Statusrapporten met uitgebreide resultaten

Bekijken welke entiteiten met uitgebreide resultaten Google op je site heeft gevonden

Ontdek welke uitgebreide resultaten Google op je site heeft gevonden en welke problemen daarbij zijn gevonden.

Je vindt de rapporten voor uitgebreide resultaten voor je site onder Optimalisaties in het menuvenster. Voor elk type uitgebreid resultaat is er een afzonderlijk rapport. Je ziet alleen in de volgende gevallen een rapport voor een bepaald type uitgebreide resultaten:

Als je een ondersteund type hebt geïmplementeerd en het rapport niet ziet in je property, bekijk je Ontbrekende uitgebreide resultaten.

 

SEARCH CONSOLE OPENEN

 

Uitgebreide resultaten controleren in Search Console - Google Search Console-training

Het rapport gebruiken

Open het betreffende rapport in het navigatievenster in Search Console. In deze rapporten zie je items met uitgebreide resultaten, geen pagina's (1 pagina kan een of meer items met gestructureerde gegevens van dezelfde of verschillende typen hosten).

Je ziet een rapport voor een type alleen als Search Console gegevens voor dat type uitgebreid resultaat op je site heeft en een rapport voor dat type implementeert.

Het rapport bestaat uit een overzichtspagina en een detailpagina:

 1. De overzichtspagina toont een diagram met fouten, waarschuwingen en geldige items die in de loop van de tijd op je site zijn gevonden, en een tabel gegroepeerd op status + beschrijving.
 2. Klik op een rij in de tabel op de overzichtspagina voor details over items in die categorie.
Ziet het rapport er anders uit?
Sommige gebruikers zien een wijziging in een aantal rapporten. In sommige gevallen betekent dit dat alle items uit 3 categorieën (geldig, waarschuwing en ongeldig) opnieuw worden gegroepeerd in 2 categorieën (geldig en ongeldig). Het kan ook betekenen dat de tabel op de landingspagina van het rapport nu alleen ongeldige items bevat. Als je rapport er anders uitziet dan de laatste keer dat je het gebruikte, vind je hier meer informatie over de wijzigingen.

 

Waar je op moet letten

 • Als alles goed is, is het huidige aantal fouten 0. Een fout voorkomt dat een item wordt gebruikt op Google. Als je fouten vindt, verwerk je ze zoals beschreven in het onderstaande gedeelte Problemen oplossen.
 • Als je waarschuwingen vindt, betekent dit niet dat je uitgebreide resultaten niet worden getoond op Google Zoeken met speciale functies, maar ze bieden gebruikers mogelijk geen optimale functionaliteit. Los waarschuwingen op zoals beschreven in het onderstaande gedeelte Problemen oplossen.
 • Onderzoek onverwachte pieken of dalen in dit aantal, zoals beschreven in het onderstaande gedeelte Problemen oplossen.

Problemen oplossen

Hier volgt een basisprocedure om problemen met uitgebreide resultaten op je site prioriteit te geven en op te lossen:

 1. Op de overzichtspagina van een rapport voor uitgebreide resultaten kun je de waarschuwingen en geldige items eruit filteren en je eerst op de fouten richten.
 2. Verhelp de fouten op basis van het aantal getroffen items:
  1. Als er een piek is in het foutdiagram, zoek je naar de overeenkomende piek in de foutrijen in de tabel.
  2. Los het probleem op je site op, test je oplossing en zorg ervoor dat je oplossingen live op internet zijn. Bekijk Fouten inspecteren voor meer informatie over de verschillende tools waarmee je je items met gestructureerde gegevens kunt bekijken en fouten daarmee kunt oplossen.
  3. Ga terug naar de detailpagina van het probleem en klik op de knop Oplossing valideren om het validatieproces te starten. Dit proces kan een paar dagen duren en je krijgt per e-mail meldingen over de voortgang.
  4. Als wordt bevestigd dat alle problemen zijn opgelost (dat wil zeggen: de oplossing is gevalideerd), wordt het totale aantal items dat beïnvloed wordt door dat probleem 0. De probleemstatus wordt geüpdatet.
 3. Ga door met fouten oplossen.
 4. Als alle fouten zijn opgelost, verwijder je het filter voor waarschuwingen en overweeg je de waarschuwingen op te lossen. De meeste waarschuwingen gaan over ontbrekende optionele property's in je gestructureerde gegevens. Meer informatie in uitgebreide resultaten kan nuttiger zijn voor de bezoekers van je site.
Handige bronnen voor het oplossen van problemen:

Fouten inspecteren

Je kunt verschillende tools gebruiken om de fouten met je gestructureerde gegevens te inspecteren:

 • Op de detailpagina van de fout:
  • Klik op een URL in de tabel om de code voor gestructureerde gegevens te bekijken.
  • Klik naast de URL in de tabel op het inspectie-icoon Search om de URL-inspectietool uit te voeren. Deze levert foutgegevens, geïndexeerde en live testresultaten en een screenshot.
 • Gebruik de testtool voor uitgebreide resultaten om je pagina te testen of om je code herhaaldelijk te testen, aan te passen en opnieuw te testen in de browser. Dien de URL in van de pagina die je wilt testen of kopieer en plak code in de tool.

 

Pieken in fouten oplossen
De meest voorkomende reden voor een piek in fouten is een fout die is toegevoegd aan een template die door veel pagina's op je site wordt gebruikt.

Bepaal of een piek wordt veroorzaakt door een groep items die van de ene ernst naar de andere wordt verplaatst:

 1. Als je een piek ziet, zoek je naar een overeenkomende daling in een andere status (waarschuwing of geldig).
 2. Als je een overeenkomende daling vindt, controleer je of het bij de piek en daling om dezelfde URL's gaat.
 3. Als de items zijn verplaatst van de ene status naar de andere, bepaal je waardoor dit is veroorzaakt door de details van de piek in fouten weer te geven.

Los het specifieke probleem op door de details van een voorbeelditem weer te geven en de fouten te inspecteren zoals eerder beschreven.

Problemen oplossen met ontbrekende uitgebreide resultaten/daling in het totale aantal uitgebreide resultaten

Hier zijn enkele redenen waarom een uitgebreid resultaat mogelijk niet in het rapport wordt weergegeven:

 • Niet alle typen uitgebreide resultaten worden momenteel ondersteund in dit rapport. Bekijk de lijst met ondersteunde uitgebreide resultaten.
 • Alleen uitgebreide resultaten van geïndexeerde pagina's kunnen worden weergegeven. Vanwege verschillende redenen worden mogelijk niet alle pagina's op je site gecrawld. Voor zeer grote sites zie je mogelijk een aanzienlijk verschil tussen het aantal pagina's met gestructureerde gegevens op je site en het aantal uitgebreide resultaten in dit rapport. Als je een scherpe daling in het aantal uitgebreide resultaten op je site ziet, controleer je of je een overeenkomende afname in het aantal geïndexeerde pagina's kunt vinden.
 • Google heeft een bepaalde pagina nog niet gecrawld. Het kan enige tijd duren voordat Google nieuwe of geüpdatete pagina's crawlt. Je kunt Google vragen je URL's opnieuw te crawlen. Indexeringsverzoeken worden niet onmiddellijk verwerkt. Het kan tot een week duren om een indexeringsverzoek te verwerken.
 • Google kan geen toegang krijgen tot de pagina. Gebruik de URL-inspectietool om na te gaan of Google toegang kan krijgen tot de pagina.
 • De gestructureerde gegevens kunnen dermate ongeldig zijn dat Google deze niet herkent als een uitgebreid resultaat. Gebruik de testtool voor uitgebreide resultaten om je pagina te controleren (check de URL van de live pagina en plak niet de code van je gestructureerde gegevens). Als er gestructureerde gegevens worden gevonden maar deze niet kunnen worden geparseerd, moeten ze worden weergegeven in het rapport Gestructureerde gegevens die niet kunnen worden geparseerd.
 • Je uitgebreide resultaat wordt mogelijk nog niet ondersteund voor jouw locatie. Raadpleeg de documentatie om te checken of jouw type uitgebreid resultaat wordt ondersteund voor jouw locatie.
 1. Gebruik de test voor uitgebreide resultaten op je pagina om na te gaan of Google toegang tot je pagina heeft en de code voor uitgebreide resultaten kan bekijken en om de geldigheid van de code voor uitgebreide resultaten te bevestigen.
 2. Gebruik de URL-inspectietool om te na te gaan of de pagina is geïndexeerd en of deze toegankelijk is voor Google. Test ook de live versie van de pagina om te checken of Google toegang heeft tot de pagina.
Lijst met veelvoorkomende fouten met gestructureerde gegevens
Hier volgt een lijst met de meest voorkomende fouten in dit rapport:
Fout Beschrijving
Ongeldige URL in property 'naam property' Ongeldige URL in de opgegeven property.
Ontbrekende property 'naam property' Ontbrekende vereiste property.
Ongeldige calorienotatie in property 'naam property' Ongeldige waarde voor de property calories.
Datum/tijd niet in ISO 8601-indeling in property 'naam property' Ongeldige datumwaarde voor de opgegeven property. De datum moet de ISO 8601-indeling hebben.
Ontbrekende waarde in property 'naam property' Lege waarde voor de opgegeven property.
Ongeldige waarde in property 'naam property' Ongeldige waarde voor de opgegeven property.
Ongeldige tekenreekslengte in property 'naam property' De tekenreekswaarde is te lang of te kort voor de opgegeven property.
Ongeldig objecttype voor property 'naam property' Onjuist gestructureerd gegevensobjecttype voor de opgegeven property.
Ongeldig waardetype voor property 'naam property' Onjuist waardetype voor de opgegeven property.
Niet-herkende property 'naam property' Je hebt een onbekende property gedefinieerd in je gestructureerde gegevens.
Dubbele property 'naam property' Dubbele propertydefinities in hetzelfde object.
'property 1' of 'property 2' moet worden opgegeven Je moet maar 1 van deze 2 property's opgeven.
'property 1', 'property 2' of 'property 3' moet worden opgegeven Je moet maar 1 van deze 3 property's opgeven.
Geen algemene ID opgegeven (zoals gtin, mpn, isbn) Je moet minstens 1 van de volgende property's voor algemene ID's opgeven om je product op unieke wijze te identificeren: gtin8, gtin13, gtin14, mpn of isbn
De waarde voor property 'naam property' moet positief zijn De opgegeven waarde van de property moet een positief getal zijn.
Ongeldig geheel getal in property 'property' Ongeldig geheel getal voor de opgegeven property.
Ongeldige prijsnotatie in property 'property' Ongeldige prijsnotatie voor de opgegeven property.
Ongeldige waarde voor productbeschikbaarheid in property 'naam property' Ongeldige waarde voor productbeschikbaarheid.
Je hebt een review beoordeeld in plaats van een item Je hebt een review in een samengestelde beoordeling in plaats van het item zelf beoordeeld.
Kan de beoordelingsschaal niet bepalen Je hebt een beoordelingsschaal opgegeven die we niet begrijpen.
De vereiste beste en/of slechtste waarde ontbreekt in de beoordeling De beste en/of slechtste waarden voor een beoordeling ontbreken.
Beoordelingswaarde valt buiten het bereik De opgegeven beoordelingswaarde valt buiten het bereik.
Review heeft meerdere samengestelde beoordelingen De review bevat meerdere samengestelde beoordelingen. Je kunt slechts één opgeven.
Meerdere reviews zonder aggregateRating-object Je hebt meerdere reviews zonder samengestelde beoordeling verstrekt.
Getal buiten bereik voor property 'naam property' De numerieke property valt buiten het toegestane (of gedefinieerde) bereik.
Syntaxisfout in zoekvak voor sitelinks Algemene syntaxisfout in de definitie van een zoekvak voor sitelinks.
Aangepaste queryparameter niet gedefinieerd in doel-URL (Zoekvak voor sitelinks) Probleem met tekenreeks voor niet-gedefinieerde querywaarde in URL-template voor sitelinks.
Niet-overeenkomende queryparameternaam in doel-URL (Zoekvak voor sitelinks) De naam van de queryvariabele die wordt gebruikt in target verschilt van de variabelenaam die wordt gebruikt in query-input. Je hebt bijvoorbeeld iets als dit gedaan:
"target": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=my_query"

Dezelfde naam moet worden gebruikt in 'q' en 'query-input':
"target": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=search_term_string"
Het domein van de doel-URL is buiten het domein van de website-URL

(Zoekvak voor sitelinks) De URL's in target en url moeten hetzelfde rootdomein hebben. Hier volgen voorbeelden van overeenkomende en niet-overeenkomende URL's:

 • http://www.example.com en http://example.com komen overeen
 • http://m.example.com en http://query.example.com komen overeen
 • http://www.example.com en http://example.fr.co komen niet overeen
 • http://www.example.com en http://exaample.com komen niet overeen
Ongeldige doel-URL (Zoekvak voor sitelinks) Ongeldige URL in de property target.
Doel-URL zonder HTTP (Zoekvak voor sitelinks) Ongeldige URL in de property target: moet http of https zijn.
Fout in definitie van zoekvak voor sitelinks (Zoekvak voor sitelinks) Fout in definitie van zoekvak voor sitelinks.
Ongeldige enum-waarde in property 'naam property' De waarde van de property komt niet overeen met een van de toegestane opgesomde waarden.
Onbekende fout Er is een fout opgetreden die niet in een van de andere categorieën valt die hier worden vermeld.
Ongeldige of niet-ondersteunde waarde voor @context

De opgegeven waarde voor het kenmerk @context in JSON-LD-markeringen is verkeerd gespeld, wordt niet ondersteund of is niet van toepassing op dat element. Alleen de volgende waarden worden momenteel door Google ondersteund:

 • http://schema.org
 • http://schema.googleapis.com
 • http://gs1.org/voc
 • Varianten met https en met een / aan het einde van de vorige waarden

Google biedt geen ondersteuning voor aangepaste, op afstand gedeclareerde JSON-LD-contexten, zoals: http://example.com/schemas/custom_schema

 

Overzichtspagina van rapport

In het diagram krijgt een item de meest ernstige status die erop van invloed is. Een item met zowel een fout als een waarschuwing, krijgt de status Fout. Een item wordt maar 1 keer meegeteld in het diagram. Zie Een opmerking over de statustotalen.

In de tabel wordt een probleemstatus aan een specifieke itemproperty (niet een geheel item) toegewezen, waardoor een item met gestructureerde gegevens meerdere keren kan worden weergegeven in de tabel.

Het rapport bevat items met gestructureerde gegevens, geen pagina's. Op 1 pagina kunnen meerdere items met gestructureerde gegevens worden gehost.

De volgende statussen zijn van toepassing:

 • Fout: Het uitgebreide resultaat kan niet worden weergegeven op Google Zoeken als uitgebreid resultaat. Items met de status Fout bevatten minstens 1 fout en kunnen daarnaast een of meer waarschuwingen bevatten.
 • Geldig met waarschuwingen: Het uitgebreide resultaat komt in aanmerking voor weergave op Google Zoeken als uitgebreid resultaat. Waarschuwingen zijn suggesties voor ontbrekende of ongeldige optionele waarden, fouten in niet-kritieke property's of waarschuwingen over het gebruik van beëindigde property's. Als je meer optionele property's aanbiedt in je gestructureerde gegevens, zorgt dit vaak voor een betere functionaliteit voor gebruikers.
 • Geldig: Het uitgebreide resultaat komt in aanmerking voor weergave op Google Zoeken als uitgebreid resultaat. Alle vereiste en optionele gegevens zijn op de juiste manier verstrekt.

Zie Fouten inspecteren als je alle problemen voor 1 uitgebreid resultaat wilt bekijken.

De totale waarde per status in de tabel kan de totale waarde in de overeenkomstige status in het diagram overschrijden. 2 voorbeelden van waarom dit kan gebeuren:
 • 1 item met 3 verschillende waarschuwingen wordt 3 keer weergegeven in de tabel (totaal = 3), maar telt maar als 1 item (totaal = 1) voor het totaal op het tabblad met waarschuwingen.
 • Een item met zowel een fout als een waarschuwing (2 tabelrijen) telt maar als 1 foutitem voor het totaal op het tabblad met fouten. (Een item wordt meegerekend als de meest ernstige status die het bevat.)

Details van probleem

Selecteer een probleemrij in de tabel op de overzichtspagina om pagina te openen met details voor het geselecteerde probleem. Een probleem kan van invloed zijn op uitgebreide resultaten op verschillende pagina's, op meerdere uitgebreide resultaten op 1 pagina of kan meerdere keren van invloed zijn op 1 uitgebreid resultaat.

De detailpagina van het probleem bevat de volgende informatie:

Status
Validatiestatus van dit probleem.
Eerst gedetecteerd
De datum waarop dit probleem voor het eerst op je site is gedetecteerd. Opmerking: Als alle problemen van dit type zijn opgelost, maar er binnen negentig dagen een nieuwe instantie van dit probleem optreedt, is de datum de oorspronkelijke datum waarop het probleem voor het eerst is gedetecteerd, niet de datum van de nieuwe instantie.
Voorbeelden
Een lijst met uitgebreide resultaten waarop dit probleem van invloed is. Houd er rekening mee dat er om verschillende redenen rijen kunnen worden weggelaten uit de lijst met voorbeelden. Mogelijke redenen zijn dat de instanties van het probleem zijn opgetreden na de laatste crawl van je site of dat de instanties van invloed zijn op meer dan 1000 items (de tabel is beperkt tot 1000 rijen).
Itemtype
De waarde naam in de gestructureerde gegevens van het item.
Laatst gecrawld
De laatste keer dat de pagina met dit probleem is gecrawld.

 

Als je meer informatie over een probleem op een specifieke pagina wilt bekijken, selecteer je het probleem in de tabel met voorbeelden.

Klik naast de URL in de tabel op het inspectie-icoon Search om de URL-inspectietool uit te voeren. Deze levert foutgegevens, geïndexeerde en live testresultaten en een screenshot.

 

Het rapport delen

Je kunt probleemgegevens delen in de dekkings- of optimalisatierapporten delen door op de knop Delen op de pagina te klikken. Via deze link krijgt iedereen die de link heeft, alleen toegang tot de huidige pagina met probleemgegevens en eventuele validatiegeschiedenispagina's voor dit probleem. De link geeft geen toegang tot andere pagina's voor je bron en geeft de gebruiker waarmee de link is gedeeld, niet de mogelijkheid om acties voor je property of account uit te voeren. Je kunt de link op elk gewenst moment intrekken door delen uit te schakelen voor deze pagina.

Rapportgegevens exporteren

Veel rapporten bevatten een exportknop om de rapportgegevens te exporteren. Zowel diagram- als tabelgegevens worden geëxporteerd.Waarden die worden weergegeven als ~ of - in het rapport (niet beschikbaar/geen cijfer), zijn nullen in de gedownloade gegevens.

Je oplossingen valideren

Nadat je alle instanties van een specifiek probleem op je site hebt verholpen, kun je Google vragen je oplossingen te bevestigen. Als alle bekende instanties zijn opgelost, wordt de telling voor het aantal problemen in de tabel met problemen op 0 gezet en wordt het probleem onderaan de tabel geplaatst.

Waarom valideren?

Als je Google laat weten dat je alle problemen met een bepaalde probleemstatus of in een bepaalde categorie hebt opgelost, heeft dit de volgende voordelen:

 • Je krijgt een e-mail als Google je oplossing heeft bevestigd voor alle URL's of als Google resterende instanties van dat probleem heeft gevonden.
 • Je kunt de voortgang van Google bij de bevestiging van je oplossingen volgen en een logboek bekijken met alle pagina's die in de wachtrij voor controle staan plus de oplossingsstatus van elke URL.

Het is misschien niet altijd zinvol om een specifiek probleem op je website op te lossen en te valideren. URL's die bijvoorbeeld door robots.txt worden geblokkeerd, worden waarschijnlijk opzettelijk geblokkeerd. Maak zelf een inschatting als je besluit of je een bepaald probleem wilt aanpakken.

Je kunt ook problemen oplossen zonder de oplossingen te valideren. Google updatet de telling van het aantal instanties als een pagina met bekende problemen wordt gecrawld, ongeacht of je expliciet om validatie van de oplossing vraagt.

Validatie starten

Zo laat je Search Console weten dat je een probleem hebt opgelost:

 1. Verhelp alle instanties van het probleem op je site. Als je een oplossing hebt gemist, stopt de validatie als Google 1 resterende instantie van dat probleem vindt.
 2. Open de detailpagina van het probleem dat je hebt opgelost. Klik in de lijst met problemen van je rapport op de tabelrij met het probleem.
 3. Klik op Oplossing valideren. Klik niet opnieuw op Oplossing valideren totdat de validatie is geslaagd of mislukt. Bekijk meer informatie over hoe Google je oplossingen checkt.
 4. Je kunt de validatievoortgang bijhouden. Validatie duurt meestal ongeveer 2 weken, maar kan in sommige gevallen veel langer duren. Wacht dus geduldig af. Je krijgt een melding als de validatie is geslaagd of mislukt.
 5. Als de validatie mislukt, kun je zien welke URL ervoor heeft gezorgd dat de validatie is mislukt. Klik hiervoor op Details bekijken op de detailpagina van het probleem. Los het probleem op deze pagina op, bevestig je oplossing voor alle URL's met de status In behandeling en start de validatie opnieuw.

Wanneer wordt een probleem met een URL of item beschouwd als opgelost?

Een probleem met een URL of item wordt gemarkeerd als Gecorrigeerd wanneer aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Wanneer de URL wordt gecrawld, wordt het probleem niet meer op de pagina aangetroffen. In geval van een AMP-tagfout kan dit betekenen dat de tag is aangepast of dat de tag is verwijderd (als de tag niet is vereist). Tijdens een validatiepoging krijgt de tag het label Geslaagd.
 • Als de pagina om welke reden dan ook niet beschikbaar is voor Google (de pagina is verwijderd, de pagina heeft een noindex-instructie, de pagina vereist verificatie, enzovoort), wordt het probleem voor die URL als opgelost beschouwd. Tijdens een validatiepoging wordt de pagina in de categorie met de validatiestatus Overig geplaatst.

De levensduur van een probleem

De levensduur van een probleem begint zodra de eerste instantie van het probleem is gevonden op je site. De levensduur eindigt 90 dagen nadat de laatste instantie op je site is gemarkeerd als opgelost. Als het probleem de daaropvolgende 90 dagen niet terugkeert, wordt het probleem uit de tabel met problemen verwijderd.

De datum voor de eerste detectie van een probleem is het moment waarop het probleem voor het eerst tijdens de levensduur van het probleem wordt gevonden. Deze datum kan niet worden gewijzigd. Dit houdt het volgende in:

 • Als alle instanties van een probleem zijn opgelost, maar het probleem zich 15 dagen later opnieuw voordoet, wordt het probleem gemarkeerd als openstaand en blijft de datum waarop het probleem voor het eerst werd gevonden de oorspronkelijke datum.
 • Als hetzelfde probleem zich 91 dagen nadat de laatste instantie is opgelost, opnieuw voordoet, wordt het vorige probleem gesloten en wordt dit probleem als een nieuw probleem geregistreerd. De datum voor de eerste detectie wordt ingesteld op de nieuwe detectiedatum.
Validatieproces

Hier volgt een overzicht van het validatieproces nadat je voor een probleem op Oplossing valideren klikt. Dit proces kan een paar dagen of zelfs langer duren en je krijgt voortgangsmeldingen via e-mail.

 1. Als je op Oplossing valideren klikt, checkt Search Console onmiddellijk een aantal pagina's.
  • Als de huidige instantie op een van deze pagina's voorkomt, wordt de validatie beëindigd en blijft de validatiestatus ongewijzigd.
  • Als de voorbeeldpagina's niet de huidige fout bevatten, wordt de validatie voortgezet met de status Gestart. Als er tijdens de validatie andere, niet-gerelateerde problemen worden aangetroffen, worden deze problemen meegeteld voor het andere type probleem en wordt de validatie voortgezet.
 2. Search Console werkt de lijst met bekende URL's af waarop dit probleem van toepassing is. Alleen URL's met bekende instanties van dit probleem worden in de wachtrij voor opnieuw crawlen geplaatst, niet de hele site. Search Console houdt in de validatiegeschiedenis bij welke URL's zijn gecheckt. Je kunt de validatiegeschiedenis bekijken via de pagina met probleemgegevens.
 3. Als een URL wordt gecheckt, kunnen de volgende situaties zich voordoen:
  1. Als het probleem niet wordt gevonden, wordt de validatiestatus voor het probleem gewijzigd in Geslaagd. Als dit de eerste instantie is die wordt gecheckt nadat de validatie is gestart, wordt de validatiestatus voor het probleem gewijzigd in Dat ziet er goed uit.
  2. Als de URL niet meer bereikbaar is, wordt de validatiestatus voor de instantie gewijzigd in Overig (dit is geen foutstatus).
  3. Als de instantie nog altijd wordt aangetroffen, wordt de probleemstatus gewijzigd in Mislukt en wordt de validatie beëindigd. Als dit een nieuwe pagina is die wordt ontdekt tijdens een reguliere crawl, wordt de fout beschouwd als nog een instantie van het bestaande probleem.
 4. Als URL's in de wachtrij zijn gecheckt op dit probleem en er is vastgesteld dat het probleem is opgelost, wordt de probleemstatus gewijzigd in Geslaagd. Zelfs als alle instanties zijn opgelost, verandert het label met de ernst van het probleem (Fout of Waarschuwing) niet maar wordt alleen het aantal getroffen items (0) weergegeven.

Zelfs als je nooit op Validatie starten klikt, kan Google opgeloste instanties van een probleem vinden. Als Google tijdens een reguliere crawl vaststelt dat alle instanties van een probleem zijn opgelost, wordt de telling van het aantal problemen in het rapport op 0 gezet.

Opnieuw valideren

⚠️ Je moet wachten totdat een validatiecyclus is afgerond voordat je een andere cyclus aanvraagt, zelfs wanneer je tijdens de huidige cyclus een paar problemen hebt opgelost.

Zo start je een mislukte validatie opnieuw:

 1. Ga naar het validatielogboek voor de mislukte validatie: Open de detailpagina van het probleem waarvoor de validatie is mislukt en klik op Details bekijken.
 2. Klik op Nieuwe validatie starten.
 3. De validatie wordt opnieuw gestart voor alle URL's met de markering In behandeling of Mislukt en voor nieuwe instanties van dit probleem die sinds de laatste validatiepoging tijdens een reguliere crawl zijn ontdekt. URL's met de markering Geslaagd of Overig worden niet opnieuw gecheckt.
 4. Validatie duurt meestal ongeveer 2 weken, maar kan in sommige gevallen veel langer duren. Wacht dus geduldig af.

De validatievoortgang bekijken

Zo bekijk je de voortgang van een lopend validatieverzoek of de geschiedenis van het laatste verzoek als er geen openstaand validatieverzoek is:

 1. Open de detailpagina van het probleem. Klik op de rij met problemen op de hoofdpagina van het rapport om de detailpagina van het probleem te openen.
 2. Klik op Details bekijken om de pagina met validatiedetails voor dat verzoek te openen.
  • De instantiestatus voor elke URL in het verzoek wordt weergegeven in de tabel.
  • De instantiestatus is van toepassing op het specifieke probleem dat je onderzoekt. Op een pagina kun je 1 probleem het label Geslaagd hebben, terwijl andere problemen op dezelfde pagina het label Mislukt, In behandeling of Overig hebben.
  • In het AMP-rapport en het rapport Indexdekking worden items op de pagina met de validatiegeschiedenis gegroepeerd op URL.
  • In de rapporten Gebruiksgemak op mobiele apparaten en Uitgebreid resultaat worden items gegroepeerd op basis van de combinatie van URL en gestructureerd gegevensitem (zoals bepaald door de naamwaarde van het item).
Status validatieverzoek

De volgende validatiestatussen zijn van toepassing op de validatie voor een bepaald probleem:

 • Niet gestart: Voor een of meer instanties van dit probleem is er nooit een validatieverzoek voor dit probleem ingediend.
  Volgende stappen:
  1. Klik op het probleem om de details van de fout te achterhalen. Inspecteer met behulp van de AMP-test de afzonderlijke pagina's om voorbeelden van de fout op de live pagina te bekijken. (Als de fout op de pagina niet wordt getoond wanneer je de AMP-test uitvoert, heb je de fout op de live pagina al opgelost nadat Google de fout heeft aangetroffen en dit probleemrapport is gegenereerd.)
  2. Klik op Meer informatie op de detailpagina om de details van het probleem te bekijken.
  3. Klik in de tabel op een rij met voorbeeld-URL's om meer informatie over dat specifieke probleem weer te geven.
  4. Pas je pagina's aan en klik daarna op Oplossing valideren om de validatie te starten. Validatie duurt meestal ongeveer 2 weken, maar kan in sommige gevallen veel langer duren. Wacht dus geduldig af.
 • Gestart: Er is een validatiepoging gestart en er zijn tot dusver geen instanties van het probleem gevonden.
  Volgende stap: Je krijgt meldingen van Google over de voortgang van de validatie en, zo nodig, instructies voor wat je moet doen.
 • Dat ziet er goed uit: Er is een validatiepoging gestart en alle gecheckte instanties zijn opgelost.
  Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen. Je krijgt meldingen van Google over de voortgang van de validatie en instructies voor wat je moet doen.
 • Geslaagd: Alle bekende instanties van het probleem zijn verdwenen (of de betreffende URL is niet langer beschikbaar). Je moet op Oplossing valideren hebben geklikt om deze status te bereiken (als er instanties zijn verdwenen zonder dat je om een validatie hebt gevraagd, wordt de status gewijzigd in N.v.t.).
  Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen.
 • N.v.t.: Google heeft vastgesteld dat het probleem voor alle URL's is opgelost, ondanks dat er nooit een validatiepoging is gestart.
  Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen.
 • Mislukt: Nadat je op Valideren hebt geklikt, doet het probleem zich nog altijd op een bepaald aantal pagina's voor.
  Volgende stappen: Los het probleem op en start de validatie opnieuw.
Validatiestatus van instantie

Nadat validatie is aangevraagd, wordt aan elke instantie van het probleem een van de volgende validatiestatussen toegewezen:

 • In behandeling: De instantie is in de wachtrij voor validatie geplaatst. Tijdens de laatste controle door Google bestond deze instantie van het probleem nog steeds.
 • Geslaagd: [Niet beschikbaar in alle rapporten] Na controle door Google blijkt dat de instantie van het probleem zich niet meer voordoet. Deze status kan alleen worden bereikt als je voor deze instantie van het probleem expliciet op Valideren hebt geklikt.
 • Mislukt: Na controle door Google blijkt dat de instantie van het probleem zich nog steeds voordoet. Deze status kan alleen worden bereikt als je voor deze instantie van het probleem expliciet op Valideren hebt geklikt.
 • Overig: [Niet beschikbaar in alle rapporten] Google kan de URL niet bereiken die als host voor de instantie fungeert of kan het item niet meer op de pagina vinden (voor gestructureerde gegevens). Wordt beschouwd als gelijk aan Geslaagd.

Houd er rekening mee dat dezelfde URL verschillende statussen voor verschillende problemen kan hebben. Als bijvoorbeeld zowel probleem X als probleem Y zich op een pagina voordoet, kan probleem X de validatiestatus Geslaagd hebben, terwijl probleem Y op dezelfde pagina de status In behandeling kan hebben.

 

 
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
83844
false
false