Praktische tips voor het testen van websites met Google Zoeken

Varianten van de URL's of content van uw site testen

Op deze pagina wordt beschreven hoe u ervoor kunt zorgen dat het testen van varianten van paginacontent of pagina-URL's een minimale impact heeft op uw prestaties op Google Zoeken. Er worden geen instructies gegeven voor het opzetten of ontwikkelen van tests, maar onder aan deze pagina kunt u meer bronnen voor testen vinden.

Overzicht van testen

Onder het testen van een website wordt verstaan dat u verschillende versies van uw website (of een deel van uw website) uitprobeert en gegevens verzamelt over hoe gebruikers reageren op elke versie. Gewoonlijk gebruikt u software om het gedrag van twee verschillende varianten van uw pagina's (delen van een pagina, volledige pagina's of volledige paginareeksen) te vergelijken en bij te houden op welke versie uw gebruikers het beste reageren.

Bij een A/B-test voert u een test uit door meerdere versies van een pagina (elk met een eigen URL) te maken. Wanneer gebruikers toegang proberen te krijgen tot de oorspronkelijke URL, leidt u sommige gebruikers om naar de variant-URL's. Vervolgens vergelijkt u het gebruikersgedrag om te bepalen welke pagina het meest effectief is.

Bij een multivariate-test gebruikt u software om verschillende delen van uw website direct te wijzigen. U kunt wijzigingen aan meerdere delen van een pagina testen (bijvoorbeeld de kop, een foto en de knop 'Toevoegen aan winkelwagen'). De software laat varianten met verschillende combinaties van elk van deze secties zien aan gebruikers en voert vervolgens een statistische analyse uit om te bepalen welke varianten het meest effectief zijn. Er wordt slechts één URL gebruikt, omdat de varianten dynamisch worden ingevoegd op de pagina.

Afhankelijk van de typen content die u test, maakt het mogelijk niet eens veel uit of Googlebot sommige van uw contentvarianten crawlt of indexeert terwijl u de test uitvoert. Hoewel kleine wijzigingen (zoals de grootte, kleur of plaatsing van een knop of afbeelding, of de tekst van uw call-to-action ('Toevoegen aan winkelwagen' versus 'Koop nu!')) een verrassende impact op de interactie van gebruikers met uw pagina kunnen hebben, hebben deze wijzigingen vaak weinig tot geen impact op het zoekresultaatfragment of de positie van die pagina.

Als we uw site vaak genoeg crawlen om uw experiment te detecteren en te indexeren, indexeren we de uiteindelijke updates die u op uw site aanbrengt, waarschijnlijk vrij snel nadat u het experiment heeft afgerond.

Praktische tips tijdens het testen

Hier volgt een lijst met praktische tips om nadelige gevolgen voor uw prestaties op Google Zoeken te voorkomen terwijl u sitevarianten test:

Gebruik geen cloaking voor uw testpagina's

Laat niet één set URL's aan Googlebot laten zien en een andere set aan menselijke gebruikers. Dit wordt cloaking genoemd en is in strijd met onze richtlijnen voor webmasters (losstaand van het feit of u een test uitvoert). Als u onze richtlijnen schendt, kan uw site worden verlaagd in of verwijderd uit de zoekresultaten van Google. Dit is waarschijnlijk niet het gewenste resultaat van uw test.

Cloaking is altijd in strijd met onze richtlijnen, ongeacht of u dit doet via serverlogica, een robots.txt-bestand of een andere methode. Gebruik in plaats daarvan links of omleidingen, zoals hierna wordt beschreven.

Gebruik links van het type rel="canonical"

Als u een A/B-test met meerdere URL's uitvoert, kunt u het linkkenmerk rel="canonical" gebruiken voor al uw alternatieve URL's om aan te geven dat de oorspronkelijke URL de voorkeursversie is. We raden u aan om in deze situatie rel="canonical" te gebruiken in plaats van een noindex-metatag omdat dit beter aansluit bij uw bedoeling. Als u bijvoorbeeld varianten van uw homepage test, wilt u dat zoekmachines uw homepage gewoon blijven indexeren. U moet zoekmachines echter wel laten weten dat alle testvarianten varianten van de oorspronkelijke URL zijn, met de oorspronkelijke URL als canonieke URL. Als u in een dergelijke situatie noindex in plaats van rel="canonical" gebruikt, kan dit soms onverwachte nadelige gevolgen hebben.

Gebruik 302-omleidingen en geen 301-omleidingen

Als u een A/B-test uitvoert waarbij gebruikers worden omgeleid van de oorspronkelijke URL naar een variant-URL, gebruikt u een 302-omleiding (tijdelijk) en niet een 301-omleiding (permanent). Zo weten zoekmachines dat deze omleiding tijdelijk is (de omleiding wordt alleen gebruikt zolang het experiment wordt uitgevoerd) en dat ze de oorspronkelijke URL in hun index moeten houden en deze niet moeten vervangen door het doel van de omleiding (de testpagina). Op JavaScript gebaseerde omleidingen mogen ook worden gebruikt.

Voer het experiment alleen uit zolang als nodig is

Hoeveel tijd is vereist voor een betrouwbare test is afhankelijk van factoren zoals uw conversiepercentages en hoeveel verkeer uw website ontvangt. Een goede testtool kan u laten weten of u voldoende gegevens heeft verzameld om een betrouwbare conclusie te trekken. Zodra u de test heeft afgerond, moet u uw site updaten met de gewenste contentvariant(en) en alle elementen van de test zo snel mogelijk verwijderen, zoals alternatieve URL's of testscripts en -opmaak. Als we een site tegenkomen waarop gedurende een onnodig lange tijd een experiment wordt uitgevoerd, kunnen we dit interpreteren als poging om zoekmachines te misleiden en kunnen we dienovereenkomstig actie ondernemen. Dit geldt vooral als u één contentvariant aan een groot percentage van uw gebruikers laat zien.

Meer informatie over testen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?