Använd Hämta som Google

Med verktyget Hämta som Google kan du testa hur Google genomsöker eller renderar en webbadress på din webbplats. Du kan använda Hämta som Google för att se om Googlebot kan komma åt en sida på din webbplats, hur den renderar sidan och om någon av sidans resurser (till exempel bilder eller skript) blockeras för Googlebot. Verktyget simulerar en genomsökning och renderar på samma sätt som i Googles vanliga genomsöknings- och renderingsprocess. Det är praktiskt för att felsöka genomsökningsfel på webbplatsen.

Öppna Hämta som Google

För mobilappar finns motsvarigheten Hämta som Google för appar

Använda verktyget

 1. I textrutan anger du sökvägskomponenten i den webbadress på din webbplats som du vill att Googlebot ska hämta, i förhållande till webbplatsens rot. Om du lämnar textrutan tom hämtas webbplatsens rotsida. Om den aktuella egendomen till exempel är http://example.com så hämtas http://example.com/stores/indiana/1234.html om du anger stores/indiana/1234.html
  Begränsningar för hämtning:
  • Hämtade webbadresser är begränsade till den aktuella webbplatsen: om du till exempel är inloggad på http://example.com kan du inte hämta en webbadress från https://example.com eller http://m.example.com.
  • Hämtningen skickar inga cookies, inloggningsuppgifter eller annan statusinformation.
  • Hämtningen följer inte någon omdirigering. Om du hämtar en sida med en omdirigering måste du följa den manuellt enligt beskrivningen för hämtningsstatus för omdirigering nedan.
 2. Du kan också välja vilken typ av Googlebot du vill utföra hämtningen som. Detta påverkar sökroboten som utför hämtningen samt renderingen för en begäran om att hämta och rendera. Följande typer är tillgängliga:
  1. Dator [standard]
  2. Mobil: smartphone
  3. Mobil: cHTML (en uppsättning med mestadels japanska funktionsmobiler). Rendering stöds inte.
  4. Mobil: XHTML/WML (funktionsmobiler). Rendering stöds inte.
 3. Klicka antingen på Hämta eller Hämta och rendera:
  • Hämta: Hämtar en angiven webbadress på webbplatsen och visar HTTP-svaret. Begär inte eller kör inte några tillhörande resurser (till exempel bilder eller skript) på sidan. Detta är en relativt snabb åtgärd som du kan använda för att kontrollera eller felsöka misstänkta nätverksanslutnings- eller säkerhetsproblem med din webbplats.
  • Hämta och rendera: Hämtar en angiven webbadress på webbplatsen, visar HTTP-svaret samt renderar sidan enligt en angiven plattform (dator eller smartphone). Åtgärden begär och kör alla resurser på sidan (till exempel bilder och skript). Använd detta för att upptäcka skillnader mellan hur Googlebot ser din sida och hur en användare ser sidan.
 4. Begäran läggs till i tabellen med hämtningshistorik med statusen Pågående. När begäran är fullständig visas om begäran lyckats eller misslyckats samt grundläggande information på raden. Klicka på en rad för en lyckad hämtning i tabellen för att visa ytterligare information om begäran, bland annat HTTP-svarsrubriker och data, blockerade resurser samt (för begäranden om att hämta och rendera) en vy över den renderade sidan.
 5. Om begäran gjorts för mindre än fyra timmar sedan kan du be Google att genomsöka den hämtade sidan på nytt och eventuellt indexera den samt eventuella direktlänkar till webbplatsen.

Du får utföra 500 hämtningar per vecka. När du närmar dig gränsen visas ett meddelande i rapporten.

Analysera hämtningsresultat

I tabellen med hämtningshistorik visas de 100 senaste begärandena om hämtning. Om du vill visa information för en slutförd hämtning klickar du på respektive rad i tabellen. Följande typer av status kan visas för hämtning:

Status för hämtning

Status

Hämtning

Anmärkningar och nästa steg

Klar

Google lyckades kontakta webbplatsen och söka igenom sidan.

Klicka på tabellraden som motsvarar hämtningen på sidan Hämta som Google om du vill ha mer information om resultatet av hämtningen.

Omdirigerades

Servern svarade med en omdirigering. Verktyget Hämta som Google följer inte omdirigeringar.

Googles sökrobot följer omdirigeringar, men verktyget Hämta som Google gör det inte. Du måste följa omdirigeringen manuellt:

 • Om omdirigeringen leder till samma egendom visas en knapp i verktyget som gör att du snabbt kan följa omdirigeringen genom att fylla i omdirigeringsadressen i hämtningsrutan.
 • Om webbadressen omdirigeras till en annan egendom som du äger kan du klicka på Följ för att automatiskt fylla i webbadressrutan. Kopiera sedan webbadressen, byt vy till den nya webbplatsen och klistra sedan in webbadressen i hämtningsrutan.

Du kan granska HTTP-svaret på sidan med hämtningsinformation för att visa information om omdirigeringen. Leta reda på HTTP-felkoden om du vill veta mer.

Hittades inte

Resursen hittades inte (HTTP-svarskoderna 404 eller 410).

Detta fel indikerar att du kanske får HTTP-felkoden 404 när du öppnar sidan i en webbläsare.

Inte behörig

Googlebot har inte behörighet att komma åt resursen (till exempel en resurs som kräver ett användarnamn och lösenord).

Detta fel indikerar att du kanske får HTTP-felkoden 403 när du öppnar sidan i en webbläsare.

DNS hittades inte

Google kunde inte hämta resursen eftersom domännamnet inte hittades.

Kontrollera att du har angett rätt domännamn (t.ex. www.example.com) så att Google kan hitta din webbserver.

Blockerad

Resursens värd blockerar åtkomsten till Googlebot med filen robots.txt.

Detta fel är ett vanligt problem som du kan rätta till genom att uppdatera filen robots.txt.

Robots.txt kunde inte hämtas

Googlebot kommer inte åt filen robots.txt från resursens värd. När detta inträffar undviker Google att läsa in resurser från den värden.

Lös problemet genom att läsa våra artiklar i hjälpcentret om hur du skapar och testar robots.txt-filer.

Kunde inte hämtas

Resursens värd tog antingen för lång tid på sig för att svara eller avvisade begäran.

Kontrollera att servern är igång.

Kan inte hämtas för tillfället

1) Hämta som Google kan för närvarande inte hämta webbadressen, eftersom servern tog för lång tid på sig att svara.

ELLER

2) Hämta som Google avbröt hämtningen, eftersom verktyget försökte hämta för många olika webbadresser på servern efter varandra.

Observera att webbadressen inte är onåbar för hela Google: det gäller bara simuleringsverkyget Hämta som Google.

Fel

Ett fel gjorde att Google inte kunde slutföra hämtningen.

Kontakta produktsupporten för Search Console om felet inträffar igen.

 
Status för hämtning och rendering

Status

Hämtning och rendering

Anmärkningar och nästa steg

Klar

Google kan kontakta webbplatsen och genomsöka sidan och hämta alla resurser som sidan refererar till.

Klicka på tabellraden som motsvarar hämtningen på sidan Hämta som Google om du vill ha mer information om resultatet av åtgärden.

Partiell

Google fick ett svar från webbplatsen och hämtade webbadressen, men vi kunde inte nå vissa av resurserna på den för rendering.

Du kan bedöma allvaret i situationen genom att klicka dig vidare till de saknade resurserna. En hämtning med statusen Partiell skulle kunna innebära ett litet problem med sidan (t.ex. att några få eller obetydliga resurser inte kunde hämtas) eller ett allvarligt problem (t.ex. att många eller viktiga resurser som omfattar en stor del av innehållet på sidan saknas).

Observera att blockerade resurser ibland kan finnas på andra domäner, som du kanske inte har kontroll över. Om viktigt innehåll på sidan saknas på grund av en blockerad resurs på en annan webbplats kan det vara bra att kontakta ägaren av resursen och att be denne att tillåta Google att komma åt resursen. Det är också möjligt att den renderade webbadressen refererar till en del resurser som helt enkelt inte existerar.

Omdirigerades

1) När Google kontaktade webbadressens värdserver på hämtningsstadiet, instruerade servern Google att besöka en annan adress.

ELLER

2) HTML-metataggar och JavaScript-kod kan instruera Google att besöka andra webbplatser på renderingsstadiet.

Googles sökrobot följer omdirigeringar, men verktyget Hämta som Google gör det inte. Du måste följa omdirigeringen manuellt:

 • Om omdirigeringen leder till samma egendom visas en knapp i verktyget som gör att du snabbt kan följa omdirigeringen genom att fylla i omdirigeringsadressen i hämtningsrutan.
 • Om webbadressen omdirigeras till en annan egendom som du äger kan du klicka på Följ för att automatiskt fylla i webbadressrutan. Kopiera sedan webbadressen, byt vy till den nya webbplatsen och klistra sedan in webbadressen i hämtningsrutan.

Du kan granska HTTP-svaret på sidan med hämtningsinformation för att visa information om omdirigeringen. Leta reda på HTTP-felkoden om du vill veta mer.

Du kan även söka igenom metataggarna och JavaScript-koden om omdirigeringar sker på renderingsnivå.

Hittades inte

Resursen hittades inte (HTTP-svarskoderna 404 eller 410).

Detta fel indikerar att felkoden HTTP 404 kan visas om du försöker ansluta till sidan med en webbläsare.

Inte behörig

Googlebot har inte behörighet att komma åt resursen (till exempel en resurs som kräver ett användarnamn och lösenord).

Detta fel indikerar att felkoden HTTP 403 kan visas om du försöker ansluta till sidan med en webbläsare.

DNS hittades inte

Google kunde inte hämta resursen eftersom domännamnet inte hittades.

Kontrollera att du har angett rätt domännamn (t.ex. www.example.com) så att Google kan hitta din webbserver.

Blockerad

Resursens värd blockerar åtkomsten till Googlebot med filen robots.txt.

Detta är ett vanligt problem som du kan fixa genom att uppdatera filen robots.txt.

Om webbadressen är roten till en domän (t.ex. www.example.com och inte www.example.com/my_site/) kan du använda testverktyget för robots.txt för att diagnostisera varför Google inte får komma åt webbadressen.

Robots.txt kunde inte hämtas

Googlebot kommer inte åt filen robots.txt från resursens värd. När detta inträffar undviker Google att läsa in resurser från den värden.

Läs mer om hur du skapar och testar filen robots.txt.

Kunde inte hämtas

Resursens värd tog antingen för lång tid på sig för att svara eller avvisade begäran.

Kontrollera att servern är igång.

Kan inte hämtas för tillfället

1) Hämta som Google kan för närvarande inte hämta webbadressen, eftersom servern tog för lång tid på sig att svara.

ELLER

2) Hämta som Google avbröt hämtningen, eftersom verktyget försökte hämta för många olika webbadresser på servern efter varandra.

Observera att webbadressen inte är omöjlig att nå för alla Googles verktyg. Den går bara inte att hämta med simuleringsverktyget Hämta som Google.

Fel

Ett fel gjorde att Google inte kunde slutföra hämtningen.

Kontakta produktsupporten för Search Console om detta händer igen.

Var den här artikeln till hjälp?