Be Google att genomsöka webbadresser på nytt

Om du nyligen har lagt till eller ändrat en sida på din webbplats kan du be Google att indexera om den på de sätt som beskrivs här.

Allmänna riktlinjer

 • Genomsökning kan ta allt från några dagar till några veckor. Ha tålamod och kontrollera förloppet med rapporten Indexeringsstatus eller granskningsverktyget för webbadresser.
 • Alla metoder som beskrivs här har ungefär samma svarstid.
 • Det finns en kvot för hur många enskilda webbadresser du får skicka in.
 • Webbadressen genomsöks inte snabbare bara för att du begär att den genomsöks på nytt flera gånger.

Metoder för att begära genomsökning

Granskningsverktyget för webbadresser (enstaka webbadresser)

Använd granskningsverktyget för webbadresser om du vill begära en genomsökning av enskilda webbadresser. Obs! Om du har ett stort antal webbadresser ska du skicka in en webbplatskarta i stället.

Skicka in en webbadress till indexet:

 1. Läs de allmänna riktlinjerna ovan.
 2. Granska webbadressen med hjälp av granskningsverktyget för webbadresser.
 3. Välj Begär indexering. Verktyget kör ett realtidstest på webbadressen för att se om det finns några uppenbara indexeringsproblem. Om inga problem hittas köplaceras sidan för indexering. Om verktyget upptäcker problem med sidan bör du försöka åtgärda dem.

Obs! Att du begär en genomsökning garanterar inte att inkludering sker direkt eller överhuvudtaget. Våra system prioriterar att snabbt inkludera användbart innehåll av hög kvalitet.

Skicka in en webbplatskarta (många webbadresser samtidigt)

En webbplatskarta är ett viktigt sätt för Google att upptäcka webbadresser på din webbplats. En webbplatskarta kan även innehålla ytterligare metadata om alternativa språkversioner och sidor som är specifika för video, bilder och nyheter. Läs mer om hur du skapar en webbplatskarta.

Om du inte har ändrat webbplatskartan sedan Google senast genomsökte den vinner du inget på att skicka in den på nytt. Om du har uppdaterat sidor i webbplatskartan markerar du dem med <lastmod>.

Så här kan du informera Google om den ändrade webbplatskartan:

 • Skicka in en webbplatskarta med hjälp av rapporten Webbplatskartor.
 • Använd pingverktyget. Skicka en GET-begäran i webbläsaren eller kommandoraden till den här adressen och ange den fullständiga webbadressen till webbplatskartan. Kontrollera att webbplatskartan går att nå:
    http://www.google.com/ping?sitemap=<webbplatskartans_fullständiga_webbadress>
  Exempel:
    http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml
 • Infoga följande rad var som helst i filen robots.txt och ange sökvägen till webbplatskartan. Då hittar vi den nästa gång vi genomsöker webbplatsen:
      Sitemap: http://example.com/my_sitemap.xml
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?