Hantera webbplatskartor med rapporten Webbplatskartor

Med rapporten Webbplatskartor kan du tala om för Google att det finns nya webbplatskartor på din egendom, visa en historik över inskickade webbplatskartor och se eventuella fel som Google upptäckte när webbplatskartorna analyserades.

Öppna rapporten Webbplatskartor

 

Vad är en webbplatskarta? Behöver jag rapporten?

En webbplatskarta är en fil på webbplatsen. Filen innehåller information om vilka sidor Google ska känna till.

 • Om du använder ett webbhotell som Squarespace eller Wix hanterar de antagligen webbplatskartan åt dig. I så fall behöver du inte göra en egen webbplatskarta eller använda den här rapporten. Sök efter information om webbplatskartor hos leverantören av webbhotellet.
 • Om du har en liten webbplats (färre än 100 sidor) och du kan nå alla sidor på webbplatsen via en eller flera länkar från startsidan behöver du förmodligen ingen webbplatskarta eller använda den här rapporten. I så fall behöver du bara begära indexering av startsidan (såvida du inte använder ett webbhotell, då du inte behöver göra något alls).

Läs mer om webbplatskartor.

Hantera webbplatskartor

Sitemaps API
Du kan även hantera webbplatskartor med Search Console Sitemaps API. API:et har samma funktioner och information som den här rapporten.
Skicka in en webbplatskarta
Att skicka in en webbplatskarta betyder att du talar om för Google var på webbplatsen den finns. Det går inte att ladda upp en webbplatskarta på Google.

Skicka in en ny webbplatskarta för genomsökning:

 1. Du måste ha ägarbehörighet till en egendom för att kunna skicka in en webbplatskarta med rapporten Webbplatskartor. Om du inte har ägarbehörighet kan du ange webbplatskartan i robots.txt-filen i stället för att skicka in den med rapporten.
 2. Lägga upp webbplatskartan på webbplatsen.
  • Du måste använda ett av de godkända formaten för webbplatskartor. Följ riktlinjerna för webbplatskartor vad gäller syntax, filens plats och så vidare.
  • Vi rekommenderar att du lägger webbplatskartan i webbplatsens rotkatalog, men om du använder ett webbhotell (som Blogger, Wix eller GoDaddy) ser du efter i tjänstens dokumentation var och hur webbplatskartan ska läggas upp (om det ens är nödvändigt).
  • Skapa en webbplatskarta och testa om den innehåller syntaxfel med en XML-webbplatskartgenerator.
 3. Testa att webbplatskartan är tillgänglig för Google. Webbplatskartan måste vara tillgänglig för Googlebot och får inte blockeras av inloggningkrav. Du kan testa om Googlebot har tillgång till webbplatskartan genom att köra en realtidsgranskning av webbadressen och kontrollera att Sidhämtningen lyckades.
 4. Öppna rapporten Webbplatskartor, kopiera webbadressen du testade i steg 3 och klistra in den i rutan Lägg till en ny webbplatskarta i rapporten Webbplatskartor och klicka på Skicka.
 5. Webbplatskartan bör hämtas omedelbart. Det kan dock ta tid att söka igenom webbadresserna som anges i webbplatskartan. Det är möjligt att inte alla webbadresser i webbplatskartan genomsöks beroende på webbplatsens storlek, aktivitet, trafik och annat.
 6. Om statusen inte är Lyckades klickar du på raden i rapporten för att se mer information om felet och läsa om felen nedan.

Kontrollera regelbundet att Google kan hämta och bearbeta dina webbplatskartor.

Skicka in en webbplatskarta på nytt

Genomsökta webbplatskartor genomsöks då och då av Google med ett annat intervall än den vanliga genomsökningen av webbplatser.
Om du gör stora ändringar i en webbplatskarta kan du skicka in den igen med en ny begäran. Om webbplatskartan inte har viktiga uppdateringar måste bearbetas omedelbart låter du Google följa sitt vanliga genomsökningsschema.
Om det inte går att hämta webbplatskartan, antingen vid första genomsökningen eller senare, försöker Google igen i några dagar och upphör sedan om webbplatskartan fortfarande inte är tillgänglig eller innehåller omfattande fel. I så fall bör du åtgärda problemet och skicka in webbplatskartan igen med en ny begäran. Statusen för varje begärans senaste genomsökning visas i rapporten.

Ta bort en webbplatskarta

Om du raderar en webbplatskarta tas den bort från rapporten, men Google har kvar webbplatskartan och de webbadresser som anges i den. Om du vill att Google ska sluta besöka webbadresserna på en webbplatskarta måste du använda en robots.txt-regel.

Så här tar du bort en webbplatskarta från rapporten:

 1. Leta reda och klicka på webbplatskartan du vill radera i tabellen på huvudsidan i rapporten Webbplatskartor.
 2. Klicka på knappen Fler alternativ Mer på informationssidan för webbplatskartan.
 3. Klicka på Ta bort webbplatskarta.
 4. Om du vill hindra Google från att besöka webbplatskartan eller någon av webbadresserna som anges i den i fortsättningen kan du använda någon av följande metoder för webbplatskartan eller sidwebbadressen:

Genomsökningsschema för webbplatskartor

Google försöker genomsöka en webbplatskarta så snart som möjligt efter att du har skickat in den. Om begäran går igen genomsöks webbplatskartan då och då av Google med ett annat intervall än den vanliga genomsökningen av webbplatser.

Om det inte går att hämta eller tolka en webbplatskarta fortsätter Google att försöka hämta och bearbeta webbplatskartan i några dagar. Om försöken misslyckas upphör Google med att försöka genomsöka webbadressen. Problem som påverkar enskilda webbadresser i en webbplatskarta hindrar inte Google från att fortsätta läsa webbplatskartan, så länge webbplatskartan kan hämtas och läsas i allmänhet.

Läsa rapporten

 1. Överst på rapportsidan för webbplatskartan kan du se statusen för Googles förfrågningar om alla webbplatskartor som skickats med den här rapporten eller API:et. Rapporten visar statusen för den senaste begäran om varje webbplatskarta. Varje webbplatskarta har ett av följande värden, som visar statusen för den senaste begäran:
  1. Lyckades: Webbplatskartan har hämtats och lästs utan fel.
  2. Hämtning misslyckades: Google kunde inte hämta webbplatskartan.
  3. Webbplatskartan innehåller X fel: Det gick att hämta webbplatskartan och den lästes delvis, men några fel påträffades.
 2. Klicka på en webbplatskarta om du vill se en informationssida med information om webbplatskartan och begäran.
  • Om det står Det gick inte att läsa webbplatskartan misslyckas nedladdningen av en av dessa orsaker, vilket visas på informationssidan. Utöka avsnittet under felet för mer information. Försök åtgärda problemet och skicka webbplatskartan till rapporten igen. Om det inte går att hämta webbplatskartan försöker Google några gånger till, men slutar så småningom att försöka läsa webbplatskartan.
  • Om det står Webbplatskartan kan läsas men det finns fel på informationssidan visas en lista över felen på informationssidan för webbplatskartan. Utöka avsnittet under felet för mer information om felet. Läs mer om dessa fel och hur du åtgärdar dem.

Viktigt!

 • Rapporten visar bara webbplatskartor som har skickats in via den här rapporten eller API:et. Den visar inga webbplatskartor som har upptäckts via en robots.txt-referens eller andra metoder. Om Google redan har upptäckt en webbplatskarta på ett annat sätt kan du ändå skicka in den via den här rapporten för att hålla koll på hur väl den fungerar.
 • Rapporten visar bara webbplatskartor som finns på den aktuella egendomen. Om en webbplatskarta som du förväntar dig att se inte visas kontrollerar du att du inte har blandat ihop egendomar med http/https eller med www/utan www.
 • Om det inte går att hämta en webbplatskarta efter flera försök upphör Google så småningom med att försöka läsa den. Åtgärda felen och skicka webbplatskartan igen.
 • Om Google kunde läsa en webbplatskarta sparas den informationen. Oavsett om det fungerar eller inte fungerar att läsa en webbplatskarta i framtiden resulterar det inte i att Google glömmer informationen från tidigare läsningar. Men ny information om en viss webbadress skrivs över äldre information om samma webbadress.
 • Du kan skicka in webbadresser till bilder, videor eller nyheter med webbplatskartan, men i nuläget visar rapporten ingen data för dessa webbadresstyper.
 • Rapporten kan visa högst 1 000 inskickade begäranden. Du kan skicka in fler, men bara 1 000 visas här (de visas inte i ordning). För närvarande går det inte att visa fler begäranden i Search Console.

 

Följande information visas för varje webbplatskarta:

Webbplatskartans adress
Den exakta webbadressen som angavs när webbplatskartan skickades in. Omdirigeringar följs inte. Här visas endast webbplatskartor som skickats med den här rapporten eller API:et.
Typ
Typ av webbplatskarta. Möjliga värden:
Skickad
Det datum då webbplatskartan senast skickades in till Google via den här rapporten.
Senast läst
Den tidpunkt då webbplatskartan senast hämtades av Google. Visas bara om Google kunde hämta webbplatskartan.
Status
Status för den senaste genomsökningen. Möjliga värden:
 • Lyckades: Webbplatskartan har lästs in och bearbetats utan fel. Alla webbadresser placeras i kö för genomsökning.
 • Innehåller fel: Det gick att hämta webbplatskartan, men den innehåller ett eller flera fel. Alla webbadresser som gick att analysera utan fel i webbplatskartan placeras i kö för genomsökning. Du kan visa en lista över felen och se mer information om dem genom att klicka på webbplatskartan i tabellen. Se fullständiga beskrivningar av felen nedan.
 • Hämtning misslyckades: Det gick av någon anledning inte att hämta webbplatskartan. Läs om hur du felsöker hämtningsfel.
Upptäckta sidor
Antalet webbadresser på sidan som analyserades från webbplatskartan. Om detta är ett index över webbplatskartor anger numret antalet webbadresser i alla underordnade webbplatskartor. Webbadressdubbletter räknas endast en gång. Det finns ingen garanti för att en webbadress på sidan som upptäcks i en webbplatskarta har genomsökts eller indexerats av Google eller kommer genomsökas eller indexeras i framtiden. Du kan filtrera rapporten om sidindexering efter webbplatskarta för att se hur många webbadresser på sidan som har indexerats.
Upptäckta videor
Antalet webbadresser till videor som analyserades från webbplatskartan. Detta är ingen garanti för att dessa webbadresser har genomsökts eller indexerats av Google eller kommer genomsökas eller indexeras i framtiden. Du kan filtrera rapporten om indexering av videosidor efter webbplatskarta för att se hur många webbadresser på sidan i webbplatskartan som har en video som har indexerats. Observera att Search Console anger om en annan videoadress har indexerats på sidan än videoadressen som anges i webbplatskartan. En webbplatskarta som anges här länkar till rapporten om indexering av videosidor om den innehåller indexerade sidor som innehåller videor när de genomsökts av Google.
Visa indextäckning
Klicka här om du vill öppna en rapport som visar indextäckningen för alla webbadresser i den här webbplatskartan. Om det är ett index över webbplatskartor innehåller det alla webbadresser som anges i underordnade webbplatskartor som redan har genomsökts.

 

Min webbplatskarta är inte med!

Här är några möjliga anledningar till att en webbplatskarta inte visas i rapporten:

 • Den har lagts upp i en annan egendom. Webbplatskartor som är kopplade till en egendom visas inte i en annan. Webbplatskartor som du har skickat in för webbplatsen http://example.com visas därför inte i rapporten Webbplatskarta för http://m.example.com eller https://example.com. Du kan lösa det här problemet genom att se till att du har lagt till alla versioner av din webbplats.
 • Du skickade inte in webbplatskartan via den här rapporten eller API:et. Bara webbplatskartor som skickats med den här rapporten eller Search Console API visas. Webbplatskartor som upptäcks eller skickas in med andra metoder visas inte, även om Google kan hitta och använda dem.

Fel i webbplatskartor

Följande fel rapporteras med rapporten Webbplatskartor. Listan är inte fullständig, men den är ganska omfattande och täcker in de flesta fel som kan uppstå.

Fel vid hämtning av webbplatskarta
Om statusen på webbplatskartan är Hämtning misslyckades överst på sidan Webbplatskarta betyder det att Google inte kunde hämta själva webbplatskartfilen. Det kan finnas flera orsaker till detta:
 • Webbplatskartan blockeras av robots.txt-filen. Google följer robots.txt vid hämtning av webbplatskartor. Du måste ta bort regeln som förhindrar att Google hämtar webbplatskartan.
 • Webbplatsen har en manuell åtgärd. Webbplatskartor läses inte när en webbplats har en olöst manuell åtgärd. Ta en titt i rapporten om manuella åtgärder. Åtgärda problemet och skicka webbplatskartan igen.
 • Webbadressen som angetts för webbplatskartan är felaktig (HTTP 404-fel: webbplatskartan hittades inte på den angivna adressen). Testa att besöka webbadressen i webbläsaren och se om den finns.
 • Andra allmänna fel: Ibland kan andra fel förhindra att Google hämtar en webbplatskarta från webbplatsen, till exempel att servern inte är tillgänglig. Vissa av dessa fel kan vara tillfälliga: Vänta en stund och se om Google stöter på felet igen vid senare genomsökningsförsök.
 • Efterfrågan på genomsökning av webbplatskartan är låg. Ju högre innehållskvalitet webbplatsen har, desto högre är efterfrågan på genomsökning. Läs mer om hur du skapar innehåll av hög kvalitet.

Felsöka hämtningsfel

 1. Du hittar mer information om den senaste begäran om hämtning genom att klicka på webbplatskartan i listan.
 2. Du hittar mer information om felet genom att klicka på felet på informationssidan.
 3. Bekräfta felet i granskningsverktyget för webbadresser:
  1. Kopiera webbadressen till webbplatskartan från sidan med information i rapporten Webbplatskartor.
  2. Klistra in webbadressen i granskningsverktyget för webbadresser och tryck på Retur.
  3. Klicka på Realtidstest i granskningsverktyget för webbadresser
  4. Utöka avsnittet Sidans tillgänglighet för att se varför Google inte kan hämta webbplatskartan. Du hittar information om alla fält här, men i grund och botten bör du se Är genomsökning tillåten? = Ja, Sidhämtning = Lyckades.
Fel vid analys av webbplatskarta

Följande fel kan uppstå när en hämtad webbplatskarta bearbetas:

Det gick inte att komma åt webbadresserna

Google kunde inte genomsöka en webbadress i webbplatskartan. Du kan kontrollera om Google har tillgång till webbadressen genom att granska webbadressen i webbplatskartan med granskningsverktyget för webbadresser.

Kan inte följa webbadresser

Google kunde inte genomsöka alla webbadresser som angetts i webbplatskartan. Här är några möjliga orsaker:

 • Webbadressen ger för många omdirigeringar för att Googles sökrobotar ska kunna följa dem. Vi föreslår att du byter ut alla omdirigeringar i webbplatskartan till webbadresserna som faktiskt ska genomsökas.
  • Om du hela tiden hänvisar från en webbsida till en annan använder du en permanent hänvisning.
  • Undvik att använda omdirigeringar av JavaScript- och meta-refresh-typ.
 • Google har stött på problem med relativa webbadresser på webbplatskartan. Använd om möjligt absoluta eller kompletta länkar i stället för relativa länkar. När du länkar till en annan sida på webbplatsen ska du länka till https://www.example.com/mypage.html snarare än till mypage.html.

Webbadressen är inte tillåten

Webbplatskartan innehåller webbadresser som är på en högre nivå eller på en annan domän än webbplatskartfilen.

Högre nivå: Om webbplatskartan finns under http://www.example.com/mysite/sitemap.xml är följande webbadresser inte giltiga i den:

 • http://www.example.com/ – högre nivå än webbplatskartan.
 • http://www.example.com/dinwebbplats/ – i en katalog på samma nivå (du måste gå upp och sedan ned en nivå för att hämta den).

Annan domän: Kontrollera att alla webbadresser börjar med samma domän som webbplatskartan finns på. Om webbplatskartan till exempel finns på http://www.example.com/sitemap.xml är följande webbadresser inte giltiga för den webbplatskartan:

 • http://example.com/ – www saknas
 • www.example.com/ – http saknas
 • https://www.example.com/ – https används i stället för http

Komprimeringsfel

Den komprimerade filen med webbplatskartan gick inte att packa upp. Komprimera om webbplatskartan (med ett verktyg som gzip), överför den till din webbplats och skicka in den igen.

Tom webbplatskarta

Webbplatskartan innehåller inte några webbadresser. Kontrollera webbplatskartan och se till att den inte är tom.

Felaktig storlek för webbplatskarta: Webbplatskartans filstorlek överstiger den maximala storleken.

Webbplatskartan är större än 50 MB okomprimerad. Om webbplatskartan är större än gränsvärdet ska du dela upp den i flera mindre webbplatskartor och ange dem i en indexfil. Skicka sedan indexfilerna.

Ogiltigt attributvärde

Ett XML-taggattribut tilldelades ett ogiltigt värde. Kontrollera din webbplatskarta och se till att bara tillåtna attribut används och att de bara tilldelas tillåtna värden enligt specifikationerna för webbplatskartor. Kontrollera att det inte finns stavfel i attribut eller värden.

Ogiltigt datum

Webbplatskartan innehåller ett eller flera ogiltiga datum. Det här felet kan bero på att ett datum är i fel format, eller att själva datumet är ogiltigt. Datum måste använda W3C Datetime-kodning, även om du kan utelämna tidsdelen. Kontrollera att datumen matchar ett av följande W3C Datetime-format:

2005-02-21 
2005-02-21T18:00:15+00:00

Du behöver inte ange tiden (standardvärdet är 00:00:00Z), men om du gör det måste du även ange en tidszon.

Ogiltigt taggvärde

Webbplatskartan innehåller en eller flera taggar med ogiltigt värde. Kontrollera specifikationerna för webbplatskartans typ (index, standard, video och så vidare).

Ogiltig webbadress

En webbadress i webbplatskartan är ogiltig. Felet kan bero på att den innehåller tecken som inte stöds, blanksteg eller andra tecken som citattecken, eller så är den inte korrekt formaterad (t.ex. htp:// i stället för http:// ).

Kontrollera att de webbadresser som finns i webbplatskartan är kodade så att servern kan tolka dem och att de innehåller korrekt ersatta tecken. Kontrollera att det inte finns några ogiltiga tecken, till exempel blanksteg och citattecken. Du kan också kopiera webbadressen till en webbläsare för att se om den kan tolka webbadressen och läsa in sidan.

Ogiltig webbadress i indexfil för webbplatskartan: ofullständig webbadress

Indexfilen med webbplatskartor innehåller inte den fullständiga webbadressen till varje webbplatskartfil den innehåller. När en indexfil för en webbplatskarta påträffas söker vi i samma katalog efter de filer som indexfilen hänvisar till. Om indexfilen exempelvis är http://www.example.com/folder1/sitemap_index.xml och pekar på en webbplatskarta som heter sitemap.xml (utan / i början) letar vi efter webbplatskartan på adressen http://www.example.com/folder1/sitemap.xml. Om vi inte hittar den där visas ett fel.

Uppdatera indexfilen för webbplatskartor. Ta med den fullständiga sökvägen till varje listad webbplatskarta och skicka sedan in indexfilen igen.

Ogiltig XML: för många taggar

Webbplatskartan innehåller dubblerade taggar. Följande post skulle orsaka ett fel, eftersom taggen <loc> förekommer två gånger:

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/page1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

I felmeddelandet anges vilken tagg som orsakar felet och dess radnummer. Ta bort den dubblerade taggen och skicka webbplatskartan igen.

XML-attribut saknas

En tagg i webbplatskartan saknar ett obligatoriskt attribut. Kontrollera webbplatskartorna så att inga obligatoriska attribut saknas. Skicka in webbplatskartan igen när du har rättat till attributvärdena.

XML-tagg saknas

Minst en post i webbplatskartan saknar en obligatorisk tagg. Felmeddelandet visar radnumret. Läs igenom sidan om grunderna i webbplatskartor om du vill veta mer om taggar som är obligatoriska.

Miniatyradress saknas

En eller flera videoposter saknar en webbadress till en miniatyrbild. Se till att miniatyradresserna anges med taggen <video:thumbnail_loc>.

Videotitel saknas

En eller flera videoposter saknar en titel. Se till att varje video i webbplatskartan har en titel som anges i taggen <video:title>.

Felaktigt indexformat för webbplatskarta: kapslade index för webbplatskartor

Minst en post i indexfilen för webbplatskartor använder sin egen webbadress eller webbadressen för en annan indexfil. En indexfil får inte innehålla information om andra indexfiler, utan bara om webbplatskartor.

Ta bort alla poster som pekar på indexfiler för webbplatskartor och skicka sedan in indexfilen igen.

Fel vid analys

Google kunde inte analysera webbplatskartans XML.

I många fall beror detta problem på att ett tecken i webbadressen inte har kodats. Som i alla XML-filer måste ersättningskoder (teckenentiteter) användas i alla datavärden (inklusive webbadresser) för vissa tecken, till exempel & ' " < >. Kontrollera att webbadresserna är korrekt kodade.

Tillfälligt fel

Ett tillfälligt systemfel uppstod. Det innebar att vi inte kunde behandla webbplatskartan. I allmänhet behöver du inte skicka in webbplatskartan igen om du får detta fel. Google kan försöka hämta den igen senare. Försök med att skicka webbplatskartan igen om felet kvarstår efter flera timmar.

För många webbplatskartor

Indexfilen innehåller fler än 50 000 webbplatskartor. Dela upp webbplatskartsindexet i flera indexfiler och se till att varje fil innehåller högst 50 000 webbplatskartor.

För många webbadresser

Webbplatskartan innehåller fler än 50 000 webbadresser. Dela upp webbplatskartan i flera webbplatskartor och se till att ingen innehåller fler än 50 000 webbadresser. Du kan också använda en indexfil för webbplatskartor för att hantera webbplatskartorna.

Formatet stöds inte

Webbplatskartans format stöds inte.

Några vanliga XML-fel:

 • Korrekt huvud måste användas i webbplatskartan. Om webbplatskartan till exempel innehåller videoinformation måste den ha följande huvud:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • Namnrymden i huvudet måste vara "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (inte .9).
 • Alla XML-attribut måste vara antingen inom enkla (') eller dubbla (") citattecken och det måste vara raka, inte typografiska citattecken. Ordbehandlingsprogram som Microsoft Word kan infoga typografiska citattecken.

Sökvägen matchar inte: www saknas

Sökvägen till webbplatskartan innehåller inte prefixet www (t.ex. http://example.com/sitemap.xml), men webbadresserna i den gör det (t.ex. http://www.example.com/myfile.html).

Ändra webbplatskartan och ta bort www från alla webbadresser så att de matchar platsen där webbplatskartan finns.

Sökvägen matchar inte: Innehåller www

Sökvägen till webbplatskartan innehåller prefixet www (t.ex. http://www.example.com/sitemap.xml), men webbadresserna i den gör det inte (t.ex. http://example.com/myfile.xml).

Ändra webbplatskartan och lägg till www i alla webbadresser så att de matchar platsen där webbplatskartan finns.

Felaktigt namnutrymme

Rotelementet i webbplatskartan innehåller inte rätt namnutrymme, eller så har namnutrymmet deklarerats felaktigt, eller så innehåller det ett stavfel eller en felaktig webbadress.

Försäkra dig om att du använder rätt namnutrymme för filtypen. Exempel:

 • En fil för webbplatskartor: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 • En fil för videowebbplatskartor: xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
 • En index-fil för webbplatskartor: <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 • Andra typer av webbplatskartor

Inledande blanksteg

Webbplatskartan inleds med blanksteg och inte med en deklaration av namnrymden. XML-filer måste inledas med den XML-deklaration som visar vilken XML-version som används.

Detta fel hindrar inte Google från att behandla webbplatskartan, men du bör ta bort blanksteget så att filen följer XML-standarden och felet försvinner.

HTTP-fel [kod]

Google stötte på ett HTTP-fel inom 400-intervallet när webbplatskartan laddades ned. Det här meddelandet visar den statuskod vi tog emot (till exempel 404). Kontrollera att du har angett rätt webbadress till webbplatskartan och att kartan faktiskt finns på den platsen. Skicka sedan in den igen.

Allmänt HTTP-fel

Google stötte på ett annat HTTP-fel som inte omfattas av ett av de mer specifika felen som anges här. Utöka informationen för att se vilken typ av fel som inträffade. Detta kan också orsakas av ett 404-fel (sidan visas inte). Detta är ett hämtningsfel.

Miniatyren är för stor

Videominiatyren som anges i webbplatskartan är för stor. Ändra videominiatyrbildens storlek till 160 × 120 pixlar. Uppdatera webbplatskartan med den nya informationen och skicka den sedan igen. Mer information om hur du lägger till videoinformation i en webbplatskarta.

Miniatyren är för liten

En videominiatyr som anges i webbplatskartan är för liten. Ändra videominiatyrbildens storlek till 160 × 120 pixlar. Uppdatera webbplatskartan om det behövs. Mer information om hur du lägger till videoinformation i en webbplatskarta.

Video och uppspelningssida på samma adress

Det kan inte vara samma webbadress till videoinnehållet som till videospelaren i en webbplatskarta för video. Om du anger både <video:player_loc> och <video:content_loc> måste webbadresserna vara olika. Mer information om hur du lägger till videoinformation i en webbplatskarta.

Videons webbadress verkar vara adressen till en uppspelningssida

Webbadressen för <video:content_loc> i en webbplatskarta för video pekar mot sidan där videospelaren finns. Mer information om hur du lägger till videoinformation i en webbplatskarta.

För många nyhetswebbadresser

Fler än det högsta antalet webbadresser (1 000) som vi har angett öppnas i webbplatskartfilen. Mer information om hur du lägger till nyhetsinformation i en webbplatskarta.

Taggen <publication> saknas

Alla webbadresser i en webbplatskarta för nyheter måste ha en <publication>-tagg. Mer information om hur du lägger till nyhetsinformation i en webbplatskarta.

Webbplatskartan innehåller webbadresser som blockeras av robots.txt

Google kommer inte åt allt innehåll i webbplatskartan, eller själva webbplatskartan, eftersom åtkomsten blockeras av en robots.txt-fil. Kontrollera vilken fil som blockeras med granskningsverktyget för webbadresser och ändra filen robots.txt så att Googlebot kommer åt webbadressen.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny