Trang tổng quan của Search Console

Trang tổng quan trong Search Console cho thấy thông tin tóm tắt về hiệu suất của bạn trên Google Tìm kiếm.

 

Mở trang tổng quan

 

Hãy truy cập trang này để xem nội dung tóm tắt các chỉ số và thông báo quan trọng nhất của bạn, bao gồm cả các chỉ số về hiệu suất tìm kiếm, trạng thái lập chỉ mục và khả năng sử dụng trên thiết bị di động. Nếu tài sản của bạn có các tính năng nâng cao như trang AMP hoặc tính năng nâng cao cho tìm kiếm, bạn cũng sẽ thấy thông tin về những tính năng đó.

Biểu đồ Hiệu suất bao gồm dữ liệu cho cả Tìm kiếm và Khám phá (nếu bạn có dữ liệu tương ứng). Nếu bạn không có dữ liệu cho Khám phá thì biểu đồ vẫn sẽ bao gồm cả dữ liệu sơ bộ (vừa mới thu thập được) cho Tìm kiếm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
83844