forekomst findes på en af disse sider, afsluttes valideringen, og valideringsstatussen forbliver uændret.
  • Hvis eksempelsiderne ikke har den aktuelle fejl, fortsætter valideringen med statussen Startet. Hvis validering afslører andre, ikke-relaterede problemer, tælles disse problemer med i den anden problemtype, og valideringen fortsætter.
 2. Search Console arbejder sig gennem listen over kendte webadresser, der er berørt af dette problem. Kun webadresser med kendte forekomster af det pågældende problem sættes i kø til en ny crawl, ikke hele websitet. Search Console registrerer alle webadresser, der tjekkes, i valideringshistorikken, som kan ses via siden med oplysninger om problemet.
 3. Når en webadresse tjekkes:
  1. Hvis der ikke kan findes forekomster af problemet, ændres valideringsstatussen for forekomsten til Ingen overtrædelser. Hvis det drejer sig om den første forekomst, der tjekkes efter starten på valideringen, ændres valideringsstatussen for problemet til Det ser godt ud.
  2. Hvis webadressen ikke længere er tilgængelig, ændres valideringsstatussen for forekomsten til Andet (hvilket ikke er en fejlstatus).
  3. Hvis forekomsten stadig er til stede, ændres statussen for problemet til Mislykkedes, og valideringen afsluttes. Hvis det drejer sig om en ny side, der er opdaget via normal crawl, anses den for en anden forekomst af det eksisterende problem.
 4. Når alle fejl- og advarselswebadresser er blevet tjekket, og antallet af problemer er 0, ændres status for problemet til Godkendt. Vigtigt! Selv når antallet af berørte sider falder til 0, og status for problemet ændres til Godkendt, vises den oprindelige etiket for alvorlighed stadig (Fejl eller Advarsel).

Selvom du aldrig klikker på "Start validering", kan Google registrere rettede forekomster af et problem. Hvis Google under sin normale crawl registrerer, at alle forekomster af et problem er blevet rettet, ændres status for problemet til "Ikke tilgængelig" på rapporten.

Hvornår anses et problem for at være "løst" for en webadresse eller et element?

Et problem markeres som løst for en webadresse eller et element, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Når webadressen crawles, og problemet ikke længere findes på siden. Hvis der er tale om en AMP-tagfejl, kan dette betyde, at du enten har rettet tagget, eller at tagget er blevet fjernet (hvis tagget ikke er nødvendigt). Under et valideringsforsøg betragtes det som "godkendt".
 • Hvis siden af en eller anden grund ikke er tilgængelig for Google (siden er fjernet, markeret som noindex, kræver godkendelse osv.), anses problemet som løst for den pågældende webadresse. Under et valideringsforsøg tælles det med i valideringsstatussen "Andet".

Ny validering

Når du klikker på Valider igen for en mislykket validering, starter valideringen forfra for alle forekomster, der mislykkedes, samt eventuelle nye forekomster af det pågældende problem, der blev opdaget ved normal crawl.

Du bør vente, til en valideringscyklus er afsluttet, inden du anmoder om en ny cyklus, også selvom du har løst nogle problemer i den aktuelle cyklus.

Forekomster, der har bestået valideringen (og er markeret som Godkendt) eller ikke længere er tilgængelige (markeret som Andet), tjekkes ikke igen og fjernes fra historikken, når du klikker på Valider igen.

Valideringshistorik

Du kan se status for en valideringsanmodning ved at klikke på linket til valideringsoplysninger på siden med oplysninger om problemet.

Poster på siden med valideringshistorikken grupperes efter webadresse i AMP-rapporten og rapporten for indekseringsstatus. I rapporterne om mobilanvendelighed og udvidede resultater grupperes elementer efter kombinationen af webadresse og struktureret dataelement (hvilket bestemmes af elementets navneværdi). Valideringsstatussen gælder for det specifikke problem, du undersøger. Et problem kan have etiketten "Godkendt" på en side, mens andre problemer kan have etiketten "Mislykket", "Afventer" eller "Andet".

Valideringsstatus for problemer

Der anvendes følgende valideringsstatusser for et givet problem:

 • Ikke startet: Der er én eller flere sider med en forekomst af dette problem, som du aldrig har påbegyndt et valideringsforsøg for. Næste trin:
  1. Klik på problemet for at få oplysninger om fejlen. Undersøg de enkelte sider for at se eksempler på fejlen på livesiden ved hjælp af AMP-testen. Hvis AMP-testen ikke viser fejlen på siden, skyldes det, at du har rettet fejlen på livesiden, efter Google fandt fejlen og genererede denne problemrapport.
  2. Klik på "Få flere oplysninger" på siden med oplysninger for at se detaljer om den regel, der blev overtrådt.
  3. Klik på en række med eksempelwebadresser i tabellen for at få oplysninger om den pågældende fejl.
  4. Ret dine sider, og klik derefter på Valider rettelse for at få Google til at crawle dine sider igen. Google giver dig besked om status for valideringen. Valideringen tager typisk op til to uger, men i nogle tilfælde kan der gå meget længere tid, så vær tålmodig.
 • Startet: Du har påbegyndt et valideringsforsøg, og der er endnu ikke fundet tilbageværende forekomster af problemet. Næste trin: Google sender notifikationer, efterhånden som valideringen skrider frem, og vejleder dig om nødvendigt i, hvad du skal gøre.
 • Det ser godt ud: Du har påbegyndt et valideringsforsøg, og alle problemforekomster, der hidtil er tjekket, er blevet rettet. Næste trin: Du behøver ikke at foretage dig noget, men Google sender notifikationer, efterhånden som valideringen skrider frem, og vejleder dig i, hvad du skal gøre.
 • Godkendt: Alle kendte forekomster af problemet er væk (eller den berørte webadresse er ikke længere tilgængelig). Du skal have klikket på "Valider rettelse" for at opnå denne status. Hvis forekomsterne forsvandt, uden at du anmodede om validering, ville statussen skifte til Ikke tilgængelig. Næste trin: Der skal ikke gøres mere.
 • Ikke tilgængelig: Google konstaterede, at problemet var løst på alle webadresser, selvom du aldrig har påbegyndt et valideringsforsøg. Næste trin: Der skal ikke gøres mere.
 • Mislykkedes: Et bestemt antal sider indeholder stadig dette problem, efter du har klikket på "Valider". Næste trin: Ret problemet, og valider igen.

Valideringsstatus for forekomster

Når der er anmodet om validering, tildeles alle forekomster af problemet én af følgende valideringsstatusser:

 • Afventer godkendelse: I kø til validering. Problemforekomsten blev registreret, sidste gang Google foretog en gennemgang.
 • Godkendt: [Ikke tilgængelig i alle rapporter] Google har søgt efter forekomster af problemet, og det findes ikke længere. Denne status kan kun tildeles, hvis du udtrykkeligt klikker på Valider for denne forekomst af problemet.
 • Mislykkedes: Google har søgt efter problemforekomsten, og den findes stadig. Denne status kan kun tildeles, hvis du udtrykkeligt klikker på Valider for denne forekomst af problemet.
 • Andet: [Ikke tilgængelig i alle rapporter] Google kunne ikke åbne den webadresse, der hoster forekomsten, eller (for strukturerede data) kunne ikke længere finde elementet på siden. Svarer til Godkendt.

Bemærk! Den samme webadresse kan have forskellige statusser for forskellige problemer. Hvis en enkelt side f.eks. både har problem X og problem Y, kan problem X have valideringsstatussen Godkendt, og problem Y på samme side kan have valideringsstatussen Afventer.

 

Kendte problemer

Følgende er kendte problemer i Search Console. Du behøver ikke at rapportere problemerne til os, men du må gerne give os feedback om andre funktioner eller problemer, du opdager. Brug Feedback-mekanismen, der er indbygget i navigationslinjen.

 • Visse problemer har lange navne, der kan være svære at forstå.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Nye til Search Console?

Er det første gang, du bruger Search Console? Start her, uanset om du er en nybegynder, SEO-ekspert eller websiteudvikler.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søg i Hjælp
true
83844
false