Översiktssidan i Search Console

På översiktssidan visas en sammanfattning av resultaten som du får på Google Sök. Här kan du se dina viktigaste mätvärden och aviseringar, till exempel sökresultat, indextäckning och mätvärden för användbarhet på mobila enheter. Om egendomen har förbättringar som AMP-sidor eller sökförbättringar visas information om dessa funktioner. Genom att besöka den här sidan får du en allmän översikt över egendomens resultat och kritiska fel som behöver åtgärdas.

 

ÖPPNA ÖVERSIKTSSIDAN

I resultatdiagrammet visas data från både Sök och Förslag (om du har data från båda). Om du inte har någon data från Förslag visas även preliminär data från Sök (väldigt ny data) i diagrammet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?