Statusrapporten met uitgebreide resultaten

Je vacatures, recepten en meer bekijken

Ontdek welke uitgebreide resultaten voor je site wel of niet door Google kunnen worden gelezen en los fouten met uitgebreide resultaten op.

De rapporten over uitgebreide resultaten voor je site worden weergegeven onder Optimalisaties in het menuvenster. Voor elk type uitgebreid resultaat is er een afzonderlijk rapport. Er wordt alleen in de volgende gevallen een rapport over uitgebreide resultaten weergegeven:

Als je een ondersteund type hebt geïmplementeerd en het rapport niet ziet in je property, bekijk je Ontbrekende uitgebreide resultaten.

 

SEARCH CONSOLE OPENEN

 

Uitgebreide resultaten controleren in Search Console - Google Search Console-training

Het rapport gebruiken

Open het betreffende rapport in het navigatievenster in Search Console.

Er wordt alleen een rapport weergegeven als Search Console gegevens voor dat type uitgebreid resultaat op je site heeft en een rapport voor dat type implementeert.

Het rapport bestaat uit een overzichtspagina en een detailpagina:

 1. Op de overzichtspagina wordt een diagram met fouten, waarschuwingen en geldige items op je site in de loop van de tijd weergegeven, evenals een tabel met combinaties van status- en beschrijvingscategorieën die aangeeft hoeveel gestructureerde gegevensitems momenteel in elke categorie vallen.
 2. Klik op een rij in de tabel op de overzichtspagina voor details over items in die categorie.

Waar je op moet letten

Als alles goed is, is het huidige aantal fouten 0. Huidige aantallen fouten, waarschuwingen en geldige items worden op alle pagina's bovenaan het diagram in het rapport weergegeven.

Als je fouten vindt, verwerk je ze zoals beschreven in het onderstaande gedeelte Problemen oplossen.

Als je waarschuwingen vindt, betekent dit niet dat je uitgebreide resultaten niet worden weergegeven in Google Zoeken met speciale functies, maar ze bieden gebruikers mogelijk geen optimale functionaliteit. Los waarschuwingen op zoals beschreven in het onderstaande gedeelte Problemen oplossen.

 

Het rapport delen

Je kunt probleemgegevens delen in de dekkings- of optimalisatierapporten delen door op de knop Delen op de pagina te klikken. Via deze link krijgt iedereen die de link heeft, alleen toegang tot de huidige pagina met probleemgegevens en eventuele validatiegeschiedenispagina's voor dit probleem. De link geeft geen toegang tot andere pagina's voor je bron en geeft de gebruiker waarmee de link is gedeeld, niet de mogelijkheid om acties voor je property of account uit te voeren. Je kunt de link op elk gewenst moment intrekken door delen uit te schakelen voor deze pagina.

Rapportgegevens exporteren

Veel rapporten bevatten een exportknop om de rapportgegevens te exporteren. Zowel diagram- als tabelgegevens worden geëxporteerd.Waarden die worden weergegeven als ~ of - in het rapport (niet beschikbaar/geen cijfer), zijn nullen in de gedownloade gegevens.

 

Problemen oplossen

Hier volgt een basisprocedure om problemen met uitgebreide resultaten op je site prioriteit te geven en op te lossen:

 1. Op de overzichtspagina van een rapport over uitgebreide resultaten kun je de waarschuwingen en geldige items eruit filteren en je eerst op de fouten richten.
 2. Verhelp de fouten op basis van het aantal betrokken pagina's:
  1. Wanneer er een piek is in het foutdiagram, zoek je naar de overeenkomende piek in de foutrijen in de tabel.
  2. Los het probleem op je site op, test je oplossing en zorg ervoor dat je oplossingen live op internet zijn. Bekijk Fouten inspecteren voor meer informatie over de verschillende tools waarmee je je gestructureerde gegevensitems kunt bekijken en fouten daarmee kunt oplossen.
  3. Ga terug naar de detailpagina van het probleem en klik op de knop Oplossing valideren om het validatieproces te starten. Dit proces kan enkele dagen duren en je ontvangt per e-mail meldingen over de voortgang.
  4. Wanneer wordt bevestigd dat alle problemen zijn opgelost (dat wil zeggen: de oplossing is gevalideerd), wordt het totale aantal pagina's dat beïnvloed wordt door dat probleem 0. De probleemstatus wordt geüpdatet.
 3. Ga door met het oplossen van fouten.
 4. Als alle fouten zijn opgelost, verwijder je het filter voor waarschuwingen en overweeg je de waarschuwingen op te lossen. De meeste waarschuwingen gaan over ontbrekende optionele eigenschappen in je gestructureerde gegevens. Meer informatie in uitgebreide resultaten kan nuttiger zijn voor de bezoekers van je site.
Handige bronnen voor het oplossen van problemen:

Fouten inspecteren

Je kunt verschillende tools gebruiken om de fouten met je gestructureerde gegevens te inspecteren:

 • Op de detailpagina van de fout:
  • Klik op een URL in de tabel om de code voor gestructureerde gegevens te bekijken.
  • Klik naast de URL in de tabel op het inspectie-icoon Search om de URL-inspectietool uit te voeren. Deze levert foutgegevens, geïndexeerde en live testresultaten en een screenshot.
 • Gebruik de testtool voor uitgebreide resultaten om je pagina te testen of om je code herhaaldelijk te testen, aan te passen en opnieuw te testen in de browser. Dien de URL in van de pagina die je wilt testen of kopieer en plak code in de tool.

 

Pieken in fouten oplossen
De meest voorkomende reden voor een piek in fouten is een fout die is toegevoegd aan een template die door veel pagina's op je site wordt gebruikt.

Bepaal of een piek wordt veroorzaakt door een groep items die van de ene ernst naar de andere wordt verplaatst:

 1. Als je een piek ziet, zoek je naar een overeenkomende daling in een andere status (waarschuwing of geldig).
 2. Als je een overeenkomende daling vindt, controleer je of het bij de piek en daling om dezelfde URL's gaat.
 3. Als de items zijn verplaatst van de ene status naar de andere, bepaal je waardoor dit is veroorzaakt door de details van de piek in fouten weer te geven.

Los het specifieke probleem op door de details van een voorbeelditem weer te geven en de fouten te inspecteren zoals eerder beschreven.

Problemen oplossen met ontbrekende uitgebreide resultaten/daling in het totale aantal uitgebreide resultaten

 Hier zijn enkele redenen waarom een uitgebreid resultaat mogelijk niet in het rapport wordt weergegeven:

 • Niet alle typen uitgebreide resultaten worden momenteel ondersteund in dit rapport. Bekijk de lijst met ondersteunde uitgebreide resultaten.
 • Alleen uitgebreide resultaten van geïndexeerde pagina's kunnen worden weergegeven. Vanwege verschillende redenen worden mogelijk niet alle pagina's op je site gecrawld. Voor zeer grote sites zie je mogelijk een aanzienlijk verschil tussen het aantal pagina's met gestructureerde gegevens op je site en het aantal uitgebreide resultaten in dit rapport. Als je een scherpe daling in het aantal uitgebreide resultaten op je site ziet, controleer je of je een overeenkomende afname in het aantal geïndexeerde pagina's kunt vinden.
 • Google heeft de pagina's nog niet gecrawld. Het kan enige tijd duren voordat Google nieuwe of geüpdatete pagina's crawlt. Je kunt Google vragen je URL's opnieuw te crawlenIndexeringsverzoeken worden niet onmiddellijk verwerkt. Het kan tot een week duren om een indexeringsverzoek te verwerken.
 • Google kan geen toegang krijgen tot de pagina. Gebruik de URL-inspectietool om na te gaan of Google toegang kan krijgen tot de pagina.
 • De gestructureerde gegevens kunnen dermate ongeldig zijn dat Google deze niet herkent als een uitgebreid resultaat. Gebruik de testtool voor uitgebreide resultaten om je pagina te controleren (check de URL van de live pagina en plak niet de code van je gestructureerde gegevens). Als er gestructureerde gegevens worden gevonden maar deze niet kunnen worden geparseerd, moeten ze worden weergegeven in het rapport 'Gestructureerde gegevens die niet kunnen worden geparseerd'
 • Je uitgebreide resultaat wordt mogelijk nog niet ondersteund voor jouw locatie. Raadpleeg de documentatie om te checken of jouw type uitgebreid resultaat wordt ondersteund voor jouw locatie.
 1. Gebruik de test voor uitgebreide resultaten op je pagina om na te gaan of Google toegang tot je pagina heeft en de code voor uitgebreide resultaten kan bekijken en om de geldigheid van de code voor uitgebreide resultaten te bevestigen.
 2. Gebruik de URL-inspectietool om te controleren of de pagina is geïndexeerd en of deze toegankelijk is voor Google. Test ook de live versie van de pagina om te checken of Google toegang heeft tot de pagina.
Lijst met veelvoorkomende fouten met gestructureerde gegevens
Hier volgt een lijst met de meest voorkomende fouten in dit rapport:
Fout Beschrijving
Ongeldige URL in eigenschap 'naam eigenschap' Ongeldige URL in de opgegeven eigenschap.
Ontbrekende eigenschap 'naam eigenschap' Ontbrekende vereiste eigenschap.
Ongeldige calorienotatie in eigenschap 'naam eigenschap' Ongeldige waarde voor de eigenschap calories.
Datum/tijd niet in ISO 8601-indeling in eigenschap 'naam eigenschap' Ongeldige datumwaarde voor de opgegeven eigenschap. De datum moet de ISO 8601-indeling hebben.
Ontbrekende waarde in eigenschap 'naam eigenschap' Lege waarde voor de opgegeven eigenschap.
Ongeldige waarde in eigenschap 'naam eigenschap' Ongeldige waarde voor de opgegeven eigenschap.
Ongeldige tekenreekslengte in eigenschap 'naam eigenschap' De tekenreekswaarde is te lang of te kort voor de opgegeven eigenschap.
Ongeldig objecttype voor eigenschap 'naam eigenschap' Onjuist gestructureerd gegevensobjecttype voor de opgegeven eigenschap.
Ongeldig waardetype voor eigenschap 'naam eigenschap' Onjuist waardetype voor de opgegeven eigenschap.
Niet-herkende eigenschap 'naam eigenschap' Je hebt een onbekende eigenschap gedefinieerd in je gestructureerde gegevens.
Dubbele eigenschap 'naam eigenschap' Dubbele eigenschapsdefinities in hetzelfde object.
'eigenschap 1' of 'eigenschap 2' moet worden opgegeven Je moet slechts één van deze twee eigenschappen opgeven.
'eigenschap 1', 'eigenschap 2' of 'eigenschap 3' moet worden opgegeven Je moet slechts één van deze drie eigenschappen opgeven.
Geen algemene ID opgegeven (zoals gtin, mpn, isbn) Je moet minstens één van de volgende eigenschappen voor algemene ID's opgeven om je product op unieke wijze te identificeren: gtin8, gtin13, gtin14, mpn of isbn
De waarde voor eigenschap 'naam eigenschap' moet positief zijn De opgegeven waarde van de eigenschap moet een positief getal zijn.
Ongeldig geheel getal in eigenschap 'eigenschap' Ongeldig geheel getal voor de opgegeven eigenschap.
Ongeldige prijsnotatie in eigenschap 'eigenschap' Ongeldige prijsnotatie voor de opgegeven eigenschap.
Ongeldige waarde voor productbeschikbaarheid in eigenschap 'naam eigenschap' Ongeldige waarde voor productbeschikbaarheid.
Je hebt een review beoordeeld in plaats van een item Je hebt een review in een samengestelde beoordeling in plaats van het item zelf beoordeeld.
Kan de beoordelingsschaal niet bepalen Je hebt een beoordelingsschaal opgegeven die we niet begrijpen.
De vereiste beste en/of slechtste waarde ontbreekt in de beoordeling De beste en/of slechtste waarden voor een beoordeling ontbreken.
Beoordelingswaarde valt buiten het bereik De opgegeven beoordelingswaarde valt buiten het bereik.
Review heeft meerdere samengestelde beoordelingen De review bevat meerdere samengestelde beoordelingen. Je kunt slechts één opgeven.
Meerdere reviews zonder aggregateRating-object Je hebt meerdere reviews zonder samengestelde beoordeling verstrekt.
Getal buiten bereik voor eigenschap 'naam eigenschap' De numerieke eigenschap valt buiten het toegestane (of gedefinieerde) bereik.
Syntaxisfout in zoekvak voor sitelinks Algemene syntaxisfout in de definitie van een zoekvak voor sitelinks.
Aangepaste queryparameter niet gedefinieerd in doel-URL (Zoekvak voor sitelinks) Probleem met tekenreeks voor niet-gedefinieerde querywaarde in URL-template voor sitelinks.
Niet-overeenkomende queryparameternaam in doel-URL (Zoekvak voor sitelinks) De naam van de queryvariabele die wordt gebruikt in target verschilt van de variabelenaam die wordt gebruikt in query-input. Je hebt bijvoorbeeld iets als dit gedaan:
"target": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=my_query"

Dezelfde naam moet worden gebruikt in 'q' en 'query-input':
"target": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=search_term_string"
Het domein van de doel-URL is buiten het domein van de website-URL

(Zoekvak voor sitelinks) De URL's in target en url moeten hetzelfde hoofddomein hebben. Hier volgen voorbeelden van overeenkomende en niet-overeenkomende URL's:

 • http://www.example.com en http://example.com komen overeen
 • http://m.example.com en http://query.example.com komen overeen
 • http://www.example.com en http://example.fr.co komen niet overeen
 • http://www.example.com en http://exaample.com komen niet overeen
Ongeldige doel-URL (Zoekvak voor sitelinks) Ongeldige URL in de eigenschap target.
Doel-URL zonder HTTP (Zoekvak voor sitelinks) Ongeldige URL in de eigenschap target: moet http of https zijn.
Fout in definitie van zoekvak voor sitelinks (Zoekvak voor sitelinks) Fout in definitie van zoekvak voor sitelinks.
Ongeldige enum-waarde in eigenschap 'naam eigenschap' De waarde van de eigenschap komt niet overeen met een van de toegestane opgesomde waarden.
Onbekende fout Er is een fout opgetreden die niet in een van de andere categorieën valt die hier worden vermeld.
Ongeldige of niet-ondersteunde waarde voor @context

De opgegeven waarde voor het kenmerk @context in JSON-LD-markeringen is verkeerd gespeld, wordt niet ondersteund of is niet van toepassing op dat element. Alleen de volgende waarden worden momenteel door Google ondersteund:

 • http://schema.org
 • http://schema.googleapis.com
 • http://gs1.org/voc
 • Varianten met https en met een / aan het einde van de vorige waarden

Google biedt geen ondersteuning voor aangepaste, op afstand gedeclareerde JSON-LD-contexten, zoals: http://example.com/schemas/custom_schema

 

Overzichtspagina

In het diagram krijgt een item de meest ernstige status die erop van invloed is. Een item met zowel een fout als een waarschuwing, krijgt de status 'Fout'. Een item wordt slechts één keer meegeteld in het diagram. Zie Een opmerking over de statustotalen.

In de tabel wordt een probleemstatus aan een specifieke itemeigenschap (niet een geheel item) toegewezen, waardoor een gestructureerde gegevensitem meerdere keren kan worden weergegeven in de tabel.

De volgende statussen zijn van toepassing:

 • Fout: Het uitgebreide resultaat kan niet worden weergegeven op Google Zoeken als uitgebreid resultaat. Items met de status Fout bevatten ten minste één fout en kunnen daarnaast een of meer waarschuwingen bevatten.
 • Geldig met waarschuwingen: Het uitgebreide resultaat komt in aanmerking voor weergave op Google Zoeken als uitgebreid resultaat. Waarschuwingen zijn suggesties voor ontbrekende of ongeldige optionele waarden, fouten in niet-kritieke eigenschappen of waarschuwingen over het gebruik van beëindigde eigenschappen. Als je meer optionele eigenschappen aanbiedt in je gestructureerde gegevens, zorgt dit vaak voor een betere functionaliteit voor gebruikers.
 • Geldig: Het uitgebreide resultaat komt in aanmerking voor weergave op Google Zoeken als uitgebreid resultaat. Alle vereiste en optionele gegevens zijn op de juiste manier verstrekt.

Zie Fouten inspecteren als je alle problemen voor één uitgebreid resultaat wilt bekijken.

Een opmerking over de statustotalen
De totale waarde per status in de tabel kan de totale waarde in de overeenkomstige status voor het diagram overschrijden. Twee voorbeelden van waarom dit kan gebeuren:
 • Eén item met drie verschillende waarschuwingen wordt drie keer weergegeven in de tabel (totaal = 3), maar telt slechts als één item (totaal = 1) voor het totaal op het tabblad met waarschuwingen.
 • Een item met zowel een fout als een waarschuwing (twee tabelrijen) telt slechts als één foutitem voor het totaal op het tabblad met fouten. (Een item wordt meegerekend als de meest ernstige status die het bevat.)

Detailpagina van het probleem

Selecteer een probleemrij in de tabel op de overzichtspagina om pagina te openen met details voor het geselecteerde probleem. Een probleem kan van invloed zijn op uitgebreide resultaten op verschillende pagina's, op meerdere uitgebreide resultaten op één pagina of kan meerdere keren van invloed zijn op één uitgebreid resultaat.

De pagina met probleemdetails bevat de volgende informatie:

Status
Validatiestatus van dit probleem. 
Eerst gedetecteerd
De datum waarop dit probleem voor het eerst op je site is gedetecteerd. Opmerking: Als alle problemen van dit type zijn opgelost, maar er binnen negentig dagen een nieuwe instantie van dit probleem optreedt, is de datum de oorspronkelijke datum waarop het probleem voor het eerst is gedetecteerd, niet de datum van de nieuwe instantie.
Voorbeelden
Een lijst met uitgebreide resultaten waarop dit probleem van invloed is. Houd er rekening mee dat er om verschillende redenen rijen kunnen worden weggelaten uit de lijst met voorbeelden. Mogelijke redenen zijn dat de instanties van het probleem zijn opgetreden na de laatste crawl van je site of dat de instanties van invloed zijn op meer dan duizend items (de tabel is beperkt tot duizend rijen).
Itemtype
De waarde naam in de gestructureerde gegevens van het item.
Laatst gecrawld
De laatste keer dat de pagina met dit probleem is gecrawld.

 

Als je meer informatie over een probleem op een specifieke pagina wilt bekijken, selecteer je het probleem in de tabel met voorbeelden. 

Klik naast de URL in de tabel op het inspectie-icoon Search om de URL-inspectietool uit te voeren. Deze levert foutgegevens, geïndexeerde en live testresultaten en een screenshot.

 

Over validatie

Nadat je alle instanties van een specifiek probleem op je site hebt gecorrigeerd, kun je Google vragen je wijzigingen te valideren. Als alle bekende problemen zijn verdwenen, wordt het probleem in de statustabel gemarkeerd als opgelost en onderaan de tabel geplaatst. Search Console houdt de validatiestatus van het probleem als geheel bij, evenals de status van elke instantie van het probleem. Wanneer alle instanties van het probleem zijn verdwenen, wordt het probleem beschouwd als gecorrigeerd. (Zie Validatiestatus van een probleem en Validatiestatus van een instantie voor de actuele status van geregistreerde problemen.)

Meer informatie over de levensduur van een probleem...

De levensduur van een probleem begint zodra de eerste instantie van het probleem is gedetecteerd op je site. De levensduur eindigt 90 dagen nadat de laatste instantie op je site is gemarkeerd als opgelost. Wanneer het probleem de daaropvolgende negentig dagen niet terugkeert, wordt het probleem verwijderd uit de rapportgeschiedenis.

De eerste detectiedatum van het probleem is het moment waarop het probleem voor het eerst tijdens de levensduur van het probleem wordt gedetecteerd. De eerste detectiedatum kan niet worden gewijzigd. Dit houdt het volgende in:

 • Als alle instanties van een probleem zijn gecorrigeerd, maar het probleem zich 15 dagen later opnieuw voordoet, dan wordt het probleem gemarkeerd als open en blijft de datum waarop het probleem voor het eerst werd gedetecteerd de oorspronkelijke datum.
 • Als hetzelfde probleem zich 91 dagen nadat de laatste instantie is gecorrigeerd, opnieuw voordoet, dan wordt het vorige probleem gesloten en wordt dit probleem geregistreerd als nieuw probleem. De datum voor de eerste detectie wordt ingesteld op vandaag.

Algemene validatiestroom

Hier volgt een overzicht van het validatieproces nadat je op Oplossing valideren hebt geklikt voor een probleem. Dit proces kan enkele dagen duren en je ontvangt voortgangsmeldingen via e-mail.

 1. Wanneer je op Oplossing valideren klikt, controleert Search Console onmiddellijk enkele pagina's.
  • Als de huidige instantie op een van deze pagina's voorkomt, wordt de validatie beëindigd en blijft de validatiestatus ongewijzigd.
  • Als de voorbeeldpagina's niet de huidige fout bevatten, wordt de validatie voortgezet met de status Gestart. Als er tijdens de validatie andere, niet-gerelateerde problemen worden aangetroffen, worden deze problemen meegeteld voor het andere type probleem en wordt de validatie voortgezet.
 2. Search Console werkt de lijst met bekende URL's af waarop dit probleem van toepassing is. Alleen URL's met bekende instanties van dit probleem worden in de wachtrij voor opnieuw crawlen geplaatst, niet de hele site. Search Console houdt in de validatiegeschiedenis bij welke URL's zijn gecontroleerd. De validatiegeschiedenis kan worden bekeken via de pagina met probleemgegevens.
 3. Als een URL wordt gecontroleerd, kunnen de volgende situaties zich voordoen:
  1. Als het probleem niet wordt gevonden, wordt de validatiestatus voor het probleem gewijzigd in Geslaagd. Als dit de eerste instantie is die wordt gecontroleerd nadat de validatie is gestart, wordt de validatiestatus voor het probleem gewijzigd in Dat ziet er goed uit.
  2. Als de URL niet meer bereikbaar is, wordt de validatiestatus voor de instantie gewijzigd in Overig (dit is geen foutstatus).
  3. Als de instantie nog altijd wordt aangetroffen, wordt de probleemstatus gewijzigd in Mislukt en wordt de validatie beëindigd. Als dit een nieuwe pagina is die wordt ontdekt naar aanleiding van een normale crawlbewerking, wordt de fout beschouwd als nog een instantie van het bestaande probleem.
 4. Als alle URL's met fouten en waarschuwingen zijn gecheckt en het aantal problemen 0 is, wordt de probleemstatus gewijzigd in Geslaagd. Belangrijk: Ook als het aantal betreffende pagina's 0 is en de probleemstatus is gewijzigd in Geslaagd, zie je nog altijd het oorspronkelijke label met de ernst van de fout (Fout of Waarschuwing).

Zelfs als je nooit op 'Validatie starten' klikt, kan Google gecorrigeerde instanties van een probleem detecteren. Als Google tijdens een reguliere crawlbewerking detecteert dat alle instanties van een probleem zijn gecorrigeerd, wordt de probleemstatus in het rapport in 'N.v.t.' gewijzigd.

Wanneer wordt een probleem met een URL of item beschouwd als gecorrigeerd?

Een probleem met een URL of item wordt gemarkeerd als Gecorrigeerd wanneer aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Wanneer de URL wordt gecrawld, wordt het probleem niet meer op de pagina aangetroffen. In geval van een AMP-tagfout kan dit betekenen dat de tag is gecorrigeerd of dat de tag is verwijderd (als de tag niet is vereist). Tijdens een validatiepoging wordt de tag beschouwd als geslaagd.
 • Als de pagina om welke reden dan ook niet beschikbaar is voor Google (de pagina is verwijderd, de pagina is voorzien van een noindex-instructie, de pagina vereist verificatie, enzovoort), wordt het probleem voor die URL beschouwd als gecorrigeerd. Tijdens een validatiepoging wordt de pagina meegeteld voor de validatiestatus 'Overig'.

Opnieuw valideren

Wanneer je voor een mislukte validatie op Opnieuw valideren klikt, worden alle mislukte instanties opnieuw gevalideerd. Daarnaast worden alle nieuwe instanties gevalideerd die zijn gedetecteerd via een normale crawlbewerking.

Je moet wachten totdat een validatiecyclus is voltooid voordat je een andere cyclus aanvraagt, zelfs wanneer je tijdens de huidige cyclus enkele problemen hebt gecorrigeerd.

Als je op Opnieuw valideren klikt, worden instanties die zijn gevalideerd (gemarkeerd als Geslaagd) of niet meer bereikbaar zijn (gemarkeerd als Overig) niet opnieuw gecheckt en verwijderd uit de geschiedenis.

Validatiegeschiedenis

Je kunt de voortgang van een validatieverzoek bekijken door op de pagina met probleemgegevens op de link 'Validatiegegevens' te klikken.

Items in de validatiegeschiedenis zijn gegroepeerd op URL voor het AMP-rapport en het rapport 'Indexeringsstatus'. In de rapporten 'Mobiel gebruiksgemak' en 'Uitgebreid resultaat' worden items gegroepeerd op basis van de combinatie van URL + gestructureerd gegevensitem (zoals bepaald door de naamwaarde van het item). De validatiestatus is van toepassing op het specifieke probleem dat je aan het onderzoeken bent. Op een pagina kan één probleem met het label 'Geslaagd' worden weergegeven, terwijl andere problemen met het label 'Mislukt', 'In behandeling' of 'Overig' worden weergegeven.

Validatiestatus van een probleem

De volgende validatiestatussen kunnen van toepassing zijn op een bepaald probleem:

 • Niet gestart: Er zijn een of meer pagina's met een instantie van dit probleem waarvoor nog nooit een validatiepoging is gestart. Volgende stappen:
  1. Klik op het probleem om de details van de fout te achterhalen. Inspecteer met behulp van de AMP-test de afzonderlijke pagina's om voorbeelden van de fout op de live pagina te bekijken. (Als de fout op de pagina niet wordt weergegeven wanneer je de AMP-test uitvoert, heb je de fout op de live pagina al gecorrigeerd nadat Google de fout heeft aangetroffen en dit probleemrapport is gegenereerd.)
  2. Klik op 'Meer informatie' op de detailpagina om de details te bekijken van de regel die is geschonden.
  3. Klik in de tabel op een rij met voorbeeld-URL's om meer informatie over dat specifieke probleem weer te geven.
  4. Corrigeer je pagina's en klik vervolgens op Oplossing valideren om ervoor te zorgen dat je pagina's opnieuw door Google worden gecrawld. Google houdt je op de hoogte van de validatievoortgang. Validatie duurt meestal ongeveer 2 weken, maar kan in sommige gevallen veel langer duren. Wacht dus geduldig af.
 • Gestart: Er is een validatiepoging gestart en er zijn tot dusver geen instanties van het probleem gevonden. Volgende stap: Je krijgt meldingen van Google over de voortgang van de validatie en, zo nodig, instructies voor wat je moet doen.
 • Dat ziet er goed uit: Er is een validatiepoging gestart en alle gecontroleerde instanties zijn gecorrigeerd. Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen. Je krijgt meldingen van Google over de voortgang van de validatie en instructies voor wat je moet doen.
 • Geslaagd: Alle bekende instanties van het probleem zijn verdwenen (of de betreffende URL is niet langer beschikbaar). Je moet op 'Oplossing valideren' hebben geklikt om deze status te bereiken (als er instanties zijn verdwenen zonder dat je om een validatie hebt gevraagd, wordt de status gewijzigd in 'N.v.t.'). Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen.
 • N.v.t.: Google heeft vastgesteld dat het probleem voor alle URL's is gecorrigeerd, ondanks dat er nooit een validatiepoging is gestart. Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen.
 • Mislukt: Nadat je op 'Valideren' hebt geklikt, doet het probleem zich nog altijd op een bepaald aantal pagina's voor. Volgende stappen: Verhelp het probleem en voer een nieuwe validatie uit.

Validatiestatus van een instantie

Nadat validatie is aangevraagd, wordt aan elke instantie van het probleem een van de volgende validatiestatussen toegewezen:

 • In afwachting van validatie: De instantie is in de wachtrij voor validatie geplaatst. Tijdens de laatste controle door Google bestond deze instantie van het probleem nog steeds.
 • Geslaagd: [Niet beschikbaar in alle rapporten] Na controle door Google blijkt dat de instantie van het probleem zich niet meer voordoet. Deze status kan alleen worden bereikt als je voor deze instantie van het probleem expliciet op Valideren hebt geklikt.
 • Mislukt: Na controle door Google blijkt dat de instantie van het probleem zich nog steeds voordoet. Deze status kan alleen worden bereikt als je voor deze instantie van het probleem expliciet op Valideren hebt geklikt.
 • Overig: [Niet beschikbaar in alle rapporten] Google kan de URL niet bereiken die als host voor de instantie fungeert of kan het item niet meer op de pagina vinden (voor gestructureerde gegevens). Wordt beschouwd als gelijk aan Geslaagd.

Houd er rekening mee dat dezelfde URL verschillende statussen voor verschillende problemen kan hebben. Als bijvoorbeeld zowel probleem X als probleem Y zich op een pagina voordoet, kan probleem X de validatiestatus Geslaagd hebben, terwijl probleem Y op dezelfde pagina de status In behandeling kan hebben.

 

Bekende problemen

Dit zijn bekende problemen in Search Console. Het is niet nodig deze aan ons te melden, maar we stellen je feedback over andere functies of problemen die je tegenkomt op prijs. Gebruik de functie Feedback die is ingebouwd in de navigatiebalk.

 • Sommige problemen hebben lange namen die niet gemakkelijk te begrijpen zijn.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Nieuw bij Search Console?

Heb je Search Console nog nooit gebruikt? Begin hier, of je nu beginner, SEO-expert of website-ontwikkelaar bent.

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
83844
false