Zarządzanie mapami witryn przy użyciu raportu Mapy witryn

Korzystając z raportu Mapy witryn, możesz informować Google o nowych mapach witryn swojej usługi, wyświetlać historię przesyłania map witryn i sprawdzać ewentualne błędy napotkane przez Google podczas analizowania przesłanych map.

Otwórz raport Mapy witryn

 

Co to jest mapa witryny? Czy potrzebuję tego raportu?

Mapa witryny to plik w Twojej witrynie informujący Google o jej stronach, o których powinniśmy wiedzieć.

 • Jeśli korzystasz z usługi hostingu WWW, np. Squarespace lub Wix, prawdopodobnie będzie ona zarządzać mapą Twojej witryny. W takim przypadku nie musisz tworzyć własnej mapy witryny ani korzystać z tego raportu. Poszukaj informacji o mapach witryn u swojego dostawcy usług hostingowych.
 • Jeśli masz małą witrynę (mniej niż 100 stron), w której można otworzyć dowolną stronę, klikając co najmniej 1 link na stronie głównej, prawdopodobnie nie musisz używać mapy witryny ani tego raportu. W takim przypadku po prostu poproś o zindeksowanie swojej strony głównej (chyba że, jak wspomnieliśmy wcześniej, korzystasz z usług hostingowych – wtedy nie musisz niczego robić).

Więcej informacji o mapach witryny

Zarządzanie swoimi mapami witryn

Interfejs Sitemaps API
Do zarządzania mapami witryn możesz też używać interfejsu Search Console Sitemaps API. Udostępnia on te same funkcje i informacje co ten raport.
Przesyłanie mapy witryny
„Przesłanie” mapy witryny oznacza wskazanie Google miejsca, w którym plik znajduje się w Twojej witrynie. Nie możesz dosłownie przesłać mapy witryny do Google.

Aby przesłać nową mapę witryny do zindeksowania:

 1. Aby przesłać mapę witryny za pomocą raportu Mapy witryn, musisz mieć uprawnienia właściciela usługi. Jeśli nie masz uprawnień właściciela, zamiast przesyłać mapę witryny w tym raporcie, możesz umieścić ją na liście w pliku robots.txt.
 2. Opublikuj mapę witryny w swojej witrynie.
  • Mapa witryny musi być w jednym z akceptowanych formatów. Przestrzegaj wskazówek dotyczących mapy witryny w zakresie składni, lokalizacji pliku itd.
  • Zalecamy umieszczenie mapy witryny w katalogu głównym witryny, ale jeśli korzystasz z usługi hostingu witryn (np. Blogger, Wix czy GoDaddy), zapoznaj się z dokumentacją tej usługi, aby dowiedzieć się, gdzie i jak opublikować mapę witryny (i czy jest to konieczne).
  • Aby utworzyć mapę witryny i przetestować ją pod kątem błędów składni, użyj generatora map witryn w formacie XML.
 3. Sprawdź, czy mapa witryny jest dostępna dla Google. Mapa witryny musi być dostępna dla Googlebota i nie może wymagać żadnego logowania. Aby sprawdzić, czy te warunki zostały spełnione, możesz przetestować adres URL wersji opublikowanej i sprawdzić, czy pobranie strony zakończyło się powodzeniem.
 4. Otwórz raport Mapy witryn, skopiuj URL przetestowany w kroku 3, wklej go w polu Dodaj nową mapę witryny w raporcie Mapy witryn i kliknij Prześlij.
 5. Mapa witryny powinna zostać pobrana natychmiast. Zindeksowanie zawartych w niej adresów URL może jednak zająć trochę czasu, a poza tym, w zależności od rozmiaru witryny, aktywności, ruchu i innych czynników, niektóre adresy URL z mapy mogą nie zostać zindeksowane.
 6. Jeśli stan mapy witryny jest inny niż Sukces, kliknij wiersz w raporcie, aby znaleźć szczegółowe informacje o niepowodzeniu, i przeczytaj sekcję o błędach poniżej.

Co pewien czas sprawdzaj, czy Google może pobierać i przetwarzać Twoje mapy witryn.

Ponowne przesyłanie mapy witryny

Jeśli mapa witryny zostanie zindeksowana, Google będzie ją okresowo indeksować ponownie w tempie niezwiązanym ze zwykłym indeksowaniem witryny.
Jeśli w mapie witryny wprowadzisz duże zmiany, możesz przesłać ją ponownie za pomocą nowej prośby. Jeśli jednak mapa witryny nie zawiera pilnych krytycznych aktualizacji, zaczekaj, aż Google przetworzy ją zgodnie z harmonogramem indeksowania.
Jeśli nie uda się pobrać mapy witryny po otrzymaniu pierwszego żądania ani później w ramach zaplanowanego ponownego indeksowania, Google będzie ponawiać próby przez kilka dni. Jeśli mapa witryny wciąż będzie niedostępna lub będzie zawierać błędy krytyczne, próby jej pobrania zostaną wstrzymane. W takim przypadku rozwiąż problem i ponownie prześlij mapę witryny za pomocą nowej prośby. W raporcie widoczny jest stan ostatniego indeksowania każdej prośby.

Usuwanie mapy witryny

Usunięcie mapy witryny usuwa ją z tego raportu, ale Google nie zapomina jej samej ani żadnych zawartych w niej adresów URL. Jeśli chcesz, żeby robot Google przestał odwiedzać adresy URL z mapy witryny, musisz użyć reguły w pliku robots.txt.

Aby usunąć mapę witryny z raportu:

 1. W tabeli w głównym raporcie Mapy witryn znajdź i kliknij mapę, którą chcesz usunąć.
 2. Na stronie szczegółów mapy witryny kliknij przycisk dodatkowych opcji Więcej.
 3. Kliknij Usuń mapę witryny.
 4. Aby uniemożliwić Google dalsze odczytywanie mapy witryny i zawartych w niej adresów URL, skorzystaj z dowolnej z tych metod:

Harmonogram indeksowania mapy witryny

Google spróbuje zindeksować mapę witryny, gdy tylko ją prześlesz. Jeśli to się uda, mapa witryny będzie nadal indeksowana ponownie w tempie niezależnym od harmonogramu indeksowania witryny.

Jeśli nie uda się pobrać ani przeanalizować mapy witryny, Google będzie ponawiać próby przez kilka dni. Jeśli wciąż będą się one kończyć niepowodzeniem, zostaną wstrzymane. Problemy dotyczące poszczególnych adresów URL w mapie witryny nie uniemożliwiają robotom Google jej dalszego odczytu, o ile tylko mapa jest dostępna do pobrania i odczytania.

Odczytywanie raportu

 1. Na głównej stronie raportu Mapy witryn możesz sprawdzić stan żądań Google w przypadku wszystkich map witryn przesłanych za pomocą tego raportu lub interfejsu API. Raport pokazuje stan ostatniego żądania dotyczącego każdej mapy witryny. Każda mapa witryny ma jedną z tych wartości wskazujących stan ostatniego żądania:
  1. Sukces: mapa witryny została pobrana i odczytana bez błędów.
  2. Nie udało się pobrać: nie udało się pobrać mapy witryny.
  3. W witrynie wystąpiły błędy: X: udało się pobrać i częściowo odczytać mapę witryny, ale wystąpiły błędy.
 2. Kliknij konkretną mapę witryny, aby wyświetlić stronę z informacjami o niej i żądaniu.
  • Jeśli na stronie z informacjami widzisz komunikat Nie udało się odczytać mapy witryny, oznacza to, że pobieranie nie powiodło się z jednego z tych powodów, jak pokazano na stronie z informacjami. Aby zobaczyć więcej szczegółów, rozwiń sekcję poniżej błędu. Spróbuj rozwiązać problem i ponownie prześlij mapę witryny do raportu. Jeśli kilka prób pobrania mapy witryny zakończy się niepowodzeniem, Google nie będzie kontynuować prób jej odczytania.
  • Jeśli na stronie z informacjami widzisz komunikat Mapa witryny może zostać odczytana, ale zawiera błędy, na stronie z informacjami o niej zobaczysz listę błędów. Aby zobaczyć więcej informacji o błędzie, rozwiń sekcję poniżej tego błędu. Więcej informacji o tych błędach i sposobach ich rozwiązywania

Ważne:

 • Ten raport pokazuje tylko mapy witryn przesłane za pomocą niego samego lub interfejsu API. Nie wyświetlają się w nim żadne mapy witryn wykryte przez nas dzięki odniesieniom w pliku robots.txt lub przy użyciu innych metod. Jednak nawet wtedy, gdy mapa witryny została już odkryta przez Google w inny sposób, możesz ją przesłać za pomocą tego raportu, aby monitorować wskaźniki powodzenia i błędów.
 • W tym raporcie są widoczne tylko mapy witryn należące do aktualnej usługi. Jeśli nie widzisz oczekiwanej mapy witryny, sprawdź, czy nie mylisz usług http/https lub www / innych niż www.
 • Jeśli kilka prób pobrania mapy witryny zakończy się niepowodzeniem, Google nie będzie kontynuować prób jej odczytania. Popraw błędy i ponownie prześlij mapę witryny.
 • Jeśli Google odczyta mapę witryny, zapamięta zawarte w niej informacje. Późniejsza próba odczytu mapy witryny zakończona powodzeniem lub niepowodzeniem nie spowoduje, że Google „zapomni” informacje z poprzednich odczytów. Jednak nowe informacje o danym adresie URL zastąpią starsze informacje o tym samym adresie.
 • W mapie witryny można uwzględniać adresy URL obrazów, filmów i wiadomości. W raporcie nie są jednak obecnie wyświetlane żadne dane dla tych typów adresów.
 • Raport może zawierać maksymalnie 1000 przesłanych próśb. Możesz ich przesłać więcej, ale widoczne będzie tutaj tylko 1000 (nie są one wyświetlane w kolejności przesyłania). Obecnie nie ma możliwości zobaczenia w Search Console dodatkowych próśb.

 

Dla każdej mapy witryny są wyświetlane te informacje:

URL mapy witryny
Dokładny adres URL podany podczas przesyłania mapy witryny. Przekierowania nie są śledzone. Tutaj wyświetlane są tylko mapy witryn przesłane z poziomu tego raportu lub interfejsu API.
Typ
Typ mapy witryny. Możliwe wartości:
Przesłano
Data ostatniego przesłania mapy witryny do Google za pomocą tego raportu.
Ostatni odczyt
Moment ostatniego pobrania mapy witryny przez Google. Widoczny tylko wtedy, gdy mapa witryny została pobrana przez Google.
Stan
Stan ostatniego indeksowania. Możliwe wartości:
 • Sukces: mapa witryny została załadowana i przetworzona bez błędów. Wszystkie zawarte w niej adresy URL zostaną umieszczone w kolejce do indeksowania.
 • Zawiera błędy: mapa witryny może zostać pobrana, ale zawiera co najmniej 1 błąd. Wszystkie adresy URL uzyskane w ramach analizy mapy witryny bez błędów zostaną umieszczone w kolejce do indeksowania. Kliknij mapę witryny w tabeli, aby wyświetlić listę błędów i więcej szczegółów. Poniżej znajdziesz pełne opisy błędów analizy
 • Nie udało się pobrać: z jakiegoś powodu nie udało się pobrać mapy witryny. Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z pobieraniem.
Wykryte strony
Liczba adresów URL stron uzyskanych w wyniku analizy mapy witryny. Jeśli mamy do czynienia z indeksem mapy witryny, jest to liczba wszystkich adresów URL we wszystkich zawartych w nim podrzędnych mapach witryny. Duplikaty adresów URL są liczone tylko raz. Nie możemy zagwarantować, że URL strony wykryty w mapie witryny został lub zostanie zeskanowany albo zindeksowany przez Google. Aby zobaczyć, ile adresów URL z danej mapy zostało zindeksowanych, możesz przefiltrować raport Indeksowanie stron według mapy witryny.
Wykryte filmy
Liczba adresów URL filmów uzyskanych w wyniku analizy mapy witryny. Nie możemy zagwarantować, że te adresy URL zostały lub zostaną zeskanowane albo zindeksowane przez Google. Aby zobaczyć, ile adresów URL stron z tej mapy zawiera film, który został zindeksowany, możesz przefiltrować raport indeksowania stron z filmami według mapy witryny. Pamiętaj, że Search Console wskazuje, czy na stronie został zindeksowany inny URL filmu niż ten podany w mapie witryny. W wymienionej tutaj mapie witryny będzie dostępny link do raportu indeksowania stron z filmami, jeśli zawiera on jakiekolwiek strony z filmami, które zostały zindeksowane przez Google.
Zobacz stan w indeksie
Kliknij, aby otworzyć raport pokazujący stan w indeksie wszystkich adresów URL z tej mapy witryny. W przypadku indeksu map witryny zawiera on wszystkie adresy URL wymienione w podrzędnych mapach witryn, które zostały już zindeksowane.

 

Co zrobić, jeśli mapy witryny nie ma na liście?

Oto kilka powodów, dla których Twoja mapa witryny może nie być widoczna w raporcie:

 • Mapa witryny należy do innej usługi. Mapy witryn powiązane z jedną usługą nie będą widoczne w innej usłudze. Dlatego map witryn przesłanych dla witryny http://example.com nie widać w raporcie Mapy witryn dotyczącym witryn http://m.example.com ani https://example.com. Aby rozwiązać ten problem, dodaj wszystkie wersje swojej witryny.
 • Mapa witryny nie została przesłana za pomocą tego raportu ani interfejsu API. Na liście widoczne są tylko mapy witryn przesłane z poziomu tego raportu lub interfejsu Search Console API. Mapy witryn wykryte lub przesłane przy użyciu innych metod nie będą widoczne, nawet jeśli Google może je odnaleźć i odczytać.

Błędy mapy witryny

Raport Mapy witryn obejmuje te rodzaje błędów. Lista nie jest kompletna, ale jest wystarczająco długa i zawiera większość błędów, które możesz zobaczyć.

Błędy pobierania mapy witryny
Jeśli na głównej stronie raportu Mapy witryn stan mapy witryny to Nie można pobrać, oznacza to, że robot Google nie mógł pobrać pliku mapy witryny. Istnieje kilka możliwych przyczyn tej sytuacji:
 • Mapa witryny jest zablokowana przez plik robots.txt. Podczas pobierania map witryn Google przestrzega instrukcji z pliku robots.txt. Musisz usunąć regułę, która uniemożliwia Google pobranie mapy witryny.
 • Podjęliśmy ręczne działania dotyczące Twojej witryny. Mapy witryn nie są odczytywane, jeśli względem określonej witryny zostały podjęte ręczne działania i problem nie został rozwiązany. Sprawdź raport Ręczne działania. Rozwiąż problem i ponownie prześlij mapę witryny.
 • Adres URL podany w mapie witryny jest nieprawidłowy (błąd HTTP 404: pod podanym adresem nie znaleziono mapy witryny). Spróbuj otworzyć taką stronę w przeglądarce, aby sprawdzić, czy istnieje.
 • Jakiś inny ogólny błąd: mogą wystąpić inne błędy, które uniemożliwiają Google pobranie mapy Twojej witryny, np. brak dostępności serwera. Niektóre z tych błędów mogą być przejściowe: odczekaj trochę i sprawdź, czy Google nadal napotyka dany błąd podczas kolejnych prób indeksowania.
 • Zapotrzebowanie na indeksowanie mapy witryny jest niewielkie. Im wyższa jakość treści witryny, tym większe jest zapotrzebowanie na indeksowanie. Więcej informacji o tworzeniu treści wysokiej jakości

Debugowanie błędów pobierania

 1. Kliknij mapę witryny na liście, aby wyświetlić szczegółowe informacje o ostatnim żądaniu pobierania.
 2. Kliknij nazwę błędu na stronie z informacjami, aby dowiedzieć się o nim więcej.
 3. Potwierdź błąd w narzędziu do sprawdzania adresów URL:
  1. Skopiuj adres URL mapy witryny ze strony z informacjami w raporcie Mapy witryn.
  2. Wklej ten URL do narzędzia do sprawdzania adresów URL i naciśnij Enter.
  3. W narzędziu do sprawdzania adresów URL kliknij Test wersji opublikowanej.
  4. Rozwiń sekcję Dostępność strony, aby sprawdzić, dlaczego Google nie może pobrać mapy witryny. Informacje o wszystkich polach znajdziesz tutaj, ale przede wszystkim trzeba sprawdzić te pola: Czy skanowanie jest dozwolone = „Tak”, Pobranie strony = „Udało się”.
Błędy analizy mapy witryny

Podczas przetwarzania pobranej mapy witryny mogą wystąpić te błędy:

Adresy URL są niedostępne

Podczas próby zindeksowania przez Google adresu URL z mapy witryny wystąpił błąd. Sprawdź URL z mapy witryny, używając narzędzia do sprawdzania adresów URL, i upewnij się, że jest on dostępny dla Google.

Nieodwiedzone adresy URL

Google nie może zindeksować wszystkich adresów URL zawartych w mapie witryny. Poniżej opisujemy możliwe przyczyny takiej sytuacji.

 • Adres URL powoduje zbyt wiele przekierowań, by roboty indeksujące Google mogły je prześledzić. Zalecamy zastąpienie wszystkich przekierowań w mapach witryn adresami URL, które powinny zostać zindeksowane.
  • Jeśli zawsze korzystasz z przekierowania z jednej strony na inną, użyj trwałego przekierowania.
  • Unikaj metaodświeżania i przekierowań JavaScript.
 • Robot Google ma problemy ze względnymi adresami URL w Twojej mapie witryny. W miarę możliwości używaj linków bezwzględnych (pełnych) zamiast względnych. Na przykład w linku do innej strony swojej witryny użyj adresu https://www.example.com/moja_strona.html zamiast tylko moja_strona.html.

Niedozwolony adres URL

Mapa witryny zawiera adresy URL, które są na wyższym poziomie lub w innej domenie niż plik mapy witryny.

Wyższy poziom: jeśli mapa witryny znajduje się pod adresem http://www.example.com/moja_witryna/mapa_witryny.xml, nie może zawierać tych adresów URL:

 • http://www.example.com/ – jest na wyższym poziomie niż mapa witryny;
 • http://www.example.com/Twoja_witryna/ – jest w katalogu równorzędnym do katalogu mapy witryny (aby go otworzyć, trzeba najpierw przejść na wyższy poziom).

Inna domena: sprawdź też, czy wszystkie adresy URL zaczynają się taką samą domeną jak lokalizacja mapy witryny. Jeśli np. mapa witryny ma adres http://www.example.com/mapa_witryny.xml, nie może zawierać tych adresów URL:

 • http://example.com/ – brak „www”,
 • www.example.com/ – brak „http”,
 • https://www.example.com/ – ma określenie protokołu „https” zamiast „http”.

Błąd kompresji

Podczas próby zdekompresowania przez Google pliku mapy witryny wystąpił błąd. Jeszcze raz skompresuj mapę witryny (np. narzędziem gzip), umieść ją w swojej witrynie i ponownie zgłoś.

Pusta mapa witryny

Twoja mapa nie zawiera żadnych adresów URL. Sprawdź ją i dopilnuj, by nie była pusta.

Błąd rozmiaru pliku mapy witryny: Twoja mapa witryny przekracza maksymalny rozmiar pliku.

Rozmiar mapy witryny po zdekompresowaniu przekracza 50 MB. Jeśli mapa Twojej witryny przekracza dopuszczalny rozmiar, podziel ją na kilka mniejszych i wymień je w pliku indeksu map witryn. Następnie prześlij plik (lub pliki) indeksu map witryn.

Nieprawidłowa wartość atrybutu

Do atrybutu tagu XML została przypisana nieprawidłowa wartość. Sprawdź, czy w mapie witryny zostały podane tylko dozwolone atrybuty i czy przypisane do nich wartości zgadzają się z jej specyfikacjami. Sprawdź, czy zapis atrybutów i wartości nie zawiera błędów pisowni.

Nieprawidłowa data

Mapa witryny zawiera co najmniej 1 nieprawidłową datę. Data może być podana w niewłaściwym formacie lub mieć nieprawidłową wartość. Daty muszą być zapisane przy użyciu kodowania W3C Datetime, w którym można pominąć godzinę. Upewnij się, że daty są w jednym z tych formatów W3C Datetime:

2005-02-21 
2005-02-21T18:00:15+00:00

Określenie godziny jest opcjonalne (wartość domyślna to 00:00:00S). Jeśli godzina zostanie określona, należy również podać strefę czasową.

Nieprawidłowa wartość tagu

Mapa witryny zawiera co najmniej jeden tag z nieprawidłową wartością. Sprawdź specyfikacje danego typu mapy witryny (indeks, zwykła mapa, mapa witryny wideo itp.).

Nieprawidłowy adres URL

Adres URL w mapie witryny jest nieprawidłowy. Być może zawiera nieobsługiwane znaki (np. spację, cudzysłów itp.) lub ma nieprawidłowy format (np. określenie protokołu to htp:// zamiast http://).

Upewnij się, że adresy URL podane w mapie witryny są odpowiednio zakodowane i zawierają prawidłowe znaki zmiany znaczenia. Sprawdź je pod kątem wszelkich nieprawidłowych znaków, takich jak np. spacja czy cudzysłów. Możesz również skopiować adres URL do przeglądarki, aby sprawdzić, czy przeglądarka może go rozpoznać i załadować stronę.

Nieprawidłowy adres URL w pliku indeksu map witryny: niepełny adres URL

Plik indeksu map witryny nie podaje pełnych adresów URL dla każdego wymienionego w nim pliku mapy witryny. Pliki podane w indeksie map witryn są wyszukiwane w tym samym katalogu. Jeśli np. plik indeksu map witryn znajduje się w lokalizacji http://www.example.com/folder1/indeks_map_witryny.xml i zawiera wpis o mapie witryny mapa_witryny.xml (bez znaku „/” na początku), to będziemy jej szukać w lokalizacji http://www.example.com/folder1/mapa_witryny.xml. Jeśli jej tam nie ma, pojawi się ten komunikat o błędzie.

Zaktualizuj plik indeksu map witryn, aby zawierał pełną ścieżkę każdego wymienionego pliku mapy witryny, a potem prześlij go ponownie.

Nieprawidłowy XML: zbyt wiele tagów

Mapa witryny zawiera powielone tagi. Na przykład ten wpis spowodowałby błąd, bo tag <loc> pojawia się dwukrotnie:

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/strona1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

Informacje o błędzie obejmują tag powodujący problemy i wiersz, w którym on występuje. Usuń powielony tag, a potem ponownie prześlij mapę witryny.

Brak atrybutu XML

Tag w mapie witryny nie ma wymaganego atrybutu. Sprawdź mapę witryny i upewnij się, że nie brakuje w niej żadnych wymaganych atrybutów. Po poprawieniu wartości atrybutów ponownie prześlij mapę witryny.

Brak tagu XML

Co najmniej 1 wpis w mapie witryny nie ma wymaganego tagu. Informację o numerze wiersza znajdziesz w komunikacie o błędzie. Więcej o wymaganych tagach dowiesz się z podstawowych informacji o mapach witryn.

Brak adresu URL miniatury

W co najmniej 1 wpisie o filmie brakuje adresu URL wskazującego obraz miniatury. Upewnij się, że wszystkie adresy URL miniatur zostały określone w tagach <video:thumbnail_loc>.

Brak tytułu filmu

W co najmniej 1 wpisie o filmie brakuje tytułu. Upewnij się, że każdy film w mapie witryny ma tytuł określony w tagu <video:title>.

Nieprawidłowy format indeksu map witryny: zagnieżdżone indeksy map witryny

Co najmniej 1 wpis w pliku indeksu map witryny zawiera adres URL tego lub innego pliku indeksu map witryny. Plik indeksu map witryn nie może wskazywać innych plików indeksu, a tylko pliki map witryn.

Usuń wszystkie wpisy wskazujące pliki indeksu map witryn, a potem ponownie prześlij mapę witryny.

Błąd analizy składni

Nie udało się przeanalizować pliku XML mapy witryny.

Częstą przyczyną jest brak kodu zmiany znaczenia znaku w adresie URL. Tak jak w przypadku wszystkich plików XML, wszelkie wartości danych (łącznie z adresami URL) muszą zawierać kody zmiany znaczenia encji w przypadku takich znaków jak & ' " < >. Upewnij się, że adresy URL zawierają prawidłowe kody zmiany znaczenia znaków.

Tymczasowy błąd

W naszym systemie wystąpił chwilowy problem, który uniemożliwił przetworzenie mapy witryny. Zwykle w przypadku tego błędu nie musisz ponownie przesyłać mapy witryny. Google spróbuje pobrać ją później. Jeśli po kilku godzinach błąd nadal występuje, prześlij mapę witryny ponownie.

Zbyt wiele map witryn

Plik indeksu zawiera ponad 50 tys. map witryny. Podziel indeks na wiele plików indeksu zawierających nie więcej niż 50 tys. map witryny każdy.

Zbyt wiele adresów URL

Mapa witryny zawiera ponad 50 tys. adresów URL. Podziel mapę witryny na większą liczbę plików, z których każdy będzie zawierał maksymalnie 50 tys. adresów URL. Do zarządzania mapami witryn możesz używać pliku ich indeksu.

Nieobsługiwany format

Format mapy witryny nie jest obsługiwany.

Oto niektóre typowe błędy w plikach XML:

 • Mapa witryny musi zawierać odpowiedni nagłówek. Jeśli mapa witryny zawiera np. informacje o filmach, jej nagłówek powinien wyglądać tak:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • Przestrzeń nazw w nagłówku musi mieć adres "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (a nie .9).
 • Wszystkie atrybuty XML muszą być ujęte w pojedynczy (') lub podwójny (") cudzysłów prosty (a nie drukarski). Programy do edycji tekstu, np. Microsoft Word, mogą automatycznie wstawiać cudzysłowy drukarskie.

Niezgodność ścieżki: brak prefiksu www

Ścieżka mapy witryny nie zawiera przedrostka www (np. http://example.com/mapa_witryny.xml), ale adresy URL wymienione w mapie go mają (np. http://www.example.com/moj_plik.html).

Zmień mapę witryny, usuwając przedrostek „www” ze wszystkich adresów URL, aby zapewnić zgodność z lokalizacją mapy witryny.

Niezgodność ścieżki: zawiera prefiks www

Ścieżka mapy witryny zawiera przedrostek www (np. http://www.example.com/mapa_witryny.xml), ale adresy URL wymienione w mapie go nie mają (np. http://example.com/moj_plik.xml).

Zmień mapę witryny, dodając przedrostek „www” do wszystkich adresów URL, aby zapewnić zgodność z lokalizacją mapy witryny.

Nieprawidłowa przestrzeń nazw

Element główny mapy witryny nie wskazuje prawidłowej przestrzeni nazw, została ona niepoprawnie zadeklarowana, zawiera błąd ortograficzny lub błędny adres URL.

Upewnij się, że przestrzeń nazw Twojego typu pliku jest prawidłowo określona. Przykład:

 • Plik mapy witryny: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 • Plik mapy witryny wideo: xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
 • Plik indeksu mapy witryny: <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 • Inne typy map witryny...

Wiodąca spacja

Mapa witryny zaczyna się od wiodącej spacji zamiast deklaracji przestrzeni nazw. Pliki XML muszą zaczynać się od deklaracji XML określającej zastosowaną wersję języka XML.

Ten błąd nie uniemożliwia Google przetworzenia mapy witryny, ale warto usunąć tę spację, aby plik był zgodny ze standardem XML, a komunikat o błędzie już się nie pojawiał.

Błąd HTTP [kod]

Podczas próby pobrania przez Google mapy witryny wystąpił błąd HTTP poziomu 400. Ten komunikat zawiera otrzymany kod stanu (np. 404). Upewnij się, że podany URL mapy witryny jest prawidłowy oraz że mapa witryny znajduje się w tej lokalizacji. Następnie prześlij ją ponownie.

Ogólny błąd HTTP

Znaleźliśmy inny błąd HTTP, którego tu nie opisaliśmy dokładniej. Rozwiń szczegóły, aby zobaczyć, jakiego rodzaju jest to błąd. Może to być również spowodowane błędem 404 (brak strony), który jest błędem pobierania.

Za duża miniatura

Obraz miniatury filmu określony w mapie witryny jest za duży. Zmień rozmiar miniatury filmu na 160 x 120 pikseli. Zaktualizuj dane w mapie witryny, a potem prześlij ją ponownie. Więcej informacji o dodawaniu wpisów o filmach do mapy witryny

Za mała miniatura

Obraz miniatury filmu określony w mapie witryny jest za mały. Zmień rozmiar miniatury filmu na 160 x 120 pikseli. W razie potrzeby zaktualizuj mapę witryny. Więcej informacji o dodawaniu wpisów o filmach do mapy witryny

Lokalizacje filmu i strony odtwarzania są takie same

W mapie witryny wideo adres URL filmu nie może być taki sam jak URL odtwarzacza. Jeśli używasz zarówno tagu <video:player_loc>, jak i tagu <video:content_loc>, adresy URL muszą być różne. Więcej informacji o dodawaniu wpisów o filmach do mapy witryny

Wydaje się, że URL lokalizacji filmu jest adresem URL strony odtwarzania

W mapie witryny wideo adres URL <video:content_loc> wskazuje stronę, na której jest hostowany odtwarzacz. Więcej informacji o dodawaniu wpisów o filmach do mapy witryny

Zbyt wiele adresów URL wiadomości

Plik mapy witryny zawiera więcej adresów URL niż wynosi limit (1000). Więcej informacji o dodawaniu wpisów o wiadomościach do mapy witryny

Brak tagu <publication>

Każdy URL w mapie witryny dla Wiadomości Google musi zawierać tag <publication>Więcej informacji o dodawaniu wpisów o wiadomościach do mapy witryny

Mapa witryny zawiera URL-e blokowane przez plik robots.txt

Google nie może uzyskać dostępu do mapy witryny lub wymienionych w niej treści, ponieważ są one blokowane przez plik robots.txt. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, aby sprawdzić, który plik jest blokowany, a następnie zmodyfikuj polecenia w pliku robots.txt, aby Googlebot mógł uzyskać do niego dostęp.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne