Xóa thông tin cá nhân của tôi khỏi Google

Xử lý rò rỉ thông tin cá nhân

Trang này mô tả cách yêu cầu xóa một số loại thông tin cá nhân nhất định khỏi Google.

Bước 1 - Thông tin đó có thuộc chính sách của chúng tôi không?

Theo chính sách Xóa khỏi tìm kiếm tự nguyện của chúng tôi, Google có thể tự nguyện xóa các trang web khỏi kết quả tìm kiếm của chúng tôi nếu trang chứa các loại thông tin cá nhân sau:

Thông tin mà chúng tôi có thể xóa:

 • Số tài khoản ngân hàng
 • Số giấy tờ tùy thân
 • Hồ sơ y tế bảo mật, cá nhân
 • Ảnh chữ ký bằng tay
 • Hình ảnh hoặc video khỏa thân hay khiêu dâm của một người được chia sẻ mà không có sự đồng ý của người đó
 • Các thông tin khác mà có thể gây rủi ro đáng kể về hành vi trộm cắp danh tính, gian lận tài chính hoặc các thiệt hại cụ thể khác

Nếu thông tin của bạn thuộc một trong những loại này, hãy tiếp tục đến bước tiếp theo.

Tuy nhiên, chính sách xóa tự nguyện của chúng tôi không bao gồm những thông tin sau:

 • Ngày sinh
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Những tấm ảnh không đẹp hoặc không mong muốn về bạn, nhà hay gia đình của bạn (trừ khi chúng là ảnh khiêu dâm và được đăng mà không có sự đồng ý của bạn)
 • Bài đăng truyền thông xã hội về thương tích gần đây

Nếu chính sách xóa tự nguyện của chúng tôi không bao gồm các thông tin mà bạn muốn xóa, hãy xem trang yêu cầu xóa chung.

Bước 2 - Thông tin xuất hiện ở đâu?

Bước tiếp theo của bạn tùy thuộc vào vị trí thông tin xuất hiện:

Chỉ trong Google

Nhưng không còn ở trên trang web (nghĩa là trang không còn tồn tại hoặc thông tin đã bị xóa):

Chỉ trên trang web

Nhưng không còn trong kết quả của Google Tìm kiếm:

 • Nếu thông tin không xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm mà chỉ có trên trang web thì rất tiếc rằng chúng tôi không thể làm gì. Bạn nên liên hệ với quản trị viên web của trang web và yêu cầu họ xóa thông tin. Nếu bạn sở hữu trang web, hãy xem các bước bổ sung dưới đây cho chủ sở hữu trang web.

Cả trên Google và trang web

Nếu bạn sở hữu trang web lưu trữ nội dung

Nếu điều hành trang web lưu trữ nội dung, bạn có thể thực hiện thêm các bước để xóa nội dung khỏi trang web của mình cũng như khỏi kết quả tìm kiếm của Google. (Nếu bạn không điều hành trang web, thì quản trị viên web của trang có thể thực hiện việc này.)

 1. Xác định các trang lưu trữ thông tin
 2. Xóa thông tin khỏi Google
  • Sử dụng công cụ Xóa URL để xóa trang khỏi Google Tìm kiếm, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn cũng chặn hoặc xóa thông tin khỏi chính trang đó. Công cụ này chỉ tạm thời xóa các trang khỏi Google Tìm kiếm. Các trang đã bị xóa có thể xuất hiện lại trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi nếu không có thay đổi nào được thực hiện trên trang web. Hãy đọc tài liệu về công cụ một cách cẩn thận để tìm hiểu cách xóa các trang, thư mục riêng lẻ hoặc toàn bộ trang web. Nếu đã xóa thông tin khỏi trang web của mình, bạn có thể chỉ xóa bộ nhớ đệm; nếu không, hãy xóa các trang bị ảnh hưởng cũng như bộ nhớ đệm.
 3. Xóa thông tin khỏi trang web của bạn
  1. Đảm bảo rằng những người có quyền thích hợp đang ở trên trang web của bạn để thực hiện các thay đổi bắt buộc.
  2. Xóa hoặc chặn thông tin bằng cách sử dụng phương pháp thích hợp:
   1. Xóa thông tin khỏi trang của bạn [Phương pháp an toàn nhất]
   2. Yêu cầu đăng nhập
   3. Sử dụng thẻ "noindex" để chặn các trang với Google hoặc sử dụng robots.txt để chặn hình ảnh với Google.
   4. Hãy đọc thêm về chặn URL.
 4. Ngăn chặn thông tin hiển thị lại
  • Thường xuyên kiểm tra qua thông tin bằng cách sử dụng toán tử tìm kiếm site: cho trang web của bạn. Ví dụ: site:example.com <số ID riêng tư ở đây>
  • Đảm bảo rằng bất kỳ người nào xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng đều được biết về cách ngăn công cụ tìm kiếm phát hiện thấy dữ liệu đó trên trang web và cách ngăn truy cập ẩn danh vào dữ liệu người dùng.

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?