Seskupení služeb do sad

Až 200 služeb můžete seskupit do jedné souhrnné služby, která se nazývá sada služeb. Sada služeb může obsahovat služby jakéhokoliv typu (webové stránky nebo aplikace) s výjimkou jiných sad. Sada služeb zobrazuje souhrnné údaje pro všechny služby, které do ní patří. Sada služeb se zobrazuje v seznamu služeb v účtu.

Základní pravidla týkající se sad služeb:

 • Do sady můžete přidat kteroukoliv službu kromě jiné sady.
 • Do sady můžete přidat pouze ověřené služby ze svého účtu.
 • Abyste k sadě měli přístup, musíte mít přístup ke všem jejím službám.
 • Pokud později přístup k některé ze služeb v sadě ztratíte, celá sada pro vás bude nepřístupná. Data však pro sadu budou shromažďována i nadále, a až opět získáte přístup (nebo ověření) ke všem službám v sadě, budete je moci zobrazit. Obdobně platí, že pokud bude od některé služby v sadě odebráno ověření, ztratíte k sadě přístup, dokud neověříte vlastnictví všech služeb v sadě.
 • Sada může mít pouze jednoho vlastníka a nemůže mít žádné uživatele. Sady nelze sdílet.
 • Pro sady služeb jsou k dispozici pouze některé přehledy. Pracujeme však na tom, aby jich pro ně bylo k dispozici více.
 • Údaje o sadě jsou dostupné pouze v agregované formě. Pokud například sada A obsahuje služby X, Y a Z, veškerá data pro sadu A jsou souhrnné hodnoty pro služby X, Y a Z.  Chcete-li zobrazit údaje pouze pro službu X, musíte přepnout ze služby A (sada) na službu X.
Vytvoření sady služeb

Při vytváření nové sady služeb mějte na paměti následující pravidla:

 • U všech služeb v sadě musíte být alespoň ověřeným uživatelem s omezenými oprávněními.
 • Sada může obsahovat maximálně 200 služeb.
 • Další pravidla jsou uvedena na začátku tohoto článku.

Postup vytvoření nové sady služeb:

 1. Na domovské stránce služby Search Console klikněte na Vytvořit sadu.
 2. Pokud chcete, upravte název nové sady.
 3. Přidejte do sady některé z existujících ověřených služeb ve vašem účtu.
 4. Kliknutím na Uložit novou sadu uložte. Kliknutím na Zrušit vytvoření sady nezabráníte. Chcete-li ji smazat, musíte se vrátit na domovskou stránku a smazat ji ze seznamu služeb.

Data pro novou sadu se začnou zobrazovat až za několik dní, a to i v případě, že data pro jednotlivé služby v sadě již máte.

Úprava sady služeb

Postup přidání nebo odebrání služeb, změny názvu nebo jiných atributů sady:

 1. Najděte sadu na domovské stránce služby Search Console.
 2. Vyberte Spravovat sadu > Upravit sadu.

Na stránku Upravit sadu můžete přejít také kliknutím na ozubené kolo nastavení Settings, když je sada zobrazena.

Pokud do sady přidáte službu nebo z ní službu odeberete, na historická data to nebude mít vliv. Data této služby do nich nebudou přidána ani z nich nebudou odebrána.

Smazání sady služeb

Postup smazání sady

 1.  Najděte sadu na domovské stránce služby Search Console.
 2. Vyberte Spravovat sadu > Smazat sadu.
Jakmile sadu smažete, přestanou se pro ni shromažďovat data a nebude mít přístup ani k dříve shromážděním datům.

 

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?