Statusrapporten met uitgebreide resultaten

Je vacatures, recepten en meer bekijken

Ontdek welke uitgebreide resultaten op je site wel of niet door Google kunnen worden gelezen, ontvang informatie waarmee je problemen met fouten in de uitgebreide resultaten kunt oplossen en vraag een nieuwe crawl aan nadat je problemen hebt opgelost.

De rapporten over uitgebreide resultaten voor je site worden weergegeven onder Optimalisaties in het menuvenster.

Een rapport voor een specifiek type uitgebreid resultaat weergeven:

 • Google moet uitgebreide resultaten van dat type vinden in je property.
 • Het moet een van de ondersteunde typen uitgebreide resultaten zijn die hieronder worden vermeld. Als je een ondersteund type hebt geïmplementeerd en het rapport niet ziet in je property, bekijk je Ontbrekende uitgebreide resultaten.

 

SEARCH CONSOLE OPENEN

 

Search Console heeft rapporten voor de volgende typen uitgebreide resultaten:

Het rapport gebruiken

Waar je op moet letten

Als alles goed is, zie je geen huidige fouten in je gegevens over uitgebreide resultaten. Het huidige aantal fouten is dan 0. Als je wel fouten ziet:

 • Een piek in fouten kan het gevolg zijn van een wijziging in je template, vooral als er fouten van specifieke typen zijn.
 • Een daling in het totale aantal items zonder overeenkomende fouten kan betekenen dat Google geen toegang heeft tot je pagina's of dat je items met uitgebreide resultaten op een andere manier niet zichtbaar zijn op je pagina's.

Als je fouten vindt, handel je deze af zoals beschreven in het onderstaande gedeelte Problemen prioriteit geven en oplossen.

Als je waarschuwingen vindt, betekent dit niet dat je uitgebreide resultaten niet worden weergegeven in Google Zoeken met speciale functies, maar ze bieden gebruikers mogelijk geen optimale functionaliteit. Bekijk het gedeelte Problemen prioriteit geven en oplossen voor meer informatie over het afhandelen van waarschuwingen.

Problemen prioriteit geven en oplossen

Hier volgt het gebruikelijke proces om je problemen prioriteit te geven en op te lossen vanaf de pagina met het overzichtsrapport:

 1. Op de overzichtspagina van het rapport kun je de waarschuwingen eruit filteren en je eerst richten op de fouten.
 2. Kijk of je overeenkomsten kunt vinden tussen het totale aantal fouten en een toename voor een specifieke fout. Dit kan een aanwijzing zijn voor welk probleem de oorzaak is voor je totale aantal fouten of totale aantal geïndexeerde pagina's.
 3. Los foutrijen in aflopende volgorde van aantallen op:
  1. Wanneer er een piek is in het foutdiagram, zoek je naar de overeenkomende piek in de foutrijen in de tabel.
  2. Klik op een foutrij voor de pagina met foutdetails met meer informatie. Lees de beschrijving over het specifieke fouttype voor de beste afhandeling. (Het is om verschillende redenen mogelijk dat niet alle instanties van dit probleem op je site worden weergegeven. Mogelijke redenen zijn dat de instanties zijn opgetreden na de laatste crawl van je site of dat de instanties van invloed zijn op meer dan 1000 items.)
  3. Los het probleem op je site op, test je oplossing en zorg ervoor dat je oplossingen live op internet zijn.
  4. Ga terug naar de pagina met probleemdetails en klik op de knop Oplossing valideren om het validatieproces te starten. Dit proces kan enkele dagen duren en je ontvangt per e-mail meldingen over de voortgang.
  5. Wanneer wordt bevestigd dat alle problemen zijn opgelost (dat wil zeggen: de oplossing is gevalideerd), wordt het totale aantal pagina's dat beïnvloed wordt door dat probleem 0. De probleemstatus wordt geüpdatet.
 4. Ga door met het oplossen van fouten.
 5. Wanneer alle fouten zijn opgelost, verwijder je het filter voor waarschuwingen en overweeg je de waarschuwingen op te lossen. De meeste waarschuwingen gaan over ontbrekende optionele velden in je gestructureerde gegevens. Meer informatie in uitgebreide resultaten kan nuttiger zijn voor de bezoekers van je site.

Problemen oplossen

Het rapport delen

Je kunt probleemgegevens delen door op de knop Delen op de pagina te klikken. Via deze link krijgt iedereen die de link heeft, alleen toegang tot de huidige pagina en eventuele validatiegeschiedenispagina's voor dit probleem. De link geeft geen toegang tot andere pagina's voor je bron en geeft de gebruiker waarmee de link is gedeeld, niet de mogelijkheid om acties voor je property of account uit te voeren. U kunt de link op elk gewenst moment intrekken door delen uit te schakelen voor deze pagina.

Foutpieken

De meest voorkomende reden voor een piek in fouten is het toevoegen van een fout aan een template die door veel pagina's op je site wordt gebruikt.

Bepaal of een piek wordt veroorzaakt door een groep items die van de ene ernst naar de andere wordt verplaatst:

 1. Als je een piek ziet, zoek je naar een overeenkomende daling in een andere status (fout of geldig).
 2. Als je een overeenkomende daling vindt, controleer je of het om dezelfde URL's gaat.
 3. Als de items zijn verplaatst van de ene status naar de andere, bepaal je welke van je wijzigingen dit heeft veroorzaakt.

Ontbrekende uitgebreide resultaten/daling in het totale aantal uitgebreide resultaten

 1.  Hier zijn enkele redenen waarom een uitgebreid resultaat mogelijk niet in het rapport wordt weergegeven:
  • Niet alle typen uitgebreide resultaten worden momenteel ondersteund in dit rapport. Bekijk de lijst met ondersteunde uitgebreide resultaten.
  • Alleen uitgebreide resultaten van geïndexeerde pagina's kunnen worden weergegeven. Vanwege verschillende redenen worden mogelijk niet alle pagina's op je site gecrawld. Voor zeer grote sites zie je mogelijk een aanzienlijk verschil tussen het aantal pagina's met gestructureerde gegevens op je site en het aantal uitgebreide resultaten in dit rapport. Als je een scherpe daling in het aantal uitgebreide resultaten op je site ziet, controleer je of je een overeenkomende afname in het aantal geïndexeerde pagina's kunt vinden.
  • Google heeft de pagina's nog niet gecrawld. Het kan enige tijd duren voordat Google nieuwe of geüpdatete pagina's crawlt. Je kunt Google vragen je URL's opnieuw te crawlenIndexeringsverzoeken worden niet onmiddellijk verwerkt. Het kan tot een week duren om een indexeringsverzoek te verwerken.
  • Google kan geen toegang krijgen tot de pagina. Gebruik de URL-inspectietool om na te gaan of Google toegang kan krijgen tot de pagina.
  • De gestructureerde gegevens kunnen dermate ongeldig zijn dat Google deze niet herkent als een uitgebreid resultaat. Gebruik de tool voor het testen van gestructureerde gegevens om je pagina te controleren. Verzend de URL van de live pagina in plaats van de paginacode te plakken.
  • Je uitgebreide resultaat wordt mogelijk nog niet ondersteund voor jouw locatie. Raadpleeg de documentatie om te controleren of jouw type uitgebreid resultaat wordt ondersteund voor jouw locatie.
 2. Gebruik de tool voor het testen van gestructureerde gegevens op je pagina om na te gaan of Google toegang tot je pagina heeft en de code voor uitgebreide resultaten kan bekijken en om de geldigheid van de code voor uitgebreide resultaten te bevestigen.
 3. Gebruik de URL-inspectietool om te controleren of de pagina is geïndexeerd en of deze toegankelijk is voor Google. Test de live versie van de pagina om de toegankelijkheid te bevestigen.

Probleemstatus

In het diagram is de probleemstatus gegroepeerd op item en is de meest ernstige status in elk item de itemstatus.

In de tabel is de probleemstatus gegroepeerd op afzonderlijk veld en is de status alleen van toepassing op het betreffende veld (niet op het gehele item).

De volgende statussen zijn van toepassing:

 • Fout: Een uitgebreid resultaat met een fout kan in Google Zoeken niet worden weergegeven als een uitgebreid resultaat. Items met de status Fout bevatten ten minste één fout en kunnen daarnaast een of meer waarschuwingen bevatten.
 • Waarschuwing: Een uitgebreid resultaat met een waarschuwing kan in Google Zoeken worden weergegeven als een uitgebreid resultaat. Waarschuwingen zijn suggesties voor ontbrekende of ongeldige optionele waarden of duiden op fouten in niet-kritieke velden. Wanneer je meer optionele veldgegevens aanbiedt, zorgt dit vaak voor een betere functionaliteit voor gebruikers.
 • Voltooid: Een uitgebreid resultaat met de status voltooid kan in Google Zoeken worden weergegeven als een uitgebreid resultaat. Alle vereiste en optionele gegevens zijn op de juiste manier verstrekt.

Als je alle problemen wilt zien voor één resultaat, voer je een test uit voor die specifieke pagina.

Een opmerking over het totale aantal statussen: De totale waarde per status in de tabel kan de totale waarde in de overeenkomstige status voor het diagram overschrijden. Twee voorbeelden van waarom dit kan gebeuren:
 • Eén item met drie verschillende waarschuwingen wordt drie keer weergegeven in de tabel (totaal = 3), maar telt slechts als één item (totaal = 1) voor het totaal op het tabblad met waarschuwingen.
 • Een item met zowel een fout als een waarschuwing (twee tabelrijen) telt slechts als één foutitem voor het totaal op het tabblad met fouten. (Een item wordt meegerekend als de meest ernstige status die het bevat.)

Pagina met probleemdetails

Als je een probleemrij op een overzichtspagina voor uitgebreide resultaten selecteert, wordt een pagina geopend met details voor dat probleem. Een probleem kan van invloed zijn op uitgebreide resultaten op verschillende pagina's, op meerdere uitgebreide resultaten op één pagina of kan meerdere keren van invloed zijn op één uitgebreid resultaat.

De pagina met probleemdetails bevat de volgende informatie:

Status
Validatiestatus van dit probleem. 
Eerst gedetecteerd
De datum waarop dit probleem voor het eerst op je site is gedetecteerd. Als alle problemen van dit type zijn opgelost en er vervolgens een nieuwe instantie van dit probleem optreedt binnen negentig dagen sinds de laatste instantie is opgelost, is de datum de oorspronkelijke datum waarop het probleem voor het eerst is gedetecteerd, niet de datum van de nieuwe instantie.
Voorbeelden
Een lijst met uitgebreide resultaten waarop dit probleem van invloed is. Het is om verschillende redenen mogelijk dat niet alle instanties van dit probleem op je site worden weergegeven. Mogelijke redenen zijn dat de instanties zijn opgetreden na de laatste crawl van je site of dat de problemen van invloed zijn op meer dan duizend items.
Itemtype
De waarde naam in de gestructureerde gegevens van het item.
Laatst gecrawld
De laatste keer dat de pagina met dit probleem is gecrawld.

Voor meer informatie over een probleem op een specifieke pagina selecteer je het probleem in het voorbeeldtabel.

Over validatie

Nadat je alle instanties van een specifiek probleem op je site hebt gecorrigeerd, kun je Google vragen je wijzigingen te valideren. Als alle bekende problemen zijn verdwenen, wordt het probleem in de statustabel gemarkeerd als opgelost en onderaan de tabel geplaatst. Search Console houdt de validatiestatus van het probleem als geheel bij, evenals de status van elke instantie van het probleem. Wanneer alle instanties van het probleem zijn verdwenen, wordt het probleem beschouwd als gecorrigeerd. (Zie Validatiestatus van een probleem en Validatiestatus van een instantie voor de actuele status van geregistreerde problemen.)

Meer informatie over de levensduur van een probleem...

De levensduur van een probleem begint zodra de eerste instantie van het probleem is gedetecteerd op je site. De levensduur eindigt 90 dagen nadat de laatste instantie op je site is gemarkeerd als opgelost. Wanneer het probleem de daaropvolgende negentig dagen niet terugkeert, wordt het probleem verwijderd uit de rapportgeschiedenis.

De eerste detectiedatum van het probleem is het moment waarop het probleem voor het eerst tijdens de levensduur van het probleem wordt gedetecteerd. De eerste detectiedatum kan niet worden gewijzigd. Dit houdt het volgende in:

 • Als alle instanties van een probleem zijn gecorrigeerd, maar het probleem zich vijftien dagen later opnieuw voordoet, dan wordt het probleem gemarkeerd als open en blijft de datum waarop het probleem voor het eerst werd gedetecteerd de oorspronkelijke datum.
 • Als hetzelfde probleem zich 91 dagen nadat de laatste instantie is gecorrigeerd, opnieuw voordoet, dan wordt het vorige probleem gesloten en wordt dit probleem geregistreerd als nieuw probleem. De datum voor de eerste detectie wordt ingesteld op vandaag.

Algemene validatiestroom

Hier volgt een overzicht van het validatieproces nadat je op Oplossing valideren hebt geklikt voor een probleem. Dit proces kan enkele dagen duren en je ontvangt voortgangsmeldingen via e-mail.

 1. Wanneer je op Oplossing valideren klikt, controleert Search Console onmiddellijk enkele pagina's.
  • Als de huidige instantie op een van deze pagina's voorkomt, wordt de validatie beëindigd en blijft de validatiestatus ongewijzigd.
  • Als de voorbeeldpagina's niet de huidige fout bevatten, wordt de validatie voortgezet met de status Gestart. Als er tijdens de validatie andere, niet-gerelateerde problemen worden aangetroffen, worden deze problemen meegeteld voor het andere type probleem en wordt de validatie voortgezet.
 2. Search Console werkt de lijst met bekende URL's af waarop dit probleem van toepassing is. Alleen URL's met bekende instanties van dit probleem worden in de wachtrij voor opnieuw crawlen geplaatst, niet de hele site. Search Console houdt in de validatiegeschiedenis bij welke URL's zijn gecontroleerd. De validatiegeschiedenis kan worden bekeken via de pagina met probleemgegevens.
 3. Wanneer een URL wordt gecontroleerd, kunnen de volgende situaties zich voordoen:
  1. Als het probleem niet wordt gevonden, wordt de validatiestatus voor het probleem gewijzigd in Geslaagd. Als dit de eerste instantie is die wordt gecontroleerd nadat de validatie is gestart, wordt de validatiestatus voor het probleem gewijzigd in Dat ziet er goed uit.
  2. Als de URL niet meer bereikbaar is, wordt de validatiestatus voor de instantie gewijzigd in Overig (dit is geen foutstatus).
  3. Als de instantie nog altijd wordt aangetroffen, wordt de probleemstatus gewijzigd in Mislukt en wordt de validatie beëindigd. Als dit een nieuwe pagina is die wordt ontdekt naar aanleiding van een normale crawlbewerking, wordt de fout beschouwd als nog een instantie van het bestaande probleem.
 4. Wanneer alle URL's met fouten en waarschuwingen zijn gecontroleerd en het aantal problemen nul is, wordt de probleemstatus gewijzigd in Geslaagd. Belangrijk: Ook als het aantal betreffende pagina's nul is en de probleemstatus is gewijzigd in Geslaagd, wordt nog altijd het oorspronkelijke label met de ernst van de fout weergegeven (Fout of Waarschuwing).

Zelfs als je nooit op 'Validatie starten' klikt, kan Google gecorrigeerde instanties van een probleem detecteren. Als Google tijdens een reguliere crawlbewerking detecteert dat alle instanties van een probleem zijn gecorrigeerd, wordt de probleemstatus in het rapport in 'N.v.t.' gewijzigd.

Wanneer wordt een probleem met een URL of item beschouwd als gecorrigeerd?

Een probleem met een URL of item wordt gemarkeerd als Gecorrigeerd wanneer aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Wanneer de URL wordt gecrawld, wordt het probleem niet meer op de pagina aangetroffen. In geval van een AMP-tagfout kan dit betekenen dat de tag is gecorrigeerd of dat de tag is verwijderd (als de tag niet is vereist). Tijdens een validatiepoging wordt de tag beschouwd als geslaagd.
 • Als de pagina om welke reden dan ook niet beschikbaar is voor Google (de pagina is verwijderd, de pagina is voorzien van een noindex-instructie, de pagina vereist verificatie, enzovoort), wordt het probleem voor die URL beschouwd als gecorrigeerd. Tijdens een validatiepoging wordt de pagina meegeteld voor de validatiestatus 'Overig'.

Opnieuw valideren

Wanneer je voor een mislukte validatie op Opnieuw valideren klikt, worden alle mislukte instanties opnieuw gevalideerd. Daarnaast worden alle nieuwe instanties gevalideerd die zijn gedetecteerd via een normale crawlbewerking.

Je moet wachten totdat een validatiecyclus is voltooid voordat je een andere cyclus aanvraagt, zelfs wanneer je tijdens de huidige cyclus enkele problemen hebt gecorrigeerd.

Wanneer je op 'Opnieuw valideren' klikt, worden instanties die zijn gevalideerd (gemarkeerd als Geslaagd) of niet meer bereikbaar zijn (gemarkeerd als Overig) niet opnieuw gecontroleerd en verwijderd uit de geschiedenis.

Validatiegeschiedenis

Je kunt de voortgang van een validatieverzoek bekijken door op de pagina met probleemgegevens op de link 'Validatiegegevens' te klikken.

Items in de validatiegeschiedenis zijn gegroepeerd op URL voor het AMP-rapport en het rapport 'Indexeringsstatus'. In de rapporten 'Mobiel gebruiksgemak' en 'Uitgebreid resultaat' worden items gegroepeerd op basis van de combinatie van URL + gestructureerd gegevensitem (zoals bepaald door de naamwaarde van het item). De validatiestatus is van toepassing op het specifieke probleem dat je aan het onderzoeken bent. Op een pagina kan één probleem met het label 'Geslaagd' worden weergegeven, terwijl andere problemen met het label 'Mislukt', 'In behandeling' of 'Overig' worden weergegeven.

Validatiestatus van een probleem

De volgende validatiestatussen kunnen van toepassing zijn op een bepaald probleem:

 • Niet gestart: Er zijn een of meer pagina's met een instantie van dit probleem waarvoor nog nooit een validatiepoging is gestart. Volgende stappen:
  1. Klik op het probleem om de details van de fout te achterhalen. Inspecteer met behulp van de AMP-test de afzonderlijke pagina's om voorbeelden van de fout op de live pagina te bekijken. (Als de fout op de pagina niet wordt weergegeven wanneer je de AMP-test uitvoert, heb je de fout op de live pagina al gecorrigeerd nadat Google de fout heeft aangetroffen en dit probleemrapport is gegenereerd.)
  2. Klik op 'Meer informatie' op de detailpagina om de details te bekijken van de regel die is geschonden.
  3. Klik in de tabel op een rij met voorbeeld-URL's om meer informatie over dat specifieke probleem weer te geven.
  4. Corrigeer je pagina's en klik vervolgens op Oplossing valideren om ervoor te zorgen dat je pagina's opnieuw door Google worden gecrawld. Google houdt je op de hoogte van de validatievoortgang. Het validatieproces kan een paar dagen tot ongeveer twee weken duren. Wacht dus geduldig af tot je een melding van ons ontvangt. 
 • Gestart: Er is een validatiepoging gestart en er zijn tot dusver geen instanties van het probleem gevonden. Volgende stap: Je ontvangt meldingen van Google over de voortgang van de validatie en, indien nodig, instructies voor wat je moet doen.
 • Dat ziet er goed uit: Er is een validatiepoging gestart en alle gecontroleerde instanties zijn gecorrigeerd. Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen. Je ontvangt meldingen van Google over de voortgang van de validatie en instructies voor wat je moet doen.
 • Geslaagd: Alle bekende instanties van het probleem zijn verdwenen (of de betreffende URL is niet langer beschikbaar). Je moet op 'Oplossing valideren' hebben geklikt om deze status te bereiken (als er instanties zijn verdwenen zonder dat je om een validatie hebt gevraagd, wordt de status gewijzigd in 'N.v.t.'). Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen.
 • N.v.t.: Google heeft vastgesteld dat het probleem voor alle URL's is gecorrigeerd, ondanks dat er nooit een validatiepoging is gestart. Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen.
 • Mislukt: Nadat je op 'Valideren' hebt geklikt, doet het probleem zich nog altijd op een bepaald aantal pagina's voor. Volgende stappen: Verhelp het probleem en voer een nieuwe validatie uit.

Validatiestatus van een instantie

Nadat validatie is aangevraagd, wordt aan elke instantie van een bekend probleem een van de volgende validatiestatussen voor een specifiek probleem toegewezen (de status Geslaagd en de status Overig worden niet gebruikt in het rapport 'Indexeringsstatus'):

 • In afwachting van validatie: De instantie is in de wachtrij voor validatie geplaatst. Tijdens de laatste controle door Google bestond deze instantie van het probleem nog steeds.
 • Geslaagd: Google heeft de instantie van het probleem gecontroleerd en deze doet zich niet meer voor. Deze status kan alleen worden bereikt wanneer je voor deze instantie van het probleem expliciet op Valideren hebt geklikt.
 • Mislukt: Na controle door Google blijkt dat de instantie van het probleem zich nog steeds voordoet. Deze status kan alleen worden bereikt wanneer je voor deze instantie van het probleem expliciet op Valideren hebt geklikt.
 • Overig: Google kan de URL niet bereiken die als host voor de instantie fungeert of (voor gestructureerde gegevens) kan het item op de pagina niet meer vinden. Wordt beschouwd als gelijk aan Geslaagd.

Houd er rekening mee dat dezelfde URL verschillende statussen voor verschillende problemen kan hebben. Als bijvoorbeeld zowel probleem X als probleem Y zich op een pagina voordoet, kan probleem X de validatiestatus Geslaagd hebben, terwijl probleem Y op dezelfde pagina de status In behandeling kan hebben.

 

Bekende problemen

Dit zijn bekende problemen in Search Console. Het is niet nodig deze aan ons te melden, maar we stellen je feedback over andere functies of problemen die je tegenkomt op prijs. Gebruik de functie Feedback die is ingebouwd in de navigatiebalk.

 • Sommige problemen hebben lange namen die niet gemakkelijk te begrijpen zijn.
 • Als je site een groot aantal problemen heeft (ongeacht of er actieve instanties zijn), worden in het rapport alleen de eerste tweehonderd problemen weergegeven, gesorteerd op belangrijkheid.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?