Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Använda Hämta som Google för webbplatser

Med verktyget Hämta som Google kan du testa hur Google genomsöker eller renderar en webbadress på din webbplats. Du kan använda Hämta som Google för att se om Googlebot kan komma åt en sida på webbplatsen, hur sidan renderas och om någon av sidans resurser (till exempel bilder eller skript) blockeras för Googlebot. Verktyget simulerar en genomsökning och renderar på samma sätt som i Googles vanliga genomsöknings- och renderingsprocess. Det är praktiskt för att felsöka genomsökningsfel på webbplatsen.

Öppna Hämta som Google för webbplatser

För mobilappar finns motsvarigheten Hämta som Google för appar

Kör en hämtning

 1. I textrutan anger du sökvägskomponenten i en webbadress som du vill att Googlebot ska hämta på din webbplats. Ange sökvägen relativt webbplatsens rotnivå. Om du lämnar textrutan tom hämtas webbplatsens rotsida. Med http://example.com som aktuell egendom skulle t.ex. begäran stores/indiana/1234.html leda till att http://example.com/stores/indiana/1234.html hämtas.
  Begränsningar för hämtning:
  • Det går bara att hämta webbadresser på den aktuella webbplatsen. Om den aktuella egendomen i Search Console t.ex. är http://example.com går det inte att hämta en webbadress från https://example.com eller http://m.example.com.
  • Hämtningen skickar inga cookies, inloggningsuppgifter eller annan statusinformation.
  • Hämtningen följer inte någon omdirigering. Om du hämtar en sida med en omdirigering måste du följa den manuellt enligt beskrivningen för hämtningsstatus för omdirigering nedan.
 2. Du kan också välja vilken typ av Googlebot du vill utföra hämtningen som. Detta påverkar sökroboten som utför hämtningen och renderingen för en begäran om att hämta och rendera. Följande typer är tillgängliga:
  1. Dator [standard] –
   • för webbplatser, använder sökroboten Googlebot
   • för nyheter, använder sökroboten Googlebot (inte Googlebot News)
   • för bilder, använder sökroboten Googlebot Images
   • för videor, använder sökroboten Googlebot Video
   • för sidor med AdSense-kod, använder sökroboten Google AdSense
   • för annonsmålsidor, använder sökroboten Google AdsBot.
  2. Mobil: smartphone
   • Nuvarande – använder den nuvarande versionen av Google Smartphone (som snart kommer att bytas ut).
   • Kommande – använder den senaste versionen av sökroboten Google Smartphone.
 3. Klicka antingen på Hämta eller Hämta och rendera:
  • Hämta: Hämtar en angiven webbadress på webbplatsen och visar HTTP-svaret. Inga kopplade resurser (som bilder eller skript) på sidan begärs eller körs. Detta är en relativt snabb åtgärd som du kan använda för att kontrollera eller felsöka misstänkta nätverksanslutnings- eller säkerhetsproblem med din webbplats.
  • Hämta och rendera: Hämtar en angiven webbadress på webbplatsen, visar HTTP-svaret samt renderar sidan enligt en angiven plattform (dator eller smartphone). Åtgärden begär och kör alla resurser på sidan (till exempel bilder och skript). Använd detta för att upptäcka skillnader mellan hur Googlebot ser din sida och hur en användare ser sidan.
 4. Begäran läggs till i tabellen med hämtningshistorik med statusen Pågående. När begäran har slutförts visas om den har lyckats eller misslyckats samt grundläggande information på raden. Om du klickar på raden i tabellen för en hämtning som inte misslyckats visas mer information om begäran, bland annat HTTP-svarets huvud och annan rådata samt (vid Hämta och rendera) en lista över blockerade resurser och en vy av den renderade sidan.
 5. Om begäran lyckades och inte är äldre än fyra timmar kan du be Google genomsöka och eventuellt indexera den hämtade sidan på nytt, tillsammans med sidor som den hämtade sidan länkar till om du vill det.

Du får utföra 500 hämtningar per vecka. När du närmar dig gränsen visas en avisering på sidan.

Hämtningens status

I tabellen med hämtningshistorik på huvudsidan visas de 100 senaste begärandena om hämtning. Om du vill se information om en slutförd hämtning klickar du på raden i fråga i tabellen. Följande hämtningsstatusar kan visas:

 • Slutförd: Google har kontaktat webbplatsen och genomsökt sidan utan problem och kan hämta alla resurser som sidan hänvisar till. Klicka på tabellraden om du vill läsa mer om hämtningsresultatet.
 • Partiell: Google fick svar från webbplatsen och har hämtat webbadressen, men kom inte åt alla resurser som sidan hänvisar till eftersom de blockerats med filen robots.txt. Om du enbart gjorde en hämtning använder du Hämta och rendera. Granska den renderade sidan och se om några viktiga resurser har blockerats så att Google inte kan analysera sidans innebörd korrekt. Om viktiga resurser har blockerats häver du blockeringen av dem i filen robots.txt, om du äger den. Om någon annan äger filen robots.txt som blockerar resurser kontaktar du ägarna till resurswebbplatsen och ber dem häva blockeringen av de aktuella resurserna för Googlebot. Läs listan med beskrivningar av hämtningsfel.
 • Omdirigerades: Servern svarade med en omdirigering. Verktyget Hämta som Google följer inte omdirigeringar. Googles sökrobot följer omdirigeringar, men verktyget Hämta som Google gör det inte. Du måste följa omdirigeringen manuellt:
  • Om omdirigeringen leder till samma egendom visas en knapp i verktyget som gör att du snabbt kan följa omdirigeringen genom att fylla i omdirigeringsadressen i hämtningsrutan.
  • Om webbadressen omdirigeras till en annan egendom som du äger kan du klicka på Följ för att automatiskt fylla i webbadressrutan. Kopiera sedan webbadressen, byt vy till den nya webbplatsen och klistra sedan in webbadressen i hämtningsrutan.
  Du kan granska HTTP-svaret på sidan med hämtningsinformation för att visa information om omdirigeringen Leta reda på HTTP-felkoden om du vill veta mer. Omdirigeringar kan aktiveras på servern eller av metataggar eller JavaScript på själva sidan.
 • Specifik feltyp … Alla fel vid hämtning av resurser kan inträffa även vid en hämtning av hela sidan och kan visas i statuskolumnen. Exempel: Hittades inte eller Kunde inte hämtas.

Fel vid hämtning av resurser

Om statusen för en hämtning är Partiell klickar du på begäran och öppnar sidan med detaljerad information om den. Alla fel som påträffats visas i tabellen. Den vanligaste orsaken till fel är att resurser på sidan har blockerats. Följande resursfel vid en hämtningsbegäran kan visas:

Lista över fel vid hämtning av resurser
Status Förklaring Kommentarer och nästa steg

Hittades inte

Resursen hittades inte (HTTP-svarskoderna 404 eller 410).

Detta fel indikerar att du kanske får HTTP-felkoden 404 när du öppnar sidan i en webbläsare.

Inte behörig

Googlebot saknar åtkomstbehörighet till sidan (till exempel om sidan är lösenordsskyddad).

Detta fel indikerar att du kanske får HTTP-felkoden 403 när du öppnar sidan i en webbläsare.

DNS hittades inte

Google kunde inte hämta resursen eftersom domännamnet inte hittades.

Kontrollera att du skrev rätt domännamn (t.ex www.example.com) så att Google kan hitta servern.

Blockerad

Resursens värd nekar Googlebot åtkomst med filen robots.txt.

Blockerade resurser kan påverka Googles möjlighet att tolka sidan och sidans placering för enskilda sökfrågor. Blockerade resurser har en allvarlighetsgrad som ger en uppfattning om hur viktig resursen är för Googles möjlighet att tolka sidan:

 • Låg Den saknade resursen har liten inverkan på hur sidan renderas.
 • Medel Den saknade resursen har viss inverkan på hur sidan renderas. Granska den hämtade sidan och se om det som saknas eller skiljer jämfört med den riktiga sidan är tillräckligt viktigt för att det ska påverka hur Google tolkar sidan.
 • Hög Den saknade resursen har en betydande inverkan på den renderade sidan och det är troligt att detta påverkar hur Google indexerar sidan.
 • -- (två bindestreck) Felet är inte en blockerad resurs.

Du kan åtgärda felet genom att uppdatera filen robots.txt. Om egendomsadressen är på rotnivå för domänen (t.ex. www.example.com och inte www.example.com/min_webbplats/) kan du diagnostisera varför webbadressen har blockerats för Google med testverktyget för robots.txt.

Robots.txt kunde inte hämtas

Googlebot kommer inte åt filen robots.txt från resursens värd. När detta inträffar undviker Google att läsa in resurser från den värden.

Lös problemet genom att läsa våra artiklar i hjälpcentret om hur du skapar och testar robots.txt-filer.

Kunde inte hämtas

Resursens värd tog antingen för lång tid på sig för att svara eller avvisade begäran.

Kontrollera att servern är igång.

Kan inte hämtas för tillfället

1) Hämta som Google kan för närvarande inte hämta webbadressen, eftersom servern tog för lång tid på sig att svara.

ELLER

2) Hämta som Google avbröt hämtningen, eftersom verktyget försökte hämta för många olika webbadresser på servern efter varandra.

Observera att webbadressen inte är onåbar för hela Google: det gäller bara simuleringsverkyget Hämta som Google.

Fel

Ett fel gjorde att Google inte kunde slutföra hämtningen.

Skriv ett inlägg på hjälpforumet för webbansvariga om felet uppstår igen.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?