Cách sử dụng Search Console cơ bản cho các chủ sở hữu trang web

Nếu bạn chỉ sử dụng Search Console ở cấp độ cơ bản (nghĩa là trang web không phải là công cụ để bạn kinh doanh mà chỉ chứa thông tin mô tả về doanh nghiệp của bạn), dưới đây là một cách hay để sử dụng Search Console: 

Hằng ngày...

Hãy yên tâm — Sau khi bạn đăng ký sử dụng Search Console, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn nếu có sự kiện gì bất thường xảy ra với trang web của bạn. Sự kiện bất thường có thể là dấu hiệu cho thấy trang web của bạn đã bị tấn công hoặc vấn đề mà Google gặp phải khi thu thập dữ liệu hay lập chỉ mục trang web của bạn. Chúng tôi cũng sẽ gửi email cho bạn nếu chúng tôi phát hiện thấy trang web của bạn vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào về chất lượng tìm kiếm của Google.

Lưu ý: Có thể mất một ít thời gian sau khi Google xác minh trang web của bạn để bạn bắt đầu thấy dữ liệu trong báo cáo Search Console. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi dữ liệu của bạn đã sẵn sàng.

Hằng tháng...

Mỗi tháng, hãy xem trang tổng quan trong Search Console; trang tổng quan là cách đơn giản nhất để kiểm tra nhanh tình trạng của trang web của bạn:

  • Đảm bảo rằng bạn không thấy số lỗi tăng lên trên trang web của mình.
  • Kiểm tra để đảm bảo bạn không gặp phải bất kỳ sụt giảm bất thường nào về số lần nhấp. Xin lưu ý rằng sự sụt giảm vào cuối tuần, hay giảm hoặc tăng trong ngày lễ, là bình thường.
Nếu bạn có câu hỏi về cách đọc báo cáo, hãy nhấp vào nút trợ giúp Trợ giúp ở đầu trang để tìm hiểu thêm. Xem danh sách các báo cáo của chúng tôi và chức năng của từng báo cáo.

MỞ TRANG TỔNG QUAN

Khi nội dung của bạn thay đổi...

Kiểm tra Search Console mỗi lần bạn thực hiện các thay đổi quan trọng với trang web để theo dõi hành vi của trang web của bạn trong Google Tìm kiếm.

Thêm nội dung mới vào trang web của bạn:

Thêm sản phẩm mới:

Nếu bạn đổi tên miền của trang web:

Xóa một trang khỏi kết quả tìm kiếm:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?