Zarządzanie mapami witryn przy użyciu raportu Mapy witryn

Korzystając z raportu Mapy witryn, możesz informować Google o nowych mapach witryn swojej usługi, wyświetlać historię przesyłania map witryn i sprawdzać ewentualne błędy napotkane przez Google podczas analizowania przesłanych map.

OTWÓRZ RAPORT MAPY WITRYN

 

Co to jest mapa witryny? Czy potrzebuję tego raportu?

Mapa witryny to plik w Twojej witrynie informujący Google o jej stronach, o których powinniśmy wiedzieć.

 • Jeśli korzystasz z usługi hostingu WWW, np. Squarespace lub Wix, może ona wygenerować mapę witryny za Ciebie. W takim przypadku nie musisz używać map witryn ani tego raportu. Poszukaj informacji o mapach witryn u swojego dostawcy usług hostingowych.
 • Jeśli masz małą witrynę (mniej niż 100 stron), w której można otworzyć dowolną stronę, klikając co najmniej 1 link na stronie głównej, nie musisz używać map witryn ani tego raportu. W takim przypadku po prostu poproś o zindeksowanie swojej strony głównej (chyba że, jak wspomnieliśmy wcześniej, korzystasz z usług hostingowych – wtedy nie musisz niczego robić).

Więcej informacji o mapach witryn

Zarządzanie mapami witryn

Interfejs Sitemaps API
Do zarządzania mapami witryn możesz też używać interfejsu Search Console Sitemaps API. Udostępnia on te same funkcje i informacje co ten raport.
Przesyłanie mapy witryny
„Przesłanie” mapy witryny oznacza wskazanie Google miejsca, w którym mapa znajduje się w Twojej witrynie. Nie możesz dosłownie przesłać mapy witryny do Google.

Aby przesłać nową mapę witryny do zindeksowania:

 1. Wymagania wstępne:
  • Aby przesłać mapę witryny za pomocą raportu Mapy witryn, musisz mieć uprawnienia właściciela usługi. Jeśli ich nie masz, możesz umieścić odwołanie do mapy witryny w pliku robots.txt.
  • Pamiętaj, że raport może wyświetlać maksymalnie 1000 przesłanych map witryn. Możesz ich przesłać więcej, ale widoczne będzie tutaj tylko 1000 (nie są one wyświetlane w kolejności przesyłania). Nie ma obecnie możliwości zobaczenia w Search Console nadmiarowych map witryn.
 2. Opublikuj mapę witryny w swojej witrynie.
  • Mapa witryny musi być w jednym z akceptowanych formatów. Przestrzegaj wskazówek dotyczących mapy witryny w zakresie składni, lokalizacji pliku itd.
  • Zalecamy umieszczenie mapy witryny w katalogu głównym witryny, ale jeśli korzystasz z usługi hostingu witryn (np. Blogger, Wix czy GoDaddy), zapoznaj się z dokumentacją tej usługi, aby dowiedzieć się, gdzie i jak opublikować mapę witryny (i czy jest to konieczne).
  • Mapa witryny musi być dostępna dla Googlebota i nie może wymagać logowania. Aby sprawdzić, czy te warunki zostały spełnione, możesz spróbować otworzyć adres URL mapy witryny w trybie incognito.
 3. Otwórz raport Mapy witryn.
 4. Wpisz względny adres URL mapy witryny w raporcie Mapy witryn i kliknij Prześlij.

Mapa witryny powinna zostać natychmiast przetworzona. Zindeksowanie zawartych w niej adresów URL może jednak zająć trochę czasu, a ponadto – w zależności od rozmiaru witryny, aktywności, natężenia ruchu i innych czynników – niektóre adresy URL z mapy mogą nie zostać zindeksowane.

Ponowne przesyłanie mapy witryny

Nie musisz ponownie przesyłać mapy witryny, o której już wiemy, nawet wtedy, gdy wprowadzisz w niej zmiany. Google wykryje, co się zmieniło, podczas następnego indeksowania witryny.

Usuwanie mapy witryny

Usunięcie mapy witryny usuwa ją z tego raportu, nie powoduje jednak, że Google zapomina ją ani jakiekolwiek wymienione w niej adresy URL. Jeśli koniecznie chcesz, by adresy URL z mapy witryny przestały być odwiedzane przez Google, musisz użyć reguły pliku robots.txt.

Aby usunąć mapę witryny:

 1. W tabeli w głównym raporcie Mapy witryn odszukaj i kliknij mapę, którą chcesz usunąć.
 2. Na stronie szczegółów mapy witryny kliknij przycisk dodatkowych opcji Więcej.
 3. Kliknij Usuń mapę witryny.
 4. Aby uniemożliwić Google dalsze odczytywanie mapy witryny, możesz zablokować Google dostęp do niej za pomocą reguły w pliku robots.txt lub usunąć z witryny plik mapy witryny.

Odczytywanie raportu

 • Ten raport pokazuje tylko mapy witryn przesłane za pomocą niego samego lub interfejsu API. Nie wyświetlają się w nim żadne mapy witryn wykryte przez nas dzięki odniesieniom w pliku robots.txt lub przy użyciu innych metod. Jednak nawet wtedy, gdy mapa witryny została już odkryta w inny sposób, możesz ją przesłać za pomocą tego raportu, aby monitorować wskaźniki powodzenia i błędów.
 • W tym raporcie są widoczne tylko mapy witryn należące do aktualnej usługi.
 • W mapie witryny można uwzględniać adresy URL obrazów, filmówwiadomości. W raporcie nie są jednak obecnie wyświetlane żadne dane dla tych typów adresów.

 

Dla każdej mapy witryny są wyświetlane następujące informacje:

URL mapy witryny
Adres URL, pod którym została opublikowana mapa witryny, podany względem katalogu głównego usługi.
Typ
Typ mapy witryny. Możliwe wartości:
Przesłano
Data ostatniego przesłania mapy witryny do Google za pomocą tego raportu.
Ostatni odczyt
Moment ostatniego przetworzenia mapy witryny przez Google.
Stan
Stan przesłania lub zindeksowania. Możliwe wartości:
 • Sukces: mapa witryny została załadowana i przetworzona bez błędów. Wszystkie zawarte w niej adresy URL zostaną umieszczone w kolejce do zindeksowania.
 • Zawiera błędy: mapa witryny może zostać przeanalizowana, ale zawiera co najmniej jeden błąd. Wszystkie adresy URL uzyskane w ramach analizy mapy witryny zostaną umieszczone w kolejce do zindeksowania. Aby zobaczyć listę błędów, kliknij mapę witryny w tabeli. Pełny opis błędów znajduje się poniżej
 • Nie udało się pobrać: z jakiegoś powodu nie udało się pobrać mapy witryny. Aby dowiedzieć się, dlaczego tak się stało, uruchom test opublikowanej wersji mapy witryny za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL:
  1. Aby określić pełną ścieżkę do mapy witryny, skopiuj prefiks ścieżki z obszaru „Dodaj nową mapę witryny” i dodaj ścieżkę względną przesłanej mapy witryny, np. https://example.com/sitemaps/mobile/mapa_witryny.txt. Użyj wartości skopiowanych z raportu, aby mieć pewność, że testujesz ten sam adres URL, którego używa Google.
  2. W narzędziu do sprawdzania adresów URL kliknij Test wersji opublikowanej. W ten sposób dowiesz się, czy mapa witryny istnieje i czy Google może ją pobrać.
Wykryte adresy URL
Liczba adresów URL zawartych w mapie witryny. Jeśli mamy do czynienia z indeksem map witryn, jest to liczba wszystkich adresów URL we wszystkich zawartych w nim podrzędnych mapach witryny. Duplikaty adresów są liczone tylko raz.
Otwiera raport pokazujący stan w indeksie wszystkich adresów URL z tej mapy witryny. W przypadku indeksu mapy witryny zawiera on wszystkie adresy URL wymienione we wszystkich podrzędnych mapach witryny.

 

Co zrobić, jeśli mapy witryny nie ma na liście?

Oto kilka powodów, dla których Twoja mapa witryny może nie być widoczna w raporcie:

 • Mapa witryny należy do innej usługi. Mapy witryn powiązane z jedną usługą nie będą widoczne w innej usłudze. Dlatego map witryn zgłoszonych dla http://example.com nie widać w raporcie Mapy witryn w sekcji http://m.example.com ani https://example.com. Aby rozwiązać ten problem, dodaj wszystkie wersje swojej witryny.
 • Mapa witryny nie została przez Ciebie przesłana za pomocą tego raportu. Na liście widoczne są tylko mapy witryn przesłane z poziomu tego raportu. Mapy witryn wykryte lub przesłane przy użyciu innych metod nie są widoczne nawet wtedy, gdy możemy je odnaleźć i odczytać.

Błędy mapy witryny

Raport Mapy witryn obejmuje te rodzaje błędów.

Pełna lista błędów

Adresy URL są niedostępne

Podczas próby zindeksowania przez Google adresu URL z mapy witryny wystąpił błąd. Sprawdź URL z mapy witryny, używając narzędzia do sprawdzania adresów URL, i upewnij się, że jest on dostępny dla Google.

Nieodwiedzone adresy URL

Google nie może zindeksować wszystkich adresów URL zawartych w mapie witryny. Poniżej opisujemy możliwe przyczyny takiej sytuacji.

 • Adres URL powoduje zbyt wiele przekierowań, by roboty indeksujące Google mogły je prześledzić. Zalecamy zastąpienie wszystkich przekierowań w mapach witryn adresami URL, które powinny zostać zindeksowane.
  • Jeśli zawsze korzystasz z przekierowania z jednej strony na inną, użyj trwałego przekierowania.
  • Unikaj metaodświeżania i przekierowań JavaScript.
 • Robot Google ma problemy ze względnymi adresami URL w Twojej mapie witryny. W miarę możliwości używaj linków bezwzględnych (pełnych) zamiast względnych. Na przykład w linku do innej strony swojej witryny użyj adresu https://www.example.com/moja_strona.html zamiast tylko moja_strona.html.

Niedozwolony adres URL

Twoja mapa witryny zawiera adresy URL, które są na wyższym poziomie lub w innej domenie niż plik mapy witryny.

Wyższy poziom: jeśli mapa witryny znajduje się pod adresem http://www.example.com/moja_witryna/mapa_witryny.xml, nie może zawierać tych adresów URL:

 • http://www.example.com/ – jest na wyższym poziomie niż mapa witryny;
 • http://www.example.com/Twoja_witryna/ – jest w katalogu równorzędnym do katalogu mapy witryny (aby go otworzyć, trzeba najpierw przejść na wyższy poziom).

Inna domena: sprawdź też, czy wszystkie adresy URL zaczynają się taką samą domeną jak lokalizacja mapy witryny. Jeśli np. mapa witryny ma adres http://www.example.com/mapa_witryny.xml, nie może zawierać tych adresów URL:

 • http://example.com/ – brak „www”,
 • www.example.com/ – brak „http”,
 • https://www.example.com/ – ma określenie protokołu „https” zamiast „http”.

Błąd kompresji

Podczas próby zdekompresowania przez Google pliku mapy witryny wystąpił błąd. Jeszcze raz skompresuj mapę witryny (np. narzędziem gzip), umieść ją w swojej witrynie i ponownie zgłoś.

Pusta mapa witryny

Twoja mapa nie zawiera żadnych adresów URL. Sprawdź ją i dopilnuj, by nie była pusta.

Błąd rozmiaru pliku mapy witryny: Twoja mapa witryny przekracza maksymalny rozmiar pliku.

Rozmiar Twojej mapy witryny po zdekompresowaniu przekracza 50 MB. Jeśli mapa Twojej witryny przekracza dopuszczalny rozmiar, podziel ją na kilka mniejszych i wymień je w pliku indeksu map witryn. Następnie prześlij plik (lub pliki) indeksu map witryn.

Nieprawidłowa wartość atrybutu

Do atrybutu tagu XML została przypisana nieprawidłowa wartość. Sprawdź mapy witryn i upewnij się, że atrybuty są prawidłowo określone i że przypisane do nich wartości zgadzają się z właściwościami mapy witryny. Sprawdź, czy zapis atrybutów i wartości nie zawiera błędów pisowni.

Nieprawidłowa data

Mapa witryny zawiera co najmniej jedną nieprawidłową datę. Data może być podana w niewłaściwym formacie lub mieć nieprawidłową wartość. Daty muszą być zapisane przy użyciu kodowania W3C Datetime, w którym można pominąć godzinę. Upewnij się, że daty są w jednym z tych formatów W3C Datetime:

2005-02-21 
2005-02-21T18:00:15+00:00

Określenie godziny jest opcjonalne (wartość domyślna to 00:00:00S). Jeśli godzina zostanie określona, należy również podać strefę czasową.

Nieprawidłowa wartość tagu

Mapa witryny zawiera co najmniej jeden tag z nieprawidłową wartością. Sprawdź specyfikacje danego typu mapy witryny (indeks, zwykła mapa, mapa witryny wideo itp.).

Nieprawidłowy adres URL

Adres URL w mapie witryny jest nieprawidłowy. Być może zawiera nieobsługiwane znaki (np. spację, cudzysłów itp.) lub ma nieprawidłowy format (np. określenie protokołu to htp:// zamiast http://).

Upewnij się, że adresy URL podane w mapie witryny są odpowiednio zakodowane i zawierają prawidłowe znaki zmiany znaczenia. Sprawdź je pod kątem wszelkich nieprawidłowych znaków, takich jak np. spacja czy cudzysłów. Możesz również skopiować adres URL do przeglądarki, aby sprawdzić, czy przeglądarka może go rozpoznać i załadować stronę.

Nieprawidłowy adres URL w pliku indeksu map witryny: niepełny adres URL

Plik indeksu map witryny nie podaje pełnych adresów URL dla każdego wymienionego w nim pliku mapy witryny. Pliki podane w indeksie map witryn są wyszukiwane w tym samym katalogu. Jeśli np. plik indeksu map witryn znajduje się w lokalizacji http://www.example.com/folder1/indeks_map_witryny.xml i zawiera wpis o mapie witryny mapa_witryny.xml (bez znaku „/” na początku), to będziemy jej szukać w lokalizacji http://www.example.com/folder1/mapa_witryny.xml. Jeśli jej tam nie ma, pojawi się ten komunikat o błędzie.

Zaktualizuj plik indeksu map witryn, aby zawierał pełną ścieżkę każdego wymienionego pliku mapy witryny, a potem prześlij go ponownie.

Nieprawidłowy XML: zbyt wiele tagów

Mapa witryny zawiera powielone tagi. Na przykład ten wpis spowodowałby błąd, bo tag <loc> pojawia się dwukrotnie:

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/strona1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

Informacje o błędzie obejmują tag powodujący problemy i wiersz, w którym on występuje. Usuń powielony tag, a potem ponownie prześlij mapę witryny.

Brak atrybutu XML

Tag w mapie witryny nie ma wymaganego atrybutu. Sprawdź mapę witryny i upewnij się, że nie brakuje w niej żadnych wymaganych atrybutów. Po poprawieniu wartości atrybutów ponownie prześlij mapę witryny.

Brak tagu XML

Co najmniej jeden wpis w mapie witryny nie zawiera wymaganego tagu. Informację o numerze wiersza znajdziesz w komunikacie o błędzie. Więcej o wymaganych tagach dowiesz się z podstawowych informacji o mapach witryn.

Brak adresu URL miniatury

W co najmniej jednym wpisie o filmie brakuje adresu URL wskazującego obraz miniatury. Upewnij się, że wszystkie adresy URL miniatur zostały określone w tagach <video:thumbnail_loc>.

Brak tytułu filmu

W co najmniej jednym wpisie o filmie brakuje tytułu. Upewnij się, że każdy film w mapie witryny ma tytuł określony w tagu <video:title>.

Nieprawidłowy format indeksu mapy witryny: zagnieżdżone indeksy mapy witryny

Co najmniej jeden wpis w pliku indeksu map witryn zawiera adres URL tego lub innego pliku indeksu map witryn. Plik indeksu map witryn nie może wskazywać innych plików indeksu, a tylko pliki map witryn.

Usuń wszystkie wpisy wskazujące pliki indeksu map witryn, a potem ponownie prześlij mapę witryny.

Błąd analizy składni

Nie możemy przeanalizować pliku XML mapy witryny.

Częstą przyczyną jest brak kodu zmiany znaczenia znaku w adresie URL. Tak jak w przypadku wszystkich plików XML, wszelkie wartości danych (łącznie z adresami URL) muszą zawierać kody zmiany znaczenia encji w przypadku takich znaków jak & ' " < >. Upewnij się, że adresy URL zawierają prawidłowe kody zmiany znaczenia znaków.

Tymczasowy błąd

W naszym systemie wystąpił chwilowy problem, który uniemożliwił przetworzenie mapy witryny. Zwykle w przypadku tego błędu nie musisz ponownie przesyłać mapy witryny. Google spróbuje pobrać ją później. Jeśli po kilku godzinach błąd nadal występuje, prześlij mapę witryny ponownie.

Zbyt wiele map witryny w pliku indeksu

Plik indeksu zawiera ponad 50 tys. map witryny. Podziel indeks na wiele plików indeksu zawierających nie więcej niż 50 tys. map witryny każdy.

Zbyt wiele adresów URL w mapie witryny

Mapa witryny zawiera ponad 50 tys. adresów URL. Podziel mapę witryny na większą liczbę plików, z których każdy będzie zawierał maksymalnie 50 tys. adresów URL. Do zarządzania mapami witryn możesz używać pliku ich indeksu.

Nieobsługiwany format

Format mapy witryny nie jest obsługiwany.

Oto niektóre typowe błędy w plikach XML:

 • Mapa witryny musi zawierać odpowiedni nagłówek. Jeśli mapa witryny zawiera np. informacje o filmach, jej nagłówek powinien wyglądać tak:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • Przestrzeń nazw w nagłówku musi mieć adres "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (a nie .9).
 • Wszystkie atrybuty XML muszą być ujęte w pojedynczy (') lub podwójny (") cudzysłów prosty (a nie drukarski). Programy do edycji tekstu, np. Microsoft Word, mogą automatycznie wstawiać cudzysłowy drukarskie.

Niezgodność ścieżki: brak prefiksu www

Ścieżka mapy witryny nie zawiera przedrostka www (np. http://example.com/mapa_witryny.xml), ale adresy URL wymienione w mapie go mają (np. http://www.example.com/moj_plik.html).

Zmień mapę witryny, usuwając przedrostek „www” ze wszystkich adresów URL, by zapewnić zgodność z lokalizacją mapy witryny.

Niezgodność ścieżki: zawiera prefiks www

Ścieżka mapy witryny zawiera przedrostek www (np. http://www.example.com/mapa_witryny.xml), ale adresy URL wymienione w mapie go nie mają (np. http://example.com/moj_plik.xml).

Zmień mapę witryny, dodając przedrostek „www” do wszystkich adresów URL, by zapewnić zgodność z lokalizacją mapy witryny.

Nieprawidłowa przestrzeń nazw

Element główny mapy witryny nie wskazuje prawidłowej przestrzeni nazw, została ona niepoprawnie zadeklarowana, zawiera błąd ortograficzny lub błędny adres URL.

Upewnij się, że przestrzeń nazw Twojego typu pliku jest prawidłowo określona. Przykład:

 • Plik mapy witryny: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 • Plik mapy witryny wideo: xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
 • Plik indeksu mapy witryny: <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 • Inne typy map witryny...

Wiodąca spacja

Mapa witryny zaczyna się od wiodącej spacji zamiast deklaracji przestrzeni nazw. Pliki XML muszą zaczynać się od deklaracji XML określającej zastosowaną wersję języka XML.

Ten błąd nie uniemożliwia Google przetworzenia mapy witryny, ale warto usunąć tę spację, aby plik był zgodny ze standardem XML, a komunikat o błędzie już się nie pojawiał.

Błąd HTTP [kod]

Podczas próby pobrania przez Google mapy witryny wystąpił błąd HTTP. Ten komunikat zawiera otrzymany kod stanu (np. 404). Upewnij się, że podany URL mapy witryny jest prawidłowy oraz że mapa witryny znajduje się w tej lokalizacji. Następnie prześlij ją ponownie.

Za duża miniatura

Obraz miniatury filmu określony w mapie witryny jest za duży. Zmień rozmiar miniatury filmu na 160 x 120 pikseli. Zaktualizuj dane w mapie witryny, a potem prześlij ją ponownie. Więcej informacji o dodawaniu wpisów o filmach do mapy witryny

Za mała miniatura

Obraz miniatury filmu określony w mapie witryny jest za mały. Zmień rozmiar miniatury filmu na 160 x 120 pikseli. W razie potrzeby zaktualizuj mapę witryny. Więcej informacji o dodawaniu wpisów o filmach do mapy witryny

Lokalizacje filmu i strony odtwarzania są takie same

W mapie witryny wideo adres URL filmu nie może być taki sam jak URL odtwarzacza. Jeśli używasz zarówno tagu <video:player_loc>, jak i tagu <video:content_loc>, adresy URL muszą być różne. Więcej informacji o dodawaniu wpisów o filmach do mapy witryny

Wydaje się, że adres URL lokalizacji filmu jest adresem URL strony odtwarzania

W mapie witryny wideo adres URL <video:content_loc> wskazuje stronę, na której jest hostowany odtwarzacz. Więcej informacji o dodawaniu wpisów o filmach do mapy witryny

Mapa witryny zawiera adresy URL blokowane przez plik robots.txt

Google nie może uzyskać dostępu do mapy witryny lub wymienionych w niej treści, ponieważ są one blokowane przez plik robots.txt. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, aby sprawdzić, który plik jest blokowany, a następnie zmodyfikuj polecenia w pliku robots.txt, aby Googlebot mógł uzyskać do niego dostęp.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Nowy użytkownik Search Console?

Nie znasz jeszcze Search Console? Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem, ekspertem od SEO czy deweloperem stron internetowych, zacznij tutaj.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
83844
false