Extra utökade sökresultat

Förutom vanliga utökade sökresultat har Google Sök stöd för en sorts mer interaktiva. förbättrade sökresultat, så kallade extra utökade sökresultat. Extra utökade sökresultat har ofta popupfönster eller andra avancerade interaktionsmöjligheter som ger en mer engagerande upplevelse. Här är till exempel ett popupfönster med ett extra utökat sökresultat för jobb som kan visas om användaren söker efter jobb i Mountain View:

Extra utökat sökresultat för jobb

Med extra utökade sökresultat kan användaren söka efter ett strukturerat dataobjekts olika egenskaper. Till exempel kan användaren söka efter recept på kycklingsoppa som innehåller mindre än 200 kalorier eller recept som tar mindre än en timme att tillaga.

Implementera extra utökade sökresultat

Extra utökade sökresultat är en delmängd av de utökade sökresultaten och implementeras med hjälp av strukturerad data. Vissa typer av utökade sökresultat är endast tillgängliga som extra utökade sökresultat (till exempel recept, jobb och evenemang). Andra typer av utökade sökresultat kan byggas ut till extra utökade söktyper genom att några egenskaper läggs till. Det bör framgå av dokumentationen av den aktuella resultattypen om och i så fall hur den kan byggas ut från ett vanligt utökat till ett extra utökat sökresultat.

Teknisk information och ett resultatgalleri finns här. För närvarande har extra utökade sökresultat inte markerats särskilt i dokumentationen men det kommer att ändras i framtiden.

Extra utökad sökning styrs av Google Söks rankningsalgoritm. Förutom att du måste lägga till korrekt strukturerad data på sidan måste du följa kvalitetsriktlinjerna så att Google kan indexera och rangordna sidorna korrekt.

Anmärkning om duplicerad strukturerad data: Strukturerad data dupliceras vanligen på många olika sidor på en webbplats, av goda skäl. Till exempel kan ett och samma jobb utlysas på flera ställen. Sådana dataobjekt skulle då ha en identisk beskrivning men olika platsvärden. Detta har vägts in i algoritmen för extra utökad sökning och följaktligen räknas den sortens objekt inte som dubbletter.

Typer av extra utökade sökresultat

Sökningar av följande typ har stöd för extra utökade resultat:

Kvalitetsriktlinjer för extra utökade sökresultat

En förutsättning för att extra utökade sökresultat ska kunna visas är att du följer dessa kvalitetsriktlinjer. Om en stor del av webbplatsen inte når upp till kvalitetskraven enligt rankningsalgoritmen kan det hända att inga extra utökade sökresultat visas för hela webbplatsen.

 • Obligatoriska egenskaper: Varje typ av extra utökat sökresultat har ett antal obligatoriska egenskaper. Objekt där dessa egenskaper saknas uppfyller inte villkoren.
 • Fullständighet: Ju fler ytterligare (rekommenderade) egenskaper du anger, desto mer användbart blir objektet. Användarna föredrar jobbannonser där lönen står utskriven framför sådana som saknar sådan uppgift, och detta har vägts in i algoritmen för extra utökade sökresultat. Om det finns användarrecensioner av dina recept och de har riktiga betyg är även det värdefullt för webbplatsens användare och för extra utökade sökresultat. Med extra utökade sökresultat kan användarna dessutom utforska informationen på ett strukturerat sätt. Till exempel går det att filtrera jobbannonser efter lön. Med ett sådant filter skulle en jobbannons utan löneuppgift inte placera sig alls. Fullständigheten är en av de viktigaste signalerna som styr placeringen av extra utökade sökresultat.
 • Relevans: Den uppmärkta informationen ska vara relevant för sökningen. Det här är exempel på data som inte är relevant:
  • En webbplats där sport streamas live men där utsändningarna klassas som lokala evenemang.
  • En webbplats om snickeri där instruktionerna kallas recept.
 • Nodinnehåll: Med extra utökad sökning rangordnas nodsidor, det vill säga sidor där ett objekts egenskaper beskrivs i detalj. Listsidor, däremot, har länkar till olika nodsidor. Extra utökade sökresultat visas bara för nodsidor, inte för listsidor. Det här är exempel på listsidor:
  • En sida om de ”tio bästa sätten att tillaga kalkon” med länkar till de olika recepten.
  • En sida med alla jobb i Mountain View, Kalifornien, med länkar till de olika jobbannonserna.
 • Innehållspolicyer: Olika innehållspolicyer gäller för de olika datatyperna vid extra utökad sökning, som framgår av dokumentationen. Dokument eller webbplatser som bryter mor innehållspolicyn kan placera sig sämre eller vara oberättigade till funktionen.
   
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?