Správa souborů Sitemap pomocí přehledu souborů Sitemap

Pomocí přehledu souborů Sitemap můžete Google informovat o nových souborech Sitemap pro svou službu, zobrazit historii odesílání souborů Sitemap a zobrazit případné chyby, na které Google při analýze odeslaných souborů Sitemap narazil.

Otevřít přehled souborů Sitemap

 

Co je to soubor Sitemap? Potřebuji tento přehled?

Soubor Sitemap je soubor na webu se seznamem stránek, o kterých by podle vás měl Google vědět.

 • Pokud používáte hostingovou službu, například Squarespace nebo Wix, je možné, že soubor Sitemap spravuje za vás. V takovém případě nemusíte vytvářet svůj vlastní soubor Sitemap ani používat tento přehled. Informace o souborech Sitemap si vyhledejte v dokumentaci poskytovatele hostingových služeb.
 • Pokud máte malý web (méně než 100 stránek) a na každou stránku webu se lze dostat pomocí jednoho nebo více odkazů z domovské stránky, soubor Sitemap ani tento přehled pravděpodobně používat nemusíte. V takovém případě jednoduše požádejte o indexování domovské stránky. Jestliže používáte hostingovou službu (viz výše) nemusíte dokonce dělat vůbec nic.

Další informace o souborech Sitemap

Správa souborů Sitemap

Sitemaps API
Soubory Sitemap můžete spravovat také pomocí rozhraní Search Console Sitemap API. Rozhraní API poskytuje stejné funkce a informace jako tento přehled.
Odeslání souboru Sitemap
„Odesláním“ souboru Sitemap se myslí informování Googlu o tom, kde ho na vašem webu najde. Soubor Sitemap do Googlu ve skutečnosti nelze nahrát.

Postup odeslání nového souboru Sitemap k procházení:

 1. K odeslání souboru Sitemap pomocí přehledu souborů Sitemap je potřeba mít k příslušné službě oprávnění vlastníka. Pokud oprávnění vlastníka nemáte, místo odesílání pomocí tohoto přehledu můžete soubor Sitemap uvést v souboru robots.txt.
 2. Publikujte soubor Sitemap na svém webu.
  • Soubor musí být v některém z přijímaných formátů souborů Sitemap. Postupujte podle pokynů pro soubory Sitemap, v nichž najdete syntaxi, umístění souboru apod.
  • Doporučujeme umístit soubor Sitemap do kořenového adresáře webu. Pokud však používáte hostingovou službu (například Blogger, Wix nebo GoDaddy), měli byste si přečíst dokumentaci ke službě, v níž se dozvíte, kde a jak soubor Sitemap máte zveřejnit (a jestli je to vůbec potřeba).
  • Pomocí generátoru souborů Sitemap ve formátu XML vytvořte soubor Sitemap a otestujte, zda v něm nejsou chyby syntaxe.
 3. Otestujte, zda je soubor Sitemap pro Google dostupný. Soubor musí být přístupný pro Googlebota a nesmí být blokován žádostmi o přihlášení. Pokud chcete otestovat, zda má Googlebot k souboru Sitemap přístup, spusťte kontrolu živé adresy URL a podívejte se, zda načtení stránky bylo úspěšné.
 4. Otevřete přehled souborů Sitemap, zkopírujte adresu URL, kterou jste otestovali v kroku 3, vložte ji do sekce Přidat nový soubor Sitemap v přehledu souborů Sitemap a klikněte na Odeslat.
 5. Soubor Sitemap by se měl načíst okamžitě. Procházení adres URL uvedených v souboru Sitemap však může nějakou dobu trvat a v závislosti na velikosti, aktivitě a návštěvnosti webu a dalších faktorech Google nemusí projít všechny.
 6. Pokud stav souboru Sitemap není Úspěch, kliknutím na řádek v přehledu zobrazte podrobnosti o selhání a níže si o příslušných chybách přečtěte další informace.

Pravidelně kontrolujte, zda Google soubory Sitemap může načíst a zpracovat.

Opětovné odeslání souboru Sitemap

Pokud Google soubor Sitemap úspěšně prošel, bude ho pravidelně znovu procházet tempem, které nesouvisí s běžným procházením webu.
Pokud v souboru Sitemap provedete velké změny, můžete ho pomocí nové žádosti odeslat znovu. Pokud v souboru Sitemap nebyly provedeny zásadní aktualizace, které je třeba okamžitě zpracovat, nechte Google postupovat podle běžného rozvrhu procházení.
Pokud načtení souboru Sitemap selže (při první žádosti nebo při pozdějším naplánovaném procházení), bude se ho Google několik dní pokoušet projít znovu. Jestliže soubor Sitemap nadále nebude k dispozici nebo bude obsahovat kritické chyby, Google se ho přestane pokoušet projít. V takovém případě byste problém měli opravit a pomocí nové žádosti soubor Sitemap odeslat znovu. V přehledu je uveden stav posledního procházení pro každý požadavek.

Smazání souboru Sitemap

Smazáním soubor Sitemap odstraníte z tohoto přehledu, ale Google soubor Sitemap ani v něm uvedené adresy URL nezapomene. Pokud potřebujete, aby Google adresy URL uvedené v souboru Sitemap přestal navštěvovat, budete muset použít pravidlo v souboru robots.txt.

Smazání souboru Sitemap z přehledu:

 1. V tabulce v hlavním přehledu souborů Sitemap vyhledejte soubor Sitemap, který chcete smazat, a klikněte na něj.
 2. Na stránce s podrobnostmi o souboru Sitemap klikněte na tlačítko dalších možností Možnosti.
 3. Klikněte na Odstranit soubor Sitemap.
 4. Pokud chcete Googlu zabránit v dalším navštěvování souboru Sitemap nebo adres URL v něm uvedených, použijte pro soubor Sitemap nebo adresu URL stránky některou z následujících metod:

Rozvrh procházení souborů Sitemap

Google se soubor Sitemap pokusí projít ihned po odeslání. Pokud tento požadavek bude úspěšný, bude Google soubor Sitemap procházet znovu nezávisle na rozvrhu procházení webu.

Pokud se načtení souboru Sitemap nebo analýza nezdaří, bude se ho Google ještě několik dní snažit načíst a zpracovat. Pokud se tyto pokusy nezdaří, Google se danou adresu URL přestane pokoušet procházet. Problémy, které se týkají jednotlivých adres URL v souboru Sitemap, Googlu nezabrání ve čtení souboru Sitemap, pokud ho obecně lze načíst a přečíst.

Jak se v přehledu orientovat

 1. Na stránce přehledu souborů Sitemap nejvyšší úrovně je zobrazen stav žádostí Googlu o všechny soubory Sitemap odeslané pomocí tohoto přehledu nebo pomocí rozhraní API. Přehled zobrazuje stav poslední žádosti o každý soubor Sitemap. Každý soubor Sitemap bude mít jednu z následujících hodnot, která ukazuje stav poslední žádosti:
  1. Úspěch: Soubor Sitemap byl načten a přečten bez chyb.
  2. Nelze načíst: Google soubor Sitemap nemohl načíst.
  3. V souboru Sitemap bylo X chyb: Soubor Sitemap bylo možné načíst a částečně přečíst, ale došlo k chybám.
 2. Kliknutím na konkrétní soubor Sitemap zobrazíte stránku s podrobnostmi, která obsahuje informace o daném souboru Sitemap a žádosti.
  • Pokud se na stránce s podrobnostmi zobrazí zpráva Soubor Sitemap nelze přečíst, znamená to, že se načtení z jednoho z těchto důvodů nezdařilo (jak je uvedeno na stránce s podrobnostmi). Další podrobnosti zobrazíte rozbalením sekce pod chybou. Zkuste problém vyřešit a soubor Sitemap do přehledu odeslat znovu. Pokud se načtení souboru Sitemap nezdaří, Google to ještě několikrát zkusí, ale nakonec se ho přestane pokoušet přečíst.
  • Pokud je na stránce s podrobnostmi uvedeno Soubor Sitemap lze číst, ale obsahuje chyby, na stránce s podrobnostmi pro daný soubor Sitemap se zobrazí seznam chyb. Další podrobnosti o dané chybě zobrazíte rozbalením sekce pod chybou. Další informace o těchto chybách a o tom, jak je opravit

Důležité:

 • Tento přehled zobrazuje pouze soubory Sitemap, které jste odeslali pomocí tohoto přehledu nebo pomocí rozhraní API. Nezahrnuje soubory Sitemap, které jsme objevili pomocí odkazů v souboru robots.txt nebo jiným způsobem. I v případě, že Google již soubor Sitemap objevil jiným způsobem, jej však můžete odeslat pomocí tohoto přehledu, abyste mohli měřit míru úspěchu a chyb.
 • Přehled zahrnuje pouze soubory Sitemap v aktuální službě. Pokud nevidíte soubor Sitemap, který byste podle vás měli vidět, ujistěte se, zda jste nezaměnili služby http/https nebo služby s předponou www a bez ní.
 • Pokud soubor Sitemap nelze načíst ani po několika pokusech, Google se o to přestane pokoušet. Měli byste opravit chyby a odeslat soubor Sitemap znovu.
 • Pokud Google soubor Sitemap dokázal přečíst, zapamatuje si to. Pozdější neúspěch či úspěch při čtení souboru Sitemap nezpůsobí, že Google informace z předchozích čtení zapomene. Nové informace o adresách URL však přepíšou starší informace o stejných adresách URL.
 • V souboru Sitemap můžete odeslat adresy URL obrázků, videí nebo zpráv. V přehledu se však v současné době údaje pro tyto typy adres URL nezobrazují.
 • Přehled může obsahovat maximálně 1000 odeslaných žádostí. Můžete jich odeslat více, ale zde se jich zobrazí maximálně 1000 (a nezobrazují se v pořadí, ve kterém byly odeslány). Další žádosti v současné době v Search Console nijak zobrazit nelze.

 

Pro každý soubor Sitemap se zobrazují následující informace:

Adresa URL souboru Sitemap
Přesná adresa URL zadaná při odeslání souboru Sitemap. Přesměrování se nenásledují. Zde se zobrazují pouze soubory Sitemap, které byly odeslány pomocí tohoto přehledu nebo pomocí rozhraní API.
Typ
Typ souboru Sitemap. Možné hodnoty:
Odesláno
Datum, kdy byl soubor Sitemap pomocí tohoto přehledu naposledy odeslán do Googlu.
Poslední čtení
Čas posledního zpracování souboru Sitemap Googlem. Je uveden pouze v případě, že se Googlu soubor Sitemap podařilo načíst.
Stav
Stav posledního procházení. Možné hodnoty:
 • Úspěch: Soubor Sitemap byl úspěšně načten a zpracován a nedošlo k žádným chybám. Všechny adresy URL byly zařazeny do fronty k procházení.
 • Obsahuje chyby: Soubor Sitemap bylo možné načíst, ale je v něm alespoň jedna chyba. Všechny adresy URL, které se analýzou souboru Sitemap podařilo bez chyby získat, budou zařazeny do fronty k procházení. Kliknutím na soubor Sitemap v tabulce zobrazíte seznam chyb s dalšími podrobnostmi. Úplné popisy chyb analýzy naleznete níže
 • Nelze načíst: Soubor Sitemap z nějakého důvodu nelze načíst. Přečtěte si, jak odstranit problémy s načtením.
Objevené stránky
Počet adres URL stránek, které byly ze souboru Sitemap analyzovány. V případě indexů souborů Sitemap se jedná o počet všech adres URL ve všech podřízených souborech Sitemap. Duplicitní adresy URL se započítávají pouze jednou. Nelze zaručit, že adresu URL objevenou v souboru Sitemap Google prošel či indexoval nebo že tak v budoucnu učiní. Přehled indexování stránek můžete filtrovat podle souboru Sitemap a podívat se, kolik adres URL stránek v tomto souboru Sitemap bylo indexováno.
Objevená videa
Počet adres URL videí, které byly ze souboru Sitemap analyzovány. Nelze zaručit, že Google tyto adresy URL prošel či indexoval nebo že tak učiní v budoucnu. Přehled indexování stránek s videi můžete filtrovat podle souboru Sitemap a zjistit tak, kolik adres URL stránek v tomto souboru Sitemap obsahuje video, které bylo indexováno. Upozorňujeme, že pokud na stránce byla indexována jiná adresa URL, než je adresa URL videa uvedená v souboru Sitemap, Search Console to neuvádí. Zde uvedený soubor Sitemap bude odkazovat na přehled indexování stránek s videi, pokud obsahuje indexované stránky, které při procházení Googlem obsahovaly videa.
Zobrazit zahrnutí do indexu
Kliknutím otevřete přehled s informacemi o zahrnutí do indexu pro všechny adresy URL v tomto souboru Sitemap. U indexu souborů Sitemap obsahuje všechny adresy URL uvedené v podřízených souborech Sitemap, které již byly projity.

 

Můj soubor Sitemap není uveden

Zde je několik důvodů, proč soubor Sitemap v přehledu může chybět:

 • Nachází se v jiné službě. Soubory Sitemap spojené s jednou službou nejsou viditelné v jiné službě. Soubory Sitemap, které jste odeslali pro web http://example.com, nebudou vidět v přehledu souborů Sitemap pro web http://m.example.com ani https://example.com. Tento problém můžete vyřešit tak, že do svého účtu přidáte všechny verze webu.
 • Soubor Sitemap jste neodeslali pomocí tohoto přehledu ani pomocí rozhraní API. Jsou uvedeny pouze soubory Sitemap, které byly odeslány pomocí tohoto přehledu nebo pomocí rozhraní Search Console API. Soubory Sitemap nalezené nebo odeslané jiným způsobem zde zobrazeny nebudou ani v případě, že je Google dokáže najít a použít.

Chyby souboru Sitemap

V přehledu souborů Sitemap jsou hlášeny následující chyby. Tento seznam není úplný, ale je dostatečně dlouhý a pokrývá většinu chyb, na které byste mohli narazit.

Chyby při načítání souborů Sitemap
Pokud je na stránce nejvyšší úrovně přehledu souborů Sitemap u souboru Sitemap uveden stav Nelze načíst, znamená to, že se Googlu daný soubor Sitemap nepodařilo načíst. Tento stav může mít několik příčin:
 • Soubor Sitemap je blokován souborem robots.txt. Google při nahrávání souborů Sitemap respektuje soubor robots.txt. Je třeba odstranit pravidlo, které Googlu v načtení souboru Sitemap brání.
 • Proti vašemu webu je uplatněn ručně provedený zásah. Soubory Sitemap se nečtou, když je vůči webu uplatněn nevyřešený ručně provedený zásah. Podívejte se do přehledu Ruční zásahy. Odstraňte problém a odešlete soubor Sitemap znovu.
 • Adresa URL souboru Sitemap není správná (Chyba protokolu HTTP 404: na zadané adrese nebyl žádný soubor Sitemap nalezen). Zkuste navštívit adresu URL v prohlížeči a ověřit, zda existuje.
 • Nějaká jiná obecná chyba: Někdy mohou Googlu v načtení souboru Sitemap z vašeho webu zabránit jiné chyby, například nedostupnost serveru. Některé z těchto chyb mohou být dočasné. Počkejte chvíli a podívejte se, zda Google na chybu narazí i při pozdějších pokusech o procházení.
 • Po procházení tohoto souboru Sitemap je nízká poptávka. Čím vyšší je kvalita obsahu webu, tím vyšší je poptávka po procházení. Další informace o vytváření kvalitního obsahu

Ladění chyb načtení

 1. Kliknutím na soubor Sitemap v seznamu zobrazíte podrobnosti o poslední žádosti o načtení.
 2. Kliknutím na název chyby na stránce s podrobnostmi zobrazíte další podrobnosti o chybě.
 3. Zkontrolujte chybu v nástroji Kontrola adresy URL:
  1. Ze stránky s podrobnostmi v přehledu souborů Sitemap zkopírujte adresu URL souboru Sitemap.
  2. Adresu URL vložte do nástroje Kontrola adresy URL a stiskněte Enter.
  3. V nástroji Kontrola adresy URL klikněte na Živý test.
  4. Rozbalte sekci Dostupnost stránky a podívejte se, proč Google soubor Sitemap nedokáže načíst. Informace o všech polích najdete zde. V zásadě ale chcete vidět Je povoleno procházení? = „Ano“ a Načtení stránky = „Úspěšné“.
Chyby analýzy souboru Sitemap

Při zpracovávání načteného souboru Sitemap může dojít k následujícím chybám:

Adresy URL nejsou přístupné

Google při pokusu o procházení adresy URL v souboru Sitemap narazil na chybu. Adresu URL v souboru Sitemap zkontrolujte pomocí nástroje Kontrola adresy URL, abyste zjistili, zda je adresa URL pro Google dostupná.

Nesledované adresy URL

Google nemohl projít všechny adresy URL uvedené v souboru Sitemap. Zde jsou některé možné důvody:

 • Adresa URL obsahuje příliš mnoho přesměrování na to, aby je webové prohledávače Googlu mohly následovat. Adresy URL přesměrování v souborech Sitemap doporučujeme nahradit adresami URL, které se mají skutečně procházet.
  • Pokud z jedné stránky trvale přesměrováváte na jinou, použijte trvalé přesměrování.
  • Nepoužívejte přesměrování pomocí JavaScriptu nebo metaznaček refresh.
 • Google má problémy s relativními adresami URL v souboru Sitemap. Kde je to možné, používejte místo relativních odkazů absolutní nebo úplné odkazy. Při odkazování na jinou stránku svého webu například nepoužívejte adresu stranka.html, ale úplnou adresu www.example.com/stranka.html.

Adresa URL není povolena

Soubor Sitemap obsahuje adresy URL, které jsou na vyšší úrovni nebo v jiné doméně než soubor Sitemap.

Vyšší úroveň: Pokud se například soubor Sitemap nachází na adrese http://www.example.com/mujweb/sitemap.xml, následující adresy URL pro něj nejsou platné:

 • http://www.example.com/ – Adresa je na vyšší úrovni než soubor Sitemap.
 • http://www.example.com/web/ – Adresa je v jiném adresáři na stejné úrovni, jako je soubor Sitemap (pokud na ni chcete přejít, musíte nejdříve přejít o úroveň výše a poté níže).

Jiná doména: Zkontrolujte, zda všechny adresy URL začínají stejnou doménou jako umístění souboru Sitemap. Pokud je například soubor Sitemap na adrese http://www.example.com/sitemap.xml, následující adresy URL pro něj nejsou platné:

 • http://example.com/ – Chybí „www“.
 • www.example.com/ – Chybí „http“.
 • https://www.example.com/ – Využívá protokol HTTPS, nikoli HTTP.

Chyba komprimace

Google narazil na chybu při pokusu o dekomprimaci zkomprimovaného souboru Sitemap. Zkomprimujte soubor Sitemap znovu (například pomocí nástroje gzip), nahrajte jej na své stránky a odešlete znovu.

Prázdný soubor Sitemap

Soubor Sitemap neobsahuje žádné adresy URL. Zkontrolujte soubor Sitemap a zajistěte, aby nebyl prázdný.

Chyba velikosti souboru Sitemap: Soubor Sitemap překročil limit maximální velikosti souboru.

Soubor Sitemap je v dekomprimovaném stavu větší než 50 MB. Pokud velikost souboru Sitemap přesahuje limit, rozdělte jej na více menších souborů Sitemap, ty uveďte v indexech souborů Sitemap a odešlete indexy souborů Sitemap.

Neplatná hodnota atributu

Atributu značky XML jste přiřadili neplatnou hodnotu. Zkontrolujte soubor Sitemap a zajistěte, aby v něm byly uvedeny pouze povolené atributy a abyste přiřazovali pouze povolené hodnoty podle specifikací souborů Sitemap. Zkontrolujte, zda v atributech a hodnotách nemáte překlepy.

Neplatné datum

Soubor Sitemap obsahuje jedno nebo více neplatných dat. Důvodem může být, že je datum v nesprávném formátu nebo že je datum samo o sobě neplatné. Data musejí být zadána pomocí kódování data a času W3C (část udávající čas je možné vynechat). Ověřte, zda kalendářní data odpovídají jednomu z následujících formátů data a času W3C.

2005-02-21 
2005-02-21T18:00:15+00:00

Zadání času je nepovinné (výchozí hodnota času je 00:00:00Z), ale pokud jej zadáte, musíte zadat i časové pásmo.

Neplatná hodnota značky

Soubor Sitemap obsahuje jednu nebo více neplatných značek. Prostudujte si specifikace pro příslušný typ souboru Sitemap (index, standardní, video apod.).

Neplatná adresa URL

V souboru Sitemap je uvedena neplatná adresa URL. Tato chyba může být způsobena tím, že adresa obsahuje nepodporované znaky, jako jsou mezery nebo uvozovky, nebo je v nesprávném formátu (například htp:// namísto http://).

Zkontrolujte, zda jsou adresy URL uvedené v souboru Sitemap správně kódovány z hlediska čitelnosti a zda jsou správně escapovány. Zkontrolujte, zda adresy neobsahují nějaké nesprávné znaky, například mezery nebo uvozovky. Můžete také zkusit zkopírovat adresu URL do prohlížeče a ověřit, zda jí prohlížeč porozumí a načte stránku.

Neplatná adresa URL v indexu souborů Sitemap: neúplná adresa URL

Index souborů Sitemap neobsahuje úplnou adresu URL každého souboru Sitemap, který je v něm uveden. Soubory uvedené v indexu souborů Sitemap hledáme ve stejném adresáři, ve kterém se nachází soubory, na které odkazuje. Pokud se například index souborů Sitemap nachází na adrese http://www.example.com/slozka1/sitemap_index.xml a soubor Sitemap je v něm uveden ve tvaru sitemap.xml (bez lomítka na začátku), pokusíme se dotyčný soubor Sitemap najít na adrese http://www.example.com/slozka1/sitemap.xml. Pokud ho tam nenajdeme, zobrazí se tato chyba.

Aktualizujte index souborů Sitemap, aby obsahoval úplnou cestu ke každému uvedenému souboru Sitemap, a poté jej znovu odešlete.

Neplatný soubor XML: příliš mnoho značek

Soubor Sitemap obsahuje duplicitní značky. Tuto chybu by způsobil například následující záznam, ve kterém je značka <loc> uvedena dvakrát:

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/stranka1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

V chybě je uvedena problematická značka a číslo řádku. Odeberte duplicitní značku a poté soubor Sitemap znovu odešlete.

Chybějící atribut XML

Ve značce v souboru Sitemap chybí povinný atribut. Zkontrolujte soubory Sitemap a zajistěte, aby v nich nechyběly žádné povinné atributy. Až hodnoty atributů opravíte, znovu soubor Sitemap odešlete.

Chybějící značka XML

V jednom nebo více záznamech v souboru Sitemap chybí povinná značka. V chybové zprávě je uvedeno číslo řádku. Informace o povinných značkách najdete v základních informacích o souborech Sitemap.

Chybí adresa URL miniatury

U jedné nebo několika položek videí chybí adresa URL obrázku miniatury. Zajistěte, aby byly pomocí značek <video:thumbnail_loc> zadány adresy URL všech miniatur.

Chybí název videa

U jedné nebo několika položek videí chybí název. Zajistěte, aby byl u každého videa v soboru Sitemap uveden název pomocí značky <video:title>.

Nesprávný formát indexu souborů Sitemap: vnořené indexy souborů Sitemap

Jeden nebo více záznamů v indexu souborů Sitemap obsahuje vlastní adresu URL nebo adresu URL jiného indexu souborů Sitemap. V indexu souborů Sitemap nesmí být uvedeny další indexy souborů Sitemap, pouze soubory Sitemap.

Odeberte všechny záznamy odkazující na indexy souborů Sitemap a poté soubor Sitemap odešlete znovu.

Chyba analýzy

Google nedokázal analyzovat kód XML souboru Sitemap.

Tento problém bývá často způsoben neescapovaným znakem v adrese URL. Stejně jako u všech souborů XML musí být určité znaky (například symboly & ' " < >) ve všech datových hodnotách (včetně adres URL) zapsány pomocí entit. Zkontrolujte, zda jsou adresy URL správně escapovány.

Dočasná chyba

V našem systému nastal dočasný problém, který nám ve zpracování souboru Sitemap zabránil. Obecně platí, že když se zobrazí tato chyba, není nutné soubor Sitemap posílat znovu. Google se pokusí načíst soubor Sitemap znovu později. Pokud chyba bude zobrazena i po několika hodinách, zkuste soubor Sitemap odeslat znovu.

Příliš mnoho souborů Sitemap

V indexu souborů Sitemap je uvedeno více než 50 000 souborů Sitemap. Rozdělte index souborů Sitemap do více indexů a zkontrolujte, zda některý z nich neobsahuje více než 50 000 souborů Sitemap.

Příliš mnoho adres URL

Soubor Sitemap obsahuje více než 50 000 adres URL. Rozdělte soubor Sitemap do více souborů a ujistěte se, že žádný z nich neobsahuje více než 50 000 adres URL. Soubory Sitemap můžete spravovat také pomocí indexu souborů Sitemap.

Nepodporovaný formát

Soubor Sitemap není v podporovaném formátu.

Mezi běžné chyby ve formátu XML patří tyto:

 • Soubor Sitemap musí používat správné záhlaví. Pokud například soubor Sitemap obsahuje informace o videu, musí mít následující záhlaví:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • Obor názvů v záhlaví musí být "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (nikoli .9).
 • Všechny atributy XML musejí být uzavřeny buď v apostrofech ('), nebo v uvozovkách (") a tyto apostrofy či uvozovky musejí být přímé, nikoli oblé. Některé textové procesory, například aplikace Microsoft Word, mohou vložit oblé uvozovky.

Nesoulad cesty: Chybí předpona www

Cesta k souboru Sitemap neobsahuje předponu www (například http://example.com/sitemap.xml), ale adresy URL v souboru ano (například http://www.example.com/sitemap.xml).

Ze všech adres URL v souboru Sitemap odstraňte předpony www, aby adresy odpovídaly umístění souboru Sitemap.

Nesoulad cesty: Zahrnuje předponu www

Cesta k souboru Sitemap obsahuje předponu www (například http://www.example.com/sitemap.xml), ale adresy URL v souboru nikoli (například http://example.com/sitemap.xml).

Do všech adres URL v souboru Sitemap přidejte předpony www, aby adresy odpovídaly umístění souboru Sitemap.

Nesprávný jmenný prostor

Kořenový prvek vašeho souboru Sitemap neobsahuje správný jmenný prostor, případně je jmenný prostor deklarován nesprávně nebo obsahuje překlep či nesprávnou adresu URL.

Zajistěte, aby v typu souboru byl použit správný jmenný prostor. Příklad:

 • Soubor Sitemap: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 • Soubor Sitemap pro videa: xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
 • Index souborů Sitemap: <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 • Další typy souborů Sitemap

Prvním znakem je mezera

Soubor Sitemap začíná namísto deklarace oboru názvů mezerou. Soubory XML by měly začínat deklarací jazyka XML, která určuje použitou verzi jazyka XML.

Tato chyba Googlu ve zpracování souboru Sitemap nezabrání, ale je vhodné tyto mezery odstranit, aby soubor odpovídal standardu XML a tato chyba se již nezobrazovala.

Chyba protokolu HTTP [konkrétní kód]

Při pokusu o stažení souboru Sitemap obdržel Google chybu protokolu HTTP s kódem 4XX. Tato zpráva zobrazí kód stavu, který jsme obdrželi (například 404). Ověřte, zda je zadaná adresa URL souboru Sitemap správná a zda soubor Sitemap v daném umístění existuje. Poté soubor Sitemap znovu odešlete.

Všeobecná chyba HTTP

Google narazil na jinou chybu protokolu HTTP, než jsou zde uvedené konkrétnější chyby. Po rozbalení podrobností uvidíte, k jaké chybě došlo. Tato chyba může být způsobena také kódem 404 (stránka není přítomná), což je chyba načtení.

Příliš velká miniatura

Obrázek miniatury videa zadaný v souboru Sitemap je příliš velký. Upravte velikost obrázku miniatury videa na 160 × 120 pixelů. Aktualizujte soubor Sitemap a odešlete jej znovu. Další informace o přidání informací o videích do souboru Sitemap

Miniatura je příliš malá

Obrázek miniatury videa zadaný v souboru Sitemap je příliš malý. Upravte velikost obrázku miniatury videa na 160 × 120 pixelů. Pokud je to nutné, aktualizujte soubor Sitemap. Další informace o přidání informací o videích do souboru Sitemap

Umístění videa a stránky přehrávání je stejné

Adresa URL videa a adresa URL přehrávače v souboru Sitemap pro videa nesmí být stejná. Pokud zadáte adresu <video:player_loc><video:content_loc>, tyto adresy URL se musí lišit. Další informace o přidání informací o videích do souboru Sitemap

Adresa URL videa vypadá jako adresa URL stránky přehrávání

Zdá se, že adresa URL <video:content_loc> v souboru Sitemap pro videa odkazuje na stránku, na které je hostován přehrávač. Další informace o přidání informací o videích do souboru Sitemap

Příliš mnoho adres URL zpráv

Počet adres v souboru Sitemap překračuje námi specifikované maximum adres URL (1000). Další informace o přidání informací o zprávách do souboru Sitemap

Chybějící značka <publication>

Každá adresa URL v souboru Sitemap pro Zprávy musí mít značku <publication>Další informace o přidání informací o zprávách do souboru Sitemap

Soubor Sitemap obsahuje adresy URL, které jsou blokovány souborem robots.txt

Google nemá přístup k vašemu souboru Sitemap nebo k veškerému obsahu uvedenému v souboru Sitemap, protože je blokován souborem robots.txt. Pomocí nástroje Kontrola adresy URL zkontrolujte, který soubor je blokován, a upravte soubor robots.txt tak, abyste Googlebotu přístup umožnili.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka