จัดการ Sitemap โดยใช้รายงาน Sitemap

ใช้รายงาน Sitemap เพื่อแจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับ Sitemap ใหม่ของพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ ดูประวัติการส่ง Sitemap และดูข้อผิดพลาดที่ Google พบเมื่อแยกวิเคราะห์ Sitemap ที่คุณส่งมา

เปิดรายงานแผนผังเว็บไซต์

 

แผนผังเว็บไซต์คืออะไร ฉันต้องใช้รายงานนี้ไหม

Sitemap คือไฟล์ในเว็บไซต์ที่บอก Google ว่าควรทราบเกี่ยวกับหน้าใดบ้างในเว็บไซต์

 • หากคุณใช้บริการเว็บโฮสติ้ง เช่น Squarespace หรือ Wix ระบบอาจสร้าง Sitemap ให้คุณ ซึ่งในกรณีนี้คุณไม่จําเป็นต้องสร้าง Sitemap ของตนเองหรือใช้รายงานนี้ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Sitemap จากผู้ให้บริการโฮสติ้ง
 • หากคุณมีเว็บไซต์ขนาดเล็ก (มีไม่ถึง 100 หน้า) และเข้าถึงหน้าใดก็ได้ในเว็บไซต์โดยติดตามลิงก์อย่างน้อย 1 ลิงก์จากหน้าแรก ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ Sitemap หรือรายงานนี้ ในกรณีดังกล่าว เพียงขอให้จัดทำดัชนีหน้าแรก (เว้นแต่ว่าคุณจะใช้บริการเว็บโฮสติ้งตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในกรณีนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนผังเว็บไซต์

การจัดการแผนผังเว็บไซต์

Sitemaps API
นอกจากนี้คุณยังใช้ Search Console Sitemaps API เพื่อจัดการ Sitemap ได้อีกด้วย API ดังกล่าวมีฟังก์ชันการทำงานและข้อมูลทั้งหมดเหมือนกับรายงานนี้
ส่งแผนผังเว็บไซต์
"การส่ง" แผนผังเว็บไซต์หมายถึงการบอกให้ Google ทราบว่าจะหาแผนผังเว็บไซต์ได้จากตำแหน่งใดในเว็บไซต์ คุณอัปโหลดแผนผังเว็บไซต์ไปยัง Google จริงๆ ไม่ได้

วิธีส่ง Sitemap ใหม่สำหรับการ Crawl

 1. คุณต้องมีสิทธิ์ระดับเจ้าของในพร็อพเพอร์ตี้เพื่อส่ง Sitemap โดยใช้รายงาน Sitemap หากไม่มีสิทธิ์นี้ ให้อ้างอิง Sitemap จากไฟล์ robots.txt แทนได้
 2. โพสต์ Sitemap ในเว็บไซต์
  • แผนผังเว็บไซต์ต้องใช้รูปแบบแผนผังเว็บไซต์ที่ยอมรับได้ ทำตามหลักเกณฑ์แผนผังเว็บไซต์ในเรื่องไวยากรณ์ ตำแหน่งไฟล์ และอื่นๆ
  • เราขอแนะนำให้ใส่แผนผังเว็บไซต์ไว้ที่รากของเว็บไซต์ แต่หากใช้บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ (เช่น Blogger, Wix หรือ GoDaddy) คุณควรอ่านเอกสารประกอบของบริการดังกล่าวเพื่อดูตำแหน่งและวิธีโพสต์แผนผังเว็บไซต์ (หรือในกรณีที่จำเป็น)
  • Googlebot ต้องเข้าถึงแผนผังเว็บไซต์ได้ และต้องไม่ถูกบล็อกโดยข้อกำหนดในการเข้าสู่ระบบ คุณทดสอบได้ว่า Googlebot เข้าถึง Sitemap ได้หรือไม่โดยดูว่าคุณเรียกดู URL ของ Sitemap ได้ในโหมดไม่ระบุตัวตน
  • ใช้เครื่องมือสร้าง Sitemap แบบ XML เพื่อสร้างและทดสอบ Sitemap เพื่อหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
 3. ทดสอบว่า Sitemap พร้อมใช้งานสำหรับ Google โดยวิธีทดสอบมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่
  • ดี: เปิด URL ของ Sitemap ในเบราว์เซอร์ คุณควรเห็น Sitemap แสดงอยู่เป็นไฟล์ XML ในเบราว์เซอร์ (โดยจะมีหน้าตาเหมือนชุดบล็อกที่ซ้อนกันอยู่ ไม่ได้เหมือนหน้าเว็บทั่วไป)
  • ดีกว่า: ตรวจสอบ URL ของ Sitemap โดยใช้วิธีที่อธิบายไว้ด้านล่าง วิธีนี้ดีกว่าการเข้าชมเบราว์เซอร์แบบง่ายๆ เพราะจะช่วยยืนยันว่า robots.txt หรือข้อจํากัดอื่นๆ ไม่ได้บล็อก Google ไม่ให้เข้าถึง Sitemap
   1. ตรวจสอบ URL ของ Sitemap
   2. คลิกการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง: สําหรับความพร้อมใช้งาน ผลการทดสอบควรเป็น "จัดทำดัชนี URL ได้" หากไม่ได้ผลดังกล่าว การทดสอบควรแสดงสาเหตุที่ทำให้ Google เข้าถึงหรือจัดทําดัชนีหน้าเว็บไม่ได้ (สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ กฎ robots.txt, URL ไม่ถูกต้อง, ไฟร์วอลล์) หาก Sitemap ไม่พร้อมใช้งานสําหรับ Google ให้แก้ไขปัญหา
   3. คลิกดูหน้าที่ทดสอบ แล้วคลิกแท็บแหล่งที่มา คุณควรจะเห็น XML ของ Sitemap ซึ่งปกติแล้วจะเป็นแผนผังค่าแบบขยายได้ในเบราว์เซอร์ หากไม่เห็น Sitemap ที่สมบูรณ์ ให้ตรวจดูว่าเหตุใดโฮสต์เว็บไซต์จึงไม่แสดง Sitemap
 4. หลังจากที่คุณตรวจสอบแล้วว่า Sitemap พร้อมใช้งาน ให้เปิดรายงาน Sitemap
 5. คัดลอก URL ที่ทดสอบในขั้นตอนที่ 3 วางลงในช่องเพิ่ม Sitemap ใหม่ในรายงาน Sitemap แล้วคลิกส่ง

ระบบจะดึงข้อมูล Sitemap ทันที แต่อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อทำการ Crawl URL ที่แสดงใน Sitemap และระบบอาจไม่ได้ Crawl URL บางรายการใน Sitemap ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บไซต์ กิจกรรม การเข้าชม และอื่นๆ

โปรดกลับมาตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อยืนยันว่า Google ดึงข้อมูลและประมวลผล Sitemap ได้

ส่ง Sitemap อีกครั้ง

หากมีการ Crawl Sitemap สำเร็จแล้ว Google จะทำการ Crawl Sitemap ใหม่เป็นระยะๆ ในความถี่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Crawl Sitemap ตามปกติ
หากคุณทําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญกับ Sitemap คุณอาจต้องส่ง Sitemap อีกครั้งโดยใช้คําขอใหม่ หรือหาก Sitemap ไม่มีข้อมูลอัปเดตสําคัญที่ต้องประมวลผลทันที โปรดปล่อยให้ Google ทําตามกำหนดการ Crawl ปกติ
หากดึงข้อมูล Sitemap ไม่สําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นคําขอแรกหรือหลังจากการ Crawl ครั้งใหม่ตามกำหนด Google จะลองใหม่เป็นเวลา 2-3 วัน จากนั้นจะหยุดหาก Sitemap ยังคงไม่พร้อมใช้งานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง ในกรณีดังกล่าว คุณควรแก้ไขปัญหาและส่ง Sitemap อีกครั้งด้วยคําขอใหม่ สถานะการ Crawl ล่าสุดสําหรับคําขอแต่ละรายการจะแสดงในรายงาน

ลบ Sitemap

การลบ Sitemap จะเป็นการนำ Sitemap ออกจากรายงานนี้ แต่ Google จะไม่ลืม Sitemap หรือ URL ที่ระบุไว้ใน Sitemap หากคุณต้องการให้ Google หยุดไปที่ URL ที่ระบุใน Sitemap ก็จะต้องใช้กฎ robots.txt

วิธีลบ Sitemap ออกจากรายงาน

 1. ในรายงาน Sitemap หลัก ให้ค้นหาและคลิก Sitemap ในตารางที่ต้องการลบ
 2. ในหน้ารายละเอียดของแผนผังเว็บไซต์ ให้คลิกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. คลิกนำ Sitemap ออก
 4. หากต้องการป้องกันไม่ให้ Google ไปที่ Sitemap หรือ URL ที่ระบุไว้ใน Sitemap ต่อไป ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้สําหรับ Sitemap หรือ URL ของหน้าเว็บ

การอ่านรายงาน

สำคัญ

 • รายงานนี้แสดงเฉพาะ Sitemap ที่ส่งมาโดยใช้รายงานนี้หรือ API และไม่แสดง Sitemap ที่ค้นพบผ่านการอ้างอิง robots.txt หรือวิธีการค้นหาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเราได้ค้นพบ Sitemap ด้วยวิธีอื่นแล้ว คุณก็ยังส่ง Sitemap โดยใช้รายงานนี้เพื่อติดตามอัตราความสำเร็จและความผิดพลาดของเราได้
 • รายงานแสดงเฉพาะ Sitemap ที่อยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ปัจจุบัน หากไม่เห็น Sitemap ตามที่คาดหวังไว้ ให้ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้สับสนระหว่างพร็อพเพอร์ตี้ http กับ https หรือพร็อพเพอร์ตี้ www กับเวอร์ชันที่ไม่ใช่ www
 • หากอ่าน Sitemap ไม่ได้หลังจากพยายามหลายครั้ง Google จะหยุดอ่าน Sitemap ไปในที่สุด คุณควรแก้ไขข้อผิดพลาดและส่ง Sitemap อีกครั้ง
 • คุณส่ง URL ของรูปภาพ วิดีโอ หรือข่าวมาใน Sitemap ได้ แต่ขณะนี้รายงานยังไม่แสดงข้อมูลใดๆ ของ URL ประเภทเหล่านี้
 • รายงานจะแสดงคําขอที่ส่งเข้ามาได้สูงสุด 1,000 รายการ คุณอาจส่งมากกว่านี้ก็ได้ แต่รายงานจะแสดงเพียง 1,000 รายการ (ซึ่งจะไม่แสดงตามลำดับที่ส่งเข้ามา) ขณะนี้ยังไม่มีวิธีดูคําขอที่มากกว่านั้นใน Search Console

 

รายงานแสดงข้อมูลต่อไปนี้ของ Sitemap แต่ละรายการ

URL ของ Sitemap
URL ตรงตามที่ระบุเมื่อส่ง Sitemap ไม่ได้ติดตามการเปลี่ยนเส้นทาง เฉพาะ Sitemap ที่ส่งโดยใช้รายงานนี้หรือ API เท่านั้นที่จะแสดงที่นี่
ประเภท
ประเภทของแผนผังเว็บไซต์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
ส่งเมื่อ
วันที่ส่งแผนผังเว็บไซต์ไปยัง Google ครั้งสุดท้ายโดยใช้รายงานนี้
อ่านล่าสุด
ครั้งล่าสุดที่ Google ประมวลผล Sitemap แสดงเมื่อ Google ดึงข้อมูล Sitemap ได้เท่านั้น
สถานะ
สถานะการ Crawl ล่าสุด ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
 • สำเร็จ: ระบบโหลดและประมวลผลแผนผังเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อผิดพลาด URL ทั้งหมดจะเข้าคิวรอการรวบรวมข้อมูล
 • มีข้อผิดพลาด: อาจมีการแยกวิเคราะห์ Sitemap แต่มีข้อผิดพลาดอย่างน้อย 1 รายการ โดย URL ที่แยกวิเคราะห์ได้จาก Sitemap จะได้รับการจัดคิวสำหรับการ Crawl คลิก Sitemap ในตารางเพื่อดูรายการข้อผิดพลาดที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดูคำอธิบายข้อผิดพลาดอย่างละเอียดด้านล่าง
 • ดึงข้อมูลไม่ได้: ดึงข้อมูลแผนผังเว็บไซต์ไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่าง หากต้องการทราบสาเหตุ ให้เรียกใช้การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงกับ Sitemap โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL ดังนี้
  1. คัดลอกเส้นทางจากรายงาน Sitemap เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกําลังทดสอบ URL ของ Sitemap ที่ถูกต้องซึ่งส่งไปยัง Google
  2. คลิกการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงในเครื่องมือตรวจสอบ URL คุณควรได้ทราบว่าแผนผังเว็บไซต์มีอยู่หรือไม่และ Google จะดึงข้อมูลได้หรือไม่
URL ที่ค้นพบ
จำนวน URL ที่แสดงใน Sitemap หากเป็นดัชนี Sitemap ตัวเลขนั้นจะเป็นจำนวน URL ทั้งหมดใน Sitemap ย่อยทั้งหมด URL ซ้ำจะนับเพียงครั้งเดียว
ไอคอน
เปิดรายงานที่แสดงความครอบคลุมของดัชนี URL ทั้งหมดใน Sitemap นี้ สำหรับดัชนีแผนผังเว็บไซต์ จะรวม URL ทั้งหมดที่แสดงในแผนผังเว็บไซต์ย่อย

 

Sitemap ของฉันไม่ได้แสดงอยู่

ต่อไปนี้คือสาเหตุที่แผนผังเว็บไซต์อาจไม่แสดงอยู่ในรายงาน

 • แผนผังเว็บไซต์อยู่ในพร็อพเพอร์ตี้อื่น แผนผังเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งๆ จะไม่ปรากฏในพร็อพเพอร์ตี้อื่น ดังนั้น Sitemap ที่ส่งมาสำหรับเว็บไซต์ http://example.com จะไม่ปรากฏในรายงาน Sitemap ของ http://m.example.com หรือ https://example.com วิธีแก้ปัญหานี้คือตรวจสอบว่าได้เพิ่มเว็บไซต์ครบทุกแบบแล้ว
 • ไม่ได้ส่ง Sitemap โดยใช้รายงานนี้หรือ API ระบบจะแสดงเฉพาะ Sitemap ที่ส่งโดยใช้รายงานนี้หรือ Search Console API เท่านั้น Sitemap ที่พบหรือส่งโดยใช้วิธีการอื่นๆ จะไม่แสดง แม้ว่า Google จะค้นพบและใช้งานได้ก็ตาม

กําหนดการ Crawl Sitemap

Google จะพยายามทำการ Crawl Sitemap ทันทีที่คุณส่ง หากคําขอประสบความสําเร็จ Google จะทำการ Crawl Sitemap อีกครั้งในอัตราความเร็วที่ไม่ได้ตามกำหนดการ Crawl เว็บไซต์

หากการดึงข้อมูลหรือการแยกวิเคราะห์ Sitemap ไม่สำเร็จ Google จะพยายามดึงข้อมูลและประมวลผล Sitemap ต่อไปอีก 2-3 วัน หากพยายามยังคงไม่สําเร็จ Google จะหยุด Crawl URL นั้น

ข้อผิดพลาดของ Sitemap

รายงาน Sitemap จะรายงานข้อผิดพลาดต่อไปนี้ รายการนี้ไม่สมบูรณ์ แต่ก็มีรายละเอียดมากพอและครอบคลุมข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ที่คุณอาจพบ

รายการข้อผิดพลาด

เข้าถึง URL ไม่ได้

Google พบข้อผิดพลาดเมื่อพยายามรวบรวมข้อมูล URL ในแผนผังเว็บไซต์ ตรวจสอบ URL ในแผนผังเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูว่า URL พร้อมใช้งานสำหรับ Google ไหม

URL ที่ไม่ติดตาม

Google รวบรวมข้อมูล URL ทั้งหมดที่แสดงในแผนผังเว็บไซต์ไม่ได้ สาเหตุที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • URL มีการเปลี่ยนเส้นทางมากเกินกว่าที่โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของ Google จะติดตามได้ เราขอแนะนำให้คุณระบุ URL ที่ควรได้รับการ Crawl จริงๆ แทน URL เปลี่ยนเส้นทางใน Sitemap
  • หากคุณเปลี่ยนเส้นทางจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งเป็นการถาวร ให้ใช้การเปลี่ยนเส้นทางแบบถาวร
  • หลีกเลี่ยงการใช้การเปลี่ยนเส้นทาง JavaScript หรือแบบ Meta-refresh
 • Google พบปัญหากับ URL สัมพัทธ์ในแผนผังเว็บไซต์ ใช้ลิงก์แบบสมบูรณ์หรือเต็มแทนที่จะใช้ลิงก์แบบสัมพัทธ์ทุกครั้งที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อลิงก์ไปยังหน้าเว็บอื่นในเว็บไซต์ของคุณ ให้ลิงก์ไปที่ https://www.example.com/mypage.html แทนที่จะลิงก์ไปที่ mypage.html

URL ไม่ได้รับอนุญาต

Sitemap ของคุณมี URL บางส่วนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าหรืออยู่ในคนละโดเมนกับไฟล์ Sitemap

ระดับที่สูงกว่า: หากแผนผังเว็บไซต์แสดงอยู่ใต้ http://www.example.com/mysite/sitemap.xml URL ต่อไปนี้จะใช้กับแผนผังเว็บไซต์นั้นไม่ได้

 • http://www.example.com/ - อยู่ในระดับที่สูงกว่าแผนผังเว็บไซต์
 • http://www.example.com/yoursite/ - อยู่ในไดเรกทอรีข้างเคียงของแผนผังเว็บไซต์ (คุณต้องขึ้นไปก่อนแล้วค่อยลงมาจึงจะถึง URL)

โดเมนที่ต่างกัน: ตรวจสอบว่า URL ทั้งหมดขึ้นต้นด้วยโดเมนเดียวกับตำแหน่งของแผนผังเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากแผนผังเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.example.com/sitemap.xml URL ต่อไปนี้จะใช้กับแผนผังเว็บไซต์นั้นไม่ได้

 • http://example.com/ - ไม่มี "www"
 • www.example.com/ - ไม่มี "http"
 • https://www.example.com/ - ใช้ https แทนที่จะเป็น http

ข้อผิดพลาดในการบีบอัด

Google พบข้อผิดพลาดขณะพยายามยกเลิกการบีบอัดไฟล์ Sitemap ที่คุณบีบอัดไว้ โปรดบีบอัดแผนผังเว็บไซต์อีกครั้ง (โดยใช้เครื่องมือ เช่น gzip) อัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของคุณ และส่งอีกครั้ง

แผนผังเว็บไซต์ว่างเปล่า

Sitemap ไม่มี URL โปรดตรวจสอบว่า Sitemap ไม่ว่างเปล่า

ข้อผิดพลาดของขนาดไฟล์ Sitemap: Sitemap มีขนาดใหญ่เกินขนาดไฟล์สูงสุด

Sitemap มีขนาดใหญ่กว่า 50 MB เมื่อขยายการบีบอัด หากแผนผังเว็บไซต์มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัด ให้แยกไฟล์เป็นแผนผังเว็บไซต์ขนาดเล็กหลายๆ ไฟล์และแสดงรายการไฟล์ในไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์ และส่งไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์

ค่าแอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง

คุณกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องให้กับแอตทริบิวต์แท็ก XML โปรดตรวจสอบ Sitemap เพื่อให้แน่ใจว่ามีแอตทริบิวต์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและคุณได้กำหนดค่าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตามข้อกำหนดของ Sitemap โปรดตรวจสอบว่ามีการพิมพ์ผิดในแอตทริบิวต์และค่าต่างๆ

วันที่ไม่ถูกต้อง

Sitemap มีวันที่ที่ไม่ถูกต้องอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งอาจเป็นเพราะวันที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง หรือตัววันที่เองไม่ถูกต้อง วันที่ต้องใช้การเข้ารหัสวันที่และเวลาแบบ W3C แม้ว่าคุณจะละเว้นส่วนที่เป็นเวลาได้ก็ตาม โปรดตรวจสอบว่าวันที่ตรงกับรูปแบบวันที่และเวลาแบบ W3C ต่อไปนี้รายการใดรายการหนึ่ง

2005-02-21 
2005-02-21T18:00:15+00:00

คุณจะระบุเวลาหรือไม่ก็ได้ (ค่าเริ่มต้นของเวลาเป็น 00:00:00Z) แต่หากระบุเวลา ก็จะต้องระบุเขตเวลาด้วย

ค่าแท็กไม่ถูกต้อง

Sitemap มีแท็กอย่างน้อย 1 แท็กที่มีค่าไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเภทของแผนผังเว็บไซต์ (ดัชนี มาตรฐาน วิดีโอ และอื่นๆ)

URL ไม่ถูกต้อง

URL ในแผนผังเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีอักขระ ช่องว่าง หรืออักขระอื่นๆ ที่ไม่สนับสนุน เช่น เครื่องหมายคำพูด หรืออาจมีการจัดรูปแบบไม่ถูกต้อง (เช่น htp:// แทนที่จะเป็น http://)

โปรดตรวจสอบว่า URL ที่แสดงใน Sitemap มีการเข้ารหัสเพื่อให้อ่านได้และมีการกำหนดอักขระหลีกอย่างเหมาะสม ตรวจหาอักขระที่ไม่ถูกต้อง เช่น ช่องว่างหรือเครื่องหมายคำพูด นอกจากนี้ คุณลองคัดลอก URL ลงในเบราว์เซอร์ได้เพื่อดูว่าเบราว์เซอร์เข้าใจ URL นั้นและโหลดหน้านั้นได้ไหม

URL ที่ไม่ถูกต้องในไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์: URL ไม่สมบูรณ์

ไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์ไม่มี URL ที่สมบูรณ์สำหรับไฟล์แผนผังเว็บไซต์แต่ละไฟล์ที่อยู่ในรายการ เมื่อเราดูไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์ เราจะหาไฟล์ต่างๆ ที่ไฟล์ดัชนีนั้นอ้างอิงจากไดเรกทอรีเดียวกันนั้น ตัวอย่างเช่น หากไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์คือ http://www.example.com/folder1/sitemap_index.xml และแสดงแผนผังเว็บไซต์เป็น sitemap.xml (ไม่มี / ที่ตอนต้น) เราจะมองหาแผนผังเว็บไซต์นั้นที่ http://www.example.com/folder1/sitemap.xml หากไม่พบ คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้

แก้ไขไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์ให้รวมเส้นทางที่สมบูรณ์ไปยังไฟล์แผนผังเว็บไซต์แต่ละไฟล์ที่อยู่ในรายการ แล้วส่งใหม่อีกครั้ง

XML ไม่ถูกต้อง: มีแท็กมากเกินไป

Sitemap มีแท็กที่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น รายการต่อไปนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวเนื่องจากแท็ก <loc> แสดง 2 ครั้ง

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/page1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงแท็กที่เป็นปัญหาและหมายเลขบรรทัด โปรดนำแท็กที่ซ้ำกันออกและส่งแผนผังเว็บไซต์ของคุณอีกครั้ง

ไม่มีแอตทริบิวต์ XML

แท็กในแผนผังเว็บไซต์ไม่มีแอตทริบิวต์ที่จำเป็น ตรวจสอบแผนผังเว็บไซต์ว่ามีแอตทริบิวต์ที่จำเป็นอยู่ครบ เมื่อคุณแก้ไขค่าแอตทริบิวต์แล้ว ให้ส่งแผนผังเว็บไซต์อีกครั้ง

ไม่มีแท็ก XML

ข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการใน Sitemap ไม่มีแท็กที่จำเป็น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงหมายเลขบรรทัด ดูข้อมูลเกี่ยวกับแท็กที่จำเป็นในหน้าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแผนผังเว็บไซต์

ไม่มี URL ภาพขนาดย่อ

รายการวิดีโออย่างน้อย 1 รายการไม่มี URL ของภาพขนาดย่อ ตรวจสอบว่าตำแหน่งของ URL ภาพขนาดย่อได้รับการระบุโดยใช้แท็ก <video:thumbnail_loc>

ไม่มีชื่อวิดีโอ

รายการวิดีโออย่างน้อย 1 รายการไม่มีชื่อ โปรดตรวจสอบว่าวิดีโอแต่ละรายการในแผนผังเว็บไซต์มีชื่อ โดยระบุไว้ในแท็ก <video:title>

รูปแบบดัชนีแผนผังเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้อง: ดัชนีแผนผังเว็บไซต์ซ้อนกัน

ข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการในไฟล์ดัชนี Sitemap ใช้ URL ของตนเองหรือ URL ของไฟล์ดัชนี Sitemap อื่น ไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์แสดงรายชื่อไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ได้ แสดงได้แต่ไฟล์แผนผังเว็บไซต์เท่านั้น

ลบรายการข้อมูลใดก็ตามที่ชี้ไปยังไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์ แล้วส่งแผนผังเว็บไซต์อีกครั้ง

ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์

Google แยกวิเคราะห์ XML ของ Sitemap ไม่ได้

ปัญหานี้มักเกิดขึ้นจากอักขระที่ไม่ได้กำหนดเป็นอักขระหลีกใน URL และเช่นเดียวกับไฟล์ XML ทั้งหมด ค่าของข้อมูลทุกค่า (รวมทั้ง URL) ต้องใช้รหัสอักขระหลีกเอนทิตีสำหรับอักขระบางตัว เช่น สัญลักษณ์ & ' " < > โปรดตรวจสอบว่า URL ของคุณมีการกำหนดอักขระหลีกอย่างเหมาะสม

ข้อผิดพลาดชั่วคราว

ระบบของเราประสบปัญหาชั่วคราวที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกับแผนผังเว็บไซต์ของคุณ โดยทั่วไป เมื่อคุณได้รับข้อผิดพลาดนี้ ก็ไม่จำเป็นต้องส่งแผนผังเว็บไซต์อีกครั้ง Google จะพยายามเรียกแผนผังเว็บไซต์อีกครั้งในภายหลัง หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่หลังจากนี้หลายชั่วโมง โปรดลองส่ง Sitemap อีกครั้ง

มี Sitemap มากเกินไป

ไฟล์ดัชนี Sitemap แสดง Sitemap มากกว่า 50,000 รายการ แยกดัชนี Sitemap ออกเป็นไฟล์ดัชนี Sitemap หลายๆ ไฟล์ และตรวจสอบว่าแต่ละไฟล์มี Sitemap ไม่เกิน 50,000 รายการ

URL มากเกินไป

Sitemap มี URL มากกว่า 50,000 รายการ โปรดแยก Sitemap ออกเป็นหลายรายการ และตรวจสอบว่าแต่ละ Sitemap มี URL ไม่เกิน 50,000 รายการ นอกจากนี้คุณยังใช้ไฟล์ดัชนี Sitemap เพื่อจัดการ Sitemap ได้ด้วย

รูปแบบที่ไม่รองรับ

แผนผังเว็บไซต์ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่สนับสนุน

ตัวอย่างข้อผิดพลาดทั่วไปของ XML ได้แก่

 • แผนผังเว็บไซต์จะต้องใช้ส่วนหัวที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากแผนผังเว็บไซต์มีข้อมูลวิดีโอ ก็จะมีส่วนหัวดังต่อไปนี้
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • เนมสเปซในส่วนหัวต้องเป็น "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (ไม่ใช่ .9)
 • แอตทริบิวต์ XML ทั้งหมดจะต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเดี่ยว (') หรือเครื่องหมายคำพูดคู่ (") และเครื่องหมายคำพูดดังกล่าวจะต้องเป็นแบบตรง ไม่ใช่แบบโค้ง โปรแกรมประมวลผลคำอย่าง Microsoft Word อาจแทรกเครื่องหมายคำพูดแบบโค้งได้

เส้นทางไม่ตรงกัน: ไม่มี www

เส้นทางไปยังแผนผังเว็บไซต์ไม่มี www นำหน้า (ตัวอย่างเช่น http://example.com/sitemap.xml) แต่ URL ในแผนผังเว็บไซต์นั้นมี www (ตัวอย่างเช่น http://www.example.com/myfile.html)

แก้ไขแผนผังเว็บไซต์เพื่อนำ "www" ออกจาก URL ทั้งหมดเพื่อให้ตรงกับตำแหน่งของแผนผังเว็บไซต์

เส้นทางไม่ตรงกัน: มี www

เส้นทางไปยังแผนผังเว็บไซต์มี www นำหน้า (ตัวอย่างเช่น http://www.example.com/sitemap.xml) แต่ URL ในแผนผังเว็บไซต์นั้นไม่มี www (ตัวอย่างเช่น http://example.com/myfile.xml

แก้ไข Sitemap เพื่อเพิ่ม "www" ลงใน URL ทั้งหมดเพื่อให้ตรงกับตำแหน่งของ Sitemap

เนมสเปซไม่ถูกต้อง

องค์ประกอบรากของแผนผังเว็บไซต์ไม่มีเนมสเปซที่ถูกต้อง หรือมีการประกาศเนมสเปซอย่างไม่ถูกต้อง หรือพิมพ์ผิด หรือมี URL ที่ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าคุณได้ใช้เนมสเปซที่ถูกต้องสำหรับประเภทไฟล์ของคุณ เช่น

 • ไฟล์แผนผังเว็บไซต์: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 • ไฟล์แผนผังเว็บไซต์วิดีโอ: xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
 • ไฟล์ดัชนี Sitemap: <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 • Sitemap ประเภทอื่นๆ...

ช่องว่างต้นไฟล์

แผนผังเว็บไซต์เริ่มต้นด้วยช่องว่างต้นไฟล์ แทนที่จะเป็นการประกาศเนมสเปซ ไฟล์ XML ควรเริ่มต้นด้วยการประกาศ XML ซึ่งระบุเวอร์ชันของ XML ที่ใช้อยู่

ข้อผิดพลาดนี้ไม่ได้ทำให้ Google ดำเนินการกับแผนผังเว็บไซต์ไม่ได้ แต่คุณอาจต้องนำช่องว่างดังกล่าวออกเพื่อให้ไฟล์เป็นไปตามมาตรฐาน XML และคุณจะไม่เห็นข้อผิดพลาดนี้อีก

ข้อผิดพลาด HTTP [รหัสเฉพาะ]

Google พบข้อผิดพลาด HTTP ระดับ 400 เมื่อพยายามดาวน์โหลด Sitemap ข้อความนี้จะแสดงรหัสสถานะที่เราได้รับ (เช่น 404) ตรวจสอบว่า URL ของแผนผังเว็บไซต์ที่คุณระบุนั้นถูกต้องและมีแผนผังเว็บไซต์อยู่ที่ตำแหน่งนั้น จากนั้นส่ง Sitemap ใหม่

ข้อผิดพลาด HTTP ทั่วไป

Google พบข้อผิดพลาด HTTP อื่นที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าที่แสดงไว้ที่นี่ คุณสามารถลองทำการตรวจสอบ URL ที่เผยแพร่อยู่เพื่อจําลองข้อผิดพลาดได้ แต่ข้อผิดพลาดนั้นจะเกิดขึ้นชั่วคราว โปรดรอสักครู่แล้วดูว่า Google ยังคงพบข้อผิดพลาดนี้ในความพยายาม Crawl อยู่อีกไหม

ภาพขนาดย่อมีขนาดใหญ่เกินไป

ภาพขนาดย่อของวิดีโอที่ระบุไว้ใน Sitemap มีขนาดใหญ่เกินไป ปรับขนาดภาพขนาดย่อของวิดีโอเป็น 160x120px อัปเดตแผนผังเว็บไซต์ด้วยข้อมูลใหม่ แล้วส่งอีกครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลวิดีโอในแผนผังเว็บไซต์

ภาพขนาดย่อมีขนาดเล็กเกินไป

ภาพขนาดย่อของวิดีโอที่ระบุไว้ใน Sitemap มีขนาดเล็กเกินไป ปรับขนาดภาพขนาดย่อของวิดีโอเป็น 160x120px โปรดอัปเดตแผนผังเว็บไซต์หากจำเป็น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลวิดีโอในแผนผังเว็บไซต์

ตำแหน่งวิดีโอและตำแหน่งหน้าสำหรับเล่นเหมือนกัน

ใน Sitemap สำหรับวิดีโอ URL ของเนื้อหาวิดีโอและ URL ของโปรแกรมเล่นจะเหมือนกันไม่ได้ หากคุณให้ทั้ง <video:player_loc> และ <video:content_loc> URL จะต้องแตกต่างกัน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลวิดีโอในแผนผังเว็บไซต์

URL ของตำแหน่งวิดีโอปรากฏเป็น URL ของหน้าสำหรับเล่น

ใน Sitemap สำหรับวิดีโอ URL <video:content_loc> จะชี้ไปที่หน้าเว็บที่โฮสต์โปรแกรมเล่น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลวิดีโอในแผนผังเว็บไซต์

Sitemap มี URL ที่ robots.txt บล็อกไว้

Google เข้าถึงแผนผังเว็บไซต์หรือเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในแผนผังเว็บไซต์ไม่ได้เนื่องจาก robots.txt บล็อกอยู่ ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อตรวจสอบว่าไฟล์ใดถูกบล็อกอยู่ และแก้ไขไฟล์ robots.txt เพื่ออนุญาตให้ Googlebot เข้าถึงได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
เป็นมือใหม่ Search Console ใช่ไหม

หากไม่เคยใช้ Search Console มาก่อน เริ่มได้เลยที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ SEO หรือนักพัฒนาเว็บไซต์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
83844