Fetchen als Google voor websites gebruiken

Testen of Google je webpagina kan crawlen
Dit rapport is na maart 2019 niet meer beschikbaar. Gebruik in plaats daarvan de nieuwe URL-inspectietool.

Met de tool Fetchen als Google kun je testen hoe Google een URL op je site crawlt of weergeeft. Je kunt Fetchen als Google gebruiken om te controleren of Googlebot toegang kan krijgen tot een pagina op je site, hoe de pagina wordt weergegeven en of er paginabronnen (zoals afbeeldingen of scripts) zijn die worden geblokkeerd voor Googlebot. Deze tool simuleert een crawl- en weergavebewerking zoals wordt gedaan bij het normale crawl- en weergaveproces van Google en is handig voor het oplossen van crawlproblemen op je site.

Fetchen als Google voor sites openen

Fetchen als Google gebruiken

 1. Geef in het tekstvak de padcomponent van een URL op je site op die Googlebot moet ophalen, ten opzichte van de root van de site. Als je het tekstvak leeg laat, wordt de rootpagina van de site opgehaald. Als de huidige property bijvoorbeeld http://example.com is en je stores/indiana/1234.html opgeeft, wordt http://example.com/stores/indiana/1234.html opgehaald.
  Ophaalbeperkingen:
  • URL's die worden opgehaald, zijn beperkt tot de huidige site. Als de huidige Search Console-property bijvoorbeeld http://example.com is, kun je geen URL van https://example.com of http://m.example.com ophalen.
  • Tijdens het ophalen worden geen cookies, inloggegevens of andere statusinformatie verzonden.
  • Tijdens het ophalen worden geen omleidingen gevolgd. Als je een pagina met een omleiding ophaalt, moet je deze handmatig volgen, zoals hieronder beschreven voor de ophaalstatus 'Omgeleid'.
 2. Kies desgewenst het type Googlebot waarmee je het ophalen wilt uitvoeren. Dit is van invloed op de crawler die de ophaalactie uitvoert en op de weergave voor een ophaal- en weergaveverzoek. De volgende typen zijn beschikbaar:
  1. Desktop [standaard] -
   • Voor websites wordt de crawler Googlebot gebruikt.
   • Voor nieuws wordt de crawler Googlebot (niet Googlebot News) gebruikt.
   • Voor afbeeldingen wordt de crawler Googlebot Images gebruikt.
   • Voor video's wordt de crawler Googlebot Video gebruikt.
   • Voor pagina's met AdSense-code wordt de crawler Google AdSense gebruikt.
   • Voor bestemmingspagina's van advertenties wordt de crawler Google AdsBot gebruikt.
  2. Mobiel: smartphone
   • Huidig: gebruikt de huidige versie van de crawler Google Smartphone (die binnenkort wordt vervangen).
   • Aankomend: gebruikt de nieuwste versie van de crawler Google Smartphone.
 3. Klik op Ophalen of Ophalen en weergeven:
  • Ophalen: hiermee wordt een opgegeven URL op je site opgehaald en wordt de HTTP-reactie weergegeven. Bij deze bewerking worden geen bijbehorende bronnen op de pagina (zoals afbeeldingen of scripts) aangevraagd en uitgevoerd. Dit is een relatief snelle, eenvoudige bewerking waarmee je de netwerkverbindingen en beveiliging op je site kunt controleren en verwachte problemen daarmee kunt oplossen. Ook kun je zien of het verzoek geslaagd of mislukt is.
  • Ophalen en weergeven: hiermee wordt een opgegeven URL op je site opgehaald, wordt de HTTP-reactie weergegeven en wordt de pagina ook weergegeven op basis van een opgegeven platform (desktop of smartphone). Bij deze bewerking worden alle bronnen op de pagina (zoals afbeeldingen en scripts) aangevraagd en uitgevoerd. Gebruik deze bewerking om visuele verschillen te detecteren tussen hoe Googlebot je pagina ziet en hoe een gebruiker je pagina ziet.
 4. Het verzoek wordt met de status 'In behandeling' toegevoegd aan de tabel met de ophaalgeschiedenis. Wanneer het verzoek is voltooid, wordt in de rij aangegeven of het verzoek geslaagd of mislukt is. Er wordt ook wat algemene informatie weergegeven. Klik op een niet-mislukte ophaalrij in de tabel om aanvullende details over het verzoek te bekijken, waaronder HTTP-reactieheaders en -gegevens en (voor ophaal- en weergaveverzoeken) een lijst met geblokkeerde bronnen en een weergave van de weergegeven pagina.
 5. Als het verzoek is geslaagd en minder dan vier uur oud is, kun je Google opdracht geven de opgehaalde pagina (en desgewenst eventuele pagina's waarnaar de opgehaalde pagina linkt) opnieuw te crawlen en zo nodig opnieuw te indexeren.

Je hebt een dagelijks quotum van 10 ophaalacties.

Status van ophaalverzoek

In de tabel met de ophaalgeschiedenis op de hoofdpagina worden de laatste 100 ophaalverzoeken weergegeven. Als je details voor een voltooide ophaalactie wilt bekijken, klik je op de bijbehorende rij in de tabel met de ophaalgeschiedenis. De volgende statussen kunnen worden weergegeven voor het ophaalverzoek:

 • Voltooid: Google heeft contact opgenomen met je site, heeft je pagina gecrawld en kan alle bronnen ophalen waarnaar wordt verwezen op de pagina. Klik op de tabelrij om meer informatie over de ophaalresultaten weer te geven.
 • Gedeeltelijk: Google heeft een reactie van je site ontvangen en heeft de URL opgehaald, maar kon niet alle bronnen bereiken waarnaar wordt verwezen op de pagina omdat ze zijn geblokkeerd door robots.txt-bestanden. Als dit alleen een ophaalactie is, voer je een actie voor ophalen en weergeven uit. Bekijk de weergegeven pagina om te zien of belangrijke bronnen zijn geblokkeerd, wat ervoor kan zorgen dat Google de betekenis van de pagina niet correct kan analyseren. Als belangrijke bronnen zijn geblokkeerd, hef je de blokkering van de bronnen op in robots.txt-bestanden die van jou zijn. Voor bronnen die worden geblokkeerd door robots.txt-bestanden die niet van jou zijn, kun je contact opnemen met de eigenaren van de sites met de bronnen en ze vragen de blokkering van die bronnen op te heffen voor Googlebot. Bekijk de lijst met beschrijvingen van fouten bij het ophalen van bronnen.
 • Omgeleid: de server heeft gereageerd met een omleiding. Omleidingen worden niet gevolgd door de tool Fetchen als Google. Hoewel de daadwerkelijke Google-crawler omleidingen volgt, doet de tool Fetchen als Google dat niet. Je moet een omleiding handmatig volgen:
  • Als de omleiding naar dezelfde property gaat, geeft de tool een knop weer waarmee de omleiding snel kan worden gevolgd. Hiervoor wordt de URL van de omleiding ingevuld in het ophaalvak.
  • Als de URL een omleiding bevat naar een andere property die jouw eigendom is, kun je op 'Volgen' klikken om het URL-vak automatisch te vullen. Kopieer de URL, schakel de weergave over naar de nieuwe site en plak de URL in het ophaalvak.
  Je kunt de HTTP-reactie op de pagina met ophaaldetails bekijken om de details van de omleiding te bekijken. Zoek de HTTP-foutcode op voor meer informatie. Omleidingen kunnen worden veroorzaakt door de server of door metatags of JavaScript op de pagina zelf.
 • Specifiek fouttype... Elk van de ophaalfouten voor bronnen kan ook van toepassing zijn op een ophaalverzoek voor de volledige pagina en kan worden weergegeven in de statuskolom. Bijvoorbeeld: Niet gevonden of Onbereikbaar.

Fouten bij het ophalen van bronnen

Als de status van het ophaalverzoek Gedeeltelijk is, klik je op het verzoek om de pagina met informatie over het verzoek te openen. In de tabel op de pagina worden eventuele fouten weergegeven. De fouten zijn meestal het gevolg van geblokkeerde bronnen op de pagina. De volgende fouten met bronnen kunnen optreden bij een ophaalverzoek:

Lijst met fouten bij het ophalen van bronnen
Status Toelichting Opmerkingen en volgende stappen

Niet gevonden

De bron kan niet worden gevonden (HTTP-reactiecode 404 of 410).

Deze fout geeft aan dat de HTTP-foutcode 404 kan worden weergegeven wanneer je je pagina opent met een webbrowser.

Niet geautoriseerd

Googlebot heeft geen toegang tot de pagina (bijvoorbeeld een pagina waarvoor een wachtwoord is vereist).

Deze fout geeft aan dat de HTTP-foutcode 403 kan worden weergegeven wanneer je je pagina opent met een webbrowser.

DNS niet gevonden

Google kan de bron niet ophalen omdat de domeinnaam niet is gevonden.

Controleer of je de domeinnaam (bijvoorbeeld www.example.com) correct hebt getypt, zodat Google je siteserver kan vinden.

Geblokkeerd

De host van de bron blokkeert de toegang voor Googlebot door middel van een robots.txt-bestand.

Geblokkeerde bronnen kunnen van invloed zijn op hoe Google de pagina interpreteert en op de paginapositie voor specifieke zoekopdrachten. Geblokkeerde bronnen hebben een waarde voor Ernst die schat hoe belangrijk de bron is voor de manier waarop Google de pagina interpreteert:

 • Laag De ontbrekende bron heeft weinig invloed op de weergave van de pagina.
 • Medium De ontbrekende bron heeft enige invloed op de paginaweergave. Controleer de opgehaalde pagina om te zien of weglatingen of verschillen in vergelijking met de daadwerkelijke pagina significant genoeg zijn om de manier waarop Google de pagina interpreteert, te beïnvloeden.
 • Hoog De ontbrekende bron heeft een significante invloed op de weergegeven pagina en zorgt er waarschijnlijk voor dat Google je pagina op een andere manier indexeert.
 • -- (twee koppelstreepjes) De fout wordt niet veroorzaakt door een geblokkeerde bron.

Je kunt deze fout verhelpen door je robots.txt-bestand te updaten. Als het adres van je property zich op hoofddomeinniveau bevindt (bijvoorbeeld www.example.com en niet www.example.com/my_site/), kun je de tool robots.txt-tester gebruiken om na te gaan waarom de URL wordt geblokkeerd voor Google.

robots.txt onbereikbaar

Googlebot kan het robots.txt-bestand van de host van de bron niet bereiken. Wanneer dat gebeurt, laadt Google geen bronnen van die host.

Lees onze Helpcentrum-artikelen over het maken en testen van robots.txt-bestanden voor informatie over het verhelpen van dit probleem.

Onbereikbaar

Het duurde te lang voordat de host van de bron reageerde of de host heeft het verzoek afgewezen.

Controleer of je server correct werkt en beschikbaar is.

Tijdelijk onbereikbaar

1) Fetchen als Google kan je URL momenteel niet ophalen omdat het te lang duurt voordat de server reageert.

OF

2) Fetchen als Google heeft je ophaalactie geannuleerd omdat er te veel opeenvolgende verzoeken voor verschillende URL's naar de server zijn verzonden.

Houd er rekening mee dat de URL niet onbereikbaar is voor Google als geheel. De URL is alleen onbereikbaar voor de simulatietool Fetchen als Google.

Fout

Er is een onbekende fout opgetreden waardoor Google de ophaalactie niet kan voltooien.

Als deze fout opnieuw optreedt, vragen we je dit op ons Helpforum voor webmasters te posten.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?