Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng

Xem Google tìm thấy kết quả nhiều định dạng nào trên trang web

Tìm hiểu xem Google tìm thấy kết quả nhiều định dạng nào trên trang web và có phát hiện vấn đề nào kèm theo không.

Báo cáo kết quả nhiều định dạng cho trang web xuất hiện trong phần Tính năng nâng cao trên trình đơn. Mỗi loại kết quả nhiều định dạng có một báo cáo riêng. Bạn sẽ chỉ thấy báo cáo kết quả nhiều định dạng cho một loại kết quả cụ thể khi:

Nếu bạn đã triển khai một loại kết quả được hỗ trợ mà lại không thấy báo cáo trong tài sản của mình, hãy xem phần Thiếu kết quả nhiều định dạng.

 

MỞ SEARCH CONSOLE

 

Theo dõi kết quả nhiều định dạng trong Search Console – Chương trình đào tạo về Search Console của Google

Sử dụng báo cáo

Mở báo cáo thích hợp trên bảng điều hướng trong Search Console. Những báo cáo này cho thấy các mục kết quả nhiều định dạng, chứ không phải các trang (một trang có thể lưu trữ một hoặc nhiều mục dữ liệu có cấu trúc thuộc cùng một loại hoặc khác loại).

Bạn sẽ chỉ thấy một báo cáo cho mỗi loại nếu Search Console có dữ liệu cho loại kết quả nhiều định dạng đó trên trang web của bạn và cung cấp báo cáo cho loại kết quả đó.

Báo cáo bao gồm một trang tóm tắt và một trang chi tiết:

 1. Trang tóm tắt cho thấy biểu các mục hợp lệ và không hợp lệ trên trang web của bạn theo thời gian và một bảng được nhóm theo trạng thái + nội dung mô tả. Trang này cũng có các bảng về những vấn đề nghiêm trọng và không nghiêm trọng tìm thấy trong các mục của bạn, cũng như một đường liên kết đến danh sách tất cả mục hợp lệ.
 2. Nhấp vào một hàng trong bảng ở trang tóm tắt để xem thông tin chi tiết về các mục trong danh mục đó.
Báo cáo trông có vẻ khác?
Một số người dùng có thể nhận thấy sự thay đổi trong một vài báo cáo. Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là chúng tôi đang nhóm tất cả các mục trong ba danh mục (hợp lệ, cảnh báokhông hợp lệ) thành hai danh mục (hợp lệkhông hợp lệ). Điều này cũng có thể có nghĩa là bảng trên trang đích của báo cáo hiện chỉ cho thấy những mục không hợp lệ. Nếu báo cáo của bạn trông rất khác với lần gần nhất bạn sử dụng thì bạn có thể tìm hiểu về những thay đổi này tại đây.

Những điểm cần chú ý

 • Lý tưởng nhất là số lỗi Không hợp lệ của bạn bằng 0. Lỗi sẽ khiến bạn không dùng được mục đó trên Google. Nếu bạn tìm thấy lỗi, hãy xử lý chúng như mô tả trong phần Khắc phục sự cố dưới đây.
 • Nếu bạn thấy cảnh báo (số lượng mục trong bảng Cải thiện giao diện của mục lớn hơn 0), thì điều này không có nghĩa là các kết quả nhiều định dạng của bạn không đủ điều kiện xuất hiện trên Google Tìm kiếm kèm theo các tính năng đặc biệt, nhưng có thể khiến người dùng có trải nghiệm kém hơn một chút. Bạn có thể gỡ lỗi cảnh báo theo mô tả trong phần Khắc phục sự cố dưới đây.
 • Hãy kiểm tra xem có sự sụt giảm hoặc gia tăng đột biến nào về số lượng này theo mô tả trong phần Khắc phục sự cố dưới đây hay không.

Khắc phục sự cố

Đây là quy trình cơ bản để sắp xếp mức độ ưu tiên và khắc phục các sự cố liên quan đến kết quả nhiều định dạng trên trang web:

 1. Trên trang tóm tắt của báo cáo kết quả nhiều định dạng, hãy lọc ra các cảnh báo, các mục hợp lệ và trước tiên hãy tập trung vào các lỗi.
 2. Sửa lỗi theo số lượng mục bị ảnh hưởng:
  1. Nếu có sự gia tăng đột biến trong biểu đồ lỗi, hãy tìm mức tăng tương ứng trên các hàng về lỗi trong bảng.
  2. Khắc phục các vấn đề trên trang web, kiểm tra kết quả sửa lỗi và đảm bảo rằng bản sửa lỗi đã có hiệu lực trên web. Xem phần Kiểm tra lỗi để tìm hiểu về các công cụ giúp xem và khắc phục sự cố liên quan đến các mục dữ liệu có cấu trúc của bạn.
  3. Quay lại trang chi tiết vấn đề và nhấp vào nút Xác thực bản sửa lỗi để bắt đầu quy trình xác thực. Quy trình này có thể mất vài ngày và bạn sẽ nhận được thông báo qua email về tiến độ.
  4. Nếu mọi trường hợp của vấn đề đó được xem là đã khắc phục (tức là bản sửa lỗi đã được công nhận) thì số mục chịu ảnh hưởng của vấn đề đó sẽ trở thành 0 và trạng thái của vấn đề sẽ được cập nhật.
 3. Tiếp tục sửa lỗi.
 4. Khi toàn bộ lỗi đã được khắc phục, hãy xoá bộ lọc cho các cảnh báo và cân nhắc việc khắc phục những cảnh báo đó. Hầu hết các cảnh báo đều liên quan đến việc thiếu thuộc tính không bắt buộc trong dữ liệu có cấu trúc. Việc cung cấp thêm thông tin trong kết quả nhiều định dạng có thể giúp ích cho khách truy cập trang web.

Kiểm tra lỗi

Bạn có thể sử dụng một số công cụ để kiểm tra lỗi trong dữ liệu có cấu trúc:

 • Trong trang chi tiết lỗi:
  • Nhấp vào một URL trong bảng để xem mã dữ liệu có cấu trúc.
  • Nhấp vào biểu tượng kiểm tra Search bên cạnh URL trong bảng để chạy Công cụ kiểm tra URL nhằm xem thông tin chi tiết về lỗi, kết quả kiểm tra phiên bản trong chỉ mục và phiên bản hoạt động cũng như ảnh chụp màn hình.
 • Dùng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng để kiểm tra trang hoặc kiểm tra lặp lại, sửa đổi và kiểm thử lại mã một cách trực tiếp trong trình duyệt. Bạn có thể gửi URL của trang để kiểm tra hoặc sao chép và dán mã vào công cụ.

 

Khắc phục hiện tượng gia tăng số lỗi
Lý do phổ biến nhất dẫn đến số lỗi tăng đột biến là có lỗi trong một mẫu dùng cho nhiều trang trên trang web của bạn.

Hãy xác định xem liệu có phải mức tăng đột biến này xảy ra do có sự thay đổi mức độ nghiêm trọng trong một nhóm các mục hay không:

 1. Nếu bạn thấy mức tăng đột biến, hãy tìm mức giảm tương ứng trong trạng thái khác (cảnh báo hoặc hợp lệ).
 2. Nếu bạn tìm thấy mức giảm tương ứng, hãy xác nhận rằng mức tăng và giảm đều liên quan đến cùng một URL.
 3. Nếu các mục chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, hãy xác định nguyên nhân bằng cách tìm hiểu kĩ sự gia tăng số lỗi.

Bạn có thể khắc phục sự cố cụ thể bằng cách tìm hiểu kĩ một mục ví dụ và kiểm tra các lỗi theo phương thức mô tả ở trên.

Khắc phục sự cố thiếu kết quả nhiều định dạng/giảm tổng số kết quả nhiều định dạng

Dưới đây là một số lý do khiến kết quả nhiều định dạng có thể không xuất hiện trong báo cáo:

 • Báo cáo này hiện tại không hỗ trợ một số loại kết quả nhiều định dạng. Hãy xem danh sách các loại kết quả nhiều định dạng được hỗ trợ.
 • Báo cáo chỉ có thể cho thấy kết quả nhiều định dạng của các trang đã lập chỉ mục. Có thể Google sẽ không thu thập dữ liệu của một số trang trên trang web của bạn vì nhiều lý do. Đối với các trang web rất lớn, bạn có thể thấy sự khác biệt đáng kể giữa số trang có dữ liệu có cấu trúc trên trang web của bạn và số lượng kết quả nhiều định dạng trong báo cáo này. Nếu bạn thấy số lượng kết quả nhiều định dạng trên trang web của mình giảm mạnh, hãy tìm xem có mức giảm tương ứng trong số trang được lập chỉ mục hay không.
 • Google chưa thu thập dữ liệu một trang cụ thể. Có thể mất chút thời gian để Google thu thập dữ liệu các trang mới hoặc vừa cập nhật. Bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu URL của mình. Chúng tôi không đáp ứng các yêu cầu lập chỉ mục ngay lập tức; có thể mất đến một tuần để hoàn thành yêu cầu lập chỉ mục.
 • Google không thể truy cập trang. Dùng Công cụ kiểm tra URL để xem Google có thể truy cập trang không.
 • Dữ liệu có cấu trúc có thể không hợp lệ đến mức Google không nhận dạng được đó là kết quả nhiều định dạng. Hãy dùng Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng để kiểm tra trang của bạn (kiểm tra URL của trang đang hoạt động thay vì dán mã dữ liệu có cấu trúc). Nếu hệ thống tìm thấy dữ liệu có cấu trúc nhưng không phân tích được cú pháp thì dữ liệu đó sẽ xuất hiện trong Báo cáo về dữ liệu có cấu trúc không phân tích được cú pháp.
 • Kết quả nhiều định dạng của bạn có thể chưa được hỗ trợ tại địa phương của bạn. Hãy xem tài liệu để xem loại kết quả nhiều định dạng của bạn có được hỗ trợ tại khu vực của bạn hay không.
 1. Sử dụng công cụ kiểm tra Kết quả nhiều định dạng trên trang của bạn để xem Google có thể truy cập trang và xem mã kết quả nhiều định dạng hay không, đồng thời để xác nhận tính hợp lệ của mã kết quả nhiều định dạng.
 2. Dùng Công cụ kiểm tra URL để xem Google đã lập chỉ mục chưa và có thể truy cập trang hay không. Ngoài ra, bạn cần kiểm tra phiên bản đang hoạt động của trang để đảm bảo rằng Google có thể truy cập phiên bản đó.
Danh sách lỗi phổ biến liên quan đến dữ liệu có cấu trúc
Sau đây là danh sách các lỗi phổ biến nhất xuất hiện trong báo cáo này:
Lỗi Mô tả
URL không hợp lệ trong thuộc tính "tên thuộc tính" URL không hợp lệ trong thuộc tính chỉ định.
Thiếu thuộc tính "tên thuộc tính" Thiếu thuộc tính bắt buộc.
Định dạng calo không hợp lệ trong thuộc tính "tên thuộc tính" Giá trị cho thuộc tính calories là không hợp lệ.
Ngày/giờ không ở định dạng ISO 8601 trong thuộc tính "tên thuộc tính" Giá trị ngày cho thuộc tính chỉ định là không hợp lệ. Ngày phải ở định dạng ISO 8601.
Thiếu giá trị trong thuộc tính "tên thuộc tính" Giá trị của thuộc tính chỉ định đang trống.
Giá trị không hợp lệ trong thuộc tính "tên thuộc tính" Giá trị của thuộc tính chỉ định là không hợp lệ.
Độ dài chuỗi không hợp lệ trong thuộc tính "tên thuộc tính" Giá trị chuỗi của thuộc tính chỉ định là quá dài hoặc quá ngắn.
Loại đối tượng không hợp lệ cho thuộc tính "tên thuộc tính" Kiểu đối tượng dữ liệu có cấu trúc cho thuộc tính chỉ định là không chính xác.
Loại giá trị không hợp lệ cho thuộc tính "tên thuộc tính" Loại giá trị cho thuộc tính chỉ định là không chính xác.
Không nhận dạng được thuộc tính "tên thuộc tính" Bạn đã xác định một thuộc tính không xác định trong dữ liệu có cấu trúc.
Thuộc tính "tên thuộc tính" bị trùng lặp Tồn tại các định nghĩa thuộc tính trùng lặp nhau trong cùng một đối tượng.
Phải chỉ định "thuộc tính 1" hoặc "thuộc tính 2" Bạn phải chỉ định duy nhất một trong hai thuộc tính này.
Phải chỉ định "thuộc tính 1", "thuộc tính 2" hoặc "thuộc tính 3" Bạn phải chỉ định duy nhất một trong ba thuộc tính này.
Chưa cung cấp giá trị nhận dạng toàn cầu nào (ví dụ như gtin, mpn, isbn) Bạn phải cung cấp ít nhất một trong các thuộc tính giá trị nhận dạng toàn cầu sau để nhận dạng sản phẩm của mình: gtin8, gtin13, gtin14, mpn hoặc isbn
Giá trị trong thuộc tính "tên thuộc tính" phải là số dương Giá trị thuộc tính chỉ định phải là một số dương.
Số nguyên trong thuộc tính "thuộc tính" không hợp lệ Giá trị số nguyên cho thuộc tính chỉ định là không hợp lệ.
Định dạng giá trong thuộc tính "thuộc tính" không hợp lệ Định dạng giá cho thuộc tính chỉ định là không hợp lệ.
Giá trị về sản phẩm có sẵn trong thuộc tính "tên thuộc tính" không hợp lệ Giá trị lượng sản phẩm có sẵn là không hợp lệ.
Bạn đã xếp hạng một bài đánh giá chứ không phải một mục Bạn đã xếp hạng một bài đánh giá trong điểm xếp hạng tổng hợp, thay vì chính mục đó.
Không thể xác định thang điểm xếp hạng Bạn đã cung cấp thang điểm xếp hạng mà chúng tôi không hiểu được.
Xếp hạng đang thiếu giá trị tốt nhất và/hoặc kém nhất bắt buộc Thiếu các giá trị tốt nhất và/hoặc kém nhất cho điểm xếp hạng.
Giá trị xếp hạng nằm ngoài phạm vi Giá trị xếp hạng được cung cấp nằm ngoài phạm vi.
Bài đánh giá có nhiều điểm xếp hạng tổng hợp Bài đánh giá có nhiều điểm xếp hạng tổng hợp; bạn chỉ có thể cung cấp một điểm xếp hạng.
Nhiều bài đánh giá không có đối tượng aggregateRating Bạn đã cung cấp nhiều bài đánh giá mà không có điểm xếp hạng tổng hợp.
Số cho thuộc tính "tên thuộc tính" nằm ngoài phạm vi Thuộc tính số nằm ngoài phạm vi cho phép (hoặc đã xác định).
Lỗi cú pháp trong Hộp tìm kiếm cho đường liên kết của trang web Lỗi cú pháp chung trong định nghĩa Hộp tìm kiếm liên kết trang web.
Chưa định nghĩa tham số truy vấn tùy chỉnh trong URL mục tiêu (Hộp tìm kiếm liên kết trang web) Chuỗi vấn đề cho giá trị truy vấn không xác định trong mẫu url liên kết trang web.
Tên tham số truy vấn không khớp trong URL mục tiêu (Hộp tìm kiếm cho đường liên kết trang web) Tên biến truy vấn dùng trong target khác với tên biến dùng trong query-input. Ví dụ: có thể bạn đã triển khai mã như sau:
"target": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=my_query"

Tên dùng trong "q" và "query-input" phải giống nhau:
"target": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=search_term_string"
Miền URL mục tiêu nằm ngoài miền URL của trang web

(Hộp tìm kiếm cho đường liên kết trang web) URL trong targeturl phải có cùng miền gốc. Dưới đây là ví dụ về URL phù hợp và không phù hợp:

 • http://www.example.com và http://example.comKhớp
 • http://m.example.com và http://query.example.comKhớp
 • http://www.example.com và http://example.fr.co – Không khớp
 • http://www.example.com và http://exaample.com – Không khớp
URL mục tiêu không hợp lệ (Hộp tìm kiếm cho đường liên kết trang web) URL không hợp lệ trong thuộc tính target.
URL mục tiêu không theo giao thức HTTP (Hộp tìm kiếm cho đường liên kết trang web) URL không hợp lệ trong thuộc tính target: phải theo giao thức http hoặc https.
Lỗi trong định nghĩa Hộp tìm kiếm cho đường liên kết của trang web (Hộp tìm kiếm liên kết trang web) Lỗi trong định nghĩa hộp tìm kiếm liên kết trang web.
Giá trị liệt kê trong thuộc tính "tên thuộc tính" không hợp lệ Giá trị thuộc tính không khớp với bất kỳ giá trị liệt kê được cho phép nào.
Lỗi không xác định Đã xảy ra lỗi không thuộc danh mục nào khác được liệt kê ở đây.
Giá trị @context không hợp lệ hoặc không được hỗ trợ

Giá trị được chỉ định cho thuộc tính @context trong mã đánh dấu JSON-LD có lỗi chính tả, không được hỗ trợ hoặc không áp dụng cho phần tử đó. Hiện tại, Google chỉ hỗ trợ những giá trị sau:

 • http://schema.org
 • http://schema.googleapis.com
 • http://gs1.org/voc
 • https và biến thể đánh dấu / đứng sau các giá trị trước đó

Google không hỗ trợ các ngữ cảnh JSON-LD được khai báo tuỳ chỉnh từ xa, ví dụ: http://example.com/schemas/custom_schema

 

Khám phá nội dung báo cáo

Trang tóm tắt báo cáo

Báo cáo tính các mục dữ liệu có cấu trúc, chứ không phải các trang. Một trang có thể lưu trữ nhiều mục dữ liệu có cấu trúc.

Biểu đồ gắn nhãn từng phiên bản kết quả nhiều định dạng theo vấn đề nghiêm trọng nhất ảnh hưởng đến phiên bản đó. Vì vậy, nếu một mục có cả lỗi và cảnh báo thì mục đó sẽ được gán trạng thái "Lỗi". Một phiên bản chỉ được tính một lần trong biểu đồ. Xem nội dung Lưu ý về tổng số trạng thái.

Các bảng:

 • Lý do mục không hợp lệ: Cho thấy các vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến các mục trên trang web của bạn. Những sự cố này ngăn Google sử dụng dữ liệu có cấu trúc của bạn. Một mục có thể chịu ảnh hưởng của một hoặc nhiều vấn đề, cả nghiêm trọng và không nghiêm trọng.
 • Cải thiện giao diện của mục: Cho thấy các vấn đề không nghiêm trọng ảnh hưởng đến dữ liệu có cấu trúc trên trang web của bạn.

Các mục hợp lệ được liệt kê khi bạn nhấp vào Xem dữ liệu về các mục hợp lệ bên dưới biểu đồ trên trang tóm tắt.

Để xem tất cả vấn đề ảnh hưởng đến một mục dữ liệu có cấu trúc, hãy xem phần Kiểm tra lỗi.

Lý do khiến tổng số vấn đề vượt quá tổng số hợp lệ + không hợp lệ

Giá trị tổng số của mỗi vấn đề trong bảng có thể vượt quá tổng giá trị hợp lệ + không hợp lệ trong biểu đồ. Sau đây là hai ví dụ về lý do của tình trạng này:
 • Một mục có 3 cảnh báo khác nhau sẽ xuất hiện 3 lần trong bảng (tổng = 3), nhưng chỉ tính là 1 mục (tổng = 1) trong giá trị tổng số của thẻ cảnh báo.
 • Một mục có cả lỗi và cảnh báo (hai hàng trong bảng) sẽ chỉ tính là 1 lỗi trong giá trị tổng số của thẻ lỗi. (Một mục được tính theo trạng thái nghiêm trọng nhất trong mục.)

Trang chi tiết vấn đề

Bạn có thể chọn một hàng vấn đề trong bảng trang tóm tắt để mở một trang cho thấy thông tin chi tiết về vấn đề đã chọn. Một vấn đề có thể ảnh hưởng đến kết quả nhiều định dạng trên nhiều trang, các kết quả nhiều định dạng trên một trang hoặc một kết quả nhiều định dạng nhiều lần.

Trang chi tiết vấn đề chứa những thông tin sau:

Tên vấn đề và đường liên kết trợ giúp
Nội dung mô tả ngắn về vấn đề và đường liên kết Tìm hiểu thêm để xem tài liệu về loại kết quả nhiều định dạng này. Để xem ví dụ về vấn đề, hãy nhấp vào một phiên bản trong bảng Ví dụ để xem lỗi với phần mã được làm nổi bật.
Trạng thái
Trạng thái xác thực của vấn đề này, nếu đã bắt đầu xác thực.
Phát hiện lần đầu
Ngày đầu tiên phát hiện vấn đề này trên trang web của bạn. Nếu tất cả vấn đề thuộc loại này đã được giải quyết, nhưng một trường hợp mới của vấn đề xuất hiện trong vòng 90 ngày, thì ngày này sẽ là ngày đầu tiên phát hiện thấy vấn đề chứ không phải ngày xuất hiện trường hợp mới.
Ví dụ
Danh sách kết quả nhiều định dạng bị vấn đề này ảnh hưởng. Xin lưu ý rằng danh sách ví dụ có thể bỏ qua một số hàng vì nhiều lý do, chẳng hạn như trường hợp vấn đề xuất hiện sau lần thu thập dữ liệu gần nhất trên trang web hoặc các trường hợp ảnh hưởng đến hơn 1.000 mục (bảng chỉ có thể cho thấy 1.000 hàng).
Tên mục
Giá trị name trong dữ liệu có cấu trúc của mục.
Lần thu thập dữ liệu gần nhất
Lần gần nhất Google thu thập dữ liệu trên trang có vấn đề này.

Để xem thêm thông tin về một vấn đề trên một trang cụ thể, hãy chọn vấn đề đó trong bảng ví dụ.

Nhấp vào biểu tượng kiểm tra Search bên cạnh URL trong bảng để chạy Công cụ kiểm tra URL nhằm xem thông tin chi tiết về lỗi, kết quả kiểm tra phiên bản trong chỉ mục và phiên bản hoạt động cũng như ảnh chụp màn hình.

 

Chia sẻ báo cáo

Bạn có thể chia sẻ trang chi tiết vấn đề trong báo cáo phạm vi lập chỉ mục hoặc tính năng nâng cao bằng cách nhấp vào nút Chia sẻ trên trang. Đường liên kết này chỉ cho phép người có đường liên kết truy cập vào trang chi tiết vấn đề hiện tại và mọi trang lịch sử xác thực cho vấn đề này. Đường liên kết này không cấp quyền truy cập vào các trang khác về tài nguyên của bạn hoặc cho phép người dùng được chia sẻ thực hiện bất kỳ hành động nào đối với sản phẩm hay tài khoản của bạn. Bạn có thể thu hồi liên kết bất kỳ lúc nào bằng cách vô hiệu hóa chia sẻ cho trang này.

Xuất dữ liệu báo cáo

Nhiều báo cáo có nút xuất để xuất dữ liệu báo cáo. Dữ liệu biểu đồ và dữ liệu bảng sẽ đều được xuất. Những giá trị hiển thị dưới dạng ~ hoặc - trong báo cáo (không có sẵn/không phải số) sẽ đều là số 0 trong dữ liệu được tải xuống.

Xác thực kết quả khắc phục

Sau khi khắc phục mọi trường hợp của một vấn đề cụ thể trên trang web, bạn có thể yêu cầu Google xác nhận kết quả khắc phục. Nếu bạn đã khắc phục xong tất cả trường hợp, thì số vấn đề sẽ là 0 trong bảng vấn đề và được đưa xuống dưới cùng của bảng.

Lý do cần xác thực

Việc thông báo cho Google rằng bạn đã khắc phục tất cả vấn đề trong một danh mục hoặc trạng thái vấn đề cụ thể sẽ có những lợi ích sau:

 • Bạn sẽ nhận được email khi Google xác nhận xong kết quả khắc phục của bạn cho tất cả các URL hoặc nếu Google tìm thấy trường hợp chưa giải quyết của vấn đề đó.
 • Bạn có thể theo dõi tiến độ của Google trong quá trình xác nhận kết quả sửa lỗi và xem nhật ký của tất cả các trang trong hàng đợi kiểm tra cũng như trạng thái khắc phục của từng URL.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể khắc phục và xác thực một vấn đề cụ thể trên trang web của mình. Ví dụ: có thể các URL bị robots.txt chặn là do có chủ ý. Suy xét kỹ khi quyết định xem có nên giải quyết một vấn đề nhất định hay không.

Bạn cũng có thể khắc phục vấn đề mà không cần xác thực; Google sẽ cập nhật số lượng trường hợp mỗi khi thu thập dữ liệu một trang có vấn đề đã biết, dù bạn có yêu cầu xác thực rõ ràng hay không.

Bắt đầu xác thực

Cách thông báo cho Search Console rằng bạn đã khắc phục vấn đề:

 1. Khắc phục mọi trường hợp của vấn đề trên trang web của bạn. Nếu bạn sửa sót một trường hợp, quá trình xác thực sẽ dừng khi Google tìm thấy trường hợp còn lại duy nhất của vấn đề đó.
 2. Mở trang chi tiết về vấn đề mà bạn đã khắc phục. Nhấp vào hàng có vấn đề trên danh sách vấn đề trong báo cáo của bạn.
 3. Nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi. Không nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi cho đến khi quá trình xác thực kết thúc thành công hoặc không thành công. Tìm hiểu thêm về cách Google kiểm tra bản sửa lỗi của bạn.
 4. Bạn có thể theo dõi tiến độ xác thực. Quá trình xác thực thường mất tối đa khoảng hai tuần, nhưng một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, xin hãy kiên nhẫn. Bạn sẽ nhận được thông báo khi quá trình xác thực kết thúc thành công hoặc không thành công.
 5. Nếu xác thực không thành công, bạn có thể xem URL nào khiến quá trình xác thực không thành công bằng cách nhấp vào Xem chi tiết trong trang chi tiết về vấn đề đó. Hãy sửa lỗi cho trang này, xác nhận rằng bạn khắc phục mọi URL ở trạng thái Đang chờ xử lýbắt đầu xác thực lại.

Khi nào vấn đề được xem là "đã khắc phục" cho một URL hay một mục?

Vấn đề được đánh dấu là đã khắc phục cho một URL hoặc một mục khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Khi Google thu thập dữ liệu URL và không còn tìm thấy vấn đề trên trang. Đối với lỗi thẻ AMP, điều này có nghĩa là bạn đã sửa lỗi cho thẻ hoặc thẻ đã bị xoá (nếu là thẻ không bắt buộc). Trong quá trình xác thực, email đó sẽ có nhãn Đạt.
 • Nếu Google không truy cập được vào trang vì bất kỳ lý do nào (trang bị xoá, trang có thẻ đánh dấu noindex, trang yêu cầu xác thực, v.v.), thì hệ thống sẽ coi như vấn đề đã được khắc phục cho URL đó. Trong quá trình xác thực, trang sẽ được gán trạng thái xác thực là Khác.

Thời gian tồn tại của vấn đề

Thời gian tồn tại của một vấn đề là tính từ lần đầu tiên phát hiện thấy trường hợp bất kỳ của vấn đề trên trang web cho đến 90 ngày sau khi trường hợp cuối cùng được đánh dấu là đã biến mất khỏi trang web. Nếu 90 ngày đã qua mà không có trường hợp lặp lại nào, thì vấn đề đó sẽ bị xoá khỏi bảng vấn đề.

Ngày phát hiện đầu tiên là ngày đầu tiên phát hiện thấy vấn đề trong thời gian tồn tại của vấn đề. Ngày này sẽ không thay đổi. Vì thế:

 • Nếu bạn đã khắc phục mọi trường hợp của một vấn đề nhưng một trường hợp mới của vấn đề xảy ra 15 ngày sau đó, thì vấn đề đó vẫn sẽ được đánh dấu là chưa khắc phục và ngày phát hiện đầu tiên vẫn là ngày ban đầu.
 • Nếu cùng một vấn đề xảy ra sau 91 ngày kể từ khi trường hợp cuối cùng được khắc phục, thì vấn đề trước đó đã bị đóng, và do đó, vấn đề này được ghi lại là một vấn đề mới, ngày phát hiện đầu tiên được thiết lập thành ngày phát hiện mới.
Quy trình xác thực

Dưới đây là tổng quan về quy trình xác thực sau khi bạn nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi cho một vấn đề. Quy trình này có thể mất vài ngày hoặc thậm chí lâu hơn và bạn sẽ nhận được thông báo tiến độ qua email.

 1. Khi bạn nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi, thì Search Console sẽ ngay lập tức kiểm tra một vài trang.
  • Nếu vấn đề hiện tại xảy ra trên bất kỳ trang nào trong số này, quy trình xác thực sẽ kết thúc và trạng thái xác thực vẫn giữ nguyên.
  • Nếu lỗi hiện tại không xảy ra trên các trang mẫu, quy trình xác thực sẽ tiếp tục với trạng thái Đã bắt đầu. Nếu quy trình xác thực tìm thấy các vấn đề không liên quan khác, các vấn đề đó được tính theo loại vấn đề tương ứng và quy trình xác thực vẫn tiếp tục.
 2. Search Console sẽ kiểm tra hết danh sách URL mà hệ thống đã xác định là bị vấn đề này ảnh hưởng. Chỉ những URL chứa các trường hợp đã biết của vấn đề này mới được đưa vào hàng đợi để thu thập lại dữ liệu, không phải toàn bộ trang web. Search Console lưu giữ bản ghi về tất cả URL đã kiểm tra trong nhật ký xác thực và bạn có thể truy cập vào nhật ký này từ trang chi tiết vấn đề.
 3. Khi Search Console kiểm tra một vấn đề:
  1. Nếu không tìm thấy vấn đề, trạng thái xác thực trường hợp sẽ thay đổi thành Đạt. Nếu đây là trường hợp đầu tiên được kiểm tra sau khi quy trình xác thực bắt đầu, trạng thái xác thực vấn đề sẽ thay đổi thành Trông có vẻ ổn.
  2. Nếu Search Console không truy cập được URL, trạng thái xác thực trường hợp sẽ thay đổi thành Khác (không phải là trạng thái lỗi).
  3. Nếu trường hợp vẫn còn tồn tại, trạng thái vấn đề sẽ thay đổi thành Không đạt và quy trình xác thực kết thúc. Nếu đây là một trang mà hệ thống mới phát hiện qua quá trình thu thập dữ liệu bình thường, thì trang sẽ được xem là một trường hợp khác của vấn đề hiện tại này.
 4. Khi hệ thống đã kiểm tra URL trong hàng đợi cho vấn đề này và nhận thấy vấn đề đã được khắc phục, trạng thái của vấn đề sẽ thay đổi thành Đạt. Tuy nhiên, ngay cả khi mọi trường hợp đã được khắc phục, nhãn mức độ nghiêm trọng của vấn đề vẫn không thay đổi (Lỗi hoặc Cảnh báo), mà chỉ thay đổi số lượng các mục bị ảnh hưởng (0).

Ngay cả khi bạn chưa từng nhấp vào Bắt đầu xác thực, Google vẫn có thể phát hiện các trường hợp đã khắc phục của một vấn đề. Nếu phát hiện thấy tất cả trường hợp của một vấn đề đã được khắc phục trong quá trình thu thập dữ liệu thông thường, Google sẽ thay đổi số lượng vấn đề thành 0 trên báo cáo.

Xác thực lại

⚠️ Bạn nên đợi chu kỳ xác thực hoàn tất trước khi yêu cầu một chu kỳ khác, ngay cả khi bạn đã khắc phục một số vấn đề trong chu kỳ hiện tại.

Cách bắt đầu lại quá trình xác thực không thành công:

 1. Chuyển đến nhật ký xác thực cho lần xác thực không thành công: Mở trang chi tiết của vấn đề không vượt qua quy trình xác thực rồi nhấp vào Xem chi tiết.
 2. Nhấp vào Bắt đầu xác thực mới.
 3. Quy trình xác thực sẽ bắt đầu lại cho tất cả URL được đánh dấu là Đang chờ xử lý hoặc Không đạt, cộng với mọi trường hợp mới của vấn đề này được phát hiện thông qua hoạt động thu thập dữ liệu thông thường kể từ lần xác thực gần nhất. Các URL được đánh dấu Đạt hoặc Khác sẽ không được kiểm tra lại.
 4. Quá trình xác thực thường mất tối đa khoảng hai tuần, nhưng một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, xin hãy kiên nhẫn.

Xem tiến độ xác thực

Để xem tiến độ của yêu cầu xác thực hiện tại hoặc nhật ký của yêu cầu gần nhất nếu không có quy trình xác thực nào đang diễn ra:

 1. Mở trang chi tiết về vấn đề. Bạn có thể nhấp vào hàng của vấn đề trong trang báo cáo chính để mở trang chi tiết về vấn đề.
 2. Nhấp vào Xem chi tiết để mở trang thông tin xác thực cho yêu cầu đó.
  • Trạng thái trường hợp của mỗi URL có trong yêu cầu được trình bày trong bảng.
  • Trạng thái trường hợp áp dụng cho vấn đề cụ thể mà bạn đang kiểm tra. Bạn có thể thấy một vấn đề có nhãn Đạt trên một trang, còn các vấn đề khác thì có nhãn Không đạt, Đang chờ xử lý hoặc Khác trên cùng một trang.
  • Trong báo cáo AMP và báo cáo Phạm vi lập chỉ mục, các mục trong trang nhật ký xác thực được nhóm theo URL.
  • Trong báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động và Kết quả nhiều định dạng, các mục được nhóm bằng cách kết hợp URL + mục dữ liệu có cấu trúc (xác định bằng giá trị Tên của mục).
Trạng thái của yêu cầu xác thực

Các trạng thái xác thực sau đây áp dụng cho quá trình xác thực đối với một vấn đề nhất định:

 • Chưa bắt đầu: Một hoặc nhiều trường hợp của vấn đề này chưa từng có trong yêu cầu xác thực cho vấn đề này.
  Bước tiếp theo
  1. Nhấp vào vấn đề để tìm hiểu chi tiết về lỗi. Hãy kiểm tra các trang riêng lẻ để xem ví dụ về lỗi trên trang trực tuyến bằng cách sử dụng quy trình Kiểm tra AMP. (Nếu quy trình Kiểm tra AMP không cho thấy lỗi trên trang thì đó là vì bạn đã sửa lỗi trên trang thực tế sau khi Google tìm thấy lỗi và tạo báo cáo vấn đề này).
  2. Nhấp vào Tìm hiểu thêm trên trang chi tiết để xem thông tin chi tiết về vấn đề.
  3. Nhấp vào dòng URL ví dụ trong bảng để biết thông tin chi tiết về lỗi cụ thể đó.
  4. Khắc phục các trang của bạn rồi nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi để bắt đầu xác thựcQuá trình xác thực thường mất tối đa khoảng hai tuần, nhưng một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, xin hãy kiên nhẫn.
 • Đã bắt đầu: Bạn đã bắt đầu một lượt xác thực và Google chưa tìm thấy trường hợp còn lại nào của vấn đề.
  Bước tiếp theo: Google sẽ gửi thông báo khi quy trình xác thực diễn ra và cho bạn biết việc bạn cần làm, nếu cần thiết.
 • Trông có vẻ ổn: Bạn đã bắt đầu xác thực và tất cả trường hợp của vấn đề mà Google đã kiểm tra đến giờ đều đã được khắc phục.
  Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì, nhưng Google sẽ gửi thông báo khi quy trình xác thực diễn ra và cho bạn biết việc bạn cần làm.
 • Đạt: Tất cả trường hợp đã biết của vấn đề đã biến mất (hoặc URL bị ảnh hưởng không còn truy cập được nữa). Bạn hẳn đã nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi để có được trạng thái này (nếu vấn đề biến mất khi bạn chưa yêu cầu xác thực, trạng thái sẽ thay đổi thành Không áp dụng).
  Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì khác.
 • Không áp dụng: Google nhận thấy rằng vấn đề đã được khắc phục trên tất cả URL, ngay cả khi bạn chưa hề bắt đầu xác thực.
  Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì khác.
 • Không đạt: Một số lượng trang vẫn chứa vấn đề này sau khi bạn nhấp vào Xác thực.
  Bước tiếp theo: Khắc phục vấn đề và bắt đầu xác thực lại.
Trạng thái xác thực trường hợp

Sau khi bạn yêu cầu xác thực, mọi trường hợp của vấn đề đều sẽ được gán một trong các trạng thái xác thực sau đây:

 • Đang chờ xử lý: Đã đưa vào hàng đợi xác thực. Trong lần cuối cùng Google kiểm tra, trường hợp này của vấn đề vẫn tồn tại.
 • Đạt: [Không phải báo cáo nào cũng có] Google đã kiểm tra trường hợp này của vấn đề và trường hợp này không còn tồn tại. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này nếu đã nhấp rõ ràng vào Xác thực cho trường hợp này.
 • Không đạt: Google đã kiểm tra trường hợp này của vấn đề và trường hợp vẫn tồn tại. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này nếu đã nhấp rõ ràng vào Xác thực cho trường hợp này.
 • Khác: [Không phải báo cáo nào cũng có] Google không truy cập được vào URL có trường hợp này hoặc không tìm thấy mục đó trên trang nữa (đối với dữ liệu có cấu trúc). Được xem là trạng thái tương đương với Đạt.

Xin lưu ý rằng cùng một URL có thể có nhiều trạng thái tuỳ theo loại vấn đề. Ví dụ: nếu một trang có cả vấn đề X và vấn đề Y, thì vấn đề X có thể thuộc trạng thái xác thực Đạt trong khi vấn đề Y trên chính trang đó có thể thuộc trạng thái xác thực Đang chờ xử lý.

 

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
83844
false
false