Zarządzaj swoją mapą witryny

Raport Mapy witryn

Przy użyciu raportu Mapy witryn możesz poinformować Google o nowych mapach witryn swojej usługi, wyświetlić historię przesyłania map witryn i sprawdzić ewentualne błędy napotkane przez Google podczas analizowania przesłanych map.

OTWÓRZ RAPORT MAPY WITRYN

 

Co to jest mapa witryny? Czy to odpowiedni raport dla mnie?

Mapa witryny to znajdujący się w witrynie plik informujący Google o stronach, o których powinniśmy wiedzieć. Jeśli masz małą witrynę (mniej niż 100 stron), łatwiej będzie poprosić o zindeksowanie strony głównej, o ile linki do wszystkich stron w Twojej witrynie znajdują się na stronie głównej (lub na stronie, do której link znajduje się na stronie głównej ‒ niezależnie od liczby stron, które trzeba odwiedzić po drodze). Cała witryna powinna zostać zindeksowana. Więcej informacji o mapach witryn

Zarządzanie mapami witryn

Przesyłanie mapy witryny

„Przesłanie” mapy witryny oznacza wskazanie Google miejsca, w którym mapa znajduje się w Twojej witrynie. Nie możesz dosłownie przesłać mapy witryny do Google.

Aby przesłać nową mapę witryny do zindeksowania:

 1. Wymaganie wstępne: aby przesłać mapę witryny za pomocą raportu Mapy witryn, musisz mieć uprawnienia właściciela usługi. Jeśli nie masz uprawnień właściciela, możesz umieścić odwołanie do mapy witryny w pliku robots.txt.
 2. Opublikuj mapę witryny w swojej witrynie.
  • Mapa witryny musi być w jednym z akceptowanych formatów. Przestrzegaj wskazówek dotyczących mapy witryny w zakresie składni, lokalizacji pliku itd.
  • Zalecamy umieszczenie mapy witryny w katalogu głównym witryny, ale jeśli korzystasz z usługi hostingu witryn (takiej jak Blogger, Wix czy GoDaddy), zapoznaj się z dokumentacją tej usługi, aby dowiedzieć się, gdzie i jak opublikować mapę witryny (i czy jest to konieczne).
  • Mapa witryny musi być dostępna dla Googlebota i nie może wymagać żadnego logowania. Aby sprawdzić, czy te warunki zostały spełnione, możesz spróbować otworzyć URL mapy witryny w trybie incognito.
 3. Otwórz raport Mapy witryn.
 4. Wprowadź względny adres URL mapy witryny w raporcie Mapy witryn i kliknij Prześlij.

Mapa witryny powinna zostać przetworzona natychmiast. Zindeksowanie zawartych w niej adresów URL może jednak zająć trochę czasu, a poza tym, w zależności od rozmiaru witryny, aktywności, ruchu i innych czynników, niektóre adresy URL z mapy mogą nie zostać zindeksowane.

Ponowne przesyłanie mapy witryny

Nie musisz ponownie przesyłać mapy witryny, o której już wiemy, nawet jeśli wprowadzisz w niej zmiany. Google wykryje, co się zmieniło, podczas następnego indeksowania witryny.

Usuwanie mapy witryny

Usunięcie mapy witryny usuwa ją z tego raportu, nie powoduje jednak, że Google zapomina ją ani jakiekolwiek wymienione w niej adresy URL. Jeśli koniecznie chcesz, by adresy URL z mapy witryny przestały być odwiedzane przez Google, musisz użyć reguły pliku robots.txt.

Aby usunąć mapę witryny:

 1. W tabeli w głównym raporcie Mapy witryn znajdź i kliknij mapę, którą chcesz usunąć.
 2. Kliknij przycisk dodatkowych opcji Więcej 
 3. Kliknij Usuń mapę witryny.
 4. Aby uniemożliwić Google dalsze odczytywanie mapy witryny, możesz zablokować Google dostęp do niej za pomocą reguły w pliku robots.txt lub usunąć z witryny plik mapy witryny.

Odczytywanie raportu

 • W tym raporcie są widoczne tylko mapy witryn przesłane za jego pomocą. Nie wyświetlają się w nim żadne mapy witryn wykryte przez nas dzięki odniesieniom w pliku robots.txt lub przy użyciu innych metod. Jednak nawet jeśli mapa witryny została już odkryta w inny sposób, możesz przesłać ją za pomocą tego raportu, by monitorować wskaźniki powodzenia i błędów.
 • W tym raporcie są widoczne tylko mapy witryny należące do aktualnej usługi.
 • W mapie witryny można uwzględniać adresy URL obrazów, filmówwiadomości. W raporcie nie są jednak obecnie wyświetlane żadne dane dla tych typów adresów.

 

Dla każdej mapy witryny są wyświetlane następujące informacje:

URL mapy witryny
URL, pod którym została opublikowana mapa witryny, podany względem katalogu głównego usługi.
Typ
Typ mapy witryny. Możliwe wartości:
Przesłano
Data ostatniego przesłania mapy witryny do Google za pomocą tego raportu.
Ostatni odczyt
Moment ostatniego przetworzenia mapy witryny przez Google.
Stan
Stan przesłania lub indeksowania. Możliwe wartości:
 • Sukces: mapa witryny została załadowana i przetworzona pomyślnie, bez żadnych błędów. Wszystkie zawarte w niej adresy URL zostaną umieszczone w kolejce do indeksowania.
 • Zawiera błędy: mapa witryny może zostać przeanalizowana, ale zawiera co najmniej jeden błąd. Wszystkie adresy URL uzyskane w ramach analizy mapy witryny zostaną umieszczone w kolejce do indeksowania. Kliknij mapę witryny w tabeli, by zobaczyć listę błędów. Pełny opis błędów znajduje się poniżej
 • Nie udało się pobrać: z jakiegoś powodu mapy witryny nie udało się pobrać. Aby dowiedzieć się dlaczego, uruchom test opublikowanej wersji mapy witryny, używając narzędzia do sprawdzania adresów URL:
  1. Aby określić pełną ścieżkę do mapy witryny, skopiuj prefiks ścieżki z obszaru „Dodaj nową mapę witryny” i dodaj ścieżkę względną przesłanej mapy witryny, na przykład https://example.com/sitemaps/mobile/mapa_witryny.txt. Użyj wartości skopiowanych z raportu, by mieć pewność, że testujesz ten sam URL, którego używa Google.
  2. W narzędziu do sprawdzania adresów URL kliknij Test wersji opublikowanej. W ten sposób dowiesz się, czy mapa witryny istnieje i czy może zostać pobrana przez Google.
Wykryte adresy URL
Liczba adresów URL zawartych w mapie witryny. Jeśli mamy do czynienia z indeksem mapy witryny, jest to liczba wszystkich adresów URL we wszystkich zawartych w nim podrzędnych mapach witryny. Duplikaty adresów są liczone tylko raz.
Otwiera raport pokazujący stan w indeksie wszystkich adresów URL z tej mapy witryny. W przypadku indeksu mapy witryny zawiera on wszystkie adresy URL wymienione we wszystkich podrzędnych mapach witryny.

 

Co zrobić, jeśli mapy witryny nie ma na liście?

Oto kilka powodów, dla których Twoja mapa witryny może nie być widoczna w raporcie:

 • Mapa witryny należy do innej usługi. Mapy witryn powiązane z jedną usługą nie będą widoczne w innej usłudze. Dlatego map witryn zgłoszonych dla http://example.com nie widać w raporcie Mapy witryn w sekcji http://m.example.com ani https://example.com. Aby rozwiązać ten problem, dodaj wszystkie wersje swojej witryny.
 • Mapa witryny nie została przez Ciebie przesłana przy użyciu tego raportu. Na liście widoczne są tylko mapy witryn przesłane z poziomu tego raportu. Mapy witryn wykryte lub przesłane przy użyciu innych metod nie będą widoczne, nawet jeśli możemy je odnaleźć i odczytać.

Błędy mapy witryny

Raport Mapy witryn obejmuje te rodzaje błędów.

Pełna lista błędów

Adresy URL są niedostępne

Podczas próby zindeksowania przez Google adresu URL z mapy witryny wystąpił błąd. Sprawdź URL z mapy witryny, używając narzędzia do sprawdzania adresów URL, i upewnij się, że ten adres jest dostępny dla Google.

Nieodwiedzone adresy URL

Google nie może zindeksować wszystkich adresów URL zawartych w mapie witryny. Poniżej opisujemy możliwe przyczyny takiej sytuacji.

 • URL powoduje zbyt wiele przekierowań, by roboty indeksujące Google mogły je prześledzić. Zalecamy zastąpienie wszystkich przekierowań w mapach witryn adresami URL, które powinny zostać zindeksowane.
  • Jeśli zawsze korzystasz z przekierowania z jednej strony na inną, użyj trwałego przekierowania.
  • Unikaj metaodświeżania i przekierowań JavaScript.
 • Robot Google ma problemy ze względnymi adresami URL w Twojej mapie witryny. W miarę możliwości używaj linków bezwzględnych (pełnych) zamiast względnych. Na przykład w linku do innej strony swojej witryny użyj adresu https://www.example.com/moja_strona.html zamiast tylko moja_strona.html.

Niedozwolony adres URL

Twoja mapa witryny zawiera adresy URL, które są na wyższym poziomie lub w innej domenie niż plik mapy witryny.

Wyższy poziom: jeśli mapa witryny znajduje się pod adresem http://www.example.com/moja_witryna/mapa_witryny.xml, nie może zawierać tych adresów URL:

 • http://www.example.com/ – jest na wyższym poziomie niż mapa witryny.
 • http://www.example.com/Twoja_witryna/ – jest w katalogu równorzędnym do katalogu mapy witryny (aby go otworzyć, trzeba najpierw przejść na wyższy poziom).

Inna domena: sprawdź też, czy wszystkie adresy URL zaczynają się taką samą domeną jak lokalizacja mapy witryny. Jeśli np. mapa witryny ma adres http://www.example.com/mapa_witryny.xml, nie może zawierać tych adresów URL:

 • http://example.com/ – brak „www”
 • www.example.com/ – brak „http”
 • https://www.example.com/ – ma określenie protokołu „https” zamiast „http”

Błąd kompresji

Podczas próby zdekompresowania przez Google pliku mapy witryny wystąpił błąd. Jeszcze raz skompresuj mapę witryny (np. narzędziem gzip), umieść ją w swojej witrynie i prześlij ponownie.

Pusta mapa witryny

Twoja mapa nie zawiera żadnych adresów URL. Sprawdź ją i dopilnuj, by nie była pusta.

Błąd rozmiaru pliku mapy witryny: rozmiar pliku mapy witryny przekracza dopuszczalny limit

Rozmiar Twojej mapy witryny po zdekompresowaniu przekracza 50 MB. Jeśli mapa Twojej witryny jest większa niż limit, podziel ją na kilka mniejszych i wymień je w pliku indeksu mapy witryny. Następnie prześlij plik (lub pliki) indeksu mapy witryny oddzielnie.

Nieprawidłowa wartość atrybutu

Do atrybutu tagu XML została przypisana nieprawidłowa wartość. Sprawdź mapy witryn i upewnij się, że atrybuty są prawidłowo określone i że przypisane do nich wartości zgadzają się z właściwościami mapy witryny. Sprawdź, czy zapis atrybutów i wartości nie zawiera błędów pisowni.

Nieprawidłowa data

Mapa witryny zawiera co najmniej jedną nieprawidłową datę. Data może być podana w niewłaściwym formacie lub mieć nieprawidłową wartość. Daty muszą być zapisane przy użyciu kodowania W3C Datetime, w którym można pominąć godzinę. Upewnij się, że daty są w jednym z następujących formatów W3C Datetime:

2005-02-21 
2005-02-21T18:00:15+00:00

Określenie godziny jest opcjonalne (wartość domyślna to 00:00:00S). Jeśli godzina zostanie określona, należy również podać strefę czasową.

Nieprawidłowa wartość tagu

Mapa witryny zawiera co najmniej jeden tag z nieprawidłową wartością. Sprawdź właściwości przypisane do typu Twojej mapy witryny (indeks, zwykła mapa, mapa witryny wideo itp.).

Nieprawidłowy adres URL

URL w mapie witryny jest nieprawidłowy. Być może zawiera nieobsługiwane znaki (takie jak spacja, cudzysłów itp.) lub ma nieprawidłowy format (np. określenie protokołu to htp:// zamiast http://).

Upewnij się, że adresy URL wymienione w mapie witryny są odpowiednio zakodowane i zawierają poprawne znaki zmiany znaczenia. Sprawdź je pod kątem wszelkich nieprawidłowych znaków, takich jak np. spacja czy cudzysłów. Możesz również skopiować adres URL do przeglądarki, aby sprawdzić, czy przeglądarka może go rozpoznać i załadować stronę.

Nieprawidłowy adres URL w pliku indeksu map witryny: niepełny adres URL

Plik indeksu map witryny nie podaje pełnych adresów URL dla każdego wymienionego w nim pliku mapy witryny. Pliki podane w indeksie map witryny są wyszukiwane w tym samym katalogu. Jeśli np. plik indeksu map witryny jest w lokalizacji http://www.example.com/folder1/indeks_map_witryny.xml i zawiera wpis o mapie witryny mapa_witryny.xml (bez / na początku), to będziemy jej szukać w lokalizacji http://www.example.com/folder1/mapa_witryny.xml. Jeśli jej tam nie ma, pojawi się ten komunikat o błędzie.

Zaktualizuj plik indeksu map witryny, by zawierał pełną ścieżkę każdego wymienionego pliku mapy witryny, a potem prześlij go ponownie.

Nieprawidłowy XML: zbyt wiele tagów

Mapa witryny zawiera powielone tagi. Na przykład ten wpis spowodowałby błąd, bo tag <loc> pojawia się dwukrotnie:

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/page1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

Błąd zawiera informacje o tagu powodującym problemy i wierszu, w którym znajduje się ten tag. Usuń powielony tag, a potem ponownie prześlij mapę witryny.

Brak atrybutu XML

Tag w mapie witryny nie ma wymaganego atrybutu. Sprawdź mapę witryny i upewnij się, że nie brakuje w niej żadnych wymaganych atrybutów. Po poprawieniu wartości atrybutów ponownie prześlij mapę witryny.

Brak tagu XML

Co najmniej jeden wpis w mapie witryny nie ma wymaganego tagu. Informację o numerze wiersza znajdziesz w komunikacie o błędzie. Przeczytaj podstawowe informacje o mapach witryn, by dowiedzieć się więcej o wymaganych tagach.

Brak adresu URL miniatury

W co najmniej jednym wpisie o filmie brakuje adresu URL wskazującego obraz miniatury. Upewnij się, że wszystkie adresy URL miniatur zostały określone za pomocą tagu <video:thumbnail_loc>.

Brak tytułu filmu

W co najmniej jednym wpisie o filmie brakuje tytułu. Upewnij się, że każdy film w mapie witryny ma tytuł określony w tagu <video:title>

Nieprawidłowy format indeksu mapy witryny: zagnieżdżone indeksy mapy witryny

Co najmniej jeden wpis w pliku indeksu map witryn zawiera adres URL tego lub innego pliku indeksu map witryn. Plik indeksu map witryn nie może wskazywać innych plików indeksu, a tylko pliki map witryn.

Usuń wszystkie wpisy wskazujące pliki indeksu map witryn, a potem ponownie prześlij mapę witryny.

Błąd analizy składni

Nie możemy zanalizować pliku XML mapy witryny.

Częstą przyczyną jest brak kodu zmiany znaczenia znaku w adresie URL. Tak jak w przypadku wszystkich plików XML, wszelkie wartości danych (w tym adresy URL) muszą zawierać kody zmiany znaczenia encji przy określonych znakach, takich jak &, ', ", < czy >. Upewnij się, że adresy URL zawierają poprawne kody zmiany znaczenia.

Tymczasowy błąd

W naszym systemie wystąpił chwilowy problem, który uniemożliwił przetworzenie mapy witryny. Zwykle w przypadku tego błędu nie musisz ponownie przesyłać mapy witryny. Google spróbuje pobrać ją później. Jeśli po kilku godzinach błąd nadal występuje, prześlij mapę witryny ponownie.

Zbyt wiele map witryny w pliku indeksu

Plik indeksu zawiera ponad 50 000 map witryny. Podziel indeks na wiele plików indeksu zawierających nie więcej niż 50 000 map witryny każdy.

Zbyt wiele adresów URL w mapie witryny

Mapa witryny zawiera ponad 50 000 adresów URL. Podziel mapę witryny na większą liczbę plików, z których każdy będzie zawierał maksymalnie 50 000 adresów URL. Do zarządzania mapami witryn możesz użyć pliku indeksu.

Nieobsługiwany format

Format Twojej mapy witryny nie jest nieobsługiwany.

Oto niektóre typowe błędy w plikach XML:

 • Twoja mapa witryny musi zawierać odpowiedni nagłówek. Jeśli mapa witryny zawiera np. informacje o filmach, jej nagłówek powinien wyglądać następująco:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • Przestrzeń nazw w nagłówku musi mieć adres "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (nie .9).
 • Wszystkie atrybuty XML muszą być ujęte w pojedynczy (') lub podwójny (") cudzysłów prosty (a nie drukarski). Programy do edycji tekstu, takie jak Microsoft Word, mogą wstawiać cudzysłowy drukarskie.

Niezgodność ścieżki: brak prefiksu www

Ścieżka mapy witryny nie zawiera przedrostka www (np. http://example.com/mapa_witryny.xml), ale adresy URL wymienione w mapie go mają (np. http://www.example.com/moj_plik.html).

Zmodyfikuj mapę witryny, usuwając przedrostek „www” ze wszystkich adresów URL, by zapewnić zgodność z lokalizacją mapy witryny.

Niezgodność ścieżki: zawiera prefiks www

Ścieżka mapy witryny zawiera przedrostek www (na przykład http://www.example.com/mapa_witryny.xml), ale adresy URL wymienione w mapie go nie mają (np. http://example.com/moj_plik.xml).

Zmodyfikuj mapę witryny, dodając przedrostek „www” do wszystkich adresów URL, by zapewnić zgodność z lokalizacją mapy witryny.

Nieprawidłowa przestrzeń nazw

Element główny mapy witryny nie wskazuje prawidłowej przestrzeni nazw, została ona niepoprawnie zadeklarowana, zawiera błąd ortograficzny lub błędny adres URL.

Upewnij się, że przestrzeń nazw Twojego typu pliku jest prawidłowo określona. Na przykład:

 • Plik mapy witryny: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 • Plik mapy witryny wideo: xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
 • Plik indeksu mapy witryny: <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 • Inne typy map witryny...

Wiodąca spacja

Mapa witryny zaczyna się od wiodącej spacji zamiast deklaracji przestrzeni nazw. Pliki XML muszą zaczynać się od deklaracji XML określającej zastosowaną wersję języka XML.

Ten błąd nie uniemożliwia Google przetworzenia mapy witryny, ale warto usunąć tę spację, by plik był zgodny ze standardem XML, a komunikat o błędzie już się nie pojawiał.

Błąd HTTP [kod]

Podczas próby pobrania przez Google mapy witryny wystąpił błąd HTTP. Ten komunikat zawiera otrzymany kod stanu (na przykład 404). Upewnij się, że podany URL mapy witryny jest prawidłowy oraz że mapa witryny znajduje się w tej lokalizacji. Następnie prześlij ją ponownie.

Za duża miniatura

Obraz miniaturki filmu określony w mapie witryny jest za duży. Zmień rozmiar miniaturki filmu na 160 x 120 pikseli. Zaktualizuj dane w mapie witryny, a potem prześlij ją ponownie. Więcej informacji o dodawaniu wpisów o filmach do mapy witryny

Za mała miniatura

Obraz miniaturki filmu określony w mapie witryny jest za mały. Zmień rozmiar miniaturki filmu na 160 x 120 pikseli. W razie potrzeby zaktualizuj mapę witryny. Więcej informacji o dodawaniu wpisów o filmach do mapy witryny

Lokalizacje filmu i strony odtwarzania są takie same

W mapie witryny wideo adres URL filmu nie może być taki sam jak URL odtwarzacza. Jeśli używasz zarówno tagu <video:player_loc>, jak i <video:content_loc>, adresy URL muszą być różne. Więcej informacji o dodawaniu wpisów o filmach do mapy witryny

Wydaje się, że URL lokalizacji filmu jest adresem URL strony odtwarzania

W mapie witryny wideo adres URL <video:content_loc> wskazuje stronę, na której jest hostowany odtwarzacz. Więcej informacji o dodawaniu wpisów o filmach do mapy witryny

Mapa witryny zawiera URL-e blokowane przez plik robots.txt

Google nie może uzyskać dostępu do mapy witryny lub wymienionych w niej treści, ponieważ są one blokowane przez plik robots.txt. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by sprawdzić, który plik jest blokowany, a następnie zmodyfikuj polecenia w pliku robots.txt, by Googlebot mógł odczytać adres.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?