דוחות סטטוס של תוצאות חיפוש מתקדמות

הצגת פרסומי משרות, מתכונים ועוד

באמצעות הדוחות האלה תוכלו לבדוק אילו תוצאות חיפוש מתקדמות Google הצליחה (או לא הצליחה) לקרוא באתר שלכם. תוכלו גם לתקן שגיאות של תוצאות חיפוש מתקדמות.

הדוחות של תוצאות חיפוש מתקדמות של האתר מופיעים בקטע שיפורים שבחלונית התפריט. יש דוח נפרד לכל סוג של תוצאת חיפוש מתקדמת. יוצג לכם דוח של תוצאות חיפוש מתקדמות רק אם:

אם יישמתם סוג נתמך כלשהו והדוח לא מופיע בנכס שלכם, יש לעיין בקטע תוצאות חיפוש מתקדמות חסרות.

 

לפתיחת Search Console

 

מעקב אחר תוצאות חיפוש מתקדמות ב-Search Console – הדרכה בנושא Google Search Console

שימוש בדוח

פותחים את הדוח המתאים מחלונית הניווט שב-Search Console.

דוח כלשהו יוצג רק אם ב-Search Console יש נתונים על סוג זה של תוצאות חיפוש מתקדמות באתר, ואם מיושם ב-Search Console דוח לסוג זה.

הדוח מכיל דף סיכום ודף פרטים:

 1. בדף הסיכום מוצג תרשים שגיאות, אזהרות ופריטים תקינים באתר לאורך זמן. בנוסף, מוצגת טבלה עם שילובי קטגוריות של סטטוס ותיאור. שם ניתן לראות כמה פריטים של נתונים מובְנים נמצאים כעת בכל קטגוריה.
 2. לוחצים על שורה בטבלה שבדף הסיכום כדי להציג פרטים לגבי הפריטים שבקטגוריה זו.

מה צריך לחפש

במצב אידיאלי, ספירת השגיאות הנוכחית צריכה להיות אפס. הספירות הנוכחיות של שגיאות, אזהרות ופריטים תקינים מוצגות בחלק העליון של כל הדפים בדוח.

מצאתם שגיאות? יש לטפל בהן לפי ההוראות שבהמשך, בקטע פתרון בעיות.

מצאתם אזהרות? הן לא מונעות מתוצאות החיפוש המתקדמות להופיע בחיפוש Google עם תכונות מיוחדות, אבל הן עלולות לפגוע בחוויית המשתמש. כדאי לנפות באגים בהתאם לאזהרות לפי ההוראות שבהמשך, בקטע פתרון בעיות.

 

שיתוף הדוח

כדי לשתף את פרטי הבעיה בדוחות של הכללה באינדקס או של השיפור, ניתן ללחוץ על הלחצן שיתוף בדף. קישור זה מעניק לכל מי שקיבל אותו גישה לדף הפרטים של הבעיה הנוכחית, וגם לדפים של היסטוריית האימות של בעיה זו. הוא לא מעניק גישה לדפים אחרים של המשאב שלכם, ולא מאפשר למשתמש שאיתו שיתפתם את הקישור לבצע פעולות כלשהן בנכס או בחשבון שלכם. ניתן לבטל את הקישור בכל זמן על ידי השבתת השיתוף בדף זה.

ייצוא של נתוני הדוח

בדוחות רבים יש לחצן ייצוא כדי לייצא את נתוני הדוח. הייצוא כולל את נתוני הטבלה והתרשים. כל ערך המוצג בדוח בסימן ~ או - (לא זמין/לא מספר) יופיע כאפס בנתונים שהורדתם.

 

פתרון בעיות

זהו התהליך הבסיסי לתעדוף ולתיקון של בעיות בתוצאות חיפוש מתקדמות באתר:

 1. בדף הסיכום בדוח של תוצאות החיפוש המתקדמות, מסננים את האזהרות ואת הפריטים התקינים ומתמקדים קודם בשגיאות.
 2. מתקנים שגיאות לפי מספר הדפים המושפעים:
  1. אם מזהים עלייה חדה בתרשים השגיאות, מחפשים עלייה חדה תואמת בשורות השגיאות שבטבלה.
  2. מתקנים את הבעיה באתר, בודקים את התיקון ומוודאים שהתיקונים פעילים באינטרנט. בקטע בדיקת שגיאות תוכלו למצוא מידע על הכלים השונים להצגת הפריטים של נתונים מובְנים ולפתרון הבעיות בהם.
  3. חוזרים לדף פרטי הבעיה ולוחצים על הלחצן אימות התיקון כדי להתחיל את תהליך האימות. תהליך האימות עשוי להימשך כמה ימים. יישלחו הודעות אימייל בהתאם לשלבי התהליך.
  4. לאחר שיימצא שכל מופעי הבעיה תוקנו (כלומר שהתיקון אומת), מספר הדפים המושפעים מבעיה זו יתאפס וסטטוס הבעיה יעודכן.
 3. ממשיכים בתיקון השגיאות.
 4. לאחר תיקון כל השגיאות, מבטלים את סינון דפי האזהרה ושוקלים אם לתקן גם את האזהרות. רוב האזהרות מתייחסות למאפיינים אופציונליים שחסרים בנתונים המובנים. כדאי להוסיף מידע שימושי בתוצאות החיפוש המתקדמות לטובת המבקרים באתר.

בדיקת שגיאות

לרשותכם מספר כלים שונים לבדיקת השגיאות בנתונים המובְנים:

 • בדף פרטי השגיאה:
  • לוחצים על כתובת URL בטבלה כדי להציג את קוד הנתונים המובְנים.
  • לוחצים על סמל הבדיקה Search לצד כתובת ה-URL כדי להפעיל את הכלי לבדיקת כתובות URL. יוצגו פרטי השגיאה, תוצאות בדיקה של גרסאות פעילות ושל גרסאות שנוספו לאינדקס וצילום מסך.
 • משתמשים בכלי לבדיקת תוצאות חיפוש מתקדמות כדי לבדוק את הדף או כדי לבצע בדיקות חוזרות, לשנות ולבדוק מחדש את הקוד ישירות בדפדפן. אפשר לשלוח את כתובת ה-URL של הדף לבדיקה או להעתיק את הקוד ולהדביק אותו בתוך הכלי.

 

פתרון בעיות של עליות חדות במספר השגיאות
הסיבה השכיחה ביותר לעלייה חדה במספר השגיאות היא שגיאה שקרתה בתבנית המשמשת דפים רבים באתר.

כך אפשר לקבוע אם עלייה חדה במספר השגיאות נגרמה כתוצאה משינוי במידת החומרה של קבוצת פריטים מסוימת:

 1. אם מאתרים עלייה חדה, מחפשים צניחה חדה מקבילה המתייחסת למצב אחר (אזהרה או תקין).
 2. אם מאתרים צניחה חדה מקבילה, מוודאים שהעלייה והצניחה מתרחשות באותן כתובות URL.
 3. אם הפריטים עברו ממצב אחד למצב אחר, בודקים לעומק את העלייה החדה במספר השגיאות כדי למצוא את הסיבה לכך.

פותרים את הבעיה הספציפית על ידי הצגת פירוט של פריט לדוגמה ובודקים את השגיאות לפי ההוראות שצוינו.

פתרון בעיות של תוצאות חיפוש מתקדמות חסרות או של ירידה במספר הכולל של תוצאות חיפוש מתקדמות

 יכולות להיות כמה סיבות לכך שתוצאת חיפוש מתקדמת מסוימת לא מופיעה בדוח. אלו הן חלק מהסיבות:

 • לא כל הסוגים של תוצאות החיפוש המתקדמות נתמכים כרגע בדוח הזה. כדאי לעיין ברשימת הסוגים הנתמכים של תוצאות חיפוש מתקדמות.
 • ניתן להציג רק תוצאות חיפוש מתקדות מדפים שנוספו לאינדקס. ייתכן שלא כל הדפים באתר שלכם ייסרקו, מכל מיני סיבות. באתרים גדולים מאוד, ייתכן שתראו הפרש משמעותי בין מספר הדפים המכילים נתונים מובְנים באתר לבין מספר תוצאות החיפוש המתקדמות בדוח זה. אם יש ירידה חדה במספר תוצאות החיפוש המתקדמות באתר, נסו לאתר ירידה תואמת בדפים שנוספו לאינדקס.
 • Google עדיין לא סרקה את הדפים. Google לא סורקת באופן מיידי דפים חדשים או דפים שעודכנו. ניתן לבקש מ-Google לסרוק מחדש את כתובות ה-URL שלכםבקשות הוספה לאינדקס לא מטופלות באופן מיידי, והטיפול בהן יכול להימשך עד שבוע.
 • ל-Google אין גישה לדף. אפשר להשתמש בכלי לבדיקת כתובות URL כדי לבדוק אם Google יכולה לגשת לדף.
 • ייתכן שהנתונים המובנים לא תקינים, כך ש-Google לא מזהה אותם בתור תוצאת חיפוש מתקדמת. אפשר להשתמש בכלי לבדיקת תוצאות חיפוש מתקדמות כדי לבדוק את הדף (בדיקה של כתובת ה-URL של הדף הפעיל במקום הדבקת הקוד של הנתונים המובנים). אם נמצאים נתונים מובנים אבל לא ניתן לנתח אותם, הם צריכים להופיע בדוח הנתונים המובנים שאינם ניתנים לניתוח
 • סוג תוצאת החיפוש המתקדמת עדיין לא נתמך במיקום שלכם. תוכלו לבדוק במסמכי העזרה אם הסוג של תוצאת החיפוש המתקדמת נתמך באזור שלכם.
 1. משתמשים בבדיקה של תוצאת חיפוש מתקדמתבדף כדי לבדוק אם ל-Google יש גישה לדף וכדי להציג את הקוד של תוצאת החיפוש המתקדמת. תוכלו גם לאמת את הקוד של תוצאת החיפוש המתקדמת.
 2. משתמשים בכלי לבדיקת כתובות URL כדי לבדוק אם הדף נוסף לאינדקס, ואם ל-Google יש גישה אליו. בודקים גם את הגרסה הפעילה של הדף כדי לוודא שיש ל-Google גישה אליו.
רשימת שגיאות בנתונים מובְנים
לפניכם רשימה של השגיאות הנפוצות ביותר המוצגות בדוח זה:
שגיאה תיאור
כתובת URL לא חוקית במאפיין "שם המאפיין" כתובת URL לא חוקית במאפיין שמצוין.
חסר המאפיין "שם המאפיין" המאפיין הנדרש חסר.
פורמט קלוריה לא חוקי במאפיין "שם המאפיין" ערך לא חוקי למאפיין קלוריות.
תאריך/שעה לא רשומים בפורמט ISO 8601 במאפיין "שם המאפיין" ערך תאריך לא חוקי במאפיין שמצוין. פורמט התאריך צריך להיות ISO 8601.
חסר ערך במאפיין "שם המאפיין" ערך ריק במאפיין שמצוין.
ערך לא חוקי במאפיין "שם המאפיין" ערך לא חוקי במאפיין שמצוין.
אורך מחרוזת לא חוקי במאפיין "שם המאפיין" ערך המחרוזת ארוך או קצר מדי למאפיין שמצוין.
סוג אובייקט לא חוקי למאפיין "שם המאפיין" סוג אובייקט שגוי של נתונים מובְנים במאפיין שמצוין.
סוג ערך לא חוקי למאפיין "שם המאפיין" סוג ערך שגוי למאפיין שמצוין.
מאפיין לא מזוהה "שם המאפיין" הוגדר מאפיין לא ידוע בנתונים המובְנים.
כפילות במאפיין "שם המאפיין" כפילות בהגדרות מאפיין באותו אובייקט.
צריך לציין את "מאפיין 1" או את "מאפיין 2" חובה לציין רק אחד משני המאפיינים האלו.
צריך לציין את "מאפיין 1" או את "מאפיין 2" או את "מאפיין 3" חובה לציין רק אחד משלושת המאפיינים האלו.
לא נמסר מזהה גלובלי (לדוגמה, gtin,‏ mpn,‏ isbn) לצורך זיהוי ייחודי של המוצר שלכם, חובה למסור מאפיין אחד לפחות מתוך המאפיינים הבאים של מזהים גלובליים: ‏gtin8,‏ gtin13,‏ gtin14,‏ mpn או isbn
הערך במאפיין "שם המאפיין" חייב להיות חיובי ערך המאפיין שמצוין חייב להיות מספר חיובי.
מספר שלם לא חוקי במאפיין "שם המאפיין" ערך לא חוקי של מספר שלם למאפיין שמצוין.
פורמט המחיר לא חוקי במאפיין "שם המאפיין" פורמט מחיר לא חוקי במאפיין שמצוין.
ערך זמינות המוצר לא חוקי במאפיין "שם המאפיין" ערך לא חוקי לזמינות המוצר.
דירגתם ביקורת במקום פריט דירגתם ביקורת בדירוג מצטבר במקום את הפריט עצמו.
לא ניתן היה לקבוע את סולם הדירוג מסרתם סולם דירוג שלא הצלחנו להבין.
לדירוג חסר הערך הגבוה ביותר ו/או הערך הנמוך ביותר חסר הערך הגבוה ביותר ו/או הערך הנמוך ביותר בדירוג.
ערך הדירוג מחוץ לטווח ערך הדירוג שמסרתם מחוץ לטווח.
לביקורת יש כמה דירוגים מצטברים לביקורת יש כמה דירוגים מצטברים. מותר למסור אחד בלבד.
מספר ביקורות ללא אובייקט aggregateRating מסרתם מספר ביקורות ללא דירוג מצטבר.
מספר מחוץ לטווח למאפיין "שם המאפיין" המאפיין המספרי נמצא מחוץ לטווח המותר (או המוגדר).
שגיאת תחביר בתיבת חיפוש של קישורי sitelink שגיאת תחביר כללית בהגדרה של תיבת חיפוש של קישורי sitelink.
פרמטר מותאם של שאילתה לא מוגדר בכתובת URL של יעד (תיבת חיפוש של קישורי sitelink) מחרוזת בעייתית לערך שאילתה לא מוגדר בתבנית כתובת URL של Google Sitelinks.
אי התאמה בשם פרמטר של שאילתה בכתובת URL של יעד (תיבת חיפוש של קישורי sitelink) שם המשתנה של השאילתה שנמצא בערך target שונה משם המשתנה שנמצא בערך query-input. לדוגמה, ייתכן שכתוב משהו כזה:
"target": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=my_query"

השם שרשום בערך 'q' צריך להיות זהה לשם שרשום בערך 'query-input':
"target": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=search_term_string"
דומיין כתובת URL של יעד נמצא מחוץ לדומיין של כתובת האתר

(תיבת חיפוש של קישורי sitelink) חובה שלכתובות ה-URL בערך target ובערך url יהיה דומיין בסיס זהה. הנה דוגמאות לכתובות URL תואמות ולא תואמות:

 • הכתובת http://www.example.com והכתובת http://example.com -- תואמות
 • הכתובת http://m.example.com והכתובת http://query.example.com - תואמות
 • הכתובת http://www.example.com והכתובת http://example.fr.co -- לא תואמות
 • הכתובת http://www.example.com והכתובת http://exaample.com -- לא תואמות
כתובת URL לא חוקית של יעד (תיבת חיפוש של קישורי sitelink) כתובת URL לא חוקית במאפיין target.
כתובת URL של יעד שאינה HTTP (תיבת חיפוש של קישורי sitelink) כתובת URL לא חוקית במאפיין target. עליה להיות בפורמט HTTP או HTTPS.
שגיאה בהגדרת תיבת חיפוש של קישורי sitelink (תיבת חיפוש של קישורי sitelink) שגיאה בהגדרה של תיבת חיפוש של קישורי sitelink.
ערך enum לא חוקי במאפיין "שם המאפיין" ערך המאפיין לא תואם לאף ערך ספירה מורשה.
שגיאה לא ידועה אירעה שגיאה שלא שייכת לאף אחת מהקטגוריות האחרות שרשומות כאן.

 

דף הסיכום

בתרשים, פריט מוקצה לסטטוס החמור ביותר שממנו הוא מושפע. כלומר פריט עם שגיאה ואזהרה מקבל את הסטטוס "שגיאה". כל פריט נספר פעם אחת בלבד בתרשים. כדאי לקרוא את ההערה לגבי סיכומי הסטטוסים.

בטבלה, סטטוס בעיה מוקצה למאפיין של פריט מסוים (לא לפריט כולו), כך שפריט של נתונים מובְנים עשוי להופיע כמה פעמים בטבלה.

אלה הסטטוסים הרלוונטיים:

 • שגיאה: תוצאת חיפוש מתקדמת עם שגיאה לא תוכל להופיע בחיפוש Google בתור תוצאת חיפוש מתקדמת. פריטים עם סטטוס שגיאה כוללים לפחות שגיאה אחת, וייתכן שיש להם גם אזהרה אחת או יותר.
 • אזהרה: תוצאת חיפוש מתקדמת עם בעיה המוגדרת כאזהרה יכולה להופיע בחיפוש Google כתוצאה כזו. בעיות המוגדרות כאזהרות עשויות להצביע על כך שחסרים ערכים אופציונליים, על כך שערכים אופציונליים מסוימים לא חוקיים, על כך שיש שגיאות במאפיינים לא חיוניים או על כך שקיימים מאפיינים שהוצאו משימוש. מומלץ לשלוח מאפיינים אופציונליים נוספים בנתונים המובְנים כדי לשפר את חוויית המשתמש.
 • הושלמה: תוצאת חיפוש מתקדמת עם הסטטוס הושלמה יכולה להופיע בחיפוש Google כתוצאה כזו. הנתונים החיוניים והאופציונליים סופקו כראוי.

רוצים לראות את כל הבעיות לתוצאת חיפוש מתקדמת אחת? עיינו בקטע בדיקת שגיאות.

הערה לגבי סיכומי הסטטוסים
הערך הכולל לכל סטטוס בטבלה עשוי להיות גדול יותר מהערך הכולל בסטטוס התואם בתרשים. הנה שתי דוגמאות לסיבות לכך:
 • פריט אחד עם שלוש אזהרות שונות יופיע שלוש פעמים בטבלה (סה"כ = 3), אבל ייספר כפריט אחד (סה"כ = 1) בכרטיסיית הסיכום של האזהרות.
 • פריט עם שגיאה ואזהרה (שתי שורות בטבלה) ייספר רק כשגיאה אחת בכרטיסיית הסיכום של השגיאות (כל פריט ייספר לפי סיווג הסטטוס החמור ביותר).

דף פרטי הבעיה

כשבוחרים שורה של בעיה בטבלה שבדף הסיכום, נפתח דף עם פרטי הבעיה שנבחרה. הבעיה יכולה להשפיע על תוצאות חיפוש מתקדמות בדפים שונים, על כמה תוצאות חיפוש מתקדמות באותו דף או על אותה תוצאת חיפוש מתקדמת כמה פעמים.

הדף של פרטי הבעיה מכיל את המידע הבא:

מדינה
מדינת האימות של הבעיה הזו. 
אותרה לראשונה
התאריך שבו הבעיה אותרה לראשונה באתר. הערה: אם כל הבעיות מסוג זה נפתרו, אך מופע חדש של בעיה זו יאותר בתוך 90 יום, זהו התאריך המקורי שבו אותרה הבעיה לראשונה, ולא התאריך של המופע החדש.
דוגמאות
רשימה של תוצאות החיפוש המתקדמות שהבעיה הזו השפיעה עליהן. שימו לב: ייתכן שיושמטו שורות מרשימת הדוגמאות מכל מיני סיבות. למשל, מופעי בעיה שהתרחשו לאחר הסריקה האחרונה של האתר, או מופעי בעיה שמשפיעים על יותר מ-1,000 פריטים (הטבלה מוגבלת ל-1,000 שורות).
סוג הפריט
הערך name [שם] בנתונים המובנים של הפריט.
סריקה אחרונה
הפעם האחרונה שבה הדף עם הבעיה נסרק.

 

להצגת מידע נוסף על בעיה כלשהי בדף מסוים, בוחרים בבעיה בטבלת הדוגמאות. 

לוחצים על סמל הבדיקה Search לצד כתובת ה-URL כדי להפעיל את הכלי לבדיקת כתובות URL. יוצגו פרטי השגיאה, תוצאות בדיקה של גרסאות פעילות ושל גרסאות שנוספו לאינדקס וצילום מסך.

 

מידע על אימות

לאחר תיקון כל המופעים של בעיה ספציפית באתר, אפשר לבקש מ-Google לאמת את השינויים. אם כל המופעים הידועים ייעלמו, הבעיה תסומן כ"תוקנה" בטבלת הסטטוסים ותרד לתחתית הטבלה. Search Console עוקב אחר מצב האימות של הבעיה בכללותה, ואחר המצב של כל מופע של הבעיה. כשכל המופעים של הבעיה נעלמים, הבעיה נחשבת כ"תוקנה" (למידע על מצבים שנרשמו בפועל, אפשר להיכנס לקישורים: מצב אימות הבעיה ומצב אימות המופע).

מידע נוסף על משך החיים של בעיה...

משך החיים של בעיה מתחיל בפעם הראשונה שמופע כלשהו של הבעיה מזוהה באתר ומסתיים 90 יום אחרי שהמופע האחרון מסומן כנעלם מהאתר. אם יחלפו 90 יום ללא מופעים חוזרים, הבעיה תוסר מהיסטוריית הדוח.

תאריך הזיהוי הראשוני של הבעיה הוא הפעם הראשונה שבה הבעיה זוהתה במהלך משך החיים שלה, ותאריך זה לא משתנה. לכן:

 • אם כל המופעים של בעיה יתוקנו, אך מופע חדש של הבעיה יתרחש 15 ימים לאחר מכן, הבעיה תסומן כפתוחה והתאריך "זוהתה לראשונה" לא ישתנה.
 • אם אותה בעיה תתרחש 91 יום לאחר תאריך התיקון של המופע האחרון, המערכת תרשום זאת כבעיה חדשה, היות שהבעיה הקודמת כבר נסגרה. תאריך הזיהוי הראשוני של בעיה זו יוגדר כ"היום".

תהליך האימות הבסיסי

לפניכם סקירה כללית של תהליך האימות שמתחיל לאחר לחיצה על אימות תיקון של בעיה. תהליך זה יכול להימשך מספר ימים. נשלח לכם באימייל התראות לגבי התקדמות התהליך.

 1. כשלוחצים על אימות התיקון, מיד נבדקים כמה דפים ב-Search Console.
  • אם המופע הנוכחי קיים באחד מהדפים האלה, תהליך האימות מסתיים ומצב האימות נשאר ללא שינוי.
  • אם הדפים שנדגמו לא כוללים את השגיאה הנוכחית, תהליך האימות ממשיך ועובר למצב התחיל. אם בתהליך האימות מתגלות בעיות אחרות שאינן קשורות, בעיות אלה נספרות לטובת אותו סוג בעיה והאימות ממשיך.
 2. תהליך האימות של Search Console מסתמך על רשימה של כתובות אתרים הידועות ככאלה שהושפעו מבעיה זו. רק כתובות אתרים הכוללות מופעים ידועים של בעיה זו ממתינות בתור לסריקה מחדש, ולא האתר כולו. Search Console מתעד את כל כתובות האתרים שנבדקו בהיסטוריית האימות. ניתן לעבור לקטע זה מדף הפרטים של הבעיה.
 3. כשכתובת אתר נבדקת:
  1. אם הבעיה לא מתגלה, מצב האימות של המופע משתנה לעבר. אם זהו המופע הראשון שנבדק לאחר תחילת האימות, מצב האימות של הבעיה משתנה לנראה טוב.
  2. אם לא ניתן להיכנס יותר לכתובת האתר, מצב האימות של המופע משתנה לאחר (זהו לא מצב שגיאה).
  3. אם המופע עדיין קיים, מצב הבעיה משתנה לנכשל ותהליך האימות מסתיים. אם מדובר בדף חדש שהתגלה במהלך סריקה רגילה, הוא ייחשב כמופע נוסף של הבעיה הקיימת.
 4. כשכל כתובות האתרים הכוללות שגיאות ואזהרות נבדקות ומספר הבעיות עומד על 0, מצב הבעיה משתנה לעבר. חשוב: גם אם מספר הדפים שהושפעו ירד ל-0 ומצב הבעיה השתנה לעבר, תווית החומרה המקורית עדיין תוצג (שגיאה או אזהרה).

גם אם לא תלחצו אף פעם על "התחלת אימות", Google עדיין תוכל לזהות מופעי בעיה שתוקנו. אם Google תזהה שכל המופעים של בעיה תוקנו במהלך הסריקה הרגילה שלה, היא תשנה את מצב הבעיה ל"לא רלוונטי" בדוח.

מתי בעיה בכתובת אתר או בפריט נחשבת כ"תוקנה"?

בעיה בכתובת אתר או בפריט מסומנת כ'תוקנה' כאשר אחד מהתנאים הבאים מתקיים:

 • כשכתובת האתר נסרקה והבעיה לא נמצאה עוד בדף. במקרה של שגיאה בתג AMP, ייתכן שהתג תוקן או הוסר (אם התג לא נדרש). במהלך ניסיון אימות, מצב הבעיה יהיה "עבר".
 • אם הדף אינו זמין לסריקה של Google מכל סיבה שהיא (הדף הוסר, סומן בתור noindex, דורש אימות וכו'), הבעיה בכתובת האתר הזו תיחשב כ"תוקנה". במהלך ניסיון אימות, מצב הבעיה יהיה "אחר".

אימות מחדש

כשלוחצים על אימות מחדש בבעיה שהאימות שלה נכשל, תהליך האימות יתחיל מחדש בכל המופעים שנכשלו, וגם במופעים חדשים של בעיה זו שהתגלו במהלך סריקה רגילה.

עליכם להמתין שמחזור האימות יושלם לפני שתבקשו להתחיל מחזור נוסף, גם אם תיקנתם מספר בעיות במהלך המחזור הנוכחי.

מופעים שעברו את האימות בהצלחה (מסומנים במצב עבר) או שלא ניתן להיכנס אליהם יותר (מסומנים במצב אחר) לא ייבדקו שוב ויוסרו מההיסטוריה כשתלחצו על 'אימות מחדש'.

היסטוריית האימות

אפשר לראות את ההתקדמות של בקשת אימות על-ידי לחיצה על הקישור לפרטי האימות שנמצא בדף הפרטים של הבעיה.

רשומות בדף ההיסטוריה של האימות מקובצים לפי כתובת אתר בדוח AMP ובדוח 'סטטוס אינדקס'. בדוחות 'נוחות השימוש לניידים' ו'תוצאת חיפוש מתקדמת', פריטים מקובצים לפי השילוב של כתובת אתר יחד עם פריט נתונים מוּבְנִים (כפי שנקבע בערך השם של הפריט). מצב האימות חל על הבעיה המסוימת שנבדקת. אפשר שבעיה אחת בדף תסומן בתווית "עבר", אך בעיות אחרות יסומנו בתוויות "נכשל", "בהמתנה" או "אחר".

מצב אימות הבעיה

מצבי האימות הבאים חלים על בעיה נתונה:

 • לא התחיל: יש דף אחד לפחות הכולל מופע של בעיה זו, ומעולם לא התחלתם ניסיון אימות עבורו. השלבים הבאים:
  1. לוחצים על הבעיה כדי לעיין בפרטי השגיאה. בודקים כל דף בנפרד כדי לראות דוגמאות של השגיאה בדף פעיל באמצעות בדיקת ה-AMP. (אם בדיקת ה-AMP לא מציגה את השגיאה בדף, הסיבה לכך היא שתיקנתם את השגיאה בדף הפעיל לאחר ש-Google מצאה את השגיאה והפיקה את דוח הבעיה הזה).
  2. לוחצים על 'מידע נוסף' בדף הפרטים כדי להציג את הפרטים של הכלל שהופר.
  3. לוחצים על שורה של כתובת אתר לדוגמה בטבלה כדי לקבל פרטים לגבי השגיאה הספציפית הזו.
  4. מתקנים את הדפים ולאחר מכן לוחצים על אימות תיקון כדי לבקש מ-Google לסרוק אותם מחדש. Google תודיע לכם על ההתקדמות של תהליך האימות. תהליך האימות נמשך בין מספר ימים לשבועיים, לכן צריך להתאזר בסבלנות. 
 • התחיל: התחלתם ניסיון אימות ועדיין לא נמצאו מופעים של הבעיה שנותרו. השלב הבא: Google תשלח לכם הודעות לגבי ההתקדמות של תהליך האימות שיציינו מה עליכם לעשות, במידת הצורך.
 • נראה טוב: התחלתם ניסיון אימות וכל מופעי הבעיה שנבדקו עד כה תוקנו. השלב הבא: לא נדרשת פעולה מצידכם. עם זאת, Google תשלח לכם הודעות לגבי ההתקדמות של תהליך האימות שיציינו מה עליכם לעשות, במידת הצורך.
 • עבר: כל המופעים הידועים של הבעיה נעלמו (או שכתובת האתר שהושפעה לא זמינה יותר). קרוב לוודאי שלחצתם על "אימות תיקון" כדי להגיע למצב זה (אם המופעים היו נעלמים מבלי ששלחתם בקשה לאימות, המצב היה משתנה ל"לא רלוונטי"). השלב הבא: לא נדרשת כל פעולה נוספת מצידכם.
 • לא רלוונטי: Google גילתה שהבעיה תוקנה בכל כתובות האתרים, אף על פי שמעולם לא התחלתם ניסיון אימות. השלב הבא: לא נדרשת כל פעולה נוספת מצידכם.
 • נכשל: סף מסוים של דפים עדיין כוללים בעיה זו אחרי שלחצתם על "אימות". השלבים הבאים: עליכם לתקן את הבעיה ולבקש אימות מחדש.

מצב אימות המופע

לאחר שליחת בקשה לאימות, לכל מופע ידוע של הבעיה מוקצה אחד ממצבי האימות הבאים:

 • אימות בהמתנה: המופע ממתין בתור לאימות. בפעם האחרונה ש-Google בדקה, מופע זה עדיין היה קיים.
 • עבר: [מצב זה לא זמין בכל הדוחות] Google בדקה ומצאה שמופע הבעיה לא קיים יותר. ניתן להגיע למצב זה רק אם לוחצים בצורה מפורשת על אימות של מופע זה.
 • נכשל: לאחר בדיקה, Google גילתה שמופע הבעיה עדיין קיים. ניתן להגיע למצב זה רק אם לוחצים בצורה מפורשת על אימות של מופע זה.
 • אחר: [מצב זה לא זמין בכל הדוחות] Google לא הצליחה להיכנס לכתובת ה-URL המארחת את המופע, או (בנתונים מוּבְנִים) לא הצליחה למצוא את הפריט בדף. המצב הזה זהה למצב עבר.

הערה: לאותה כתובת URL יכולים להיות מצבים שונים לבעיות שונות. לדוגמה, אם בדף אחד קיימות בעיה X וגם בעיה Y, בעיה X יכולה להיות במצב אימות עבר, ואילו בעיה Y באותו הדף יכולה להיות במצב אימות בהמתנה.

 

בעיות ידועות

הבעיות הבאות הן בעיות שאנחנו מודעים להן ב-Search Console. אין צורך לדווח לנו עליהן, אבל נשמח לקבל משוב על פיצ'רים או בעיות אחרות שיאותרו. לשם כך אפשר להשתמש במנגנון המשוב המובנה בסרגל הניווט.

 • לחלק מהבעיות יש שמות ארוכים שקשה להבין.
 • אם באתר יש מספר גדול מאוד של בעיות (גם אם לא מדובר במופעים פעילים), בדוח יוצגו רק 200 הבעיות הראשונות. הבעיות ימוינו לפי סדר חשיבות.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?