หน้าภาพรวมของ Search Console

หน้าภาพรวมแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณใน Google Search ไปที่หน้านี้เพื่อดูเมตริกและการแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุดโดยสรุป ซึ่งได้แก่ เมตริกประสิทธิภาพการค้นหา การครอบคลุมของดัชนี และความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากพร็อพเพอร์ตี้มีการปรับปรุงอย่างเช่นหน้า AMP หรือการปรับปรุงการค้นหา คุณก็จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านี้ด้วย ไปที่หน้านี้เพื่อดูภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพร็อพเพอร์ตี้และปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไข

 

เปิดหน้าภาพรวม

แผนภูมิประสิทธิภาพจะรวมข้อมูลจากทั้ง Search และ Discover (หากคุณมีข้อมูลใดๆ ในแต่ละรายการ) หากคุณไม่มีข้อมูล Discover แผนภูมิจะรวมข้อมูล Search เบื้องต้นไว้ด้วย (ข้อมูลล่าสุด)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร