Állapotjelentés bővített találatokról

Saját álláshirdetések, receptek és egyebek megtekintése

A jelentés segítségével megtudhatja, hogy webhelyéről melyik bővített találatokat tudta, illetve nem tudta kiolvasni a Google, és kijavíthatja a bővített találatokkal kapcsolatos hibákat.

A webhelyére vonatkozó, bővített találatokkal foglalkozó jelentésekhez a menüpanel Javítások elemére kattintva férhet hozzá. Minden típusú bővített találathoz külön jelentés áll rendelkezésre. A bővített találatok jelentései csak akkor jelennek meg, ha:

Ha támogatott típust használ, de nem látja a tulajdonra vonatkozó jelentésben, tekintse meg a hiányzó bővített találatokkal foglalkozó szakaszt.

 

A SEARCH CONSOLE MEGNYITÁSA

 

Bővített találatok figyelése a Search Console-ban – Google Search Console-képzés

A jelentés használata

Nyissa meg a megfelelő jelentést a Search Console navigációs paneljén keresztül.

Csak akkor jelenik meg jelentés, ha a Search Console rendelkezik adatokkal az adott típusú bővített találatra vonatkozóan a webhelye esetén, valamint készít jelentéseket az adott típushoz.

A jelentés az összefoglaló oldalból és a részletes oldalból áll:

 1. Az összefoglaló oldal diagramon ábrázolja több időpontra lebontva a webhelyén található hibákat, figyelmeztetéseket és érvényes elemeket; valamint táblázatos formában jeleníti meg az állapotok és kategórialeírások kombinációit, amelyeken látható, hogy jelenleg mennyi strukturáltadat-elem található az egyes kategóriákban.
 2. Kattintson a kívánt sorra az összefoglaló oldal táblázatában az adott kategória elemeihez tartozó részletes adatok megtekintéséhez.

Amire érdemes figyelni

Ideális esetben az aktuális hibák száma 0. Az aktuális hibák, figyelmeztetések és érvényes elemek száma a jelentés összes oldalán megtalálható diagram tetején látható.

Ha hibákat talál, az alábbi Problémamegoldás szakaszban leírt módon járjon el.

Ha figyelmeztetéseket talál, azok nem zárják ki a bővített találatoknak a Google Keresőben való megjelenését a speciális funkciókkal, de bizonyos mértékben rosszabb élményt nyújthatnak a felhasználók számára. A figyelmeztetéseket az alábbi Problémamegoldás szakaszban leírt módon kezelje.

 

A jelentés megosztása

A lefedettségi és a bővítési jelentésekben szereplő problémarészleteket megoszthatja az oldalon található Megosztás gombra kattintva. A link csak az aktuális problémát részletező oldalhoz, valamint a probléma ellenőrzési előzményeit tartalmazó oldalakhoz biztosít hozzáférést a linkkel rendelkező felhasználók számára. Nem biztosít hozzáférést a forrás többi oldalához, és nem teszi lehetővé a megosztásban részt vevő felhasználóknak, hogy bármilyen műveletet végezzenek az Ön tulajdonán, illetve fiókján. Az oldal megosztásának letiltásával bármikor érvénytelenítheti a linket.

Jelentésadatok exportálása

Számos jelentésben található exportálás gomb, mellyel exportálhatók a jelentésadatok. A diagram és a táblázat adatai egyaránt exportálásra kerülnek.A jelentésben ~ vagy - karakterrel megjelenített értékek (nem áll rendelkezésre/nem szám) a letöltött adatokban nullaként jelennek meg.

 

Problémamegoldás

A webhelyén fellépő, bővített találatokkal kapcsolatos problémák rangsorolására és kijavítására vonatkozó alapvető módszer a következő:

 1. Először szűrje ki a figyelmeztetéseket és az érvényes elemeket a bővített találatok jelentésének összefoglaló oldalán, és koncentráljon a hibákra.
 2. Javítsa ki a hibákat az érintett oldalak száma szerint haladva:
  1. Ha kiugró értéket lát a hibákat tartalmazó diagramon, keresse meg a hozzá tartozó kiugró értéket a táblázat hibasoraiban.
  2. Javítsa ki a webhelyen lévő problémát, ellenőrizze a javítást, és győződjön meg arról, hogy élesítette a javításokat az interneten. A hibák megvizsgálása fejezetben további információt talál arról, hogy milyen különböző eszközöket használhat a strukturáltadat-elemek megtekintéséhez és a kapcsolódó problémák megoldásához.
  3. Térjen vissza a probléma részleteit tartalmazó oldalra, és kattintson a Javítás ellenőrzése gombra az ellenőrzési folyamat megkezdéséhez. Ez a folyamat több napig is eltarthat, az előrehaladásáról e-mailben értesítjük.
  4. Ha az adott probléma összes példánya kijavítottnak minősül (vagyis ha átesett a javítás az ellenőrzésen), a probléma által érintett oldalak száma nulla lesz, a probléma állapota pedig frissül.
 3. Folytassa a hibák kijavítását.
 4. Ha minden hibát kijavított, távolítsa el a figyelmeztetésekre vonatkozó szűrőt, és fontolja meg a figyelmeztetések kijavítását. A legtöbb figyelmeztetés a strukturált adatok hiányzó, nem kötelező tulajdonságaival kapcsolatos. Minél több információt tartalmaz a bővített találat, annál hasznosabb lehet a webhely látogatói számára.
Hasznos források a problémamegoldáshoz:

A hibák megvizsgálása

Több különböző eszközt is használhat a strukturált adatok hibáinak vizsgálatához:

 • A hiba részleteit tartalmazó oldalon:
  • Kattintson a táblázatban a kívánt URL-re a vonatkozó strukturált adatok kódjának megtekintéséhez.
  • Kattintson a táblázatban az URL melletti Vizsgálat Search ikonra az URL-ellenőrző eszköz futtatásához, amely segítségével megtekintheti a hiba részleteit, az indexelt és valós idejű teszt eredményeit, valamint a kapcsolódó képernyőképet.
 • A Bővített találatok tesztje eszköz használatával tesztelheti oldalát, illetve ismétlődően tesztelheti, módosíthatja és újratesztelheti a kódot közvetlenül a böngészőben. Beküldheti a tesztelni kívánt oldal URL-jét, vagy be is másolhatja a kódot az eszközbe.

 

Kiugró számú hibák problémáinak megoldása
A kiugró hibaszámok leggyakoribb oka, hogy Ön hibát vétett valamelyik sablonon, amelyet a webhely számos oldala használ.

Határozza meg, hogy a kiugró hibaszámot valamely elemcsoport egyik súlyossági szintről másikra való módosulása okozza-e:

 1. Ha kiugró értéket talál, keressen hozzá tartozó, eltérő (figyelmeztetés vagy érvényes) állapotú visszaesést.
 2. Ha talál hozzá tartozó visszaesést, ellenőrizze, hogy a kiugrás és visszaesés ugyanazokhoz az URL-ekhez tartozik-e.
 3. Ha az elemek az egyik állapotból a másikba kerültek, határozza meg ennek az okát a kiugró érték részleteinek megtekintésével.

Az adott probléma megoldásához tekintse meg az egyik példaelem részleteit, és vizsgálja meg a hibákat a korábban leírt módon.

Hiányzó bővített találatok / csökkenés a bővített találatok teljes számában

 Néhány ok arra, hogy miért nem jelenik meg a kérdéses bővített találat a jelentésben:

 • Ez a jelentés jelenleg nem támogatja a bővített találatok összes típusát. Tekintse meg a támogatott bővített találatok listáját.
 • Csak az indexelt oldalak bővített találatai jeleníthetők meg. Különböző okok miatt előfordulhat, hogy nem térképezzük fel a webhely összes oldalát. Nagy webhelyeknél jelentős különbséget láthat a webhelyén lévő, strukturált adatokkal rendelkező oldalak száma és a jelentésben szereplő bővített találatok száma között. Ha nagy visszaesést tapasztal a webhelyén lévő bővített találatoknál, nézze meg, hogy az indexelt oldalak esetében is lát-e hasonló mértékű csökkenést.
 • A Google még nem térképezte fel az oldalakat. Némi időbe telhet, míg a Google feltérképezi az új és frissített oldalakat. Megkérheti a Google-t az URL újbóli feltérképezéséreAz indexelési kérelmek feldolgozása nem azonnal történik meg; teljesítésük akár egy hétig is eltarthat.
 • A Google nem fér hozzá az oldalhoz. Az URL-ellenőrző eszközzel ellenőrizze, hogy a Googlebot hozzá tud-e férni az oldalaihoz.
 • A strukturált adatok lehetnek olyan mértékben érvénytelenek, hogy a Google nem ismeri fel őket bővített találatként. A Bővített találatok tesztje eszköz használatával ellenőrizheti oldalát (ellenőrizheti az élő oldal URL-jét a strukturált adatok kódjának bemásolása helyett). Ha találhatók strukturált adatok, de egyáltalán nem elemezhetők, akkor megjelennek a nem elemezhető strukturált adatokról szóló jelentésben
 • Előfordulhat, hogy a kívánt bővített találat még nem támogatott az Ön régiójában. Ellenőrizze a dokumentációban, hogy az Ön régiójában mely típusú bővített találatok támogatottak.
 1. Használja a Bővített találatok tesztet az oldalán, hogy lássa, a Google képes-e hozzáférni az oldalhoz és észlelni a bővített találat kódját, valamint hogy meggyőződjön a bővített találat kódjának érvényességéről.
 2. Az URL-ellenőrző eszközzel nézheti meg, hogy az oldal indexelve van-e, valamint hozzáférhető-e a Google számára. Tesztelje az oldal élő változatát, és győződjön meg arról, hogy a Google hozzá tud férni.
A strukturált adatokkal kapcsolatos gyakori hibák listája
A jelentésben szereplő leggyakoribb hibák listája:
Hiba Leírás
Invalid URL in property "property name" (Érvénytelen URL a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) Érvénytelen URL a megadott tulajdonságnál.
Missing property "property name" (Hiányzó tulajdonság: „tulajdonság neve”) Hiányzó kötelező tulajdonság.
Invalid calorie format in property "property name" (Érvénytelen kalóriaformátum a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) Érvénytelen érték a calories tulajdonságnál.
Date/time not in ISO 8601 format in property "property name" (A dátum/idő nem ISO 8601 formátumban van a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) Érvénytelen dátum a megadott tulajdonságnál. A dátumnál az ISO 8601 formátumot kell használni.
Missing value in property "property name" (Hiányzó érték a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) A megadott tulajdonságnál nem szerepel érték.
Invalid value in property "property name" (Érvénytelen érték a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) A megadott tulajdonság értéke érvénytelen.
Invalid string length in property "property name" (Érvénytelen hosszúságú karakterlánc a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) A megadott tulajdonsághoz tartozó karakterláncérték túl rövid vagy túl hosszú.
Invalid object type for property "property name" (Érvénytelen objektumtípus a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) Hibás a strukturált adatok objektumtípusa a megadott tulajdonságnál.
Invalid value type for property "property name" (Érvénytelen értéktípus a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) Hibás a megadott tulajdonság értéktípusa.
Unrecognized property "property name" (Ismeretlen tulajdonság: „tulajdonság neve”) Ismeretlen tulajdonságot határozott meg a strukturált adatokban.
Duplicate property "property name" (Ismétlődő tulajdonság: „tulajdonság neve”) Ismétlődő tulajdonságmeghatározások ugyanabban az objektumban.
Either "property 1" or "property 2" should be specified (Vagy az „1. tulajdonság”, vagy pedig a „2. tulajdonság” tulajdonságot kell megadni) A megadott két tulajdonság közül csak az egyiket kell megadnia.
Either "property 1", "property 2", or "property 3" should be specified (Vagy az „1. tulajdonság”, vagy a „2. tulajdonság” pedig a „3. tulajdonság” tulajdonságot kell megadni) A megadott három tulajdonság közül csak az egyiket kell megadnia.
Nincs megadva globális azonosító (pl.: gtin, mpn, isbn) A termék egyedi azonosításához a következő globális azonosító tulajdonságok közül legalább egyet meg kell adnia: gtin8, gtin13, gtin14, mpn vagy isbn.
A „tulajdonság neve” értékének pozitív számnak kell lennie A megadott tulajdonság értékének pozitív számnak kell lennie.
A „tulajdonság” értéke érvénytelen egész szám Érvénytelen egész szám a megadott tulajdonságnál.
Érvénytelen árformátum: tulajdonság A megadott tulajdonság árformátuma érvénytelen.
Érvénytelen termékelérhetőségi érték: tulajdonság neve Érvénytelen a terméke rendelkezésre állási értéke.
A véleményt értékelte, nem az adott elemet Az egyik véleményt értékelte az összesített értékelésben, nem az adott elemet.
Az értékelési skála nem állapítható meg Olyan értékelési skálát adott meg, amelyet nem tudtunk értelmezni.
Az értékeléshez nincs beállítva a szükséges minimális/maximális érték Az értékelésnél nincs megadva a legjobb és/vagy legrosszabb érték.
Az értékelés a megengedett tartományon kívül esik A megadott értékelés a megengedett tartományon kívül esik.
A véleménynek több összesített értékelése van A vélemény több összesített értékeléssel rendelkezik; csak egyet adhat meg.
Több vélemény „aggregateRating” objektum nélkül Több véleményt adott meg összesített értékelés nélkül.
Number out of range for property "property name" (Tartományon kívüli szám a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) A numerikus tulajdonság az engedélyezett (vagy meghatározott) tartományon kívül esik.
Szintaktikai hiba a belső linkek keresőmezőjében Általános szintaktikai hiba a belső linkek keresőmezőjének meghatározásában.
Az egyéni lekérdezési paraméter nincs meghatározva a cél-URL-ben (Belső linkek keresőmezője) Nem meghatározott lekérdezési értékhez tartozó probléma karakterlánca belső linkek URL-sablonjában
Eltérő lekérdezési paraméternév a cél-URL-ben (Belső linkek keresőmezője) A target tulajdonságnál használt lekérdezési változó neve eltér a query-input mezőben használt változó nevétől. Előfordulhat, hogy a következőhöz hasonlóan adta meg a változókat:
"target": "https://query.example.com/search?q={keresési_kifejezés_karakterlánca}",
"query-input": "required name=saját_lekérdezés"

A „q” és a „query-input” tulajdonságnál használt névnek ugyanannak kell lennie:
"target": "https://query.example.com/search?q={keresési_kifejezés_karakterlánca}",
"query-input": "required name=keresési_kifejezés_karakterlánca"
A cél-URL domainje kívül esik a webhely URL-jének domainjén

(Belső linkek keresőmezője) A target és az url tulajdonságoknak azonos gyökérdomainnel kell rendelkezniük. Íme néhány példa az egyező és nem egyező URL-ekre:

 • http://www.example.com és http://example.comegyező
 • http://m.example.com és http://query.example.comegyező
 • http://www.example.com és http://example.fr.co – nem egyező
 • http://www.example.com és http://exaample.com – nem egyező
Érvénytelen cél-URL (Belső linkek keresőmezője) Érvénytelen URL a target tulajdonságnál.
Nem HTTP cél-URL (Belső linkek keresőmezője) Érvénytelen URL a target tulajdonságnál: http vagy https protokollt kell használni.
Hiba a belső linkek keresőmezőjének meghatározásában (Belső linkek keresőmezője) Hiba a belső linkek keresőmezőjének meghatározásában.
Invalid enum value in property "property name" (Érvénytelen felsorolási érték a következő tulajdonságnál: „tulajdonság neve”) A tulajdonság értéke nem egyezik meg az engedélyezett felsorolási értékek egyikével sem.
Ismeretlen hiba Olyan hiba történt, amely nem tartozik az itt felsorolt kategóriákba.
Érvénytelen vagy nem támogatott @context érték

A JSON-LD jelölésben szereplő @context attribútumnál megadott érték hibásan van írva, nem támogatott vagy nem érvényes erre az elemre. A Google jelenleg kizárólag a következő értékeket támogatja:

 • http://schema.org
 • http://schema.googleapis.com
 • http://gs1.org/voc
 • https és az előző értékek végének/jelölésének változatai

A Google nem támogatja az egyéni, távolról deklarált JSON-LD-környezeteket, például a következőt: http://example.com/schemas/custom_schema

 

Összefoglaló oldal

A diagramban az egyes elemek ahhoz az állapothoz vannak hozzárendelve, amelyek a legsúlyosabban érintik őket: így a hibával és figyelmeztetéssel is rendelkező elemekhez a „Hiba” állapotot rendeli hozzá a rendszer. Egy elem csak egyszer jelenik meg a diagramon. Lásd: Megjegyzés az állapotok összesített értékeiről.

A táblázatban a probléma állapota az elem egy adott tulajdonságához van hozzárendelve (nem a pedig a teljes elemhez), így egy adott strukturáltadat-elem többször is megjelenhet a táblázatban.

A rendszer a következő állapotokat használja:

 • Hiba: A bővített találat nem jelenhet meg a Google Keresőben bővített találatként. A hiba állapotú elemek legalább egy hibával rendelkeznek, és egy vagy több figyelmeztetés is tartozhat hozzájuk.
 • Érvényes, de figyelmeztetésekkel rendelkezik: A bővített találat megjelenhet a Google Keresőben bővített találatként. A figyelmeztetés állapotú problémák hiányzó vagy érvénytelen nem kötelező mezőkre vonatkozó javaslatok, nem kritikus tulajdonságokban található hibák, illetve megszüntetett tulajdonságok használatával kapcsolatos figyelmeztetések lehetnek. Több nem kötelező tulajdonság megadása a strukturált adatokban gyakran jobb felhasználói élményt eredményez.
 • Érvényes: A bővített találat megjelenhet a Google Keresőben bővített találatként. Minden kötelező és nem kötelező adat megfelelően lett megadva.

Ha látni szeretné egy adott bővített találat összes problémáját, keresse meg A hibák megvizsgálása szakaszt.

Megjegyzés az állapotok összesített értékeiről
A táblázatban az állapotokhoz tartozó teljes érték meghaladhatja a hozzá tartozó állapotnak a diagramon található teljes értékét. Két példa ennek indoklására:
 • Egyetlen elem három különböző figyelmeztetéssel háromszor jelenik meg a táblázatban (összesen=3), de az összesített lapon egy, figyelmeztetéssel rendelkező elemként (összesen=1) jelenik meg.
 • Egy hibával és figyelmeztetéssel is rendelkező elem (két táblázatsor) csak egy hibás elemként jelenik meg az összesített lapon. (Az elemnél a benne található legsúlyosabb állapot számít.)

A probléma részleteit tartalmazó oldal

Ha kiválasztja valamelyik probléma sorát az összefoglaló oldalon lévő táblázatban, megnyílik az adott problémát részletező oldal. Egy adott probléma érinthet több bővített találatot különböző oldalakon, több bővített találatot egyetlen oldalon, illetve egyetlen bővített találatot több alkalommal.

A probléma részleteit tartalmazó oldal a következő adatokat tartalmazza:

Állapot
A probléma ellenőrzési állapota
Első észlelés
A probléma webhelyen való első észlelésének dátuma. Megjegyzés: Ha az összes ilyen típusú problémát kijavítja, de a probléma újabb példánya jelentkezik 90 napon belül, a dátum az eredeti első észlelési dátum lesz, nem pedig az új észlelés dátuma.
Példák
A probléma által érintett bővített találatok listája. Lehetséges, hogy nem jelenik meg a listában az összes sor bizonyos okok miatt – például a problémának a webhely legutóbbi feltérképezése óta előkerülő példányai, illetve a több mint 1000 elemet érintő problémák esetében (a táblázat legfeljebb 1000 sort tartalmazhat).
Elem típusa
A name érték az elem strukturált adataiban.
Utolsó feltérképezés
A problémát tartalmazó oldal legutóbbi feltérképezésének időpontja.

 

Ha további információhoz szeretne jutni az adott oldalon lévő valamelyik problémáról, kattintson a kívánt problémára a példákat tartalmazó táblázatban. 

Kattintson a táblázatban az URL melletti Vizsgálat Search ikonra az URL-ellenőrző eszköz futtatásához, amely segítségével megtekintheti a hiba részleteit, az indexelt és valós idejű teszt eredményeit, valamint a kapcsolódó képernyőképet.

 

Az ellenőrzésről

Miután kijavította webhelyén az adott probléma minden előfordulását, kérheti a Google-tól a módosítások ellenőrzését. Ha az összes ismert előfordulást eltávolította, a probléma javítottként jelenik meg az állapottáblázatban, és a táblázat aljára kerül. A Search Console a probléma ellenőrzési állapotát teljes egészében, valamint egyes előfordulásonként is nyomon követi. A probléma akkor minősül javítottnak, ha az összes előfordulása eltűnt. (Az aktuális rögzített állapotokra vonatkozó információkat A probléma ellenőrzési állapota és Az előfordulás ellenőrzési állapota szakaszban találja.)

További információ a probléma élettartamáról…

A probléma élettartamát bármely előfordulásának a webhelyen való első észlelésétől számítjuk, és az élettartam 90 nappal az utánig tart, hogy az utolsó előfordulását is a webhelyről eltávolítottként jelöljük meg. Ha újbóli előfordulás nélkül eltelik a 90 nap, a probléma eltűnik a jelentési előzményekből.

A probléma első észlelésének dátuma az az időpont, amikor a problémát annak élettartama során először észlelték, és nem változik. Ezek alapján:

 • Ha az adott probléma összes előfordulását kijavítja, de 15 nap múlva újabb előfordulása kerül elő, a probléma jelölése nyitott lesz, az „első észlelés” időpontja pedig az eredeti dátum marad.
 • Ha ugyanaz a probléma előkerül az utolsó előfordulás kijavítása után 91 nappal, az előző problémát már lezártuk, ezért a rendszer új problémaként rögzíti, amelynél az első észlelés dátuma „ma” lesz.

Alapvető ellenőrzési folyamat

Itt láthatja az ellenőrzési folyamat áttekintését, amelyre azután kerül sor, hogy az adott problémánál a Javítás ellenőrzése gombra kattint. A folyamat több napot is igénybe vehet, előrehaladásáról e-mailben értesítjük.

 1. Amikor a Javítás ellenőrzése gombra kattint, a Search Console azonnal ellenőriz néhány oldalt.
  • Ha a jelenlegi előfordulás megtalálható ezen oldalak bármelyikén, az ellenőrzés véget ér, és az állapota változatlan marad.
  • Ha a mintaoldalak nem rendelkeznek a jelenlegi hibával, az ellenőrzés folytatódik, és az állapota Elkezdve lesz. Ha az ellenőrzés során egyéb, nem kapcsolódó problémákat észlelünk, a megfelelő problématípushoz számoljuk őket, az ellenőrzés pedig folytatódik.
 2. A Search Console átvizsgálja azon URL-ek listáját, amelyeknél ismert, hogy érinti őket a probléma. Csak azok az URL-ek kerülnek erre a feltérképezési listára, amelyeknél előfordultak a probléma ismert előfordulásai, nem pedig az egész webhely. A Search Console az ellenőrzött URL-eket az ellenőrzési előzményekben rögzíti, amely a probléma részletes oldaláról érhető el.
 3. Az URL ellenőrzése után:
  1. Ha nem találtuk a problémát, az előfordulás ellenőrzési állapota Sikeres lesz. Ha ez az első megvizsgált előfordulás az ellenőrzés kezdete óta, a probléma ellenőrzési állapota Jónak tűnik lesz.
  2. Ha az URL már nem elérhető, az előfordulás ellenőrzési állapota Egyéb lesz (ez nem hibaállapot).
  3. Ha az előfordulás továbbra is jelen van, a probléma állapota Sikertelen lesz, az ellenőrzési folyamat véget ér. Ha a normál feltérképezés által felfedezett új oldalról van szó, a meglévő probléma újabb előfordulásaként tekintünk rá.
 4. Ha minden hibával és figyelmeztetéssel rendelkező URL-t ellenőriztünk, a problémák száma pedig 0, a probléma állapota Sikeres lesz. Fontos: Attól függetlenül, hogy az érintett oldalak száma nullára csökken, és a probléma állapota Sikereslesz, az eredeti súlyosságot jelző címke (Hiba vagy Figyelmeztetés) továbbra is látható marad.

A Google akkor is észlelheti a problémák javított előfordulásait, ha Ön soha nem kattint az „ellenőrzés indítása” elemre. Ha a Google a rendszeres feltérképezés során észleli, hogy az adott probléma összes előfordulása ki lett javítva, a jelentésben a probléma állapota „N/A” lesz.

Mikor tekinthető az URL vagy más elem adott problémája „javítottnak”?

Az URL-ekhez vagy más elemekhez tartozó problémát akkor jelöljük meg javítottként, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • Ha megtörtént az URL feltérképezése, és a probléma már nem található meg az oldalon. AMP-címkehiba esetén ez jelentheti azt, hogy sikerült a címke kijavítása, illetve hogy el lett távolítva a címke (ha nincs rá szükség). Az ellenőrzési kísérlet során „sikeresként” tekintünk rá.
 • Ha valamilyen okból az oldal nem hozzáférhető a Google számára (eltávolított oldal, „noindex” jelölés, hitelesítés szükséges hozzá stb.), akkor az adott URL problémáját kijavítottnak tekintjük. Az ellenőrzési kísérlet során az „egyéb” ellenőrzési állapotba soroljuk.

Újraellenőrzés

Ha az Újraellenőrzés elemre kattint valamelyik sikertelen ellenőrzésnél, a folyamat az összes sikertelen előfordulásnál és az adott probléma normál feltérképezés során felfedezett összes új előfordulásánál is újrakezdődik.

Újabb ellenőrzési ciklus kérelmezése előtt várja meg az aktuális ciklus befejezését, még akkor is, ha közben kijavított néhány problémát.

A sikeres ellenőrzésen átesett (Sikeres jelöléssel ellátott) vagy már nem hozzáférhető (Egyéb jelöléssel ellátott) előfordulásokat nem ellenőrizzük újra, és eltávolítjuk őket az előzmények közül, amikor az Újraellenőrzés gombra kattint.

Ellenőrzési előzmények

Az ellenőrzési kérelem állapotát a probléma részletes oldalán található ellenőrzési részletek linkjére kattintva tekintheti meg.

Az ellenőrzési előzményekben található bejegyzések URL szerint vannak csoportosítva az AMP-jelentésben és az Indexelési állapot jelentésben. A Mobilos használhatósági jelentésben és a Bővített találatok jelentésben az elemek az URL és a strukturáltadat-elem kombinációja szerint vannak csoportosítva (az elem Név értéke által meghatározva). Az ellenőrzési állapot a megvizsgált problémára vonatkozik. Előfordulhat tehát, hogy egy oldal egyik problémája „Sikeres”, más problémái viszont „Sikertelen”, „Ellenőrzés folyamatban” vagy „Egyéb” jelölésűek.

A probléma ellenőrzési állapota

A következő ellenőrzési állapotok lehetnek érvényesek egy adott problémára:

 • Nincs elindítva: Legalább egy oldal rendelkezik a probléma olyan előfordulásával, amelynél még soha nem indította el az ellenőrzési kísérletet. További lépések:
  1. Kattintson a problémára a hiba részleteinek megtekintéséhez. Vizsgálja meg az egyes oldalakat, és keressen példákat a hibára az élő oldalon az AMP-teszt használatával. (Ha az AMP-teszt nem jelez hibát az oldalon, akkor Ön már kijavította a hibát az élő oldalon, miután a Google megtalálta a hibát, és létrehozta a problémáról készült jelentést.)
  2. A részletes oldalon a „További információ” elemre kattintva megtekintheti a megsértett szabály részleteit.
  3. Kattintson a táblázatban az egyik például szolgáló URL sorára az adott hiba részleteinek megtekintéséhez.
  4. Javítsa ki az oldalakat, majd kattintson a Javítás ellenőrzése elemre, hogy a Google elkezdhesse az oldalak újrafeltérképezését. A Google értesítést küld az ellenőrzés állapotáról. Az ellenőrzés általában legfeljebb két hetet vesz igénybe, de egyes esetekben tovább is tarthat. Kérjük, legyen türelemmel.
 • Elkezdve: Ön elkezdte az ellenőrzési kísérletet, és még nem találtunk megmaradt előfordulásokat a problémánál. Következő lépés: A Google értesítéseket küld az ellenőrzési folyamat állapotáról, szükség esetén utasításokkal együtt.
 • Jónak tűnik: Elkezdte az ellenőrzési kísérletet, és az eddig megvizsgált összes előfordulás ki lett javítva. Következő lépés: Önnek nincs további teendője, de a Google értesítéseket küld az ellenőrzési folyamat állapotáról, szükség esetén utasításokkal együtt.
 • Sikeres: A probléma összes ismert előfordulása eltűnt (vagy az érintett URL már nem hozzáférhető). Ez az állapot akkor látható, ha rákattintott a „Javítás ellenőrzése” elemre (ha az előfordulások az ellenőrzés kérelmezése ellenére tűnnének el, az állapot N/A lenne). Következő lépés: Önnek nincs további teendője.
 • N/A: A Google észlelte, hogy Ön az összes URL-en kijavította a hibákat, attól függetlenül, hogy soha nem indított ellenőrzési kérelmet. Következő lépés: Önnek nincs további teendője.
 • Sikertelen: Bizonyos mennyiségű oldal továbbra is tartalmazta a problémát, miután Ön az „Ellenőrzés” elemre kattintott. Következő lépések: Javítsa ki a problémát, és indítsa el újra az ellenőrzést.

Az előfordulás ellenőrzési állapota

Az ellenőrzés kérelmezése után a probléma minden előfordulásához hozzárendeljük a következő ellenőrzési állapotok egyikét:

 • Ellenőrzés folyamatban: Az előfordulás az ellenőrzési várólistán található. Amikor a Google legutóbb megvizsgálta, jelen volt a probléma ezen előfordulása.
 • Sikeres: [Nem áll rendelkezésre minden jelentésben] A Google ellenőrizte a probléma ezen előfordulását, amely már nem létezik. Ez az állapot csak akkor érhető el, ha Ön kifejezetten rákattintott az Ellenőrzés elemre a probléma ezen előfordulásánál.
 • Sikertelen: A Google ellenőrizte a problémás előfordulást, amely még mindig megtalálható. Ez az állapot csak akkor érhető el, ha Ön kifejezetten rákattintott az Ellenőrzés elemre a probléma ezen előfordulásánál.
 • Egyéb: [Nem áll rendelkezésre minden jelentésben] A Google nem tudta elérni az előfordulást tároló URL-t, vagy (strukturált adatok esetén) már nem találja az elemet az oldalon. Egyenértékűnek tekinthető a Sikeres állapottal.

Megjegyzés: Ugyanaz az URL rendelkezhet különböző állapotokkal a különböző problémáknál. Ha például egyetlen oldal X és Y problémával is rendelkezik, az X probléma állapota lehet Sikeres, ugyanazon oldalon az Y probléma ellenőrzési állapota pedig lehet Ellenőrzés folyamatban.

 

Ismert problémák

A Search Console-t érintő alábbi problémákról már tudunk. Bejelentésük nem szükséges, de szívesen fogadjuk visszajelzését a többi funkcióról, valamint az észlelt, de itt nem szereplő problémáról is. Ehhez használja a navigációs sávba beépített Visszajelzés funkciót.

 • Egyes problémák nehezen érthető, hosszú névvel rendelkeznek.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
83844
false