Seskupení služeb do sad

Od dubna 2019 už sady služeb nebudou k dispozici. Připravujeme řešení, které poskytne podobnou funkci pro situace, kdy se to hodí. Sledujte oznámení na blogu Google pro webmastery.

Až 200 služeb můžete seskupit do jedné souhrnné služby, která se nazývá sada služeb. Sada služeb může obsahovat služby jakéhokoliv typu (webové stránky nebo aplikace) s výjimkou jiných sad. Sada služeb zobrazuje souhrnné údaje pro všechny služby, které do ní patří. Sada služeb se zobrazuje v seznamu služeb v účtu.

Základní pravidla týkající se sad služeb:

 • Do sady můžete přidat kteroukoliv službu kromě jiné sady.
 • Do sady můžete přidat pouze ověřené služby ze svého účtu.
 • Abyste k sadě měli přístup, musíte mít přístup ke všem jejím službám.
 • Pokud později přístup k některé ze služeb v sadě ztratíte, celá sada pro vás bude nepřístupná. Data však pro sadu budou shromažďována i nadále, a až opět získáte přístup (nebo ověření) ke všem službám v sadě, budete je moci zobrazit. Obdobně platí, že pokud bude od některé služby v sadě odebráno ověření, ztratíte k sadě přístup, dokud neověříte vlastnictví všech služeb v sadě.
 • Sada může mít pouze jednoho vlastníka a nemůže mít žádné uživatele. Sady nelze sdílet.
 • Pro sady služeb jsou k dispozici pouze některé přehledy. Pracujeme však na tom, aby jich pro ně bylo k dispozici více.
 • Údaje o sadě jsou dostupné pouze v agregované formě. Pokud například sada A obsahuje služby X, Y a Z, veškerá data pro sadu A jsou souhrnné hodnoty pro služby X, Y a Z.  Chcete-li zobrazit údaje pouze pro službu X, musíte přepnout ze služby A (sada) na službu X.
Vytvoření sady služeb

Při vytváření nové sady služeb mějte na paměti následující pravidla:

 • U všech služeb v sadě musíte být alespoň ověřeným uživatelem s omezenými oprávněními.
 • Sada může obsahovat maximálně 200 služeb.
 • Další pravidla jsou uvedena na začátku tohoto článku.

Postup vytvoření nové sady služeb:

 1. Na domovské stránce služby Search Console klikněte na Vytvořit sadu.
 2. Pokud chcete, upravte název nové sady.
 3. Přidejte do sady některé z existujících ověřených služeb ve vašem účtu.
 4. Kliknutím na Uložit novou sadu uložte. Kliknutím na Zrušit vytvoření sady nezabráníte. Chcete-li ji smazat, musíte se vrátit na domovskou stránku a smazat ji ze seznamu služeb.

Data pro novou sadu se začnou zobrazovat až za několik dní, a to i v případě, že data pro jednotlivé služby v sadě již máte.

Úprava sady služeb

Postup přidání nebo odebrání služeb, změny názvu nebo jiných atributů sady:

 1. Najděte sadu na domovské stránce služby Search Console.
 2. Vyberte Spravovat sadu > Upravit sadu.

Na stránku Upravit sadu můžete přejít také kliknutím na ozubené kolo nastavení Nastavení, když je sada zobrazena.

Pokud do sady přidáte službu nebo z ní službu odeberete, na historická data to nebude mít vliv. Data této služby do nich nebudou přidána ani z nich nebudou odebrána.

Smazání sady služeb

Postup smazání sady

 1.  Najděte sadu na domovské stránce služby Search Console.
 2. Vyberte Spravovat sadu > Smazat sadu.
Jakmile sadu smažete, přestanou se pro ni shromažďovat data a nebude mít přístup ani k dříve shromážděním datům.

 

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?