Doporučené postupy pro testování webu pomocí Vyhledávání Google

Testovací varianty adres URL nebo obsahu webu

Tato stránka popisuje, jak zajistit, aby testování variant obsahu nebo adres URL stránek mělo minimální dopad na výkon vašeho webu ve Vyhledávání Google. Nejsou zde pokyny k navrhování a vytváření testů, na konci stránky však naleznete další zdroje informací o testování.

Přehled testování

Princip testování webu spočívá v tom, že zkoušíte různé verze webu (nebo částí webu) a shromažďujete data o tom, jak uživatelé na jednotlivé varianty reagují. Obvykle použijete software, který porovná chování uživatelů na dvou variantách stránek (částí stránek, celých stránek i několikastránkových struktur) a měří, jaká verze má vyšší výkon.

Test A/B probíhá tak, že vytvoříte několik verzí stránky a každá bude mít vlastní adresu URL. Když se uživatel pokusí přejít na původní adresu URL, přesměrujete jej na některou z variant stránky a na základě chování uživatele porovnáte, která stránka je v jeho očích lepší.

Test několika variant využívá software, který za plného provozu mění různé části webu. Můžete testovat změny několika částí stránky (např. titulku, fotky nebo tlačítka Přidat do košíku) a zmíněný software zobrazí uživatelům varianty těchto sekcí v různých kombinacích. Poté na základě statistiky analyzuje, které variace fungují nejlépe. Testování probíhá na jedné adrese URL a jednotlivé varianty jsou na stránku vkládány dynamicky.

V závislosti na typu testovaného obsahu nemusí záležet na tom, zda Googlebot při testování prochází nebo indexuje některé z variant. Některé změny, např. velikost, barva, umístění tlačítka či obrázku nebo text výzvy k akci (Přidat do košíku vs. Koupit), mohou mít na interakce uživatelů se stránkou značný vliv, a přitom mají minimální či žádný dopad na úryvek stránky ve výsledcích vyhledávání nebo její pořadí.

Pokud váš web budeme procházet dostatečně často, abychom zaznamenali a indexovali experiment, pravděpodobně velmi brzy indexujeme i konečné aktualizace, které provedete po dokončení experimentu.

Doporučené postupy při testování

Níže naleznete seznam doporučených postupů, pomocí kterých se vyhnete negativnímu vlivu testování variant webu na chování Vyhledávání Google:

Testovací stránky nemaskujte

Nezobrazujte jednu sadu adres URL Googlebotu a jinou uživatelům. Tato praktika se nazývá maskování a je v rozporu s našimi pokyny pro webmastery, ať už provádíte test, nebo ne. Porušení pokynů může vést k tomu, že pozice vašeho webu ve výsledcích Vyhledávání Google bude snížena nebo z nich bude úplně odebrán – což pravděpodobně není žádoucí výsledek testu.

K maskování přistupujeme stejně, i když k němu dochází na základě logiky serveru, pomocí souboru robots.txt nebo jiným způsobem. Namísto maskování použijte odkazy nebo přesměrování, jak je popsáno níže.

Použití odkazů rel="canonical"

Pokud provádíte test A/B s několika adresami URL, můžete u všech alternativních adres URL použít atribut odkazu rel=“canonical”. Označíte tím, že původní adresa URL je preferovaná verze. Atribut rel=“canonical” je lepší řešení než metaznačka noindex, protože lépe odpovídá vašemu záměru. Pokud například testujete varianty domovské stránky, nechcete, aby ji vyhledávače přestaly indexovat – stačí, aby porozuměly, že všechny testovací adresy URL jsou blízké duplikáty nebo varianty původní adresy URL, je třeba je vnímat jako skupinu a původní adresa je považována za kanonickou. Použití metaznačky noindex by v této situaci mohlo mít neočekávané nežádoucí efekty.

Použití přesměrování 302 (nikoli 301)

Pokud provádíte test A/B, který uživatele přesměrovává z původní adresy URL na její variantu, použijte dočasné přesměrování (302), nikoli trvalé přesměrování (301). Vyhledávače tak pochopí, že přesměrování je dočasné (bude aktivní pouze po dobu experimentu), a ponechají původní adresu URL v indexu – nenahradí ji cílem přesměrování (testovací stránkou). Lze také používat přesměrování založená na JavaScriptu.

Experiment by měl být spuštěn pouze po nezbytnou dobu

Čas potřebný k získání spolehlivých výsledků testu se liší v závislosti na faktorech, jako je konverzní poměr nebo míra provozu na webu. Dobrý testovací nástroj by vám měl sdělit, že již shromáždil dostatečné množství dat k vytvoření směrodatného závěru. Po ukončení testu web aktualizujte na požadované varianty obsahu a co nejdříve odstraňte všechny prvky testu (jako jsou alternativní adresy URL nebo testovací skripty a označení). Pokud zjistíme, že na webu probíhá experiment zbytečně dlouho, interpretujeme to jako pokus o oklamání vyhledávačů a provedeme příslušné kroky. Platí to zejména v případech, kdy variantu obsahu zobrazujete velkému procentu uživatelů.

Další informace o testování

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?