Rich-tulosten tilaraportit

Työpaikkailmoitusten, reseptien ja muun sisällön katselu

Katso, mitä sivustosi rich-tuloksia Google onnistui tai ei onnistunut lukemaan, ja suorita rich-tulosvirheiden vianetsintä.

Sivustosi rich-tulosraportit löytyvät valikkopaneelin Parannukset-kohdasta. Kullekin rich-tulostyypille on oma raporttinsa. Näet rich-tulosraportin vain, jos

Jos olet käyttänyt tuettua tyyppiä, mutta et näe raporttia omaisuudessasi, katso Puuttuvat rich-tulokset.

 

AVAA SEARCH CONSOLE

 

Rich-tulosten seuranta Search Consolessa – Google Search Console ‑koulutus

Raportin käyttö

Avaa haluamasi raportti Search Consolen navigaatiopaneelista.

Näet raportin vain, jos Search Consolessa on kyseiseen rich-tulokseen liittyvää dataa sivustoltasi ja jos Search Console tarjoaa raportin kyseiselle tulostyypille.

Tämä raportti sisältää yhteenvetosivun ja tietosivun:

 1. Yhteenvetosivulla on kaavio, jossa näkyy sivustosi virheet, varoitukset ja hyväksytyt kohteet eri aikoina. Sivulla on myös taulukko, jossa näkyy tila- ja kuvausluokkien yhdistelmät ja josta käy ilmi, kuinka monta strukturoidun datan kohdetta kussakin luokassa on kyseisellä hetkellä.
 2. Klikkaa yhteenvetosivun taulukon riviä, niin näet lisätietoja kyseisen luokan kohteista.

Raportin tietojen tulkitseminen

Ihannetilanteessa nykyisen virhemäärän pitäisi olla 0. Nykyiset virheet, varoitukset ja hyväksytyt kohteet näkyvät kaavion yläreunassa kullakin raportin sivulla.

Jos löydät virheitä, saat ohjeita niiden käsittelyyn alla olevasta Vianetsintä-osiosta.

Raportissa olevat varoitukset eivät estä rich-tulostesi näyttämistä Google Haussa ja erikoisominaisuuksien käyttöä niiden yhteydessä, mutta ne voivat heikentää käyttökokemusta. Korjaa varoitusten virheet alla olevan Vianetsintä-osion mukaisesti.

 

Raportin jakaminen

Voit jakaa ongelman tiedot kattavuus- tai parannusraportissa klikkaamalla sivulla olevaa Jaa-painiketta . Linkki antaa käyttöoikeuden vain nykyiseen ongelman tietosivuun sekä ongelmaan liittyviin vahvistushistoriasivuihin. Nämä ovat kaikkien nähtävillä, joilla on linkki. Se ei anna resurssillesi muiden sivujen käyttöoikeutta tai jaetulle käyttäjälle oikeutta suorittaa mitään toimia verkko-omaisuudessasi tai tililläsi. Voit peruuttaa linkin milloin tahansa poistamalla tämän sivun jakamisen käytöstä.

Raporttidatan vieminen

Monissa raporteissa on vientipainike , jolla voit viedä raporttidatan. Sekä kaavio- että taulukkodata viedään.

 

Vianetsintä

Alla olevien perusohjeiden avulla voit priorisoida ja korjata sivustosi rich-tulosongelmia:

 1. Avaa haluamasi rich-tulosraportin yhteenvetosivu, piilota varoitukset ja hyväksytyt kohteet suodattimien avulla ja keskity virheiden korjaamiseen.
 2. Korjaa virheet sen mukaan, kuinka moneen sivuun ne vaikuttavat:
  1. Jos virhekaaviossa esiintyy äkillinen kasvupiikki, katso, näkyykö vastaavaa kasvua taulukon virheriveissä.
  2. Korjaa ongelma sivustoltasi, testaa korjauksesi ja varmista, että korjaukset ovat käytössä sivun verkossa olevassa versiossa. Virheiden tarkistaminen ‑kohdassa on lisätietoja eri työkaluista, joilla voit katsella strukturoidun datan kohteita ja suorittaa niiden vianetsintää.
  3. Palaa ongelman tietosivulle ja aloita vahvistusprosessi valitsemalla Vahvista korjaus. Prosessi voi kestää useita päiviä, ja sinulle ilmoitetaan sen etenemisestä sähköpostilla.
  4. Jos kaikki ongelman esiintymät on korjattu (jolloin korjaus hyväksytään), ongelman vaikutuspiirissä olevien sivujen määräksi merkitään nolla ja ongelman tila päivitetään.
 3. Jatka virheiden korjaamista.
 4. Kun kaikki virheet on korjattu, palauta varoitukset näkyviin poistamalla suodatin ja korjaa halutessasi varoitusten syyt. Useimmat varoitukset koskevat strukturoidun datan valinnaisista verkko-omaisuuksista puuttuvia tietoja. Rich-tulokset voivat olla hyödyllisempiä sivustosi vierailijoille, jos niissä on enemmän tietoja.

Virheiden tarkistaminen

Voit tarkistaa strukturoidun datan virheet useilla eri työkaluilla:

 • Virheen tietosivulla:
  • Klikkaa taulukossa olevaa URL-osoitetta, niin näet strukturoidun datan koodin.
  • Klikkaa taulukossa olevan URL-osoitteen vierestä tarkastuskuvaketta Search, niin voit käyttää URL-tarkastustyökalua, jolla saat tietoja virheistä, indeksointi- ja live-testituloksia sekä kuvakaappauksen.
 • Voit käyttää rich-tulosten testaustyökalua sivun testaukseen tai koodin testaukseen, muokkaamiseen ja uudelleentestaukseen suoraan selaimessa. Lähetä sivun URL-osoite testattavaksi tai kopioi ja liitä koodi työkaluun.

 

Äkillisen virhemäärien kasvun vianetsintä
Virhemäärän äkillisen kasvun tavallisin syy on, että olet muokannut useilla sivuilla käytössä olevaa mallia tavalla, joka aiheuttaa virheen.

Tarkista, johtuuko virhemäärien äkillinen kasvu siitä, että kohderyhmä on siirtynyt vakavuusluokasta toiseen:

 1. Jos huomaat virhemäärän kasvaneen äkillisesti, tarkista, onko toisen tilaluokan (varoitus tai hyväksytty) virhemäärä vastaavasti laskenut.
 2. Jos löydät vastaavan laskun, varmista, että kasvu ja lasku liittyvät samoihin URL-osoitteisiin.
 3. Jos kohteet on siirretty tilaluokasta toiseen, määritä syy tutkimalla virhemäärän äkillistä kasvua yksityiskohtaisesti.

Suorita kyseisen ongelman vianetsintä keskittymällä esimerkkikohteen yksityiskohtiin ja tarkistamalla virheet yllä kuvatulla tavalla.

Puuttuvien rich-tulosten vianetsintä / rich-tulosten kokonaismäärän lasku

 Alle on koottu joitakin syitä, joiden vuoksi rich-tuloksia ei välttämättä näy raportissa:

 • Raportti ei vielä tue kaikkia rich-tulostyyppejä. Tutustu tuettuihin rich-tulostyyppeihin.
 • Vain hakemistoon lisättyjen sivujen rich-tulokset voidaan näyttää. Kaikkia sivustosi sivuja ei välttämättä indeksoida eri syistä johtuen. Erittäin suurilla sivustoilla voi näkyä merkittävä ero strukturoitua dataa sisältävien sivujen ja tämän raportin rich-tulosten määrässä. Jos sivuston rich-tulosten määrä laskee merkittävästi, katso, onko hakemistoon lisättyjen sivujen määrä laskenut vastaavasti.
 • Google ei ole vielä indeksoinut sivuja. Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin Google indeksoi uudet tai päivitetyt sivut. Voit pyytää Googlea indeksoimaan URL-osoitteet uudelleenHakemistoon lisäämistä ei suoriteta välittömästi, ja lisäämispyynnön täyttäminen voi kestää viikon.
 • Google ei pääse sivulle. Selvitä URL-tarkastustyökalulla, pääseekö Google sivulle.
 • Strukturoidussa datassa voi olla niin vakava virhe, että Google ei luokittele kohdetta rich-tulokseksi. Käytä rich-tulosten testaustyökalua sivun tarkistamiseen (tarkista live-sivun URL-osoite sen sijaan, että kopioisit ja liittäisit strukturoidun datan koodin). Jos strukturoitua dataa löytyy, mutta sitä ei voitu jäsentää lainkaan, sen pitäisi näkyä jäsentämättömän strukturoidun datan raportissa
 • Rich-tulosta ei ehkä tueta vielä sijainnissasi. Tarkista ohjeista, tuetaanko etsimääsi rich-tulostyyppiä sijainnissasi.
 1. Käytä sivulla rich-tulosten testiä selvittääksesi, näkeekö Google sivun ja rich-tuloskoodin, ja vahvistaaksesi rich-tuloskoodin kelvollisuuden.
 2. Katso URL-tarkastustyökalulla, onko sivu lisätty hakemistoon ja näkeekö Google sen. Vahvista sivun näkyminen Googlelle testaamalla myös sen live-versio.
Strukturoidun datan virheet
Alla on luettelo raportissa näytettävistä yleisimmistä virheistä:
Virhe Kuvaus
Virheellinen URL-osoite verkko-omaisuudessa "verkko-omaisuus" Määritetyssä verkko-omaisuudessa on virheellinen URL-osoite.
Puuttuva verkko-omaisuus "verkko-omaisuus" Pakollinen verkko-ominaisuus puuttuu.
Virheellinen kalorimuoto omaisuudessa "omaisuuden nimi" Kalorit/omaisuuden arvo on virheellinen.
Päivämäärä/aika ei ole ISO 8601 ‑muodossa omaisuudessa "omaisuuden nimi" Määritetyssä omaisuudessa on virheellinen päivämäärän arvo. Päivämäärän on oltava ISO 8601 ‑muodossa.
Verkko-omaisuuden "verkko-omaisuus" arvo puuttuu Määritetyn verkko-omaisuuden arvo on tyhjä.
Virheellinen arvo verkko-omaisuudessa "verkko-omaisuus" Määritetyn verkko-omaisuuden arvo on virheellinen.
Virheellinen merkkijonon pituus verkko-omaisuudessa "verkko-omaisuus" Määritetyn verkko-omaisuuden merkkijonon arvo on liian pitkä tai lyhyt.
Virheellinen objektityyppi verkko-omaisuudessa "verkko-omaisuus" Määritetyn verkko-omaisuuden strukturoidun datan objektityyppi on väärä.
Virheellinen arvon tyyppi verkko-omaisuudessa "verkko-omaisuus" Määritetyn verkko-omaisuuden arvon tyyppi on väärä.
Tuntematon verkko-omaisuus "verkko-omaisuus" Määritit strukturoidussa datassa tuntemattoman verkko-omaisuuden.
Päällekkäinen verkko-omaisuus "verkko-omaisuus" Samassa objektissa on määritetty päällekkäiset verkko-omaisuudet.
"Verkko-omaisuus 1" tai "verkko-omaisuus 2" on määritettävä Määritä vain yksi näistä kahdesta verkko-omaisuudesta.
"Verkko-omaisuus 1", "verkko-omaisuus 2" tai "verkko-omaisuus 3" on määritettävä Määritä vain yksi näistä kolmesta verkko-omaisuudesta.
Yleinen tunniste puuttuu (esim. isbn, mpn tai gtin) Sinun on ilmoitettava ainakin yksi seuraavista yleisistä tunnisteista, jolla tuotteesi erotetaan muista: gtin8, gtin13, gtin14, mpn tai isbn.
Verkko-omaisuuden "verkko-omaisuus" arvon on oltava positiivinen Ilmoitetun verkko-omaisuuden arvon on oltava positiivinen luku.
Verkko-omaisuudessa "verkko-omaisuus" on virheellinen kokonaisluku Määritetyn verkko-omaisuuden kokonaisluku on virheellinen.
Verkko-omaisuudessa "verkko-omaisuus" on virheellinen hinnan muoto Määritetyn verkko-omaisuuden hinnan muoto on virheellinen.
Verkko-omaisuudessa "verkko-omaisuus" on virheellinen tuotteen saatavuuden arvo Tuotteen saatavuuden arvo on virheellinen.
Arvioit arvostelun, et kohdetta Arvioit kootun arvostelun, et kohdetta.
Arvosana-asteikkoa ei voi määrittää Emme ymmärrä ilmoittamaasi arvosana-asteikkoa.
Arviosta puuttuu pakolliset parhaat ja/tai huonoimmat arvot Arviosta puuttuu parhaat ja/tai huonoimmat arvot.
Arvion arvo on asteikon ulkopuolella Arvion arvo on asteikon ulkopuolella.
Arvostelussa on useita koottuja arvioita Arvostelussa on useita koottuja arvioita, mutta voit ilmoittaa vain yhden.
Useita arvosteluita, joista puuttuu aggregateRating Et ilmoittanut koottua arviota useiden arvostelujen yhteydessä.
Verkko-omaisuudessa "verkko-omaisuus" on sallitun alueen ulkopuolinen numero Verkko-omaisuuden numeroarvo on sallitun (tai määritetyn) alueen ulkopuolella.
Syntaksivirhe sivustolinkkien hakukentässä Sivustolinkkien hakukentän määrityksessä on yleinen syntaksivirhe.
Kohteen URL-osoitteessa ei määritellä yksilöllistä kyselyparametriä (Sivustolinkkien hakukenttä) Sivustolinkkien URL-mallissa on määrittämättömän kyselyarvon ongelmasta kertova merkkijono.
Ristiriitainen kyselyparametrin nimi kohteen URL-osoitteessa (Sivustolinkkien hakukenttä) Kyselymuuttujan nimi, jota käytetään target-kohdassa, eroaa query-input-kohdassa käytetystä muuttujan nimestä. Ongelma voi näyttää esimerkiksi tältä:
"target": "https://query.example.com/search?q={hakutermin_merkkijono}",
"query-input": "required name=oma_kysely"

Nimen on oltava sama q- ja query-input-kohdissa.
"target": "https://query.example.com/search?q={hakutermin_merkkijono}",
"query-input": "required name=hakutermin_merkkijono"
Kohteen URL:n verkkotunnus on verkkosivuston URL:n verkkotunnuksen ulkopuolella

(Sivustolinkkien hakukenttä) URL-osoitteiden juuriverkkotunnuksen on oltava sama target- ja url-kohdissa. Alla on esimerkkejä URL-osoitteista, jotka täsmäävät tai eivät täsmää:

 • http://www.example.com ja http://example.comTäsmäävät
 • http://m.example.com ja http://query.example.comTäsmäävät
 • http://www.example.com ja http://example.fr.co – Eivät täsmää
 • http://www.example.com ja http://exaample.com – Eivät täsmää
Kohteen URL-osoite ei kelpaa (Sivustolinkkien hakukenttätarget-omaisuudessa on virheellinen URL-osoite.
Kohteen URL-osoitteessa ei ole HTTP:tä (Sivustolinkkien hakukenttä) target/omaisuudessa on virheellinen URL-osoite: sen on oltava http tai https.
Virhe sivustolinkkien hakukentän määritelmässä (Sivustolinkkien hakukenttä) Sivustolinkkien hakukentän määrityksessä on virhe.
Verkko-omaisuuden "verkko-omaisuus" enum-arvo on virheellinen Verkko-omaisuuden arvo ei vastaa sallittuja numeroarvoja.
Tuntematon virhe Mikään yllä kuvatuista luokista ei vastaa virhettä.

 

Yhteenvetosivu

Kaaviossa kohteelle määritetään vakavin siihen vaikuttava tila. Jos kohteella on sekä virhe että varoitus, sen tilaksi merkitään Virhe. Kukin kohde lasketaan kaaviossa vain kerran. Katso Huomioitavaa eri tiloissa olevien kohteiden kokonaismääristä.

Taulukossa ongelman tila koskee tiettyä kohteen verkko-omaisuutta (koko kohteen sijaan), joten strukturoidun datan kohde voi näkyä taulukossa useaan kertaan.

Käytössä ovat seuraavat tilat:

 • Virhe: Jos rich-tuloksessa on virhe, sitä ei voida näyttää Google Haussa rich-tuloksena. Virhe-tilassa olevissa kohteissa on vähintään yksi virhe, minkä lisäksi niissä voi olla yksi tai useampi varoitus.
 • Varoitus: Rich-tulos, jossa on varoitukseksi luokiteltu ongelma, voi näkyä Google Haussa rich-tuloksena. Varoitusongelmat ovat joko valinnaisten arvojen puutteisiin tai virheisiin liittyviä ehdotuksia, ei-tärkeissä verkko-omaisuuksissa olevia virheitä tai käytöstä poistettujen verkko-omaisuuksien käyttöön liittyviä varoituksia. Valinnaisten verkko-omaisuuksien lisääminen strukturoituun dataan voi parantaa käyttökokemusta.
 • Valmis: Rich-tulos, jonka tilaksi on merkitty valmis, voi näkyä Google Haussa rich-tuloksena. Kaikki pakolliset ja valinnaiset tiedot on ilmoitettu oikein.

Jos haluat nähdä kaikki yksittäisen rich-tuloksen ongelmat, siirry Virheiden tarkistaminen ‑kohtaan.

Huomioitavaa eri tiloissa olevien kohteiden kokonaismääristä
Taulukkoon merkitty tilakohtainen kokonaismäärä voi ylittää kaaviossa näkyvän, samaa tilaa koskevan määrän. Alla on kaksi esimerkkiä tämän syistä:
 • Jos kohteessa on kolme eri varoitusta, se esiintyy taulukossa kolme kertaa (kokonaismäärä on kolme), mutta varoitusvälilehdellä se katsotaan vain yhdeksi kohteeksi (kokonaismäärä on yksi).
 • Jos kohteessa on sekä virhe että varoitus (kaksi taulukkoriviä), se lasketaan virhevälilehdellä vain kerran. (Vain kohteen vakavin tilaluokitus otetaan huomioon.)

Ongelman tietosivu

Valitse yhteenvetosivun taulukosta ongelmarivi, niin näet kyseisen ongelman tietosivun. Ongelma voi vaikuttaa eri sivuilla oleviin rich-tuloksiin, useisiin samalla sivulla oleviin rich-tuloksiin tai useita kertoja samaan rich-tulokseen.

Ongelman tietosivu sisältää seuraavat tiedot:

Tila
Ongelman vahvistuksen tila
Havaittu ensimmäisen kerran
Päivä, jolloin ongelma havaittiin sivustollasi ensimmäisen kerran. Huom. Jos korjaat kaikki tietyntyyppiset ongelmat, mutta ongelma esiintyy 90 päivän kuluessa uudelleen, tässä kohdassa näkyy alkuperäinen havaitsemispäivä, ei uusimman esiintymisen päivämäärä.
Esimerkkejä
Luettelo rich-tuloksista, joihin ongelma vaikuttaa. On mahdollista, että esimerkkiluettelosta jätetään rivejä pois eri syistä, esimerkiksi jos ongelman esiintymät ovat tapahtuneet sivuston viimeisimmän indeksoinnin jälkeen tai jos esiintymät vaikuttavat yli tuhanteen kohteeseen (taulukossa on vain 1 000 riviä).
Kohteen tyyppi
Kohteen strukturoidun datan name-arvo.
Indeksoitu viimeksi
Ajankohta, jolloin ongelman sisältävä sivu indeksoitiin viimeksi.

 

Näet lisätietoja tietyllä sivulla olevasta ongelmasta valitsemalla sen esimerkkitaulukosta. 

Klikkaa taulukossa olevan URL-osoitteen vierestä tarkastuskuvaketta Search, niin voit käyttää URL-tarkastustyökalua, jolla saat tietoja virheistä, indeksointi- ja live-testituloksia sekä kuvakaappauksen.

 

Tietoja vahvistamisesta

Korjattuasi tietyn ongelman kaikki esiintymät sivustollasi voit pyytää Googlea vahvistamaan muutokset. Jos tunnettuja esiintymiä ei enää löydy, ongelma merkitään tilataulukossa korjatuksi ja siirretään taulukon loppuun. Search Console seuraa sekä koko ongelman että jokaisen esiintymän vahvistuksen tilaa. Kun tunnettuja esiintymiä ei enää löydy, ongelma katsotaan korjatuksi. (Jos haluat tietoja tallennetuista tiloista, tutustu ongelman vahvistuksen tiloihin ja esiintymän vahvistuksen tiloihin.)

Lisätietoja ongelmien elinkaaresta…

Ongelman elinkaari alkaa sen ensimmäisen esiintymän havaitsemisesta ja päättyy, kun viimeisimmän esiintymän merkitsemisestä sivustolta poistuneeksi on kulunut 90 päivää. Jos ongelma ei toistu 90 päivän kuluessa, ongelma poistetaan raporttihistoriasta.

Ongelman ensimmäisen havainnon päiväys määrittyy hetkestä, kun ongelma ensin havaittiin sen elinkaaressa, ja se pysyy muuttumattomana. Joten:

 • Jos ongelman kaikki esiintymät on korjattu mutta 15 päivän kuluttua ilmenee uusi esiintymä, ongelma merkitään avoimeksi. Ensimmäisen havainnon päivämäärä säilyy alkuperäisenä.
 • Jos sama ongelma esiintyy uudelleen 91 päivän kuluttua esiintymän korjaamisesta, edellinen ongelma on jo suljettu. Tällöin uusi esiintymä tallennetaan uutena ongelmana ja ensimmäisen havainnon päivämääräksi asetetaan kyseinen päivä.

Vahvistusprosessi

Alla on Vahvista korjaus ‑valintaa seuraavan ongelman vahvistusprosessin yleiskatsaus. Prosessi voi kestää useita päiviä, ja kerromme sen edistymisestä sähköpostilla.

 1. Kun valitset Vahvista korjaus, Search Console tarkastaa muutaman sivun välittömästi.
  • Jos nykyinen esiintymä on jollakin näistä sivuista, vahvistus lopetetaan eikä vahvistuksen tila muutu.
  • Jos ongelmaa ei löydy esimerkkisivuilta, vahvistus jatkuu tilassa Aloitettu. Jos vahvistuksen aikana löytyy muita, erillisiä ongelmia, ne lasketaan mukaan erilliseen ongelmatyyppiin. Vahvistus jatkuu.
 2. Search Console käy läpi kaikki tunnetut URL-osoitteet, joita ongelma koskee. Uudelleenindeksointijonoon ei lisätä koko sivustoa vaan ainoastaan URL-osoitteet, joilla on ongelman tunnettuja esiintymiä. Search Console tallentaa kaikkien tarkastettujen URL-osoitteiden tiedot vahvistushistoriaan, johon pääsee ongelman tietosivun kautta.
 3. Kun URL-osoite tarkastetaan:
  1. Jos ongelmaa ei löydy, esiintymän vahvistuksen tilaksi muutetaan Hyväksytty. Jos tämä on ensimmäinen vahvistuksen aikana tarkastettu esiintymä, ongelman vahvistuksen tilaksi muutetaan Hyvältä näyttää.
  2. Jos URL-osoitetta ei enää löydy, esiintymän vahvistuksen tilaksi muutetaan Muu (tämä ei ole virhetila).
  3. Jos ongelma on edelleen olemassa, ongelman tilaksi muutetaan Hylätty ja vahvistus päättyy. Jos kyseessä on tavallisen indeksoinnin aikana löytynyt uusi sivu, se katsotaan tämän olemassa olevan ongelman yhdeksi esiintymäksi.
 4. Kun kaikki virheiden ja varoitusten URL-osoitteet on tarkastettu ja ongelmien määrä on nolla, ongelman tilaksi muutetaan Hyväksytty. Tärkeää: Vaikka vaikutuspiirissä olevien sivujen määrä laskee nollaan ja ongelman tilaksi muutetaan Hyväksytty, alkuperäinen vakavuustaso pysyy edelleen näkyvissä (Virhe tai Varoitus).

Google voi havaita ongelman korjattuja esiintymiä, vaikka et aloittaisi vahvistusta. Jos Google havaitsee, että ongelman kaikki esiintymät on korjattu normaalin indeksoinnin aikana, ongelman tilaksi raportissa muutetaan –.

Milloin URL-osoitteeseen tai kohteeseen liittyvä ongelma katsotaan korjatuksi?

URL-osoitteeseen tai kohteeseen liittyvä ongelma merkitään korjatuksi, kun toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Ongelmaa ei enää löydy sivulta URL-osoitteen indeksoinnin yhteydessä. AMP-tagivirheen kohdalla tämä voi tarkoittaa, että tagi on korjattu tai poistettu (jos tagi ei ole pakollinen). Vahvistusyrityksessä se katsotaan hyväksytyksi.
 • Jos sivu ei ole Googlen käytettävissä (se on poistettu, merkitty noindex-tagilla, vaatii todennusta tms.), ongelma katsotaan korjatuksi kyseisen URL-osoitteen osalta. Vahvistusyrityksen aikana sen vahvistuksen tila on muu.

Uudelleenvahvistus

Kun valitset epäonnistuneen vahvistuksen kohdalta Vahvista uudelleen, kaikkien hylättyjen esiintymien vahvistus aloitetaan uudelleen. Myös tavallisen indeksoinnin aikana löytyneiden ongelman uusien esiintymien vahvistus alkaa.

Odota vahvistusjakson valmistumista ennen uuden pyytämistä, vaikka olisit korjannut osan ongelmista nykyisen jakson aikana.

Vahvistuksessa hyväksyttyjä esiintymiä (tilana Hyväksytty) tai tavoittamattomia esiintymiä (tilana Muu) ei tarkasteta uudelleen, ja valitessasi Vahvista uudelleen ne poistetaan historiasta.

Vahvistushistoria

Näet vahvistuspyynnön edistymisen klikkaamalla ongelman tietosivulla olevaa vahvistustietolinkkiä.

Vahvistushistoriassa olevat merkinnät ryhmitellään AMP- ja Hakemistotila-raportteihin URL-osoitteen mukaan. Mobiilikäytettävyys- ja Rich-tulokset-raporteissa kohteet ryhmitellään URL-osoitteen ja strukturoidun datakohteen yhdistelmän perusteella (kohteen nimiarvon mukaisesti). Vahvistuksen tila koskee tutkimaasi ongelmaa. Yhden sivun ongelman tila saattaa olla Hyväksytty, mutta muut ongelmat voivat olla Hylätty-, Odottaa- tai Muu-tilassa.

Ongelman vahvistuksen tila

Ongelman vahvistuksen tilat ovat seuraavat:

 • Ei aloitettu: Ongelma esiintyy ainakin yhdellä sivulla, jota et ole koskaan yrittänyt vahvistaa. Seuraavat vaiheet:
  1. Klikkaa ongelmaa nähdäksesi lisätietoja virheestä. Tarkasta sivut yksitellen AMP-testillä nähdäksesi esimerkkejä ongelmasta verkossa olevilla sivuilla. (Jos AMP-testi ei löydä sivulta virhettä, olet korjannut verkossa olevan sivun virheen sen jälkeen, kun Google löysi virheen ja loi ongelmaraportin.)
  2. Jos haluat nähdä lisätietoja rikotusta säännöstä, valitse tietosivulta Lisätietoja.
  3. Klikkaa taulukon esimerkkiriviä lukeaksesi lisätietoja tietystä virheestä.
  4. Korjaa sivut ja valitse sitten Vahvista korjaus, jolloin Google indeksoi sivut uudelleen. Google pitää sinut ajan tasalla vahvistuksen edistymisestä. Vahvistus voi kestää muutamasta päivästä pariin viikkoon. Olethan siis kärsivällinen. 
 • Aloitettu: Olet käynnistänyt vahvistusyrityksen, eikä ongelman jäljellä olevia esiintymiä ole vielä löydetty. Seuraava vaihe: Vahvistuksen edetessä Google lähettää ilmoituksia, joissa on tarvittaessa myös toimintaohjeet.
 • Hyvältä näyttää: Olet käynnistänyt vahvistusyrityksen, ja kaikki tähän mennessä tarkastetut ongelman esiintymät on korjattu. Seuraava vaihe: Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Vahvistuksen edetessä Google lähettää ilmoituksia, joissa on myös toimintaohjeet.
 • Hyväksytty: Yhtään ongelman tunnettua esiintymää ei enää löydy (tai kyseinen URL-osoite ei ole enää käytettävissä). Tähän tilaan pääsee vain valitsemalla Vahvista korjaus (jos esiintymiä poistuu ilman vahvistuspyyntöä, tilaksi muutetaan –). Seuraava vaihe: Ei vaadi muita toimia.
 • –: Google havaitsi, että ongelma on korjattu kaikkien URL-osoitteiden osalta, vaikket aloittanut vahvistusta. Seuraava vaihe: Ei vaadi muita toimia.
 • Hylätty: Ongelma on Vahvista-valinnan jälkeen edelleen tietyllä osalla sivuista. Seuraavat vaiheet: Korjaa ongelma ja vahvista uudelleen.

Esiintymän vahvistuksen tila

Vahvistuspyynnön jälkeen ongelman jokaiselle esiintymälle määritellään jokin seuraavista vahvistuksen tiloista:

 • Odottaa vahvistamista: Vahvistusjonossa. Tämä esiintymä oli olemassa Googlen viimeisen tarkastuksen aikana.
 • Hyväksytty: [Ei käytettävissä kaikissa raporteissa] Ongelman esiintymää ei enää löytynyt Googlen tarkastuksessa. Tämä tila voidaan saavuttaa vain valitsemalla ongelman esiintymän kohdalta Vahvista.
 • Hylätty: Google löysi edelleen ongelman esiintymän. Tämä tila voidaan saavuttaa vain valitsemalla ongelman esiintymän kohdalta Vahvista.
 • Muu: [Ei käytettävissä kaikissa raporteissa] Google ei saanut yhteyttä esiintymän URL-osoitteeseen tai (strukturoidun datan tapauksessa) ei enää löytänyt kohdetta sivulta. Tämä on sama kuin Hyväksytty.

Huomaa, että saman URL-osoitteen eri ongelmien tilat voivat poiketa toisistaan. Jos esimerkiksi tietyllä sivulla on ongelmat X ja Y, X:n vahvistuksen tila voi olla Hyväksytty ja samalla sivulla olevan Y-ongelman vahvistuksen tila voi olla Odottaa.

 

Tunnetut ongelmat

Alla olevat Search Consolen ongelmat ovat jo tiedossamme. Sinun ei tarvitse ilmoittaa niistä meille, mutta otamme mielellämme vastaan palautetta muista ominaisuuksista tai huomaamistasi ongelmista. Käytä siirtymispalkin sisäänrakennettua palautetoimintoa.

 • Joidenkin ongelmien nimet ovat pitkiä ja vaikeaselkoisia.
 • Jos sivustollasi on erittäin suuri määrä ongelmia (aktiivisten esiintymien määrästä riippumatta), raportissa näkyvät vain ensimmäiset 200 ongelmaa tärkeysjärjestyksessä.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?