Be Google att genomsöka webbadresser på nytt

Om du nyligen har lagt till eller ändrat en sida på din webbplats kan du be Google att indexera (om) den med hjälp av några av metoderna som anges här.

Allmänna riktlinjer

 • Genomsökning kan ta allt från några dagar till några veckor. Ha tålamod och kontrollera förloppet med rapporten Indexeringsstatus eller granskningsverktyget för webbadresser.
 • Alla metoder som beskrivs här har ungefär samma svarstid.
 • Det finns en kvot för hur många enskilda webbadresser du får skicka in.
 • Webbadressen genomsöks inte snabbare bara för att du begär att den genomsöks på nytt flera gånger.

Metoder för att begära genomsökning

Använd granskningsverktyget för webbadresser

Skicka in enskilda webbadresser till Googles index med hjälp av granskningsverktyget för webbadresser. Obs! Om du har ett stort antal webbadresser ska du skicka in en webbplatskarta i stället.

Skicka in en webbadress till indexet:

 1. Granska webbadressen med hjälp av granskningsverktyget för webbadresser.
 2. Välj Begär indexering. Verktyget kör ett realtidstest på webbadressen för att se om det finns några uppenbara indexeringsproblem. Om inga problem hittas köplaceras sidan för indexering. Om verktyget upptäcker problem med sidan bör du försöka åtgärda dem.
Skicka in en webbplatskarta

En webbplatskarta är ett viktigt sätt för Google att upptäcka webbadresser på din webbplats. En webbplatskarta kan även innehålla ytterligare metadata om alternativa språkversioner och sidor som är specifika för video, bilder och nyheter. Läs om hur du skapar en webbplatskarta.

Här är några olika metoder för att begära att Google indexerar din webbplatskarta:

 • Skicka in en webbplatskarta med hjälp av rapporten Webbplatskartor.
 • Använda pingverktyget. Skicka en GET-begäran i webbläsaren eller kommandoraden till den här adressen och ange den fullständiga webbadressen till webbplatskartan. Se till att webbplatskartan är tillgänglig:
    http://www.google.com/ping?sitemap=<full_URL_of_sitemap>
  Exempel:
    http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml
 • Infoga följande rad var som helst i filen robots.txt och ange sökvägen till webbplatskartan. Nästa gång vi genomsöker webbplatsen hittar vi webbplatskartan:
      Sitemap: http://example.com/my_sitemap.xml
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?